Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Spalis 19 Šeštadienis
 

Britų žvalgyba MI-6 – pasaulio narkobiznio lyderė

2007-06-20 18:34 | Narkomafija | Komentarų (20)

MI-6 būstinė Anglijoje

Daugelį žmonių apstulbins žinia, kad pasaulio narkobizniui vadovauja bei jį kontroliuoja žvalgybos agentūros. Jų neoficialia lydere laikoma britų žvalgybos tarnyba MI-6. Žvalgybininkai profesionalai žino, kad britų žvalgybos tarnybos MI-5 ir MI-6 turi labai glaudžius ryšius ir susijusios su kitų pasaulio šalių žvalgybomis (CŽV, „Mosadu“ ir kt.), kad narkobiznyje jos sudaro vieningą korupcijos ir intrigų tinklą, kurį šio biznio „vorai“ pirmiausiai rezga Londone.

O dabar aš pats prisistatysiu skaitytojams. Vadinuosi Džeimsu Kesboltu. 1995-1999 metų laikotarpiu buvau MI-6 darbuotojas, atsakingas už kokaino transportavimą iš Londono ir Braitono (arba į juos) einančiais maršrutais. Šį ne visai švarų darbelį atlikdavome drauge su talkininkais iš „Mosado“ ir pagalbininkais iš „Airijos“ respublikos armijos (jie irgi norėjo užsidirbti). Šis biznis mano šeimoje buvo tradicinis: tėvas Piteris Kesboltas taip pat buvo kadrinis MI-6 darbuotojas ir drauges CŽV vyrukais bei Italijos mafija rūpinosi kokaino pervežimu iš Romos į Britaniją.

Tolydžio įsitikinau, kad šios visos narkobiznio grupės turėjo tik skirtingus pavadinimus ir vadovybę, o iš esmės tai buvo vieningos internacionalinės organizacijos, siekiančios bendrų tikslų. Tokie žmonės, kaip aš ir mano bendradarbiai, buvo tik marionetės, kurias tampė mūsų Londone ir kituose pasaulio miestuose dirbantys vadovai. Norėčiau pažymėti, kad tai visai realus dalykas, nes daugelis aukštesnio lygio žvalgybų vadovai yra labai savarankiški ir šalies, kuriai jie tarnauja, vadovybė, jau nekalbant apie kitus žmones, dažnai nė nenutuokia, kuo jie užsiima. Tai juos įgalina save laikyti „supernacionaliniais“ veikėjais. Įrodytas ir abejonių nebekelia tas faktas, kad didžiumą į Ameriką per pastaruosius 50 metų patekusių narkotikų atgabeno su CŽV susijusios struktūros (tai Maiklo Ruperto ir kitų interneto portaluose paviešintas faktas).

Pati CŽV nėra palyginti sena organizacija. Britų žvalgybai talkinant ji buvo sukurta 1947 metais. Ši organizacija glaudžiai susijusi ir lojali pasauliniam biznio aristokratų elitui, pavyzdžiui, Rotšildų ir Vindzorų šeimoms, o taip pat tarptautiniams bankų magnatams JAV ir Londone. Tačiau visam šiam bizniui Didžiojoje Britanijoje nuo pat pradžios vadovavo MI-6. Ji į šalį atgabena didžiumą (apie 90 procentų) narkotikų. Tai darydami, kai kurie žvalgybos „bosai“ naudojais paslaugomis savo agentų, infiltruotų į organizuoto nusikalstamumo ir teroristų grupes, iš to skaičiausi buvusiais ‚Arijos respublikos armijos“ kovotojais. Beje, šiose organizacijose apstu MI-6 agentų.

Heroiną MI-6 į Britaniją gabena iš Artimųjų Rytų, kokainą – iš Pietų Amerikos, o kanapes – iš Maroko ir kitų šalių. Tokiose mokslinio tyrimo įstaigose, kaip antai Londono Tavistoko institute, britų žvalgybos užsakymu buvo išrastas ir pradėtas gaminti vienas pavojingiausių kvaišalų – LSD. Praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje MI-5, MI-6 ir CŽV jau pradėjo platinti šiuos kvaišalus tarp jaunųjų bei labai įniršusių gatvių protestuotojų ir pavertė juos pakrikusiais ir neretai visai degraduotais hipeliais, kurie tiko tik skandaliukams, o ne revoliucijai. Septintojo dešimtmečio jaunųjų LSD vartotojų „išminčius“ narkomanų pramintas „guru“, dr. Timotis Lieris buvo CŽV marionetė.

Pinigų ir kvaišalų jis gaudavo iš CŽV ir vėliau viešai prisipažino, kad „aiškiau suprasti mano politinį ir kultūrinį vaidmenį“ padėjo tūlas Kordas Mejeris, CŽV agentas, tuo laikotarpiu kuravęs ir finansavęs vadinamą „LSD antikultūrą“.

1998 metais aš pats išsiunčiau į Europą 3000 LSD dozių, įvyniotų į sugeriamą popierių, kurio viršeliuose puikavosi Europos Sąjungos šalių vėliavos. MI-5 vyrukai, organizavę šios siuntos gabenimą, mano tėvą informavo, jog tai vyriausybės siunta, turinti kodinį pavadinimą „Europa“. Vėliau britų žvalgybos kontroliuojamo pasaulinio narkobiznio apimtis išaugo iki neregėto masto, kurio metinė apyvarta siekia iki 500 milijardų dolerių. Tai viršija pasaulyje gaunamas pajamas iš naftos pardavimo, r savaime suprantama, jog Didžiosios Britanijos ir Amerikos ekonomika labai priklausoma nuo įplaukų, gautų iš kvaišalų prekybos.

Šią situaciją puikiai apibendrino Amerikos naftos bosas Džonas Gotis, kai teismas bandė išsiaiškinti, ar jis dalyvavo narkobiznyje. Gotis viešai pašmaikštavo: „Ne, su valdžia mes nepajėgūs varžytis“. Manyčiau, kad mafijos vadeiva atskleidė tik dalį tiesos, nes CŽV turi su mafija sąlyčio taškų pačiu aukščiausiu lygiu. Didžiojoje Britanijoje MI-6 iš narkobiznio uždirbti nešvarūs pinigai yra plaunami tokiuose bankuose, kaip „Banko of England, „Barclays Bank“ ir kai kuriose garsiose kompanijose. Narkopinigai tol pervedinėjami iš vienos einamosios sąskaitos į kitą, kol pervedinėjimai perauga į tokios apimties ‚voratinklį“, kad nebeįmanoma susigaudyti, kur jo pradžia. Tokiu būdu narkopinigai išgryninami, bet dar ne iki tokio laipsnio, kad juos būtų galima pavadinti visai švariais.

Todėl narkodilerių „voratinklis“ rezgamas toliau. Tokios magnatų šeimos, kaip antai Openheimeriai, už praplautus pinigus įsigyja deimantų ir kitų brangenybių. Pastarąsias pardavus, gautus pinigus pagaliau galima laikyti „švariais“.

MI-6 ir CŽV yra taip pat atsakingos už Britaniją ir Ameriką apėmusią naujos kokaino rūšies, pavadintos kreku, epidemiją. 1978 metais MI-6 ir CŽV darbuotojai Pietų Amerikoje tyrinėjo, kokį poveikį čiabuviams daro vietinės kokaino rūšies, jų vadinamos „basuco“, dervos rūkymas. Pasirodė, kad „basuco“ žmogaus sąmonę veikia dar stipriau, negu įprastinis kokainas. Pasinaudodami indėnų nuo amžių turėta „basuco“ gamybos formule, mokslininkai sukūrė kreką, prie kurio greičiau įprantama, negu prie įprastinio kokaino, o jį vartojantis žmogus dar labiau apkvaišta ir degraduoja. Netrukus Ameriką ir Britaniją krekas tiesiog užtvindė. Praėjus dvejiems metams, t.y. 1980 metais, minėtose šalyse krekas įgijo tikros epidemijos požymių.

1987 metų rugpjūčio 23 dieną JAV kaimo, esančio į pietus nuo Literoto miesto, bendruomenėje įvyko didelė nelaimė. Buvo nužudyti du paaugliai – Kevinas Aivsas ir Donas Henris, kurie anksčiau teisme davė parodymus, kaip mažame Arkanzaso valstijos Mynos aerouoste jie įsigijo kokaino. Jų nelaimei, tuo pačiu metu minėtoje vietovėje CŽV vykdė kvaišalų gabenimo operaciją. Beje, Bilas Klintonas tuo metu buvo Arkanzaso valstijos gubernatorius. Mynos aerouostas buvo tapęs tarpine narkotikų gabenimo stotimi, iš kurios kas mėnesį buvo išgabenama kokaino už maždaug 100 milijonų dolerių. Vos lašelį to kokaino kažkokiu būdu nusipirkę paaugliai galėjo tapti labai pavojingais liudininkais. Todėl šiame pasaulyje jų nebeliko. Tai Amerikoje žinomi dalykai, aprašyti knygose „Kompromise“ ir „Dope Inc“.

Pasakodamas apie MI-6 tarptautinius narkobiznio sandėrius, tėvas pažymėjo, kad ir juose dalyvavę žvalgybos darbuotojai nelikdavo nuskriausti. Pasak jo vaizdingo posakio, tai „kas iškrisdavo iš furgono, atitekdavo palydovams“, o pastarieji savo dalį parduodavo narkodileriams. Tokie MI-6 agentai būdavo gerai skatinami, nes ir darbas ne iš lengvųjų. Kol D.Kesbolto tėvas pasitikdavo iš Maroko į Costa del Solio uostą atvykstančius greituosius katerius, o po to jų krovinius sunkvežimiais parveždavo į nurodytą vietą; kol jam sekėsi bendradarbiauti su transportą vairavusiais „Airijos respublikos armijos“ „kovotojais“. Kol jis laukdavo iš Italijos atvykstančių laivų, gabenusių kokainą, MI-5 ir MI-6 jį labai gyrė ir visaip skatino. Narkobaronams, turintiems metinę 500 milijardų dolerių biznio apyvartą, yra tik smulkmena numesti vieną kitą „kąsnelį“ (mūsiškai – atkatą“, – vert.) savo talkininkams.

Vieninteliai žmonės, kuriems tekdavo atsilyginti už šiuos milijardus, – narkomanai. Jų duoklė – ne tik pinigai, bet ir kančios. Kadangi likimo vingiai žmogui nežinomi, tiek aš, tiek ir mano tėvas ilgainiui tapome priklausomomis nuo heroino. Narkomanija tėvą nuvedė iki kalėjimo kameros, kurioje jis baigė savo dienas labai keistomis aplinkybėmis. Man pavyko išsigydyti ir dabar, pasak narkomanų žargono, esu „švarus“. Trokštu, kad liautųsi kančios milijonų kitų žmonių, kurias nulemia pasaulinis narkobiznis. Todėl ir rašau šį straipsnį.

Pasaulio žvalgybų agentūros liguistą priklausomybę sukeliančius narkotikus visuomet laikė ginklu, kuriuo buvo galima smogti milijonams paprastų žmonių, pirmiausiai jaunimui, trukdančiam įgyvendinti toli siekiančius vieningos pasaulio vyriausybės, vieningos pasaulio politikos, grindžiamos NATO karine jėga, ir kitus strateginius planus, paprastiems žmonėms pristatomus kaip „Naująją pasaulio tvarką“. Kuo daugiau žmonių, apkvaišusių nuo narkotikų ar alkoholio, skendi pražūtingo apsvaigimo liūne, tuo lengviau brukti žmonėms „naująją tvarką“. Kad galutinai nuvainikuotume pasaulio žvalgybų vadovaujamą narkobiznį, laikome savo pareiga supažindinti skaitytojus su pagrindiniais šios biznio terpės „herojais“. Kai kuriuos čia pristatysime:

1. Tiboras Rozenbaumas – „Mosado“ agentas ir Ženevos banko „Banque de Credit international“ direktorius. Šis bankas tęsia darbus liūdnai pagarsėjusio kito banko „Banko of Credit and Commerce international (BCCI)“, kuris yra pagrindinis žvalgybų iš narkobiznio gautų pinigų plovėjas. Garsus žurnalas Life“ Rozenbaumo banką demaskavo kaip amerikiečių Mejerių Lenkių organizuoto nusikalstamumo šeimos pinigų plovėją, o jo vadovą Tiborą Rozenbaumą aprašė kaip asmenį, kuris finansiškai ir kitaip rėmė MI-6 susidorojimo su neparankiais žmonėmis dalinį „Permindei“, kuris siejamas ir su Džono F.Kenedžio nužudymu.

2. Robertas Vesko – narkolyderis, globojamas Rotšildų banko Šveicarijos skyriaus, ir asmuo, Amerikos narkobiznį siejantis su Kolumbijos Medelino narkotikų karteliu.

3. Seras Frensis de Gingendas – buvęs Britanijos žvalgybos vadovas, dabar gyvenantis Pietų Afrikoje (beje, ir pasibaigus jo vadovavimui žvalgybai, kiti jo rango asmenys turėjo ryšių su narkobizniu).

4. Henris Kesvikas – vadovas “Jardine Matheson“ verslo grupės, kuri yra viena iš stambiausių pasaulio narkotikų gabenimo operacijų vykdytoja. Jo brolis Džonas Kesvikas – anglijos banko valdybos pirmininkas.

5. Seras Martinas Veikfildas Džekombas – 1987-1995 metais buvo Anglijos banko direktorius, 1985 metais ėjo ir Barklajaus banko direktorių tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas, o 1986 metais dar spėjo vadovauti ir žinių agentūrai „Telegraph newspapers“ (į pastarąsias pareigas jis, matyt, prasiskverbė todėl, kad narkodilerių irštvai būtų lengviau daryti įtaką masinės informacijos priemonėms. Beje, tai elgiasi ir daugelis kitų narkobizniu besiverčiančių jo kolegų. Pavyzdžiui, buvęs CŽV direktorius Viljamas Keisis yra masinės informacijos priemonių tinklo „ABC“ tarybos pirmininkas. (Pašaliečiai pastarąją įstaigą pašaipiai vadina „CŽV agentūra“).

6. Džordžas Bušas vyresnysis. Tai buvęs JAV prezidentas ir buvęs CŽV direktorius, o, be to, vienas iš Amerikos narkobiznio baronų, kuris savo laiku buvo surengęs tiek kovos su narkotikais akcijų, kiek nė vienas kitas šalies prezidentas. Ta kova faktiškai buvo tik vienas iš būdų vožti per galvą narkobiznio konkurentams. Būtų galima parašyti storą knygą apie Džordžo Bušo vaidmenį tarptautiniame narkobiznyje, bet garsus žurnalistinį tyrimų organizatorius Geris Vebas tai jau spėjo padaryti knygoje „Dark Alliance“ („Juodasis aljansas“). „Honoraras“ už knygą buvo du revolverio šūviai pakaušį. Viskas baigėsi tuo, kad žurnalisto mirtis buvo apskelbta „savižudybe“. Tuo labai abejoju. Geris Vebas užsiėmė tokia pat veikla kaip aš ir grupė kitų tyrinėtojų. Visiems mums buvo aišku, kad didžiuma iš narkobiznio gautų pajamų naudojama itin slaptiems projektams finansuoti. Kai kuriuos iš jų paminėsiu. Tai požeminių karinių bazių statyba ir eksploatacija Naujosios Meksikos valstijos Dulčės miesto apylinkėse. Panašių karinių bazių yra Australijoje, netoli gyvenvietės Pine gap, o taip kalnuotose „Snowy mountains“ apylinkėse, Afrikoje, į vakarus nuo Kindu miesto esančioje The Nyala range gyvenvietėje, Egipte, šalia Libijos sienos, Šveicarijos vietovėje Mount Blanc, Skandinavijos Narviko miesto apylinkėse, Švedijos Gotlando saloje ir daugelyje kitų pasaulio vietų.

James Casbolt

Buvęs žvalgybininkas

 

Komentarai

 

 

 
 1. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Thank you

  instamax.lv/

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Fantastic issues altogether, you simply received a new reader. What could you recommend in regards to your post that you just made a few days in the past? Any sure?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. I do love the way you have presented this particular situation and it really does offer us some fodder for consideration. On the other hand, because of everything that I have witnessed, I only wish when other feed-back pack on that men and women remain on issue and not start on a soap box of the news of the day. All the same, thank you for this outstanding point and though I do not necessarily concur with the idea in totality, I regard your perspective.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Tiesą sakant programavimo yra niekas , tačiau tailogika , jei jums kontroliuoti po , kad esateprofesionalus dar nieko .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Straipsnis Rašymas yra taip patįdomus, jei galima susipažinti su tada jūs galite parašyti , jei ne sudėtinga rašyti .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. The quality of your site is very nice. Thank you good quality articles and reviews on related topics.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. I together with my guys ended up looking through the great tactics found on your web page then at once I got an awful suspicion I had not expressed respect to the web site owner for those strategies. All of the men were definitely for this reason glad to study them and have now really been loving those things. Many thanks for genuinely well considerate and then for having this sort of tremendous subject matter most people are really desperate to discover. My honest apologies for not saying thanks to sooner.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. I嚙踝蕭m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that嚙踝蕭s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. I am curious to find out what blog system you’re using? I’m experiencing some small security problems with my latest site and I’d like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (5)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (1)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
Šalies vadovė dalyvauja Ukrainos Prezidento inauguracijoje (9)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitų Europos šalių...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė?
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (1)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (2)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...