Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 6 Šeštadienis
 

Diana Nausėdienė dalyvavo akcijoje „Renkuosi gyvybę“

2019-10-31 11:08 | Naujienos | Komentarų (2)

Nuotr. iš lrp.lt

Diana Nausėdienė dalyvavo jau tradicija tapusioje akcijoje „Renkuosi gyvybę“, kuri prasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Akcijos tikslas – padėti moterims, kurios patiria socialinių, ekonominių, psichologinių sunkumų ir todėl svarsto aborto galimybę.

Artėjant Vėlinėms vilniečiai ir miesto svečiai iš tūkstančių degančių žvakelių Vilniaus Katedros aikštėje sudėliojo kūdikio, apkabinto mamos ir tėčio rankų, atvaizdą. Žvakeles uždegė ir pirmoji ponia kartu su vyskupu Dariumi Trijoniu.

Kalbėdama apie sudėtingose situacijose atsidūrusias moteris ir šeimas, kurios sprendžia dilemą, Diana Nausėdienė sakė: „Aš labai norėčiau perduoti iš savo širdies visas jėgas, kiek tik turiu, ir pasakyti – ieškokite žmonių. Žmonės yra ta begalinė gerumo planeta, kurioje galima rasti atramą. Tikiu kiekvieno žmogaus gerumo sėkla ir manau, kad mes galime rasti sprendimus, jei jų ieškome, – ir šviesos, ir šilumos, ir atjautos.“

Pirmoji ponia yra įsitikinusi, kad moteris neturi likti viena. „Kartais ir vyrams reikia psichologinės paramos. Jeigu bendruomenė teiktų pagalbą šeimoms ir deklaruotų nuostatą, kad kiekviena užsimezgusi gyvybė mums yra reikalinga, kad esame pasiruošę pagelbėti ateiti kiekvienam vaikui į pasaulį, manau, kad mūsų bendruomenė nuo to tik sustiprėtų“, – kalbėjo Diana Nausėdienė.

Komentarai

 

 

 
 1. Gyvojo Rožinio narys - Katalikų Bažnyčios likučiui- Marijos radijui says:

  Artėja 12 valanda.
  Švenčiausiosios ir Nekalčiausiosios Jėzaus Širdies Rožančius, 2010 04 27 Jėzaus apreikštas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. ŠVENTOJO JUOZAPO APRAIŠKA- NUORODA 2006 11 01

  Mano mieli vaikai žemėje, jau atėjo skubios tvarkos metas, kada reikia stoti į kovą už Galioto pasekmes. Jūs, vaikeliai, nutautėjote dvasioje ir nebeturite tyrojo Piemens dvasios, kurios sudėtyje įeina atperkamumo idilija. Kunigai, sumenkinę Jėzų eucharistijoje, į žemę iššaukė „SOS“ signalą, kad visa viršuj ir po žeme keičiasi iš pagrindų. Kodėl, vaikeliai, nebudėjote Jėzaus žūties iššaukime ir ėjote su šėtonu koja kojon? Jūs kalti, kad sumoderninote bažnyčių sudėtį, paleidote kunigus lėbavimui. Jūs kryžiuojate Jėzų naujai ir nešate kryžių Į Šventąją Žemę, kurioje Jėzus jau prisikėlė ir pasirodė daugeliui atviroje širdyje. Jūs esate mažatikiai, todėl gesta jums meilingoji saulė, kuri greit visa, visur ir nieko neatrūšiuodama sudegins. Amen.
  Jūs buvote įspėti, kad tik klausytumėte ką kunigai kalba, bet nedarytumėte to, ką jie daro. Jūs tapote pavergti juodojo šeimininko, kuris griebiasi egzorcizmo bei seksopatologų išmislų, kad tik daugiau jaunų žmonių būtų įtraukiami į pinkles. Amen. Kiek jūs, vaikeliai, trokšite kitiems kančios bei pavydo, tiek turėsite nemalonumų savojoje dvasioje. Jūsų gyvenimai ilgi, pereinantys vis į naujus gyvenimus, kad duotumėte atgimstamąjį sindromą sielos ėjime. Paneigta reinkarnacija nesunyko, bet išliko ir išliks visiems amžiams. Amen. Kas nužudo žmogų kūne, tas nužudo jo duotąjį gyvenimą- plėtotę ir užsitraukia sau amžinąją žūtį. Amen. Amžinosios žūties laike- adaptavime, siela jūsų bus užsisklendusi visiems amžiams ir nepersiduos sapnais bei įvaizdžiais į žemę. Amen. Jūs sukraunate turtus, nuo kurių patys nukenčiate, tai įspėju jus, vaikai žemėje, Aš, Šventasis Juozapas.
  Kaltinkite save, kad esate tamsūs aurose ir niekada nelaukiate Jėzaus atėjimo, tai sakau visa, todėl, jog Mes, iš Dangaus, regime puolusių dvasią, kurioje jau užgesusi elijinė Jėzaus šviesa. Amen. Jėzus jus įspėjo, kad nežudytumėte pranašų dvasios, antraip liksite be Dievo Gelbėtojo. Amen. Baugūs esate tie, kurie nuvedėte žmoniją nuo tiesos kelio, paleidote šėtonui atiduotąsias sielas, neapmeldėte išpirkimo malda Tėve Mūsų. Amen. Tuščiažodžiavimas jumyse užvaldė bažnyčias ir žmonių širdis, tapote baubliais- šėtonijos broliais. Amen. Dangiškasis Tėvas budi apraiškų skleidime ir duoda ženklus į žemę, kad praregėtumėte ir nusivalytumėte savąją dvasią nuo apsėdimo, kuriuo esate užsikrėtę per kunigų- išdavikų preliudą. Amen. Kas turi ausis teklauso ir perduoda kitiems, trumpas šis laikas dėl atgailojimo, nes esate nuolat nukreipiami nuo Jėzaus didžiųjų tiesų. Amen.
  Suskubkite, vaikai žemėje, ir atsiteisę prieš Jėzaus Širdį, ateikite prie didžiojo šaltinio versmės- Jėzaus. Amen. Jūs turite išsiplauti drabužį, kurį suteršėte per neįtikėjimą. Amen. Jūs privalote budėti Jėzaus apsireiškimo žemėje ir duoti Jam meilingajam ataskaitą už neteisingai išauklėtus vaikus bei vaikaičius. Amen.
  Gyvenimas bėga šuoliais, o jūs statote sau paminklus, kurie jau užgriuvo dar gyviems esant, tai sakau jums Aš, Juozapas Dvasia, panoręs jus vaduoti iš dvasios skurdo. Amen. Išmeskite lauk stabus ir pakelkite akis į mėlyną dangų, jūsų laukia Didis Ganytojas Dvasia. Amen. Statulos turi būti ne namuose, bet palaukių pašaukime, kad ženklintų vietą tarsi gyvuoju įvaizdžiu. Amen. Jūs bučiuojate kunigams rankas, o Mano Sūnui Jėzui atsukote nugaras, jūs praradote sveiko proto nuovoką. Amen. Jūs einate išpažinčių pas eilinį žmogų kunigą, kurio paskirtis skelbti Jėzų Išganytoją, bet nesuteikti nuodėmių atleidimą, puolę jie Mumyse. Amen. Pasiųs Dievas Tėvas į žemę dvidešimt septintąjį ženklą ir visi regėsite Jo atėjimą. Amen. Sūnus jau atėjęs ugnimi, vandeniu, skausmu, kančia, užgauliojimu kituose grindžia sau kelią, nes Jo atėjimui takai nebuvo paruošti. Amen. Suklups kiekvienas kelis ir skelbs dvasioms malonybinį atsidūsėjimą, kurio Dievas Teisėjas nebegirdės. Amen.
  Išsipuoškite širdis skausmu, kančia, pasiaukojimu ir būsite išvydę malonybinę dvasią- Jėzų, kuris laukia, tarsi tėvas negrįžtančių vaikų. Amen.
  Gyvenkite tik dvasinėj išpažintyje, duokite Jėzui savųjų širdžių artumos. Amen. Žinau, jūs norėsite paneigti ir negirdėti Mūsų šaukiančiojo balso tyruose, būsite apsimetėliais dėl gerojo kunigų įvaizdžio. Amen. Kas sukraus sau dvasinį turtą, tas laimės amžinosios Duonos skonį, pažadu Aš, Šventasis Juozapas. Amen. Nestabdykite Viešpačių Žodžio, jis gyvas per amžius, veikia ne turtuolių dvasioje, bet vargstančiųjų luome, kurie tvirtai įtikėję ir eina link Viešpaties, kad nuklotų Jam kelią gerųjų darbų pradžia ir užbaiga. Amen. Surinkite, vaikai žemėje, senąsias maldaknyges, atgaivinkite pirmgimių Sūnų dvasią, kad turėtumėte atsaką besišaukiantys. Amen. Septynių pilnų poterių epitelyje surasite Mūsų Šventųjų užtarimą bei skubią pagalbą varguose. Amen. Apverkite puolusius dvasioje, jie vaikšto gyvi žemėje ir žeidžia Jėzaus viešpatavimą žemėje. Amen. Duokite daugiau aukų bei maistinio peno akliesiems, kurie neregi epitelinės šviesos Dieve, jie pasmerktieji ir nublokštieji Ievos vaikai, perduodantys save per nugyvenimų citadelę. Amen.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...