Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Spalis 17 Ketvirtadienis
 

Būtini veiksmai krizės metu — politiko ir verslininko akimis

2009-01-19 13:01 | Politikų tribūna | Komentarų (23)

Seimo Darbo partijos frakcija nepritaria smurtui, langų daužymui ir agresijai, bet pritaria Konstitucijoje numatytai teisei viešai reikšti savo nuomonę, kurios niekas negali riboti, jeigu visi daiktai vadinami savo vardais. Todėl Darbo partija palaikys taikius mitingus ir solidariai juose dalyvaus. Demokratinėje visuomenėje valdžia turi girdėti ne tik mūsų, kaip opozicinės partijos, bet ir visos tautos, žmonių, kurie ant savo pečių išlaiko valdžią, balsą.

Iš karto po pirmojo Seimo rinkimų turo, Darbo partija nedvejodama deklaravo palaikymą bet kokios — kairiosios ar dešiniosios — valdžios teisingiems ir naudingiems Lietuvai sprendimams, kurie reikalingi tam, kad išvengtume socialinio sprogimo. Deklaruojame ir dabar, bet po praėjusio „juodojo penktadienio“ — riaušių prie Seimo, mes raginame valdančiąją daugumą dar kartą atkreipti dėmesį į Darbo partijos pasiūlymus.

Būtina nedelsiant mažinti mokesčius ir, mažų mažiausiai, sulyginti juos su kaimyninėmis šalimis. Pirmiausia mokesčius būtina mažinti toms paslaugoms ir prekėms, kurias gali pakeisti importinės. Tokiu būdu bus ne tik apsaugotas nacionalinis verslas, bet ir, sukūrus patrauklesnę, negu kitose šalyse, investicinę aplinką, pritrauktas užsienio kapitalas. Nemažinti socialinių garantijų. Padengti biudžeto deficitą pasiskolintais pinigais, bet kiekvienas pasiskolintas litas turi būti nukreiptas į pridėtinės vertės sukūrimą ir pagalbą nacionaliniam verslui. Išleisti investicinius lakštus. Pagal statistiką, žmonės turi apie 15 mlrd. litų laisvų pinigų. Išleidus lakštus su 10–12 proc. metinių palūkanų, galima bus įtraukti į apyvartą nenaudojamas lėšas, o palūkanos liks Lietuvos rinkoje, bet ne užsienio bankuose. Atsižvelgti į JAV ir Japonijos krizės metu panaudotas priemones — išleisti kuponus, už kuriuos galima bus nusipirkti tik Lietuvoje pagamintus produktus.

Neįgyvendinus šių priemonių, Lietuvos prognozės bus liūdnos. 2009 m. verslininkai, tikėdamiesi geresnių laikų, stengsis taupyti ir gyventi iš inercijos iki paskutiniųjų — tokia verslininkų psichologija.

Bet su tokia politika geresni laikai neateis. 2009 m. pabaigoje sulauksime naujos nepasitenkinimo bangos. Didės bedarbystė, bus dar daugiau bankrotų. Tokiu būdu sužlugdžius Lietuvos verslą, nebus galimybės nei didinti, nei mažinti mokesčių, nes nebus iš ko rinkti. Tada problema gali tapti nevaldoma.

Ir dar …, nesinori kiršinti tautos, bet negalima nepaminėti valdančiosios daugumos, ypatingai — liberalais save tituluojančių partijų veidmainystės. Liberalų sąjūdis, Tautos prisikėlimo partija, Liberalų ir centro sąjunga prieš rinkimus kalbėjo apie mažus mokesčius, rinkos skatinimą, liberalius santykius darbo rinkoje, tačiau, gavę postus, greitai savo pažadus pamiršo. Paprasčiau tariant, žmonių balsai buvo apgaulingai suvilioti.

Verta priminti, kad būtent 2004 m., kai Darbo partija atėjo į valdžią, pirmą kartą Lietuvos istorijoje prasidėjo mokesčių mažinimai, pensijų ir atlyginimų kėlimai bei sudarytos sąlygos stabilaus verslo veiklai ir plėtrai — būtent tai, ko šiandien trūksta Lietuvai. Nekalbame apie Vyriausybės atsistatydinimą, bet raginame ją pasitaisyti ir vis dar deklaruojame savo palaikymą teisingiems ir naudingiems sprendimams.

Darbo partijos pirmininkas,

Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas

Viktoras Uspaskich

2009-01-19

 

Komentarai

 

 

 
 1. Jūsų būdas pasakyti visa tai šiame pranešime tikrai Izlepis , kiekvienas galės tiesiog žinoti jį , ačiū .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. ВЕКТОР ЦЕЛЕЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРАВИЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ

  Дабы избежать глобальной катастрофы необходимы следующие действия:
  А.) В масштабах одного государства (Литва) по концептуальному приоритету.
  1. На государственном уровне признать глобализацию объективным процессом, в данный момент протекающим по субъективно навязанному мировому сообществу концептуальному принципу – РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ.

  2. На государственном уровне признать наличие 5 ветвей власти:
  КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ => ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ => ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ => ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ => СУДЕБНАЯ. Особое внимание обратить на тот факт что КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ власть носит сугубо автокатичный характер, поэтому демагогию про демократические принципы управления признать сознательным обманом народа для достижения корыстных интересов.

  3. На государственном уровне объявить перевод общественных процессов внутри страны на новую концептуальную платформу: ОБЪЕДИНЯЙ И ЗДРАВСТВУЙ.

  4. Раскрыть перед всеми слоями общества цели, методы и приоритеты управления общественными процессами как во внутренней и внешней политике так применительно ко всему человечеству в целом. В рамках этого рассмотреть вопросы мировоззрения, глобального эволюционного процесса, глобального исторического процесса, систем структуризации общества, экономики.

  5. Объявить об отмене принципа частной собственности на средства производства и о обобществлении народного хозяйства страны. Заложить в структуру управления любыми предприятиями принцип общинного избрания руководства, а также принцип самопроизвольного избрания человеком вида трудовой деятельности.

  6. Упразднить кредитно-финансовую систему страны в рамках внутреннего обращения – что позволит обнулить все накопившиеся к этому моменту социальные проблемы. В результате этого упрадняются также все сопутсвующие структуры (банки, фонды соц. страхования, налоговые инспекции и прочие связанные с денежным обращением структуры) а освободившиеся от ненужной работы люди должны переквалифицироваться по интересующей их линии трудовой деятельности полезной для общества.

  7. Учредить координационный совет из руководителей департаментов государства, деятельность которого носила бы эпизодический характер (с установленной частотой), а также была-бы абсолютно доступна любому желающему очно или виртуально. Цель совета – коррекция управления общественными процессами в рамках избранной концепции.

  8. Учредить департамент внешних связей с внешнеторговыми, дипломатическими, таможенными и военными полномочиями. Отказаться от всех ранее принятых внешних финансовых обязательств, а также впредь не соглашаться ни на какие авантюры связанные с финансовым ростовщичеством. Внешнеторговые отношения строить на принципе обеспеченности валют энергоресурсами или ВВП на душу населения. Внешние закупки осуществлять только при условии невозможности производства аналогичных товаров внутри страны.

  9. Учредить депатамент изучения спроса и планирования предложения с полномочиями установления квот на производство товаров и оказания услуг, а также контроля за распределением товаров. При департаменте организовать отдел аттестации предприятий и оценки качества продукции. Также организовать отдел занятости для распределеня по предприятиям новых кадров согласно полученному образованию и квалификации, а также регулирования длительности рабочего времени (в идеале не более 4 часов в смену, так как среднестатистически эффективно работать человек дольше не в состоянии). Отделу энергетики поставить приоритетную задачу перевода всего народного хозяйства, а также теплового и транспотрного хозяйства на электротягу (что необходимо для уменьшения нагрузки на экосистему страны).

  10. Учредить департамент общественного образования, заложив в систему образования принцип методологической передачи знаний, начиная с дошкольного образования. Такой шаг необходим потому что фактологический принцип морально устарел в связи с изменившейся информационной ситуацией.

  11. Учредить департамент общественного здоровья. Включить в него все связанные с охраной здоровья предприятия, максимально их укрупнив и сконцентрировав. Приоритетными задачами определить профилактику болезней, культуру питания и совершенствование физических и энергетических возможностей человеческого организма.

  12. Учредить департамент научно-технических исследований. Восстановить все ранее закрытые НИИ, а также создать новые по перспективным направления в науке и технике. Ориентировать деятельность департамента в основном на решение задач связанных с потребительскими вопросами.

  13. Учредить департамент общественного информирования. Включить в него все связанные с информацией предприятия, максимально их укрупнив и сконцентрировав. Основной задачей определить оптимизацию процессов передачи информации.

  14. Учредить департамент общественной культуры. Основной задачей определить приобщение населения к таким духовным ценностям которые базируются на демографически-обусловленном спектре потребностей человека и направлены на освоение людьми генетически-обусловленного потенциала развития в рамках целей поставленных перед человечеством с точки зрения иерархочески наивысшего всеобъемлющего управления – БОГА.

  Дальнейшее зависит от консолидированных действий как управленцев так и народа.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. siulyciau visiems lietuviskiems "vagims"pastatyti po keleta fabriku prie Rusijos sienos ir maitinti bei girdyti kaimynus,nes nusibodo tos nemokamos kruopos,cukrus ir praruges alus,o kada ponai nustos vogt ir prades blaivint sali ,-kai neliks ka parduot?razgildiaji

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Vyktorai jus galite disponuoti dideliais pinigais kas niekam nepaslaptis,ir kaip sako kiek ismesi rinkimams tiek laimesi, bet tiek nedaug gavote seime vietu kas atsitiko? ar tai reiskia,kad nemokate racionaliai panaudoti lesas ar ant jusu jau niekas nestato?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. sugrąžinti valstybės biudžetui 600.000.000 lt nuslėptų Uspaskich mokesčių, išplautų per per ofšorines firmas (papirktų prokurorų numarinta ,,Jungilos" byla), sugrąžinti 29.000.000 lt nuslėptų mokesčių per ,,dzarbas parcija" rinkimų kampaniją (byla dar vis bandoma numarinti).
  Aš apie vokelius ir kitas smulkias nuodėmes net nekalbu.
  Ar tai ne bus puikus biudžeto proveržis iš krizėa, daragoj Uaspaskich ?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Kur buvo Uspaskichas, kai buvo Ūkio ministru, aki buvo su Brazausku?.. Tyliu. Nepatenkintas, kad antrą kartą reikia opozicijoje būti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Viktoras yra pakankamai protingas zmogus galetu imtis kokiu nors piremoniu padeciai pagerinti…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. kur kur tu protinguoli ka nematei kad ede zmogu nedave dirbti
  tai tas tai anas ir tt…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Viktoras yra pakankamai protingas zmogus galetu imtis kokiu nors piremoniu padeciai pagerinti…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Darbo partija palaikys riauses ir jose dalyvaus, nes prarado savo pozicijas valdzioje ir atvede Lietuva ir jos zmones prie kapo duobes. Tai kirkilo desine ranka

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Viktorui Uspaskich pritariu visus 100%.
  As pati is Kedainiu, tai tikrai galiu pasakyti, kad Kedainiuose pasidare daug geriau gyventi kai jis cia atsikrauste. Manau jei ji isrinktume tai ir Lietuvoj butu geriau.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Sakyciau,labai geri pasiulymai.Vat taip ir darau dabar ,imones veikla beveik stovi,-mokesciu i biudzeta minimaliai,-ieskau budu kaip testi ,bet ne Lietuvoj,gaila…

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (5)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (1)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
Šalies vadovė dalyvauja Ukrainos Prezidento inauguracijoje (9)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitų Europos šalių...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė?
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (1)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (2)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...