Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 17 Trečiadienis
 

Estijos sienas saugo vaffen SS palikuonys

2010-08-13 22:59 | Komentarai | Komentarų (27)

Sergejus Sokolovas

Liepos 31-ją, netoli Narvos easnčiame Estijos miestelyje Sinimiae, įvyko kasmetinis estų SS-legiono "veteranų" sąskrydis, skirtas 1944 metais vykusių kovų su tarybine armija, vadavusia Narvą, metinėms. Tuomet fašistinės pajėgos buvo sutriuškintos tarybinių padalinių, kurių sudėtyje, beje, kovėsi ir Aštuntojo estų šaulių korpuso kariai.

Per kovinę operaciją žuvo dešimtys tūkstančių karių. Aišku, ir nacių, kurių gretose "už laisvę" kovėsi ir 20-osios estų vaffen-SS divizijos smogikai. Tačiau būtent per šią kovinę operaciją LAISVĘ atgavo dešimtys tūkstančių čia veikusios koncentracijos stovyklos "Kloaga", kurią iš esmės ir valdė estų vaffen-SS, kalinių.

Kaip ir kasmet, sąskrydyje buvo eksponuojami nacistinio pobūdžio leidiniai, daugelis kurių kitose šalyse, tarp jų ir Vokietijoje, yra uždrausti. Kaip ir kasmet, nuo vaffen SS legiono (SS 20-sios estų grenadierių divizijos) "veteranų" ir juos palaikančių naujųjų nacių sueigos atsiribojo oficialioji Estijos valdžia (juk ji vis dėl to privalo laikytis viešų Europos Sąjungos nuostatų). Tačiau, matyt, būta ir "neviešos" Estijos valdžios – renginio išvakarėse į šalį nebuvo įleisti antifašistai iš Suomijos, Latvijos bei Lietuvos. Tuo tarpu pronacistinių organizacijų atstovai iš Latvijos į šią šalį buvo įleisti.

Tarp tų, kurių Estijos vaffen-SS palikuonys neįleido į šią Europos Sąjungos šalį, buvo ir šio straipsnio autorius.

Nuo Rygos iki Estijos Sienos

"Kaip malonu, kai žinai, jog tavęs laukia… Jei laukia, vadinasi – ilgisi", – garsiai šmaikštavau aš, kai dar Rygoje, mūsiškiams stovint šalia netrukus išvyksiančio autobuso, pasklido žinia – Estijos pasienyje jau laukia mūsų autobuso. Ten sutelktos policijos pajėgos. Būta nurodymo nepraleisti. Taip kalbėjusieji, berods, nurodydavo radijo stotį "Europa plius".

Mūsiškiai – tai virš dvidešimt Latvijos antifašistinio komiteto jaunuolių, ir mes – trys Lietuvos Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) nariai, ir žurnalistės-reporterės, atstovaujančios Rusijos televizijai, transliuojančiai užsieniui (dėl to vėliau bene 20 Estijos policininkų užmirš tiek rusų, tiek anglų kalbą).

Taigi, liepos 30-ją, penktadienį, apie 19 valandą, iš Rygos išvyko autobusas su užrašu (anglų kalba) "Pasaulis be nacizmo" (tarptautinė organizacija, organizavusi protesto piketą prieš vaffen-SS sueigą Sinimiae prieigose). Šiuo autobusu ir skubėjome ten, kur, kaip jau rašiau, mūsiškių labai jau nekantriai laukė.

Jaunimo būta linksmo, jie garsiai kalbėjosi, juokėsi, klegėjo, pasakojo anekdotus…Vieno kito rankoje buvo ir alučio butelaitis. Tai – normalus, kasdieniškas jaunimas. Tikrai ne iš kokio nors propagandinio filmo apie karą. Tačiau būtent tokie, tikri, o ne sugalvoti jaunuoliai ir kaudavosi įvairiuose mūšiuose, priešakinių pozicijų barikadų mūru tapdami. Ir istorija nešykšti pavyzdžių. Ir, regis, ateitį dosniai praturtisianti. Ir gal būtent todėl važiuoja MŪSIŠKIAI tais miškingais keliais, skrodžiančiais gražią Latvijos žemę. Kartais sustojame. Kas parūko, kas krautuvėn užsuka (iš angelų, anot šventraščio, tik velniai išsivystydavo). Kažkodėl atrodė, kad visai netoli jūra. Tokias sąsajas galbūt sukeldavo gaivus vakaro vėjas ir besileidžainčios saulės spinduliai, atsisveikindami su mumis pro ošiančių pušų properšas.

Greta greitakalbe klegėjo dvi žurnalistės: "Na ir reportažas bus, na geras!…". Atpažįstu tai, kas yra būdinga bene visiems žurnalistams – REPORTAŽAS SVARBIAU UŽ ĮVYKĮ.

O žinote, juk tai nuostabu! Nes ko būtų vertas įvykis, jei ne žinių apie jį sklaida. Ir kuo taptų žmogus, savo darbu nesižavintis. O tai, kad jos taipogi yra MŪSIŠKĖS, buvo aišku, kaip sakoma, be įrodymų. Nes kokių dar ir kam reikėtų įrodymų, jei visi toliau, duobėtaisiaisi Latvijos keliais, artėjame prie barikados. Gal ir negimtų tą akimirką šis žodis, jei netrukus visų nepasiektų antifašistinio jaunimo vado (įsidėmėjau jo vardą – Janis) komanda – artėjame prie Estijos, visiems susitvarkyti, visiems nurimti! Elgtis mandagiai ir santūriai! O jei kas (man itin patiko jo tolesni žodžiai), – VKLIUČIAJEM DURAKA JEVROPEISKOVO SOJUZA (įjungiame Europos Sąjungos kvailelį, antai, – mes, ES piliečiai, esame šengeno zonoje ir turime teisę važiuoti toliau).

Šis posakis paliko man įspūdį ne tik dėl savo šmaikštaus turinio. Nežinau, ar daugelis žmonių tokiomis akimirkomis suvokia pagrindinę nūdienos tiesą – viskas sprendžiama ne ten, kur mūsų "taip laukia", o žymiai toliau ir aukščiau. Tie, kas "mūsų laukia", tėra tik vykdytojai, kuriems "iki mėnulio" – ką tu jiems sakysi, įrodinėsi, "įjungsi". Netrukus ir jie, vykdytojai, "įjungs kvailelius". Kitaip jiems negalima. Kaip ir vaffen SS, – taip pat ir jo Estijos legionas buvo Reicho įsakymo vykdytojai. O dabar "įjungiami" mitaip apie tai, kad SS nešė žmonėms kažkokią – tai laisvę. Grįžęs nuo apmąstymų į tikrovę, suvokiu – artėjama prie barikados. Ir todėl visi neišvengiamai vis vien ginčysis tik su vykdytojais, būtent jiems įrodinės, jų klausinės, juos įtikinės. Ir Europos Sąjungos, kaip išganingo demokratijos šarvo, vardas bus paminėtas žymiau daugiau kartų, negu kadaise, kai valdžios buvome raginami pritarti įsijungimui į ją.

Ties barikada

Autobusas jau rieda pro Valką – Latvijos miestelį ties siena su Estija. Netrukus praskriejo paskutiniosios latviškos grytelės, ir mes įriedėjome į aikštę, kur autobusą kaipmat apsupo bene dvidešimt įvairių žinybų policininkų.

Gal penkias minutes (buvo jau po 21-os valandos) niekas pas mus neatėjo. Autobusą apžiūrinėjo ir fotografavo (filmavo) iš išorės. Po to įėjo keli pasienio policijos pareigūnai ir, nieko mūsų neklausdami (tad legendos apie ekskursiją neprireikė), surinko visų žmonių asmens dokumentus.

Vėliau sulaukėme muitinės pareigūnų. Jie gan paviršutiniškai apžiūrėjo asmeninius daiktus. Neapseita be humoro žiupsnelio. Vienas pareigūnas, išvydęs viename krepšyje sulankstytą (be koto) Latvijos valstybinę vėliavą, įtariai paklausė – aa čtou eetouu? ( O kas tai?) ("čtou eetouu" kitą dieną vis gi suplevėsavo antifašistiniame pikete).

Vėliau į autobusą sugrįžęs Janis informavo – dokumentų patikra užtruks, nes sugedo kompiuteriai (nemirtinga bei patikima, kaip ir pas mus, prieš šešerius metus norint "neįleisti" adamsų šeimynėlės konkurentės). Policija nurodė visiems likti autobuse. Tuo tarpu policininkai tikrino bagažines, spinteles, apžiūrinėjo visus vidaus bei išorės angas, nevengė net šiukšliadėžių turinio. Ieškojo ginklų? Sprogmenų? Ko nežinau, komentuoti negaliu.

Tačiau mūtų kantrybė, taip pat ir "paklusnumas", turėjo ribą. Nesutikome būti autobuse, išėjome į lauką. Policininkai jokių priemonių nesiėmė. Po kelių minučių – dar viena naujiena. Kelių policininkai informavo – jūsų autobusas techniškai netvarkingas (neva yra kažkokių plyšelių padangose bei dar kažko), tad Estijos teritorijon įvažiuoti negalės.

Praeina valanda. Dokumentų neatgauname. Jaunimas vis mėgina įrodyti pasieniečiams, kad jie šiurkščiai pažeidžia šengeno erdvės piliečių teises, vis reikalauja, kad šie "išduotų" tikrąsias mūsų sulaikymo priežastis. Juk pro šalį važiuoja daugybė mašinų, vilkikų, autobusų. Niekas jų nestabdo, netikrina. Tuo tarpu prie manęs priėjęs policininkas man dėstė: "Kaip tik šią savaitę vyksta autobusų techninės būklės patikra visoje Europoje. Tai esą nesunku patikrinti".

Geriausias patikrinimas – "čia pat ir nedelsiant". Padėjo "telekamera" – tos pačios televizijos, kurios dvi reporterės, kaip jau rašiau, važiavo su mumis (operatorius laukė pasienyje). Kai "telekamera" priartėdavo tai prie vienos, tai prie kitos (skirtingų žinybų) policininkų grupės, šie iš pradžių siuntinėjo žiniasklaidos atstovus nuo vienų prie kitų (čia štai jų kompetencija, o ne, čia anų žinioje…), o vėliau staiga pamiršo rusų kalbą. Reporterė pakartojo savo klausimus angliškai! Bet… buvo leista suprasti, kad ir šios kalbos Estijos pasienio pareigūnai nesupranta.

Man galėjo susidaryti įspūdis, kad patekau ne į Europos šalį, o į vietovę, apgyvendintą kažkokios laukinės genties, kuri šiaip sau mus sulaikė, negali su mumis susikalbėti, ir patys nesuvokia, ko iš mūsų nori. Galėjo. Tačiau, kai nebuvo telekameros, jie vis gi kažką paaiškindavo. Pavyzdžiui, šių eilučių autoriui.

Pastebėjau, kai aš tardavau žodžius "siena", "pasienis",tada jie pradėdavo man aiškinti tai, ką prieš tai mes bergždžiai (na, tom akimirkom, kai jie rusų kalbą pamiršdavo) mėginome įrodyti jiems – DABAR SIENŲ NĖRA (turima galvoje šengeno erdvė)

– O tai kur mes, ir kas čia vyksta policijos žiedo apsupty?

– O tai eilinis patikrinimas… –

Taip mes bene dvi valandas vieni kitiems stūmėme ir stūmėme tą "Europos Sąjungos kvailelį". Ilgainiui karšti ginčai pavirto abejingai "lemties laukimu". Yra laiko ir pagalvoti. Kad ir apie tą pačią šengeno erdvę, juolab, kad atsidūriau šalia kelio, kuriuo nepaliaujamai riedėjo niekieno netikrinami automobiliai.

Prieš dvejus metus ilsėjausi Graikijoje. Tada savo kailiu patyriau šengeno suteikiamus privalumus. Nors niekuomet nebuvau ES liaupsintojas, bet tada, Herakliono oro uoste, pasidžiaugiau dėl to "sienų nebuvimo". Padėjo sunkūs krepšiai ir karštis, smogęs tuoj pat, vos tik palikau lėktuvą. Kitiems – ilgos eilės, nutįsusios prie pasų kontrolės, o mums… . Akimirka – ir mes jau ten. Kita šalis, kiti žmonės, o sienos nėra. Na, ar ne puiku? Ar kas neapsidžiaugtų visu tuo, kai tik yra tikra, o ne persmelkta cinizmu ir melu.

Prisiminimus nutraukė vis ta pati giesmė iš jų pusės (matyt, ir jiems jau nuobodu pasidarė) – dabar sienų nėra, tik va autobusas jūsų toks netvarkingas, ir tie kompiuteriai, velniai rautų… mes ir PATYS NORIME, KAD GREIČIAU BŪTŲ.

O štai dar vienas mano ir vieno policininko dialogas.

– Tai kur jūs vykstate.

– Na gi ekskursijon (laikausi legendos), dar niekad nesu buvęs Estijoje (tikra teisybė)

– Aaa… O viešbutis kur?

– Nagi Narvoj, gal žinote tokią…

– Taip, taip… Na gal dar spėsite. O kada ekskursija?

– Nagi rytoj, o toliau bus matyt.

Visgi įdomūs tokie dialogai. Kai abu, puikiai viską nutuokiantys, vienas kitam "dūrą stumia". Įdomiais laikais gyvename. Gal dėl to niekuomet nesiskųsdavau, esą mano gyvenimas "blogas".

Pagaliau, jau artėjant vidurnakčiui, atneša dvi asmens dokumentų krūveles. Vieną – didesnę, kitą – mažesnę. Pradėjo nuo didesnės: "Kas gauna, tuoj pat į autobusą". Likome mes – aš su Adolfu Alaburda ir keturi latviai. Tarp jų ir Janis.

Policininkas kelias minutes tardavo mūsų pavardes, apžiūrinėjo mus (dabar, matyt, jau mes jam priminėme kažkokią gentį) ir galiausiai įsakmiu balsu tarė – jums neleidžiama įvažiuoti į Estiją. Pasiimkite savo asmeninius daiktus ir grįžkite čia, prie mašinos.

Atsisveikinome su trečiuoju, sistemos kažkaip pražiopsotu (neklystančių nesutverta) SLF atstovu, palinkėjome gero kelio ir buvome policijos mašina nuvežti į netoliese esančią policijos nuovadą. Liepė laukti lauke. Kiekvienam surašė protokolą – vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta. „Ir viskas?“ – paklausiau. Jam pritarus, tikrai nustebau. Juk manęs, kuris pripažintas keliančiu kažkokią grėsmę Estijai (kurioje niekad nesu buvęs), derėtų kur kas išsamiau apklausti. Pagaliau – krepšį patikrinti, batų raištelius apčiupinėti.

Netrukus supratau klydęs. Batai kaip tik be raištelių. Ir apskritai – juk dabar demokratija! Na, bet supraskite, per tris valandas, praleistas policijos apsupty, tiesiog buvau šią "iškovotą vertybę" pamiršęs.

Voffen SS palikuonys siautėja

Iš pradžių – trumpai apie tolesnius įvykius, lydėjusius mus, iš Estijos deportuotuosius (sąvoka tampa teisiškai tiksli vos pripažinus de-jure sienų nebuvimą).

Apie pirmą valandą nakties mums pagaliau grąžino asmens dokumentus ir estų kalba parašytų nutarčių, kurias turėjome pasirašyti (o tai priverstinė rizika prieš pasirašantį asmenį!), kopijas. Apie 4 valandą ryto grįžome į Rygą. Tuo pačiu "techniškai netvarkingu" autobusu, taipogi deportuotu iš Estijos, todėl patusiu mums anokiu "likimo broliu su ratais".

Tolesnė ilga kelionė namo suteikė man daug laiko apmąstymams, kuriais noriu čia pasidalinti. Apie teisę bei moralinę įvykių anatomiją.

Ne, ne tuos eilinius vykdytojus iš "nesamo" pasieno aš vadinu SS palikuonimis. O tuos, kas kuria tokią sistemą. Iš vienos pusės- nuožmią ir prieštaraujančią žmogaus teisėms, o iš kitos – taip aukštai įvertinusią mane. Juk iki tol didžiavausi tik tuo, kad vykstu dalyvauti antinaciniame pikete, na, o dabar… .

Taip, aš žinojau, kur ir ko vykstu. Sužinojo ir "sistema". Pastaroji turi galių, kurių neturime mes (bet viskas permaininga, ponai prisiekusieji gebelso palikuonys…). Bet juk Estijoje taip gali atsitikti kiekvienam keliauninkui! Iš pradžių – sulaikymas. Po to – "jums draudžiama įvažiuoti", popiergalis estų kalba, kurį turiu pasirašyti. Kitaip neatiduoda asmens dokumento. Aišku, galėjau reikalauti išversto teksto, gal po kelių valdandų ir sulaukčiau (reikėtų gi jiems manęs, "nepageidaujamo", atsikratyti), bet jie manęs savo "juodvarniu" iki Rygos tikrai nenuvežtų. Taigi, pilietis pasirašo po nesuprantamu tekstu. Taip Estijoje gali nutikti lietuviui, latviui, rusui, anglui – kam tik nori! Gal estų kalba jau tarptautinė?

Negana to, pareigūnas išaiškino – dabar jūs tik išvyksite, dabar mes jums netaikysime jokių bausmių (ačiū dievui, dar neatkurtas konclageris ties Narva), nereikės net baudos mokėti (atkreipiu dėmesį, tai sakoma nieko neteisėto nepadariusiam žmogui), bet – jeigu tik antrą kartą mėginsite važiuoti Estijon, o draudimas dar nebus panaikintas, tuomet jums bus taikoma baudžiamoji atsakomybė (ir vėl – įspėjimas dėl baudžiamosios atsakomybės taikomas nieko neteisėto nepadarusiam žmogui).

"O kiek gi galioja draudimas man įvažiuoti į jūsų šalį?" – mėginu toliau stumti "dūrą jevrosojuza" (na, kad linksmiau būtų).

-Mes to nežinome. Pilietis turi pats teirautis savo valstybės URM.

Užtat aš žinau. Žinau nesuprantamą tekstą, iš tiesų galiu būti apkaltinamas prisipažinimu padaryti kokį bebūtų nusikaltimą. O "apkalbtinimas prisipažinimu" – liūdnai pagarsėjusi nūdienos tikrovė.

Kadaise hitlerininkų okupuotose teritorijose gestapas taip elgdavosi su vokiečių kalbos nemokančiais žmonėmis. Ir, okupaciniam režimui neįtikdavę žmonės buvo apkaltinami net kriminaliniais nusikaltimais, ir viešai pakariami.

Taigi, taip elgtis tegali sistema, valdoma nacių palikuonių.

Taip, mes vykome į antinacinį piketą. Ar tai nusikaltimas? Ar Estija dar tebėra ES šalis? Juk ES pilietis (nesvarstysime čia šio statuso moralinės pusės) esą turi tesę laisvai reikšti savo įsitikinimus bei nevaržomai judėti ES teritorijoje. Dar daugiau – jei jau galioja ES piliečio statusas (ne aš jį sukūriau), tai toks pilietis, paskelbtas nepageidaujamu vienoje ES šalyje, tampa teisiškai pažeidžiamu… visoje ES teritorijoje (antraip ES tėra tiesiog "keistas sutvėrimas", o ne visavertė valstybių sąjunga). Gal todėl, vos tik pasirašiau tą nelemtą popiergalį estų kalba, kuriame sugebėjau perskaityti tik savo asmens duomenis, šmaikštavau – gal, draugai, mums jau ir Latvijon neleis įvažiuoti? O sienos tai, anot policai-demokratų, nėra! Tai kur mes dėsimes, nabagai!?

O dabar naivūs (nes atitinkantys teisės normas) pamąstymai – kaip turėtų būti? Niekad neneigiau valstybės suverenumo. Ir todėl – jei pilietis šalies teritorijoje yra nepageidaujamas, jam turi būti paaiškintos priežastys, atitinkančios bent vienos iš dviejų šalių įstatymus (aišku, būtų nesmagu aiškinti, jog "jūs nepageiaujamas, nes ketinate viešai išreikšti savo nuomonę"). Antraip visai tai virsta piliečio (asmens) informaciniu užvaldymu (galimai įgyjant galių tą informaciją naudoti prieš asmenį ir vėliau), taip pat prieštarauja asmens duomenų apsaugos principams (parodo, jog šios apsaugos paprasčiausiai nėra). Nutarčių tekstas, pateikiamas asmeniui, turi būti rašoma jam suprantama kalba.

Tuo tarpu Estijoje viskas kitaip. Bene prieš pusmetį į šią šalį nebuvo įleistas SLF pirmininkas A. Paleckis ir tys jo vienpartiečiai . Jiems irgi keliomis valandomis buvo suvaržyta laisvę, ir jie nesuprantamą "ksyvą" turėjo pasirašyti.

Kas vyko "po mūsų"

Estijos pasienyje likę mūsiškiai dar virš dviejų valandų laukė iš Narvos atvykstančio autobuso. Iš policijos apsupties apie 20 latvių ir vienas lietuvis ("sistemos" pražiopsotas SLF narys) ištrūko apie trečią valandą nakties. Bet ir tolesniame kelyje juos nuolat stabdydavo policija, tikrindavo asmens dokumentus bei (vėl!) autobuso techninę būklę. Bet vis dėl to apie 7.30 jiems pavyko pasiekti Narvą. Pavyko greičiausiai todėl, kad ir toliau kartu važiavo dvi žurnalistės, atstovaujančios tarptautiniam telekanalui. Apie tai man papasakojo Latvijos antifašistinio komiteto pirmininkas J. Korens.

Liepos 31-ją, 10-ą valandą (likus valandai iki esesininkų bei jų garbintojų sąskrydžio), Estijos miestelyje Sinimiae įvyko antinacinis piketas, kurį parodė daugelis telekanalų. Per visą pasaulį nuskambėjo žinia apie tai, kad dėl šio piketo į "demokratinę" Estiją nebuvo įleisti Lietuvos, Latvijos bei Suomijos antifašistai.

Piketas praėjo ramiai, nors tarp nacistų garbintojų buvo mėginusiųjų išprovokuoti lokalius konfliktus. Piketo dalyviai pareikalavo, kad nebūtų rengiami vieši renginiai, pagerbiantys nacizmą.

-Kas nori, tas gali už savo namų sienų garbinti nacius. Bet viešai, ypač čia, toje vietoje, kur apšlakstyta konclagerio aukų krauju, visa tai pranoksta visas šventvagystei būdingas ribas, – kalbėjo vienas piketo dalyvis iš Latvijos.

Tuo tarpu nacizmo dvasia vis sklando virš mūsų tamsiais, nerimą keliančiais, debesimis. Ir oficialūs politikai, viešai atsiribojantys nuo nacių pagerbimo, kaipmat solidarizuojasi su jais, visaip slopindami protesto akcijas prieš nacizmą. Jie, nuolat mėgindami ir toliau revizuoti pokarinį pasaulio žemėlapį, išvadavimą prilygindami "okupacijoms", vis dar kranksi :"Mums antrasis pasaulinis karas dar nesibaigė". Ir tęsiasi priešprieša. Tai, kas buvo čia aprašyta, tėra tik mažytis jos fragmentas.

Jie klykia, kad dar nesibaigė antrasis pasaulinis karas, o mes manome, kad reikalingas dar vienas Niurnbergo procesas.

2010-08-13

Komentarai

 

 

 
 1. Ši svetainė siūlo išrankiausią Teminiai YouTube “vaizdo įrašus , aš visada gauti šokių konkursas rodyti vaizdo įrašus iš šios svetainės .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Kas , kaip sekasi ? Tiesiog pasidalino šį pranešimą su kolega , mes turėjome gerą juoktis .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. geriau broliai ss nei raudonsubiniukai .uztenka liaudi mulkint varykit i baltarusija jai europoje negerai

  Thumb up 72 Thumb down 1

 4. Mane žavi Tamstos pasiryžimas komentuoti straipsnį, kurio sakotės neskaitęs. Tai – elito savybė. Branginkite ją.

  Kai kurie politikai V.Petkevičiaus knygą "Durnių Laivas" komentavo pabrėždami, kad jos neskaitė. O būtų skaitę – gal ir neužplauktų laivas ant tokios seklumos…
  Sovietmenčiu darbo kolektyvai vieningai ir ryžtingai pasmerkė A.Solženicyno " Gulago Archipelagą", kurios nė regėt neregėjo. Ne patys sugalvojo,- paragino elitas, kuris, kaip matome, mažai evoliucionavo. Dabar gal jau leista ją skaityti, bet nerekomenduoju Tamstai, nes autorius – rusas.

  Matomai, esama ir daugiau Tamstai nemalonių tautų,
  tačiau kaip "tautos žiedas" sugeba suderinti patriotizmą su elito taip garbinamu kosmopolitizmu?

  Greičiausiai esate krikščionis, meldžiatės Jėzui – žydų dievui, kai patys žydai tuo tarpu meldžiasi Doleriui.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 5. Po tokių straipsnių kaip šis džiaugiuos, kad niekada nepirkau šio laikraščio popierinio varianto, kad neparėmiau Paleckininkų ir panašių, o apie prenumeratą iš viso net durniui nelinkėčiau. Patriotas neturi pirkti tokio laikraščio. Tai ne pirmas kartas, kai toks straipsnis pasirodo, Paleckio stiliumi. Tik tai buvo patvirtinimas, kad visi, kas neperka šio laikraščio elgiasi teisingai. Sutaupote ir neremiate ko nereikia. Drąsiaus rėmėjais ir kovotojais tapo, nes nori daugiau parduoti laikraščio turbūt, manau čia viskas ir taip aišku, o kad "kovotojai dideli" tai kurgi ne, belieka Paksui, Prunskienei paskambint ir paklaust, ar turi kokį straipsnį apie didžią Rusiją ir jos armiją.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 6. Straipsnio autorius – Sergejus Sokolovas – (ruskis). Komentarų nereikia.

  1. Jei ne Estijos patriotai, kurie kovėsi su okupantais sovietiniais prievartautojais kariais, tai daug estų negalėtų pabėgti į vakarus nuo raudonojo teroro.

  2. Sovietų Sąjunga okupavo Narvos miestą, o ne "išvadavo", nes nebuvo nuo ko vaduoti, kai Vokietija jau buvo pralaimėtoja karo.

  3. Tokių kaip autorius ne tik į Estiją nereik įleisti, juos iš viso reikia patikrinti ar jie gali gyventi Europos Sąjungoje. Ar juos reik išsiųsti atgal pas motiną Rusiją.

  4. Apskritai tai rusofiliško / sovietinio straipsnio – kliedesių – neskaičiau atidžiai, nes tokie žmonės gyvena Sovietų Sąjungoje, tegu ten ir ieško bendraminčių, o kad Karštas komentaras spausdina tokius straipsnius tai ne pirmas kartas, draugelis Paleckis gal atsiuntė, dėl to ir nebus šis laikraštis aukšto prestižo ar itin populiarus dėl savo linijos neturėjimo

  5. Kas geriau ar SS palikuonis ar Raudonosios armijos kario žagintojo prievartautojo okupanto palikuonis?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Andrejus WoW lbaaiu ?traukia. Plius istoriju jau ne viena buvo kur zmogus dienomis s?d?jo ir zaid?.Priedanga.D?l trasu irgi buvo pasidares priedanga. Ferma atrodo tur?jo kazkokia.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • RS nu nezinau net kstiea, kad samsung prad?jo gerai fotografuojancius aparatus gaminti, kiek teko bandyti i senesniu tai stipriai nusileisdavo, tik?kimes susiprotejo pagaliau.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Straipsnio autorius – Sergejus Sokolovas – (ruskis). Komentarų nereikia.

  1. Jei ne Estijos patriotai, kurie kovėsi su okupantais sovietiniais prievartautojais kariais, tai daug estų negalėtų pabėgti į vakarus nuo raudonojo teroro.

  2. Sovietų Sąjunga okupavo Narvos miestą, o ne "išvadavo", nes nebuvo nuo ko vaduoti, kai Vokietija jau buvo pralaimėtoja karo.

  3. Tokių kaip autorius ne tik į Estiją nereik įleisti, juos iš viso reikia patikrinti ar jie gali gyventi Europos Sąjungoje. Ar juos reik išsiųsti atgal pas motiną Rusiją.

  4. Apskritai tai rusofiliško / sovietinio straipsnio – kliedesių – neskaičiau atidžiai, nes tokie žmonės gyvena Sovietų Sąjungoje, tegu ten ir ieško bendraminčių, o kad Karštas komentaras spausdina tokius straipsnius tai ne pirmas kartas, draugelis Paleckis gal atsiuntė, dėl to ir nebus šis laikraštis aukšto prestižo ar itin populiarus dėl savo linijos neturėjimo

  5. Kas geriau ar SS palikuonis ar Raudonosios armijos kario žagintojo prievartautojo okupanto palikuonis?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Pirmyn Dziugasvilio anukeliai- paerzinkit….nors nevaidmainiausiu-tai tiesiog neimanoma-i jus ziurint tiesiog neiseina susilaikyt neprunkstus…na zdarovje!!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Esme tame ir yra ,kad nesuirzom.Nera reikalo-pats straipsnis ir yra argumentas,kad kai kam su galva negerai.Tai suprantama-sunku susitaikyti su tuo ,kad proteviai iki ausu mesle issivoliojo ir prigimde jau issigimusiu.Tai faktas.Ko noret is nevykeliu ir depresiku-gili uzuojauta.Nepergyvenkit smarkiai-medicina eina i prieki. Nors ir labai tai sunkus atvejis-meiles trukumas,nepasitikejimas savimi-tai ir bando isitrint tarp doru zmoniu.Sitie veikejai is prigimties bailiukai budami,ir visokiu sunybiu kretejai,isgyventi gali tik gaujomis-taip lengviau .Kolektyvizacija.Nesubrendusios asmenybes.Suprantu-sunku buti laisvu ir pilnaverciu zmogumi.Suaugsit.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • ddd Na, kvniikeeam savo :) As tai ir iphone, ir android ir net nokia n9 dabar ant stalo pasid?jes ir manau kaip patikimiausia ?rengin? rinkciausi iphone. O ten niuansai visuomet egzistuoja ir juk vertinama bendrai, o ne kvniikeeam konkreciai. Windows irgi virusu kr?va turi, bet juk ne pas visus jie atsiranda, pas daugel? juk atbulai rankos is siknos auga.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 10. SLF juda teisinga linkme jei taip naciukai putojasi. Reikia dar juos paerzinti kad galutinai parodytu savo snukucius.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • You’re a fnaaiscting person. I wish I could read a word, but I’m Lithuanian illiterate. I blame the school system for that. Did you know that there are more than 400 million English speakers in the world? A very interesting fact for a translator to know;) The pictures are great.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 11. kaip suirzo fašisteliai. Lygis – žemiau plintuso. Vieni prakeikimai ir išeidinėjimai. Su tokia argumentacija Jums, ponai, jokio antro Niurnbergo tribunolo nereikės. Patys išsigimsit.
  O straipsnis geras, detalus ir tikslus. Apnuogina visą šiuolaikinės "europietiškos demokratijos" veidmainiškumą. Kad pataikyta į dešimtuką pasako ir fašistuojantis komentarai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Saunuoliai estai, raudonuju komuniagu su rusiskom pavardem neileido i Estija . Ko jus dar tikites komuniagos ,po jusu paskutinio selsmo Taline po supistos skulpturos perkelimo puse talino nusiaubta liko. ir jus dar tikites kad jus ileis kaip niekur nieko ???

  Thumb up 72 Thumb down 1

 13. Tu daug ko nezinai spaliuk kacapiskas, imk krypti i rytus ir sedek savo trofianikuose nevykeli. Estai saunuoliai. Visi padorus zmones nuleidzia vandeni pasike-o kad tu ir tokie kaip tu vaiksto dvokdami ir prasmirde-tai jus niekam ir nereikalingi.Dziugasvilio subinplaukiai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. kolaboranto palikuoni, nustok kranksėti. Gėriuosi Estija, kad saugo savo šalį nuo komunistinių pašlemėkų. Tik Lietuvoj viskas yra priešingai ir bujoja paleckio palikuonys…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Visa beda yra ne SLF, bet tavyje paciame, kad tu jai priklausai.
  Atrodo rasyti moki, analizuoti moki, bet susivokti kur pats esi – nelabai iseina.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. asile,rusai ir amerikosai is to pacio sudo drebti. Kas indenus ir juodaodzius , kas cecenus ir aplamai visus padorius zmones kneckina.Sitas straipsnis-iskrypusio pedofilo,vaikzudzio ir stalinistisko isteriko rasliava. Cha, cha-Jus ,tovarisciai, nevykeliai esat-jums meiles truksta.Galiu suteikt, asmeniskai tau bolsevikiskas nekrofile. Be neapykantos.Bet skaudes kaip po pagiriu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. iš kur tu toks debilas atsiradai – šiknų amerikoniškų prisilaižes,čia mastantiems avine o ne tokiems kaip tu sraipniai…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. matant tokius straipsnius-parasytus aiskiu issigimeliu, ateina mintys kad ir redakcijoj-sedi visiski beprociai, istizeliai, nieksai, vagys ir issigimeliai. Tokie iskrypeliai-su malonumu laizo sikna rusams, ima jiems ant…,visiski istizeliai. Varo asilai ant zydu, paisto apie tai kokie jie silpni,antifasistai didieji-esme savo siknalaiziai, ir nieksai,bailiai.Eiliniai zudiku ir vagiu palikuonys. Amzinai nuskriaustieji verkslentojai.Padugnes .Slykstu.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Elektriniai katilai plačiam pasirinkimui
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras