Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Vasaris 21 Penktadienis
 

Būkime atsargūs – Simuliakrai

2007-08-09 13:59 | Kultūra | Komentarų (2)

Vidmantė Jasukaitytė

Žvelgiant į mūsų kraštą Jean Boudillard simuliakrų aspektu, iš tiesų – galima parašyti dar įspūdingesnę studija apie simuliakrišką realybę. Gyvenimiški pavyzdžiai, panaudoti ir apibendrinti talentingo menininko mąstytojo, tikrai galėtų jam garantuoti populiarumą bent jau Europoje. Tokia knyga be abejonės būtų naudojama postkomunistinių šalių postkomunistinių deformacijų studijoms ir smarkiai praplėstų Jeane Boudillard simuliakrų įvairovę, ne mažiau pritrenkdama negu aprašytieji. Visa bėda, kad simuliakriškoji realybė – neegzistuojanti.

Iš tikrųjų – tai tarsi vaiduokliškasis pasaulis, kur netikri žmonės kuria netikrą realybę, kuri nieko kito nereiškia, kaip išdidintą pačių kūrėjų sąmonės anomalijų teatrą, į kurį įtraukiama viskas, kas pasitaiko simuliakriškojo spektaklio vyksmo erdvėje.

Neegzistuojančios, bešaknės idėjos, gimusios „sapnuojančioje“ sąmonėje, reikalauja savo realizacijos, kuriami įstatymai, jų vykdymo mechanizmai, simuliakriškiems siekiams įgyvendinti reikalingi simuliakriški svertai, simuliakriškoji globalizacija kaip tornado straublys pastvėrusi grupę lietuviškų genų kareivėlių gali akimirksniu nublokšti juos į dykumą ar tėkšti į svetimus, niekada nematytus Afganistano kalnus, o pusę milijono darbingų, subrendusių lietuvių kaip cunamis nuplauna ir išmeta kurti Airijos bei Anglijos ekonomikos, tokią dalią palikdama ir lietuviškiems jų palikuonims.

Tačiau tai ne viskas. Simuliakriškų idėjų apsėsti, lietuvaičiai švaistosi (įsivaizduoja, kad švaistosi) pasaulyje, jie išgyvena didžiosios politikos simuliaciją ir simuliakriškomis priemonėmis siekia simuliakriškų procesų, veiksmų ir, be abejonės, rezultatai taip pat bus simuliakriški. Jie skirsto pasaulį į gerą ir blogą, valstybes – į teisias ir neteisias, jie kovoja su teroristais pasaulyje, bando įvesti ten savo tvarką, o iš tikrųjų – jie, neegzistuojantys tiesos pasaulyje, bando atkartoti tai, kas sudaro jų prigimtį.

Žavus Boudillard pavyzdys apie kalėjimo sistemą, sukurtą visuomenės, kaip savo pačios iliustraciją kelia šiurpias aliuzijas… Arba apie bandymams auginamus gyvulius.

Fiktyvi realybė neišvengiamai veda prie globalinės katastrofos, tačiau simuliakriškoji realybė negali išnykti, – jos išnykimas, deja, bus simuliakriškas.

„O Viešpatie!..Mes mindome gyvus…“, – rašo tūla poetė… Tačiau simuliakriškoje realybėje niekas nieko nemindo, viskas turi simuliakriškai aukštesnį tikslą, viskas daroma simuliakriškoms ekonominėms idėjoms, ateities vizijoms, viskas pagrįsta turiniu žodžių-vaiduoklių, kurie plėtojasi ir vystosi, peraugdami mūsų iki šiol pažintą pasaulį. Pasaulis kažkaip paklūsta tiems vaiduokliškiems škvalams – negalima sakyti, kad jie neišjudina materijos, – jie tiesiog varto jos luitus ir niekingai menkos beatrodo kadaise parodytos per televiziją žūtbūtinės kaimo moters pastangos ištrūkti iš kas naktį ateinančio pasantykiauti su ja vaiduoklio.

Mūsų simuliakrų valstybėje simuliakriška valdžia visiškai realiai praktikuoja tokius masinius santykius su visuomene, įsivaizduodama, kad jie, kaip ir pridera valdžiai, naudojasi runkeliais ar kokiomis kitomis daržovėmis.

Ne tik mūsų valstybėje.

Atrodo, kad siaubo filmai apie virtualias technikas ir dirbtinius žmones negimė iš nieko. Nuolat ir nuolat kuriamos sistemos savo egzistavimo pateisinimui reikalauja erdvės ir statistų. Ką čia mes matėme per Vilniaus forumą? Didžiojo simuliakro, kuris vadinasi keturiomis didžiosiomis raidėmis, impulsas netikėtai sumirgėjo mūsų padangėje ir akimirkai praslydo pro vietinį… Jo gravitacijos laukas bematant įsiurbė mūsiškį ir dar apšvitino keletą „regioninių“, ir su neįtikėtina jėga bei fiktyvia teisybe iš tribūnos pasigirdo žodžiai-vaiduokliai, žodžiai-vorai, žodžiai-amfibijos ir purkštelėjo retorinė ardomoji jėga į viena stipriausių, pagrindinių Europos sąjungos valstybių su kritika.

Didysis simuliakras mažesniam kėlė metasimuliakrišką pagarbą. Tai buvo momento tiesa. Simuliakriškai tiesai sukurti bei iliustruoti reikalinga antitiesa, o momento tiesa kaip tik tokia ir būna. Ir ji tampa ateities politikos pagrindu. Plitikai, nepripažindami emocijų, nevalingos simuliacijos viršūnėje elgiasi nenuspėjamai, kaip ir per nevalingą erekciją.

Tačiau, vis tik…

Tiems, kurie po simuliakrais, simuliakruose, kuriais naudojamasi reprezentuojant fiktyvų pasaulį kaip virtualia medžiaga gali būti nežinomas Boudillard ir jie nieku gyvu nesutiks, jog jų gyvenimas fiktyvus. Vis tiktai esame žmonės ir kad įsitikintume ar tikrai gyvename ne amnezijoje, įsižnybkime sau į šoną… Ir pagalvokime – jei skauda mūsų šoną, kodėl mums neskauda kai kažkas žnaibo kito šoną. Kai anihiliuojamas iš valstybės gyvenimo Prezidentas, kai metasimuliakriška galia staiga iššluostė žiniasklaidos etiką ir žurnalistų moralę, paversdama juos vampyrais, kurie iltimis, visokiais prietaisais, vamzdeliais, ylomis, dviašmeniais kirvukais smagračiais ir krumpliaračiais traiškė vienos šeimos likimą, įtraukiant net vaikus ir vertė visą tautą stebėti sadosimuliakrišką egzekuciją.

Kai nenuspėjamasis simuliakriškasis fenomenas virto visiškai realiu kompiuterių virusu, akimirksniu nušluodamas iki tol ekrane buvusį balsavimų rezultatą. Kai, siekiant sukompromituoti Kultūros ministrą, pasinaudota paaugle mergaite, fiktyviu švirkštu suleidžiant labai realų ir nefiktyvų nereikalingumo, atstumties, nemeilės nuodą į vaiko sielą… Arba tą patį ministrą pastatant prieš dilemą – vardan simuliakriškos etikos nuskriausti, pažeminti ne tik dvi moteris žmoną ir dukterį bet ir dvi talentingas menininkes, nepasirašant jų koncertinių kelionių apmokėjimo. Iš tikro – kultūra jau sukompromituota, labiau nei ministras.

Simuliakriškosios įstatimdavystės, etikos bei moralės vaisiai sunkiai nuspėjami. Netrukus iš simuliakriškos lygių galimybių institucijos galime sužinoti, kad homoseksualų šeima ir yra tikroji mūsų valstybės ląstelė ir būtent jai, o ne tradicinei vyro-moters šeimai reikalinga visokeriopa, o ypač materialinė parama.

Gyvename realybėje, kuri gali akimirksniu įsiveržti į mūsų gyvenimo sakralią erdvę ir sudaryti simuliakriškas, dirbtines sąlygas, kad toji erdvė virstų ilgalaikiu pasipiktinusių aptarinėjimų kalėjimu, kur paprastas žmogaus gyvenimas su natūraliais poelgiais pagal aplinkybes amžinai bus išdidinamas ir iškeliamas kaip moralinio nuosmukio ir nesąžiningumo etalonas… Kur teisėjas pardavęs nusikaltėlių grupuotei žmogaus ar šeimos likimą iš simuliakriško olimpo šypsosi simuliakriška šypsena aplink blausiai švytint tvarkingai apkirptai baltai barzdelei, o intrigų mezgėjas, siuvinėtojas, juvelyras, teturintis pasitikėjimą tik nusivylusių moterėlių ir šnipų tarpe, nešte įnešamas į vieną aukščiausių valstybės postų. Kur niekas neklausys išminčiaus, filosofo ar dvasininko, tačiau kur akimirksniu susiburs partija, jos priekyje pasirodžius amoraliam milijonieriui. Kur benamis, praradęs būsta per fiktyvios realybės siautėjimo piką, naujai iškepto simuliakriškosios televizijos elito viešai vadinamas valkata. Kur tvirtą savo nuomonę turintis ir besinaudojantis simuliakrišku spaudos bei žodžio laisvės įstatymu pilietis sekamas tarnybų, žinybų, sekybų kaip visiškai svetimos tarnybos agentas.

Be abejo…

Vaiduokliams žmogiškoji realybė svetima taip, kaip ir pastarajai – vaiduokliškoji. Šios dvi realybes kalba skirtingomis kalbomis. Taip kaip simuliakriškoji valdžia ir didžioji tautos dalis, kuri net neįtaria, apie simuliakrų fenomeną.

Taigi pravartu labai atidžiai stebėti pasaulį, – netikėtai gali įvykti masiniai atsivėrimai ir jūs pamatysite reiškinių esmes. Nekikenkite per anekdotų šou – visi anekdotai apie jus ir didysis kvatojimosi laužas – jums – jame sudegs jūsų gyvenimai, nespėsite net mirktelėti. Parodykite nors krislelį užuojautos vargšei senai čigonei, kurios lentinę trobelę viduržiemyje stiprūs vyrai išdraskė aštriais įnagiais, – ar tik nebus taip naikinami narkotikų rinkoje konkurentai, kad kvaišalų kaina pakiltų keliolika procentų…

Santūriai elkitės, kai verčia baisuoklį merą – būkite tikri, kad taip sau valo vietą dar baisesnis. Neskubėkite balsuoti per rinkimus už didžiausią reformų šalininką – visos reformos bus įgyvendintos tiek, kiek jos bus reikalingos jam pačiam. Neatjos Šventas Georgijus su ietimi rankoje ant balto žirgo – nebent tik simuliakras, kad galutinai įsmeigtų ietį į gerklę tautos pataikavimo ir nusižeminimo šliužui, – taip sau, dėl viso ko, kad jūs nepradėtumėte kitam pataikauti. Turėkite savo orumą ir savo Dešimtį Dievo įsakymų. Ir, gink Dieve, nesižavėkite, kai mažos mergaitės aprengtos praėjusi šimtmečio pradžios kabareto šokėjų rūbeliais kilnoja kvarbatkuotus sijonėlius ir kraipo kojeles kažkurį penktadienį tarp Kučinsko ir Riaubiškytės. Tai jūsų anūkės ir dukterėlės pratinamos prie aukcionų, kur ant paauksuotų pagalvėlių besivolioja ir skelbia kainą gražūs, pagyvenę, turtingi arabai, kur jas nuveš jų klasės draugai arba pažįstami. Ir nepavydėkite vadinamų elitinių “tūsų”.

Elitas normalioje visuomenėje yra tas, kas įamžina savo vardą kurdamas aiškų ir sąmoningą gėri. Tas „elitinis“ milijonierius, kuris apsiims globoti vieno rajono moksleivius ir pasirūpins, kad dešimt metų jie matytų geriausius Lietuvos teatrų pastatymus, tobuliausius atlikėjus, girdėtų koncertus ir lankytųsi parodose – kuris meno ir kultūros pagalba išugdys dvasingą kartą – tas bus elitas. Jei tokio elito atsirastų keliasdešimt – Lietuva taptų kitokia per keliolika metų.

Simuliakriškos realybės apraiškos leidžiasi žemyn iš savo tarptautinių, globalinių padangių. Tie žmonės, kurie jau ne vieneri metai prie valstybės vairo ar netoli jo, neturi atsakomybės jausmo. Jie neatsako nė už vieną jūsų gyvenimo valandą, jie dėl jūsų problemų nepaaukos ne vienos nakties miego, būkite ramūs – jie net neišklausys jūsų, jei jūsų bėda bus sudėtinga klaidžiai susipynusi ir reikalaus atidumo. Jūs jiems nereikalingi. Tai simuliakraų realybė. Jūs tik suteikiate jiems savo energijos, jūs esate jiems jėgos ir galios donorai, be jūsų įsisukimo į jų fantasmagoriškus verpetus, jie nublykštų kaip pernykštis šienas. Jūs suteikiate jiems iliuzorinę galią svajoti. Jie pasijunta turį svajonių ir tuo jie tampa panašesni į žmones. Vienas svajoja – apie dujų privatizavimą, kitas apie naftą, kitas…

Globalinis grobuoniškumas… Jų moterų grobuoniškumas persmelkia cinizmu jų eiseną, jų kalbos manierą, jų balso tembrą, kartais nupiešia ant jų veidų kiek sarkastišką šypsenėlę… „…aš esu jaunas vyras…“ sako simuliakras, kai jo paklausia apie amoraliąją gyvenimo pusę… Be abejo, politinio veikėjo supratimas irgi pasiekia elitines aukštumas, kaip prieš pusantro šimtmečio garsių Sibiro pirklių, kurie grįžę iš kelionės po užsienį, viešai nusivyniodavo nuo prakaituotų kojų prancūziško šilko autus, tuo demonstruodami savo turtingumą. Dabartiniam simuliakrui politikui meilužė. prostitutė ar jauna išlaikoma kurtizanė – maždaug tas pats kaip prancūziško šilko autai ant išplerusio pirklio kojų…

Keistas,beje, nelauktas ir keistas naujojo Seimo pirmininko Viktoro Muntiano atsakymas: taip dviguba moralė kenkia partijos prestižui. Iki šiol dar niekas neišdrįso garsiai prabilti, kad egzistuoja dviguba moralė valdžios vyrų gyvenime. Keistas pasakymas…

Negi šis vyras realus? Ar gali būti, kad jis ne simuliakras? O jei ne simuliakras – ar neišrinks jo į molekules juodųjų galaktikų šiurpą keliantis vėjas? Norisi prieiti ir timptelti jį už rankovės. Pabandykite kas nors. Juk reikia kaip nors įsitikinti. Jei atsigręš ir pamatysite ironišką šypsenėlę – lengviau atsidusite – o Viešpatie, – jis ne simuliakras. Kuris dar – tikras?

Jaučiu, kad gali prasidėti kova – vaiduoklių ir žmonių moralės. Jei nors vienas realus – viršūnėje, jam reikės dar vieno. Ir dar vieno… Ir dar, ir dar…

Kas jį palaikys? Į simuliakro petį neatsiremsi, lemiamu momentu jis išnyks.

 

(bus daugiau)

 

2006 05 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarai

 

 

 
  1. Tai laimingiausia diena mano gyvenime iki šiol , kai aš žiūrėti šiuos } juokingus filmus šioje vietoje , nes po visos dienos darbo buvau labai pavargęs ir dabar jaučiasi gerai .

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • There are a few western sunroalijts and academicians who knew just how vastly China has changed in last 16 years (or 30 years if you discount the spasm of 1989.) Most of them also understand the significance of it. But they either kept that to themselves or was ignored completely by the media establishment. When they are called upon by the same establishment to pontificate on China in a moment like this, they skip over (just pay lip service to) this basic fact, and go directly to the latest outrages of China. It is extremely frustrating when NYT have 2-3 articles a day on China, almost all critical, but very rarely allow an alternative voice to appear on its pages. I hope blogs like yours are the start of the formation of independent, alternative voices on matters concerning China. But this is still very far away from the establishment.

      Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Tūkstantmečio kartai psichologė siūlo profesiją rinktis ne pagal pavadinimą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities”
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (2)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (4)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...