Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Lapkritis 15 Penktadienis
 

Dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos krizės

2019-10-21 14:10 | Naujienos | Komentarų (16)

Advokatas Arūnas Marcinkevičius. KK nuotr.

Advokatas Arūnas Marcinkevičius 

Nepriklausau valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančių Kolegų būriui, tačiau susiklosčiusi situacija ir jos tolimesnė raida, bei ryškėjančios kitų metų perspektyvos neleidžia likti tam abejingu.

2019-10-17 Kolegos advokatai – buvę pareigūnai, aptardami susiklosčiusią padėtį, akumuliavo kitų metų Valstybės biudžeto asignavimams alternatyvų pasiūlymą, bei įgalino jį paviešinti.

Jei jau ir dabartinėje situacijoje kitiems finansiniams metams neskiriamos VGPT poreikiams apmokėti adekvačios lėšos, tuomet vienu iš laikinųjų būdų užtikrinti tokioje situacijoje įmanomai sklandesnį ikiteisminių tyrimų ir teismų procesų darbą, galėtų būti kaštų perkėlimas ant Vyriausybinių institucijų pečių.

Tai būtų galima daryti štai tokiu būdu: VGPT pagalbos reikalingi asmenys ir ikiteisminiai tyrimai iš rajonų, policijos, prokuratūros lėšomis perkeliami į apskričių VPK ir prokuratūras, o teisminiai I-os instancijos procesai į apygardų teismus, kuriuose apylinkių teismai tegul daro išvažiuojamuosius teismų procesus.

Tuomet advokatams galimai sumažės neapmokamų valandų, t.y. už dyką dirbamų, viršvalandžių krūviai ir jų neatlygintinių kelionių išlaidos. Kitą vertus didmiesčiuose VGPT, gal būt, lengviau susiras teikti antrinę teisinę pagalbą sutinkančius Kolegas iš tų miestų.

Tokiu būdu formuluojamas pasiūlymas, kad ne advokatai lakstytų už dyką į institucijas, o pačios institucijos savo pareigūnus su visomis ikiteisminių tyrimų ir audžiamųjų bylų medžiagomis pradėtų siųsti į tuos miestus, kurių advokatai sutiks jiems pagelbėti procesuose.

Tuomet, Kolegų įsitikinimu, Vyriausybė su savo institucijomis (Policija, VRM, FM ir kt.) bei Seimas, gal būt, daug sparčiau pradės ieškoti ir greičiau suras lėšų, būtinų valstybės pareigūnų bei valdininkų komandiruotėms, jų darbui išeiginėmis dienomis bei viršvalandžiams apmokėti.

Iš pradžių man tokia Kolegų idėja pasirodė, švelniai tariant – utopine, tačiau…

Vadovaujantis Konstitucija, Europos Žmogaus pagrindinių laisvių ir teisių apsaugos Konvencija, Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija, Tarptautiniu pilietinių ir tarptautinių teisių paktu, nacionaliniu baudžiamojo proceso kodeksu ir kitais teisės aktais, užtikrinti savalaikį ir teisingą ikiteisminį tyrimą bei baudžiamąjį procesą yra išskirtine Valstybės, atstovaujamos jos Vyriausybės ir Seimo asmenyse, prievole.

Kita vertus, Kolegų pasiūlymas būtų chrestomatiškai elementariu Rytų kovos menų: Aikido tiek Aiki-dziutsu ir kt., veiksmu, kuomet oponuojančiosios jėgos energijos impulsas apsukamas ir impulsas nukreipiamas atgal, t.y. gražinamas su juo dorotis, pačiam, jį siuntusiam, oponentui.

Jei iš tiesų nenorima paisyti elementarių moralės ir teisingumo principų, tuomet gal gi, tegul tai tampa Vyriausybinių institucijų galvos rūpesčiu ne vien dėl stringančių teisinių procesų, bet ir sparčiai pradėsiančių tuštėti institucinių lėšų iždų? Kuri gi institucija sutiktų nuosavo biudžeto sąskaita prisiimti tokią naštą socialiai remtinų asmenų labui ir teisingumo vardan?

Nepamirškime, jog vergija panaikinta, visuotinai uždrausta, persekiojama baudžiamąja tvarka ir negailestingai baudžiama. Todėl niekas neturi teisės prievarta ar kitokiais būdais versti bet kurį kitą asmenį dirbti neapmokamą darbą ar nemokamai teikti paslaugas.

O gal jau ketinama, profesinio kriterijaus pagrindu, priskirti pačius advokatus ir jų šeimų narius, socialiai remtinų asmenų kategorijai? Gal jau yra mačiusiųjų tokį projektą?

Jei atsitiktų taip, ar nenustebintume Europos Sąjungos ir pasaulio bendruomenių, jog Lietuvoje privalomąją ir neatidėliotiną teisinę pagalbą socialiai remtiniems asmenims yra priversti teikti socialiai remtini asmenys iš nuosavų lėšų?

Esama situacija vargiai galėtų būti pripažinta atitinkančia tarptautinėmis sutartimis Lietuvos prisiimtų europinių bei transatlantinių įsipareigojimų reikalavimus, toleruotina ir nekeistina.

Šios dienos mano subjektyviu supratimu šitokios situacijos ir jos periodinių recidyvų priežastys slypi kur kas giliau, nei vien tik biudžeto asignavimų valstybės garantuojamai teisinei pagalbai skyrime ir tokios pagalbos faktinių apimčių santykyje. Viešieji Teisingumo ministerijos atstovo pasisakymai puikiai tą atskleidė.

Kita vertus, padėtis tikrai turi ištįsą gausą įvairiausių išeičių bei politinių, administracinių būdų, ir teisinių priemonių mechanizmų joms pasiekti, išsaugant abipusį orumą.

Komentarai

 

 

 
 1. Korumpuotos teisėsaugos pilaitės apie Vilnių Kauną Klaipėdą-didžiuliai
  namai-pilys kurie priklauso teisėjams,prokurorams.policijos komisarams.
  advokatams,antstoliams-Vakaruose teisėsaugos pareigūnai milijonierių brangiausiuose kvartaluose negyvena-ten gyvena rimtų firmų savininkai verslininkai-Lietuvoje tai įrodymas baisiausios korupcijos teisėsaugos sistemoje.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Kas Paleckio advokatas? Kas vyksta Paleckio sveikata? Paleckis kalėjime marinamas badu? Laisvę Paleckiui – pagal LR konstituciją asmuo laikomas kaltu kol jo kaltė neįrodyta įstatymų nustatyta tvarka ir įsiteisėjusu teismo nuosprendžiu, tai kad žmogui atimta laisvė neįrodžius kalės šstatymo numatyta tvraka ir įsiteisėjusiu teismo nuosprendiu – yra akivaizdus LR Konstitucijos pažeidimas manau.. Liaukitės kankinti Paleckį . Ir kas Paleckio advokatas? Valstybininkas?

  Thumb up 2 Thumb down 0

 3. Kalbama,kad advokatas Rolandas Valiūnas yra Grybauskaitės giminaitis. Todėl ir tuo metu jo advokatų kontoros LAWIN (dabar “Ellex”)) darbuotojas Vasiliauskas tapo Grybauskaitės rinkimų štabo vadovu per 2009 m. prezidento rinkimus. Po to Vasiliauskas gavo už tai kaip dovaną Lietuvos banko vadovo postą. Valiūnas iš Snoro banko pavogtų pinigų Užupyje sau namą ir muziejų pasistatė bei kolekcijas susipirko. Tai yra viena vagių šutvė , išvogusi Snorą, Ūkį , per Paskolą ir Independensą apvogę Lietuvą. Su Grybauskaitės ir Landsbergio “kerų” įtaka ir Bronislavas Lubys nuo dviračio Druskininkuose “nuvirto”. Per šio nusikalstamo susivienijimo šalies griovimo laikotarpį ir jų organizuotą prokurorų, teisėjų, advokatų ir antstolių nusikalstamą susivienijimą , jau iš Lietuvos 1 000 000 žmonių emigravo! Tai yra brudų brudai! Kinijoje jie senai būtų sušaudyti!!!

  Thumb up 2 Thumb down 0

 4. Gal rudens saulytė makaules perkaitino ar vėjelis smegenis išdžiovino? Kas, kieno pinigus čiulpia? Ar jūs už dyką, iš idėjos dirbat?

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Jie čia tokie narsūs ir kategoriški iki kol nepaims už mašnos policija arba prokurorai.

   Thumb up 1 Thumb down 1

 5. Gal tų advokatų visai nereikia Lietuvai? Pagal jus taip išeina.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Būtų mano valia, advokatai nieko negautų iš valstybės. Tegul žulikai patys jiems susimoka. Kodėl mano mokečių dalis turi tekti kažkokiems banditams ar pogrindiniam milijonieriui Masiuliui? Jis matai jau nebenori pats mokėti savo advokatams? O aš ir jūs turime apmokėti jam valdišką advokatą?

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • Na jo, Masiulis – kaip tik tas ubagas, kuris neturi pinigų advokatui pasisamdyti. 😀

   Thumb up 2 Thumb down 0

 7. Žvelgiant į finansavimų srautus, kyla mintis, kad Lietuvai nereikia mokytojų, medikų, kultūrininkų. Nereikia ikimokyklinio ir vidurinio mokslo. Nereikia sveikatos apsaugos. Nereikia kultūros ir meno. Dabar jau nereikia ir teisingumo, o ypač advokatų. Juk jie gina visokius ten nusikaltėlius? Valio!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. citata iš Evangelijos

  “Šiuo metu (1997m.) kalbamas Švenčiausiosios Mergelės Marijos Garbingasis rožančius nebeduoda apsauginės sintezės. Atkalbėtasis šventasis rožančius iš “Sveika. Marija” maldų turi galią sindikatoriuje 12348900 skaičių, žemės matais skaičiuojant – 1kg.820gr. “Teve mūsų…” malda sudaro žemės dėsnyje 140829147000 skaičių, kuris prilygsta 149 tonoms (atskaityta eiliškai). Patį aukščiausią vienos “Tėve mūsų…” maldos svorį sudaro skausminių kryžminių dalių sukauptoji malda. Žemės matuose sudaro 749 milijonus tonų. Išgulėjus kryžiumi prieš Nukryžiuotajį ir apmąstant ar išbučiuojant žaizdas, maldų galingumas sudaro žemes matuose septyniolika trilijonų tonų…. citatos pabaiga

  P.S. prašau tikinčiųjų šią citatą paskelbti Delfyje (sekmadienio Evangelija), ir L. Ryte, jeigu jūsų kompiuteris neužblokuotas. Tuose tinklapiuose siaučia pagonys ir bedieviai, žudantys Kristų. Jų komentarai neblokuojami, nes ne Dievui tarnauja.

  Thumb up 1 Thumb down 2 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (6)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (1)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė?
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (2)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (2)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...