Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 4 Šeštadienis
 

G.Jacka: Gerb. Prezidente, ar mano atvejis neįrodo, kad teisėjai turi galimybę manipuliuoti bylos trukmės eiga?

2014-01-29 11:51 | Aktualu. | Komentarų (4)

Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Nuotr. iš lrp.lt

Gerb. Prezidente, pirmiausia pakartosiu, ką Jums rašiau 2013-06-11 d.:

Esu neįgalus pensininkas. Esu neteistas. Nesu įvykdęs jokio nusikaltimo. Nesu ir niekada nebuvau politiku ar visuomenės veikėju. Esu apolitiškas ir net neinu balsuoti. Jau devinti metai tęsiasi mano ir mano šeimos baudžiamasis persekiojimas. Jau visas dešimtmetis kaip esu juodinamas spaudoje ir TV ekranuose. Ir viskas dėl to, kad nacionalizuotų buvusį Palangos simbolį Kurhauzą.

Paradoksas: mane kaltina neva nei aš, nei mano šeimos nariai nenorime atstatyti sudegusio Palangos Kurhauzo, nors vietos valdžia – tiek Palangos m. savivaldybė, tiek Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, (toliau KPD Klaipėdos TP) neišduoda leidimo pastatui atstatyti. Kantrybė baigėsi, – kad gautume leidimą, 2012 metais kreipėmės į teismą. Deja, niekas nepasikeitė. Klaipėdos apygardos administracinis teismas panaikino Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio vedėjos Audronės Puzonienės sprendimą neišduoti sąlygų Palangos simboliui – Kurhauzui atstatyti, bet KPD Klaipėdos TP vedėja A. Puzonienė parašė naują sprendimą neišduoti sąlygų (Laikinojo apsaugos reglamento). Vienu atveju ,,apsiriko“ lygiai vienu mėnesiu rašydama sprendimo datą, ko pasekmėje teismui pagal gautus vokus turime įrodinėti, kad sprendimo data klaidinga, o kitu atveju vedėja A. Puzonienė, tikslindama savo sprendimo datą ir numerį …. nesivargino jų iš viso įvardinti ir pasirašė sprendimą neįvardijusi nei sprendimo priėmimo datos, nei sprendimo numerio. Apklausiama teisme KPD Klaipėdos TP vedėja A. Puzonienė teismui įvardijo, kad neišduodama projektavimo sąlygų ji vykdo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorės Dianos Varnaitės valią!

Kaip įrodo 2013-06-10 antstolės R. Vizgaudienei teismui pateikta Faktinių aplinkybių protokolas Nr.533, Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė, manau, savanaudiškų tikslų dėka siekia, kad Palangos simbolis griūtų toliau, o mus galėtų kaltinti, jog jo neatstatome! Kaip galime atstatyti, jeigu mums neišnuomoja žemės prie pastato ir atmeta visus mūsų prašymus išduoti projektavimo sąlygas?!

Dar daugiau, – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros Ministerijos direktorė D. Varnaitė pradėjo teisinį procesą nacionalizuoti mūsų šeimai priklausančią Kurhauzo dalį, nes mes jo neatstatome. Kaip mums be KPD leidimo jį atstatyti? Teisme Kultūros paveldo departamento atstovai teigia, kad Jackai teikia prašymus, bet realių atstatymo darbų nevykdo. Aš teismui pateikiau atsiliepimą į ieškinį dėl neva netinkamai laikomos kultūros vertybės dalies paėmimo valstybės nuosavybėn ir pridėjau 217 priedų įrodančių, kad Kultūros paveldo departamentas ir jo direktorė Diana Varnaitė trukdo mums atstatyti Palangos simbolį Kurhauzą.

Gerb. Prezidente, 2013-06-11, kaip ir 2012-05-15 aš raštu Jus informavau apie Kurhauzo atstatymo trukdžius, bet niekas nepasikeitė! Kodėl Kultūros ministerija toleruoja tokią kenkėjišką Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos direktorės Dianos Varnaitės veiklą?

Gerb. Prezidente, nedrįsčiau kreiptis į Jus dėl asmeninių problemų, bet Palangos simbolio likimas – tai šalies reikalas, todėl prašau Jūsų pagalbos, kad mums būtų suteikta galimybė atstatyti Kurhauzą.

Gautame atsakyme (2013-06-26 Nr.1D-2332)-2D-3636) nei vienu žodžiu nebuvo net užsimenama apie mano iškeltas Kurhauzo problemas, todėl dar kartą drįsau apie jas prisiminti vildamasis sulaukti Jūsų dėmesio.

Mane labai nudžiugino atsakas į mano antrą 2013-06-11 prašymo dalį, cituoju:

,,Siekdama spręsti baudžiamojo proceso trukmės problemas, Respublikos Prezidentė jau yra pateikusi Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) pataisas (š.m. vasario 11 d. registruotas įstatymo projektas Nr. XIIP-256). Šiais pakeitimais siekiama šalinti ir tokius trūkumus, kurie artimi Jūsų keliamoms problemoms“.

Gerb. Prezidente, aš labai dėkingas, kad mano Jums rašytą 2013-06-11 prašymą persiuntėte Teisingumo ministerijai.

Deja, 2013-08-07 gautas Teisingumo viceministro Sauliaus Stripeikos raštas Nr.(1.23)7R-3791 mane labai nuvylė. Pasikartosiu – suprasdamas Jūsų užimtumą nedrįsčiau trukdyti dėl asmeninių problemų, bet mano skaudi patirtis labai aiškiai parodo mano Jums teiktų Lietuvos Baudžiamojo proceso kodekso pataisų reikalingumą. Sutikite su manimi, – Teisingumo viceministrui nepriimtinos teisiamojo Gedimino Jackos siūlomos pataisos. Manau, jas turėtų pasiūlyti Jūsų tarnyba ir tikėtina, į siūlomas pataisas būtų atkreiptas tinkamas dėmesys. Aš kalbu įsitikinęs, todėl grįžtu prie 2013-06-11 d. Jums jau siūlytų BPK pataisymų.

Gerb. Ekscelencija, Vilniaus apygardos teismas 2014-01-09 nuosprendžiu man nutraukė baudžiamąją bylą, nes 2013-01-22 suėjo apkaltinamojo nuosprendžio senaties terminai. Manau, kad jeigu nuo 2013-01-22 d. manęs jau negali nuteisti, tai kodėl mano atžvilgiu yra taikomos kardomosios priemonės? Man paskirtas užstatas ir pasižadėjimas neišvykti būtų buvęs panaikintas, jeigu neteisėto nuosprendžio aš nebūčiau apskundęs Lietuvos Apeliaciniam teismui.

Apmaudu, kad po mano bylos išnagrinėjimo teisėjų kolegijai pirmininkavusi teisėja Audronė Kartanienė Jūsų dekretu yra paaukštinta pareigose ir paskirta į Apeliacinį teismą. Teisėja A. Kartanienė nebegali svarstyti mano teikiamų prašymų. Į ankstesnius mano prašymus dėl kardomųjų priemonių teisėja A. Kartanienė priimdavo neskundžiamas nutartis.

Kaip matyti iš Teisingumo viceministro 2013-08-07 rašto, BPK numato tokių nutarčių apskundimą, bet ir aukštos kvalifikacijos teisėjai naudodamiesi savo nebaudžiamumu priima neskundžiamas nutartis. Ką tada daryti? (Pažymėtina, kad anksčiau šiai bylai vadovavęs pirmininkaujantis teisėjas Rišardas Skirtunas leisdavo nutartis dėl kardomųjų priemonių panaikinimo (sušvelninimo) apskųsti). Gaunasi paradoksas – mane baudžia, nors remiantis Lietuvos Konstitucijos 31 str. aš esu nekaltas ir mano kaltumas negali būti kvestionuojamas.

Mano baudžiamosios bylos atvejis akivaizdžiai įrodo, kad būtina įtvirtinti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) pataisas, kuriomis vadovaujantis būtų galima apskųsti pirmos instancijos teismo nutartis aukštesniam teismui, jeigu šios nutartys galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir Tarptautinį pilietinių ar politinių teisių paktą.

Gerb. Prezidente, kaip Jums rašiau 2013-06-11 nuo 2005-05-18 d. tris kartus keitėsi teisėjų kolegija, vieną kartą buvo nušalintas valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras. Nors pirmos instancijos teismas ir priėmė nuosprendį, iki šios dienos man nesuprantamas ir neiškus kaltinamasis aktas. Mano bylos nagrinėjimo atveju buvo pažeidžiamas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 2 str. 4 d.:

,,Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį“.

Manau, jog nuosprendis – tai niekuo nepagrįstas ir absoliučiai nemotyvuotas baudžiamąją bylą iki senaties termino pabaigos vilkinusio teismo reveransas baudžiamąją bylą „tyrusiam“ ir ilgą laiką valstybinį kaltinimą palaikiusiam, tačiau dėl neleistinos bičiulystės su svarbiausiu liudytoju J. Bielskiu nuo baudžiamosios bylos nušalintam prokurorui Aleksandrui Kazakovui, kuris per visą baudžiamosios bylos procesą ne įrodinėjo man įkaltinamus faktus, o nuolat kartojo, koks G. Jacka „žiaurus ir kerštingas“.

Gerb. Prezidente, aš siūlau kad pirmos instancijos teisme du kartus pasikeitus teisėjų kolegijai, privaloma skirti atsarginį teisėją ir, jeigu pirmos instancijos teisme byla nagrinėjama ilgiau nei 5 metus, pripažinti ją prioritetine.

Malonu, kad šiuo pasiūlymu pasinaudojo nagrinėjant mano baudžiamąją bylą. Galimai dėl numatyto Vilniaus apygardos teisme nagrinėjančios baudžiamosios bylos Nr1-5-303/2014 teisėjų kolegijos pirmininkaujančios A. Kartanienės skyrimo į Apeliacinį teismą, teismo posėdžiai papildomai buvo paskirti neatsižvelgiant į kaltinamųjų gynėjų užimtumą anksčiau paskirtose bylose, t.y. buvo paskirtos naujos papildomos posėdžių datos: 2013 m. lapkričio mėn. 20 d.; 21 d.; 22 d.; 25 d.; 27 d.; 28 d. ir 2013 m. gruodžio mėn. 2 d.; 4d.; 6 d.; 9 d.; 19 d.

Reikia pripažinti, kad ir šiuo klausimu teisingumo viceministro 2013-08-07 atsakymas nėra teisingas. Jeigu teisingai supratau 2013-08-07 d. gautame Teisingumo viceministro Sauliaus Stripeikos rašte Nr.(1.23)7R-3791 jo pareikštą nuomonę, tai, kad jis toleruoja (ir siekia?), kad bylos pasiektų senaties terminą. Man liūdna, kad teisiamasis neturi galimybės atsisakyti senaties termino ir, nors, (kaip aš) kaltinamas nužudymo užsakymu teisėsaugos pareigūnų pastangomis visuomenės akyse tampa kaltu be kaltės ir be teisės gintis.

Gerb. Prezidente, ar mano atvejis neįrodo, kad teisėjai turi galimybę manipuliuoti bylos trukmės eiga? Nežinau ir nenoriu žinoti ar teisėjos A. Kartanienės paskyrimas į Apeliacinį teismą yra susijęs su mano bylos baigties sufabrikavimu.

Prokuroro man reikštas baudžiamasis kaltinimas (mano baudžiamosios atsakomybės klausimas) in concreto yra išspręstas nuosprendžiu, kuriuo baudžiamoji byla mano atžvilgiu nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui (BPK 3 str. 1 d. 2 p.).

Nuosprendžio rezoliucinėje dalyje šiuo teisiniu aspektu nurodyta, kad teismas vadovaujasi BPK 303 – 305 ir 307 – 308 straipsniais bei BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu.

Tačiau pagal BPK 303 straipsnio 1 ir 4 dalis nuosprendžiai gali būti tik apkaltinamieji, išteisinamieji ir tokie, kuriais nutraukiama baudžiamoji byla, tačiau tik tuo atveju, jei konstatuojami BK 36 – 40, 93 straipsniuose, 114 straipsnio 3 dalyje, 1891 straipsnio 2 dalyje, 227 straipsnio 4 dalyje, 259 straipsnio 3 dalyje bei 291 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyti pagrindai atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės.

Mano atveju nėra nė vienos BPK 303 straipsnio 4 dalyje nurodytos teisinės sąlygos, leidžiančios (leidusios) teismui mano atžvilgiu priimti tokį teismo baigiamąjį aktą kaip nuosprendis.

BPK 254 straipsnio 4 dalyje expressis verbis nurodyta, jog jei nagrinėjimo teisme metu nustatomos BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 – 9 punktuose numatytos aplinkybės, inter alia, jei suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminas (BPK 3 str. 1 d. 2 p.), byla nutraukiama teismo nutartimi.

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog mano atžvilgiu baudžiamąjį procesą nutraukdamas ne nutartimi, o nuosprendžiu (iš esmės – apkaltinamuoju nuosprendžiu), teismas padarė esminį BPK 29 straipsnio 1 dalies, 254 straipsnio 4 dalies ir 303 straipsnio 1 ir 4 dalių pažeidimą.

Man reikštas kaltinimas buvo ir tebėra suformuotas iš esmės pažeidžiant BPK 219 straipsnio 3 ir 5 punkto reikalavimus, buvo ir tebėra neaiškus ir nekonkretus, tuo atėmė ir atima iš manęs galimybę jį suvokti ir tinkamai nuo jo gintis bei užkirto ir užkerta kelią teismui baudžiamąją bylą išnagrinėti sąžiningai ir teisingai, todėl, nuosprendis turi būti panaikintas, o baudžiamoji byla perduota prokurorui esminiams kaltinamojo akto trūkumams ištaisyti (pašalinti) kaip to reikalauja BPK 326 str. 1 d. 5 p. Tai, tikiu, išspręs Lietuvos Apeliacinis ar Aukščiausiasis teismas.

Gerb. Ekscelencija, aš nieko neprašau dėl mano bylos. Esu atkaklus ir pasitikiu teismais. Tačiau mano byla įrodo, kad mano Jums 2013-06-11 d. rašytame prašyme pasiūlytos BPK pataisos yra reikalingos ir būtinos.

Man nekyla abejonių, kad teisėjų kolegija mano baudžiamojoje byloje iki gyvos galvos nuteisė tris jaunus vyrus, kad ,,Jackos byla“ visuomenėje įgautų neigiamai baisesnį svorį. Po nuosprendžio paskelbimo per visus šalies TV kanalus ir spaudos leidinius nuskambėjo antraštės: ,,Trys banditai nuteisti iki gyvos galvos, o G. Jacka išsisuko“. Nepažįstu tų kaltinamųjų, neturiu nieko bendro su jiems pareikštais kaltinimais, bet buvau teismo priverstas dalyvauti teismo posėdžiuose, todėl žinau, kad jie nuteisti labai jau abejotinais įrodymais. Teisėsauga ne tik sužlugdė tris jaunus žmones, bet ir valstybė turės juos ilgą laikotarpį maitinti ir prižiūrėti. Manau, kad šių trijų jaunuolių didžiausia ,,kaltė“, kad teisėsauga siekė visuomenei parodyti koks aš ,,baisus nusikaltėlis“, todėl teismas jiems paskyrė griežčiausias bausmes.

Mano pasiūlyta BPK pataisa, inicijuoti pasiūlymą teikti LR Seimui pataisas, kad būtų draudžiama sujungti daugiau nei 10 kitų ikiteisminio tyrimo bylų, kurios nėra susijusios su asmeniui pareikštais kaltinimais,  turėtų būti įtvirtinta, nes užkirstų kelią teisėsaugai vilkinti bylas.

Gerb. Prezidente, kaip 2013-06-22 d. mane raštu Nr.1D-2332/2D-3636 informavo Jūsų kanceliarijos asmenų skyriaus viršininkė:

,, Tikimės, kad jūsų keliamoms idėjoms bus skirtas deramas dėmesys, o atsižvelgiant į tai, kad teismų veiklos optimizavimas ir teismo proceso spartinimas yra vienas iš Šalies Vadovės prioritetų, nuolatos siekiame, kad visi racionalūs pasiūlymai būtų realizuoti“.

Tereikia tik kad mano 2013-06-11 d. BPK pataisos būtų Jūsų atstovo pasiūlytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sudarytam BPK priežiūros komitetui, ko aš Jūsų labai prašau.

Su pagarba ir viltimi,

Gediminas Jacka

Komentarai

 

 

 
 1. D.GRYBAUSKAITĖS APDOVANOTO, PORTALO DELFI AR "GAUJOS" CENZŪRUOJAMAS - BLOKUOJAMAS SKAITYTOJAS says:

  Prezidentė korumpuotą, degradavusią, posovietinę teisinę-teisminę sistemą viešai įvardijo KLANU, kalbėjo, kad teismai turi būti sąžiningi, objektyvūs ir nešališki, tačiau, niekieno nekontroliuojamas, melo ir neteisingumo KLANAS tebeegzistuoja.
  KLANAS TEISME PAVOGĖ MANO RAŠYTINIUS ĮRODYMUS – DOKUMENTUS, kuriuos aš įteikiau LVAT’ui. Į mano prašymus atstatyti bylose pavogtus įrodymus arba man juos gražinti, LVAT ‘as atsirašinėja, sukčiauja, meluoja, pavogtų įrodymų man negražina, o pirmininko Ričardo Piličiausko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis net didžiuojasi tokiu „teisinių santykių stabilumu“, kurio anot jo nevalia ardyti.
  Generalinis prokuroras D.Valys, turintis išskirtinę teisę ir pareigą, netyrė mano skundo dėl dokumentus pavogusių teisėjų veiksmų, o VAT teisėjas Stasys Lemežis (buvęs sovietinis vyr. prokuroras) įteisino dokumentų vagystę ir neteisėtus prokurorų veiksmus, nors LVAT ‘as įrodymų vagystės fakto nepaneigė.
  KLANAS nusavino nuosavybę, kurią statė mano tėvas „Katalikų Bažnyčios Kronikos“ bendražygis, pripažintas Lietuvos nepriklausomybės gynėjas – savanoris, televizijos studijos ir bokšto gynėjas, žydų gelbėtojas, KGB‘istų persekiotas ir terorizuotas, Valstybės apdovanotas ir pagerbtas ne vieno muziejaus stenduose.
  Remdamasis reikiamos galios registro dokumentais, teisingumo, aš ieškojau visose įmanomose KLANO pakopose: Registrų centro (RC) Komisijoje, Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje (VAGK), Teisingumo ministerijoje (TM) bei jos Registrų departamente ir visuose įmanomuose teismuose. Ginčijau akivaizdžiai suklastotus išvestinius RC dokumentus. Bylą tarp manęs ir TM nenusišalinęs nagrinėjo buvęs Komunistų partijos nomenklatūrininkas, kolegijos pirmininkas Anatolijus Baranovas, kurio sūnus T ministro patarėjas Tomas Baranovas. KLANAS įteisino akivaizdžiai suklastotus RC išvestinius dokumentus.
  Tai primena pasakėčią „Vilkas ir ėriukas“ apie ėriuko bylinėjimąsi su vilku vilkų teisme.
  KLANAS tapo irštvomis nedesovietizuotiems kolaborantams KGB‘istams, komunistams ir jų giminaičiams.
  R.Piličiauskas LVAT’o pirmininku paskirtas pagal Prezidentės vienasmenišką išskirtinę privilegiją, jis Seime neprisiekė, jo paskyrimo procedūroje Seimas nedalyvavo, todėl LVAT’as bylose ignoravo Seimo kontrolierių išvadas ir sprendimus, kuriais nustatyti RC direktoriaus K. Sabaliausko ir T ministro pažeidimai, jiems taikytos poveikio priemonės, tačiau besikeičiantys ne‘Teisingumo ministrai, turėdami įstatymuose įrašytas prievoles kontroliuoti RC ir Teismų vadovų administracinę veiklą, jų nekontroliuoja.
  Administraciniai teismai negina piliečio-žmogaus nuo valstybės institucijų tarnautojų savivalės ir biurokratizmo, bet dangsto dokumentų suklastojimo faktus, vykdo neteisingumą, dubliuoja bendrosios kompetencijos teismus, kuriuose taip pat nagrinėjamos administracinės bylos, mano atveju ginčijasi su jais dėl bylų teismingumo, stumdo jas tarp savęs ir vilkina nagrinėjimą. Būtina administracinius teismus panaikinti (reorganizuoti į bendrosios kompetencijos).
  Konstitucinis teismas nuolat pažeidinėja Konstitucijos 5 str. 3 d., aš neturiu teisės į jį kreiptis dėl teismų ir teisėjų įvykdytų Konstitucijos pažeidimų. Teismas netenkino mano prašymo kreiptis į KT.
  EŽT Teisme, TM deleguoti Lietuvos atstovai, mano pareiškimą cenzūravo.
  Esu beteisis prieš KLANĄ, kuris savo „vidiniais įsitikinimais“ pamynė Konstituciją, kitus įstatymus, teisingumą, sąžiningumą, savo garbę ir pareigas.
  IŠ NETEISĖS PADARYTA TEISĖ, NES NEDAVIAU KYŠIO.
  KAS TEIS TEISĖJUS IR VALSTYBĖS „TARNAUTOJUS“, MANE AKIVAIZDŽIAI APVOGUSIUS, KURIUOS AŠ BRANGIAI IŠLAIKAU?
  KAS GRĄŽINS LVA TEISME NEVIENĄ KARTĄ PAVOGTUS MANO ĮRODYMUS-DOKUMENTUS IR NUOSAVYBĘ, NUSAVINTĄ IŠ AKLO, VISIŠKOS NEGALIOS, BUVUSIO BEJĖGIŠKOJE BŪSENOJE, ŽMOGAUS?
  KAIP APSIGINTI NUO NIEKIENO NEKONTROLIUOJAMŲ, NEDESOVIETIZUOTŲ KOLABORANTŲ, KOMUNISTŲ VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO VAGIŲ IR NETIRIAMŲ TEISĖJŲ NUSIKALTIMŲ, MELO BEI NETEISINGUMO???
  Atsiprašau už konkretų nevilties šauksmą tyruose, bet portalas DELFI už šį komentarą mane – seną neįgalų, sunkiai ir skausmingai judantį žmogų užblokavo, kad aš visiškai negaliu įeiti į DELFI net pasižiūrėti horoskopo. DELFI ATSTOVĖ MAN PAAIŠKINO, KAD NUO GRUODŽIO (po apdovanojimo) DELFI‘je YRA ĮDIEGTA NAUJA CENZŪRAVIMO SISTEMA.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. neįgalus pensininke, grąžink Kurhauzą Palangai ir neliek krokodilo ašarų.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. “VILTIES PREZIDENTĖS” “REFORMOS” IR TEISĖSAUGOS “REAKCIJA”

