Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Gruodis 3 Penktadienis
 

Reikia vienyti, o ne skaldyti

2011-08-22 13:39 | Aktualu | Komentarų (39)

Sandraugos Kitokia Lietuva prezidentas Kęstutis Pūkas. KK nuotr.

Dėl 2011 m. rugpjūčio 13 d. apžvalgos „Lietuvos ryto“ savaitė

Sandrauga Kitokia Lietuva klausia: kokių tikslų siekiama su tokia apžvalga? Pamėginkime išsiaiškinti.

Apžvalga baigiasi apžvalgininko klausimu: „Vis daugiau žmonių mūsų šalyje patinka gyventi kreivų veidrodžių karalystėje“?

Perskaičius šią antraštę, atrodytų, kad „Lietuvos ryto“ apžvalgininkas straipsnyje palies klausimus apie tai, kad žmonėms sąmoningai brukama iškreipta informacija ir žmonės pratinami gyventi kreivų veidrodžių karalystėje, su kuo gerb. „Lietuvos rytas“ nesiruošia susitaikyti.

Perskaičius šią savaitės apžvalgą, pasijauti tikrosios kreivų veidrodžių karalystės gyventojas.

Todėl su apgailestavimu pareiškiame, kad vis daugiau žmonių mūsų šalyje, jų neatsiklausus. prievarta yra verčiami gyventi kreivų veidrodžių karalystėje. Taip pat su apgailestavimu tenka pareikšti, kad pastarojo meto „Lietuvos ryto“ apžvalgos skrupulingai vykdo tokį užsakymą, nes jos yra daromos žiūrint į kreivus, be to, pasenusius ir laiko sugadintus veidrodžius, jei taip galima išsireikšti. Netenka abejoti, kad „Lietuvos rytas“ tai daro sąmoningai. Štai konkretus pavyzdys iš apžvalgos:

„LTOK prezidentas atsisakė patarnauti Rusijai. Lietuvos išdavikė olimpiadoje nedalyvaus. Keistuolis tas A.Poviliūnas, kai pagalvoji. Kiti pasakytų – senamadiškas. Nepataikantis į taktą su dabartine S.Daukanto aikštės valdove. Nuolankiai patarnauti Rusijai ir Baltarusijai Lietuvoje jau tapo gero politinio tono ženklu“.

Leiskite paklausti, į kokį veidrodį reikia žiūrėti, kad sportininkę, išvažiavusią sportuoti į Rusiją, vadinti Lietuvos išdavike? Ir nematyti, kad masė sportininkų ir trenerių metų metais sportuoja ir dirba toje pačioje Rusijoje. Gal jie turi „Lietuvos ryto“ ar LTOK prezidento licencijas?

O nuolankiai patarnauti į taktą klanams Lietuvoje, prisidengus Rusija ir Baltarusija, gal pasakysite, kad tapo blogo politinio tono ženklu? Lyg tai ir ne?

O kaip pavadinti pagal jus, gerb. apžvalgininke, tuos tautiečius, kurie masiškai palieka Tėvynę? Turbūt sutiksite, kad tai žmonės, kurie bent jau šiuo metu nenori gyventi Lietuvoje. Kodėl? Atsakymą randame jūsų apžvalgoje.

Štai jūsų įžvalga:

„Apskritai kas ta Lietuvos valstybė? Kam ji rūpi, jei valdžia prieš kelerius metus oficialiai pakilo į kovą su valstybininkais, neleidusiais Maskvai ir Minskui tvarkytis Vilniaus valdžios koridoriuose kaip savo kieme“.

Tenka pripažinti, kad ši jūsų įžvalga yra labai daug ką pasakanti. Visų pirma jūs tik patvirtinote, kad iki pastarojo laiko Lietuvos valdžios koridoriuose netrukdomi, kaip savo kieme, tvarkėsi valstybininkai. Maskva ir Minskas čia tik širma, dėl ilgo ir intensyvaus naudojimo nutrinta ir nuskalbta, arba pritaikius Jūsų naudojamą terminą – propagandinė klišė.

Keli žodžiai apie tai, kas tie taip gailiai apverkiami valstybininkai ir iš kur jie atsirado? Mūsų nuomone, tai vyko sekančiai. Savo laiku, kai tam tikros krypties vėjai intensyviai pūtė ir į „Lietuvos ryto“ bures, palankia situacija buvo sėkmingai pasinaudota, tuomet ir buvo sukurta galinga ir įtakinga žiniasklaidos grupė, vėliau save sutapatinusi jau kaip valstybės žiniasklaidos valdove.

Palankia situacija pasinaudojo ne tik „Lietuvos rytas“, todėl atsirado ir daugiau galingų ir įtakingų verslo grupių, žmonėse vadinamų klanais. Jų įtaka valstybės valdymui nuolat didėjo, matomai taip ir atsirado naujadaras „valstybininkai“.

Einant laikui, savo aplinkoje valstybininkai, dėl turimos išskirtinės padėties, susitapatino su valdovais. Reikia pasakyti, kad jie tam turėjo pakankamai pagrindo, puikia iliustracija čia galėtų būti jų konkretūs veiksmai, o būtent plačiai išviešintas vieno ministro pirmininko paskyrimas.

Tokius valstybininkų veiksmus pavadinti rūpinimusi Lietuvos valstybe – tai jau ne kitaip, kaip iš cinizmo sampratos. Šiuo požiūriu geriau kaip jūs nepaklausi: „Apskritai kas ta Lietuvos valstybė“?

Tik tarp kitko – „Daukanto aikštės valdovė“ – tai jų kalbos stilius.

Keli žodžiai apie nepataikymą į taktą. Faktiškai tuos du dešimtmečius Lietuva buvo vedama jai primestu valstybininkų ritmu, kurie visi beveik visada ėjo į taktą, nes buvo dirbama savo kišenei, kaip tai ir pareikšta apžvalgoje.

Dėsninga, bet taip vedama Lietuva, tarytum nuožulniąja plokštuma žemyn, su vienokiu ar kitokiu pagreičiu ir atėjo ten, kur ji yra šiandien.

Tai akivaizdžiai patvirtina sekanti jūsų įžvalga: „Lietuvos viršūnėje dabar tie, kurie dirba ne savo valstybei, o tik savo kišenei, bet drauge yra iki kojų bučiavimo lojalūs valstybės vadovei arba bent konservatoriams“.

Iš dalies sutinkame su šia jūsų įžvalga, tik norime ją truputį papildyti . Iš sekančios pastraipos, jums leidus, paimsime tik vieną jūsų žodį, o būtent –kinkadrebys ir jį , pasinaudodami jūsų kalbos maniera, pakeisime žodžiu kišendrebys. Mūsų nuomone, jūsų įžvalga būtų dar išsamesnė, jei ji būtų sekančio turinio: „Lietuvos viršūnėje buvo ir dabar yra tie, kurie dirba ne savo valstybei, o tik savo kišenei – kišendrebiai. Iki pastarojo laiko jie drauge buvo iki kojų bučiavimo lojalūs valstybės vadovams arba bent esančioms valdžioje partijoms“.

Kaip sakoma, dirbo taktas į taktą. Na, o nepataikyta į Jūsų taktą buvo prieš du metus, t.y. 2009 metais. Tai buvo jums, gerbiamieji, skausmingas įvykis.

To nuslėpti net nebandote ir tai akivaizdu iš to ką parašėte: „Kai dauguma tautos lyderiu išsirenka žmogų iš laisvei priešingos barikadų pusės, lieka tik nudelbus akis klausytis sprangių propagandinių klišių apie tai, kaip tada „mes visi kovojome”.

Štai čia, gerbiamieji, ir buvo tas nepataikymas į taktą. Bet kas, išrinktas iš to kandidatų sąrašo, būtų vienaip ar kitaip tikrai pataikęs į Jūsų taktą, tik ne tas, kas buvo išrinktas. Matomai dėl šios priežasties jūs ir panaudojote propagandinę klišę, “laisvei priešinga barikadų pusė“.

Mes savo ruožtu pareiškiame, kad tokiai laisvei, kurios pagalba siekiama paversti korupciją Lietuvoje gyvenimo būdu, krautis turtus tautos ir valstybės sąskaita, skurdinti Lietuvą ir jos gyventojus, be abejo, yra didžiulė priešinga pusė. Bėda tai, kad ši didžioji tautos dalis kol kas yra priversta, Jūsų žodžiais, nudelbus akis diena iš dienos klausytis sprangių propagandinių klišių. Iš dalies dėl tokios nuožmios, rafinuotos propagandos, žmonės prarado norą pastovėti už save, bandyti pakeisti esamą padėtį. Pasirenkamas paprasčiausias modelis arba kantriai tylima, arba šalis paliekama.

Pabaigai dar visas jūsų propagandinių klišių rinkinys: „Greit minėsime dvidešimtąsias metines po pučo. Kodėl Lietuva taip greit grįžo prie to, nuo ko bėgo aukodama net žmonių gyvybę ir sveikatą? Apie tai rugpjūčio 19-ąją nebus kalbama. Lietuvoje istorijos jau niekas nebesieja su dabartimi. Niekas nebedrįsta klausti, kur vienas ar kitas veikėjas buvo Sausio 13-ąją ar pučo dienomis“.

Tenka pasakyti, gerbiamieji, kad Lietuva niekur negrįžo. Atsitiko tai, kad Lietuvos sąskaita prisikrovę turtų, palikę Lietuvą duobėje, nuo jos pabėgo tie, kurie taktas į taktą ją vedė tuos du dešimtmečius. Šiandien Lietuva praskolinta, apgauta ir apvogta. Vis dėlto pasikeitimas į gerą yra – Lietuva nustojo aklai sekti paskui jus, gerbiamieji valstybininkai. O tai padaryti kaip tik padėjo prieš du metus įvykę rinkimai. Jie ir sutrikdė jūsų primestą ritmą.

Jūsų klausimai kada, kur, kas buvo – tuščia klišė, kurioje kažkada buvo propagandos. Na, o savęs paklausti, kur jūs esate ir kuo tapote, tai būtų pats laikas. Nes tik nenumaldomo pykčio ir pagiežos apakinti gali leisti sau pasakyti: „Juk neįžeidinėsi kiekvienų metinių proga prezidentės“.

Gerbiamieji, šiandien jūs save įklampinote į tokį liūną, kad dienos negalite sulaukti be įžeidinėjimų, o ne metinių. Konkretus ir akivaizdus to pavyzdys – ši apžvalgininko „Lietuvos ryto“ savaitė.

Sandrauga Kitokia Lietuva apgailestauja dėl tokios taip pavadintos savaitės apžvalgos. Mūsų nuomone, šiuo sunkmečiu Lietuvai reikalingos apžvalgos, vienijančios Lietuvą, aptariančios Lietuvos atsigavimo kelius, priemones Lietuvos vystymui užtikrinti, įtvirtinti garbingą Lietuvos vietą pasaulyje ir pan.

Tai ir yra viena iš priežasčių, dėl kurios mes ir kreipėmės su šiuo pareiškimu.

Kita vertus, savo laiku garsusis W. Čerčilis yra pasakęs: „Tiesa yra tiek brangiai kainuojanti vertybė, kad ją neišvengiamai lydi melo eskortas“.

Sandraugos Kitokia Lietuva nuomone, negalima kantriai tylėti ir žiūrėti, kai vardan savanaudiškų tikslų , sąmoningai klaidinami žmonės.

Įvykęs prieš du metus Valstybės vadovo pasikeitimas, be jokios abejonės, įžiebė žmonėms viltį ir tikėjimą į galimybę normaliai gyventi Lietuvoje. Tarkime, kad tai po ilgų negandų buvo pagaliau šlakelis tiesos. Nuo mūsų visų priklauso, kad tie lūkesčiai išsipildytų.

Kęstutis Pūkas

Sandraugos Kitokia Lietuva prezidentas

Komentarai

 

 

 
 1. nuo saves , Kestuti , pradek ?.. Pakelk zmonems atlyginimus , visus darbuotojus teisiskai iformink , atsisakyk vokeliu , sudaryk normalias ir saugias darbo salygas , panaikink viena is imoniu , i kuria pervedi visa is abieju imoniu gauta pelna , daugiau demesio skirk visiems savo vaikams , finansiskai bent kiek juos paremk , nors karta metuose apsilankyk baznycioje ir atlik ispazinti , daugiau domekis ivykiais , kelk savo nelabai auksto intelekto lygi .
  Tik tada galesi imtis ”tautos vedlio ” vaidmens .. . Linkiu sekmes !.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 2. pagirtinos Pūko pastangos žadinti Lietuvą,bet gerb.pone Kestuti,pačiam gyvenančiam su penkta žmona,vardan mūsų šviesesnės ateities,nereiktų brautis į viešas tribūnas,moralizuoti.
  Žmogus,nesugebėjęs sukurti normalios šeimos su pirma moterimi,yra nepatikimas ir kelią daug abejonių dėl sugebėjimų vadovauti naujos valstybės kūrimui.
  Piliečiai,kalbėdami apie naujas Lietuvos valstybės perspektyvas, į pirmą vietą kelią moralines vertybes,antraip nėra ko ir pradėti.
  Neturiu asmeniškai nieko prieš Jus,nusipelnėte pagarbos už milžiniškas pastangas žadinant Lietuvą,bet būtų pilietiška Jums užleisti pirmas vietas moraliems politikams,vardan visų mūsų ateities.
  Pagarbiai, vytautas

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Hei Jr.! Oikeinkirjoitus on kun ei ollut. Olen varmistanut, ettei Sebastian Lodge j senet olviat koskaan v lisess tapaamisessa OKGL ja ARGL. Joten yksi niist kysymyksist olet valmis ristiriidassa muun muassa, ett te kaksi k ytt j tunnusta sanoneet. Arvostan eritt in kyseenalaista minun vapaamuurareiden tausta. En n e mit n syyt , miksi Arkansasin Grand Lodge virkamiehet (joka sis lt Past Virkamiehet) pit isi menn minun j lkeeni. Mutta tietysti te kaikki menn , kun joku seisoo sinua vastaan. Mutta minulla ei ole mit n sanottava, ett en ole sanonut niin en tuhlaa toisten aikaa kuin jatkat tehd . Sinun perusteltuja kysymyksi k siteltiin.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Kestuti viskas gerai, ir neimk į galvą ką tie skystapročiai rašo. Jie rašo patys nesuvokdami ką rašo.
  Šaunuolis, linkiu tau sveikatos.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  • Suprantama, kas mato jį (Pūką) kiaurai, tai …… . Toks mastymas, tiesus kelias į totalitarizmą.

   Thumb up 1 Thumb down 0

  • Tai core i7 su 1156 scoekt’u labiau apsimoka imti, nes pigiau kainuoja + procai neturi northbridge’o ar kazko pana aus, teko wikipedijoj skaityti, o 1366 turi, ne ?tin gerai supratau ten tos dalies, gal kas paai kinti nor?tu?

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Thanks so much for delivering folks with an eoeaptixnclly nice opportunity to read articles and weblog posts from this site. It may be pretty exceptional and also , stuffed with a excellent time for me personally and my office mates to search your internet site with the least three occasions in 7 days to discover out the fresh points you might have. And surely, I’m typically happy with all of the great techniques served by you. Selected two strategies in this post are basically quite possibly the most productive we?ˉve ever had.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 4. nors smagiai pasijuokiame,kai šis klounas su tokia blondine nesąmones per teliką pavaro.
  nors mirk iš juoko!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Tegu K.Pūkas papasakoja kaip sugebėjo Šaldytuvų g. (Kaune) užgrobti kalną ir pažymėti (maps.lt) navigacinėje sistemoje dar nesamus sklypus ir nepastatytus namus. Tada pamatysime tikrąjį “tautos gelbėtojo” veidą ir juo siekius.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 6. 90% nepasitiki Lietuvos teisesauga !Bet kokioje EU valstybeje tokia teisesauga nebegaletu vikdyti teisingumoo Lietuvoje…jie dirba,naikinai savo paciu padarytus nusikaltimu pedsakus ir net nezada savo noru trauktis is pareigu,bet…ir toliau mala imiltus visus tuos kurie lipa jiems ant nesvariu kulnu!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Žmogus turi intuityvius pojūčius ir moralės reikalavimų supratimą. Ir jūs turite įdiegti universalios moralės principą į visas valstybės kūrimo sritis. Jūs turite forsuoti Moralę ekonomikoje, teisėje, švietime, kultūroje ir medicinoje. Jums moralė toks pats gyvenimo variklis, koks žydui yra procentas. Jei jūs prarandate moralę – jūs prarandate savo gyvenimo šaltinį, bet jūs privalote kautis už savo gyvenimą. Jei jūs ginate morale, tai tas nereiškia, kad ją ginti turite skaitydami kitiems moralus ir notacijas. Moralios valstybės sukūrimas reiškia, kad jūs pripažįstate Moralę esant beginkle ir nesugebančia pačiai palaikyti savo svarbiausių tiesų. Jūs konstatuojate, kad vienintelis ginklas, kuriuo moralė gali save palaikyti ir apginti – tai kardas, todėl jūs ir atiduodate į moralės dispoziciją visą, atskiro žmogaus ir valstybės ginkluotės galią. Jei eilinis žmogus mato, kad valstybė neužtikrina moralės ir teisingumo, tai jo prievolė yra įvykdyti tą pačiam, pagal tai, kaip liepia jo paties pareiga. Kaip jis tą padarys, priklauso nuo jo sugebėjimų ir galimybių, bet jis privalo padaryti viską, kad nugalėtų teisingumas ir moralė.

  Moralė aukščiau už įstatymą! Todėl, kad įstatymas eina iš žmogaus, o Moralė – iš Dievo. Atskiras žmogus neribojamas įstatymais ir valstybės teisėmis, kai kalba eina apie moralę ir teisingumą. Moralioje valstybėje kiekviena asmenybė supranta, kad Morali valstybė stengiasi forsuoti moralę ir todėl stengiasi nesivelti į teisingumo vykdymą. Bet Amoralioje valstybėje, kur valstybė kažkokius įstatymus, kažkokią teisę, išreiškiančią siauros viešpataujančios grupės interesus, stato aukščiau moralės – asmenybė privalo forsuoti moralę, jei to neužtikrina egzistuojanti teisė. Jei korumpuota valstybė nesugeba vykdyti teisingumo, tai sąmoningi piliečiai turi vykdyti savo teismą – vienintelį natūralų teisingumo vykdymo būdą.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • gal pradek dirbti,nuo saves pradek mastytojau,graziai rasyti ne tik tu moki,tik kas is to?primalat ponai o tolko jokio,tik ir girdisi “privalo”,”turetu”ir t.t.o tu nematai,kad niekas neziuri i tavo tuos rasinejimus

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I prvdoie credit and sources back to your website? My website is in the exact same area of interest as yours and my users would really benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Thanks a lot!

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Nuo 17 metų su tėvų leidimu galėsi eit duot.O kas čia labai basuias? Jei adatos bijai, tai baisu Nu man vis baisu ten eit, kad neišvarytų dėl mano išdurnėjusio pulso. O šiaip nebaisu.O trunka priklausomai nuo to, kiek žmonių yra. Gali ir per pusvalandį apsisukt, na gal truputį daugiau. Greit ten laikas eina.O kraujo grupę nustato vietoj, kiekvieną kartą patikrina, kartu su hemoglobinu.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Būtina pabrėžti visa jėga, kad demagoginis liaudies, kaip valdžios šaltinio principas, yra naudojamas užsienio kapitalo valdžios uzurpavimui, ir turi būti eliminuotas. Svarbiausiu valstybės principu turi tapti ne liaudis, o liaudies Moralė! Jūs turite turėti mintyje Moralios valstybės kūrimą. Jūs turite priešpastatyti Pornokratijai Moralinę valstybę. Ir ši moralė turi būti Universali Moralė. Ne skelbimas, kad esą, moralu viskas, kas tarnauja mūsų valstybės interesams, kaip tai buvo iki šiol, bet atvirkščiai, kad valstybė palaiko tik tai, kas atitinka universalius Moralės reikalavimus.

  Jūsų valstybėje ne moralė turi atitikti valstybės poreikius, o jūsų valstybė turi atitikti universalią moralę. Į internacionalinės, „teisinės“, kapitalistinės, parlamentinės valstybės vietą jūs turite pastatyti Moralią valstybę, tada valstybė nustos būti moraliniu išsigimėliu, kokiu buvo iki šiol. Moralė, tai universalios taisyklės gaunamos iš paties Dievo, kurias mes visi žinome intuityviai. Jūs turite pastatyti į pirmą vietą tas pagrindines taisykles, kurias deklaruoja visos universalios religijos. Tuo pačiu išvengsite universalių religijų tarpusavio trinties Krikščionių ir Musulmonų religijos turi universalų Dievą, kuris vienodai žiūri į visus žmones. Tačiau judaizmo religija nėra universali ir privatizavo Dievą, kaip išrinktųjų – Abraomo, Izaoko ir Jokūbo religiją. Moralės reikalavimai joje pritaikyti tik tarp vienos rasės atstovų, ir visai netaikomi kitų žmonių atžvilgiu, ne tik nelaikomų moralės subjektais, bet ir apskritai nežiūri į juos, kaip į žmones. Ko pasekoje organizuotas judaizmas ne religija, kuri visada turi būti universali, o ekskliuzyvinė išrinktųjų ideologija, ir jo institutai turi būti uždrausti ne tik moralioje valstybėje, bet ir visame civilizuotame pasaulyje.

  Organizuotas judaizmas yra visų žmonijos istorijoje valstybių ir civilizacijų iškrypimo ir griūties priežastis. Jo svarbiausias ginklas pinigai, ištvirkimas, bedievystė, godumas, amoralus elgesys ir visa tai, ką jie pavadino privalumais arba kalbant jų kalba – prestižu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. isvogta Lietuvos turta!!!! O tada galesime kalbeti jau apie visu susivienijima. Visas Lietuvos turtas buvo isvogtas…vsio po zakonam…susivienijus ir politikams ir prokurorams ir teisejams ir valstybes tarnautojams ,visi jie voge susivienije i nebaudziama klana isvien!!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Pūkai nuo savęs susivienyk su Tautos ateities forumo Algimantu Matulevičiumi , pakviesk jį į laidas tai nors įdomiai žmogus pakalbės o pats mažaiu kalbėk protingesnis atrodys

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • labai teisingas pasiūlymas reikia veinytis ir pardėk nuo savęs perženk nepamatuotas ambicijas nes valstybę tvarkyti tai ne žmonas

   Thumb up 1 Thumb down 0

   • 2013-ieji… Ir susivienijo, pukas, drasiaus kelias ir TAF’as…
    Pakilo prieš tautą, suvienijo …. Ką suvienijo?!

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Kati, sauniai pdairb?ta smagiai susiskait?.Tikriausiai liksim prie savo braizytu, lipdukais inkrustuotu, kur ne kur nutrup?jusiu korpusu senuju geruju baltuju macbook?liu, ar ne? Pirmos, nors jau senstel?jusios, meil?s blizgancion fifon nekeisiu. Ir kasnis

     Thumb up 0 Thumb down 0

   • kad jis nenori vienytis buvo toks Sliuzas jo laidoj,protingai kalbejo,bet pukui nepatyko ir zmogaus daugiau neliko jo laidose,kavenski jiem gi garbes reikia,o pati esme tai niekis,todel ir netiki juom niekas,toks pat trintukas kaip ir visi,isskirus Matuliaviciu,o sis zmogus jau ne pukas…

    Thumb up 0 Thumb down 0

   • Evaldas Cia jau nuo teeflono priklauso kuriai visuomen?s klasei priklausai? Tai sp?ju, kad jei koks draugas sugalvos pasikeisti iphona ? kok? pigus nokia telefonai su knopkem ar android’a tai bus nebe draugas o lochas su lieva noske. Snobo/apple efektas?

    Thumb up 0 Thumb down 0

   • juk pats rašydamas šį blogą tikriausiai nseiekei, kad apie jį rašytų laikraščiuose ar žurnaluose…Kažkuriuo metu toks dalykas buvo tapęs labai laukiamu dalyku, bet taip ir nesulaukiau. O dabar, kai jau per daug nelaukiau, štai ir nustebino.Kompiuterinių temų pliusas – jos ne techniškai sausos, o subjektyvios, bet praktiškos ir glaustosWhut?Adis jau paaiškino situaciją, bet tikrai nelabai susivokiu, kur čia šitas „whut“ atsirado. Gal dėl praktiškumo? Žinant, kad tau Langai su grotom labiau patinka, o man Paukščiukai, tai tavo atžvilgiu mano naujausi kompiuteriniai įrašai gal nelabai praktiški. Gal dar dėl glaustumo, bet įrašai tikrai nėra itin ilgi, nors ir ne patys trumpiausi, subjektyvus dalykas. Dėl likusių žodžių tikriausiai klausimų kilt neturėjo.Kas ta „Naujoji komunikacija“ dabar? Anksciau buvo geras zurnalas, bet sunyko dar pries krize. Ar ten yra kokia komanda ar tik del prenumeratos leidzia viena kita numeri? Beje, mano galvoje, geriausias zurnalas apie IT technologijas…Kryzius užsmaugė. Gal dėl to, kad pusnuogių blondinių ant viršelio nespausdina.O dėl reto leidimo gal nėra taip ir blogai, geriau subrandint gerą daiktą negu štampuot kaip pakliuvo. O tamstos pavardę taisyklingai rašyti jau išmokome – taip sakant, paties pastangos iš anksto supažindinti su dažnai pasikartojančia problema duoda vaisiųHihi. Tada jau gal laikas nusiimt tą „be č“ iš pavadinimo. Tinklaraštininkai jau įsidėmėjo, dabar reiks regzt planus, kaip kitus įpratint, nes dažnai dėl šitų klaidų kyla netgi šiokių tokių smulkių problemų.Ir taip daro daugelis. Dėl to ir stengiamės NK publikuoti tai, ko internete – ir ypač lietuvių kalba – gerokai trūksta: įžvalgų, analitikos, lietuviškų IT aktualijų.Taip, šitą pastebėjau. Dėl to ir manau, kad čia vienas geresnių savo srities leidinių.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  • jakku Jo Televykas telpa i ndeedili dekliuka, tik kokybe skiriasi kaip diena nuo nakties lyginant su nromaliais DSLR televykais.. Originalai nereikia cia pasakoti apie EVIL, nes kolkas tai tikra nesamone. Jau geriau rinktis pradines klases DSLR su normaliais lensais, negu EVIL ir su kastruotais stiklais, nes skiriasi tiek astrumas, tiek aberacijose, tiek paciame dofe ir pacioje kokybeje.. Cia visas sitas EVIL skirtas zmogui, kuris nori zaist su fotiku kaip su veidrodiniu, bet nenori daug investuot, bet turbut supranta, kad praranda ir visa kokybe..

   Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Kitokia Lietuva ir kuo cia detas Pukas ? Ka jis gero padare tai Kitokiai Lietuvai ? [ Didelis jo zmonu ir vaiku skaicius – nesiskaito ] …Sedi jau kelinti metai pries TV ziurovus vieninteleje savo apgailetinoje laideleje , kurioje pats paklausia , pats ir atsako . Kadangi Kupcinskas jau nebe meras , tai ir puko ziniu nebeliko , nes nera is ko daugiau tyciotis . Pilkas zmogelis ir tiek …

  Thumb up 1 Thumb down 0

 12. O “W. Čerčilis” čia kokia kalba parašyta?
  Šiaip, gerbiamasis, iš komentarų gausos turbūt suprantate, kad ši rašliava niekam neįdomi.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • I rarely drop conemmts, but I looked at a few of the responses on Akimirka tarp 15.03 ir 15.08 | Martinas Eimutis. I actually do have a couple of questions for you if you do not mind. Could it be simply me or do some of these remarks come across as if they are coming from brain dead people? And, if you are writing at other sites, I’d like to keep up with anything fresh you have to post. Would you make a list of every one of your social pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Žinau, žinojau ir galiu tik pacituot savo anksčiau patsuyaks žodžius: „Pavadinimas gal ir ne visai atitinka VLKK paliepimus, bet kompiuterinius įrašus rašau žmonėms, o ne kalbininkams, taigi pakentėkit.“Galiu parašyt viską lietuviškai, bet kas iš to, kai nei pats ką labai suprasiu, nei juolab skaitytojai Kažkas komentarų nepažiūri prieš klausdamas

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Tegu Pūkas gražina mano vaikystės kalną, be tvorų ir video kamerų.

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Uh pzrenajim, lijena sam. Iz ove perspektive ne bih se penjala, ali kad bih dosla u NYC i imala priliku popeti se mislim da bih se ipak predomislila.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • Ongelmaa ei olisi, jos tosiaan joeainkn listan henkilc3b6 olisi omatoimisesti julkisuuteen ilmoittanut e2809ckannattavansa pakkoruotsia tai ruotsin kielen vahvaa asemaae2809d Eivc3a4t listan henkilc3b6t ole yksityishenkilc3b6itc3a4, vaan eri yhdistysten ym. edustajia. Mielipiteet on julkista tietoa nc3a4iden ihmisten osalta, ja lista perustuu julkisiin tietoihin. Miten ihmeessc3a4 julkinen tieto voi rikkoa yksityisyyttc3a4? Vastaavaa olisi se, ettc3a4 minc3a4 haastaisin henkilc3b6n oikeuteen siitc3a4, ettc3a4 hc3a4n kirjoittaisi netissc3a4, ettc3a4 kannatan piraattiaatetta (olettaen, ettc3a4 en olisi esim. ollut koskaan ehdolla tai muuten nc3a4kyvillc3a4). Henkilc3b6n ainoa lc3a4hde tc3a4ssc3a4 olisi se, ettc3a4 olen Piraattipuolueen hallituksessa. Mikc3a4li kuitenkin kc3a4y kiistattomasti ilmi, ettc3a4 henkilc3b6t ovat kyseisen kannan julkisesti esittc3a4neet, on poistovaatimus perusteeton (mahdollisesti laiton) ja lista tulisi palauttaa (mieluiten lc3a4hteineen) sivuille. Ihminen on oikeusvaltiossa syytc3b6n kunnes on toisin todistettu. Toki tc3a4mc3a4 kirjoitus on tc3a4ysin ennakoitava tuntien sinun omat mielipiteesi kielipolitiikkaan (sinulla on siis oma lehmc3a4 ojassa). Koko teksti alkaa halventavalla sananvapausritari -haukkumasanalla. Kuten tavallista, haukut ihmisic3a4 jotka kannattavat yksilc3b6nvapauksia. Tc3a4tc3a4 olet harrastanut aiemmin mm. haukkuessasi vapaiden ohjelmistojen kannattajia ja yksityisyydensuojan kannattajia (erityisesti sosiaalisessa mediassa). Kannatat muutenkin holhousvaltiota monissa kirjoituksissasi, ja fanit kaikkea ihmisten vapauden sc3a4c3a4ntelyc3a4.Jos joku osoittaa, ettc3a4 et kannata vapautta tai vastaavaa, vastaat tyypillisesti juu lol olen natsi kommentilla. Noh, totalitaristi on ehkc3a4 parempi ilmaus.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  • chiLLy galiu paai kint apie girtnaajų tipus. visų pirma Lietuvoje yra 3 girtnaajų tipai:1. Pardavėjo kurį jis nurodo savo savo garantiniame pase.2. Tiekėjo apie jo terminą iek tiek sunkiau komentuot, nes jis nėra plačiai skelbiamas.3. Gamintojo jei ant prekės pakuotės nurodyta 5 metai, o pardavėjas davė 2, kreipiatės į to gamintojo atstovybę ir tvarkotes. It’s that easyo garantini Lietuvoje galios bent du metus, jei įrodysi, kad prekės defektas atsirado, prie tau įsigijant tą daiktą, tai itas dalykas tikrai ne kliento pusėje :)

   Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į MB? 1
Namų diagnostikos ekspertai. Kurie yra geriausi?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Grožio procedūra, kuri mažina net smulkiausias raukšleles 
Bėgant metams, galima labiau pastebėti, kad tam tikri veido bruožai pradeda po truputį...

Kaip pagyvinti tamsų vonios kambarį? 
Vonios kambario atmosfera turėtų būti šilta ir jauki, nes tai yra vieta, kur...

SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (3)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (7)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...