Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Spalis 27 Antradienis
 

Gediminas Davulis. Už kompetentingą ir nekorumpuotą Seimą

2020-10-01 16:43 | Naujienos | Komentarų (7)

prof. habil. dr. Gediminas Davulis

Kandidatas į LR Seimą 2020-10-11 vyksiančiuose Seimo rinkimuose

Lietuva-visų partija, sąrašo Nr.11, Nr. 22 sąraše (nepartinis)

Kandidatuoja ir vienmandatinėje Lazdynų rinkiminėje apygardoje

Gedimino Davulio trumpas CV 

Profesorius (socialiniai mokslai, ekonomika, Mykolo Riomerio universitetas, 2006 m.). Habilitacinę procedūrą praėjo 2004 m. Mykolo Riomerio universitete (socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas). Daug metų dirbo Mykolo Riomerio universitete docento bei profesoriaus pareigose, prieš tai dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete, Taip pat dirbo eilėje Lietuvos Mokslų Akademijos institutų, ilgiausiai – Lietuvos Mokslų Akademijos Ekonomikos institute, skyriaus vadovo pareigose. Pagrindinė dėstymo ir mokslinio darbo sritis – ekonomikos bei vadybos mokslai. Yra paskelbęs apie 140 mokslo darbų šalies ir užsienio mokslinėje spaudoje ekonomikos ir vadybos tematika. Yra parengęs apie 10 metodinių darbų (vadovėlių bei mokomosios medžiagos paketų ekonomikos, bankų ir kredito dalykų nuotolinėms studijoms). Domėjosi ne tik teoriniais tyrimais, bet ir jų įdiegimu praktikoje.

Dirbant LMA Ekonomikos institute jo vadovaujamo skyriaus darbuotojai sukūrė ir įdiegė Klaipėdos bandomojoje laivų remonto įmonėje gamybos operatyvinio valdymo sistemą. Panašios sistemos buvo diegiamos ir kai kuriose kitose Lietuvos įmonėse ir organizacijose.

Dirbant MRU dalyvavo trijų projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, vykdyme. Taigi jis turi pakankamai žinių ir patyrimo ekonomikos srityje tiek teoriniu, tiek ir praktiniu aspektu.

Prof. G. Davulis yra žinomas ir pripažintas mokslininkas ir tarptautiniu lygiu. Yra išrinktas Tarptautinės Amerikos tyrėjų asociacijos (AAIR) nariu (Lietuvos atstovas Asociacijoje) bei Amerikos mokslo ir technologijų asociacijos (AASCIT) nariu (Lietuvos atstovas Asociacijoje). Už gerus darbo rezultatus bei universiteto vardo garsinimą 2016 m. MRU senatas Gediminui Davuliui suteikė afilijuoto profesoriaus statusą.

Rinkiminės programos pagrindinės nuostatos

G. Davulis labai gerai vertina partijos „Lietuva – visų“ rinkiminę programą, ypač jos ekonominę dalį, ir yra pasirengęs sąžiningai ją vykdyti. Kodėl „LIETUVA – VISŲ“ yra geriausias 2020 metų Seimo rinkimų pasirinkimas?

G. Davulis: „Šie LR Seimo rinkimai lems mūsų ateitį ne tik artimiausiems ketveriems metams. Jie gali būti kitokios Lietuvos pradžia. Laikas gyventi kitaip. Mes pasirengę Lietuvai sugrąžinti atsakingą valdžią ir padorią politiką. Mūsų politikos svarbiausias tikslas – plėtoti sąžiningą ir didesnės lygybės visuomenę. Mūsų programa nubrėžia esminius pokyčius, kurių Lietuvai reikia.

Piliečiai suteikia mandatą visoms valdžioms Lietuvoje. Todėl piliečiai turi turėti teisę ir šią valdžią atšaukti. Įteisinsime Seimo narių, nevykdančių savo įsipareigojimų, ir viso Seimo atšaukimo mechanizmą per referendumą. Sustiprinsime piliečių balsą per naują Seimo rinkimų sistemą, leidžiančią balsuoti už asmenis ir išlaikančią proporcinį mandatų dalybos principą. Apribosime buvimo Seimo narių kadencijų skaičių dviem kadencijomis.

Sieksime teisingos Lietuvos be korupcijos. Nusipelnėme teisėsaugos, kuri tarnauja piliečiams, o ne interesų grupėms. Panaikinsime Seimo narių ir peržiūrėsime teisėjų teisinio imuniteto tvarką, kuri dabar sudaro galimybes šioms institucijoms veikti be atsakomybės ir yra korupcijos pagrindas. Šiandieną neįsivaizduojama, kad eilinis pilietis galėtų laimėti bylą prieš dideliais piniginiais ištekliais disponuojantį banką, nors pirmasis būtų visiškai teisus. Tokie pavyzdžiai mums žinomi.

Priimsime įstatymus, užtikrinančius ekonominės, socialinės ir ekologinės sistemų darną. Įvesime visuotinę progresinių mokesčių sistemą visoms pajamų rūšims taip, kad mokesčiai didėtų tik dideles pajamas gaunantiems subjektams. Visi ūkio subjektai mokesčius valstybei sumokėti privalės ten, kur gauna pajamas tam, kad būtų užkirstas kelias visokio tipo ofšorams.

Užtikrinsime teisę į sąžiningesnius ir teisingesnius atlyginimus ir socialines išmokas, kur minimalus ir vidutinis darbo užmokestis, taip pat socialinės apsaugos išlaidos iki 2025 metų pasiektų bent 80 proc. ES vidurkio. Tai būtų realus emigracijos stabdis. Išlaidos pensijoms turi augti nuo 7 iki 10 proc. nuo BVP ir pasiekti 80 proc. ES išlaidų vidurkį. Tai leis sumažinti pajamų nelygybę tarp 20 proc. turtingiausių ir 20 proc. neturtingiausių iki ne daugiau nei penkių kartų vietoje dabar esamų septynių kartų. Sieksime gerovės visiems, o ne tik nusipelniusiems gyventi geriau.

Skatinsime aplinkai draugiškas technologijas bei žiedinės ekonomikos principus gamyboje. Šalyje skatinsime tokią gamybą, kuri sukuria didelę pridėtinę vertę ir kuri tiktų eksportui. Žemės ūkyje tai būtų aukštos kokybės ekologinė produkcija, pramonėje – produkcija su IT technologijos panaudojimu bei reikalaujanti aukštos kvalifikacijos darbuotojų.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys gali įsigyti savo nuosavybėn ne daugiau kaip 500 ha žemės ūkio paskirties žemės. Tačiau Lietuvoje yra stambių žemvaldžių, kurie žemės ūkio paskirties žemės buvo įsigiję prieš įsigaliojant įstatymui, ribojančiam perkamos žemės plotą. Taigi žemės ūkių savininkai atsiduria nevienodose sąlygose. Norint sušvelninti tokią situaciją, siūlyčiau tokią priemonę – savininkų žemės sklypus, viršijančius leistiną dydį, t.y. 500 ha, apmokestinti 10-čia (o gal 20-čia) kartų didesniu žemės mokesčio tarifu. Tai sumažintų žemės ūkio oligarchų galią arba galbūt priverstų juos pigiai parduoti savo žemės viršplotį. Jeigu ją nupirktų valstybė, ji galėtų veltui dalinti žemės sklypus (pvz., iki 50 ha) jaunoms šeimoms, grįžtančioms iš emigracijos ir norinčioms užsiimti žemės ūkiu. Bet kokiu atveju tiesioginę paramą reikia skirti tik tokiems ūkiams, kurių turimos žemės plotas neviršija įstatymo nustatyto dydžio. Žemės ūkio gamybos pagrindu turėtų tapti šeimos ūkiai.

Užkirsime kelią Lietuvos miškų naikinimui. Miškų įstatymas turėtų būti papildytas nuostata, ribojančia įsigyjamo miško plotą iki 500 ha juridiniams asmenims ir iki 50 ha fiziniams asmenims. Kaip ir žemės atveju, miškų mokesčio tarifas turėtų būti 10 ar 20 kartų didesnis už tuos miško plotus, kurie viršija įstatymu nustatytą ribą. Įstatymu reikėtų nustatyti ir leistiną miško kirtimo

normos dydį. Siūlome, jog per metus savininkas galėtų iškirsti ne daugiau kaip 0,1% jo turimo miško ploto, bet ne daugiau kaip 0,5 ha, nepriklausomai nuo savininkui priklausančio miško ploto. Iškirstas plotas tuoj pat turėtų būti atsodintas. Plyni miško kirtimai turėtų būti uždrausti. Taip pat bet kokie miškų pardavimo aukcionai ir jų reklamos turėtų būti draudžiami. Kiekvienas numatomas miško kirtimas turėtų būti suderintas su Gamtos apsaugos ministerija. Šalies miškai neturėtų būti komerciniais objektais. Jie turėtų būti naudojami daugiausia rekreaciniais bei turizmo tikslais. Bet koks medienos eksportas turi būti uždraustas įstatymu. Iškirsta mediena, įstatymo leidžiamose ribose, gali būti parduota tik vietiniams gamintojams.

Vykdysime naują regionų politiką, skatinant regionų ekonomiką, o naujas Europos Sąjungos investicijas regionuose atgręšime į žmones, o ne į betoną.

Taigi „Lietuva – visų“ pasirengusi sugrąžinti atsakingą valdžią ir sąžiningą politiką. Tai bus politika ne su oligarchiniu veidu, o politika su žmogišku veidu. Todėl „Lietuva – visų“ yra geriausias Jūsų pasirinkimas.

Laikas keisti esamą oligarchinę ir korumpuotą politinę sistemą, ne visada sugebančią priimti kvalifikuotus sprendimus, ir rinkti į Seimą kompetentingus ir nekorumpuotus kandidatus“.

Atsižvelgiant į tai, kad esamame Seime iš esmės nebuvo ir nėra pakankamai aukšto lygio ekonomikos žinovų, o prof. G. Davulio kvalifikacija šioje srityje yra pakankamai aukšta ir jis nėra susietas su jokiais korupciniais ryšiais, prašome Lazdynų vienmandatinės rinkiminės apygardos rinkėjų balsuoti už G. Davulį, tuo labiau, kad jis daug metų gyveno Lazdynų mikrorajone ir šį Vilniaus mikrorajoną gerai pažįsta: daugiamandatinėje apygardoje pasirinkti 11 partijų sąrašo numerį, o į pirmumo lentelės pirmąjį langelį įrašyti skaičių 22.

Užsakymo Nr.20-04

Politinė reklama apmokėta iš partijos „Lietuva – visų“ rinkimų sąskaitos

Komentarai

 

 

 
 1. Neišgirdau profesoriaus nuomonės dėl teroristinės TS-LKS partijos.Oligarchai ir korumpuoti užkliūna,o teroristinė partija…ne.Gal,profesoriui, teroristai Seime yra DEMOKRATIJOS -TOLERANCIJOS kitiems pavyzdys?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. prezidenta rinkom tam,kad turėtume teisėsaugą,deja….rinkom tam ,kad turėtume LRT ,bet deja vulgari (solovjovinė)…kodel nežiųri TV ,kaip galima žiūrėti ,kada ŽEMINAMI ŽMONĖS….manau privalom turėti žurnalistus,tokius,kaip turi kanalas Dožd….kada TV neisijungiu jau 2 mėn ,ir visai nepasigendu…..kai kurios labai žemo lygio laidos,su “pupytem”juk turim tiek gražaus išsilavinusio jaunimo,kuris turi ką pasakyti….nesinori,kad valstybės pinigai būtu švaistomi niekams…o “sovietinės”miliutės ,pumpreckaitės,jakilaiciai,vallaatkos,…..pasiieškodarbo privaciose tv……

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Lietuva visų negali būti. Kol Lietuvoje dar yra konservai, libderastai ir vaivorikštiniai. Nebus jų, tiktada bus Lietuva visų.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. Pasitikėjimą Seimu galima pakeisti tik pakeitus didžiąją dalį Seimo narių, kurie ten sėdi po 30 ir pan. metų. Todėl reikia balsuoti už naujus veidus, palaikau gerb. profesorių!

  Thumb up 4 Thumb down 1

 5. Perskaiciau dali pasizadejimu,bet netikiu ,kad pavyks bent desimtadali viso pazadu kiekio igyvendinti.Pastovus seimo clienai tikrai neleis jums svieziai atejusiems kurti kitokia Lietuva.Arba busit nupirkti per kokiuos mg vodkes dezutes,arba busit ispausti i kampa .Lietuva uzvaldziusios plaukuotu bebru gaujos tikslas ne medzius atsodinti Lietuvoj,bet parduoti paskutinius kelmus jau iskirstuose miskuose.Trysdesimt metu buvo seimo valdziagyviu siekiai pasipelnyti gerokai i prieki,ir tai gerai sekesi.Juk jau antras milijonas plaukia is Lietuvos tu,kurie dar sugebejo dirbti,tarnauti ir myleti Tevyne-Lietuva.

  Thumb up 6 Thumb down 0

  • Reikia balsuoti už idėjinius žmones, naujus veidus, nesupuvusius, ir tada bus kita kokybė mūsų gyvenimo

   Thumb up 5 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pasaulinės širdies dienos proga Molėtų meras prisimena savo istoriją: „Gydytojai padovanojo antrą šansą gyventi“
Profesorius V. Urbonas: Ne visi žino šiuos paprastus būdus virškinimo problemoms mažinti
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Darbas Vokietijoje: kodėl verta rinktis šią kryptį? 
Ne paslaptis, kad darbas užsienyje kasmet sudomina tūkstančius žmonių. Belieka tik pridurti, kad...

Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Bendras Lietuvos ir Prancūzijos Prezidentų ir Latvijos Ministro Pirmininko pareiškimas dėl demokratijos išsaugojimo (1)
2019 m. liepos 16 d. pristatydama politinius prioritetus Europos Parlamentui...
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (6)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (5)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (5)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (1)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys (1)
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...