  Prezidentė pas mus “ne prie ko”. O jos “reformų” pasekmes mes matome. Štai ką rašė viename redakciniame straipsnyje KK Redaktorė:
  ““….Beje, kalbant apie reakciją, tai per dvejus Valdo Adamkaus prezidentavimo pirmą kadenciją metus …., nors ir labai aštriai kritikavau Valdą Adamkų, vis tik į mano publikacijas kelis kartus buvo sureaguota: vieną kartą buvo vetuotas Medžioklės įstatymas…..,, o kitą kartą- atkreiptas dėmesys į mano publikacijas apie “Rusijos šnipo” bylą ( kaltinimas perkvalifikuotas, “šnipas” paleistas teismo salėje).
  Taigi, prieš dešimt metų dar kažkokia reakcija būdavo. Bet dabar…Daugiau negu metus rašau apie dingusius įkalčius Medininkų byloje !!! Reakcijos- jokios. Toks jausmas, kad ta teisėsauga jau įgavo tokią “skūrą”, kad nors kuolą ant galvos tašyk: pateiki, atrodo, akivaizdžius įrodymus, kad rezonansinėje byloje galimai nuklysta į lankas, kad įkalčiai dingę, bet teisėsaugos stovykloje- spengianti tyla. Įspūdis, kad D. Valys bijo net į “Karštą komentarą” pasižiūrėti- kad netektų raudonuoti ir toliau eiti į kompromisą su savo sąžine ( kad prokuratūra savo iniciatyva netaiso klaidų rezonansinėje byloje ir apsimeta, kad ten viskas gerai)…..”
  VA TOKIOS YRA “VILTIES PREZIDENTĖS REFORMŲ” PASEKMĖS…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. PREZIDENTĖ TOLIAU DEMONSTRUOJA “GERĄSIAS TEISMŲ REFORMAS”. Arba,- KAS PREZIDENTĖS ŠIRDY ?

  Iš žiniasklaidos: “„Iš vienos pusės skatinama piliečių iniciatyva, o dabar mes už tai nukentėjome“, – stebisi R.Jusienė, nesijaučianti padariusi ką nors blogo. „Ėjau tyliai pabūti prie angelų sargų. Nepriekaištauti jiems, nors policija ir nerado tos mergaitės. O štai kaip gavosi“, – stebisi panevėžietė.
  „Policija savo pareigą suprato kaip pareigą čiupti savo piliečius ir papurtyti“, – pareigūnų elgesiu nusivylusi R.Jusienė. Jai keista, kad policijos surašytame ATPK protokole pabrėžiama, kad susirinkusieji buvo „tvarkingai apsirengę“. „O tai kas būtų buvę, jei būtume netvarkingai apsirengę – ir už tai būtų nubaudę?“, – nesupranta moteris…”
  Čia kalbama apie AŠTUONIŲ panevėžiečių “tyliąją akciją” prie Panevėžio AVPK, kuri įvyko rugsėjo 24 dieną, ir buvo skirta sudegintai dembaviškei pagerbti…..Ir štai po to R. Jusienė, kurios “kaltė” buvo tik ta, kad būtent ji atsinešė vėliavą su juodu kaspinu, gavo kvietimą į policiją. Ir, nors akcijos dalyviai laikėsi įstatymo numatyto 25 metrų atstumo nuo AVPK pastato, o dalyvių skaičius nesiekė 15 asmenų,- policija perdavė administracinę bylą Panevėžio apylinkės teismui, kuris nubaudė Jusienę 500 litų bauda….
  Tai jau ne pirmas atvejis, kai “vilties prezidentės” “gerųjų reformų” laikotarpiu teismai priima absurdiškiausius sprendimus. Nes “reformos” yra IMITACINIO POBŪDŽIO, t.y. nukreipiamas imitavimui, esą “teisėsaugos institucijos klyst negali” ( t.y. jei tave “sučiupo”,- tai teisus nebūsi., ir sausas neišlįsi ).
  Prisiminiau 2008 metų įvykį, per kurį girtas Skuodo policininkas partrenkė bei mirtinai sužeidė vaikus. Tuomet daugelyje Lietuvos miestų prie PK vykdavo “tyliosios akcijos”, ir NIEKAS NEBUVO NUBAUSTAS dėl jų rengimo. O štai dabar….Nepabrėžiu, jog tada buvo Adamkus. Bet pabrėžiu, jog tada nebuvo Grybauskaitės.
  Apie tai, kad R. Jusienei buvo paskirta bauda už pilietiškumą, pranešė ir TV, daugelis žmonių nori padėti jai sumokėt baudą. Bet…Ar tai išeitis? Tačiau….Dabar jau niekas negali pasakyti, jog “prezidentė čia ne prie ko”. Nes ji NEGALĖJO NESUŽINOT APIE TĄ BAUDĄ ( nebent ji gyvena be TV ir be interneto). Bet ji liko tam abejinga. Tik daugelis žmonių negali suvokti tokios beprotybės…
  Ir todėl kyla pagrįstas klausimas- KAS GI MŪSŲ PREZIDENTĖS ŠIRDY YRA?

  Thumb up 1 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 7
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...