Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Sausis 16 Šeštadienis
 

Buvęs Seimo narys – nusikaltėlio kailyje

2010-01-22 14:44 | Teisėsauga | Komentarų (26)

Kęstutis Gaška pakraupęs : XXI amžiuje - XIX amžiaus areštinė ir gyvuliškas elgesys su suimtaisiais.KK nuotr.

„Tokio pažeminimo gyvenime nebuvau patyręs“, – „Karštam komentarui“ sakė buvęs Seimo narys, mokslų daktaras, dabar pensininkas Kęstutis Gaška.

Negalėdamas išlaikyti savo mažamečio sūnaus, buvęs parlamentaras pastaruoju metu dirba taksi vairuotoju. Būtent dirbant taksistu, buvusiam parlamentarui ir atsitiko ši istorija, baudžiamąja byla ir suėmimu. Taigi, kas nutiko buvusiam parlamentarui?

K.Gaška: – Vieną kartą draugas paprašė jį nuvežti į Antavilių sodus. Aš jį nuvežiau į tą sodą.

Draugas konfliktavo su tokiu Aleksandru Ščiukinu, kuris nori perimti išvykusio į Airiją Lisausko namą. O mano draugas Igoris Agafonovas to namo savininko Lisausko paliktas tą namą prižiūrėti. Jis ten buvo įsikūręs servisą, taisė automobilius (dažė kėbulus). Tačiau dabar po vėžio operacijos yra neįgalus, negali dirbti to darbo, todėl ten važiuoja tik pašerti šunį. Būtent tada, spalio 20 d., mes ir nuvežėm šuniui maistą. Ir ten, Antaviliuose, susitikome tą Ščiukiną, kuris reikalavo, kad Agafonovas atiduotų raktus.

“Karštas komentaras“: – Tai kas yra tas Ščiukinas namo savininkui Lisauskui? Ar jie giminaičiai?

– Nežinau. Ten yra ne šiaip sau sodo namelis, bet namas didelis, gražus. Man Igoris Agafonovas minėjo, kad kažkur prieš 10-15 metų Lisausko motina norėjo tą namą parduoti ir norėjusi tada 40 tūkstančių markių. Bet pirkėjų tada neatsirado, mama numirė, ir tas namas liko Lisausko nuosavybė. Lisauskas, išvažiuodamas į Airiją, paliko Igoriui Agafonovui raštišką įgaliojimą prižiūrėti namą, mokėti už elektrą ir komunalines paslaugas.

-Taigi jūs atvažiavote pašerti šuns?

– Taip. Mes atvažiavome, aš pradėjau vaikštinėti. Tas Aleksandras (tik vėliau sužinojau, kad jo pavardė Ščiukinas), prišoko prie manęs, išsitraukė iš už nugaros revolverį, prikišo man prie pilvo ir sako: “Čia kovinis ginklas, aš turiu leidimą, paleisiu tau kulką į pilvą”. Ir jis mane iškeikė visokiausiais necenzūrinės rūšies gražiais žodžiais.

Aš buvau šokiruotas. Man pakilo spaudimas…

Igoris man buvo sakęs, kad tas žmogus dirba apsaugoje ir saugo vieną naktinį klubą. Aš pamaniau, kad tas žmogus – iš apsaugos policijos, todėl paskambinau į apsaugos policiją budinčiajam ir pasakiau tą įvykį. Bet kadangi buvau labai susijaudinęs, nesugebėjau jiems nieko išaiškinti. O Ščiukinas tuo tarpu su tėvu ir draugu sėdo į mašiną ir išvažiavo.

-Tai jie lauke buvo, kai jūs atvažiavot?

-Taip. Ščiukinas norėjo iš Igorio perimti namo raktą.

-Ir jūsų draugas atidavė tą raktą?

-Atėmė! Jeigu jisai ginkluotas buvo…

Detektyvas persikėlė į policiją

K.Gaška: – Aš parašiau pareiškimą policijai. Praėjus savaitei, gavau Vilniaus miesto 5 policijos pakvietimą, kad aš atvykčiau paaiškinti. Atvykau, viską papasakojau, paaiškinau, ir su policijos pareigūnais nuvažiavau į Antavilių g. 10. Jie ten viską nufotografavo, ir aš maniau, kad tuo viskas baigsis.

Praėjo dar 10 dienų, mane vėl iškviečia į policiją – kitas tyrėjas, tiksliau – tyrėja. Aš jos klausiu: ar suradot tą žmogų? Atėmėt iš jo ginklą? Jis gi yra pavojingas – jeigu jis gali grasinti žmonėms su ginklu, jis yra visuomenei pavojingas. Tai jinai baisiai supyko, kad aš ją čia mokau. Tuo mūsų pokalbis ir baigėsi. Ir štai visai nesenai ji mane vėl kviečia atvykti.

Ji mane pasikviečia penktadienį, 11 val. Aš atvykstu 10.45 val. Sėdžiu, laukiu. Ji mane mato. Išeina ir sako: „Tuoj už trijų minučių aš jus priimu“. Laukiu 10, 20 minučių. Sakau, palauksiu pusę valandos ir išeisiu, kadangi profesoriaus mes, studentai būdami, laukdavome tiktai 15 minučių. Pralaukęs pusvalandį, atsistojau ir išėjau.

Aš nespėjau išvažiuoti, kai skambina: ar jūs negalit grįžti? Pasakiau, kad aš dirbu, kad mano valandos suskaičiuotos, susitiksim pirmadienį.

Atvykstu pirmadienį, lygiai 15.30 val. įeinu į jos kabinetą. Be tyrėjos kabinete sėdi dar du žmonės – policijos darbuotojai. Ant stalo priešais mane išdėlioti ginklai – trys pistoletai ir vienas revolveris. Ir prasideda: vardas, pavardė… Ji manęs paklausia, ar man reikia vertėjo. Paklausiau, į kokią kalbą? Jeigu į anglų, tada taip.

Tada aš iš karto pareikalauju, kad būtų atliktas mano apklausos audio įrašas – nes aš dar esu pakliuvęs tarybiniais laikais (viena tardytoja mane tardė, bet laimei aš tada kišenėje diktofoną turėjau. Ir kai ji neteisingai parašė protokolą, aš jai parodžiau diktofoną, ir ji protokolą suplėšė). Tačiau tyrėja atsakė, kad „mes neturim galimybių, bet jeigu jūs paaukosit tūkstantį litų mūsų komisariatui, tai mes nusipirksim ir tada naudosim“.

Taigi tyrėja užpildo pirmą lapą dėl atsakomybės už melagingus parodymus ir palieka tris ar keturias laisvas skiltis. Aš sakau, kad su laisvomis skiltimis protokolo nepasirašysiu. Aš paimu ir savo ranka išbraukiu laisvas skiltis. Kad jinai pasiuto! „Kaip jūs drįstate taisyti protokolą?“ Pasakiau, kad netaisau, bet perbraukiu tuščias vietas, ir protokolo nepasirašysiu, jeigu yra tuščios vietos. Tada ji suplėšo tą lapą, paima naują, užpildo, bet dabar jau pati užbraukia protokole tuščias vietas.

Paskui ji klausia: „Kokiu ginklu jus gąsdino?“

Aš jai rodau į revolverį ir sakau, kad tai yra tos sistemos ginklas. Ji fotografuoja mano ranką, pridėtą prie to revolverio. Paskui paduoda man pasirašyti ir aš pasirašau neskaitęs. Ji skaito, kad aš pripažįstu, jog tai yra to kaltinamojo ginklas.

Aš sakau, jog aš taip nesakiau. O policininkas, kuris sėdėjo tame kabinete, sako: „O jūs gi pasirašėt“. Sakau: „Jūs sufalsifikavot, aš neskaitydamas, pasitikėdamas Lietuvos pareigūnu, pasirašiau“. O man policininkas vėl aiškina: „Jūs gi pasirašėt“. O aš sakau: „Bet jūs gi neteisingai parašėt“. „Bet jūs gi pasirašėt! O kodėl jūs neskaitėt?“ Sakau: „Duokit man tą protokolą“. Aš paėmiau tą protokolą ir suplėšiau.

Kaip jie pasiuto! „Aš jus pasodinsiu!” Aišku, rezultate jie mane pasodino – 24 valandoms, ir iškėlė baudžiamąją bylą.

Bet dabar, žiūrėkit, kur pats gražiausias dalykas: aš beveik 20 metų dirbau moksliniu tyrėju, todėl galiu pasakyti, kad pats eksperimentas buvo nešvarus ir klaidinantis.

Ginklą galima atpažinti dvejopai: jeigu iš jo buvo iššauta – turint kulką, arba pagal ginklo numerį. O ką aš mačiau? Kad tai buvo revolveris. Tai yra, kad tai buvo tos sistemos ginklas. Viskas. Tu man padėk 10 revolverių, aš neatskirsiu, kuris ten buvo. Todėl aš ir tyrėjai pasakiau, kad aš neatskirsiu, ar iš to ginklo man grasino, kadangi aš nežinau nei ginklo numerio, nei jokių kitų jam specifinių savybių.

Todėl tas eksperimentas, kurį atliko policija, buvo nedoras. Ir tai – su prokuratūros palaiminimu, nes tą bylą jau perėmusi prokuratūra. Ir kas čia daroma? Klaidinami teismai!

Žiūrėkit, kas toliau įvyktų: jeigu šitas ginklas yra ne jo, o aš atpažinau kaip jo – teismui yra pateikiamas įrodymas, kieno tai ginklas, sakysim – kažkokio tai policininko, teismas nustato, kad tai ne jo ginklas, ir apskritai – ar buvo ginklas tada? Ir apskritai, ko jisai (aš) nori? Ir jis išteisinamas. Štai taip a priori policija klaidina teismus.

-Tai ką jūs sakėte? Kad jūs tik ginklo markę atpažinote?

-Taip. Aš sakiau, kad negaliu atpažinti, nes tai yra tik revolveris. Kad revolveris – aš atpažįstu, bet kad tai jo ginklas – negaliu pasakyti. Aš detektyvus skaitęs, aš mokslininkas – aš žinau, kaip ginklai atpažįstami… Jūs paimkit „Makarovą“, iššaukit prie mano akių, sumaišykit su vienodais 10 „Makarovų“ ir liepkit man parodyti, iš kurio šauta, – aš nepasakysiu.

-Tai neįmanoma…

-Tai va. Tai kas daro eksperimentą, kai atsakymas yra neįmanomas?

-Problemų būtų buvę tikrai mažiau, jei tyrėja būtų dariusi audio įrašą, kaip jūs kad ir reikalavote.

– Taip. Ji tą protokolą, kurį aš suplėšiau, įdėjo į polietileno maišelį – įkalčiai… O visos šitos istorijos nebūtų, jei tyrėja būtų dariusi garso įrašą.

Ir todėl aš noriu pasakyti: baikit vieną kartą tuos „bajerius“ – į teismą galima paduoti tik tą bylą, kurioje visa medžiaga – liudytojų, kaltintojų parodymai – yra užfiksuota garso ar vaizdo aparatūra. Tiktai taip. Teismai turi to reikalauti. Ir visos bylos, kuriose nėra garso ar vaizdo įrašų, turi būti peržiūrėtos.

-Dažniausiai niekur nėra, baikit juokus…

-Tai įsivaizduokit, kiek nekaltų yra Lietuvoje! Seimas privalo priimti kategorišką įstatymą – kad yra privalomas garso, vaizdo įrašas. Juk dabar tokia technika! Pažiūrėkit, su kokiom mašinom policininkai važinėja! O diktofonams pinigų atseit nėra…

Tačiau noriu sugrįžti prie to suplėšyto protokolo. Ji pildo naują protokolą ir užduoda man klausimą: „ar jūs atpažintumėte iš penkių revolverių tą, kuriuo grasino?“

Aš sakau: „Neatpažinčiau, nes aš mačiau tiktai vamzdžio galą ir būgno kampą. Jūs man duokit ir šimtą, aš neatpažinčiau“. Jeigu tai būtų mano asmeninis ginklas, gal aš kokią žymę padaryčiau, tai galbūt savo ginklą, praėjusį per rankas, atskirčiau, bet kai aš mačiau ginklą tiktai dešimt sekundžių…

Dabar tyrėja jau parašė, kad aš atpažinau ginklą kaip tos sistemos. Šitą protokolą pasirašiau. O tada ji jau rašo mano sulaikymo protokolą…

-Na, nėra to blogo, kas neišeitų į gera – suplėšytas protokolas bus įrodymas, kad protokolas buvo sufalsifikuotas ir jame bus tai, ką tyrėja buvo įrašiusi – bus galimybė teisme palyginti abu tuos protokolus.

-Bet svarbiausia, kad mano apklausoje dalyvavo du pašaliniai asmenys.

-Gal tame ginklo atpažinime turėjo dalyvauti du pareigūnai?

-Bet kodėl tada protokole jų pavardžių nėra? O tyrėja – su jais kalbasi, konsultuojasi, vis kažkur išlekia… Paskui ji man rašo sulaikymo protokolą: kad aš, toks ir toks, suplėšiau protokolą, ir man skiria 24 valandas arešto. Aš tada pradedu reikalauti advokato. Be to, pati nukentėjusi, dalyvavusi, ji neturėjo teisės manęs sulaikyti – ji turėjo iškviesti kitą pareigūną. Taigi, ji išrašo man protokolą, aš nepasirašau, atsisakau.

Man „pripaišomas“ viešosios tvarkos pažeidimas (protokolo suplėšymas) ir trukdymas vykdyti teisėtumą – čia „teisėtumas“ yra protokolo falsifikavimas. O aš faktiškai tai atstačiau teisėtumą, suplėšydamas protokolą!

Nuveda mane į apačią, padaro mano daiktų poėmį, atvažiuoja konvojus ir iš Kosčiuškos g. 8 mane nuveža į Kosčiuškos g. 1. O ten prasideda dar gražiau…

Buvęs Seimo narys – nusikaltėlio kailyje

K.Gaška:- Mane nuveda, nufotografuoja su visais numeriais, nurengia visą, nuima pirštų antspaudus, uždaro į kamerą ir liepia pasiimti čiužinį. Štai čia ir prasidėjo tai, kas mane papiktino, nuliūdino ir įskaudino dėl tos Lietuvos – visų čiužinių viduriai arba prikakoti, arba prisiusioti, visur dėmės… Baltos patalynės niekas nedavė. Vienas iš policininkų padėjo atrinkti patalynę – švaresnę… Pagalvės – be jokių užvalkalų… Ir įvedė į kamerą. Joje – aštuoni gultai. Aš pasiklojau patalynę ir nuėjau miegoti…

Apie septintą valandą – bar bar į duris: kelt, patikrinimas. Rankas prie sienos, kojas išskėst, batus nusiimt, kojines išverst, batus iškratyt, ir apčiupinėja.

Sakau: bet juk vakar vakare viską patikrinote, tai kas čia galėjo per naktį pas mane atsirasti?

„Tylėt, dar kartą taip padarysim! Taip reikia – kodekse taip parašyta“.

Aš pašiurpau. Į kamerą jie neįėjo. Tai ko jie ieško?

Aš supratau, kad jie tyčiojasi – jie iš manęs daro gyvulį. Nuo tokio jų elgesio aš gyvulėju, o jie – žvėrėja. Nes šitaip elgtis su žmogumi – ne humaniška. Beje, po rašytojo Beresnevičiaus žūties, jie dabar visur rašo, kad „pristatytas nesumuštas“…

Bet kas labiausiai mane ten sukrėtė: dabar 21 amžius, Vilnius – kultūros sostinė, o ten… Kameroje – aštuoni gultai, o tualetai įrengtas 19 amžiuje pabaigoje: ten buvo caro kariuomenės gaufvachta. Ir aš jaučiausi ten pažemintas – kai kitas žmogus tuštinasi prie manęs, aš ir kvapus jaučiu, ir garsus girdžiu… Tualetas nuo mūsų neatitvertas… Kameroje – dulkių sluoksnis, sienos apsilupinėjusios… Kur tie pinigai iš Europos Sąjungos, kur skirti žmogų ginti? Gyvuliai pas valstietį geriau gyvena, negu ten sulaikomi asmenys…

Taigi tikslas yra paprastas – žeminti žmogų. Visą laiką žeminti žmogų – kad tu esi kiaulė, kad tu esi gyvulys… Siekiama palaužti žmogaus valią. Štai koks uždavinys yra!

Nejaugi apie tai nežino K.Čilinskas? A.Anušauskas? S.Šedbaras? Kodėl policijos tyrėjai šitaip elgiasi ir kurpia šitokias bylas žmonėms? Aš už tai, kad suplėšiau protokolą, atsėdėjau 24 valandas. Bet tie ponai, kurie falsifikuoja visus popierius, už ką jie atsakingi? Jie turi laipsnius, turi atlyginimus ir tyčiojasi iš paprastų žmonių.

O vilniečiams, kurie važiuoja pro Kosčiuškos g. 1, sakau: žinokit, kad čia, Kosčiuškos g. 1, yra žeminami jūsų sūnūs, broliai, tėvai ir seneliai…

„Karštas komentaras“ Nr.1, 2010 01 08 – 22

Komentarai

 

 

 
 1. Ar jūs ieškote teisėto ir garantuoto mago, kuris padėtų susigrąžinti savo vaikiną / merginą? Viešpats Zakuza yra čia, kad padėtų jums 100 proc. „WhatsApp“ jam dabar +17405739483, kad susigrąžintų buvusį meilužį.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Čia kai kurie vyrukai arba nažino,arba sąmoningai meluoja. Jokių NKVD ar ko panašaus ten nebuvo,o buvo Vilniaus garnizono komendantūra,ateidavo atsiskaityti patruliai,buvo dislokuota komendanto kuopa,buvo dvi kameros garnizono kariškiams nubaustiems areštu,bet dažniausiai tuščios,dar buvo kambariukas sargybos viršininkui,skiriamam kas parą iš kurio nors garnizone esančio pulko.Nieko ten linksmo,bet ir baisaus nebuvo.Jei apšnerkštėte,tai dabar.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Pirmas klausimas, nu ir kas kad svedijoj, antras pastebejimas- tikrai ne svedijoj, bet koks skirtumas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. ir as ten tik labai senai 1966metais,bet nebuvo taip baisiai,na uteliu tai paserem,bet tada buvo "uzgrobejai"o dabar savi musu mylimi lietuviai,kad juos kur perkunas trenktu ant gryno lauko tokiu lietuviu,nors pavardes rusiskos,tiesa pasakius tai sitie lietuvos rusai starovierai,tai patys blogiausi zmones,turejau reikalu,caro atvezti,pamate gyvenima gera,o dabar jau netelpa savam kaily,jie tai daro kaip kersta uz tai kad tu esi lietuvis,man i akis yra pasake,nors padugniu ir pas lietuvius yra nei kiek nemaziau

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. kas tas cilinskas,arba anusauskas su sedbaru,jiems neskauda,jie ir nesupras,nes nera ten buve,uz tai ir reikia rinkti zmones is tokiu kurie viska gyvenime mate,va jau stoma ir kitoks jau daugiau supranta ,bet tik jam neleidzia,butu daugiau kaip Stoma tai ir rezultatas butu ir greitai butu…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Mielas zmogau, ten ne sudo smarve… Ten tebetvyro, nuo NKVD generolo Bartasiuno purvinu koju nuvyniotu, autu tvaikas…. Tuo tvaiku persisunkusios ne tik kankinimo kameru sienos,bet ir (kas baisiausia !!! ) ten “besidarbuojanciuju” Vurdalaku sielos….. :((( Neturekite iliuziju…… Tvaikas isnyks tik tada,kai is milicijos (iki Policijos,tiems,apie kuriuos kalbame,atstumas – kaip iki dangaus !!!) bus isvytas paskutinis Bartasiuno dvasia ir idejomis isaukletas Vurdalakas…….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Tai va pons Gaška ,Seimo nary,ką tu padarei sėdėdamas Seime,kad Lietuvoje būtų normali tvarka kalėjimuose? Nieko ? tai dabar nebezdėk …

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. dabar,A.Valantinas pasiutes ir pasiryžes su BBL.Fejerverkams,pamatysit…VRM. vysa, apnuoginta grėsme .Ir kas valdo ją.o ne konstytucija,teismai,teisejai pasiryže jiems tai igyvendinti.susikukavimo pagrindais.Turetu buti smagu.nes susitarta pajamas padydinti Šilumos ir elektros tiekimo pagrindais.vardan išgyvenymo ir egzistavimo.garantuodami sau algų išmokas.o kad visiem kitiem -DZIN.bus tik blogiau.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. tenai pakliuvau nes as vairavau o mano bendrakeleivis policijos patruliui parode faka ir tai ,jis laikesi ranka uz masinos stogo ir iskele pirsta ,sureguota buvo zaibiskai ,patrulis ant rankino apsisiuko ,su sirenom uzblokavo masina ,be jokiu paaiskinimu antrankius uzdejo (as tik po paros suzinojau uz ka )ir i komisarjata ,ten atidubasino narmaliai ir i dvieju kvadratu kamera ,patikekit ten ir prisikta ir primyzta ir toks ispudu kad tai daro policija nes smarve fantastine ,tik prisikes ar primyzes tokios smarves nebus ,tam reikia daug laiko,na ka pralaike smarveje 10 valandu ir paleido ,ateme visus darbo instrumentus tipo vogti ,dar ilgai po to irodinet reikejo kad jie mano
  kada as numirsiu ir sutiksiu sv Petra pasakysiu jam ,nesiusk mane i pragara nes ten as jau buvau 😀

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Lietuvos kaleimuose dar galioja raudonuju satanistu ivesta sistema prasidejusi dar trockio laikais ,jei netikit pasiziurekite i kalyniu bylas ,kalyniu bylose visuose kaleimuose parasyta kokiai kastai priklauso kalynis,parasyta ar jis ozys ar gaidys ,ar verhas koks ,ir kaleimo administracija atitinkamai zino kaip su zmonemis elgtis ,ar ji i gaidyna ar pas putiovus mesti ,zino kaip itakoti kalinius,niekas gi nenori keliauti i gaidyna ,o tik tas faktas kad kaleimo administracija surusiuoja kalinius i luomas yra grubus zmogaus teisiu pazeidimas,

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Kviečiame jungtis į besikuriantų Judėjimą kuris visa Tautos galia sieks atkurti pamyntas žmonių teises ir Referendumu keis
  šią supuvusią sistemą,daugiau info parašykite atsiūsime –
  algis.matulevicius@gmail.com

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Gaska, dziaukis kad dar neatrurino. Kiekvienam zekui butu idomu ishbandyti Seimo nario subine,nesvarbu, kad ir buvusio.;-))

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Idomu i kokia kamera uzdare sveikatos viceministra? As jo nekaltinu ar jis ten eme ar neme kysi. Cia ne mano reikialas, bet cia sia istorija kuria STT ir ziuresim kaip jiems seksis. Taciau mes kaltinti galim tik tai ka issirinkome ir kad vyksta nesvarus dalykai politikoje ir teisesauga jau yra politika, tai viskas aisku… Musu tauta yra tokia palikusi, kad visi arba bijo kazka pasakyti arba dzin visiems yra… Su tokiu politiku elgesiu ir teisesaugos elgesiu kitose valstybese dar ne tiek langu valdidinkams isdauzytu nei pries metus….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Kad tai butu mentai, tai puse velnio, bet tai naujieji stribai, o tai baisu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Reikia, kad daugiau seimo narių pabūvotų areštinėse, va tada suprastų, kas per teisėsauga LT.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Rasote —> ””’sverige  –  2010 01 22 20:57””’
  , o tai persa minti, kad esate Svedijoje….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. sitas gaska savo protiniais sugebejimais tai panasus i vilkauska, specagenta, hahaha

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Uzdaro jauna vaikeza o po poros metu paticiu ir malku isleidzia pitbuli.Va taip ir atsiranda nepataisomi…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Juk sistema išlikusi, mes tik vaidiname demokratiją. Neva, galim laisvai balsuot. Streikuot, kur jų gardas, jau negalėsim.
  O, kadangi sistemoje ir dirba tie patys ir jų auklėtiniai, tai ir vyksta viskas taip, kaip jiems reikia.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. čia tai geras bajeris. buvęs seimo narys, mokslų daktaras tik dabar, jau pensijinio amžiaus, tesužinojo, kas dedasi policijos areštinėse ir aplamai kalėjimuose. peršasi išvada, kad negalima leisti tapti seimo nariu, kol neparagavo žmogus tiurmos ir ubago lazdos , o tai neturi žalio supratimo, kas dedasi valstybėje.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. butent!..sugyvuliejo policija.ir jau senai,nuo 1992m.jai taip paliepta,įsakyta.tai dar viena iš tukstantines -prežastis,kad šy -toke-valstybe,valstybeje –prasmektų.pasprinktu savo įšmatomis.kas ir viksta šiandien.ate! lietuvielė.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Santaros klinikos dėl COVID-19 nestabdo ir kitų gyvybiškai pacientams svarbių paslaugų
Žuvinto biosferos rezervatas apsaugotas nuo medžioklės, žvejybos ir plaukiojimo poveikio
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Užuolaidos: šiek tiek iš istorijos 
Užuolaidos sutinkamos daugumoje erdvių. Jos tokios įprastos, kad daugelis retai kada susimąsto, kaip,...

Kaip išlaikyti motyvaciją sportui namuose? 
Drastiškai pasikeitus mūsų kasdieniam gyvenimui vis dažniau susimąstoma, kaip palaikyti fizinį aktyvumą. Tai...

Burnos ir bendra organizmo būklė – kaip jos susijusios? 
Burnos ertmės sveikata yra glaudžiai susijusi su bendra organizmo būkle. Todėl pastebėjus dantų,...

Nuotekų valymo įrenginiai: kokie mitai sklando apie juos? 
Biologiniais nuotekų valymo įrenginiais šiais laikais naudojasi nemaža dalis gyventojų. Dideliu efektyvumu pasižyminti...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
Lietuva toliau grimzta į skolas:  vidaus rinkoje pasiskolino 30 mln. eurų
Finansų ministerija informavo, kad Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...