Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Balandis 2 Ketvirtadienis
 

Diuma kūrinių veiksmas mūsų politinio gyvenimo scenoje

2010-05-12 11:25 | Kultūra | Komentarų (190)

Vidmantė Jasukaitytė

Visiems žinomas “Trijų muškietininkų" autorius A.Diuma lieka nemirtingas. Ne tik įspūdingai aprašęs savo laikmečio Prancūzijos karališkųjų rūmų aktualijas bei atskleidęs jų viduje sumaniai verdamas nuodingas intrigas, tačiau ir sukūręs visų intrigų autoriaus kardinolo Rišelje literatūrinį portretą, jis visiems laikams padarė atvirus, matomus ir prieinamus piliečių vertinimui korumpuotuosius valstybinius asmenis, kurių yra visais laikais ir, ko gero, kiekvienoje valstybėje.

Ir Lietuva šiame kontekste, žinoma, ne išimtis. Atvirkščiai – net galėtų laimėti konkursą pagal “pilkųjų kardinolų” rezgamų intrigų įvairovę bei ypatumus.

Karališkojo Prancūzijos aprašytojo dvaro intrigų sukamoji ašis buvo kardinolo ir karalienės santykiai. Kardinolas neapkentė karalienės ir ruošdavo kaskart vis skaudesnius smūgius, kad ją paniekintų. Už abiejų jų buvo politinės jėgos, jie jas simbolizavo.Tačiau buvo tais laikais trys šaunūs vyrai, muškietininkai, kurie, rizikuodami savo gyvybe, neleisdavo karalienei likti paniekintai.

Įdomu stebėti šių dienų Lietuvos politiką pagal Diuma karališkojo dvaro įvykių scenarijaus schemą – net juokas paima, kai ir dabar pamatai, kad politikai nieko naujo neišranda – karalienė ir “kardinolai”… Amžinai ta pati kova tarp to, kas įkūnija etiką, estetiką, pareigą, atsidavimą, tvarką, ir tarp to, už ko slepiasi korupcija, grobuoniškumas, totaliniai visų piliečių apiplėšimai, intrigos, iškrypimai ir žmogžudystės su savo Adamsų šeimynėlės įstatymais pagrįstais teismais.

Prunkštelėjau iš juoko perskaičiusi, kad Lietuvoje Prezidentė jau nebegalės nueiti į spektaklį, koncertą, oriai laikydamasi, kaip Prezidentei pridera, protokolo, o turės įslinkti kaip kokia Šnipiškių gyventoja, apsimuturiavusi suglamžyta skara, apsiavusi suplyšusiais kaliošais ir užsidėjusi kažkieno užpernai pamestus akinius su vienu iškritusiu stikleliu, kad būtų neatpažįstama.

Prezidentė puolama, kad panoro pažiūrėti modernaus meno kūrinio.

Nuostabu!

Gali būti, kad kas nors pradės rinkti parašus ir kokiai nors apkaltai dėl to. Arba pasiūlys pataisą, kuri Prezidentei draus įžengti į teatrą, į koncerto salę, o bus leidžiamas tik dalyvavmas mugėse ir Žemės ūkio produkcijos parodose…

Pastebima aiški tendencija: paniekinti Prezidentę, sumaniai važnyčiojamai tautos sąmonei įteigti, kad ji verta pajuokos, o kad žingsniai, kuriuos ji daro vardan valstybės ir kuriems reikia tikrai neeilinės drąsos ir valios, – totalitarizmas, antidemokratija ir taip toliau toliau toliau.

Negana to – siekiama, kad iš Prezidentės būtų juokiamasi, šaipomasi. Kažkas moka tą daryti – jau pasiekta, kad kiekvienas, jokios knygos neperskaitęs piemuo, gali tyčiotis iš prof. V. Landsbergio, dvidešimt metų trypiama pirmoji Lietuvos Premjerė, nekalbu apie buvusį prezidentą Algirdą Brazauską, kuris padarytas vos ne asmeniniu visų trėmėju į Sibirą. Pasiekta, kad bet kuris retai išsipagiriojantis kvailys gali leisti sau tyčiotis iš Valstybės Seimo institucijos. Žinoma, kai tauta nevilties juoku springsta iš Seimo ir Prezidentės, kai geras tonas – tyčiotis iš savo valstybės,“kardinolai” išlieka švarūs kaip patys angelai ir ima kurti visuomeninius judėjimus, kurių galingas bangavimas juos nešte įneštų į tą patį Seimą ir į tą pačią Prezidentūrą.

Taigi, chunta apsivelka kardinolo rūbą. Taip ir neatpažintume, jei ne talentingasis Diuma.

Tačiau norėčiau patarti: juokitės, mielieji, atsargiai. Užuot juokęsi iš paskutinės savo vilties, geriau padrąsinkite savyje susigūžusią, išsigandusią, nusivylusią muškietininko dvaselę. Ir Prezidentei, ir visiems, kurie taip pat kaunasi su chuntos įmantrybėmis ir už ydingo įstatymo mato pasislėpusį “kardinolo” interesą, reikia jūsų palaikymo.

Ir Prezidentė šiandien kaip niekada turi jausti, kad tauta su ja.

Jūs matote, kaip išgąsdinti prokurorai, kad nebeįmanoma atrasti nė vieno, kuris ateitų į aukščiausio Lietuvos prokuroro vietą.

Ar jie jūsų bijo? Ne, jie bijo chuntos, nes geriau už visus žino savo “brolių” keršto priemones ir nuodų sudėtį, kuriais gali būti nunuodyta jų gyvenimo ramybė ir žmogiškoji laimė.

Jie nebeturi vyriškų ambicijų – tarnystės savo profesijai ir savo valstybei ambicijų. Jie apsinuodiję. Vienas iš baisiausių nuodų – korumpuota žiniasklaida ir žurnalistai, kurie apmokami “kardinolų”.

Kai pilietis skaito šokiruojantį sraipsnį, pirmiausia turi pabusti klausimas – kam tai naudinga, kas užsakė? Bet dažniausiai pilietis identifikuoja save su melagingo straipsnio “tiesa” ir tiražuoja jį greičiau nei spausdinimo mašinos.

Taigi prokurorai išgąsdinti. Išsigandusi jų profesinė etika, žmogiškoji garbė ir patirtis. Jie – nebe teisėjai, advokatai, teisininkai. Jie – “aš irgi žmogus, man irgi gventi reikia”, štai kas jie. Jiems valstybė tereiškia tiek mažai, kad, kaip šiandien perskaičiau informacijoje, jau apžvelgta gal trisdešimt kandidatūrų ir jos visos … pabūgo.

Iš tiesų – Prezidentės rankos, nekorumpuoto vyriausio prokuroro beieškant, surištos. Ar tik ne A. Paulauskui būnant Seimo Pirmininku, buvo nuspręsta, kad respublikos Prokuroru gali būti asmuo, ne mažiau dešimties metų išdirbęs toje sistemoje? Na, žinoma, per dešimt metų, kai korumpuoti santykiai laikomi visai normaliais, o profesinė etika bei žmogiškoji garbė – apskritu nuliu, ir šventasis “susiteptų”.

Seimo narys S.Stoma nūnai įregistravo pataisą, naikinančią tokį cenzą (pagal galutinį pataisos variantą, leidžiančią vyriausiu valstybės Prokuroru tapti asmeniui, išdirbusiam toje sistemoje trejus metus – tada Prezidentei atsivertų visiškai kitas paieškos diapazonas). Tačiau – vėl tie “kardinolai”.

Iš visko sprendžiant, atrodo, kad p.S.Šedbaras šią pataisą blokuoja Teisės ir teisėtvarkos komitete ir ji negali būti įtraukta į Seimo darbotvarkę, kad būtų kuo greičiau dėl jos balsuojama.

Kas gali užtikrinti, kad p. S.Šedbaras tai daro netyčia? Man atrodo, kad tyčia, tyčia, būtinai tyčia, nes kas jau kas, o teisininkas, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas negali nesuprasti apie teisinės padėties valstybėje sudėtingumą. Tačiau tikriausiai tyčia ruošiama, kad iki vasaros atostogų ši pataisa priiminėjama nebūtų. O tuo tarpu… Tuo tarpu du iš einamųjų pareigų pašalintieji, bet sėkmingai įsitaisę visiškai šalia, Generalinės prokuratūros “kardinolai” ir toliau “strateguoja” pučus, perversmus, priešlaikinį Seimo paleidimą ir gal būt net apkaltą Prezidentei.

Ir visoje šioje nusikaltimų perpildytoje realybėje Prezidentė turi nubraižyti naujus eismo kelius ir sukurti naujas valstybinio gyvenimo eismo taisykles, nepasimesti. Jos valia turi būti stipresnė už “kardinolų” gudrybes. Ji turi jausti – pro supančius korumpuotus ir ją klaidinančius patarėjus, pro gudraujančius prokurorus, teisėjus ir keliems ponams tarnaujančius advokatus,- kad tauta ją remia, ir visada, kai kreipsis į savo valstybės piliečius, didžiosios daugumos bus suprasta ir paremta.

Taigi, atgaivinkime savyje muškietininkus, kurie Diuma romane neleido, kad būtų nuplėšta karalienės garbė. Didžiuokimės, kad turime moterį Prezidentę, kad turime daugybę Seimo narių, kurie dėl mūsų gerovės kasdien kovoja su savanaudiškumu ir atvira kvailybe, įsimaišiusia tarp jų irgi “kardinolų” pastangomis ir ne be mūsų balsų balsadėžėse. Didžiuokimės, kad ieškome kelių, kad galime suglausti pečius sunkiausiame leikotarpyje.

Ir auginkime vaikus tikrais savo valstybės patriotais, kurie būtų tokie ambicingi ir tokie pasiryžę prikelti ir pakelti savo kraštą, kad įsilietų į jo gyvenimą, į partijas į naujus naujo mentaliteto ir tikrų vertybių skatinamus judėjimus kaip teisininkai, ekonomistai, politikai, pedagogai ir sutrupintų “kardinoliškų” mantijų kirvarpų suėstą brangų mūsų gyvenimo laiką.

Nauja karta atneš kitokio laiko ir kitokio gyvenimo sampratą.

Dabartiniai politikai, pirmą kartą atvirai užsimoję prieš korupcijos sistemą, yra pagrindas jų ir mūsų ateičiai savame krašte, savoje kultūroje, savuose krikščioniškos kultūros principuose, ir pirmiausia – dorumo ir artimo meilės principuose. Ir tam gaires brėžia Prezidentė. Ir čia negali būti jokio kikenimo, jokios pajuokos ar bandymo ją pažeminti.

Jei pavyktų numušti Prezidentės reitingus, kiltų pavojus pačiai Prezidento institucijai – be jokios abejonės, kuriami tolimesnės ateities planai, kaip chuntos “kardinolams” ten pasodinti savą žmogų. O kaip tai daroma – aiškiausiai parodė A. Paulauskas Prezidento R. Pakso sukurptame apkaltos procese.

O numušti Prezidentės reitingus -chunta mano – labai paprasta. “Runkeliai” gi nesupranta, ką Prezidentė daro užsienio politikoje, nemato jos darbo ženklų išklerusiose vidaus struktūrose, užat mato, kaip jos kokį žingsnį ar žodį inerpretuoja masinės komunikacijos priemonės… Paruoš po paketą juokelių visiems socialiniams sluoksniams ir – rezultatas pasiektas.

Tie, kurie eina į spekatklius, – tegul pasibaisi Prezidente, kuri, atėjusi į teatrą, baisiausiai nuskriaudė žiūrovus. Tie, kurie vaidina demokratijos (cha cha cha!!!) sargybą, tegu pašiurpsta nuo Prezidentės ištarto žodžio “liepiau” (mat chunta norėtų, kad Prezidentė “tartųsi” su jais, kad nuolatos būtų politinio pritarimo parašančios rolėje). O kas labai nusistatę prieš gėjus, – tiems paruošta nauja programėlė: “Prezidentė juos tiesiog laimina”.

Neabejoju, kad susirūpinusiems energetika irgi bus paruošta kokia nors Prezidentės “kaltė”, o labai jau neaiškia veikla užsiimančiam saugumiečių lizdeliui irgi bus pateikta, kaip Prezidentė “išdūrinėja “ Lietuvą savo pastangomis subalansuoti santykius tarp Rytų ir Vakarų. Tiksliau, gali būti, kad tas pats lizdelis ir aprūpins “programėlėmis”, ponas G.Grina nespės net susigaudyti.

Taigi, tauta turi tikėti savo Prezidente, nes greitai kito tokio drąsaus ir savarankiško nebus. Kardinolams bus žymiai sunkiau naikinti karalienę, jei ji bus apsupta ne runkelių, o muškietininkų. Tada jiems gali ir nepavykti…

2010-05-12

Komentarai

 

 

 
 1. hello!,I like your writing very much! share we keep up a correspondence extra about your article on AOL? I require an expert in this space to unravel my problem. Maybe that’s you! Having a look ahead to peer you.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. You could certainly see your skills within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. I do love the manner in which you have presented this particular situation and it does offer me some fodder for consideration. Nevertheless, from what I have experienced, I basically wish as the feedback pack on that people today stay on issue and in no way embark upon a tirade involving the news du jour. All the same, thank you for this outstanding point and although I can not concur with it in totality, I regard the viewpoint.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Valio! Pagaliau aš turiu svetainę , iš kur aš iš tikrųjų gali gauti vertingų faktų , dėl mano studijų ir žinių .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Est-ce qu’il y halo des sous attestations environ les vidéofréquences ou les accrocs La X 1 et 2 sont groupés ou congruent des sous devises envers ces troubles séparés ?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. I have learned some new things through the blog post. Yet another thing to I have noticed is that in many instances, FSBO sellers may reject people. Remember, they’d prefer not to use your companies. But if you maintain a reliable, professional romance, offering help and being in contact for four to five weeks, you will usually have the ability to win a meeting. From there, a listing follows. Many thanks

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? (1)
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities” (1)
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (2)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista (1)
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (5)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...