Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Gegužė 18 Trečiadienis
 

Diuma kūrinių veiksmas mūsų politinio gyvenimo scenoje

2010-05-12 11:25 | Kultūra | Komentarų (190)

Vidmantė Jasukaitytė

Visiems žinomas “Trijų muškietininkų" autorius A.Diuma lieka nemirtingas. Ne tik įspūdingai aprašęs savo laikmečio Prancūzijos karališkųjų rūmų aktualijas bei atskleidęs jų viduje sumaniai verdamas nuodingas intrigas, tačiau ir sukūręs visų intrigų autoriaus kardinolo Rišelje literatūrinį portretą, jis visiems laikams padarė atvirus, matomus ir prieinamus piliečių vertinimui korumpuotuosius valstybinius asmenis, kurių yra visais laikais ir, ko gero, kiekvienoje valstybėje.

Ir Lietuva šiame kontekste, žinoma, ne išimtis. Atvirkščiai – net galėtų laimėti konkursą pagal “pilkųjų kardinolų” rezgamų intrigų įvairovę bei ypatumus.

Karališkojo Prancūzijos aprašytojo dvaro intrigų sukamoji ašis buvo kardinolo ir karalienės santykiai. Kardinolas neapkentė karalienės ir ruošdavo kaskart vis skaudesnius smūgius, kad ją paniekintų. Už abiejų jų buvo politinės jėgos, jie jas simbolizavo.Tačiau buvo tais laikais trys šaunūs vyrai, muškietininkai, kurie, rizikuodami savo gyvybe, neleisdavo karalienei likti paniekintai.

Įdomu stebėti šių dienų Lietuvos politiką pagal Diuma karališkojo dvaro įvykių scenarijaus schemą – net juokas paima, kai ir dabar pamatai, kad politikai nieko naujo neišranda – karalienė ir “kardinolai”… Amžinai ta pati kova tarp to, kas įkūnija etiką, estetiką, pareigą, atsidavimą, tvarką, ir tarp to, už ko slepiasi korupcija, grobuoniškumas, totaliniai visų piliečių apiplėšimai, intrigos, iškrypimai ir žmogžudystės su savo Adamsų šeimynėlės įstatymais pagrįstais teismais.

Prunkštelėjau iš juoko perskaičiusi, kad Lietuvoje Prezidentė jau nebegalės nueiti į spektaklį, koncertą, oriai laikydamasi, kaip Prezidentei pridera, protokolo, o turės įslinkti kaip kokia Šnipiškių gyventoja, apsimuturiavusi suglamžyta skara, apsiavusi suplyšusiais kaliošais ir užsidėjusi kažkieno užpernai pamestus akinius su vienu iškritusiu stikleliu, kad būtų neatpažįstama.

Prezidentė puolama, kad panoro pažiūrėti modernaus meno kūrinio.

Nuostabu!

Gali būti, kad kas nors pradės rinkti parašus ir kokiai nors apkaltai dėl to. Arba pasiūlys pataisą, kuri Prezidentei draus įžengti į teatrą, į koncerto salę, o bus leidžiamas tik dalyvavmas mugėse ir Žemės ūkio produkcijos parodose…

Pastebima aiški tendencija: paniekinti Prezidentę, sumaniai važnyčiojamai tautos sąmonei įteigti, kad ji verta pajuokos, o kad žingsniai, kuriuos ji daro vardan valstybės ir kuriems reikia tikrai neeilinės drąsos ir valios, – totalitarizmas, antidemokratija ir taip toliau toliau toliau.

Negana to – siekiama, kad iš Prezidentės būtų juokiamasi, šaipomasi. Kažkas moka tą daryti – jau pasiekta, kad kiekvienas, jokios knygos neperskaitęs piemuo, gali tyčiotis iš prof. V. Landsbergio, dvidešimt metų trypiama pirmoji Lietuvos Premjerė, nekalbu apie buvusį prezidentą Algirdą Brazauską, kuris padarytas vos ne asmeniniu visų trėmėju į Sibirą. Pasiekta, kad bet kuris retai išsipagiriojantis kvailys gali leisti sau tyčiotis iš Valstybės Seimo institucijos. Žinoma, kai tauta nevilties juoku springsta iš Seimo ir Prezidentės, kai geras tonas – tyčiotis iš savo valstybės,“kardinolai” išlieka švarūs kaip patys angelai ir ima kurti visuomeninius judėjimus, kurių galingas bangavimas juos nešte įneštų į tą patį Seimą ir į tą pačią Prezidentūrą.

Taigi, chunta apsivelka kardinolo rūbą. Taip ir neatpažintume, jei ne talentingasis Diuma.

Tačiau norėčiau patarti: juokitės, mielieji, atsargiai. Užuot juokęsi iš paskutinės savo vilties, geriau padrąsinkite savyje susigūžusią, išsigandusią, nusivylusią muškietininko dvaselę. Ir Prezidentei, ir visiems, kurie taip pat kaunasi su chuntos įmantrybėmis ir už ydingo įstatymo mato pasislėpusį “kardinolo” interesą, reikia jūsų palaikymo.

Ir Prezidentė šiandien kaip niekada turi jausti, kad tauta su ja.

Jūs matote, kaip išgąsdinti prokurorai, kad nebeįmanoma atrasti nė vieno, kuris ateitų į aukščiausio Lietuvos prokuroro vietą.

Ar jie jūsų bijo? Ne, jie bijo chuntos, nes geriau už visus žino savo “brolių” keršto priemones ir nuodų sudėtį, kuriais gali būti nunuodyta jų gyvenimo ramybė ir žmogiškoji laimė.

Jie nebeturi vyriškų ambicijų – tarnystės savo profesijai ir savo valstybei ambicijų. Jie apsinuodiję. Vienas iš baisiausių nuodų – korumpuota žiniasklaida ir žurnalistai, kurie apmokami “kardinolų”.

Kai pilietis skaito šokiruojantį sraipsnį, pirmiausia turi pabusti klausimas – kam tai naudinga, kas užsakė? Bet dažniausiai pilietis identifikuoja save su melagingo straipsnio “tiesa” ir tiražuoja jį greičiau nei spausdinimo mašinos.

Taigi prokurorai išgąsdinti. Išsigandusi jų profesinė etika, žmogiškoji garbė ir patirtis. Jie – nebe teisėjai, advokatai, teisininkai. Jie – “aš irgi žmogus, man irgi gventi reikia”, štai kas jie. Jiems valstybė tereiškia tiek mažai, kad, kaip šiandien perskaičiau informacijoje, jau apžvelgta gal trisdešimt kandidatūrų ir jos visos … pabūgo.

Iš tiesų – Prezidentės rankos, nekorumpuoto vyriausio prokuroro beieškant, surištos. Ar tik ne A. Paulauskui būnant Seimo Pirmininku, buvo nuspręsta, kad respublikos Prokuroru gali būti asmuo, ne mažiau dešimties metų išdirbęs toje sistemoje? Na, žinoma, per dešimt metų, kai korumpuoti santykiai laikomi visai normaliais, o profesinė etika bei žmogiškoji garbė – apskritu nuliu, ir šventasis “susiteptų”.

Seimo narys S.Stoma nūnai įregistravo pataisą, naikinančią tokį cenzą (pagal galutinį pataisos variantą, leidžiančią vyriausiu valstybės Prokuroru tapti asmeniui, išdirbusiam toje sistemoje trejus metus – tada Prezidentei atsivertų visiškai kitas paieškos diapazonas). Tačiau – vėl tie “kardinolai”.

Iš visko sprendžiant, atrodo, kad p.S.Šedbaras šią pataisą blokuoja Teisės ir teisėtvarkos komitete ir ji negali būti įtraukta į Seimo darbotvarkę, kad būtų kuo greičiau dėl jos balsuojama.

Kas gali užtikrinti, kad p. S.Šedbaras tai daro netyčia? Man atrodo, kad tyčia, tyčia, būtinai tyčia, nes kas jau kas, o teisininkas, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas negali nesuprasti apie teisinės padėties valstybėje sudėtingumą. Tačiau tikriausiai tyčia ruošiama, kad iki vasaros atostogų ši pataisa priiminėjama nebūtų. O tuo tarpu… Tuo tarpu du iš einamųjų pareigų pašalintieji, bet sėkmingai įsitaisę visiškai šalia, Generalinės prokuratūros “kardinolai” ir toliau “strateguoja” pučus, perversmus, priešlaikinį Seimo paleidimą ir gal būt net apkaltą Prezidentei.

Ir visoje šioje nusikaltimų perpildytoje realybėje Prezidentė turi nubraižyti naujus eismo kelius ir sukurti naujas valstybinio gyvenimo eismo taisykles, nepasimesti. Jos valia turi būti stipresnė už “kardinolų” gudrybes. Ji turi jausti – pro supančius korumpuotus ir ją klaidinančius patarėjus, pro gudraujančius prokurorus, teisėjus ir keliems ponams tarnaujančius advokatus,- kad tauta ją remia, ir visada, kai kreipsis į savo valstybės piliečius, didžiosios daugumos bus suprasta ir paremta.

Taigi, atgaivinkime savyje muškietininkus, kurie Diuma romane neleido, kad būtų nuplėšta karalienės garbė. Didžiuokimės, kad turime moterį Prezidentę, kad turime daugybę Seimo narių, kurie dėl mūsų gerovės kasdien kovoja su savanaudiškumu ir atvira kvailybe, įsimaišiusia tarp jų irgi “kardinolų” pastangomis ir ne be mūsų balsų balsadėžėse. Didžiuokimės, kad ieškome kelių, kad galime suglausti pečius sunkiausiame leikotarpyje.

Ir auginkime vaikus tikrais savo valstybės patriotais, kurie būtų tokie ambicingi ir tokie pasiryžę prikelti ir pakelti savo kraštą, kad įsilietų į jo gyvenimą, į partijas į naujus naujo mentaliteto ir tikrų vertybių skatinamus judėjimus kaip teisininkai, ekonomistai, politikai, pedagogai ir sutrupintų “kardinoliškų” mantijų kirvarpų suėstą brangų mūsų gyvenimo laiką.

Nauja karta atneš kitokio laiko ir kitokio gyvenimo sampratą.

Dabartiniai politikai, pirmą kartą atvirai užsimoję prieš korupcijos sistemą, yra pagrindas jų ir mūsų ateičiai savame krašte, savoje kultūroje, savuose krikščioniškos kultūros principuose, ir pirmiausia – dorumo ir artimo meilės principuose. Ir tam gaires brėžia Prezidentė. Ir čia negali būti jokio kikenimo, jokios pajuokos ar bandymo ją pažeminti.

Jei pavyktų numušti Prezidentės reitingus, kiltų pavojus pačiai Prezidento institucijai – be jokios abejonės, kuriami tolimesnės ateities planai, kaip chuntos “kardinolams” ten pasodinti savą žmogų. O kaip tai daroma – aiškiausiai parodė A. Paulauskas Prezidento R. Pakso sukurptame apkaltos procese.

O numušti Prezidentės reitingus -chunta mano – labai paprasta. “Runkeliai” gi nesupranta, ką Prezidentė daro užsienio politikoje, nemato jos darbo ženklų išklerusiose vidaus struktūrose, užat mato, kaip jos kokį žingsnį ar žodį inerpretuoja masinės komunikacijos priemonės… Paruoš po paketą juokelių visiems socialiniams sluoksniams ir – rezultatas pasiektas.

Tie, kurie eina į spekatklius, – tegul pasibaisi Prezidente, kuri, atėjusi į teatrą, baisiausiai nuskriaudė žiūrovus. Tie, kurie vaidina demokratijos (cha cha cha!!!) sargybą, tegu pašiurpsta nuo Prezidentės ištarto žodžio “liepiau” (mat chunta norėtų, kad Prezidentė “tartųsi” su jais, kad nuolatos būtų politinio pritarimo parašančios rolėje). O kas labai nusistatę prieš gėjus, – tiems paruošta nauja programėlė: “Prezidentė juos tiesiog laimina”.

Neabejoju, kad susirūpinusiems energetika irgi bus paruošta kokia nors Prezidentės “kaltė”, o labai jau neaiškia veikla užsiimančiam saugumiečių lizdeliui irgi bus pateikta, kaip Prezidentė “išdūrinėja “ Lietuvą savo pastangomis subalansuoti santykius tarp Rytų ir Vakarų. Tiksliau, gali būti, kad tas pats lizdelis ir aprūpins “programėlėmis”, ponas G.Grina nespės net susigaudyti.

Taigi, tauta turi tikėti savo Prezidente, nes greitai kito tokio drąsaus ir savarankiško nebus. Kardinolams bus žymiai sunkiau naikinti karalienę, jei ji bus apsupta ne runkelių, o muškietininkų. Tada jiems gali ir nepavykti…

2010-05-12

Komentarai

 

 

 
 1. hello!,I like your writing very much! share we keep up a correspondence extra about your article on AOL? I require an expert in this space to unravel my problem. Maybe that’s you! Having a look ahead to peer you.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. You could certainly see your skills within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. I do love the manner in which you have presented this particular situation and it does offer me some fodder for consideration. Nevertheless, from what I have experienced, I basically wish as the feedback pack on that people today stay on issue and in no way embark upon a tirade involving the news du jour. All the same, thank you for this outstanding point and although I can not concur with it in totality, I regard the viewpoint.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Valio! Pagaliau aš turiu svetainę , iš kur aš iš tikrųjų gali gauti vertingų faktų , dėl mano studijų ir žinių .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Est-ce qu’il y halo des sous attestations environ les vidéofréquences ou les accrocs La X 1 et 2 sont groupés ou congruent des sous devises envers ces troubles séparés ?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. I have learned some new things through the blog post. Yet another thing to I have noticed is that in many instances, FSBO sellers may reject people. Remember, they’d prefer not to use your companies. But if you maintain a reliable, professional romance, offering help and being in contact for four to five weeks, you will usually have the ability to win a meeting. From there, a listing follows. Many thanks

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar tikrai yra verta pasirinkti namų šildymą medienos granulėmis?
Mediniai namai: 6 taisyklės, kaip juos paruošti žiemai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Miško darbai: pačiam ar su specialistais? 
Lietuvos kraštas yra labai žalias ir miškai yra pats didžiausias mūsų turtas. Jeigu...

Greitas ir efektyvus papilomų naikinimas 
Kamuoja papilomos virusas? Norite atkurti gražią ir sveiką odą? Papilomų naikinimas „Vivus Sanus“...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (8)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (27)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras