Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Spalis 27 Trečiadienis
 

Darbo partija žiniasklaidoje: Birželį visi tylėjo, o dabar šaukia

2008-02-10 12:47 | Politikų tribūna | Komentarų (13)

Viktoras Uspaskichas

Gerbiamieji, malonu, kad valstybėje atsiranda vis daugiau žmonių, kurie pradeda mąstyti ir analizuoti. Tačiau šis analizavimas yra bandinis (nuo žodžio „banda“). Kitaip sakant, jis vyksta bandos principu – arba visi tyli, arba visi rėkia. Žinoma, viskas priklauso nuo to, kas rėkia ir ant ko rėkia. O dėl ko rėkia? Šis klausimas net neegzistuoja.

Būtent taip išėjo ir su trigalviu slibinu, jau perkrikštytu į liūtą.

Džiaugiuosi, kad, susidarius šiai situacijai, turiu galimybę vertinti tuos pačius žmones, tik skirtingai išvertusius kailį.

Aš pirmas pasakiau, kad sandoris nuostolingas ir neskaidrus

Kai aš staiga grįžau iš Maskvos, oponentams visai to nelaukiant ir nesitikint, jie taip ir nesugebėjo tam pasiruošti ir užčiaupti man burną. Matavo man antrankius, klausinėjo, kodėl atvykau ir net domėjosi mano ideologija. Klausinėjo apie daug ką, bet tik ne apie bylą ir tuos milijonus, apie kuriuos rėkavo pusantrų metų. Kadangi nesuspėjo užčiaupti burnos, Uspaskichas, vos vienai dienai praėjus po atvykimo į Lietuvą, ėmė ir pasakė, kad nacionalinio investuotojo kūrimas yra korupcinis sandoris.

Ir iškart pasipylė: „Uspaskichą atsiuntė Kremlius tam, kad sužlugdytų nacionalinio investuotojo formavimą ir atominės jėgainės statybą!“ Rėkė visi – ir šalies televizijos, ir respublikinė spauda. O aš vis tiek kalbėjau ir rašiau. Analizavau, pateikiau faktus. Kuo daugiau rašiau ir aiškinau, tuo labiau visi rėkė.

Net pradėjau manyti, kad gal ko nors nesuprantu, kam nors iš tikrųjų trukdau? Tačiau netrukus paaiškėjo – mano teiginiai teisingi. Bet štai kur bėda – kalba Uspaskichas. Vadinasi, ne tas kalba.

Todėl ir mano pastarasis, kiekvienam suprantamas straipsnis apie valstybės interesų nepaisymą ir galimą korupciją kuriant trigalvį slibiną, buvo niekam neįdomus – nei žiniasklaidai, nei politikams, nei pozicijai, nei opozicijai.

Supratau, kad nei mano, nei Darbo partijos frakcijos nuomonė niekam neįdomi. Todėl prieš pat balsavimą frakcija susirinko Kėdainiuose ir aptarė šią situaciją.

Kodėl niekas nekėlė triukšmo birželį?

Balsuosim „prieš“ – vėl visi rašys ir rėks, kad darbiečiams taip liepė Kremlius. Todėl buvo nuspręsta balsuoti laisvai. Juo labiau kad atominės jėgainės įstatymas buvo priimtas birželį ir už jį tvarkingai balsavo ir konservatoriai, ir visų rūšių liberalai, ir socialdemokratai, aišku, ir valstiečiai.

O dabar vyko tik įstatymo koregavimas. Šioks toks jo pagerinimas valstybės ir žmonių labui. Vadinasi, nebalsavę už šiek tiek pagerintą įstatymo variantą, darbiečiai būtų „kalami“ dėl to, kad palaiko anksčiau Seimo priimtą prastesnį variantą.

Todėl kiekvienas Darbo partijos frakcijos narys galėjo balsuoti laisvai, kaip tinkamas. Vadinasi, pats turėjo nuspręsti, ar balsuoti už šiek tiek pagerintą variantą, ar palikti galioti birželį priimtą ir nepakoreguotą įstatymą. Dauguma frakcijos narių iš dviejų blogybių pasirinko mažesnę.

Dėl to vėliau pasipylė įvairių priekaištų. Bet mes jau įpratom nekreipti dėmesio į tai, ką šaukia nupirkta žiniasklaida ir konservatoriai. Įdomiau buvo žiūrėti į kitus – seimūnus Petrą Gražulį, Egidijų Klumbį, Valentiną Mazuronį, Petrą Auštrevičių, kurie tuojau pradėjo pranašauti, kas bus su Darbo partija ir Uspaskichu po balsavimo.

Jų nedomino nei socialdemokratai, nei valstiečiai, nei pilietininkai. Juos dominome tik mes ir tik dabar. Bet visiškai nedominome jų prieš pusantrų metų. Pabandysiu priminti.

Neteisėti teisėsaugos pareigūnų veiksmai

Aš suprantu, kad Darbo partija ir jos lyderis ne vienai politinei jėgai yra oponentai, ir gana stiprūs. Bet ir su oponentais rungiantis reikia kreipti dėmesį į demokratinės valstybės teisinius principus. Nė vienas neištiesė rankos, nepalaikė, neprotestavo, nors visi matė, kas buvo daroma.

Visi matė visų šalies televizijų ekranuose ir spaudos puslapiuose, kaip teisine save vadinančioje valstybėje neteisėtais metodais buvo daroma krata. Aštuoni pareigūnai, kaukėti ir ginkluoti, daro kratą 15-oje partijos būstinės kambarių ir neįleidžia į būstinę nei partijos advokato, nei partijos vadovybės.

Nors pagal teisinės valstybės principus kratą darančiųjų abi rankas turi matyti mažiausiai du liudytojai.

Kai buvo daroma krata Kėdainiuose, Uspaskicho namuose, buvo aptikta didelė pinigų suma. Dokumentais patvirtinamas jų egzistavimas ir legalumas. Pinigai paliekami ten, kur buvo rasti – mano name. Ir tą patį vakarą per respublikinę žiniasklaidą pranešama banditams – ir pinigų suma, ir adresas, kur jie yra. Pranešama tuo metu, kai apiplėšiami net inkasatorių automobiliai! Pranešama, kai tuo metu namie žmona yra viena su dviem mažamečiais vaikais… Viena, nes aš prieš kelias dienas, kai dar nebuvo jokių kratų, bylų ir požymių, kad jos bus, privalėjau išvykti už 3000 km į savo tėviškę, kur sudegė mano gimtasis namas ir motinos akyse liepsnose žuvo brolis.

Tačiau visuomenė buvo dezinformuojama, kad Uspaskichas pabėgo. Matyt, pikti liežuviai galėtų net prifantazuoti, jog aš specialiai organizavau gaisrą ir brolio žūtį, kad būtų pretekstas išvažiuoti. Šiaip ar taip, niekas nesidomėjo mano išvykimo priežastimis ir įvykusia nelaime. Niekas nepareiškė užuojautos, neištiesė rankos, buvo tik rėkiama, kad Uspaskichas pabėgo ir slapstosi. Tačiau tuometinis vidaus reikalų ministras Raimundas Šukys galėtų patvirtinti, kad nesislapsčiau.

Lietuvos Generalinę prokuratūrą ir Rusijos Generalinę prokuratūrą asmeniškai informavau apie savo buvimo vietą. Ir pasakiau: jeigu Lietuvos prokuratūra iš tikrųjų nori mane apklausti, tegul pasinaudoja Europos konvencija ir Lietuvos–Rusijos susitarimu dėl teisinės pagalbos.

Ar galima vadinti žmogų besislapstančiu, jeigu jis pranešė abiejų šalių prokuratūroms apie savo buvimo vietą? Žinoma, ne, nes tai būtų absurdas. Tačiau šie teisiniai absurdai tada niekam nerūpėjo. Kam jam tiesti pagalbos ranką, – nors jis yra Lietuvos pilietis, bet jis rusas! Ir visi nusispjovė į teisinės demokratinės valstybės santvarką, įstatymus ir principus.

Kuris pavojingesnis?

Tylėjo ir tyli iki šiol visi teisybės „ieškotojai“. Net kai į viešumą iškilo informacija apie Uspaskicho pagrobimą Maskvoje. Du pareigūnai su aukščiausių šalies vadovų palaiminimu atvyko į Maskvą organizuoti mano pagrobimo. Kai jiems nepavyko, jie kažkodėl greitai pabėgo atgal į Lietuvą. Bet noriu priminti: pagal teisinius demokratinės valstybės nuostatus pareigūnai, atvykę į Maskvą, turėjo kreiptis į Rusijos generalinę prokuratūrą. Užuot tai padarę, jie, papirkę vieno Maskvos rajono milicininkus, organizvo mano pagrobimą. O Rusijos generalinėje prokuratūroje taip ir nepasirodė.

Palyginkime tris areštantus. Gintaras Petrikas – sužlugdęs apie 300 įmonių, padaręs milijardinį nuostolį valstybei, atėmęs iš pagyvenusių žmonių apie 100 milijonų litų jų santaupų, gali laisvai važinėti po visą Lietuvą.

Kauno nusikalstamos gaujos vadeiva Henrikas Daktaras irgi gali važinėti po visą Lietuvą ir grįžti namo tik po 23 valandos. O Uspaskichas, sukūręs apie 4000 darbo vietų, visų mokesčių pavidalu sumokėjęs valstybei apie pusę milijardo litų, apie vieną milijardą litų darbo užmokesčio pavidalu sumokėjęs žmonėms, sukūręs ir išlaikantis 12 metų veikiantį labdaros ir paramos fondą, kuris suteikia pagalbą tūkstančiams žmonių sunkiu jiems metu, Uspaskichas, grįžtantis į Lietuvą savo gera valia, prieš tai pranešęs grįžimo datą, valandą ir reisą, tapo pavojingesnis visuomenei nei mano minėti nusikaltėliai. Jis negali išvažiuoti iš Kėdainių ir namie turi būti prieš 20 valandą vakaro.

Teisybės ieškotojai tyli. Gal todėl, kad patiems neteko to patirti.

Ne avinėlių tylėjimas

Tylėjo jie ir tada, kai tas rusas rėkte rėkė: „Neparduokite „Lietuvos dujų“! Palikite jas Lietuvos žmonių rankose. O jeigu labai trokštate parduoti, tai nors parduokite už realią kainą, kuri daug didesnė už siūlomą.“

Ne, nepaklausė. Pardavė „Lietuvos dujas“ už 200 mln. litų. Nors to turto vertė du milijardai litų. Ir pats verslas kainuoja milijardą litų. Tai buvo nė kiek ne mažesnė afera, nei Vakarų skirstomųjų tinklų pardavimas. Tačiau visi tyli.

Tyli todėl, kad garsiai kalbėti nenaudinga nei socialdemokratams, nei konservatoriams, nei valstiečiams, net prezidentui. Nes visi kaip nors susiję su šiais reikalais.

Tylėjo ir tada, kai Uspaskichas, būdamas ekonomikos ministru, sukūrė „Mažeikių naftos“ reprivatizavimo ir naujo privatizavimo schemą, kuri buvo patvirtinta uždarame Vyriausybės posėdyje. Tylėjo, kai jis savo atostogų metu skrido į Izraelį susitikti su „Jukos“ vadovais ir akcininkais bei suderinti „Mažeikių naftos“ akcijų kiekius ir kainą. Pagal kurią praktiškai ir buvo privatizuota „Mažeikių nafta“, o į valstybės biudžetą įplaukė beveik 2 milijardai litų.

Nors konservatorių vedlys Andrius Kubilius tada netikėjo ir šmeižė mano sukurtą schemą, dabar jis bando girtis anaiptol ne savo nuopelnais ir tais dviem valstybės gautais milijardais.

Skaudu, bet, matyt, tokia dalia visų, kurie idealistiškai žiūri į savo buvimą šiame pasaulyje…

Panašių faktų, kaip mano minėti, būtų galima ilgai vardyti. Čia tik maža dalis tų, kurie primena netolimos praeities paveikslą.

Mąstymas vienu smegenų pusrutuliu

Ir kai šiandien teisybės ieškotojai bando spjaudytis pagieža, neva po šio balsavimo Uspaskichui turi sušvelninti sąlygas, noriu pareikšti: man nereikia jų švelninti, aš noriu, kad su manimi elgtųsi teisiškai ir demokratiškai.

Mano veiksmai ir raginimai nesulaukė atgarsio, tad dabar viešai pasakysiu: bylos tyrimas, kaip paskelbė Generalinė prokuratūra, buvo baigtas dar iki Naujųjų metų, greičiau atiduokit ją į teismą!

Juo labiau kad Generalinės prokuratūros užsakytas bylos, pagal kurią aš įtariamas, auditas jau atliktas. Jo išvadose net nepaminėta mano pavardė. Tad klausimas: kodėl reikia Uspaskichą laikyti namų arešto sąlygomis, jei kaltinimai neįrodyti ir tyrimas baigtas? Ar ne tam, kad oponentai ieškotų tiesos be oponuojančios šalies? Kaip sovietų diktatūros laikais…

Tylėjo tie teisybės ieškotojai ir tada, kai demokratinėje valstybėje rinkimų metu kandidatą į Seimo narius laikė namų arešto sąlygomis, kad jis nesusitiktų su rinkėjais.

Todėl siūlyčiau teisybės ieškotojams atsargiau vartoti žodžius „teisė“ ir „demokratija“, jeigu jie mąsto ir gyvenimą mato tik viena smegenų pusrutulio puse.

Kas įrašė lemtingus žodžius į sutartį?

Po to, ką pasakiau, noriu priminti: nei konservatoriai, nei socialdemokratai, nei jokia kita partija, nei šalies vadovas, nei saugumas, nei vyriausiasis euroderybininkas, Lietuvai stojant į Europos Sąjungą, neįrašė į sutartį nė žodžio apie tai, kad Lietuva turi likti atominės energetikos valstybe.

Tai įrašė Seimo Ekonomikos komitetas, vadovaujamas būtent šito ruso Uspaskicho, kurį šiandien visi stengiasi sumaišyti su purvu. Jeigu nebūtų to įrašo, šiandien nebūtų nei kalbų, nei ginčų – statyti ar nestatyti, ir kaip statyti atominę jėgainę. Jos statyba būtų tiesiog negalima.

Todėl dar reikia gerokai paanalizuoti, kas kam tarnauja. Ir šiandien aš už tai, kad būtų pastatyta atominė jėgainė. O peikti šiandien reikia ne tas įstatymo pataisas, kurios buvo priimtos praėjusią savaitę, o įstatymą, kuris buvo priimtas birželio mėnesį 117-os Seimo narių balsais. Man būnant Maskvoje, o teisybės ieškotojams vieningai tylint. Deja, tada tylėjo ir balsvo už įstatymą kartu su socialdemokratais ir konservatoriai bei liberalcentristai. Tylėjo ir Ona Juknevičienė. Esu ir visada būsiu jai dėkingas už drąsą ir palaikymą sunkiu man ir partijai metu.Tačiau dabartinę jos poziciją man sunku suprasti. Kaip ir visų, kurie balsavo už įstatymą, o dabar kelia triukšmą dėl pataisų. Nors peikti reikėtų ne jas, o jų pačių priimtą įstatymą, kuris daug blogesnis už praėjusią savaitę priimtas pataisas. Jeigu jos nebūtų priimtos, tai Lietuvai liktų anas blogesnis įstatymas, kuris kažkodėl visiems tiko.

Kur slypi didžiausia blogybė

Bet, matyt, kaip sakiau pradžioje, bandos instinktas daro savo. Pradėjo rėkti tas, kuriam galima rėkti – ir visa banda pagavo! Rėkia, o kartu ir reklamuojasi. Dėl tos pačios priežasties ir iš partijos į partiją laksto, ir prezidentui peticijas rašinėja. Turbūt nė neįsigilina į tai, ką rašo, bet svarbiausia – kad visi girdėtų. Ir įsidėmėtų…

Tačiau svarbiausių blogybių reikia ieškoti ne čia, o Vakarų skirstomųjų tinklų privatizavime. Kai šie tinklai buvo parduoti neskaidriai, nusikalstamai, korumpuotai, 6 kartus pigiau nei iš tikrųjų kainuoja. Ir ne verslininkus ar privatų kapitalą čia reikia kaltinti, o valdžią, kuri sudaro šitokius valstybei nuostolingus sandorius. Ir tai nėra vienintelis toks sandoris. Jų daugybė. Pavyzdžiui, chemijos gigantas AB „Lifosa“, kuri kainuoja 2 milijardus litų, parduota už 24 milijonus litų. Ir išsimokėtinai – net per ketverius metus. Nors įmonės sandėliuose gatavos produkcijos ir žaliavų buvo už 30 milijonų litų! Toks privatizavimas – gėda ir valstybės vadovams, ir prokuratūrai, ir teisybės ieškotojams.

Siūlyčiau atsigręžti dešimtį metų ir prisiminti, kai tas pats Uspaskichas sakė: nenoriu dalyvauti tokiame „prichvatizavime“ ir valstybės turto grobstyme.

Aš ir šiandien džiaugiuosi, kad mano rankose nėra nė vieno „prichvatizuoto“ objekto iš valstybės rankų. O viskas – prikelta iš bankroto arba pastatyta už pinigus, paėmus kreditą iš banko.

Todėl prie manęs nelimpa purvas, kuris ant manęs pilamas.

Viktoras Uspaskich

 2008-02-10

Komentarai

 

 

 
 1. Thanks for another wonderful post. The place else may anyone get that kind of information in such a perfect manner of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m at the search for such info.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Hey, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. hey there and thank you in your information ? I have definitely picked up anything new from proper here. I did on the other hand experience several technical issues using this web site, as I experienced to reload the website lots of occasions previous to I may get it to load properly. I were considering if your web hosting is OK? Now not that I am complaining, but slow loading cases occasions will sometimes affect your placement in google and could injury your high quality ranking if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this once more soon..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. I was disgusted by this video. How is it funny or humorous to watch a beautiful animal blown to pieces. I could not believe the way people were responding to this video.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. I do love the way you have framed this difficulty and it does provide us a lot of fodder for thought. Nevertheless, through everything that I have seen, I basically hope as the actual responses pile on that people stay on point and in no way embark upon a tirade involving some other news of the day. Anyway, thank you for this outstanding point and whilst I do not really go along with this in totality, I value the viewpoint.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Taip, tai “YouTube” vaizdo yra daug geriau nei ankstesnės , tai vienas išrankiausią vaizdo kokybę , taip pat garso .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Fantastic web site. Plenty of useful info here. I¡¦m sending it to several friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your effort!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for rookie blog writers? I’d certainly appreciate it.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. hello there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything brand new from right here. I did however expertise a few technical points using this website, as I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently have an effect on your location in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too wonderful. I actually like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is actually a great site.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Tinkama valymo įranga – būtinybė kiekvienam verslui
Aukštos kokybės krosnelės namų jaukumui 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Pažintis su miceliniu vandeniu – kaip juo naudotis ir ką reikia žinoti? 
Dauguma moterų ieško idealios makiažo kosmetikos. Produktas, kuris nedirgina odos, jos netraukia ir...

Kas yra šaltas asfaltas ir kam jis mums visiems reikalingas? 
Šaltas asfaltas yra puiki priemonė duobėms taisyti asfaltuotose gatvėse ar keliuose, kiemuose ir...

Dilgėlių arbata – tiems, kurie turi mažakraujystę 
Dėl netinkamos mitybos anemija yra gana dažna šiuolaikinio žmogaus palydovė. Nors atrodo, kad...

Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (2)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (7)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...