Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Birželis 25 Šeštadienis
 

Dėl demokratijos, sutrypto teisingumo ir naujos partijos

2010-10-25 13:26 | Naujienos | Komentarų (81)

Buvęs prokuroras S.Stulpinas kreipėsi į Prezidentę Dalią Grybauskaitę, kad ši inicijuotų reformą teisėsaugoje (president.lt nuotr.)

Viešas laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentei – Jos Ekscelencijai, gerbiamai Daliai Grybauskaitei

Stanislovas Stupinas

Buvęs Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyr.prokuroras

Prieš keletą dienų vaiko teisių apsaugos kontrolierė E. Žiobienė Seimui įteikė atsistatydinimo pareiškimą, teikdama, kad taip protestuoja prieš minios ir politikų diktatą, kad politikai ir minia mindo Valstybę. Seimo Pirmininkė ir Premjeras, kiti kai kurie politikai suskubo pareikšti, kad kontrolierės pareiškimo nepatenkins.

Man toks E. Žiobienės pareiškimas labiau panašus į viešųjų ryšių akciją, į M. Bulgakovo apysakos „Šuns širdis“ personažo Šarikovo atsakymą profesoriui Preobraženskiui. Į pastarojo klausimą: „Už ką jūs?“, Šarikovas atsako: „ Aš – prieš visus“.

Demokratija – (gr. k. demos – tauta, kratus- valdymas, valdžia) valstybės valdymo forma, kai visa valdžia kyla iš valstybės piliečių valios.

XVIII amžiaus demokratijos filosofiją galima išreikšti apibrėžimu: demokratija – tai toks institucinis politinių sprendimų priėmimo metodas, kuris tarnauja bendram labui, leisdamas pačiai tautai spręsti problemas, per rinktus asmenis, kurių sprendimai įgyvendina jos valią.(J. A. Schumpeter, 1998 m.).

Anglų teisininkas, teoretikas Džeremis Benetemas rašė: “Demokratijos tikslas – garantuoti visų piliečių lygiateisiškumą, kuo daugiau eilinis žmogus gali turėti įtakos politikai, tuo didesnė tikimybė, kad ta politika atitiks jo poreikius ir tikslus… Demokratija yra grindžiama viešo aptarimo, įtikinimo ir kompromiso principais, visi turi teisę išreikšti savo požiūrį, demokratija numato nuomonių pliuralizmą ir įvairovę…, patį faktą, kad žmonės turi galimybę viešai pasakyti savo nuomonę, reikėtų laikyti demokratijos garantu“.

Šie demokratijos principai įtvirtinti kiekvienos demokratinės valstybės Konstitucijose, mūsų šalies taip pat. Tačiau paskutiniai viešosios apklausos rezultatai rodo, kad net 72 procentai Lietuvos gyventoju nėra patenkinti demokratijos veikimu šalyje.

Ar mūsų Valstybės piliečiai šiandien yra patenkinti savo rinktų atstovų sprendimais didinant mokesčius, mažinant atlyginimus, pensijas, dėl išaugusios bedarbystės, didėjančios emigracijos, dėl to, kad daugelis atsidūrė ant bado ribos? Ar gali mūsų piliečiai ramiai žiūrėti, kai krizės akivaizdoje švaistomos milijoninės lėšos įvairiems „amžiaus“ projektams, kai valdininkams nustatomi arba patys nusistato atlyginimus po 30-80 tūkstančių litų, o kai kurie Seimo nariai gali po mėnesį nebūti darbe ir Seime vos ne pusę metų vyksta diskusijos – ar jis ką nors pažeidė, ar ne…?

Viešos apklausos rodo, kad visuomenėje visiškai kritęs pasitikėjimas tiek Seimu, tiek ir Vyriausybe. Pasinaudodami savo demokratinėmis teisėmis piliečiai rengia įvairias protesto akcijas, mitingus…

Ar mūsų šalies piliečiai patenkinti teisėsaugos institucijų darbu? Šalyje auga nusikalstamumas, vangiai tiriamos, arba visai netiriamos baudžiamosios bylos dėl milijoninių lėšų išvaistymo, korupcijos, kitų rezonansinių nusikaltimų, dažnai visiškai ignoruojami piliečių skundai ir pareiškimai dėl padarytų nusikaltimų, arogantiškai ignoruojamos jų teisės ir teisėti interesai, baudžiamosios bylos vilkinamos po keletą metų, neretai, sulaukiant patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties, arba bylos iš viso klastojamos, falsifikuojami įrodymai.

Jūsų Ekscelencija,

esu įsitikinęs, kad tragedija Kaune Visuomenei atvėrė visas užpūliavusias melo, korupcijos, piktnaudžiavimo žaizdas teisėsaugos sistemoje ir būtent todėl ji nebenori ir nebegali tylėti, tuo labiau, kai mato, kad niekas nesikeičia.

Kai kas protestuojančius, mitinguojančius, reikalaujančius objektyvaus nusikaltimų ištyrimo ir kaltų pareigūnų atsakomybės viešai pavadino „garliaviniais“, kai kas -„violetiniais“, kai kas – „kediniais“… Jie tikriausiai ir tūkstantines Prancūzijos liaudies minias, protestuojančias prieš pensijų amžiaus ilginimą, pavadintų „parižiniais“.

Noriu atkreipti dėmesį, kad ši marga „minia“, visokie, kaip juos kai kas vadina- „iniai“, susikibę rankomis stovėjo Baltijos žiede, gynė šalies Valstybingumą ir Nepriklausomybę pučo dienomis, net žūdami po tankais. Tie patys -„ iniai“, kad ir kaip juos žemintų ir užgauliotų, savo krūtinėm vėl uždengs, apgins Tėvynę, jei vėl Jos laisvei iškiltų pavojus, nes Jų vardas – visa Laisvę, Tiesą mylinti tauta.

Politikai turėtų rimtai susimąstyti, E. Žiobienė – taip pat: atlikus viešosios nuomonės apklausą, esu įsitikinęs, „violetine“ spalva nusidažytų apie 80 procentų visos Lietuvos, o tai reiškia, kad Tautos valia jau išreikšta – ji nėra linkusi ilgiau taikstytis su melu ir apgaule, kad ir kaip kai kas to norėtų.

Artėja savivaldybių, Seimo rinkimai, prasidės tautos balsų „medžioklė“ ir tikrai į savo Liaudį bus vėl veidmainiškai kreipiamasi – „broliai ir sesės, mano mylima tauta“. Ar ne taip, ponia E. Žiobiene ir dar kai kas? Reikėjo po susitikimo su Seimo pirmininke gerbiama I. Degutiene teikti pasiūlymus kaip pagerinti tarnybos darbą, kartu spręsti visos šalies vaiko teisių apsaugos tarnybų reorganizavimo klausimus, jas apjungiant, o ne viešai tėkšti pareiškimą ir mesti iššūkį savo Liaudžiai. Aš nemanau, kad E. Žiobienė beturi moralinę teisę likti pareigose.

Ar buvo įmanoma išvengti Kauno tragedijos, keturių žmonių žūties, visuomenės susiskaldymo? Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas savo išvadose dėl D. Kedžio skundų tyrimo konstatavo eilę įstatymų pažeidimų, Generalinės prokuratūros ir jos vadovo neįgalumą, netinkamą pareigų atlikimą ir iš esmės nusprendė, kad kalta sistema, blogi įstatymai, už tai ir nieko nesiūlė bausti. Tokią mintį, Jūsų Ekscelencija, mėginta „įpiršti“ ir Jums.

Kai norima pateisinti Valstybę sukrėtusią tragediją, padėti savo draugams ar bendramoksliams išvengti atsakomybės, lengviausia apkaltinti sistemos netobulumą, blogus įstatymus. Totali gynyba taip pradeda veikti, kad patiems tragedijos kaltininkams pradeda rodytis, kad jie vos ne šventieji.

Jūsų Ekscelencija,

vienam iš „šventųjų“, teikdama, kad teisėjais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos ir žmones gerbiantys asmenys, Jūs jau apkarpėte sparnus – išbraukėte iš kandidatų į Apygardos teisėjų sąrašo. Tikriausiai sutiksite su manim, kad Jūsų keliami teisėjų atitikimo pareigoms aukšti vertinimo kriterijai turi būti taikomi visiems be išimties, tame tarpe ir apylinkių teisėjams.

Esu įsitikinęs, kad tai, kas įvyko Kaune, dėl ko dabar susiskaldžiusi visuomenė, reikalaujanti teisingumo ir kaltų pareigūnų atsakomybės, nerimsta aistros – buvo dėsninga. Anksčiau ar vėliau tokia ar panaši tragedija turėjo įvykti.

Tūkstančiai šalies piliečių, ieškodami teisingumo, galimai neteisėto teisėsaugos institucijų persekiojimo ar reikalaudami nusikaltimus padariusių asmenų atsakomybės, ar gindami savo civilinius interesus, bergždžiai beldžiasi į teisėsaugos institucijų aukščiausiojo lygio pareigūnų duris. Dažniausiai gaunami arogantiški atsakymai, kad viskas yra gerai, kad prokurorai, tirdami bylas, yra nepriklausomi – jei nori, skųskis teismui. Teisėjai, dažnai nenorėdami gadinti santykių su savo kolegomis prokurorais (maža, kas ateityje gali būti), tokius prašymus dažnai atmeta. Kas belieka teisybės ieškančiam tautiečiui? Jis beldžiasi į aukščiausiojo lygio savo rinktos valdžios duris ir gauna atsakymus, kad prokurorai ir teisėjai yra nepriklausomi ir mes negalime kištis, nors ta pati Liaudies rinkta valdžia į atsakingus postus ir paskyrė tuos pareigūnus. Ratas užsidarė.

Teisingumo ieškotojai savo problemas pradeda kelti žiniasklaidoje. Visa žiniasklaida komercinė, privati, turinti savo savininkus. Gerai, jei savininkas yra ar gali būti principingas, jei jo komerciniai interesai atitinka keliamoms problemoms ir jis nebijo „susipykti“ su teisėsaugos institucijų vadovais. Pradedamos transliuoti įvairios laidos, spausdinama tiriamoji medžiaga, dažnai atskleidžiami galimai padaryti sunkūs nusikaltimai. Tačiau dažniausiai visa tai lieka be atsako, principingo keliamų problemų įvertinimo. Iššaukia vien kai kurių teisėsaugos institucijų vadovų pykčio, arogancijos ir žiniasklaidos vertinimo kaip kišimąsi į jų nepriklausomumą.

Jeigu žmogus dar nėra teisėsaugos institucijų vadovų, savo rinktos valdžios abejingumo visiškai sugniuždytas, jei jis dar turi sveikatos ir pinigų advokatams, jis dar gali kreiptis į Europos Žmogaus teisių teismą, kur po keletos metų ( galbūt) jo ieškinys prieš savo Valstybę, savo rinktą valdžią bus pradėtas nagrinėti. Nors dažniausiai mūsų tautos broliams ir sesėms belieka su didžiuliu skausmu širdyje ir nuoskauda dėl savo išrinktos valdžios laukti mirties ar pačiam išeiti iš gyvenimo.

Dar yra viena galimybė – kartu su tokiais pat nuskriaustaisiais, bendraminčiais išeiti į gatves ir reikalauti teisingumo, atsakomybės, ar demokratiniu būdu patiems eiti valdžią.

Jūsų Ekscelencija,

visiškai neseniai iš gyvenimo kratos metu pasitraukė šalyje žinomas, už nuopelnus Valstybei apdovanotas verslininkas. Jis pasitraukė neatlaikęs prieš jį vykdomo šantažo, prokuratūros lyg pagal užsakymą vykdomo spaudimo – pradėto ikiteisminio tyrimo, viso turto areštavimo, paniekinimo ir pažeminimo savo šeimos, artimųjų, draugų ir pažįstamų akyse.

Ar prokuratūra sugebės atlikti bešališką ir principingą ikiteisminį tyrimą dėl privedimo prie savižudybės? Aš tuo labai abejoju – baudžiamojon atsakomybėn gali tekti patraukti vieno komercinio televizijos kanalo savininką, kurio viena laida visa laiką buvo Generalinės prokuratūros skleidžiamo melo ir demagogijos ruporu.

Ar bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn tie prokurorai ar jų vadovai, kurie, galimai vykdydami užsakymą, savo veiksmais taip pat prisidėjo prie šios tragedijos? Aš tuo netikiu, kaip ir daugelis šalies piliečių.

Ar mūsų Valstybėje kam nors rūpi, kiek tokių teisybės ieškotojų buvo mėginama padaryti psichiniais ligoniais, paskelbti, kad jie patys yra nusikaltėliai? Pavyzdžių visai šaliai yra ne tik D. Kedžio byla, bet ir visa eilė kitų. Ar tai niekam neprimena stalinizmo laikų? Liaudyje vis tvirčiau pradeda vyrauti nuomonė, kad valstybėje formuojasi teisėsaugos institucijų klanai ir klaneliai, kurie tarps savęs susiję korupciniais ryšiais ir dengia vienas kitą, nori įtakoti ir įtakoja politikus dėl jiems palankių sprendimų.

Prieš keletą metų Alytaus rajono policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Ši baudžiamoji byla plačiai nuskambėjo šalies žiniasklaidoje kaip „lėlių“ byla. Įtariamoji šioje byloje J. Kiaunienė, manydama, kad su ja susidoroja įtakingi pareigūnai, kad byla klastojama, kad ji neteisėtai priverstinai buvo patalpinta į psichiatrinę ligoninę, ieškodama teisybės, kreipėsi tiek į teisėsaugos institucijas, tiek į valstybinės valdžios organus. 2008-07-24 ji pareiškimu kreipėsi į šalies Prezidentą V. Adamkų ir Generalinį prokurorą A. Valantiną.

Pareiškėja tarp kitų pažeidimų nurodo, kad ji neteisėtai, būdama visiškai sveika, buvo priverstinai patalpinta į psichiatrijos ligoninę, bylą nagrinėjant Kauno apygardos teismo teisėjams J. Furmanavičiui, A. Jalinauskui ir J. Kiškiui buvo suklastotas posėdžio protokolas, jame nurodant, kad J. Kiaunienė dalyvauja teismo posėdyje ir net atsakinėja į teisėjų klausimus, nors faktiškai ji iš viso teismo posėdyje nebuvusi. Pareiškėja prašo Prezidento kreiptis į Generalinį prokurorą dėl teisėjų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn dėl oficialaus dokumento suklastojimo. Patraukti teisėjus baudžiamojon atsakomybėn ji reikalauja ir A. Valantino.

Tačiau pareiškėja iš prezidentūros gauna atsakymą, kad jie negali kištis į prokurorų darbą, iš prokuratūros, neatlikus jokio tyrimo, atsakoma, kad faktai nepasitvirtino. Prezidentūros darbuotojai pademonstravo atvirą abejingumą savo šalies pilietės skundui -būtų užtekę pareiškimą su lydraščiu persiųsti A. Valantinui.

A.Valantinas, privalėdamas, kaip nurodyta įstatymuose, tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą ir kreiptis į Seimą ar Prezidentą dėl sutikimo patraukti teisėjus baudžiamojon atsakomybėn, atvirai ignoruoja įstatymus, žinodamas, kad sprendimą gali priimti tik Generalinis prokuroras – skundą persiunčia kitai prokuratūrai, kuri jokio sprendimo priimti negali.

Jūsų Ekscelencija,

ar nepanašus ir nepažįstamas A. Valantino braižas, kaip ir tiriant D. Kedžio skundus? Vėl A. Valantino kurso draugo J. Furmanavičiaus pavardė, vėl, šiurkščiai pažeidžiant įstatymus, nieko nedaroma.

Šiuo metu J. Kiaunienės ieškinys prieš Valstybę yra teisme. Pareiškėja reikalauja iš Valstybės padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimui priteisti 2 milijonus litų.

Esu įsitikinęs – jei A. Valantinas tada būtų tinkamai atlikęs savo tarnybines pareigas, nebūtų piktnaudžiavęs savo tarnybine padėtimi – šiandien J. Furmanavičius, gal ir nebe teisėjas, būtų gyvas. O gal dėl to kai kurių savo kolegų teisėjų akyse jis nusipelnė „teisėjų gynėjų“ aureolės ir jie, galimai atsilygindami, leidžiasi būti jo įtakojami iki šiol?

Lygiai taip pat buvo susidorota ir su manimi – vien už tai, kad aš išreiškiau principingą poziciją dėl statybų Kuršių Nerijoje – įtarimai prokuratūroje buvo pareikšti Prezidento V. Adamkaus šeimos draugei, Saugomų teritorijų tarnybos direktorei R. Baškytei, nes neteisėtos statybos Kuršių Nerijoje 2002-2005 metais vyko su jos žinia, dėl jos netinkamo savo pareigų atlikimo. Tai pripažino ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetas, apsvarstęs mano pateiktą medžiagą ir 2007-10-17 konstatavęs, kad R. Baškytė netinkamai atliko savo tarnybines pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, melavo Konstituciniam Teismui.

Kitą dieną A. Valantinas man iškelia baudžiamąją bylą, nors aš jokio nusikaltimo nesu padaręs, priverčia atsistatydinti, nors mano darbas iki tol buvo vertinamas vien apdovanojimais.

Dėl man pareikšto kaltinimo absurdiškumo traukia pečiais visi buvę mano kolegos prokurorai, garbūs teisėjai.

Aukščiausio lygio teismų vadovai atvirai teigia, kad dėl šios bylos daromas didžiulis spaudimas teismui.

Aš taip pat visur kreipiausi, į V.Adamkų – taip pat: atsakymas toks pat, kaip ir visiems.

Neteisėtus sprendimus skųsdavau teismui, juos atmesdavo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas, kuriam iki tol pirmininkavo A.Valantinas.

Jūsų Ekscelencija,

susidorojimas su manim – tai tik lašelis Liaudies skausmo, nevilties ir pažeminimo Okeane. Tragedija Kaune, pedofilijos bylos, dviejų asmenų nužudymo ir galimai nužudytų dar dviejų asmenų bylų tyrimas visai visuomenei akivaizdžiai atvėrė visas prokuratūros ir kai kurių teismų piktžaizdes.

Visišką atsakomybę dėl tragedijos turi prisiimti buvęs Generalinis prokuroras A.Valantinas – tai jis, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, visiškai nereagavo nei į D. Kedžio daugkartinius asmeniškai gautus skundus, nei į nužudytos V. Naruševičienės, jos sesers L. Stankūnaitės maldavimus apsaugoti jas nuo galimo susidorojimo, nei nužudyto teisėjo teigimą, kad jis yra šmeižiamas.

2010-10-07 aš pareiškimu kreipiausi į Generalinį prokurorą D.Valį, prašydamas A.Valantiną patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Nuorašą išsiunčiau Jums, pareiškimas buvo paskelbtas žiniasklaidoje.

2010-10-13 Generalinės prokuratūros prokuroras priima nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Nutarimas surašytas taip, lyg jį būtų diktavęs pats A. Valantinas. Nutarime nurodyta, kad už prokurorų atliekamus ikiteisminius tyrimus buvo atsakingas ne A.Valantinas, bet buvęs pavaduotojas G. Jasaitis (G. Jasaitis taip pat nesusilaukė jokios atsakomybės), kad D. Kedys neprašė teisėjo J. Furmanavičiaus patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o tik perkvalifikuoti jo veiksmus. Absurdas – kaip galima perkvalifikuoti teisėjo veiksmus, jo nepatraukus įstatymo nustatyta tvarka baudžiamojon atsakomybėn?

Nutarime nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo dėl teisėjo šmeižimo A.Valantinas nepradėjo todėl, kad, cituoju:“ teisėjo šmeižimas neturi didelės visuomeninės reikšmės“.

Kaip Jums tai patinka, gerbiami teisėjai? Įdomu, ar turėtų didelę visuomeninę reikšmę, anot prokuroro, jei būtų šmeižiama Prezidentė, Seimo pirmininkė, Premjeras, Seimo narys ar tik tada, kai šmeižiamas prokuroras?

Man atrodo, kad kiekvieno Valstybės pareigūno šmeižimas, kaltinant sunkaus nusikaltimo padarymu, tuo labiau šį galimai šmeižtą paskelbiant ir platinant viešojoje erdvėje, turi didelę visuomeninę reikšmę, nes pakerta visuomenės pasitikėjimą visais valdžios organais, sudaro prielaida manyti, kad Valstybės pareigūnai yra nusikaltėliai.

Nutarime nurodoma, kad nei V. Naruševičienė, nei L.Stankūnaitė savo pareiškimuose Generaliniam prokurorui ir asmeniniame priėmime pas jį (įdomu, iš kur prokuroras žino apie pokalbio turinį, jei pati L. Stankūnaitė iki šiol viešai kaltina A. Valantiną dėl nužudymų ir teigia, kad jos abi maldavo jas apsaugoti nuo galimo realaus susidorojimo) niekada neprašė taikyti apsaugos priemones nuo galimų D. Kedžio smurtinių veiksmų, be to, prokuratūra neturėjusi jokių operatyvinių duomenų, kad D. Kedys būtų grasinęs su kuo nors susidoroti, todėl tokios priemonės ir nebuvo taikomos, ir ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo susidoroti nebuvo pradėtas.

Taip ir norisi paklausti ponų buvusių Generalinės prokuratūros vadovų, A. Kliunkos, D.Valio – jei D. Kedys niekam negrasino, kodėl Jūs patys apšmeižėte velionį, kad būtent D. Kedys yra žudikas ir kokios jėgos privertė jus tai padaryti? Jei pats A. Valantinas surašė šį nutarimą, tai jį reikėjo nors perskaityti. Aš šio nutarimo niekaip nevertinsiu, nes man gėda vertinti šią melo ir demagogijos, pirmo kurso studento rašliavą, kuri nieko bendro neturi nei su teise, nei su faktais.

Man gėda ir dėl tokių prokurorų. Šį prokuroro nutarimą galbūt reikia viešai paskelbti, kad jis taptų studentams vaizdine priemone – kas tai yra teisinis nihilizmas.

Tokio nutarimo priėmimas yra dar vienas patvirtinimas, kad bylos galimai yra toliau klastojamos, kad prokuratūroje nieko naujo – lyg jai ir toliau vadovautų A. Valantinas.

Jūsų Ekscelencija,

žiniasklaidoje viešai buvo paskelbta, kad naujas Generalinis prokuroras D. Valys pastoviai susitikinėja su A. Valantinu. Panašu į tai, kad, praradęs visos visuomenės ir Jūsų pasitikėjimą, A. Valantinas toliau įtakoja visų sprendimų priėmimą prokuratūroje, o gal ir teismuose.

Jūsų Ekscelencija, jei taip iš tiesu yra, D. Valys nedelsiant turi būti atstatydintas ir Generaliniu prokuroru paskirtas reiklus ir principingas, su A.Valantino aplinka nesusijęs asmuo. Kyla pagrįstas klausimas- ar skiriant D. Valį į Generalinio prokuroro pareigas, šis sprendimas nebuvo įtakojamas A.Valantino ar jo aplinkos?

Jūsų Ekscelencija,

nedelsiant reikia imtis veiksmingų priemonių, kad būtų atstatytas visuomenės pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis. Nieko nedarant, judėjimas „Drąsiaus kelias“ gali peraugti į politinę partiją. Viešoje erdvėje jau svarstomi partijos pavadinimai: „ Liaudies valdžios“, „Vilties“, „Teisingumo“… Aš neabejoju, kad būsimuose Seimo rinkimuose ši partija susilauks visuomenės palaikymo ir balsų daugumos. Pavyzdžių mes jau turime, gal todėl šiandiena kartais juokinga ir graudu stebint Seimo klounadą. Esu įsitikinęs, kad Valstybėje ir taip visokių marginalinių partijų per daug. Ar atlaikys šalis dar vieną išbandymą su nauja partija? O gal ši partija tikrai pateisins visos Liaudies viltis ir lūkesčius?

Pirmiausia reikalinga įvertinti naujos Generalinės prokuratūros veiksmus ar neveikimą, tiriant tragedijos Kaune bylas. Kelia labai dideles abejones Generalinio prokuroro D. Valio vieši pareiškimai, kurie rodo, kad jis nieko keisti nesiruošia, visais prokurorais pasitiki. Aš manyčiau, kad kai kurie tebedirbantys prokuratūros vadovai turėtų būti pakeisti, o gal ir patraukti atsakomybėn dėl netinkamo pareigų atlikimo ar piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.

D. Valio vieši pareiškimai dėl prokuratūros reformos, kad jis panaikins apylinkių prokuratūras, jas prijungiant prie Apygardų prokuratūrų, kad Generalinė prokuratūra turi daugiau tapti mokymo, metodiniu centru, „smegenimis“, niekuo neparemti ir gali pridaryti daugiau žalos nei naudos. D. Valio vienas iš motyvų – kad gerai veikia apskričių policijos komisariatai. Jis neatkreipė dėmesio, kad apskričių jau nebėra ir vargiai bėra reikalingas toks darinys policijoje.

Aš, dirbdamas ir dalyvaudamas kolegijose, ne kartą kėliau klausimą, kad reikalinga reformuoti prokuratūrą, panaikinant Apygardų prokuratūras ir jų pagrindu sustiprinti Generalinę ir apylinkių prokuratūras. Apygardų prokuratūros įsteigtos tik 1995 metais, jos neturi nei savo teritorijos, nei aiškių funkcijų, jos nenumatytos nei šalies Konstitucijoje, nei BPK. Mūsų mažoje Valstybėje pilnai pakaktų Generalinės ir apylinkių prokuratūrų. Kiek aš dirbau, tiek Apygardų prokuratūroms buvo ieškoma vietos prokuratūros sistemoje. Tačiau aš nemanau, kad šiuo sunkmečiu būtina tokią reformą vykdyti.

Tai, ką numato D. Valys dėl Generalinės prokuratūros reorganizavimo, yra ne tik, kad netinkama, bet ir kenksminga – Generalinę prokuratūrą paversti vos ne mokymo centru. Kiekvienas prokuroras turi aukštąjį teisinį išsilavinimą, Generalinėje prokuratūroje jau dabar yra mokymo- metodinis, valdymo kontrolės ir analizės skyriai. Prokurorams organizuojami tarptautiniai seminarai, kartais sudaromos galimybės savo žinias gilinti Europos Sąjungos šalyse ar JAV.

Reikia suprasti viena – kad mūsų Valstybėje teisinę visų įstatymų taikymo praktiką formuoja teismai, priimdami savo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis. Būtent šia praktika prokurorai ir privalo vadovautis, priimdami savo sprendimus, nes ji yra paremta Europinės praktikos oficialiais dokumentais. Būtų per didelė prabanga vos ne visą Generalinę prokuratūrą paversti mokymo centru, o prokurorus kažkokiais analizatoriais -mokytojais, mokant jiems ministrų atlyginimus, nes maždaug toks Generalinės prokuratūros prokuroro atlyginimas.

Manau, kad D. Valys galimai yra įtakojamas ir klaidinamas. Galimai pagrindinis tikslas yra perkelti savo atsakomybę dėl priimamų sprendimų vadovaujant ir kontroliuojant ikiteisminius tyrimus ant žemesnio lygio prokurorų galvų. Tragedija Kaune, vieša kritika dėl netiriamų rezonansinių, korupcinių nusikaltimų parodė, kad visa tai galėjo vykti tik dėl Generalinės prokuratūros vadovų netinkamo savo pareigų atlikimo, o gal ir dėl korupcinių ryšių. Esu įsitikinęs, kad būtina didinti viso lygio prokurorų atsakomybę.

Generalinė prokuratūra turi tapti kovos su nusikalstamumu pagrindine organizatore ir veiksminga sau pavaldžių prokuratūrų atliekamo darbo kontrolės institucija. Generalinis prokuroras turi visiškai būti atsakingas už visą prokuratūros darbą.

Nedelsiant būtina sudaryti naujas ikiteisminio tyrimo grupes pedofilijos ir J. Furmanavičiaus, V. Naruševičienės nužudymo, galimai nužudytų D. Kedžio ir A. Ūso byloms tirti, jose negali likti nė vieno jas tyrusio ar kontroliavusio prokuroro. Būtina sustabdyti bet kokių sprendimų priėmimą šiose bylose, kol nebus gautos tarptautinės ekspertizės išvados. Pakartotinai apklausti visus liudytojus, ką nors mačiusius ar žinančius apie bylose nustatinėjamas aplinkybes. Jeigu parodymai buvo keičiami, tai išsiaiškinti: kodėl? Nustačius bylų klastojimo ar piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi faktus, visus kaltus pareigūnus traukti baudžiamojon atsakomybėn, kad ir kokias pareigas beužimtų. Būtina ekshumuoti A.Kedžio ir A.Ūso kūnus.

Jūsų Ekscelencija,

teisėjų ir prokurorų nepriklausomybė neturi būti absoliuti. Manau, kad kiekvienas pareigūnas, priiminėdamas sprendimus, turi būti nepriklausomas ir vadovautis tik įstatymais, tačiau tai nereiškia, kad nustačius akivaizdžius įstatymų pažeidinėjimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, privačių ir viešųjų ryšių pažeidimo, korupcijos faktus, jie negali būti traukiami atsakomybėn.

Tiksliau, Valstybėje nėra veiksmingo mechanizmo dėl tokių pažeidimų išaiškinimo ir patraukimo atsakomybėn. Prokurorai tikrina patys save, teisėjai – taip pat. Štai pereitais metais Valstybės kontrolė nustatė, kad statant Generalinės prokuratūros pastatą buvo iššvaistytos milijoninės lėšos. Visa medžiaga buvo perduota Generalinei prokuratūrai. A. Valantinas, G. Jasaičiui padedant, pats save pasitikrino ir nustatė, kad viskas gerai.

Buvo vilkinama, nutraukinėjama „Samanėlės“ byla. Kas įtakojo visą tai? Liko neatsakyta.

Teisėjų garbės teismas svarsto Panevėžio apylinkės teismo teisėją už tai, kad jis baudžiamojoje byloje sankcionavo kratą Panevėžio apygardos teismo pirmininko V. Meidaus žmonos I. Meiduvienės ir kitų dviejų advokatų kontoroje. Kratos metu buvo išimtas advokato kompiuteris. Advokatui apsiskundus, tyrimą atliko V. Meidaus vadovaujamo teismo teisėjai. Maža to, pats V. Meidus surašo teisėjų etikos ir drausmės komisijai išvadą. Akivaizdus viešųjų ir privačių interesų pažeidimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, už ką V. Meidus turi būti nedelsiant išvytas iš teismo. Deja, tikra kreivų veidrodžių karalystė.

Manau, kad turėtų būti papildytas Prezidento įstatymas, jame nurodant, kad Prezidentas turi teisę inicijuoti teisėjų ir prokurorų patraukimą baudžiamojon ar drausminėn atsakomybėn.

Esu įsitikinęs, kad turi būti įsteigta tik Prezidentei pavaldi teisėsaugos institucijų vidaus tyrimo tarnyba (inspekcija), kuri operatyviai reaguotų į šiurkščius įstatymų pažeidimus, daromus nusikaltimus teisėsaugos institucijose ir teiktų Prezidentei išvadas bei pasiūlymus dėl reagavimo priemonių taikymo. Vidaus tyrimo tarnyba turėtų būti sudaryta iš patyrusių, principingų teisininkų, kurių reputacija ir pagarba žmogui nekeltų jokių abejonių. Šią tarnybą galima sudaryti prokuratūros ir teismų etatų ir darbo užmokesčio fondo sąskaita. Manau, kad šioje tarnyboje galėtų dirbti iki 10 žmonių.

Šios priemonės tikrai priverstų visų teisėsaugos institucijų vadovus, kitus pareigūnus jautriai ir principingai reaguoti į bet kokius įstatymų pažeidimus, pašalintų bet kokią galimybę bet kam įtakoti teisėjų ar prokurorų darbą neteisėtų sprendimų priėmimui, didintų pačių teisėjų ir prokurorų atsakomybę.

Galbūt aš iššauksiu savo buvusių kolegų, teisėjų nepasitenkinimą savo keliamomis problemomis, tačiau aš tikiu ir žinau, kad dauguma teisėjų, prokurorų tikrai yra dori, principingi žmonės, aukštos kvalifikacijos teisininkai, kuriems taip pat yra svarbi mūsų teisinės Valstybės raida ir ateitis. Bet, kaip sakoma, šaukštas deguto sugadina visą statinę medaus.

Jūsų Ekscelencija,

Gerbiama Prezidente, aš tikiu, kad mums visiems brangūs demokratijos principai ir teisinės Valstybės ateitis – todėl būtina imtis ryžtingų, gal kai kam ir skaudžių priemonių, kad visuomenė pagaliau suprastų – mūsų valdžia mums ir tarnauja.

2010-10-25

Komentarai

 

 

 
 1. Jeigu atsirastu tokia pavienė asmenybė arba partija, padėtu demaskuoti ir pasodintį už grotų ištratinusi arba išvogusi milijonus iš valstybės biudžeto nors vieną nusikaltėlį ir jei būtų nacionalizuotas jo visas turtas, su malonumu balsuočiau už tokią partiją ar asmenybę.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Pagarba ponui Stulpinui. Būtų gerai, kad atsirastų daugiau sąžiningų teisėtvarkos darbuotojų( tikiu tokių esama), apsijungtų ir bendrom jėgom apvalytų savo "kiemą" nuo nuodingų atliekų.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Kazkaip netikiu ir tam stulpinui irgi.Is kur jis voobsce atsirado???Kur jis anksciau uvo.Islindo tik dabar.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. NEZINAU,pone Stulpinai,teisus Jus,ar ne… Taciau,bet kokiu
  atveju,as lenkiu savo zila galva,pries Jusu PILIETINE pozicija.
  Stiprybes ir istvermes,Jums… !!!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Mūsų prezidentė , PEDOFILŲ ir ŽUDIKŲ klano statytinė , jai buvo pateikti nužudymų irodymai , bet ji nesiėmė jokių veiksmų . Pažiūrėkite kaip jį narkodilerį ARKLININKĄ susigražino iš baltarusijos , jau Betingis gražintas į savo postą . GERAI JI ATIDIRBA PREZIDENTĖS POSTĄ . Bet idomiausia , ar baigėsi senaties terminas nusikaltimams kuriuos ji padarė Lietuvos Finansams , parduodama Lietuvos kurą už 1 litą , PEDOFILUI M. Klabinui . Dėl šių jos finansinių aferų , Lietuva patyrė milijoninius nuostolius .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Ji nepopierine, ji klanine. Tik bijodama ji taip "tyli". Nes galimai zino kai ka (galbut viska) todel neuztaria "patvoriniu", bet savo tylejimu atrisus rankas klanui, kuris juokiasi is tokios prezidentes. Tai kaip pasityciojimas. Bet kaip sakoma "baimes dideles akys". Reiktu spjauti ant savo karjeros ir padaryti tvarka. Galbut zmones prisimintu kaip "atsivertusia" klanine, dovanotu. Jei ji tyles toliau, tai ieis i istorija kaip "klanine precidente". Anksciau sakydavo
  "kiseninis prokuroras", bet gyvenimas parode, kad tai "klaniniai prokurorai" kurie leidzia vogti valdanciajam, kad klanas stipretu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Ponas Stulpinai- kreiptis į LR Prezidentą beprasmiška- juk tai ,,popierinė” pareigybė mūsų valstybėje- t.y. neturinti jokių realių galių.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. blogi , kas kovoje pries pedofilija , vaiku isnaudojima .Tik nera nepakeiciamu prokuroru ;Betingis ir kiti .Geda , kas juos skiria

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Kolkas kova su vejo malunais tiek galiu pasakyti is patirties.Sistema turi keistis,gal po 5 metu ar daugiau Lietuvoje,negali taip testis,nes virsim 3 rusia salimi Lotynu amerika kur pinigai valdo.Dabar taip yra ir toliau taip einama.Gaila aisku Lietuvos,bet ka as pakeisiu ir ka pakeis tegul puse Lietuvos zmoniu.Nesiskaitoma su niekuo tokia realybe, pinigai, pedofilai ima virsu ka noreti,gal tuesim ir prezidenta pedofila kas gali zinoti?Tada vaikai begim is salies

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Kas ta prezidente ,ka pries tai nuveike pezidentai?Nulis reiksmes ,betikslis laiko gaisimas i ja kreiptis.Venckiene jei laimes rinkimus smarkiai nukentejus nuo sistemos,tada kazkas pasikeis.Dabar nulis sansu,teisingumo ministras kas,didziausia ziniasklaida kas,jie valdo,o ne kazkas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Iš spaudos:

  "Savo profesinėje veikloje jis ne vienus metus balansavo ties teisėtumo riba. Iki šiol netyla bankrutavusios valstybinės įmonės "Jūra" ir Vakarų banko bylos, kurios teismuose patyrė nesėkmę, o įmonės ir banko žlugimo kaltininkai liko nenubausti.

  S.Stulpino karjera pakibo ant plauko dar 2003 metais, kai Generalinė prokuratūra pradėjo tarnybinį patikrinimą dėl aplinkybių, kuriomis prokuroro žmona Janina Stulpinienė nerealiai pigiai, tik už 15 tūkst. litų, nusipirko tris hektarus žemės pajūryje iš vieno uostamiesčio teisininko kaip tik tuo metu, kai jo uošvis dėl įtarimų paėmus kyšį buvo atsidūręs po miesto teisėsaugininkų didinamuoju stiklu. Tačiau tą kartą Generalinė prokuratūra nebuvo priekabi – S.Stulpinas po tyrimo dar ketverius metus vadovavo prokuratūrai, o žurnalistai Rūta Grinevičiūtė ir Vaidotas Zaleckis, suabejoję, ar teisėtai Stulpinai įsigijo žemes, atsidūrė teismuose už šmeižtą ir buvo nuteisti.

  Šiais metais vyko antras tarnybinis S.Stulpino veiklos patikrinimas, pradėtas jo paties prašymu dėl Valstybės saugomų teritorijų tarnybos vadovės Rūtos Baškytės mestų kaltinimų, kad miesto prokuroras kvietė ją į savo kabinetą dėl asmeninio sklypo reikalų ir prašė leisti padidinti užstatymo tankumą. Prokuroro pageidavimo nepatenkinusi R.Baškytė netrukus tapo įtariamąja vienoje savavališkų statybų Kuršių nerijoje bylų.

  Vėliau Klaipėdos apygardos prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl įtarimų R.Baškytei. O per tarnybinį patikrinimą buvo konstatuota, kad pokalbiai su valstybės tarnautojais S.Stulpino kabinete nebuvo spaudimas, bet leido susidaryti nuomonę, jog vyriausiasis prokuroras piktnaudžiauja jam suteiktais įgaliojimais ir, naudodamasis tarnybine padėtimi, tvarko žmonos nuosavybės dokumentus.

  Neseniai Prokurorų etikos komisija konstatavo, kad paviešindamas neskelbtinus ikiteisminio tyrimo duomenis S.Stulpinas pažeidė Prokurorų etikos kodekse numatytą teisingumo principą.

  Tačiau vienas turtingiausių Lietuvos prokurorų, deklaravusių didesnį kaip milijono litų turtą, savo posto neteko ne dėl tarnybinių patikrinimų išvadų, o dėl to, kad antradienį savo noru parašė prašymą atleisti jį iš darbo. "

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. teisingai parašyta, bet vargu ar ta ponia "ekscelencija" paskaitys, ar tas dvasinis elgeta Valys susimąstys apie Lietuvos žmonių nuomonę? Juk jie visi panašūs…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Iš spaudos:

  "ve.lt > Žinios > Kriminalai
  Kriminalai. 2007-10-25, Žaneta SKERSYTĖ
  "S. Stulpinas ginklus sudėjo, darbo imasi prokurorai"

  Vakar ginklus tiesiogine ir perkeltine prasme padėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras Stanislovas Stulpinas. "Nebegaliu kovoti", – paskutinio interviu prokuratūroje metu "Vakarų ekspresui" sakė jis.

  S. Stulpinas pareigas paliko savo noru, o Generalinė prokuratūra šį norą patenkino. Vakar prokurorui beliko suvesti finansines ataskaitas, atiduoti tarnybinį ginklą.

  "Man atrodo, jog žurnalistai turėtų jausti, kodėl aš išeinu. Po 34 metų darbo prokuratūroje supratau, kad sveikata brangesnė. Pastaruoju metu pajutau, kad mūsų valstybėje sunku surasti teisybę, net prokurorui. Išeiti apsisprendžiau užvakar, o tokių minčių turėjau seniai", – sakė S. Stulpinas.

  Įtariamasis

  Tačiau istorijos pabaiga gali būti ne tokia laiminga, kokios norėtų buvęs prokuratūros vadovas – jis yra įtariamas piktnaudžiavimu tarnyba ir kelių įmonių turto iššvaistymu.

  S. Stulpinas kaip įtariamasis buvo apklaustas antradienį – tą pačią dieną, kai įteikė atsistatydinimo pareiškimą. Taip vakar sakė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Algimantas Kliunka. Įtariama, kad nusikaltimai galėjo būti padaryti šių metų pradžioje.

  S. Stulpinas tikina negalintis kalbėti apie įtarimus. "Tikiu, jog Generalinė prokuratūra priims teisingą sprendimą. Daug garbių žmonių daug kuo įtarinėjo, bet… Palaukime tyrimo pabaigos", – teigė jis.

  Nebeištvėrė

  "Mano tarnyba buvo vien paskatinimai ir apdovanojimai, o dabar – keleri metai puolimo, nors pasiaiškinti man nebuvo leidžiama. Pavargau kovoti, nesuprantu, kas darosi. Turiu giminaičių, anūkų, nepatogu.

  Gaila palikti šias pareigas. Atidaviau daug jėgų ir sveikatos. Iš šio kabineto mane net išvežė patyrus infarktą. Iki tokio sprendimo privedė paskutinis Prokurorų etikos komisijos įspėjimas", – pasakodamas rankomis akis dengė bei, atrodo, ašaras tramdė S. Stulpinas.

  Anot jo, netiesiogiai buvo įvardyta neva daugybė nelegalių statybų Kuršių nerijoje ir užsiminta apie prokurorų kaltę.

  "O kur žiūrėjo įvairios už statybas atsakingos instancijos? Mes kovojame jau su pasekmėmis. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė dabar išaukštinta, o aš manau, kad ji turi būti atstatydinta. Dėl jos tiek daug teismų, daug darbo prokurorams", – tikino buvęs prokuratūros vadovas.

  Kol bus paskirtas naujas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, šias pareigas eis buvęs S. Stulpino pavaduotojas Vilmantas Ančiukaitis.

  Nusižengė etikai

  Prieš savaitę keturias valandas posėdžiavusi Prokurorų etikos komisija nusprendė, kad savo iniciatyva skambindamas žurnalistams ir paskelbdamas neskelbtinus ikiteisminio tyrimo duomenis dėl R. Baškytės, jis pažeidė Prokurorų etikos kodekse numatytus teisingumo ir konfidencialumo principus.

  Už padarytus pažeidimus komisija S. Stulpinui taikė net tris poveikio priemones – pažeidimo pripažinimą, įspėjimą ir sprendimo paskelbimą visuomenei.

  Komisija posėdyje nevertino S. Stulpino ir R. Baškytės asmeninio pobūdžio pokalbių vyriausiojo prokuroro darbo vietoje.

  "Tarnybinio patikrinimo metu buvo konstatuota, kad minėti pokalbiai nebuvo spaudimas, bet leido susiformuoti nuomonei, kad S. Stulpinas piktnaudžiauja savo įgaliojimais ir naudodamasis tarnybine padėtimi tvarko žmonos nuosavybės dokumentus", – sakė komisijos pirmininkė Laima Milevičienė."

  Dalius Stancikas. 2010-05-02 07:32
  "Jeigu jūs vieną dieną nusprendėte sąžiningai atlikti savo tarnybinę pareigą ir pareikalauti atsakomybės už grubiausią įstatymų ir teisės aktų laužymą, jeigu jūs išdrįsote nustatyti visą sąrašą galimai neteisėtų statybų Kuršių nerijoje ir dar baisiau – pasiekėte, kad tai nukeliautų iki teismo, jeigu jūs atsisakėte pasirašyti „taikos“ sutartis, įteisinančias savivalę ir įstatymų laužymą, jeigu jūs nepasidavėte prokuroro spaudimui dėl jo asmeninės naudos, jūs pasirašėte sau gėdos ir bedarbystės nuosprendį. Taip šiomis dienomis nutiko Saugomų teritorijų tarnybos direktorei Rūtai Baškytei – Klaipėdos apylinkės prokuratūra, vadovaujama jau minėto S.Stulpino, pareiškė, kad ši pareigūnė „diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, sumenkino valstybės prestižą bei padarė jai didelę žalą – nes sudarė sąlygas neteisėtoms statyboms Kuršių nerijoje“.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra niekada Paliako žuties bylos netyrė, taip, kad vėl pro šalį-su ta byla aš neturiu nieko bendro, gal dar ką nors sugalvokite.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. tokio konkretaus rasto Prezidentei is Stulpino ir reikejo laukti. Jei nebus jokiu pasikeitimu, tada bus aisku, kad musu "ekselencija" yra tik klano statytine, kuri tampoma kaip marionete ir gasdinama kokiu kompromatu. Beliks vieningai eiti i Venckienes partija ir balsuoti uz ja.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. neveltui sakoma: "lazda turi du galus…"
  mazas pastebejimas apie E. Ziobiene. Dar 2005 m. isleistoje knygoje "Tautiniu mazumu teises", skyriuje "zmogaus teisiu garantijos" vaiku "gyneja" (kaip viena is knygos bendraautoriu) raso apie vaiku teisiu apsauga :" vaiko teisiu kontrolierius, eidamas tarnybines pareigas, yra nepriklausomas nuo valstybes ir savivaldybiu instituciju ar istaigu ir ju pareigunu, nevalstybiniu instituciju ar pilieciu ir vadovaujasi tik istatymais." "Vaiko teisiu kontrolierius, atlikdamas savo pareigas, turi teise: turedamas informacija apie pazeidimus, nenurodytus skunduose, SAVO INICIATYVA pradeti ju tyrima arba perduoti juos istirti kitoms kompetetingoms valstybes institucijoms; … nekliudomas ieiti i valstybes ir savivaldybiu institucijas ar istaigas, nevalstybines vaiku istaigas ir susipazinti su ju veikla; REIKALAUTI IR GAUTI paaiskinimus, protokolus ir kitus dokumentus, kurie jam riekalingi vykdant sias pareigas"
  Puikios zinios ex kontrolieres tik deja prasilenke su VISISKO PASYVUMO praktikavimu. ech, kokia ironija…:)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Kodėl Stulpinas eina va bank,pagal kuriuo komentarus,jis teisingai rašo,jei norime tvarkos,tai turime būti sąžiningi ir vykdyti įstatymus.O jei kas nepatinka,tai komentuokite argumentuotai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. pasisamde 10 agesviu padugniu,ir tersia komentaus,eikit i lietrti,kol kiti vejai nepucia,tai Vainauskas sokines,ir imvduka atleis

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Žodį “demokratija” sudaro dvi dalys: “demos” ir “kratos”. Va čia ir yra visas “fintas”, kad mums “demos” verčia kaip “liaudis“, o iš tikro “demos” graikiškai reiškia “laisvi žmonės”, tame tarpe ir vergvaldžiai. Pasirodo, senojoje Graikijoje miestų-valstybių reikalus galėjo spręsti ribotas gyventojų skaičius (pilietinių teisių neturėjo vergai, moterys, svetimšaliai). Pats žodis “liaudis” graikiškai bus “ohlos”. Tad demokratija rei6kia vergvaldžių, o ne tautos, valdžią.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Na tai miela prezidente,sodinam i generalinius Stulpina,o Valiui pasakom aciu ir issiunciam atgal i Akmene.Va,tuomet gal tapsim pirma valstybe kur pedofilines siuksles ims valytis..

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Esu isitikinusi, jog neviskas yra Prezidentes rankose, galioje!!!Todel ,kai kurie dalykai nedaeina iki jos,o jei daeina –ji bejege !

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Tik violetiniai nesupuvo per 20 metų pūdymo laikotarpį.Jiems priklauso ateitis.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Manot, EKSCELENCIJA perskaitys tiek daug teksto? Aš tai manau kad ne. O greičiausiai laiškas toliau patarėjų šiukšliadėžės nenueis. Pagarba p. Stulpinui už pastangas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. Gera idėja: jie mus viešai vadina "violetine minia", o mes juos vadinkim "šarikovų minia" :))

  Thumb up 72 Thumb down 0

 25. Taip tyciojamasi is tautos kuri gina mergaite?Vadinama patvorine, violetine, ir t.t. o tarp sitos minios yra labai daug gabiu issilavinusiu zmoniu.Ir tikrai tiems zmonems vieta buti seime.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras