Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 2 Antradienis
 

D.Grybauskaitė pakvietė Šventąjį Tėvą atvykti į Lietuvą

2015-10-29 13:13 | Politika | Komentarų (29)

Prezidentė Dalia Grybauskaitė su oficialiu vizitu apsilankė Vatikane ir susitiko su Popiežiumi Pranciškumi. Nuotr. iš www.lrp.lt/aut.R.Dačkus

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su oficialiu vizitu apsilankė Vatikane ir susitiko su Popiežiumi Pranciškumi.

Kitąmet minėsime Lietuvos ir Vatikano pilnai atkurtų diplomatinių santykių 25-metį. Pasak Prezidentės, Lietuva nuolatos, ypač sunkiausiomis akimirkomis, jautė Vatikano palaikymą. Popiežiaus padrąsinimas labai svarbus ir šiandien, susiduriant su naujais iššūkiais. Per audienciją šalies vadovė pakvietė Šventąjį Tėvą atvykti į Lietuvą.

„Lietuvos žmonės visada jautė dvasinį Vatikano palaikymą – ir gindami laisvę, ir kurdami savo valstybę. Šiandien Popiežiaus Pranciškaus moralinis autoritetas ir lyderystė prisideda prie Lietuvai, Europai ir visam pasauliui svarbių ir reikalingų pokyčių siekiant taikos ir žmonių gerovės, tarpusavio santarvės ir vienybės. Naujas Šventojo Tėvo požiūris, asmeninis pavyzdys ir padrąsinimas svarbus visiems, kas atkakliai gina laisvę ir žmogaus teises, kovoja už skaidresnį ir teisingesnį gyvenimą, kuria socialiai atsakingą ir gailestingesnę visuomenę“, – sako Prezidentė.

Šiandien Lietuvos ir Vatikano dėmesio centre – pasaulį krečiantys konfliktai ir mūsų regione tvyranti įtampa, būtinybė stiprinti Jungtines Tautas, jų vaidmenį sprendžiant konfliktus, užtikrinti humanitarinę pagalbą nuo skurdo ir karo bėgantiems žmonėms.

Lietuvai ir Vatikanui susirūpinimą kelia padėtis agresijos krečiamoje Ukrainoje. Popiežius karą šios šalies Rytuose vadina „brolžudišku“ ir ragina atkurti taiką laikantis tarptautinių teisės normų.

Europą užplūdusi pabėgėlių banga – taip pat bendras visų rūpestis. Popiežius vienas pirmųjų sureagavo į katastrofiškai augantį migrantų žūčių skaičių Viduržemio jūroje ir ragino ES sukurti nuoseklią migracijos politiką, kuri ne tik padėtų prieglobsčio ieškantiems žmonėms, bet ir apsaugotų ES piliečių teises. Popiežius kviečia visas Europos parapijas priimti nors po vieną pabėgėlių šeimą. Lietuvoje katalikų bažnyčia ir „Caritas“ jau 15 metų globoja karo pabėgėlius ir padeda jiems integruotis visuomenėje.

Ir Lietuvos Prezidentė, ir Vatikano vadovas ypatingą dėmesį skiria kovai su korupcija, socialinės atskirties mažinimui, bendruomeniškumo skatinimui.

Pasak Prezidentės, geopolitinių grėsmių akivaizdoje gailestingumas ir atjauta įgauna ypatingą svarbą. Popiežius 2016-uosius yra paskelbęs jubiliejiniais Gailestingumo metais, o Vilnius įvardijamas gailestingumo miestu. Prezidentė Popiežiui padovanojo dviejų švenčiausių Lietuvos paveikslų – Aušros Vartų Gailestingumo Motinos ir Gailestingojo Jėzaus – reprodukcijas. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos paveikslas taip pat puošia ir lietuvių koplyčią Šv. Petro bazilikoje Vatikane.

Šalies vadovė Popiežiui Pranciškui taip pat padovanojo savo bičių medaus, puošto Lietuvos vaikų piešiniais.

Po pokalbio su Šventuoju Tėvu šalies vadovė susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolino ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Paulu Gallagheriu.

Tai ketvirtasis Prezidentės vizitas į Vatikaną. Pirmasis šalies vadovės dvišalis susitikimas su dvasiniu katalikų bažnyčios vadovu įvyko 2010 metais. Tuomet Prezidentė susitiko su Popiežiumi Benediktu XVI. Valstybės vadovė taip pat 2013 m. dalyvavo Popiežiaus Pranciškaus inauguracijos ir po metų – Popiežiaus Jono Pauliaus II kanonizacijos ceremonijoje.

Komentarai

 

 

 
 1. Isverte skura ,be jokio sazines grauzimo.Atsidavinejo komunistam-dabar kapitalistam.Tai ka ji myli istikruju?

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Mano nuomone:Kas isrenka ta Sv.Teva.Suvaziuoja i Vatikana pe..filu sostine atstovai pasidabine raudonom kepuraitem issirenka sau karaliu is tokiu paciu kaip ir jie! Sis jau pasiskelbe kad kalbes Dievo vardu! Nesamone didziausia – ka turi bendro Dievas su pe..filu atstovais. Pagalvokit gerai?Panaikinkit celibata!!! sumazes pizd..keliu baznycioj!

  Thumb up 2 Thumb down 0

 3. 1.Komunistu Partika:ikurta zydu ir Vadovai zydai.Taigi:kokia tiktoji Prezidentes Pavarde?Manau ji Adamkaus analogas…patiko ir is lenko- zydo tapo lietuviu…bet tapti tuo kas buvo padet turejo irgi zydu valdoma KGB ,CZV…iki.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. Lai,vatikanas isileidzia archyvus,kad Lietuva susipazintu,kaip giliai uzkasta musu istorija,jug viskas,ten.Manau zaktelti reiketu ir uz galvos susiimti,kaip mes suniokoti!

  Thumb up 5 Thumb down 0

 5. Absurdas -Grybauskaitės postringavimai pateikiami tarsi pontifiko ir ponios su nėlynu sarafanu bendra deklaracija su kvailais. Iš kur panelė ištraukė sąvoką – VILNIUS GAILETINGUMO MIESTAS? Aušros Vartų koplyčioje yra šv. Mergelės Marijos paveikslas – MATER MISERICORDIUM. Gal jau ji pati pretenduoja į gailestinngumo karalienę.

  Thumb up 6 Thumb down 0

 6. Gerb., Nebepuldinėkite Ekselencijos Prezidentės dėl praeities… Kas žino,kodėl Ji šitaip elgėsi (buvo komuniste)- dėl įsitikinimo ar tik norėdama gyvenime kažko daugiau pasiekti..

  Thumb up 1 Thumb down 6

 7. DIDŽIOJI TEMIDĖ- DIEVO TĖVO APRAIŠKA
  2012 M. SPALIO 1 D.

  Mano mylimieji vaikai žemėje, nejaugi jumyse įsibujojo ekstrasensorinė dinamika- šėtonas? Amen. Aš, Jėzus, Didžiojo Tėvo Sūnus Atpirkėjas, išėjęs pas savąjį Tėvą, kad atiduočiau savąją savųjų suvestinę. Amen.
  Bažnyčiose manęs neliko, jos atiteko didžiajam Belzebubui. Amen. Dalis tikinčiųjų pakibo ant bedugnės krašto, nes niekas jųjų neatpirkinėja. Amen. Mano Švenčiausiasis Kūnas ir Kraujas išlietas iš eucharistinės Taurės- Kieliko. Amen. Svarbiausias gyvybines medžiagas atmetė didieji oligarchai- demonų draugija- masonų ložė. Amen. Kodėl nebudėjote, vaikai žemėje, nejaugi pamiršote Amžinojo gyvenimo dimensinį iždą? Amen.
  Aš, Dievas Tėvas ir Sūnus Jėzus esame Viena, o tai reiškia, kad šiame laike tvyro Mūsų teisiminė valanda. Amen. Visi lobiai jūsų suskaičiuojami, pinigai jau atrūšiuoti. Amen. Kas nedavė man, Dievui, dešimtinės denarų, tas neteko tų pinigų, kurių vaitojime aidi Lietuva. Amen. Ką sukrovėte į savas skrynias, surasite dar būdami gyvi žemėje. Amen.
  Dalis pinigų nuteka didžiajam Belzebubui, kad padengtų pedofilinę sistemą- iždinį pragarą. Amen. Pedofilijos sistemoje yra nuoroda, kuriai jūs bene visi paklusote. Amen. Dalis piniguose skirta Erodui, Erodas jūsuose- Vatikanas. Amen. Dalis aukso skiriama Judui Iskarijotui- Izraeliui. Amen. Dešimtinės nuobiros atiduodamos smogikų bendrams- klanui. Amen.
  Sutvėrėjo dėka judiškoji lietuvių tauta išlieka gyvastyje, bet…… Izraelitiškieji bendrai trokšta visa užimti, išnuodyti tautas papildų gausa bei surogatiniu maistu. Amen. Žudomi jauni kūdikiai ir pagyvenę asmenys, jiems mažinamos išmokos Liucifieriaus paliepimu. Amen. Žinokite, vaikai žemėje, kad Aš, Dievas Tėvas, stebiu puolančius dvasioje ir leidžiu skausmus, kad bent kiek kiltumėte savojoje dvasioje. Amen.
  Didysis pragaras jau užpildytas, jį tebepildo tie, kuriems Jėzus tapo nieku. Amen.
  Kunigų luomas pašlijęs, valdo jį svetimšalė dvasia. Amen. Kas paklūsta didžiojo Galioto įsakymams, pražudo savąją dvasią. Amen. Jūs, vaikeliai, netikėkite jųjų skelbiamomis tiesomis, jųjų tikslas sunaikinti Lietuvos iždinį balansą- tautybę. Amen.
  Surinkite, vaikeliai, ko daugiau Tėve mūsų maldų ir aukokite srūvančiai Jėzaus Švenčiausiajai Širdžiai, Ji trokšta jums išvadavimo. Amen.
  Svetimo dievo Bastilija visai nutraukė bendruomeninį ryšį Dieve. Amen. Sveika, Marija malda tapo jums pirmine malda, kurioje visai nėra skirtų atpirkimui malonių. Amen.
  Uždarykite didžiąsias bastilijas- vienuolynus, ten vyksta didieji žaginimai ir kita. Amen. Kunigų luomas pajuodęs, dvokas sklinda poaltorinėje vietoje. Amen. Kunigų poaltorinė vieta atiteko juodajam, ten staiposi nusmurgusios dvasios esybėje. Amen. Neleiskite vaikų prie esamų kunigų, jie perduoda ne dieviškąją dvasią. Amen. Šėtonas gražiai kalba, bet nedaro, Manyje, Dieve, gerųjų darbų, jų valioje egzistuoja vienuolinė sistema. Amen.
  Išguikite lauk egzorcistus, jie nepelnė Manyje, Viešpatyje, malonių. Amen. Sugriuvusi dieviškoji Bazilika- šventovė, žmonijoje užgesė tyrąją, tikėjimui skirtąją ugnį. Amen. Vibracijų dažnyje neliko dieviškumo homilijų, visa perėmė šėtonas, bei Galiotas. Amen.
  Vatikano nedorybė išsiliejo ant viso pasaulio, pedofilai siautėja be savojo ganytojo. Amen. Vatikaninė sudėtis supuvusi, ten įėjęs veikia didis demonas su galiotiškąja sistema. Amen. Bus daug skausmo ir dantų griežimo tiems, kurie būdami aršiais velniais, varinėjo ir tebevarinėja piktąsias dvasias. Amen. Jų galiose nėra dieviškojo veikimo, visa jau atiduodama Didžiajam Teismui. Amen. Būkite mažutėliai su Manimi, Dievu, turėkite viltį Tėve mūsų maldoje. Amen. Neenkite, prakeiktieji, savąja išmone žmonijos, nesuvokimas atėjo atmetus garbingąją Tėve mūsų maldą. Amen. Sugriausiu Aš, Dievas Tėvas pūvančias jūsų avinyčias- vienuolynus, plėniais nueis jūsų aimanos. Amen. Dalis kunigų lai surenka savųjų kūdikių nužudytuosius palaikus, laidojami jie po vienuolyno sienomis bei grindimis. Amen. Bastilija jūsų prakeikta, prakeikimas lydi ir lydės su aimanų gausa. Amen.
  Laukite naujų žinių, globoju jus Aš, Viešpačių Dvasia- Kūrėjas. Amen.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 8. Šiandien žvejojant teko išgirsti ,kad Grybauskaitė Popiežiui Pranciškui padavanojo brangiausią savo relikviją -partinį bilietą.

  Thumb up 10 Thumb down 0

 9. Net karalienė Mikalda nustebtų pamačiusi kas vyksta- aršiausi dialektinio materializmo atstovai į Vatikaną važiuoja, Šventą Tėvą į svečius kviečiasi.
  Gal tikrai svieto pabaiga ateina?
  Kažin ranką popiežiui ar bučiavo?

  Thumb up 11 Thumb down 0

 10. Gal ji nori Popieziui prisipazint ir atgailaut, uz padarytus Lietuvai ir jos zmonems nusikaltimus?

  Thumb up 7 Thumb down 1

 11. Gerb panele, gal galetut parodyt Popieziui video, kaip buvo smurtu atimta Deimante? Bet ne 12 min., o visa video. Jam patiktu…..Dar tokios isverstaskures nemaciau.

  Thumb up 8 Thumb down 2

 12. Dalia – pati švenčiausioji Lietuvos komunistė. Kur buvus, kur nebuvus,- vis pas Popiežių!

  Thumb up 10 Thumb down 1

 13. paprašykite popiežiaus, kad į Lietuvą atsiųstų gvardiją egzorcistų – išvaryti nelabųjų iš seimo, vyriausybės, valstybės įstaigų, teisėsaugos ir teismų.

  Thumb up 11 Thumb down 1

  • Seimui tai tikrai egzorcisto nereikia. Jis turi savo nuosavą, kuris jau treti metai, kaip nieko kito neveikia tik piktą dvasią iš Seimo išvarinėja. Deja, kol kas labai nesėkmingai. Dar savo asistentą A.Naką, kuris dingo be žinios, Seimo egzorcistas ekskunigėlis J.Varkala prarado, tai net kodylo nebėra kam paduoti.
   O du egzorcistai viename seime tikrai susipeš. Taip kad Seimui egzorcisto iš Vatikano nereikia. Vietinis prisiekė visais šventaisiais velnią iš Seimo išvaryti.
   Išsižiokit ir laukit. Gal ims ir išvarys? Nors stebuklų šiais lakais ir nebebūną, bet, ponios ir ponai, ubagai ir ubagės, broliai ir sesės, komunistai ir iš jų atsivertę šventieji, vilties nepraraskit. Viltis visada kojytes pakrato paskutinė!

   Thumb up 2 Thumb down 1

 14. “Popiežius 2016-uosius yra paskelbęs jubiliejiniais Gailestingumo metais, o Vilnius įvardijamas gailestingumo miestu” – o Vėsaitė bus įvardijama “Gailestingumo Motina”, pas kurią apsistos visi pabėgėliai

  Thumb up 7 Thumb down 1

 15. – gera atsvara bus visoms toks bedievėms butybėms, o tai plaukioja pilkuma ,. nei veido nei kūno, tik masė kažkokia. :)

  Thumb up 0 Thumb down 6

 16. kai Brazauskas pakvietė popiežių į Lietuvą, tai turėjome Pakaunės įvykius.
  ….
  ???

  Thumb up 7 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...