Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 25 Ketvirtadienis
 

D.Kedžio mama prašo Seimo inicijuoti ikiteisminį tyrimą prokurorams ir R.Šalaševičiūtei

2009-12-01 14:22 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (141)

Drąsiaus Kedžio mama Laima Kedienė kreipėsi į Seimą, kad šis inicijuotų ikiteisminį tyrimą mažametės anūkės prievartavimo bylą vilkinusiems prokurorams ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierei R.Šalaševičiūtei (KK nuotr.)

Vakar visos Seimo frakcijos gavo D.Kedžio dukters močiutės Laimutės Kedienės prašymą , kuriame ji prašo Seimo inicijuoti ikiteisminį tyrimą Kauno miesto apylinkės prokuratūros, Kauno apygardos prokuratūros, Vilniaus apygardos prokuratūros, Generalinės prokuratūros prokurorams ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierei R.Šalaševičiūtei.

„Mano sūnus Drąsius Kedys dėl ikiteisminio tyrimo tyčinio vilkinimo ir skubių ikiteisminio tyrimo veiksmų būtino atlikimo pateikė:

– Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui 13 skundų,

– Kauno apygardos prokuratūros vyr. prokurorui K. Betingiui 8 skundus ir prašymus,

– Kauno apygardos prokuratūros prokurorui A. Kiuršinui 4 prašymus,

– Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorei G. Ročienei 12 prašymų ir pareiškimų,

– Vilniaus apygardos prokuratūros vyr. prokurorui R. Jancevičiui 4 prašymus,

– Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorui N. Bieliauskui 3 prašymus,

– Vaiko teisių apsaugos kontrolierei R. Šalaševičiūtei 10 skundų ir prašymų,

kurie nebuvo išspręsti.

Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto atlikto aplinkybių, susijusių su Drąsiaus Kedžio skundų tyrimu, parlamentinio tyrimo išvadoje konstatuota, kad ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas aplaidžiai, neoperatyviai ir nekvalifikuotai. Perėmusi tyrimą Kauno miesto apylinkės prokuratūra akivaizdžiai vilkino šį ikiteisminį tyrimą, nes iš esmės jokių naujų, tačiau tuo metu būtinų procesinių veiksmų neatliko. Nei Kauno apygardos prokuratūra, perėmusi šį ikiteisminį tyrimą nei Generalinė prokuratūra netyrė, kas kaltas dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūroje atlikto ikiteisminio tyrimo trūkumų, kokių organizacinių priemonių reikia imtis, kad ikiteisminiai tyrimai Kauno miesto apylinkės prokuratūroje būtų kontroliuojami ir atliekami operatyviai ir kvalifikuotai. D. Kedžiui oficialiai pranešus Generalinei prokuratūrai apie savo įtarimus, susijusius su Kauno apygardos teismo teisėju, jokių veiksmų dėl to nei Generalinėje prokuratūroje, nei Kauno apygardos prokuratūroje nebuvo imtasi. Kauno apygardos prokuratūrai perėmus ikiteisminį tyrimą daugiau kaip du mėnesius jokių esminių tyrimo veiksmų, kurie būtų sudarę galimybę sėkmingai baigti ikiteisminį tyrimą atlikta nebuvo. Generalinis prokuroras ir jo pavaduotojai, kiti Generalinės prokuratūros pareigūnai, atsakingi už ikiteisminio tyrimo, pradėto pagal D. Kedžio skundą kontrolę, neužtikrino įstatymų nustatytų prerogatyvų koordinuoti nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo veiksmus, pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika.

Pasiūlymuose (2 p.) nurodyta Generaliniam prokurorui principingai įvertinti visų ikiteisminį tyrimą vykdžiusių, kontroliavusių ir prokurorams vadovavusių pareigūnų veiksmus.

Generalinės prokuratūros sudaryta komisija tik po 11 mėnesių pripažino, kad nurodytas ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas netinkamai, jo metu neatlikti net pirminiai būtini procesiniai veiksmai, nors iki to momento D. Kedys jau buvo parašęs 32 skundus apygardų ir generalinei prokuratūrai būtent dėl netinkamai atliekamo ikiteisminio tyrimo. Tokia Generalinės prokuratūros sudarytos komisijos išvada leidžia pagrįstai manyti, kad apygardų ir generalinės prokuratūros pareigūnai aplamai netyrė D. Kedžio parašytų skundų arba juos tyrė netinkamai, t.y. neatlikdami savo pareigų.

LR BK 229 str. numato atsakomybę valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, dėl neatsargumo neatlikusiam savo pareigų ar jas atlikusiam netinkamai, jeigu dėl to valstybė, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos. Vertinant prieš tai nurodytas išvadas akivaizdu, jog ikiteisminį tyrimą atlikusių ir D. Kedžio skundus tyrusių prokurorų veiksmuose yra akivaizdūs nusikaltimo, numatyto LR BK 229 str., pažymiai, tačiau ikiteisminis tyrimas iki šio momento nepradėtas.

LR BK 228 str. 1 dalis numato atsakomybę valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, piktnaudžiavusiam tarnybine padėtimi arba viršijusiam įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo. Svarstymui pateiktose išvadose teigiama, kad nenustatyta prokurorų tyčia netinkamai atliekant ikiteisminį tyrimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad LR BK 15 str. 3 d. numato, jog nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas gali būti padarytas ir netiesiogine tyčia, kuomet jį darydamas asmuo suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti LR BK numatyti padariniai, ir nors jų nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems atsirasti.

Prieš tai aptartos aplinkybės leidžia teigti, kad ikiteisminį tyrimą atlikę ir D. Kedžio skundus turėję tirti prokurorai suprato, jog nevykdami savo tiesioginių pareigų, neatlikdami elementariausių pirminių procesinių veiksmų, iš esmės netirdami D. Kedžio pateiktų skundų ir juose nurodytų aplinkybių, piktnaudžiauja tarnybine padėtimi, numatė, kad dėl tokių jų veiksmų gali atsirasti LR BK numatyti padariniai ir nors jų nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems atsirasti, dėl ko jie turėtų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal LR BK 228 str. 1 dalį. Apie tai svarstymui pateiktose išvadose ir pasiūlymuose nieko nekalbama.

Visi Drąsiaus Kedžio skundai, į kuriuos iš esmės nebuvo nereaguota, išdėstyti pažymoje, kuri pridedama prie šio prašymo.

Ypatingai atkreiptinas dėmesys į tai, kad :

–     iki 2009-10-05 nebuvo atliktas nei vieno iš galimų įtariamųjų atpažinimas;

–     niekada nebuvo priimta ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis atlikti mažametės psichiatrinę -psichologinę ekspertizę „Vaiko raidos centre", kaip numato BPK 209 str., į kurį primygtinai reikalavo vežti prokurorai G. Ročienė, R. Čivinskaitė ir A. Kiuršinas;

–     iki šio momento nepatikrinti mažametės parodymai vietoje;

–     prokurorai mano sūnaus prašymus sprendė lydraščiais, bet ne nutarimais, kaip tai numato LR BPK 178 str. 3 d.;

–     skundus, adresuotus A. Valentinui ir K. Betingiui, dėl A. Kiuršino veiksmų atliekant ikiteisminį tyrimą, išsprendė pats prokuroras A. Kiuršinas;  

–     ikiteisminio tyrimo metu neišreikalauti duomenys apie galimų įtariamųjų telefoninius pokalbius iki ikiteisminio tyrimo pradžios,

–     D. Kedžiui kreipusis į Generalinį prokurorą pradėti ikiteisminį tyrimą teisėjui dėl galimos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 150 str. 4 d., ikiteisminis tyrimas buvo perduotas Vilniaus apygardos prokuratūrai, grubiai pažeidžiant Teismų įstatymo 47 straipsnio 3 dalį, kuri numato, kad pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo galimai padarytos nusikalstamos veikos gali tik generalinis prokuroras.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierei R. Šalaševičiūtei D. Kedys parašė 10 skundų, iš kurių į 5 atsakė, kad skundai nebus tiriami, į 2 atsakymai aplamai negauti, o 3 skundai persiųsti kitai institucijai. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklos tikslas – gerinti vaiko teisinę apsaugą, ginti vaiko teises ir jo teisėtus interesus, užtikrinti tarptautinės ir nacionalinės teisės aktuose nustatytų vaiko teisių ir jo teisėtų interesų įgyvendinimą, atlikti vaiko teisių užtikrinimo ir apsaugos priežiūrą bei kontrolę Lietuvoje (Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 2 straipsnis). Jokių savo pareigų R. Šalaševičiūtė neatliko, dėl ko ji turi būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn pagal LR BK 229 str.

Prašau nepritarti pateiktai Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto atlikto aplinkybių, susijusių su Drąsiaus Kedžio skundų tyrimu, parlamentinio tyrimo išvadai.

Į minėtos parlamentinio tyrimo išvados dalį „Pasiūlymai" 2 (antrą) punktą įtraukti pasiūlymą Kauno miesto apylinkės prokuratūros, Kauno apygardos prokuratūros, Vilniaus apygardos prokuratūros, Generalinės prokuratūros prokurorams, Vaiko teisių apsaugos kontrolierei R. Šalaševičiūtei pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 229 str., 228 str. 1 d.

Pareikšti nepasitikėjimą Vaiko teisių apsaugos kontrolierei Rimantei Šalaševičiūtei ir atleisti ją iš pareigų“, – Seimo narių prašo Drąsiaus Kedžio mama Laimutė Kedienė.

KK inf.

2009-12-01

Komentarai

 

 

 
 1. Oho! ši karikatūra tipas “YouTube” vaizdo aš peržiūrėti kai buvau pirminiu lygiu ir šiuo metu aš esu universitete ir matome , kad dar kartą čia .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Oho, kokiavaizdo ji yra ! Tikrai pedantiška kokybės video ,pamoka , šiame video yra iš tiesų informatyvus .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. VIEŠAS LAIŠKAS LR PREZIDENTEI DALIAI GRYBAUSKAITEI

  LR Prezidente, Dalia Grybauskaite, aš kreipiausi į jus net tris kartus su skundais, kuriuose pateikiau labai daug irodymų, jog prieš mane ir mano mažamečius vaikus buvo organizuotas valstybinis teroras kurį organizavo IŠKRYPĖLIS – ŽUDIKAS ALGIRDAS KATKUS .
  1. Jums buvo pateikti irodymai jog buvo organizuoti trys pasikėsinimai nužudyti mane, 1999, 2003, 2008m. (prokurorai viską bando nuslėpti)
  2. Aš jums pateikiau irodymus, jog buvo naudojamas savivaldybės socialinis būstas, kad organizuoti terorui prieš mane ir mano mažamečius vaikus, kurį vykdė neteisėtai, savivaldybės socialiniame būste specialiai apgyvendintas provokatorius GRIGORIJ ULEVIČ. Kuris nekartą buvo sumušęs mane ir nėščią , antros grupės invalidę R. Androsovą. (šis iškrypėlis net prostitucija užsiiminėjo, prokurorai viską bando nuslėpti).
  3. Jums buvo pateikti irodymai, jog aš kreipiausi nekartą į LRGP , kad būčiau iškviestas liūdytoju saugumiečio V. POCIŪNO nužudymo byloje kurią LRGP nekartą bandė nutraukti. Po šių kreipimusi buvo organizuotas užpuolimas ir pasikėsinimas nužudyti. Įra pakankamai irodymų, jog V. POCIŪNO nužudymas buvo organizuotas aukščiausiame lygyje, ir šio nusikaltimo bendrininkai įra prokurorai bei teisėjai.
  4. Jums buvo pateikti irodymai, jog mano vaikų motina R. ANDROSOVA kartu su vaiko teisių kontroliere R. VALANČIENE ir buvusia LRS vaiko teisių kontrolierė R. ŠALAŠAVIČIŪTE vykdė nusikaltimus prieš mano mažamečius vaikus. Visi šie nusikaltimai buvo nuslėpti su Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teisėjos R. KASIMOVIENĖS pagalba.
  5. Jums buvo pateikti irodymai jog po paskutino skundo į LRP kanceliariją , su kurio aš kreipiausi į JUS , kad būtų pradėti tyrimai , dėl nusikalstamų veikų prieš mane ir mano mažamečius vaikus, buvo organizuoti 3 plėšimai, 7 užpuolimai, tyčiojimaisi iš vaikų, buvo pateikti irodymai jog G. BERTULIS specialiai ivykdė autoivykį, partrenkė moterį, vos nesuvažinėjo vaikų, ir po šio autoįvykio grasino susidorojimu, man kaip liūdininkui, buvo bandoma 2 kartus suklastoti man baudžiamą bylą, pasodinti mane ir nužudyti. Visus šiuos nusikaltimus ivykdė G. BERTULIS kartu su žudike ANIA CHOMIAKOVA.
  6. LR PREZIDENTE; Aš pateikiau LRGP visų šių nusikaltimų įrodymus, pateikiau audio irašus kuriuose žudikė ANIA CHOMIAKOVA prisipažino jog nužudymas buvo organizuotas, prokuratūrai buvo pateikti audio irašai jog A. CHOMIAKOVA organizavo kartu su G. BERTULIU dar 2 pakartotinius pasikėsinimus nužudyti, bet jokie tyrimai neatlikti, ir viską bandoma nuslėpti.
  LR PREZIDENTE, KAIP DABAR PAAIŠKINSITE VISUOMENEI SAVO NUSIKALSTAMĄ NEVEILUMĄ ? O GAL BANDYSITE PASITEISINTI SAVO PATARĖJŲ NEKOMPETENCIJA ?
  GAL VISUS ŠIUOS FAKTUS NORĖTŲ PAKOMENTUOTI EX PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS, KURIAM BUVO PATEIKTI VISŲ ŠIŲ NUSIKALTIMŲ IRODYMAI, O GAL PONIA ADAMKIENĖ NORĖTŲ PAKOMENTUOTI VIEŠAI NUSIKALTIMUS PRIEŠ VAIKUS ?
  LR PREZIDENTE;
  Kodėl jūs neišėjote pažiūrėti D. Kedžio motinai į akis, kai ji kreipėsi į jus pagalbos, kurios sūnus dabar nužudytas. O gal norite pažiūrėti jo dukrai į akis, kurią dabar bandoma grąžinti ją pardavinėjusiai motinai, ir kuri neteisėtai saugoma už mokesčių mokėtojų lėšas. O gal jūs norite pažiūrėti į akis vaikam iš Pikeliškių vaikų namų, iš kurių buvo tyčiojimasi, ir vienas iš jų liko invalidu. Gal norite pažiūrėti L. Pociūnienei į akis, kurios vyras buvo nužudytas. O gal jūs norite pažiūrėti į akis mano trims vaikams iš kurių buvo tyčiojimasi ir grasinama susidorojimu, ir kurie pažysta vienas kitą tik iš nuotraukų ?
  LR PREZIDENTE, KODĖL GI JŪS NEATSAKĖTE Į VIEŠĄ LAIŠKĄ, SU KURIUO Į JUS KREIPĖSI „ LAISVO LAIKRAŠČIO“ REDAKTORIUS A. DRYŽIUS ?
  KOKS JŪSŲ RYŠYS SU PEDOFILŲ TINKLU ?
  Tai, kodėl gi jūs nepapasakojote Lietuvos žmonėm prieš rinkimus kaip pardavėte „Lietuvos Kurą“ už 1 Litą PEDOFILUI, žydui M. KLABINUI kuris suklastojo dokumentus, ir kuriam išmokėjote 18 milijonų litų. O vėliau valstybei reikėjo padengti dar 50 milijonų litų nuostolių. Šis iškrypėlis 1967 m. Kaune buvo nuteistas už našlaitės, nepilnametės išžaginimą , o vėliau pabėgo iš Lietuvos, kuriam vėliau EX Prezidentas A. Brazauskas suteikė LR pilietybę už nuopelnus Lietuvai.
  LR PREZIDENTE, AŠ JAU KREIPIAUSI Į VISUS 750 EUROPARLAMENTARUS SU PAGALBOS PRAŠYMU, IR SU PETICIJA Į EUROPARLAMENTĄ . MANO PETICIJAI SUTEIKTAS NUMERIS, ŠIUO METU JAU SIUNČIAMI NUSIKALTIMŲ ĮRODYMAI. NEPAVYKS NUSLĖPTI TIKROSIOS PADĖTIES LIETUVOJE, KUR PEDOFILAI ORGANIZUOJA NUŽUDYMUS , O PROKURORAI JUOS BANDO NUSLĖPTI.
  PREZIDENTE, KREIPIUOSI I JUS, KAD PAVESTUMĖTE ATITINKAMOM INSTITUCIJOM ATLIKTI TYRIMUS ;
  1. DĖL ALGIRDO KATKAUS VEIKLOS, KURIS ORGANIZAVO PROKURORO BIRŠTONO, SAUGUMIEČIO POCIŪNO NUŽUDYMUS, TERORĄ PRIEŠ MANO MAŽAMEČIUS VAIKUS, BEI 4 PASIKĖSINIMUS NUŽUDYTI MANE.
  2. DĖL EX LR GENERALINIO PROKURORO A. VALANTINO, (kurį jūs paskyrėte teisėju) BEI JO PAVADUOTOJŲ NUSIKALSTAMOS VEIKLOS , KURIE IRA AUKŠČIAU IŠVARDINTŲ NUSIKALTIMŲ BENDRININKAI.
  3. DĖL LR SEIMO VAIKO TEISIŲ KONTROLIERĖS RIMANTĖS ŠALAŠAVIČIŪTĖS NUSIKALSTAMOS VEIKLOS, KURI SLĖPĖ NUSIKALTIMUS PRIEŠ MANO VAIKUS, BEI ORGANIZAVO MANO DUKROS VIRGOS LUKOŠEVIČIŪTĖS GROBIMĄ, KURIĄ BUVO BANDOMA PARDUOTI . VISUS ŠIUOS NUSIKALTIMUS PRIEŠ MANO VAIKUS BANDOMA NUSLĖPTI SU KORUMPUOTOS 1 APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS, RENATOS KASIMOVIENĖS PAGALBA.
  4. DĖL VILNIAUS APYGARDOS VYRIAUSIOJO PROKURORO R. JANCEVIČIAUS NUSIKALSTAMOS VEIKLOS, KURIS 1997 m. BANDĖ SUKLASTOTI BAUDŽIAMĄ BYLA, A. KATKAUS NURODYMU, KURIĄ TYRĖ NUŽUDYTAS 2003m. PROKURORAS T. BIRŠTONAS (dėl išprievartavimo, turto prievartavimo, ir pornografijos platinimo). ŠI BYLA DINGO , O PROKURORAS R. JANCEVIČIUS NETEISĖTAI BUVO PAAUKŠTINTAS PAREIGOSE, TAPO VILNIAUS APYGARDOS VYR. PROKURORU.
  5. DĖL VILNIAUS m. 1 APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS D. MICKEVIČIENĖS, IR APYGARDOS TEISMO TEISĖJŲ D. P. ZALECKIENĖS, A. KARTANIENĖS, IR L. ŽUKAUSKO NUSIKALSTAMŲ VEIKSMŲ, KURIE KLASTOJO IR SLĖPĖ IRODYMUS BAUDŽIAMOJE BYLOJE Nr. 1A-35/2009. KAD IŠSUKTI ŽUDIKES NUO ATSAKOMYBĖS.

  el.pastas, vl55755@gmail.com
  tel, 867704339

  VLADAS LUKOŠEVIČIUS.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. ZMONES!VADOVAUKIMES PAPRASCIAUSIA LOGIKA.ISMINTIM.
  BLOGIU-BLOGIO,PYKCIU-PYKCIO NEAPYKANTA-IR TT NIEKO
  NEPASIEKSIM.PRISIMINKIT MOTINA TERESE..
  TAIGI-SEKMADIENY SURENKIM SVENTE VAIKAMS,JUK ZIEMA,SNIEGAS!
  GAL MUSU "ISRINKTIEJI"PAPRASCIAUSIAI MAZAI MATO VAIKUS!
  O VAIKUCIAMS BUS LIMKSMA-JUK BUS "VAIKU SVENTE"
  VILNIUJE-PRIE PREZIDENTUROS,KAUNE-LAISVES ALEJOJE,KITUOSE MIESTUOSE KUR TIK YRA VAIKU:)
  SVARBIAUSIA-JOKIU LIPDUKU!LOZUNGU!PLAKATU!P Y K C I O !
  LAIKAS 12.00 -KIEK PATIKS.:)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Pagarba Kedžių ir Venckų šeimoms .Mes ,Lietuvos žmonės , su Jumis, O minėtos šeimos – drąsūs ir sąžiningi žmonės , kovojantys prieš iškrypėlių klaną . Pedofilija – skaudi pasaulio rykštė ir civilizuotuose kraštuose su ja stipriai kovojama . Jei nusileisme , Lietuva paskęs purve , nes aukščiausiuose sluoksniuose tarpsta šis blogis.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Teisingai močiute. Ką Jums tenka išgyventi , sunku pagalvoti . Linkime stiprybės . Mes su Jumis. Mes Jums padėsime .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. manau , kad usas bando per Mintys ar panasu tinklalapi bendrauti su Aidu . Nes jis turi derint ginyba.

  Perziurejau katik Kitoks Poziuris laida ir radau Usas per kompa ale buvo isijunges ir ten toks tekstas ekrane buvo
  Gabriels Garsija Markesas 13 fraziu apie gyvenima .
  Pas ji buvo pazymeta antra eilute
  Cituoju
  Nei vienas zmogus nevertas tavo asaru , o tie kurie verti taves nepravirkdys.
  Gal tycia buvo parodyta , o gal uzslepta zinute.
  Sitas tai pat eina tinklalapi Mintys.lt gali buti , kad Usas jame lankosi ir is ten semiasi graziu fraziu vaikuciams.

  Ziurejau LNK nauja ale laida
  Kas idomiausiai Paulauska parode, kuris visad budavo sukuryje , kai vykdavo kokie skandalai su prokuratura, ale ekspertas.
  Bet Kedainiuose pries savivaldybiu ar seimo rinkimus buvo isplatinta i pasto dezutes tokia informacija.
  ale Uspaskio praturtejimo priezastys.
  Uspaskis valde dujas visi jau zinom, bet kaip jis jas gavo ta informacija atsidure pasto dezutese.
  Tai va pries tai tarpininkas, tarp gazpromo tada berods kitaip vadinosi ir Lietuvos duju buvo kitas toks zmogelis tas zmogelis , kai reikejo naujais metais vykt i Maskva ir tartis del nauju kainu ir duju kiekiu , buvo kazkaip itartinai sumustas su beizbolo lazdom ir uzdarytas i arestine ir ten laikomas .
  Kol zmogus sedejo ispausdinti keli laikrastukai ale jis banditas isversti i rusu kalba ir nuvezti i Maskva tipo ziurekite sukuo reikalu turite , Va tada ir perime Uspaskis su partneriu, o ju Prokuraturos stogas buvo Paulauskas. As savom akim maciau kai Uspaskis Paulauska gainiojo po scena Kedainiuose ir sake, kad jis geras kandidatas . Ir klause zmones uzka balsuosit.
  Idomu , kaip ju keliai sukasi daba gal Paulauskiukas perbego pas kitus. TUO ZMOGUMI NEGALIMA TYKETI NEI VIENU ZODZIU .
  Daba tos advokates ale tos pacios firmos , tai tai puikiai tinka ginybai , nes jai zmones laikomi atskiruos patalpose, daba advokates strateguoja ginyba ir aiskina kur nesuklyst.
  Kedys ale aborta liepe pasidaryt tai gerai nors ir liepe buvo nepilnamete , kaip ji sako bijojo straipsnio zmogus zino kuom tai kvepia.
  Kad tarnaite buvo ji jo netikiu , nes normalioi seimoi pas ji namuose gyveno ir jai zmogui namu ruosos darbus sunku nudirbt bunant visa diena namie tai kazka sako.Ir as tikiu kad gal Stankunaite buvo isimylejusi Kedi bet pasisuko viskas kitaip , bet kokia nepinamete ziuretu i 29metu deda idomiai isvarte LNK geresnis sikart Prodiuseris .Su Kedziu buvo taip pazystu as tokius pasportave ale brangios is paskutiniu nupirktos masinos grandineles firma drabuziai, laikrodukas, o saskaitoi stukyte tai ir tampe Stankunaite uz nosies ale afigenai bagotas, bet istikru, gal tik sese ar motina pasiturinti jis nebuvo kazkoks turcius gal kokiu simta gabalu lituku , kaip sako turejo tai cia nepinigai .Zmones per pakilima butus zemes pardave daba netiek turi gudresni.
  Kiek supratau Scenarijus pabaigos aiskus Kedys zudikas tie nekalti .
  Atsiims vaika , kad tas daugiau nieko nepasakotu ir tyletu . veliau lieps jam sakyt , kad buvo primokyta ir pan kad nusiplaut nes Usas to taip nepaliks ir visi pedofilai.
  Kedi suimant nusaus arba suiims kankins prirasys vaizdajuosciu ir lieps paneigt viska , o tada greiciausiai nuzudys bandant begti ar pan..
  Pamatysite pasibaigus viskam Stankunaite su dukra dings i tolima uzsieni , kaip dingo jau kita mergaite.
  Usas viska neigs , kedys bus nebegyvas .
  Ir kuo tuoliau tuo labiau matau kyso ponai saugumo ausys nes Paulauskiukas ju zmogus.
  Daba toliau nagrinejam LNK tai islenda , kad uz visu lievu laidu stovi vienas ir tas pats zmogus tos laidos butu Kita nuomuone , kakadu , nuodemiu desimtukas Abipus sienos ir jau buvusios kur mergos meduje musesi ir pan dar gal prisidejas prie olialia
  Tas zmogus yra Saulius Bartkus . jis viso to kurejas, O Gaivenis tik prie jo ir jis po juo eina . Visa informacija gauna Saulius Bartkus panasu is prokuraturos yra dar kazkokia moteriske Rita Laukaityte .
  Reiktu suzinot kas tuos zmones sieja su Andrium Usu ir gal paaisketu AIDAS tada
  Nes laidos Sauliaus Bartkaus tai visos kazkokiu naftalinu smirdi .Jis beje is alytaus

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Saukius Bartkus kuria LNK laidas kaipo a bipus siena ir Gaivenis tik po juo eina jie ten panasiai stovi
  Tai kad tas tylesnis grudresnis Saulius Bartkus

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. GAL LAIKAS SUŽINOTI APIE SAVIVALDYBĖS IR R. ŠALAŠAVIČIŪTĖS NUSIKALTIMUS PRIEŠ VAIKUS KURIUOS BANDO NUSLĖPTI LRGP

  Mano vaikams pastoviai buvo grasinama susidorojimu, jiems grasindavo vaikų motina RIMA ANDROSOVA, bet jos nusikaltimus bandoma nuslėpti. 2004m. po grasinimų vaikui ji neteisėtai buvo apgyvendinta „Vaiko ir Motinos Pensione“, apie tai žinojo ir direktorė N. Dirsienė, bet viską slėpė, kodėl pas ją nebuvo iškarto paimtas vaikas ? Pensione R. Androsova užpuolė svetimą vaiką net 2 kartus, mušė ir grasino nužudyti, šie faktai irgi nuslėpti. Vėliau vaikam pastoviai buvo grasinama susidorojimu, buvo daužomi langai, televizoriai. Apie tai žinojo ir vaiko teisių inspektorė R. Valančienė, bet viskas buvo slepiama.
  2006m. Gretimame savivaldybės socialiniame būste neteisėtai buvo apgyvendintas provokatorius GRIGORIJ ULEVIČ. Šio buto savininkas GINTARAS BERTULIS neteisėtai buvo perkeltas į svetimą socialinį butą „PILAITĖJE“, o jo bute buvo apgyvendintas G. ULEVIČ, kuris pradėjo terorą prieš mane, ir kuris vyko net pusantrų metų. Aš buvau sumuštas net 4 kartus, buvo sumušta jau 4 mėnesį nėščia mano sugyventinė. Tik po skundo į STT, provokatorius buvo iškeldintas, o į savo butą sugražintas G. BERTULIS. (tyrimai neatlikti, viską bandoma nuslėpti).
  2007.10.19. vaiko teisių inspektorė R. Valančienė atvykusi pas mus į namus, pagrobė mano dukrą Virgą Lukoševičiūtę, be jokios priežasties, kai motinos nebuvo namie. Taip pat ji bandė pagrobti mano sūnų Virgį Lukoševičiu 2006m. bet jai nepavyko. Aš kreipiausi i R. Šalašavičiūtę net 3 kartus, bet jokių paaiškinimų negavau. TAI KAM BUVO PAGROBTA MANO DUKRA ? TOKIEM PEDOFILAM KAIP USAS, AR FURMONAVIČIUS ? GAL PAKOMENTUOS ŠIUOS FAKTUS ŠALAŠAVICIŪTĖS PAVADUOTOJA MONIKA URMONIENĖ, O GAL PATI MOTINA RIMA ANDROSOVA ? KURIOS BŪTŲ JĄ PARDAVĘ JEI NEBŪČIAU GRYŽĘS IŠ VOKIETIJOS, O GAL PATI ŠALAŠAVIČIŪTĖ NORI PAKOMENTUOTI ?
  2007.11.06. ir 2008.02.05. aš kreipiausi į LRS Žmogaus teisių komitetą, ir įrodžiau, kad LRGP slepia nužudymus, ir nusikaltimus prieš vaikus. (bet tyrimai neatlikti).
  Čia aprašyta labai maža dalis nusikaltimų, kurie organizuoti ALGIRDO KATKAUS, kad nuslėpti prokuroro BIRŠTONO, saugumiečio POCIŪNO nužudymus, ir 3 pasikėsinimus nužudyti mane. (GAL PAKOMENTUOS ŠIUOS FAKTUS LRGP ?)
  Kad nuslėpti visus šiuos nusikaltimus savivaldybė kreipėsi į teismą, kad atskirti vaikus nuo manes. (GAL PAKOMENTUO ŠIUOS FAKTUS TEISĖJA RENATA KASIMOVIENĖ ?)

  TAI KIENO INTERESUS GINA R. ŠALAŠAVIČIŪTĖ, VAIKŲ AR IŠKRYPĖLIŲ KURIE ORGANIZUOJA NUSIKALTIMUS PRIEŠ VAIKUS ? AŠ PASIEKSIU, KAD TAVE TEISTŲ KAIP ŠIŲ NUSIKALTIMŲ BENDRININKĘ, ATSAKYSI UŽ MANO VAIKŲ AŠARAS.
  VLADAS LUKOŠEVIČIUS. Rašykite, atsiūsiu medžiagą. Tel. 867704339. email: vl55755@gmail.com

  P.S.
  R. ŠALAŠAVIČIŪTE TAU REIKIA BIJOTI NE D. KEDŽIO, NE MANĘS, TAU REIKIA BIJOTI VAIKŲ KURIE PATYRĖ NUOSKRIAUDAS, IŠ KURIŲ BUVO PASITYČIOTA. JEI TU BENT KIEK NUSIMANAI VAIKŲ PSICHOLOGIJA, TURĖTUM ŽINOTI, KAD VAIKAI IŠ VAIKNAMIŲ NEPAMIRŠTA NUOSKRIAUDŲ, JIE VISKĄ LAIKO SAVYJE, IR UŽTENKA MAŽIAUSIO POSTUMIO IR VISKAS IŠSILIEJA. O TAU ATEIS ATPILDO VALANDA. BET ŽINOK, KAD BAISIAUSIA NE BAUSMĖ , O JOS LAUKIMAS.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. GAL LAIKAS SUŽINOTI APIE SAVIVALDYBĖS IR R. ŠALAŠAVIČIŪTĖS NUSIKALTIMUS PRIEŠ VAIKUS KURIUOS BANDO NUSLĖPTI LRGP

  Mano vaikams pastoviai buvo grasinama susidorojimu, jiems grasindavo vaikų motina RIMA ANDROSOVA, bet jos nusikaltimus bandoma nuslėpti. 2004m. po grasinimų vaikui ji neteisėtai buvo apgyvendinta „Vaiko ir Motinos Pensione“, apie tai žinojo ir direktorė N. Dirsienė, bet viską slėpė, kodėl pas ją nebuvo iškarto paimtas vaikas ? Pensione R. Androsova užpuolė svetimą vaiką net 2 kartus, mušė ir grasino nužudyti, šie faktai irgi nuslėpti. Vėliau vaikam pastoviai buvo grasinama susidorojimu, buvo daužomi langai, televizoriai. Apie tai žinojo ir vaiko teisių inspektorė R. Valančienė, bet viskas buvo slepiama.
  2006m. Gretimame savivaldybės socialiniame būste neteisėtai buvo apgyvendintas provokatorius GRIGORIJ ULEVIČ. Šio buto savininkas GINTARAS BERTULIS neteisėtai buvo perkeltas į svetimą socialinį butą „PILAITĖJE“, o jo bute buvo apgyvendintas G. ULEVIČ, kuris pradėjo terorą prieš mane, ir kuris vyko net pusantrų metų. Aš buvau sumuštas net 4 kartus, buvo sumušta jau 4 mėnesį nėščia mano sugyventinė. Tik po skundo į STT, provokatorius buvo iškeldintas, o į savo butą sugražintas G. BERTULIS. (tyrimai neatlikti, viską bandoma nuslėpti).
  2007.10.19. vaiko teisių inspektorė R. Valančienė atvykusi pas mus į namus, pagrobė mano dukrą Virgą Lukoševičiūtę, be jokios priežasties, kai motinos nebuvo namie. Taip pat ji bandė pagrobti mano sūnų Virgį Lukoševičiu 2006m. bet jai nepavyko. Aš kreipiausi i R. Šalašavičiūtę net 3 kartus, bet jokių paaiškinimų negavau. TAI KAM BUVO PAGROBTA MANO DUKRA ? TOKIEM PEDOFILAM KAIP USAS, AR FURMONAVIČIUS ? GAL PAKOMENTUOS ŠIUOS FAKTUS ŠALAŠAVICIŪTĖS PAVADUOTOJA MONIKA URMONIENĖ, O GAL PATI MOTINA RIMA ANDROSOVA ? KURIOS BŪTŲ JĄ PARDAVĘ JEI NEBŪČIAU GRYŽĘS IŠ VOKIETIJOS, O GAL PATI ŠALAŠAVIČIŪTĖ NORI PAKOMENTUOTI ?
  2007.11.06. ir 2008.02.05. aš kreipiausi į LRS Žmogaus teisių komitetą, ir įrodžiau, kad LRGP slepia nužudymus, ir nusikaltimus prieš vaikus. (bet tyrimai neatlikti).
  Čia aprašyta labai maža dalis nusikaltimų, kurie organizuoti ALGIRDO KATKAUS, kad nuslėpti prokuroro BIRŠTONO, saugumiečio POCIŪNO nužudymus, ir 3 pasikėsinimus nužudyti mane. (GAL PAKOMENTUOS ŠIUOS FAKTUS LRGP ?)
  Kad nuslėpti visus šiuos nusikaltimus savivaldybė kreipėsi į teismą, kad atskirti vaikus nuo manes. (GAL PAKOMENTUO ŠIUOS FAKTUS TEISĖJA RENATA KASIMOVIENĖ ?)

  TAI KIENO INTERESUS GINA R. ŠALAŠAVIČIŪTĖ, VAIKŲ AR IŠKRYPĖLIŲ KURIE ORGANIZUOJA NUSIKALTIMUS PRIEŠ VAIKUS ? AŠ PASIEKSIU, KAD TAVE TEISTŲ KAIP ŠIŲ NUSIKALTIMŲ BENDRININKĘ, ATSAKYSI UŽ MANO VAIKŲ AŠARAS.
  VLADAS LUKOŠEVIČIUS. Rašykite, atsiūsiu medžiagą. Tel. 867704339. email: vl55755@gmail.com

  P.S.
  R. ŠALAŠAVIČIŪTE TAU REIKIA BIJOTI NE D. KEDŽIO, NE MANĘS, TAU REIKIA BIJOTI VAIKŲ KURIE PATYRĖ NUOSKRIAUDAS, IŠ KURIŲ BUVO PASITYČIOTA. JEI TU BENT KIEK NUSIMANAI VAIKŲ PSICHOLOGIJA, TURĖTUM ŽINOTI, KAD VAIKAI IŠ VAIKNAMIŲ NEPAMIRŠTA NUOSKRIAUDŲ, JIE VISKĄ LAIKO SAVYJE, IR UŽTENKA MAŽIAUSIO POSTUMIO IR VISKAS IŠSILIEJA. O TAU ATEIS ATPILDO VALANDA. BET ŽINOK, KAD BAISIAUSIA NE BAUSMĖ , O JOS LAUKIMAS

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Daug gražių ir nelabai gražių minčių,bet pasigendu lietuviško žodžio.Kas per žodis "pedofilas" arba "pedofilija".Reikia sakyti vaikapisis, vaikapisistė. Tada bus aiškus niekšų darbas, ir to darbo pasekmės.
  Žmonės nebijokit savo kalbos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. LNK "Abipus sysalo" jau neturejo ka parodyti,tik savo nuomone demonstravo.Melas jau isikvepe.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Ponia,esi kvaila per visą pilvą,jeigu tiki Saudargo sapalionėmis ,kuris neturi supratimo kas yra civilizuota teisėsauga ir dabartinė klaninė prosovietinė "teisėsauga".Saudargui,kaip ir jo šefams reikia,kad būtų pasitenkinta vien tik blondino A.VALANTINO nušalinimu,o reikalas daug rimtesnis,nes prosovietinę teisėsaugą būtina keisi į civilizuotą teisėsaugą.Esu įsitikinęs ,kad Seimo pienburnis SAUDARGAS apie tai neturi menkiausio supratimo,nors ko gero jo kišeniuje teisininko diplomas.Tai Kowno avinas ir tiek.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. 
  Pilietinės brandos ženklai
  Ketvirtadienis, 03 Gruodis 2009 00:45

  ." Keli korumpuoti Kauno Apygardos teismo teisėjai, nepatenkinti tuo, kad šio teismo teisėja Neringa Venckienė atskleidė tiesą apie pedofilijos skandale pagarsėjusį ir spalio 5 dieną nušautą teisėją J.Furmanavičių, atsisako kartu su ja dalyvauti civilinių bylų svarstymuose. Šių teisėjų elgesys artimiausiu metu bus svarstomas Teisėjų taryboje, be to, bus svarstomas ir N.Venckienės elgesys. O pedofilijos bylos tyrimas stringa, nėra nustatytas ir kartu su A.Ūsu ir J.Furmanavičiumi dviejų mergaičių prievartavimuose dalyvavęs trečias asmuo. Sudėtinga padėtis šalies teismuose ir prokuratūros sistemoje svarstoma ir Seime. Seimo narys, TS-LKD partijos pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas teigia, kad padėtis prokuratūros sistemoje sudėtinga, jau artimiausiu metu tai bus svarstoma TS-LKD frakcijoje, yra daug galimybių, kad bus iškeltas Generalinės prokuratūros vadovų atsakomybės klausimas, ir jau netrukus turėsime naują Generalinį prokurorą. Be to, P.Saudargo teigimu, bręsta ir kitos permainos, susijusios su buvusių KGB pareigūnų darbu valstybės institucijose. Jei vienas kitas buvęs KGB pareigūnas užima nežymias pareigas valstybės tarnyboje, tai nekelia grėsmės, bet buvę sovietinių specialiųjų tarnybų pareigūnai neturėtų užimti jokių aukštesnių pareigų. Žvelgiant į visą teisėsaugos sistemą ir teismus, jau yra rengiami nauji įstatymai ir esminės įstatymų pataisos, kurių pagalba tikimasi pasiekti pažangą šiose daugelio problemų kamuojamose srityse.""

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Žinote, kartais išveda iš pusiausvyros, todėl netyčia tenka ir pasikarščiuot

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Jie ne pedofiliją gina kaip tokią. Kedys pasipriešino klanui ir jie mobilizavosi ginti klano teises aplamai, o ne pedofiliją. Argi dar neaišku su kuo Grybauskaitė, kad jos reikia klausti? Atėjusi į prezidentūrą, ji dar bandė pasimėtyti skambiais žodžiais, bet ji blondinė, o Valantinas taip pat. O kad juos visus reikia PRIVERSTI dirbti valstybei ir PAGAL ĮSTATYMUS, tai tiesa

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. geriems žmonėms siūlyčiau rašyti gražius, padorius, garbingus komentarus, nes įtariu, jog specialiai šiame puslapy įsijungia "keisti" žmonės ir rašo žeminančiais terminais, su daugybe žemo lygio terminaų, norėdami kogero pažeminti šį portalą ir jame rašomą informaciją.Būkime stiprūs ir rašykime viską mandagiai, nors ir kaip atrodytų sunku ką nors apie pedofilų klaną pasakyti mandagiai.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...