Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Spalis 17 Ketvirtadienis
 

“Gėdos sąrašą“ ir nomenklatūrines partijas išmeskime iš Seimo!

2012-06-20 21:31 | Laiškai | Komentarų (3)

Piliečiai siūlo nomenklatūrines partijas "išmesti" iš Seimo. Kristinos Jablonskajos nuotr.

Lietuvos piliečiai, tik mūsų valioje rudenį išvalyti Seimą nuo seniai garbę ir padorumą praradusių ir viešus interesus bei principus kasdien išdavinėjančių asmenų. Tokių, kaip rodo žemiau aptariami esminiai balsavimai Seime, ten yra dauguma. Sisteminių partijų nomenklatūra pavertė politiką verslu, o savo frakcijų Seime narius verslo grupių ir savų interesų tarnais. Seimas ir ,,tradicinės partijos” seniai murgdosi visų sociologinių Lietuvos apklausų, visų reitingų dugne.

Seimo rankomis tradicinių partijų nomenklatūra sukūrė ir įtvirtino šalyje oligarchinę ,,valdomos demokratijos” santvarką ir vis dar negali patikėti, kad anksčiau ar vėliau turės atsakyti už jos veikimo padarinius. Seimo nariai, tapę savo partijų vadovybės įkaitais, negina pamatinės valstybės vertybės- teisingumo, neatstovauja rinkėjų interesams, bet uoliai ,,štampuoja” įstatymus, naudingus verslo grupėms, rėmėjams, klanams bei administracinei ir politinei nomenklatūrai.

Tauta evakuojasi, piliečių ekonominės ir politinės laisvės vis labiau tampa ,,popierinėmis”, vis dažniau prieš teisingumo siekiančius piliečius nukreipiamas policijos ir specialiųjų tarnybų kumštis… Nežiūrint į šalyje augantį piliečių nepasitenkinimą Seime atstovaujamų partijų ( piliečių dažniausiai tiesiai vadinamų ,,lovio partijomis”…), vadovai kol tebemano, kad Seime jie įsikūrė amžiams…

Tik mūsų visų solidarumas, sąmoningumas ir ištikimybė demokratijos principams gali rudenį priversti ,,lovio partijų” delegatus ir korumpuotos sistemos dangstytojus bei tarnus palikti nomenklatūros tvirtove paverstą Seimą.

Ten visų mūsų valia neturėtų likti nei vieno asmens, niekinančio ar siaurinančio piliečių teisę į referendumų organizavimą.

Neturėtų likti nei kvapo tokių, kurie balsuodami kovo mėnesį prieš siekį išsiaiškinti smurto naudojimo prieš Garliavos mergaitę aplinkybes, sudarė sąlygas dar didesniam smurto pliūpsniui prieš piliečius ir mergaitę gegužės mėnesį. 72 parlamentarai kovo mėnesį nusisuko nuo jos – aštuonmetės mergytės, LR pilietės, nusigręžė tuomet, kai ji buvo draskoma ir tampoma talkinant Lietuvos policijai… Parlamentarai, LSDP frakcijos vardu, buvo paraginti nediskutuoti, o tai minčiai darniai pritarė tiek save laikantys kairiaisiais, tiek dešiniaisiais. Siūlymas, pateiktas, regis, amžiams Seime įsitaisiusio J. Olekos lūpomis, reiškė panieką ir atsuktą nugarą mažametei. Pritarimas nutylėjimui parodė atsainų politikų požiūrį į konstitucines pareigas, nusikalstamą nenorą siekti viešumo,tiesos ir teisingumo, abejingumą piliečių teisėms ir laisvėms. Jie taip parodė savo požiūrį į kiekvieną Lietuvos pilietį, į kiekvieną iš mūsų… Visų tradicinių (t.y. ,,lovio“) partijų frakcijų aktyvas pasielgė tą kartą vienodai šlykščiai. Kiekvienas mūsų vykdant panašų kondratjevišką ,,teisingumą“ be piliečio sutikimo, bet su ,,ekspertų“ rekomendacija gali būti greitu laiku ,,padedamas į vietą“ ar tremiamas ir metamas ten, kur nurodo luošos klaninės lietuviškos Temidės ranka. Seimo narių nebylus pritarimas jėgai ir neteisingumui kovo mėnesį išvirto į masinį jėgos struktūrų smurto protrūkį gegužės mėnesį. Ir vėl, net šiurpaus ,,stribinio teisingumo“ vykdymo fone, net 54 Seimo nariai parodė savo politinio-moralinio degradavimo lygį ir sužlugdė galimybę inicijuoti laikinosios komisijos sudarymą Garliavos ,,poėmiui” tirti.

Mes manome, kad žemiau, GĖDOS SĄRAŠE (GS), išvardinti Seimo nariai sudarė sąlygas smurtui mergaitės ir piliečių atžvilgiu, negynė teisingumo ir nesiekė tiesos Garliavos mergaitės ,,ėmimo“ istorijose. Jie tiek kovo mėnesį, tiek gegužę arba balsavo išniekindami teisingumo siekiančių piliečių-rinkėjų lūkesčius arba nusišalino nuo balsavimo. Nedalyvavimą ar susilaikymą balsuojant Seime dėl teisingumo siekimo ar smurto prieš piliečius, vertiname kaip nusikalstamą Seimo nario abejingumą blogio šėlsmui, kaip Tautos atstovų ,,stovėjimą po medžiu“ tuo metu, kai žūtbūt reikia ginti viešą interesą.

Ypač griežto vertinimo rudenį turi sulaukti GS esantys Seimo nariai, kurie yra nusiteikę nelengvinti piliečiams realizuoti teisę į referendumo surengimą. Pastarieji 2011 m. rugsėjo 20 d. balsuodami atmetė galimybę bent truputį piliečiams palengvinti referendumo siekį, kai buvo siūloma galimybė rinkti esamą parašų kiekį bent šešis mėnesius. Šių pseudodemokratų pavardės skliausteliuose pažymėtos raidėmis TRO ( teisės į referendumą oponentas).

Tėvynės sąjunga- Lietuvos krikščionys demokratai: Adomėnas M., Aleknaitė Abramikienė V. (TRO), Ažubalis A., Bekintienė D. (TRO), Čigriejienė V. M. (TRO), (kovo mėn. susilaikė, o gegužę nedalyvavo balsavime), Dagys R. J. (TRO), Dautartas J., Degutienė I. (TRO), Dumčius A., Juknevičienė R. (TRO), Jurkevičius E. (TRO), Kubilius A. (TRO), Kazulėnas A. (TRO), Masiulis K., Matulas A., Matuzas V. (TRO), Urbanavičius J. (TRO, kovo mėn. nedalyvavo balsavime, o gegužę susilaikė), Pečeliūnas S. (TRO), Ramanauskaitė-Skokauskienė A., Razma J. (TRO), Saudargas P., (TRO), Stankevičius Č. V. (TRO), Stundys V. (TRO), Šedbaras S. (TRO), Vareikis E., Vidžiūnas A. (TRO), Zingeris E. (TRO), Žeimys P. , ( TRO), Žilinskas R. , (TRO). ( 29 – dauguma frakcijos narių)

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis: Endzinas A., Kašėta A., Kuodytė D., Lydeka A., Masiulis E., Steponavičius G., Teišerskytė D. ( 7- dauguma frakcijos narių)

Lietuvos socialdemokratų partija: Andriukaitis V. P., Bastys M., Bradauskas B., Budrys D., Giedraitis S., Juozapaitis J., Juršėnas Č., Kirkilas G., Mitrulevičius A., Olekas J., Pauža B.,Petrauskienė M., Sabatauskas J., Salamakinas A., Sinkevičius R., Sysas A. (16 asmenų– dauguma frakcijos narių)

Liberalų ir centro sąjunga: Babilius V. (kovo mėn. balsavo prieš diskusijas, o gegužę nedalyvavo balsavime), Burba A., Čaplikas A. (TRO), Liesys J., Melianas A. (TRO), Nedzinskas A., Stirblytė A., Valinskas A., Valinskienė I. (9 – dauguma frakcijos narių)

Darbo partija: Baltraitienė V., Gedvilas V., Graužinienė L.

Tautos prisikėlimo partija: Sacharuk A. (kovo mėn. balsavo prieš diskusiją , o gegužę nedalyvavo balsavime)

Partija ,,Tvarka ir teisingumas‘‘: Klumbys E. ( kovo mėnesį balsavęs už viešumą , gegužę, po ypatingo klaikaus smurto, balsavo prieš komisijos sudarymą), Mazuronis A.

Mišri frakcija: Ramelis K. (TRO), Šedžius A., Varaška M.

Raginame kiekvieną padorumo ir sveiko proto nepraradusį pilietį, nepriklausomai nuo ideologinių simpatijų , rudenį balsuoti prieš šiuos politikus ir prieš Seime esančias partijas, pavertusias politiką verslu. Pasiųskime tuos teisingumą, tiesą bei piliečių teises paniekinusius asmenis bei sunomenklatūrėjusias partijas į politinį užribį.

Alternatyvos korumpuotoms, oligarchinę ,,valdomos demokratijos“ santvarką sukūrusioms ,,tradicinėms’‘ partijoms bręsta. Pasirinkti bus iš ko: stiprėja ,,Drąsos kelio‘‘ partija, buriasi partijų ,,Už Lietuvą Lietuvoje‘‘ aljansas, steigiasi viltingas visuomenininkų formuojamas ,,Lietuvos sąrašas“ ir kitos neoligarchinės demokratinės jėgos…

Tik principingai ir reikliai apvalę Seimą nuo politinės nomenklatūros rudenį, galime tikėtis Lietuvoje demokratinių pragiedrulių pavasarį…

Andriukaitienė (Kaunas, inž.), A.Balčiūnė (TAF pirmininko pavaduotoja), E.Baublienė (Kaunas, gyd.), B.Belkevičienė (Kaunas, verslininkė), V.Bigelis (Merkinė), A.Burlingis (Kaunas), M.Butkienė (ryšių su visuomene konsultantė), V.Dikavičius (Kaunas), E.Drungytė (rašytoja, vertėja), O.Gargasaitė (Raseiniai), A.Karčiauskas (visuomenininkas, Kaunas), V.Kažemikaitienė, J.Kažemikaitis ,V.Koniaškėnaitė- Siniavskaja (Vilnius), D.M. Koniaškinienė (Vilnius), A.Koniaškinas (Vilnius), O.Kriščiūnienė (Panevėžys), A.Kučinskas (Vilnius, teisininkas), V. Morozovas (NDJ narys, Kaunas), L.Laurinavičienė (Klaipėda, NDJ Klaipėdos sk. pirmininkės pavaduotja), Z.Lendraitis (Juodkrantė, žvejas), R.Liakas (Vilnius, Lietuvos žemės savininkų sąj.), J.Lipkevičienė (Kaunas, social.darbuotojų asociacijos ,,Šviesos kampelis“ vadovė), R.Lukauskis (Klaipėda, Žemaitijos baldininkų profsąjungos pirmininko pav.), D.Mieliauskas (Kaunas), V.Morozovas (Kaunas, NDJ narys), L.Natalevičienė (Vilnius, soc.m.dr.), H.Natalevičius (Vilnius, dailininkas), Z.Orentienė (Kaunas, TAF narė), S. Paliulytė (poetė, vertėja,Vilnius), G.Petrauskas (mokslų daktaras, Kaunas), M. Petrauskienė (Vilnius), Č.Sasnauskas(Vilnius), E. Šalkauskas (Klaipėda, miesto ir apskr. profsąjungos pirmininkas), J.Šiaučiūnas (Šiauliai), R.Teleišienė (Kaunas), S.Vaičiūkėnas (Utena), R.Velička (Panevėžio raj.), V.Zacharka (Šiauliai), O.Ziabkina (Klaipėda).

Kiekvieną sąmoningą, teisingumo siekiantį žmogų kviečiame pasirašyti šį Lietuvos rinkėjams skirtą kreipimąsi. Pritarimus tekstui siųskime elektroniniais laiškais (e-mailais) adresu :

uzdemokratineteisesauga@gmail.com

Komentarai

 

 

 
  1. Nelabai tikiu, jei iškrypėliai ( ir dvasiniai), tokie stiprūs, ką nori tą daro, į Lietuvos trispalvę jiems nusi…. ir į žmones, vaikus. Suklastos rinkimus- 100%, ir po viskam, tam ir paliko tą seną pirdilą juos skaičiuoti, jis tai jau tikrai žino kaip.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. reikia kuo daugiau visur platinti pavardes ,kad zmones per rinkimus labiau zinotu kas yra parazitai…kuo daugiau info,tada gal tu senu parazitu neliks seimo cirko arenoje

    Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (5)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (1)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
Šalies vadovė dalyvauja Ukrainos Prezidento inauguracijoje (9)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitų Europos šalių...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė?
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (1)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (2)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...