Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Birželis 25 Šeštadienis
 

Dėl Garliavos įvykių teisiamam fotomenininkui J.Valiušaičiui neleidžia padaryti vaizdo įrašų kopijų: jo prašymas mėtomas kaip karšta bulvė

2013-09-16 18:20 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (396)

Raudonai apibrėžti policininkai, kurie patys nematydami ir negirdėdami, ką darė ir ką iš tiesų kalbėjo J. Valiušaitis, surašė tarnybinį pranešimą savo viršininkui Mindaugui Gušauskui, stovėjusiam šalia paties Juozo Valiušaičio apie tai, kad J. Valiušaitis neva "nevykdė "teisėtų" policijos pareigūnų reikalavimų ir trukdė antstolei patekti į namą". G.Beržinsko nuotr.


Giedrė Gorienė

Kauno apylinkės teisme pradėta nagrinėti garsaus fotomenininko Juozo Valiušaičio administracinio teisės pažeidimo byla dėl „teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymo“ ir „trukdymo antstolei patekti į Kedžių namą“ užstrigo jau pačioje teismo proceso pradžioje.

Garsus fotomenininkas Juozas Valiušaitis, 2012 m. gegužės 17-osios ankstyvą rytą Garliavoje fiksavęs mergaitės „paėmimo“ akimirkas, prie Kedžių namo buvo policijos pareigūnų sulaikytas, o netrukus jam buvo iškelta administracinė byla. Fotomenininkas apkaltintas „teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymu“ ir „trukdymu antstolei patekti į namą“.

Stengdamasis nevilkinti teismo proceso, tinkamai ir savalaikiai pasirengti bylos nagrinėjimui, turėjusiam įvykti š.m. rugsėjo 9 d., fotomenininkas Juozas Valiušaitis kreipėsi į administracinę bylą nagrinėjančią Kauno apylinkės teismo teisėją Violetą Miceikienę. Teisėjos buvo prašoma leidimo susipažinti su byloje esančiais vaizdo įrašais bei gauti vaizdo įrašų kopijas.

Lietuvos Apeliaciniame Teisme, kur nagrinėjama Medininkų byla, advokatams jokių problemų dėl vaizdo įrašų kopijų gavimo nekyla – teisėjams pateikiamas prašymas, ir advokatai netrukus gauna kompaktinį diską su įrašų kopijomis.

Tuo tarpu Kaune, pasirodo, galioja kitos taisyklės.

Šį J.Valiušaičio prašymą, nepriimdamas jokios nutarties, t.y. neprocesiniu būdu, išsprendė ne J.Valiušaičio tariamai padaryto administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjanti teisėja V.Miceikienė, o šios bylos nenagrinėjantis ir jos medžiagos bei J.Valiušaičio sulaikymo faktinių aplinkybių nežinantis teisėjas B.Varsackis. „Šio teisėjo rezoliucijoje, užrašytoje ant mano prašymo, nurodyta: „Įrašų kopijų daryti neleisti“, – rašoma J.Valiušaičio atskirajame skunde Kauno apygardos teismui.

Dėl šios priežasties rugpjūčio 13 d. Juozas Valiušaitis kreipėsi Kauno apylinkės teismo pirmininką M.Šimonį. Teismo pirmininko buvo paprašyta užtikrinti LR įstatymų ir Europos Žmogaus pagrindinių laisvių ir teisių apsaugos konvencijų garantuojamą teisę J.Valiušaičiui tinkamai susipažinti su bylos medžiaga, savalaikiai pasirengti savo teisių bei teisėtų interesų gynybai teismo procese, o taip pat pagrįstai gintis nuo pareikšto kaltinimo. Prie šio prašymo J.Valiušaitis papildomai pateikė prašymą leisti gauti vaizdo įrašus pagrindžiančias fotonuotraukas.

Tačiau Juozas Valiušaitis jokio atsakymo į šį savo prašymą nesulaukė.

2013 m. rugpjūčio 30 d. J.Valiušaitis trečią kartą tuo pačiu klausimu kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, ir galiausiai rugsėjo 2 d. elektroniniu paštu gavo Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo Dainiaus Ročio atsakymą, kad gauti J.Valiušaičio prašomą vaizdo medžiagą neleidžiama.

Paraleliai J.Valiušaitis gavo ir 2013 m. rugpjūčio 28 d. Kauno apylinkės teismo teisėjos V.Miceikienės nutartį, kurioje teisėja teigia, jog J.Valiušaičiui vaizdo įrašų kopijos reikalingos „tikslu pilnai ir savavališkai (reikia suprasti – neteisėtai, KK past.) pasirengti administracinės bylos nagrinėjimui“, todėl prašymas – netenkintinas. Teisėja taip pat pažymi, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, bet ATPK 272 str. nenurodoma, kad asmuo turi teisę gauti bylos medžiagos kopijas. Be to, pasak teisėjos, J.Valiušaičio administracinėje byloje esantys vaizdo įrašai yra ir „ikiteisminio tyrimo medžiaga“, tie ikiteisminiai tyrimai nėra baigti, o ikiteisminio tyrimo duomenys – neskelbtini. „Šie duomenys iki bylos nagrinėjimo teisme gali būti paskelbti tik prokuroro leidimu“, – konstatavo teisėja Violeta Miceikienė.

Kitaip sakant, į paprastą kalbą išvertus, tai reiškia, kad fotomenininkas Juozas Valiušaitis teisme turės gintis nuo kaltinimų, kurie užfiksuoti vaizdo medžiagoje, bet su ta medžiaga susipažinti negalima, nes ji kartu yra ir „ikiteisminio tyrimo duomenys“, o ikiteisminio tyrimo duomenys – neskelbtini.

Apskundus šią teismo nutartį, teisėja V.Miceikienė 2013 m. rugsėjo 5 d. priėmė kitą nutartį, kurioje „pataisė klaidą“: nurodo, kad Juozui Valiušaičiui vaizdo įrašo kopijų reikia norint pasiruošti teismo posėdžiui ne „savavališkai“, o „savalaikiškai“. Kas, išvertus į paprastą kalbą, reiškia, kad vaizdo įrašų kopijų padaryti negalima, kad J.Valiušaitis laiku nepasiruoštų bylos nagrinėjimui.

Logiška, kad nesusipažinus su bylos medžiaga, negalima tinkamai gintis (ir ginti) teisme, todėl Juozas Valiušaitis apskundė teismo nutartį prašymą, atsisakančią leisti gauti vaizdo įrašų kopijas, kad galėtų tinkamai pasiruošti bylai.

Tačiau teisėja V.Miceikienė atsisakė pati spręsti šį skundą dėl vaizdo įrašų kopijų pateikimo –  nuspręsta šiuo klausimu gauti Kauno apygardos teismo verdiktą.

Iki šiandien Juozas Valiušaitis jokio atsakymo dėl leidimo gauti  administracinio teisės pažeidimo byloje esančių vaizdo įrašų kopijas negavo.

J.Valiušaitis nesupranta, kodėl vaizdo įrašų kopijos jam nepateikiamos, tačiau bylos medžiagos dokumentų kopijas jis gavo, nors, kaip teigia teisėja savo nutartyje „neleisti gauti vaizdo įrašų kopijų“, „nenumatyta administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisė gauti bylos medžiagos kopijas“?

J.Valiušaitis taip pat nesupranta, kokį ikiteisminį tyrimą savo nutartyje mini teisėja, nes ikiteisminis tyrimas fotomenininko J.Valiušaičio atžvilgiu yra nutrauktas 2013 m. balandžio 29 d. , o jokie kiti tyrimai dėl 2013 m. gegužės 17 d. įvykių Garliavoje J.Valiušaičio atžvilgiu nėra vykdomi?

„Administracinėje teisėje ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje yra įtvirtintas išskirtinai individualios asmeninės atsakomybės principas, reiškiantis, jog aš negaliu būti ir nesu atsakingas už jokių kitų asmenų veiksmus, todėl kažkokius kitus asmenis ir jų atžvilgiu vykdomų tyrimų duomenys negalėjo būti pateikti teismui ir jo priimti mano atžvilgiu nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje.

Administracinėje teisėje ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje bendrininkavimo instituto nėra, todėl mano tariamai padaryto administracinio teisės pažeidimo byloje negali būti pateikta jokius kitus asmenis, išskyrus mane, liečiančių duomenų, o jei tokie duomenys yra, tuomet jie vertintini kaip pertekliniai, nedelsiant pašalintini ir teismas jais vadovautis neturi teisės“, – pažymi J.Valiušaitis savo atskirajame skunde Kauno apygardos teismui.

Skunde taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad kuomet ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys, kaip administracinio teisės pažeidimo įrodymai, prokuroro procesiniu sprendimu yra perduodami administracinę bylą nagrinėjančiam teismui, jie nustoja būti ikiteisminio tyrimo paslaptimi saugomu dalyku, kuriems galėtų būti taikomi Lietuvos Respublikos BPK 177 straipsnyje nustatytos apsaugos reikalavimų nuostatos.

„Lietuvos Respublikos ATPK 249 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog “administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje negali būti taikomos atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens teisių ribojimą nustatančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normos”, – pažymi Juozą Valiušaitį ginantis advokatas Arūnas Marcinkevičius.

Vaizdo įrašai šioje byloje, kaip įrodymai, – labai svarbūs, kadangi, kaip matosi iš prie šio straipsnio esančių fotografijų ir stop kadrų, fotomenininkas Juozas Valiušaitis netrukdė antstolei S.Vaicekauskienei praeiti į Kedžių namą, pasakė ir net ranka parodė: „Prašom“, o tarnybinius pranešimus savo viršininkui Mindaugui Gušauskui dėl Juozo Valiušaičio surašė policijos pareigūnai (nuotraukoje apibrėžti raudonais apskritimais), esantys per pakankamą atstumą nuo J.Valiušaičio ir antstolės S.Vaicekauskienės, taigi negalėję girdėti, koks pokalbis vyko su J.Valiušaičiu.

Komentarai

 

 

 
 1. juk geguzes 17 dienos ivykiai turi buti uzslaptinti—nei vienas negalejo nieko matyti—-mergaites prievarta emimas tai pasityciojimas is pacios mergaites—vieniems galima daryti bet ka nebaudziamai,o kitiems negalima gintis net lauziant rankai—gynimasis 2 sek.begyje nufilmuotas ir zmogus apkaltintas….tokios pas mus tiesos….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. kas ten tuo metu buvo visi ir “trukdė”. Kad toliau netrūkdytų daugelis svarbių liūdytojų “išėjo anapilin”, o kas dar gyvas , dorojami teismuose. Ar kas neaišku?.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. dar ilgai tęsis teisinis chaosas ir žmogaus teisių pažeidinėjimai?. Gerb seime, manau, reikia gelbėti prezidentę.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 4. VALSTYBINIS BANDITIZMAS IR GENOCIDAS,DRĄSIŲ IR TIESOS IEŠKANČIŲ – TIESĄ GINANČIŲ DORŲ ŽMONIŲ ĮBAUGINIMO NUOSEKLI POLITIKA …

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. M. Varaška. Apkalta N. Venckienei: misija neįmanoma (DELFI)
  KOMENTARAS STRAIPSNIUI
  Sunku suprasti, ko taip aistringai prabilo Mantas Varaška? Ir kam apskritai reikia jam ar kokiam Seimo nariui būti N.Venckienės šalininku. Absurdiški tokie pareiškimai. Pirmiausia reikia būti padoriu žmogumi, siekiančiu teisingumo ir skandalingoje pedofilijos ir žudynių istorijoje. Tai ir yra svarbiausia. Žinoma, galima stovėti po medžiu ir stebėti, kaip skriaudžiama mergaitė. Niekas už tokį abejingumą mūsų šalyje nenubaus. Tik teisinėse valstybėse yra įvertinami tie, kurie matė daromą nusikaltimą ir jo ne tik nesustabdė, bet netgi tirti jo nepanoro. Nepanoro tada Seimas sudaryti specialią komisiją Gegužės 17 dienos “šturmui” Klonio gatvėje ištirti, o jei tiksliau – politiškai įvertinti. Galutinį žodį tada galėtų tarti teismas. Dabar gi Klaipėdos teismas nutarė, kad smurto prieš mergaitę ir teisėją nebuvo. Žinoma, p. M.Varaška gali pasiremti tokią išvada savo sąžinės nuraminimui. Dabar jis džiūgauna, kad tiesos ir teisingumo paieškos šioje istorijoje stringa. O kas tą procesą taip į pelkės akivarą kreipia? Argi nesimato, koks galingas spaudimas daromas prieš visus, kurie nenorėjo ir nenori stovėti po medžiu. Atseit, nenorite, tai mes jums baudą. Mažai? – šaltojoje pasėdėkit. Svarbu, kad to asmens veidas pateko į policijos kameros taikiklį. Iš tolimiausios pareigūnų eilės koks patvirtins, kad priešinosi tas ar anas. Štai jums ir teismas, štai jums ir nutartis. Ar tie teisiami, p.M.Varaška? Ar susimąstėte apie tai prieš pradėdamas viešai postringauti. Gal norite “rankas pasišildyti” iš kitų nevilties ir politinių taškelių ateičiai pasirankioti?

  Jei autorius vienos pastraipos pradžioje aiškina, kad ” politikams, visuomenės veikėjams ir žiniasklaidai derėtų liautis pūsti tuščią N.Venckienės apkaltos burbulą ir atkreipti dėmesį į tai, kas buvo viešai pasakyta viešojoje erdvėje”, tai pabaigoje M.Varaška teigia: ” juk kalbama apie žmogų, kuris įtariamas pakankamai sunkių nusikaltimų padarymu.”. Kokių jau tokių sunkių nusikaltimų? Ar tai tie nusikaltimai, kuriuos išvardijo prokuroras? Vargu, ar jie sunkiausiu atveju iki administracinės nuobaudos tempia. Ir tai tik gerokai kreivai pritempus.

  Ar jūs tas pats M.Varaška, kuris plekšnojo Seimo plenarinių posėdžių salėje per petį A.Sacharukui, kai šis balsavo už nesantį L.Karalių? Gal tokia tolerancija netgi didesnis nusikaltimas, negu N.Venckienės “visas nuodėmes” į krūvą sudėjus? Jei ir toliau būsite toks aktyvistas, tai jums ir vėl gali karjera į priekį pajudėti. Tokie “stebėtojai” ir “plekšnotojai” neprapuola. Savo nišą kreivoje politikoje susiranda. Bet tik kreivoje…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • M. Varaška. Apkalta N. Venckienei: misija neįmanoma (DELFI)
   KOMENTARAS STRAIPSNIUI
   Su pedofilų-banditų ir parankinių gauja galima kalbėtis tik jų vilkų kailius nudyrtus ant tvoros padžiovus,kaip Krylovo pasakėčioje…

   Thumb up 72 Thumb down 1

 6. Pamastikime, viduramžiais mini susirinktu stebėti kaip vykdomas inkvizicijos sprendimas sudeginti raganą. Staiga minę apsupa spetznaz ir vėl inkvizicija turi darbo, teisti raganos deginimo stebėtojus. Tai vienas prie vieno kas vyksta, po valdžios inicijuoto, Garliavos pogromo.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • fotomenininkui J. Valiušaičiui. Laikykitės. Sveikatos Jums didelės. JUOZAI DRĄSUSIS.GERBIU.TAVE.

   Thumb up 6 Thumb down 0

   Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Skaldyk ir valdyk,- taip sakė Julius Cezaris. Po vieną juos visus išgnaibys be jokio vargo. Tada žinos, kaip elgtis….

  Thumb up 72 Thumb down 1

 8. matomai teisėjai kai tik susiduria su “Garliavos bylom” – gauna komandą “Tabu”

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Įrašykime tą V.Miceikienę į potencialių kandidatų gauti „persona non grata „ statusą pavardžių sąrašą – ir baigtas kriukis. Kai ateis laikas – paimsime ją už parankių ir ištremsime.

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • Įrašykime tą V.Miceikienę į potencialių kandidatų gauti „persona non grata „ statusą pavardžių sąrašą – ir baigtas kriukis. Kai ateis laikas – paimsime ją už parankių ir ištremsime.

   Thumb up 10 Thumb down 2

   Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Šuolaikinės technologijos įgalina sukurti naujas pomirtines Elvio Preslio dainas su jo 100 proc. tikru balsu, o kiti kuria tikrus pokalbių įrašus, tikrus SMS, tikrus elektroninius laiškus says:

  Elvio Preslio pomirtinės naujos dainos

  Šiuolaikinės technologijos įgalina sukurti naujas Elvio Preslio pomirtines dainas su jo 100 proc. tikru balsu, kurio neatskiria jokie ekspertai, o kiti kuria “tikrus pokalbių įrašus”, “tikrus SMS”, “tikrus elektroninius laiškus”.
  .
  Pagal šiomis technologijomis galimai sukurtus SMS ir emailus jau teisiama Eglė Kusaitė, atėjo eilė Raimundui Ivanauskui ir Eglei Barauskaitei.
  .
  Laikykitės visi, kurie išdrįsta valdžios vyrus pakritikuoti už milijonines vagystes.
  .
  Ir neduok Dieve nerašykite 200 skundų apie pedofilų prievartaujamus Jūsų vaikus, o tai bus kaip Drąsiui ir Neringai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Čia teisėja kvailina tą Valiušaitį , kaip paskutinį veiloką ! Žmogus reikalauja “savo pinigų , o čigonė sako , kad tie pinigai buvo “netikri” ir juos reikėjo ikišti į krosnį ir sdeginti ” …

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Tikėjomės ir laukėme, kad Aidas Venckus paskelbs apie Neringos Venckienės ir Kedžių familijos paramą policijos persekiojamiems teismuose žmonėms, bet …. teko nusivilti eilinį kartą.

  Thumb up 72 Thumb down 17

  • Gerbiamas KOLNIO PATVORY (09.18 16:48) !

   Gal Tamstai teko bendrauti, klausti patarimo p. Aido Venckaus?
   Gal Tamstai kas buvo advokato atsakyta?
   O juk komentuojate “Visų” vardu.
   Verta nuomonę reikšti santūriau.

   Thumb up 72 Thumb down 4

 13. Gerbiamas Juozai, stebime Jūsų bylą kovoje dėl TIESOS ! Laikykitės, nepasiduokite niekšams, neleiskite užčiaupti burnų !

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Moralinė parama labai svarbi, bet ar nesimato, kad žmogus kovoja visomis savo išgalėmis? Kam ta agitacija?

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Ačiū p. RAIMAI (09.18 12:22)
    Esu dėkingas už Minties paramą labiau, negu tik pinansinę.
    Pinansai reikalingi gynybai, tačiau dvasia semiasi atkaklumo būtent iš Jūsų maldų: be maldos gynyba tebūtų snukiadaužis.

    Todėl ANONIMO (09.18 12:45) pastaba – daugiau negu keista.
    Būčiau dėkingas, jei nedarytumėte pastabų mano vardu.

    Thumb up 72 Thumb down 1

  • geguzes 17 diena ilgam liks musu atminty—–sunku isivaizduoti,kad viskas pas mus—kazkam galima viskas—-brautis i privacia teritorija,dauzyti,lauzyti,tampyti visiskai nekaltus zmones ir svarbiausia niekas nieko neturi matyti—–tik nusikalteliai slapstosi ir bijo buti nufotografuoti—-tai kas bijo buti nufotografuotas???kas nusikalteliai?//Viskas apverciama aukstielnika….visiems viskas aisku ,kad mergaite buvo imama prievarta(mergaite kiek galedama priesinosi)ir nieks to neturejo matyti Mergaites zodziai—kasa jus,kas?/gal ne zmones?/?tie zodziai pasako viska,juk kazkas noretu ,kad mergaite su uzristomis akimis butu ikise i maisa—taip lengviau

   Thumb up 72 Thumb down 0

 14. J.Valiušaitis gavo ir 2013 m. rugpjūčio 28 d. Kauno apylinkės teismo teisėjos V.Miceikienės nutartį, kurioje teisėja teigia, jog J.Valiušaičiui vaizdo įrašų kopijos reikalingos „tikslu pilnai ir savavališkai (reikia suprasti – neteisėtai, KK past.) pasirengti administracinės bylos nagrinėjimui“, todėl prašymas – netenkintinas.

  Apskundus šią teismo nutartį, teisėja V.Miceikienė 2013 m. rugsėjo 5 d. priėmė kitą nutartį, kurioje „pataisė klaidą“: nurodo, kad Juozui Valiušaičiui vaizdo įrašo kopijų reikia norint pasiruošti teismo posėdžiui ne „savavališkai“, o „savalaikiškai“. Kas, išvertus į paprastą kalbą, reiškia, kad vaizdo įrašų kopijų padaryti negalima, kad J.Valiušaitis laiku nepasiruoštų bylos nagrinėjimui.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • O kam jiems galvoti, kai viskas iš viršaus nuleidžiama ant galvų?

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Paskutinius 20 metų kryptingai buvo formuojamas aklai paklusnių teisėjų korpusas. Štai ir rezultatas: niekšeliai Lietuvos Respublikos vardu teisia tautos Šviesuoliuos.

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Tai tas pats, kas neleisti žmogui sužinoti kodėl jis kaltinamas. Ar taip galima?

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Dėstytojai mums kala į galvas, kad negalima, nes toks draudimas iš esmės pažeidžia Lietuvos teisės ir teisingumo principus bei Europos žmogaus pagrindinių laisvių ir teisių apsaugos konvenciją. O teisėjai to nežino? Tada kam reikalingi visi teisės mokslai, jeig praktikoje nesilaikoma teisės ir teisingumo principų?

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Šiandien, Lapkričio 6 d. man buvo įteikta dar viena tos pačios teisėjos Violetoos Miceikienės “gramatinio apsirikimo” atitaisymo “nutartis”:
   Spalio 29-ąją, nežiūrint visų mano advokato išdėstytų 51 argumento, įrodymo ir parodymo, pasiremant mūsų turimais ir prokuratūros (tik leistos “po priežuūra” peržiūrėti) pateiktos vaizdo medžiagos – paskelbtą Tesimo nutarimą PRIPAŽINTI MANE KALTU “nepaklusus teisėtiems” policijos pareigūno reikalavimams – ir paskyrus 350 Lt baudą, po 2 dienų teisėja apsižiūrėjo, jog vykdyti savo nutarimą paskyrusi… Kauno Policijai. Spalio 31 d. perrašė nutarimą iš naujo, paskirdama vykdyti Vilniaus policijai.

   Labai jau ryški “neapsižiūrėjimo” asmenybė Kauno Apylinkės Teisme.

   Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras