Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Birželis 25 Šeštadienis
 

Dėl demokratijos, sutrypto teisingumo ir naujos partijos

2010-10-25 13:26 | Naujienos | Komentarų (81)

Buvęs prokuroras S.Stulpinas kreipėsi į Prezidentę Dalią Grybauskaitę, kad ši inicijuotų reformą teisėsaugoje (president.lt nuotr.)

Viešas laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentei – Jos Ekscelencijai, gerbiamai Daliai Grybauskaitei

Stanislovas Stupinas

Buvęs Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyr.prokuroras

Prieš keletą dienų vaiko teisių apsaugos kontrolierė E. Žiobienė Seimui įteikė atsistatydinimo pareiškimą, teikdama, kad taip protestuoja prieš minios ir politikų diktatą, kad politikai ir minia mindo Valstybę. Seimo Pirmininkė ir Premjeras, kiti kai kurie politikai suskubo pareikšti, kad kontrolierės pareiškimo nepatenkins.

Man toks E. Žiobienės pareiškimas labiau panašus į viešųjų ryšių akciją, į M. Bulgakovo apysakos „Šuns širdis“ personažo Šarikovo atsakymą profesoriui Preobraženskiui. Į pastarojo klausimą: „Už ką jūs?“, Šarikovas atsako: „ Aš – prieš visus“.

Demokratija – (gr. k. demos – tauta, kratus- valdymas, valdžia) valstybės valdymo forma, kai visa valdžia kyla iš valstybės piliečių valios.

XVIII amžiaus demokratijos filosofiją galima išreikšti apibrėžimu: demokratija – tai toks institucinis politinių sprendimų priėmimo metodas, kuris tarnauja bendram labui, leisdamas pačiai tautai spręsti problemas, per rinktus asmenis, kurių sprendimai įgyvendina jos valią.(J. A. Schumpeter, 1998 m.).

Anglų teisininkas, teoretikas Džeremis Benetemas rašė: “Demokratijos tikslas – garantuoti visų piliečių lygiateisiškumą, kuo daugiau eilinis žmogus gali turėti įtakos politikai, tuo didesnė tikimybė, kad ta politika atitiks jo poreikius ir tikslus… Demokratija yra grindžiama viešo aptarimo, įtikinimo ir kompromiso principais, visi turi teisę išreikšti savo požiūrį, demokratija numato nuomonių pliuralizmą ir įvairovę…, patį faktą, kad žmonės turi galimybę viešai pasakyti savo nuomonę, reikėtų laikyti demokratijos garantu“.

Šie demokratijos principai įtvirtinti kiekvienos demokratinės valstybės Konstitucijose, mūsų šalies taip pat. Tačiau paskutiniai viešosios apklausos rezultatai rodo, kad net 72 procentai Lietuvos gyventoju nėra patenkinti demokratijos veikimu šalyje.

Ar mūsų Valstybės piliečiai šiandien yra patenkinti savo rinktų atstovų sprendimais didinant mokesčius, mažinant atlyginimus, pensijas, dėl išaugusios bedarbystės, didėjančios emigracijos, dėl to, kad daugelis atsidūrė ant bado ribos? Ar gali mūsų piliečiai ramiai žiūrėti, kai krizės akivaizdoje švaistomos milijoninės lėšos įvairiems „amžiaus“ projektams, kai valdininkams nustatomi arba patys nusistato atlyginimus po 30-80 tūkstančių litų, o kai kurie Seimo nariai gali po mėnesį nebūti darbe ir Seime vos ne pusę metų vyksta diskusijos – ar jis ką nors pažeidė, ar ne…?

Viešos apklausos rodo, kad visuomenėje visiškai kritęs pasitikėjimas tiek Seimu, tiek ir Vyriausybe. Pasinaudodami savo demokratinėmis teisėmis piliečiai rengia įvairias protesto akcijas, mitingus…

Ar mūsų šalies piliečiai patenkinti teisėsaugos institucijų darbu? Šalyje auga nusikalstamumas, vangiai tiriamos, arba visai netiriamos baudžiamosios bylos dėl milijoninių lėšų išvaistymo, korupcijos, kitų rezonansinių nusikaltimų, dažnai visiškai ignoruojami piliečių skundai ir pareiškimai dėl padarytų nusikaltimų, arogantiškai ignoruojamos jų teisės ir teisėti interesai, baudžiamosios bylos vilkinamos po keletą metų, neretai, sulaukiant patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties, arba bylos iš viso klastojamos, falsifikuojami įrodymai.

Jūsų Ekscelencija,

esu įsitikinęs, kad tragedija Kaune Visuomenei atvėrė visas užpūliavusias melo, korupcijos, piktnaudžiavimo žaizdas teisėsaugos sistemoje ir būtent todėl ji nebenori ir nebegali tylėti, tuo labiau, kai mato, kad niekas nesikeičia.

Kai kas protestuojančius, mitinguojančius, reikalaujančius objektyvaus nusikaltimų ištyrimo ir kaltų pareigūnų atsakomybės viešai pavadino „garliaviniais“, kai kas -„violetiniais“, kai kas – „kediniais“… Jie tikriausiai ir tūkstantines Prancūzijos liaudies minias, protestuojančias prieš pensijų amžiaus ilginimą, pavadintų „parižiniais“.

Noriu atkreipti dėmesį, kad ši marga „minia“, visokie, kaip juos kai kas vadina- „iniai“, susikibę rankomis stovėjo Baltijos žiede, gynė šalies Valstybingumą ir Nepriklausomybę pučo dienomis, net žūdami po tankais. Tie patys -„ iniai“, kad ir kaip juos žemintų ir užgauliotų, savo krūtinėm vėl uždengs, apgins Tėvynę, jei vėl Jos laisvei iškiltų pavojus, nes Jų vardas – visa Laisvę, Tiesą mylinti tauta.

Politikai turėtų rimtai susimąstyti, E. Žiobienė – taip pat: atlikus viešosios nuomonės apklausą, esu įsitikinęs, „violetine“ spalva nusidažytų apie 80 procentų visos Lietuvos, o tai reiškia, kad Tautos valia jau išreikšta – ji nėra linkusi ilgiau taikstytis su melu ir apgaule, kad ir kaip kai kas to norėtų.

Artėja savivaldybių, Seimo rinkimai, prasidės tautos balsų „medžioklė“ ir tikrai į savo Liaudį bus vėl veidmainiškai kreipiamasi – „broliai ir sesės, mano mylima tauta“. Ar ne taip, ponia E. Žiobiene ir dar kai kas? Reikėjo po susitikimo su Seimo pirmininke gerbiama I. Degutiene teikti pasiūlymus kaip pagerinti tarnybos darbą, kartu spręsti visos šalies vaiko teisių apsaugos tarnybų reorganizavimo klausimus, jas apjungiant, o ne viešai tėkšti pareiškimą ir mesti iššūkį savo Liaudžiai. Aš nemanau, kad E. Žiobienė beturi moralinę teisę likti pareigose.

Ar buvo įmanoma išvengti Kauno tragedijos, keturių žmonių žūties, visuomenės susiskaldymo? Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas savo išvadose dėl D. Kedžio skundų tyrimo konstatavo eilę įstatymų pažeidimų, Generalinės prokuratūros ir jos vadovo neįgalumą, netinkamą pareigų atlikimą ir iš esmės nusprendė, kad kalta sistema, blogi įstatymai, už tai ir nieko nesiūlė bausti. Tokią mintį, Jūsų Ekscelencija, mėginta „įpiršti“ ir Jums.

Kai norima pateisinti Valstybę sukrėtusią tragediją, padėti savo draugams ar bendramoksliams išvengti atsakomybės, lengviausia apkaltinti sistemos netobulumą, blogus įstatymus. Totali gynyba taip pradeda veikti, kad patiems tragedijos kaltininkams pradeda rodytis, kad jie vos ne šventieji.

Jūsų Ekscelencija,

vienam iš „šventųjų“, teikdama, kad teisėjais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos ir žmones gerbiantys asmenys, Jūs jau apkarpėte sparnus – išbraukėte iš kandidatų į Apygardos teisėjų sąrašo. Tikriausiai sutiksite su manim, kad Jūsų keliami teisėjų atitikimo pareigoms aukšti vertinimo kriterijai turi būti taikomi visiems be išimties, tame tarpe ir apylinkių teisėjams.

Esu įsitikinęs, kad tai, kas įvyko Kaune, dėl ko dabar susiskaldžiusi visuomenė, reikalaujanti teisingumo ir kaltų pareigūnų atsakomybės, nerimsta aistros – buvo dėsninga. Anksčiau ar vėliau tokia ar panaši tragedija turėjo įvykti.

Tūkstančiai šalies piliečių, ieškodami teisingumo, galimai neteisėto teisėsaugos institucijų persekiojimo ar reikalaudami nusikaltimus padariusių asmenų atsakomybės, ar gindami savo civilinius interesus, bergždžiai beldžiasi į teisėsaugos institucijų aukščiausiojo lygio pareigūnų duris. Dažniausiai gaunami arogantiški atsakymai, kad viskas yra gerai, kad prokurorai, tirdami bylas, yra nepriklausomi – jei nori, skųskis teismui. Teisėjai, dažnai nenorėdami gadinti santykių su savo kolegomis prokurorais (maža, kas ateityje gali būti), tokius prašymus dažnai atmeta. Kas belieka teisybės ieškančiam tautiečiui? Jis beldžiasi į aukščiausiojo lygio savo rinktos valdžios duris ir gauna atsakymus, kad prokurorai ir teisėjai yra nepriklausomi ir mes negalime kištis, nors ta pati Liaudies rinkta valdžia į atsakingus postus ir paskyrė tuos pareigūnus. Ratas užsidarė.

Teisingumo ieškotojai savo problemas pradeda kelti žiniasklaidoje. Visa žiniasklaida komercinė, privati, turinti savo savininkus. Gerai, jei savininkas yra ar gali būti principingas, jei jo komerciniai interesai atitinka keliamoms problemoms ir jis nebijo „susipykti“ su teisėsaugos institucijų vadovais. Pradedamos transliuoti įvairios laidos, spausdinama tiriamoji medžiaga, dažnai atskleidžiami galimai padaryti sunkūs nusikaltimai. Tačiau dažniausiai visa tai lieka be atsako, principingo keliamų problemų įvertinimo. Iššaukia vien kai kurių teisėsaugos institucijų vadovų pykčio, arogancijos ir žiniasklaidos vertinimo kaip kišimąsi į jų nepriklausomumą.

Jeigu žmogus dar nėra teisėsaugos institucijų vadovų, savo rinktos valdžios abejingumo visiškai sugniuždytas, jei jis dar turi sveikatos ir pinigų advokatams, jis dar gali kreiptis į Europos Žmogaus teisių teismą, kur po keletos metų ( galbūt) jo ieškinys prieš savo Valstybę, savo rinktą valdžią bus pradėtas nagrinėti. Nors dažniausiai mūsų tautos broliams ir sesėms belieka su didžiuliu skausmu širdyje ir nuoskauda dėl savo išrinktos valdžios laukti mirties ar pačiam išeiti iš gyvenimo.

Dar yra viena galimybė – kartu su tokiais pat nuskriaustaisiais, bendraminčiais išeiti į gatves ir reikalauti teisingumo, atsakomybės, ar demokratiniu būdu patiems eiti valdžią.

Jūsų Ekscelencija,

visiškai neseniai iš gyvenimo kratos metu pasitraukė šalyje žinomas, už nuopelnus Valstybei apdovanotas verslininkas. Jis pasitraukė neatlaikęs prieš jį vykdomo šantažo, prokuratūros lyg pagal užsakymą vykdomo spaudimo – pradėto ikiteisminio tyrimo, viso turto areštavimo, paniekinimo ir pažeminimo savo šeimos, artimųjų, draugų ir pažįstamų akyse.

Ar prokuratūra sugebės atlikti bešališką ir principingą ikiteisminį tyrimą dėl privedimo prie savižudybės? Aš tuo labai abejoju – baudžiamojon atsakomybėn gali tekti patraukti vieno komercinio televizijos kanalo savininką, kurio viena laida visa laiką buvo Generalinės prokuratūros skleidžiamo melo ir demagogijos ruporu.

Ar bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn tie prokurorai ar jų vadovai, kurie, galimai vykdydami užsakymą, savo veiksmais taip pat prisidėjo prie šios tragedijos? Aš tuo netikiu, kaip ir daugelis šalies piliečių.

Ar mūsų Valstybėje kam nors rūpi, kiek tokių teisybės ieškotojų buvo mėginama padaryti psichiniais ligoniais, paskelbti, kad jie patys yra nusikaltėliai? Pavyzdžių visai šaliai yra ne tik D. Kedžio byla, bet ir visa eilė kitų. Ar tai niekam neprimena stalinizmo laikų? Liaudyje vis tvirčiau pradeda vyrauti nuomonė, kad valstybėje formuojasi teisėsaugos institucijų klanai ir klaneliai, kurie tarps savęs susiję korupciniais ryšiais ir dengia vienas kitą, nori įtakoti ir įtakoja politikus dėl jiems palankių sprendimų.

Prieš keletą metų Alytaus rajono policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Ši baudžiamoji byla plačiai nuskambėjo šalies žiniasklaidoje kaip „lėlių“ byla. Įtariamoji šioje byloje J. Kiaunienė, manydama, kad su ja susidoroja įtakingi pareigūnai, kad byla klastojama, kad ji neteisėtai priverstinai buvo patalpinta į psichiatrinę ligoninę, ieškodama teisybės, kreipėsi tiek į teisėsaugos institucijas, tiek į valstybinės valdžios organus. 2008-07-24 ji pareiškimu kreipėsi į šalies Prezidentą V. Adamkų ir Generalinį prokurorą A. Valantiną.

Pareiškėja tarp kitų pažeidimų nurodo, kad ji neteisėtai, būdama visiškai sveika, buvo priverstinai patalpinta į psichiatrijos ligoninę, bylą nagrinėjant Kauno apygardos teismo teisėjams J. Furmanavičiui, A. Jalinauskui ir J. Kiškiui buvo suklastotas posėdžio protokolas, jame nurodant, kad J. Kiaunienė dalyvauja teismo posėdyje ir net atsakinėja į teisėjų klausimus, nors faktiškai ji iš viso teismo posėdyje nebuvusi. Pareiškėja prašo Prezidento kreiptis į Generalinį prokurorą dėl teisėjų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn dėl oficialaus dokumento suklastojimo. Patraukti teisėjus baudžiamojon atsakomybėn ji reikalauja ir A. Valantino.

Tačiau pareiškėja iš prezidentūros gauna atsakymą, kad jie negali kištis į prokurorų darbą, iš prokuratūros, neatlikus jokio tyrimo, atsakoma, kad faktai nepasitvirtino. Prezidentūros darbuotojai pademonstravo atvirą abejingumą savo šalies pilietės skundui -būtų užtekę pareiškimą su lydraščiu persiųsti A. Valantinui.

A.Valantinas, privalėdamas, kaip nurodyta įstatymuose, tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą ir kreiptis į Seimą ar Prezidentą dėl sutikimo patraukti teisėjus baudžiamojon atsakomybėn, atvirai ignoruoja įstatymus, žinodamas, kad sprendimą gali priimti tik Generalinis prokuroras – skundą persiunčia kitai prokuratūrai, kuri jokio sprendimo priimti negali.

Jūsų Ekscelencija,

ar nepanašus ir nepažįstamas A. Valantino braižas, kaip ir tiriant D. Kedžio skundus? Vėl A. Valantino kurso draugo J. Furmanavičiaus pavardė, vėl, šiurkščiai pažeidžiant įstatymus, nieko nedaroma.

Šiuo metu J. Kiaunienės ieškinys prieš Valstybę yra teisme. Pareiškėja reikalauja iš Valstybės padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimui priteisti 2 milijonus litų.

Esu įsitikinęs – jei A. Valantinas tada būtų tinkamai atlikęs savo tarnybines pareigas, nebūtų piktnaudžiavęs savo tarnybine padėtimi – šiandien J. Furmanavičius, gal ir nebe teisėjas, būtų gyvas. O gal dėl to kai kurių savo kolegų teisėjų akyse jis nusipelnė „teisėjų gynėjų“ aureolės ir jie, galimai atsilygindami, leidžiasi būti jo įtakojami iki šiol?

Lygiai taip pat buvo susidorota ir su manimi – vien už tai, kad aš išreiškiau principingą poziciją dėl statybų Kuršių Nerijoje – įtarimai prokuratūroje buvo pareikšti Prezidento V. Adamkaus šeimos draugei, Saugomų teritorijų tarnybos direktorei R. Baškytei, nes neteisėtos statybos Kuršių Nerijoje 2002-2005 metais vyko su jos žinia, dėl jos netinkamo savo pareigų atlikimo. Tai pripažino ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetas, apsvarstęs mano pateiktą medžiagą ir 2007-10-17 konstatavęs, kad R. Baškytė netinkamai atliko savo tarnybines pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, melavo Konstituciniam Teismui.

Kitą dieną A. Valantinas man iškelia baudžiamąją bylą, nors aš jokio nusikaltimo nesu padaręs, priverčia atsistatydinti, nors mano darbas iki tol buvo vertinamas vien apdovanojimais.

Dėl man pareikšto kaltinimo absurdiškumo traukia pečiais visi buvę mano kolegos prokurorai, garbūs teisėjai.

Aukščiausio lygio teismų vadovai atvirai teigia, kad dėl šios bylos daromas didžiulis spaudimas teismui.

Aš taip pat visur kreipiausi, į V.Adamkų – taip pat: atsakymas toks pat, kaip ir visiems.

Neteisėtus sprendimus skųsdavau teismui, juos atmesdavo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas, kuriam iki tol pirmininkavo A.Valantinas.

Jūsų Ekscelencija,

susidorojimas su manim – tai tik lašelis Liaudies skausmo, nevilties ir pažeminimo Okeane. Tragedija Kaune, pedofilijos bylos, dviejų asmenų nužudymo ir galimai nužudytų dar dviejų asmenų bylų tyrimas visai visuomenei akivaizdžiai atvėrė visas prokuratūros ir kai kurių teismų piktžaizdes.

Visišką atsakomybę dėl tragedijos turi prisiimti buvęs Generalinis prokuroras A.Valantinas – tai jis, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, visiškai nereagavo nei į D. Kedžio daugkartinius asmeniškai gautus skundus, nei į nužudytos V. Naruševičienės, jos sesers L. Stankūnaitės maldavimus apsaugoti jas nuo galimo susidorojimo, nei nužudyto teisėjo teigimą, kad jis yra šmeižiamas.

2010-10-07 aš pareiškimu kreipiausi į Generalinį prokurorą D.Valį, prašydamas A.Valantiną patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Nuorašą išsiunčiau Jums, pareiškimas buvo paskelbtas žiniasklaidoje.

2010-10-13 Generalinės prokuratūros prokuroras priima nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Nutarimas surašytas taip, lyg jį būtų diktavęs pats A. Valantinas. Nutarime nurodyta, kad už prokurorų atliekamus ikiteisminius tyrimus buvo atsakingas ne A.Valantinas, bet buvęs pavaduotojas G. Jasaitis (G. Jasaitis taip pat nesusilaukė jokios atsakomybės), kad D. Kedys neprašė teisėjo J. Furmanavičiaus patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o tik perkvalifikuoti jo veiksmus. Absurdas – kaip galima perkvalifikuoti teisėjo veiksmus, jo nepatraukus įstatymo nustatyta tvarka baudžiamojon atsakomybėn?

Nutarime nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo dėl teisėjo šmeižimo A.Valantinas nepradėjo todėl, kad, cituoju:“ teisėjo šmeižimas neturi didelės visuomeninės reikšmės“.

Kaip Jums tai patinka, gerbiami teisėjai? Įdomu, ar turėtų didelę visuomeninę reikšmę, anot prokuroro, jei būtų šmeižiama Prezidentė, Seimo pirmininkė, Premjeras, Seimo narys ar tik tada, kai šmeižiamas prokuroras?

Man atrodo, kad kiekvieno Valstybės pareigūno šmeižimas, kaltinant sunkaus nusikaltimo padarymu, tuo labiau šį galimai šmeižtą paskelbiant ir platinant viešojoje erdvėje, turi didelę visuomeninę reikšmę, nes pakerta visuomenės pasitikėjimą visais valdžios organais, sudaro prielaida manyti, kad Valstybės pareigūnai yra nusikaltėliai.

Nutarime nurodoma, kad nei V. Naruševičienė, nei L.Stankūnaitė savo pareiškimuose Generaliniam prokurorui ir asmeniniame priėmime pas jį (įdomu, iš kur prokuroras žino apie pokalbio turinį, jei pati L. Stankūnaitė iki šiol viešai kaltina A. Valantiną dėl nužudymų ir teigia, kad jos abi maldavo jas apsaugoti nuo galimo realaus susidorojimo) niekada neprašė taikyti apsaugos priemones nuo galimų D. Kedžio smurtinių veiksmų, be to, prokuratūra neturėjusi jokių operatyvinių duomenų, kad D. Kedys būtų grasinęs su kuo nors susidoroti, todėl tokios priemonės ir nebuvo taikomos, ir ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo susidoroti nebuvo pradėtas.

Taip ir norisi paklausti ponų buvusių Generalinės prokuratūros vadovų, A. Kliunkos, D.Valio – jei D. Kedys niekam negrasino, kodėl Jūs patys apšmeižėte velionį, kad būtent D. Kedys yra žudikas ir kokios jėgos privertė jus tai padaryti? Jei pats A. Valantinas surašė šį nutarimą, tai jį reikėjo nors perskaityti. Aš šio nutarimo niekaip nevertinsiu, nes man gėda vertinti šią melo ir demagogijos, pirmo kurso studento rašliavą, kuri nieko bendro neturi nei su teise, nei su faktais.

Man gėda ir dėl tokių prokurorų. Šį prokuroro nutarimą galbūt reikia viešai paskelbti, kad jis taptų studentams vaizdine priemone – kas tai yra teisinis nihilizmas.

Tokio nutarimo priėmimas yra dar vienas patvirtinimas, kad bylos galimai yra toliau klastojamos, kad prokuratūroje nieko naujo – lyg jai ir toliau vadovautų A. Valantinas.

Jūsų Ekscelencija,

žiniasklaidoje viešai buvo paskelbta, kad naujas Generalinis prokuroras D. Valys pastoviai susitikinėja su A. Valantinu. Panašu į tai, kad, praradęs visos visuomenės ir Jūsų pasitikėjimą, A. Valantinas toliau įtakoja visų sprendimų priėmimą prokuratūroje, o gal ir teismuose.

Jūsų Ekscelencija, jei taip iš tiesu yra, D. Valys nedelsiant turi būti atstatydintas ir Generaliniu prokuroru paskirtas reiklus ir principingas, su A.Valantino aplinka nesusijęs asmuo. Kyla pagrįstas klausimas- ar skiriant D. Valį į Generalinio prokuroro pareigas, šis sprendimas nebuvo įtakojamas A.Valantino ar jo aplinkos?

Jūsų Ekscelencija,

nedelsiant reikia imtis veiksmingų priemonių, kad būtų atstatytas visuomenės pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis. Nieko nedarant, judėjimas „Drąsiaus kelias“ gali peraugti į politinę partiją. Viešoje erdvėje jau svarstomi partijos pavadinimai: „ Liaudies valdžios“, „Vilties“, „Teisingumo“… Aš neabejoju, kad būsimuose Seimo rinkimuose ši partija susilauks visuomenės palaikymo ir balsų daugumos. Pavyzdžių mes jau turime, gal todėl šiandiena kartais juokinga ir graudu stebint Seimo klounadą. Esu įsitikinęs, kad Valstybėje ir taip visokių marginalinių partijų per daug. Ar atlaikys šalis dar vieną išbandymą su nauja partija? O gal ši partija tikrai pateisins visos Liaudies viltis ir lūkesčius?

Pirmiausia reikalinga įvertinti naujos Generalinės prokuratūros veiksmus ar neveikimą, tiriant tragedijos Kaune bylas. Kelia labai dideles abejones Generalinio prokuroro D. Valio vieši pareiškimai, kurie rodo, kad jis nieko keisti nesiruošia, visais prokurorais pasitiki. Aš manyčiau, kad kai kurie tebedirbantys prokuratūros vadovai turėtų būti pakeisti, o gal ir patraukti atsakomybėn dėl netinkamo pareigų atlikimo ar piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.

D. Valio vieši pareiškimai dėl prokuratūros reformos, kad jis panaikins apylinkių prokuratūras, jas prijungiant prie Apygardų prokuratūrų, kad Generalinė prokuratūra turi daugiau tapti mokymo, metodiniu centru, „smegenimis“, niekuo neparemti ir gali pridaryti daugiau žalos nei naudos. D. Valio vienas iš motyvų – kad gerai veikia apskričių policijos komisariatai. Jis neatkreipė dėmesio, kad apskričių jau nebėra ir vargiai bėra reikalingas toks darinys policijoje.

Aš, dirbdamas ir dalyvaudamas kolegijose, ne kartą kėliau klausimą, kad reikalinga reformuoti prokuratūrą, panaikinant Apygardų prokuratūras ir jų pagrindu sustiprinti Generalinę ir apylinkių prokuratūras. Apygardų prokuratūros įsteigtos tik 1995 metais, jos neturi nei savo teritorijos, nei aiškių funkcijų, jos nenumatytos nei šalies Konstitucijoje, nei BPK. Mūsų mažoje Valstybėje pilnai pakaktų Generalinės ir apylinkių prokuratūrų. Kiek aš dirbau, tiek Apygardų prokuratūroms buvo ieškoma vietos prokuratūros sistemoje. Tačiau aš nemanau, kad šiuo sunkmečiu būtina tokią reformą vykdyti.

Tai, ką numato D. Valys dėl Generalinės prokuratūros reorganizavimo, yra ne tik, kad netinkama, bet ir kenksminga – Generalinę prokuratūrą paversti vos ne mokymo centru. Kiekvienas prokuroras turi aukštąjį teisinį išsilavinimą, Generalinėje prokuratūroje jau dabar yra mokymo- metodinis, valdymo kontrolės ir analizės skyriai. Prokurorams organizuojami tarptautiniai seminarai, kartais sudaromos galimybės savo žinias gilinti Europos Sąjungos šalyse ar JAV.

Reikia suprasti viena – kad mūsų Valstybėje teisinę visų įstatymų taikymo praktiką formuoja teismai, priimdami savo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis. Būtent šia praktika prokurorai ir privalo vadovautis, priimdami savo sprendimus, nes ji yra paremta Europinės praktikos oficialiais dokumentais. Būtų per didelė prabanga vos ne visą Generalinę prokuratūrą paversti mokymo centru, o prokurorus kažkokiais analizatoriais -mokytojais, mokant jiems ministrų atlyginimus, nes maždaug toks Generalinės prokuratūros prokuroro atlyginimas.

Manau, kad D. Valys galimai yra įtakojamas ir klaidinamas. Galimai pagrindinis tikslas yra perkelti savo atsakomybę dėl priimamų sprendimų vadovaujant ir kontroliuojant ikiteisminius tyrimus ant žemesnio lygio prokurorų galvų. Tragedija Kaune, vieša kritika dėl netiriamų rezonansinių, korupcinių nusikaltimų parodė, kad visa tai galėjo vykti tik dėl Generalinės prokuratūros vadovų netinkamo savo pareigų atlikimo, o gal ir dėl korupcinių ryšių. Esu įsitikinęs, kad būtina didinti viso lygio prokurorų atsakomybę.

Generalinė prokuratūra turi tapti kovos su nusikalstamumu pagrindine organizatore ir veiksminga sau pavaldžių prokuratūrų atliekamo darbo kontrolės institucija. Generalinis prokuroras turi visiškai būti atsakingas už visą prokuratūros darbą.

Nedelsiant būtina sudaryti naujas ikiteisminio tyrimo grupes pedofilijos ir J. Furmanavičiaus, V. Naruševičienės nužudymo, galimai nužudytų D. Kedžio ir A. Ūso byloms tirti, jose negali likti nė vieno jas tyrusio ar kontroliavusio prokuroro. Būtina sustabdyti bet kokių sprendimų priėmimą šiose bylose, kol nebus gautos tarptautinės ekspertizės išvados. Pakartotinai apklausti visus liudytojus, ką nors mačiusius ar žinančius apie bylose nustatinėjamas aplinkybes. Jeigu parodymai buvo keičiami, tai išsiaiškinti: kodėl? Nustačius bylų klastojimo ar piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi faktus, visus kaltus pareigūnus traukti baudžiamojon atsakomybėn, kad ir kokias pareigas beužimtų. Būtina ekshumuoti A.Kedžio ir A.Ūso kūnus.

Jūsų Ekscelencija,

teisėjų ir prokurorų nepriklausomybė neturi būti absoliuti. Manau, kad kiekvienas pareigūnas, priiminėdamas sprendimus, turi būti nepriklausomas ir vadovautis tik įstatymais, tačiau tai nereiškia, kad nustačius akivaizdžius įstatymų pažeidinėjimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, privačių ir viešųjų ryšių pažeidimo, korupcijos faktus, jie negali būti traukiami atsakomybėn.

Tiksliau, Valstybėje nėra veiksmingo mechanizmo dėl tokių pažeidimų išaiškinimo ir patraukimo atsakomybėn. Prokurorai tikrina patys save, teisėjai – taip pat. Štai pereitais metais Valstybės kontrolė nustatė, kad statant Generalinės prokuratūros pastatą buvo iššvaistytos milijoninės lėšos. Visa medžiaga buvo perduota Generalinei prokuratūrai. A. Valantinas, G. Jasaičiui padedant, pats save pasitikrino ir nustatė, kad viskas gerai.

Buvo vilkinama, nutraukinėjama „Samanėlės“ byla. Kas įtakojo visą tai? Liko neatsakyta.

Teisėjų garbės teismas svarsto Panevėžio apylinkės teismo teisėją už tai, kad jis baudžiamojoje byloje sankcionavo kratą Panevėžio apygardos teismo pirmininko V. Meidaus žmonos I. Meiduvienės ir kitų dviejų advokatų kontoroje. Kratos metu buvo išimtas advokato kompiuteris. Advokatui apsiskundus, tyrimą atliko V. Meidaus vadovaujamo teismo teisėjai. Maža to, pats V. Meidus surašo teisėjų etikos ir drausmės komisijai išvadą. Akivaizdus viešųjų ir privačių interesų pažeidimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, už ką V. Meidus turi būti nedelsiant išvytas iš teismo. Deja, tikra kreivų veidrodžių karalystė.

Manau, kad turėtų būti papildytas Prezidento įstatymas, jame nurodant, kad Prezidentas turi teisę inicijuoti teisėjų ir prokurorų patraukimą baudžiamojon ar drausminėn atsakomybėn.

Esu įsitikinęs, kad turi būti įsteigta tik Prezidentei pavaldi teisėsaugos institucijų vidaus tyrimo tarnyba (inspekcija), kuri operatyviai reaguotų į šiurkščius įstatymų pažeidimus, daromus nusikaltimus teisėsaugos institucijose ir teiktų Prezidentei išvadas bei pasiūlymus dėl reagavimo priemonių taikymo. Vidaus tyrimo tarnyba turėtų būti sudaryta iš patyrusių, principingų teisininkų, kurių reputacija ir pagarba žmogui nekeltų jokių abejonių. Šią tarnybą galima sudaryti prokuratūros ir teismų etatų ir darbo užmokesčio fondo sąskaita. Manau, kad šioje tarnyboje galėtų dirbti iki 10 žmonių.

Šios priemonės tikrai priverstų visų teisėsaugos institucijų vadovus, kitus pareigūnus jautriai ir principingai reaguoti į bet kokius įstatymų pažeidimus, pašalintų bet kokią galimybę bet kam įtakoti teisėjų ar prokurorų darbą neteisėtų sprendimų priėmimui, didintų pačių teisėjų ir prokurorų atsakomybę.

Galbūt aš iššauksiu savo buvusių kolegų, teisėjų nepasitenkinimą savo keliamomis problemomis, tačiau aš tikiu ir žinau, kad dauguma teisėjų, prokurorų tikrai yra dori, principingi žmonės, aukštos kvalifikacijos teisininkai, kuriems taip pat yra svarbi mūsų teisinės Valstybės raida ir ateitis. Bet, kaip sakoma, šaukštas deguto sugadina visą statinę medaus.

Jūsų Ekscelencija,

Gerbiama Prezidente, aš tikiu, kad mums visiems brangūs demokratijos principai ir teisinės Valstybės ateitis – todėl būtina imtis ryžtingų, gal kai kam ir skaudžių priemonių, kad visuomenė pagaliau suprastų – mūsų valdžia mums ir tarnauja.

2010-10-25

Komentarai

 

 

 
 1. Štai, praėjo dveji metai, o ar kas pasikeitė? Nebent viskas dar labiau užklimpo.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Sveiki, gali bet kuri įstaiga man padėti , kaip gauti šį vaizdo samouczku iš šio tinklalapio , mačiau ir klausytis šiuo metu , bet noras ją įkelti .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Kaip aš čia pamiršau S.Tulpinui tuo pačiu pasiūlyti prezidentės paprašyti amnestuoti už galimai padarytus beveik nusikaltimus.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Mane bandoma apkaltinti puolimu ? Ar puolimu galima pavadinti reikalavimus ištirti nusikalstamas veikas kurios buvo vykdomos ir toliau vykdomos mano ir mano vaikų atžvilgiu ??? Tai yra trys pasikėsinimai nužudyti , po kiekvieno buvau operuotas ,,, organizuotas teroras ,kuriam net buvo naudojamas savivaldybės socialinis būstas , organizuoti nusikaltimai prieš vaikus , bandymai suklastoti bylas , pasodinti ir nužudyti (irodymai jau pateikti) . IR VISI ŠIE NUSIKALTIMAI VYKDOMI , KAD NUSLĖPTI IŠKRYPĖLIO – ŽUDIKO ALGIRDO KATKAUS NUSIKALTIMUS ,,, TAI YRA : prokuroro T. Birštono nužudymą , saugumiečio V. Pociūno nužudymą … Prezidentei buvo pateikti visų šių nusikaltimų irodymai ,,, kodėl nebuvo pavesta atlikti tyrimus ??? Kas bijo mano oficialių parodymų ??? Nieko nėra paprasčiau , apklausk , užfiksuok parodymus ir tirk nusikaltimus ,,, bet po kiekvieno kreipimosi organizuojami užpuolimai …
  Mūsų Prezidentės atžvilgiu jau remiantis LR Konstitucija ir BK , galima taikyti tokį straipsnį kaip ,,, pareigų neatlikimas ir bendrininkavimas … Jūs sakote , kad prezidentė kištis negali į teisėsaugos reikalus , bet kontroliuoti teisėsaugą ieina į jos tiesiogines funkcijas pagal LR Konstituciją . Teisėjų skyrimas irgi jos Konstitucinė prievolė ,,, tai kaip žudikas A. Valantinas tapo teisėjų ??? SUSIMASTYKITE .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Straipsniui trūksta logiškos pabaigos, kuri turi skambėti maždaug taip: Prašau Jūsų panaikinti įsakymą dėl mano atleidimo iš tarnybos. Sutinku būti paskirtas į generalinio prokuroro pareigas. Prašau leisti, suderinus su Jumis, pačiam sudaryti naują generalinės prokuratūros vadovybę bei sustabdyti bet kokių sprendimų priėmimą. Pažadu visus savo veiksmus asmeniškai derinti tik su Jumis. Aš viską padarysiu, kad ikiteisminiai tyrimai būtų atlikti objektyviai ir bešališkai, kad visuomenė atgautų pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis. Neprašau jokios kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką. Bučkis Jums į Užpakalį.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Oficialiame Generalinės prokuratūros tinklapyje rašoma, kad prokuroras A.Stepučinskas “prisidėjo tiriant 1991 metų sausio – rugpjūčio mėnesių įvykius, tardė omonininkus”. Kad prisidėjo tiriant ir tardant – puiku. Tačiau taip pat norėtųsi žinoti tikrąją tų tyrimų vertę? Vaizdžiai tariant, norėtųsi paklausti: ar pasiraitojęs rankoves tyrė? Šiandien akivaizdu, kad Vilniaus OMON byla ištirta panašiai kaip ir Medininkų skerdynių byla – paviršutiniškai.Prokuroro A.Stepučinsko vadovaujama grupė nuteisti siekė Vilniaus OMONo pareigūnus Aleksandrą Skliarą ir Eduardą Petrauską. Beje, E.Petrauskas Vilniaus OMONe ėjo tik kadrų inspektoriaus, atsakingo už omonininkų asmens bylų tvarkymą, pareigas. 2002-aisiais teismai šiuos prokuratūros persekiotus Vilniaus omonininkus išteisino, nes byloje nerado jų kaltę patvirtinančių įrodymų. Ar už tokį Vilniaus OMONo bylos ištyrimą prokuroras A.Stepučinskas vertas pagyrimų, padėkų, apdovanojimų? Kai kurių įtarimų kelia ir tuometinio VSD direktoriaus bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų vadovės palankumas ponui A.Stepučinskui. …Unikali ir nepakartojama Dalios Kuodytės asmenybė- puikiai dangsto KGBystus ir į šuns dienas Nijolės Oželytės laidoje išdeda partizanus. Ar ne nuostabi LGGRTC-o vadovė ? Placiau : Slaptailt; Slaptasis KGB įsakymas, kurį 1990-ųjų kovo 10-ąją pasirašė “Misteris Niekas”.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. ne tik Lukosevicius puola, jos aklumo.kurtumo, neveiklumo gali nematyti tik apakes is meiles Grybauskaitei….pedofilu viltis buvo matyti tokia prezidente, jie tokia ir turi….tampoma kompromato pedofilu klano uztareja

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Po šio laiško klaniniai pradės pilti pamazgas ant Stulpino. Bet mūsų žmonės supranta kas yra kas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. jus pasilikite tuos patarimus sau, nes musu "Ekselencijai"(vetr.- puikybei) nereikalingi seni,patyre ir ismintingi teisinikai, bet uztai labai patinka jaunos ir zavios patarejos…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Jusu ekselencija, ar neatrodo, kad Jums reikalingas ismintingas, saziningas ir gyvenimo patirties turintis sis teisininkas, vietoj jaunu ir nepatyrusiu kaip p. Cirtautiene,kurie galimai yra itakojami to paties teisininku"klano"

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Jusu ekselencija, ar neatrodo, kad Jums reikalingas ismintingas, sazininkas ir gyvenimo patirties turintis patarejas, o ne jauni ir paklusnus pataikunai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Jus puolate ir puolate prezidente. Tas puolimas tendencingas. As manau, kad ji daro ka gali ir daugiau. Noreciau zinoti ka jus noretumete matyti siame poste. Lona

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. ne skurdas bet melas, apgaule ir neteisybe zudo Lietuvos zmonis tad kilkime su Vensku,Stulpino violetine minia i kova pries neteisybe,skurdinima, apvogima!!!!!!!!!!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Labai pritariu.Butent už tokią partiją ar asmenybę as ir mano artimieji balsuotume !

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Būtų įdomu perskaityti prokuroro sprendimą šiuo klausimu. Gal būtų galima jį, kaip alternatyvą, be trumpinimų ir redagavimų, paskelbti. Juk reikėtų išklausyti ir kitą pusę.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Ponas Stulpinas zinoma malacius.Gaila tik,kad laiskas gavosi ilgas,nuobodus su senai zinomom tiesom.Ta proga pagalvojau,kad jeigu ivyktu stebuklas ir musu Ekselencija teiktusi atsakyme mums parasyt tai ka Jinai siuo klausimu zino…ir p.Stulpinas issiziotu,ir Giedre,ir as.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras