Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 17 Trečiadienis
 

Gal tikrai pabuskime ir kelkimės? (seimūnai, prokurorai ir teisėjai – taip pat)

2011-01-30 09:59 | Naujienos | Komentarų (268)

Stanislovas Stulpinas mano, kad pedofilinės agentūros dangstymas kelia grėsmę nacionaliniam šalies saugumui (KK nuotr.)

Tikriausiai ne aš vienas noriu, kad kuo greičiau būtų objektyviai ištirta visa vadinamoji “pedofilijos” byla bei su ja susiję nužudymai arba galimai padaryti nužudymai Kaune.

Ar mes to norime, ar nenorime, bet visuomenė jau suskaldyta – vienus nudažėme violetine spalva, kitus dažome ir vadiname kitais vardais. Kam visa tai naudinga? Ar susimąstome – mus gali neprietėliai dažyti visom spalvom, bet mes visi ir esame LIETUVA.

Aš gerbiu kiekvieno nuomonę, tuo labiau, kai ją dažnai suformuoja masinės informavimo priemonės. Gal būt aš kartais taip pat klystu.Todėl aš ir noriu visų paklausti:

-Kodėl visa visuomenė tapo šios bylos įkaitais, kodėl tas, kam priklauso, neduoda antri metai atsakymų?

-Kodėl buvo nuo visuomenės slepiama paprasta, eilinė vaiko tvirkinimo byla?

-Kodėl Kaune įvyko tragedija, nusinešusi keturių, gal net nekaltų žmonių gyvybes?

-Kodėl dėl tragedijos niekas iki šiol nepatrauktas baudžiamojon atsakomybėn? (Net Seimas konstatavo akivaizdžius piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir nusikalstamai netinkamo aukščiausio lygio prokuratūros vadovų pareigų atlikimo faktus, dėl ko ir buvo nužudyti du žmonės. O gal žmogaus gyvybė jau nebeturi jokios reikšmės, gal todėl ir didėja smurtinių nusikaltimų skaičius?).

-Kodėl ir kas drįsta prokurorus ir teisėjus įtakoti priiminėti akyvaizdžiai neteisėtus sprendimus ir kodėl jie nepatraukti atsakomybėn?

– Kodėl Generalinės prokuratūros prokurorai teikia operatyvinę informaciją privačiam televiziojos kanalui, kuris dezinformuoja visuomenę, tuo labiau, kai jos savininkas įtariamas sunkaus nusikaltimo padarymu?

Man visiškai neturi reikšmės, kokias pareigas ar profesiją turėtų mano ar Tavo mažametės dukrelės ar sūnelio, ar anūkų tvirkintojas ar prievartautojas.

Tikrai esu tvirtai įsitkinęs, kad visi pedofilai privalo būti smerkiami ir susilaukti pelnytos bausmės.

Tai, kas dabar vyksta mūsų Valstybėje, kitaip, kaip visišku absurdo teatru, aš negaliu pavadinti.

Nužudyti du žmonės, galimai nužudyti dar du. Prokuratūra dar nepateikė galutinių išvadų dėl šių mirčių. O kas darosi mūsų šalies žiniasklaidoje?

“Lietuvos Rytas” ,Mockaus televizija (LNK), kai kurios kitos žiniasklaidos priemonės aršiai puolė ginti savo poziciją, kad Lietuvoje jokios pedofilijos nėra, kad tai išsigalvojo N. Venckienė su savo broliu, kad “violetinė” minia yra vos ne ‘Venckų klano “suklaidinta…

Svarbiausia, kad šios žiniasklaidos priemonės, jų redaktoriai, vykdydami savo savininkų interesus, viską daro, kad bet kokie teisybės ieškotojai pedofilijos bylos aplinkybėms ir su ja susijusiais nužudymais išaiškinti būtų pasmerkti.

Manau, daug kam pasidarytų visisiškai aišku, jei būtų atskleista, kas šiuos dienraščius ar atskiras laidas finansuoja, kokie tarptautiniai fondai juos remia? Manau, kad turėtų visai Lietuvai būti pagarsinta, kas sėdi “Sorošo” kišenėje…

Dažnai taip norisi kreptis į kai kurių redaktorių sąžinę ir paklausti: “Ar jūs suprantate, ką darote, ar nors susimąstote apie savo vaikus ir anūkus, savo Tėvynę?”

Aš savo straipsniuose ir pasisakymuose esu ne kartą išdėstęs savo – teisininko – poziciją pedofilijos, J.Furmanavičiaus , V. Naruševičienės nužudymo, galimai nužudytų D, Kedžio ir A. Ūso klausimais. Žinau, kad tikrai į daug klausimų būtų atsakyta tiek prokurorams, tiek teisėjams ir visuomenei, jei nors būtų pabandyta rasti atsakymus:

1. Kodėl A. Valantinas nekreipė jokio dėmesio į daugkartinius D. Kedžio skundus?

2. Kodėl nebuvo kreiptasi į Seimą dėl J. Furmanavičiaus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn? (Tai galėjo padaryti tik Generalinis prokuroras).

3. Kodėl nebuvo Generalinio prokuroro reikalavimu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl teisėjo šmeižimo, nors jis teigė, kad yra šmeižiamas ?

4. Kodėl Generalinis prokuroras nepriėmė sprendimo dėl apsaugos priemonių taikymo L. Stankūnaitei ir V. Naruševičienei, nors to jos tiesiog raštu ir žodžiu asmeniškai maldavo A. Valantino? (Tik Generalinio prokuroro sprendimu tokia priemonė gali būti taikoma).

5. Kodėl nebuvo imtasi jokių priemonių, kad būtų išimti D.Kežio legaliai turėti ginklai?

6. Kodėl visiškai nebuvo kreipamas dėmesys į psichiatrų ir psichologų išvadas, net į kompleksinę jų išvadą, kad mergaitė nefantazuoja, o sako tiesą?

7. Kodėl, A. Ūsui pareiškus įtarimus dėl mergaitės seksualinio tvirkinimo, įtarimai nebuvo pareikšti L. Stankūnaitei?

8. Kodėl nebuvo imtasi priemonių išsiaiškinti L.Stankūnaitės pajamų šaltinių per visą įtarimų dėl mergaitės tvirkinimo laikotarpį?

9. Ar buvo išsiaiškinti A. Ūso visi pajamų šaltiniai ir jų disponavimo ir igijimo teisėtumo aplinkybės?

10. Ar buvo išsiaiškinta -ar J.Furmanavičiaus pajamų deklaracijoje nurodyti duomenys atitinka faktines pajamas ir išlaidas,  manau, kad Generalinę prokuratūrą taip pat pasiekė signalai, kad jis skolindavo po keletą šimtų tūkstančių Lt.).

11. Ar buvo išimtos ir išanalizuotos visų D. Kedžio, J. Furmanavičiaus, A. Ūso, L. Stankūnaitės, V, Naruševičienės mobiliųjų telefonų, kompiuterinių laikmenų išklotinės, kiti duomenys?

12. Kodėl ir kokiu pagrindu L. Stankūnaitė iki šiol saugoma mokesčių mokėtojų pinigais?

Baudžiamojoje mergaitės tvirkinimo byloje jai nustatytas tik liudytojos statusas. Liudytojai gali būti saugomi tik tada, kai dėl svarbių valstybei parodymų gali iškilti grėsmė jų gyvybei.

Kyla didelis klausimas – kokius svarbius parodymus L. Stankūnaitė slepia, kad su ja kažkas galėtų susidoroti – tuo labiau, kad, kaip teigia kai kurie prokurorai, žudikas jau išaiškintas ir jis kapuose – jos nebėra nuo ko saugoti ir nužudymo byloje.

Gal galėtų visai visuomenei kas nors paaiškinti – kodėl ir už ką mes visi už kažkiokios panelės apsaugą privalome į metus mokėti apie 700 000 Lt?

13. Kodėl daromas didžiulis spaudimas teismams, kad mergaitė būtu grąžinta motinai, nors jai turėjo būti kaip ir A. Ūsui pareikšti įtarimai dėl bendrininkavimo tvirkinant ar seksualiai prievartaujant mergaitę? Jei A. Ūsas tvirkindavo ar prievartaudavo mergaitę motinai nežinant, ar tai nereiškia, kad motina visiškai sava dukrele nesirūpino, palikdavo ją likimo valiai su svetimais vyrais? Tuo labiau, kad L. Stankūnaitė neturi nei pastovios gyvenamosios vietos, nei pragyvenimo šaltinio.

Klausimų tiek aš, tiek kiti teisininkai ir visuomenė turime labai daug. Tačiau atsakymų jokių.

Aš sau jau seniai turiu atsakymą, jį buvau pateikęs ir visuomenei. Galiu dar kartą pakartoti – šių bylų sužlugdymui yra pajungtos pačios galingiausios Valstybės slaptos tarnybos arba tiksliau – niekšai, atsistiktinai patekę ar iškilę atsakingoms pareigoms.

Jie įtakoja tiek teismų, tiek prokuratūrų vadovus, kad būtų priimtas tik jiems norimas sprendimas. Manau, kad gali būti teikiamos įvairios suklastotos pažymos ar kokia nors asmeninį gyvenimą kompromituojanti medžiaga – tuo verčiant priiminėti neteisėtus sprendimus.

Tikriausiai visa tai prisidengiama ypatingos reikšmės ”visai valstybei” paslapties išsaugojimu.

Stengiamasi kiekvieną morališkai, darbiniai sugniuždyti, sudoroti, o gal ir fiziškai sunaikinti – kas išdrįso nors iškelti klausimą apie pedofilinio-agentūrinio klano buvimą, kas išdrįso reikalauti tiesos ir kaltininkų atsakomybės.

Kai kurie paskutiniai Generalinio prokuroro ir Šiaulių apygardos teismo teisėjo žingsniai suteikia vilties, kad gal nugalės teisingumas, bet…

Aš dar kartą kreipiuosi į visus teisėjus, teisėjų tarybą, prokurorus, Generalinį prokurorą – ATSIBUSKITE KARTU SU TAUTA IR KELKITĖS – PRIIMKITE VISUS SPRENDIMUS TIK VADOVAUDAMIESI ĮSTATYMAIS, SAVO SAŽINE IR TIESA. JŪSŲ SPRENDIMŲ LAUKIA VISA LIETUVA. NUO JŪSŲ PRIKLAUSO -AR MES GALIME VADINTIS TEISINE VALSTYBE.

Norisi tikėti, kad Gerbiamas Aukščiausiojo teismo pirmininkas, teisėjų tarybos pirmininkas, nors ir yra A. Valantino kurso draugas, nesileidžia įtakojamas šio visiškai susikompromitavusio „teisininko“ ir niekaip neįtakoja teismų sprendimų priėmimo.

Esu įsitikinęs, kad mūsų Gerbiama Ekscelencija Prezidentė taip pat privalo padaryti visai šaliai reikalingus sprendimus dėl pertvarkos teisėsaugoje bei spec. tarnybose.

Stanislovas Stulpinas

Komentarai

 

 

 
 1. Prezidentės darbai labai aiškiai matomi, nes tai pirma VEIKIANTI prezidentė ir PIRMOJI, SUPRANTANTI spec tarnybų veiklą. Be to, tai pirmoji, supratusi, kad mūsų slaptosios tarnybos tapo valstybe valstybėje. Kaip tu galvoji, ką reiškia iš saugumo atėmimas ikiteisminio tyrimo funkcijos? Ji atėmė dantis, kad saugumas negalėtų savivaliauti. Tokie žingsniai nesidaro per vieną dieną. Tik į kadencijos pabaigą bus galima pamatyti, kas padaryta teisėsaugos srityje. Be to, ką gali viena Prezidentė, jei seime sėdi visokie petrauskų, kliunkų ir jasaičių gynėjai ir griaudėja, kad Valys daro vidinę gen prokuratūros reformą be seimo žinios, nors ne seimo tai yra kompetencija?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Pats parasei ir pats sau papriestaravai. Tai jeigu sedi (jasaiciai, kliunkiai ir t.t.t) tai pirmiausia nuo to reikia pradeti. Visus pakeisti (ta galejo generalinis), ka i pensija, ka i kaliuze, tada butu matoma kad kazka daro, ar nors bando. Dabar naujas tik antrina ta pati ka sake buves. Visi dirba prokurorais toliau, tai kokia cia pertvarka? Pastate nauja VSD vadova (pertvarka?) o tas is uz sienos saukia “violetine minia”. Tai jeigu ji cia padare klaida, tai ismesk kaip netekes pasitikejimo, bet savo tylejimu, ji npritaria grinai. Stai kokios pertvarkos, o tu sakai kai baigsis kadencija. Tada vel bus pasakyta kad kovos su kazkuo, liaudis vel isrinks, o ji vel miegos kadencija.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Asmuo savo noru kandidatavęs ir išrinktas Prezidento pareigoms turėjo būti veiksnus, suvokiantis kokius darbus ir kaip privalės atlikti.
  Nėra prielaidų manyti, kad D.G. nežino ką turėtų daryti.
  Žino.
  Klausimas KODĖL lig šiol nesimato darbų.
  Ne nurodinėti papunkčiui ką reikia daryti turėtume, o reikalauti daryti kad klausimai būtų sprendžiami iš esmės.
  Vadovas nežinantis ką veikti, turi prisipažinti esąs nekompetetingu ir pasiliuosuoti iš tos vietos kur nieko nesugeba.
  Manau sugeba, tik nedaro.
  Mūsų pirmaeilis uždavinys ir priedermė labai garsiai ir aiškia pareikalauti pasiaiškinimo.
  Išsisukinėjimai ir atsikalbinėjimas, tyla bus suprasti kaip Prezidento pareigų nevykdymas.
  Tuomet galėsime reikalauti atsistatydinimo.
  Jeigu Prezidentė yra supančiota kažko, ji privalo tai paviešinti ir išsivaduoti nuo neteisėtų įtakų.
  Įtakojintys turi būti patraukti baudžiamojoj\n atsakomybėn ir sulaukti bausmės.
  Gali būti,og D.G. turi praeities šešėlių iš savo asmeninio gyvenimo.Pamenate, skandalingą V. Žuko pareiškimą dėl jos orienatacijos.
  Gal tai blefas, gal ir tiesa.
  Nesvarbu.
  Jeigu net tai ir tiesa, tą nuodėmę galėtume atleisti, mainais už vykdomas reformas.
  Tačiau sėdėti įmerkus uodegą kompromate ir būti dekoratyvine marionete yra nedovanotina, nes šis postas yra per daug svarbus valstybei ir piliečiams.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. duok,Dieve,Jums sveikatos,bet kol kas iš teisėsaugos patyrusių žmonių jūs VIENINTELIS drąsiai,kaip dera VYRUI ir ŽEMAIČIUI,GARSIAI prabilote apie tai,ką,išskyrus samdytus rėksnius,PRIVALO daryti prokurorai ir teisėjai,kurie DAR BIJO,O GAL NESUVOKIA(manau,kad puikiai suvokia) jie daro.Neduok,Dieve,kad būtų kaip parašyta A.Mickevičiaus “Gražinoje”:”Bet,skaitytojau,tu tik be reikalo klausi,nes atsakymo tu jau iš niekur negausi,jau numiręs žmogus šitą dainą sudėjęs”…vis už tiesą kovojęs ir pas Dievą išėjęs.Jūsų klausimai-tai pagalys į skruzdėlyną.Saugokit save,mums Jūsų reikia.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. vakar maciau amerikieciu filma per tv [kalbejo nukenteje nuo pedofilu kinigu], jau dabar suauge zmones.Jie kencia , nebesukuria seimu..bet viskupija ir kunigu klanas savo pedofilus kunigus uzstoja .Kodel?O todel , kadkunigai baznycioje patarnaujancius vaikus isnaudoja , prigasdina tyleti , , o sitie isnaudoti berniukai stoja i kunigu seminarijas ir pauge isnaudoja kitus.Taip ir tesiasi is kartos i karta .Vaikai bijojo kalbeti , nes buvo pagrasinta , kad ju tevai ses i kalejima.Dabar as suprantu , kodel elitas gina pedofilus , gina savo klana .Bijo , kad kiti vaikai irgi prades kalbeti,Todel , manau , ir vilkinama si byla , kad kiti nukenteje tyletu , nes teisybes neras ir bus dar labiau nuskriausti.Manau , todel , kad kiti nedristu pasisakyti, kad nedristu viesinti pedofilu -elito klana.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Prezidentės noras būti “neutraliai” – reiškia norą dirbti čekistams.Prezidentė su Seimo ir Vyriausybės pagalba privalo valstybėje padaryti tvarką.Jeigu ji šito nenori ,ar nesugeba padaryti ,-tai ji Lietuvai nereikalinga.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Viskas aišku, didžiausia grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui yra pats saugumo departamentas

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Siūlau susimastyti, kokios galimybės, norit palaikyti Lietuvos gyventojų priespauda, pas kai kuriuos asmenis.
  http://www.ekonomika.lt/naujiena/100-turtingiausiu-lietuvos-verslininku-3474.html?page=2#154
  1. Nerijus Numavičius, „Vilniaus prekybos“ grupė – apie 2,5 mlrd. Litų
  2. Bronislovas Lubys, koncernas „Achemos grupė“ – apie 1,5 mlrd. Litų
  3. Ilja Laursas, getjar.com – apie 1 mlrd. Litų
  4. Žilvinas Marcinkevičius, „Vilniaus prekybos“ grupė – apie 700 mln. Litų
  5. Tautvydas Barštys, AB „Kauno grūdai“ – apie 700 mln. litų

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • norint sita sistema sugriauti, reikia pereiti (pasipriesinti) nusikalteliu pasauli, prokuratura ir teismus. Ar atsiras Lietuvoje nors vienas toks “idiotas”?

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Bū ten kaip tamsta vadinate “idijotas” ir yra socialinio progreso Variklis. Istorija tokių pavyzdžių daug. Išprususiam žmogui nevardinsi, o mažamoksliui vis tie dzin.

    Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Kodel toks demesys suteneres personai?. O gi todel, kad ji buvo ir tebera VSD itakos agente /si info slapta, zino tik VSD ir prezidente/. Tai VSD agentas Usas su jos pagalba isiskverbe i Darbo partijos gretas, suarde ja, isgavo svarbios info ir labai nusipelne Lietuvos valstybei. Tokiu budu ji bus is paskutiniuju saugoma ir ginama valstybiniu lygiu. Manau, kad 3 val isbuves pas prezidente, Valantinas isaiskino jai sio reikalo esmines zaidimo taisykles ir buvo perkeltas i teisejus, o ne atleisitas uz bloga darba. Kaip sakoma , is keliu blogybiu renkamasi maziausia. Manau, kad prezidentes pozicija siuo klausimu yra aiski, buti neutraliai, nes tai buvo valstybines reiksmes operacija, siekiant eliminuoti per stipria Uspaskicho itaka valsybes valdyme.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Man (turbūt ir daugumai LT piliečių) visiškai nusipjaut, ką tas Ūsas toje Darbo partijoje VSD nuveikė, tai nėra pagrindas netirti ar gesinti pedofilijos bylą.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • o man atrodo kad cia tos pedofilijos bylos esme. per uspaschikus, jo partija jo biznius (energetika) svetima valstybe ir svetimi pinigai valdo musu VSD

    Thumb up 72 Thumb down 0

 9. atsakymas > ATSAKYMAS NESUPRANTANTIEMS
  2011-01-30 – 12:13

  Prezidentė pagal Konstituciją PRIVALO įsikišti jeigu teismai prokuratūra ir saugumas sabotuoja teisingumo gynimą,tyčia klastojair slepia faktus.
  Kadangi Prezidentė kuruoja šias institucijas ir skiria pareigūnus, ji ATSAKO už šių institucijų veiklą.
  Palyginimas su putino-Chodorkokvskio atveju yra paviršutiniškai demagogiškas ir neatitinkaLietuvos realijų.
  Prezidentė privalo daryti tvarką.
  Jeigu ir Prezidentė neatlieka savo priedermių – piliečiai kurie ją rinko tiesioginių rinkimų būdu, piliečiai turi teisę reikalauti iš Prezidentės pradėti vykdyti savo priesaiką.
  Prezidentė yra atskaitinga piliečiams – valstybės Suverenui.
  Jokio spaudimo teisėsaugai nėra, nes dar nesukurta teisėsauga.
  Tas kas dabar disponuoja teisėsaugos pavadinimais, yra apsimetėlių grupuotė ir uzupatorių įrankiai.
  Piliečiai privalo spausti savo pasamdytus valstybės tarnautojus kaip darbdaviai mokantys už pavestą darbą algas.
  Jeigu pasamdytieji pinigų neatidirba, o tik imituoja darbą, mes privalome trenkti kumščiu ir parodyti tokiai teisėsaugai duris.
  Antraip bankrutuosime.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Gal galėtum pasakyti, kaip Prezidentė turėtų padaryti tvarką, jei teisėsaugoje prieš ją vykdomas sabotažas, palaikomas iš kontrabandos finansuojamų politinių jėgų?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Balvone,ne Prezidentėsw pareiga sekioti paskui kiekvieną teisėją ar prokurorą,ji privalo taip organizuoti visą teisėsaugos darbą,,kad ji dirbtų Lietuvai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • medingalvi,PAAIŠKINK,KAIP JINAI TURI “ORGANIZUOTI”? Na,pradėk,pirmiausia padaro tą,po to tą ir taip toliau.Pirmyn,ko lauki?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Manau, kad Stankūnaitę saugo kaip pačią svarbiausią Lietuvoje liudytoją – ji turbūt paliudijo, kad jokio pedofilų klano ir jokios pedofilijos nėra :)

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • tame ir esme, liudytu ka nors apie Venckus, Kedziu, tai tikrai atspindetu byloje ir mergaite senai butu pas mama, bet deja, ji liudijo vienaip, viesai kalbejo kitaip, kaitaliojo parodymus kartu vieningai su Usu. Kas cia dar neaisku, ji saugoma nes zino to ko nepaliudijo apie savo draugu rata. Ta irodo ir jos prasymas du kartus jai apsauga nuimti, nenuime, kodel? Usui zuteko tik vieno prasymo, kodel? Todel, kad jis viskam tikriausiai ir vadovavo, tiksliau teisejai kaikurie sokinejo pagal jo dudele. Stankunaite bereikalo iskat stojo Uso ginti, cia jos diziausia klaida, kokia gi motina gintu savo vaiko kaltinama asmeni? Oi, visa si byla istikro jau igryso, atsibodo, kad niekas nekreipia demesio i svarbisu faktus, netria, zmones apklausiami tik tie kurie artimai bendravo ir giminingi buvo su itariamaisiais. Koks gi cia tyrimas? Akivaizdu, kad papirktas.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Sorošo pinigais maIitinasi TATA ir “rašytoju” tapęs jo “žygdarbius” šlovinantis jo sūnelis.Gerbiamas Stulpinai,čekistiniai prokurorai ir teisėjai Tautą niekada nekėlė žygdarbiams,taip ir dabar,gal vienas kitas parplaukęs KPSS ir KGB pinkles supranta,kad Tautą reikia pakelti,o dauguma seno laivo žiurkės sulauks dviejų pensijų( pareigūnų ir socialinio draudimo apie 3,5 tūkstančio litų),o jų vietas užims jauni čekistukai,save vadinantys civilizuoto pasaulio teisininkais,tačiau išmokyti būti nepartiniais čekistais..Su jaunais čekistukais,vaidinančiais Lietuvos patrijotus bus dar sunkiau.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. vadinatės patriotais,piliečiais,komentatoriais,bet nesuprantat tokio paprasto dalyko,kad PREZIDENTĖ NETURI TEISĖS PAGAL KONSTITUCIJĄ KIŠTIS Į TEISMŲ DARBĄ. NESUPRANTAT??? Kas bus Valstybėje(o kas buvo jau žinome),jeigu ji pradės nurodinėti teisėjams kiek ir kam duoti metų? PREZIDENTĖ PRIVALO LAIKYTIS KONSTITUCIJOS RAIDĖS IR DVASIOS,KĄ JINAI DARO,DARO JOS KOMPETENCIJOS RIBOSE.Ji gali ATSTATYDINTI GEN.PROKURORĄ,JO PAVADUOTOJUS-TĄ IR PADARĖ,bet negali,pavyzdžiui,paimti ir įsidukrinti Deimantėlės Kedytės.Na,negali,ar jūs tai suprantat? NEGALI įsakyti teisėjui areštuoti Stankūnaitę.PAGALVOKIT,kas būtų B.Obamai,jeigu jis kištųsi į teismų darbą? Nespėtų kaliošų pasiimti kai lėktų iš prezidentūros.O čia vis rašo:” Ką veikia Prezidentė”? Reiškia ir jums Konstitucija popiergalis,kaip ir V.Putinui,kuris nuteisė M.Chodorkovskį už teisėją.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Ne del kisimosi i bylas kaltina prezidente, o del to ka dirba jos statytiniai. Taip pat klausimas kodel uso skunda iskarto persiunte etikos komisijai, o del venckienes visiska tyla. Juk akyvaizdziai ji daro viska, kad nepaviesinti “valstybines paslapties”. Juk nebutina kistis, kiek metu, kam duoti. Juk su valantinu “aptare 3 val. po to buvo pateikti kaltinimai usui. Valys jau konsultavosi su valantinu, nes jis zino viska. Prezidente turi issikvietus savo statyta prokurora, pareikalauti pasiaiskinimu, kodel ta byla vis dar ‘muilinama”, nuo ko saugoma stanke, leidziami tokie dideli pinigai. Miegoti mokejo ir adamkus, ir tai dar reikalaudavo, o sita isvis tik nesamones sneka. Juk todel prokurora ji skiria, kad galetu ir paklausti KODEL. Seimas ir tai paklausia “kodel”, nors jis tik pritaria prezidentei del prokuroro skyrimo.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Tai kad cia ir nesakoma,kad ji turi kistis i teismu darba.Tik raginama teisingumo sistema priversti dirbti taip kaip privaloma.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Sveiki.
  Užsukau trumpam.
  Šiuo metu negalėsiu dalyvauti mūsų diskusijoje, turiu neatidėliotinų reikalų.
  Prašymas bendraminčiams:
  Jeigu kas turėtumėte laiko, pa’copy’kint Stulpino pareiškimą ir pamėtykip po kitus naujienų portalus,( straipsniuose, kur šiuo metu didžiausias lankomumas).
  Po to laikas nuo laiko pakartokite.
  Būsiu dėkingas.
  Vėliau pats prisidėsiu.
  Taip sumažinsim klanui galimybę apsimesti šlangais.
  Tik link;ų nemėtykim. Neefektyvu, be to linkus arba blokuoja arba trina.
  Būtų gerai prasisukti Facebook’e, įmesti į Grybauskaitės blogą, (gal cirtautienės neištrins ). S. Stomai nusiųsti – jo nereikės raginti savo kanalais paplatins.
  Darom.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Perskaiciau katkaus giografija, tikrai idomi. Jis pakeite kai kuriuos duomenis ir istojo i aukstaja, baige, dirbo (deste) alzyre. Pats esu gimes sibire, seimai del to teko nemazai “atsisakyti”. Istojant i kokia mokykla, gal ir galima pakeisti duomenis, bet tolimesniame gyvenime, niekur “nepasikavosi”, KGB ziurejo archyvus, o ne tai ka tu “pasakai”. Tas pats su sakalu, jis irgi “apgavo” KGB-NKVD, nes jie tikri “durniai” buvo. Ta jo biografija, zinanciam-galvojanciam zmogui iskarto neaiski, tik jaunesni gali patiketi, jog KGB buvo galima apgauti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Šis iškrypėlis ALGIRDAS KATKUS jau sovietmečiu valdė Lietuvos teisėsaugą , jis perėmė nemažai medžiagos iš KGB archivų , o didžiausia dalis sudaro , duvusių KGB bendradarbių .
   Vytautas Pociūnas rinko apie jį ir jo nusikaltimus informaciją , ir buvo nužudytas .

   Thumb up 72 Thumb down 0

 16. O Jus,kai paskelbete,kazkada,S.Gaidjurgio paieska,tikrai nezinojote,kad jis laisvai po Klaipedos barus vaiksto ir su taksi po miesta vazineja?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. ATSAKIMAS – todel kad LIETUVA, taip ir negavo laisves,o pasisavino – organizuotas nusikalstamas susivienijimas..prisidengdamas tarnyste..ir glumina iki šiol,citatos- TU, MŪSŲ RANKOSE” ir visi nusikaltymai centralizuoti.Šiai veikai, veiksmams reike arba-graikijos pavizdžiu ar savaiminiu ekonominiu susivalgymo, prasivalgymo,vertindami išvykusiosius, antras varijantas yra,arteja ant menesiu susiriejimas savivaldos lygmenį GRAIKIJOS veikos,

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. SUSIMASTYKITE
  Ar nors vienas Lietuvos prezidentas buvo be kriminalinės praeities , arba prezidentavimo laikotarpiu nepadares kriminalinių nusikaltimų ???
  AMB , jau sovietmečiu prisuko tiek aferų , kad jam jau grėstų mirties bausmė , o prezidentavimo metais kiek jis su socdemais pridarė nuostolių , o svarbiausiai , jog socdemų partijos atkūrime , vienas iš lyderių ir Andriukaičio bendražygis buvo garsiausias pedofilas Lietuvoje , E. Čekanevičius .
  IMPORTUOTAS PEDERASTAS IR DEZERTYRAS V. Adamkus , jo valdymo metais buvo ivykdytos garsiausios politinės žmogžudystės ir nė viena neištirta , jis išpardavė puse Lietuvos , Mažeikių naftą , Alitą parduota mafijai , kad girdyti Lietuvos žmones , nes geriančius lengviau valdyti . Ir dar kadencijos pabaigoje padarė milijardinius nuostuolius Lietuvai , palaikęs LEO LT projektą . Tai už ką jis gauna prezidento rentą ? Normalioje teisinėje valstybėje jis jau sėdėtų iki gyvos galvos .
  Dabartinė Prezidentė Griboedova , irgi mafijos statynė , dar būdama finasų ministe , pardavė Lietuvos kurą už vieną litą , pedofilui M. Klabinui , tuo būdu irgi padarė milijardinius nuostuolius Lietuvai . O dabartinė jos kova su korupcija , tik blefas , nes ji bando nuslėpti prokurų organizuotus nužudymus ir svarbiausiai ŽUDIKO – IŠKRYPĖLIO ALGIRDO KATKAUS NUSIKALTIMUS , KURIS ORGANIZAVO SAUGUMIEČIO V. POCIŪNO , PROKURORO T. BIRŠTONO NUŽUDYMUS , IR BANDO SUSIDOROTI SU MANIMI IR MANO VAIKAIS .
  O jei pakapstyti giliau apie kiekvieną prezidentą , tai oi kokie galai išlystų …
  Susimastykite LIETUVIAI , ar ilgai mes būsime paklusni avių banda kuriuos valdo nusikaltėliai , inportuoti pederastai , žudikai ir aferistai .
  Jau puse Lietuvos pabėgo į užsienį , nes negali išmaitinti savo vaikų.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Matyt sutiksiu.Naujausias skandalas Gruzijoj.Du žydeliai bandė ten daryt gišeftą kaip Lietuvoj.Pasodino.Dabar visas Izrailis Saakašvilį vaizduoja baisesniu už Adolfą.Ir Kongresas (usa) burba.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • manau butent sitas dalykas stabdo sia byla. Na man asmeniskai atrodo, kad pvz teisejo isunis nuzudytas del pagasdinimo paciam teisejui ar kitiems teisejams, Neringos bei Stulpino persekiojimas irgi turi itakos kitu teiseju “laisvai” reiksti mintis, tiesos sakymui. Koks gi teisejas noretu atsidurti Neringos vietoje o butent taip ir bus jeigu kalbes garsiai faktine kalba. Kad ir as vakar po vieno komentaro apie Stankunaites drauga kuris vazinejasi kaip ne keista butent BMW visureigiu komentaro gavau ispejima, neva busiu suserta nutrijom arba siandien arba kita diena, jei dar kriauksesiu paspringsiu kaip Kedys. Man tai akivaizdu, kad pasaliniam zmogui komentaras apie kazkieno automobili tokio isiucio nesukeltu. O kokiu buvu buvo paspausta Cesniene? Kam nese vainikus prie duru po video patalpinimu internete? Kas grasino Lavastei uz tai, kad viesina Stankunaites zodziuss, irodymus jog pati apsimelavo? Ir dras isdriso pasakyti, kad jie Usa nuzude o prokurorams 0 sveiku, vistiek anas pats paskendo.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • tarp kitko, BMW visureigis dominuoja ne tik liudininku apklausose apie trecia pedofila, bet berods ir Lavastes pasakojime apie neaiskius tipus kurie atvaziavo juodu dzipu is pastojo jai kelia.

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • apie dzipa, berods irgi BMW pasakojo ir Zilius. Na isties ir Milinio isunis berods juodame dzipe rastas. Dzipu gausa sitose bylose manau neatsitiktinumas.

      Thumb up 72 Thumb down 0

 19. na tikrai KODEL taip delsiama??????????????Kas gali paaiskint Ko bijoma po velniais???????????

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Tikslus klausimas – ” Kodėl nebuvo Generalinio prokuroro reikalavimu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl teisėjo šmeižimo, nors jis teigė, kad yra šmeižiamas” – galetu ir dabar toks pat ikiteisminis tyrimas pradetas ir mergaitei ir globotinei ir p. Stulpinui ir visiems, kurie kalba apie pedofilų ir juos remiančių .egzistavimą…. bet nepradedamas, …nes kitos pusės nėra.
  Čia yra specifika – VIP pedofilai anoniminiai, apsišvietę- sunaikinami. Dar neatrastas kovos metodas su mafiją, kurios narius sieja instinktas.Ypatingai vienijantis bruožas, labiau, nei pinigai. Visos valstybės yra bejėgios išnaikinti tokius klanus…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. gal pateikit Grybauskaitei,,,,,,nors ji ir taip labai gerai zino,,,,,sutve tai viena

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. istirti koks prokuroras nutekindavo klaidinga bei melaginga informacija (apie matomus Kedzio veidus, DNR, Venckiene per TV ekrana) Lietuvos rytiui, A. Jonusui bei Gaiveniui, tada zinosim, kas ir kodel. Kodel niekas netikrina? Juk taip paprasta. Tereikia paviesinti sio prokuroro pavarde kuris niekada nenori buti viesinamas. Juk meluoti, kad ir viesai jau yra nusikaltimas, turint galvoje, kad melas turi tiksla. Juk tai nusikaltimas, tokius Gaivenius su neivardintais kistais zurnalistais senai reikjo apklausti ir uzvesti byla del melagingu faktu paviesinimo kaip sieki susidoroti su zmogumi, juk ne siap kokia turgaus boba pasakojo o prokuroras.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • manai p.Stulpinas turi galimybiu kazka issiaikinti. Noretusi, kad bandytu kazka pats narplioti, pabutu koks nepriklausomas prokuroras.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Uso brolis cia keisa smenybe atrodo, uzslatintas kaip koks VSD agentas, kalba irgi po brolio mirties, aisku, kad sava mirtim mire. Kas cia aisku? Niekas neisku, sita Uso mirties diena isvis visiskas fiasko, su visom Kraujutaitienem pirmomis mirties minutemis, su atbulinem apverktom dienom, net neskundzia gimines nieko, viskas gerai, Usas pats mire. Tik keturraciais su draugu vazinejosi o anas grizo vienas ir viskas ok.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. Gerb.S.Stulpinas klausia ir pats atsako. Kitu atsakymu nebus. Nes perdaug galingos jegos stabdo tuos atsakymus. Lietuvos laukia Egipto likimas. Kai tauta pabus – velu bus jiems atsakineti, reikes speti uzpakalius isnesti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 25. klausimus atsakymu niekada nesulauksime, del visu itariamujo laikmenu tikrinimo, vienam komas sudege, trecias po metu atnese. Stankunaite girasi dirbus tai ten tai sen, byloje nieko nera, apie tai net neuzsimena, lyg tai nesvarbu butu o gal dirbo nelegaliai kokiame seseliniame versle su savo “verslo” partneriais? Nesuprantu kodel viesai melavo, kad teisiu neturejo, Uso automobiliais nevazinejo, nesudauze , sake Venckiene smeize o stai Usas parodymuose viska papasakojo. Kodel Naruseviciene ejo pas Furmanaviciu dar iki skandalo, kodel Furmanavicius jau buvo sutikes viska papasakoti ir staiga tapo lavonu? Kodel Usas tel pokalbija pasakoja, kaip jo pazystamas iesko teiseju priesu Vilniuje ir Kuane, ir kodel Usas moterikei pasake,, kad tas priesa Jonas? Kodel Usui turejo neitikti Jonas, ar jo draugui? Kodel Kedyte buvo iskart apklausta ekspertu o stai pusesere tik po metu? Ginekologine ekspertize tik po metu, nors Stankunaite klaidino, kad iskart bego daryti? Kodel Usas turejo 3 skirtingus alibi zudyniu diena? Kodel zudikas pirko panasu autobusiuka kaip Kedzio ir kaip tycia zudyniu diena isekota butent Kedzio autobusiuko kol zudikas vazinejosi kitu, panasiu. Ar tai buvo daroma specilaiai? Kodel kinologai suseke zudika tik iki autobusiuko nuo Narusev namo o kodel nebenuseke iki miskelio is kur ir atejo atsiimti zudikas autobusiuko? Gal patys pareigunai darbavosi? Kinologa patys vede ir surase byloje neva suseke? Ar ne taip? Kodel nerasti Kedzio dnr nei ant ginklo nei ant degtines butelio o melavo, kad rasti, norejo padaryti irodymus neva Kedys pats gere ir buvo zudikas o tuo tarpo DNR nerasta nei ant ginklo nei autobusiuke, kodel melavo kaip gerai Kedzio veidas matesi per kamera? Kodel visi tie melai? Juk akivaizdu, kad Stankunaite saugo, kad nepliurptu ka zino. Juk akivaizdu, kad Kraujutaitiene ne atsitiktinai juos gyne (ir viena abu, kas draudziama, net leido jiems bendraui per save, dare nusikaltima), po tokiu paviesintu faktu, kad “netycia” Kraujutaiciu sodybos sargas tai vairuotojas su kontrabandom pagaunami, tai benzinas neycia dingo. Viskas man cia aisku. “Verslininkai” didieji.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 26. p.Stanislovas bando kalbėt apie Dvasines Vertybes su Istorinio Materealizmo mokiniais.Maskvoje demokratai bando diskutuot su stalinistais.Realistai šaiposi.Raudonkepuraitė bandė diskutuot su Vilku.Pritariu,tik pastebėsiu,kad pasaka baidėsi tik tada,kai medžiokliai atėjo.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 27. Stulpinas galėjo visa tai surašyti ant popieriuko, įdėti į butelį ir įmesti Ramiojo vandenyno viduryje. Efektas būtų toks pats. O gal net didesnis, nei Lietuvoje kreipiantis.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras