Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Liepa 31 Šeštadienis
 

Britanijos liūtas, „krokodilo ašaros“ ir ką daryti Lietuvai (3)

2016-08-12 15:47 | Nuomonių ringas | Komentarų (136)

Vytautas Mikalauskas. KK nuotr.


Vytautas Mikalauskas

Didžiosios Britanijos pasitraukimas iš ES (šitai ir toliau skelbiama kaip nebeišvengiamas faktas) sukėlė milžinišką įvairiausių, vienų kitoms prieštaringų prognozių antplūdį. Taip ir turėjo būti, nes visi esame skirtingi žmonės ir skirtingai matome pradines pamatines vyksmų priežastis.

Jei dominuoja įsitikinimas, jog pasauliui savo valią diktuoja kažkokie „žemės šeimininkai“, kurie viešoje erdvėje tiesiai ir aiškiai neįvardijami, nes jie taip nori, bet būtent jie vadelioja visus ir visur – toks „žemiškųjų dievų“ įvaizdis, tada bandoma nuspėti, ko jie siekia ir kodėl. Ir kaip galima jiems pasipriešinti, jei iš viso galima.

Kita pusė mano, kad Darvino teorija apie gyvūnijos vystymą, kurioje kova dėl išlikimo, niekada nesibaigianti tarpusavio konkurencija – tikriausias ir neginčytinas viso planetos vystymosi paaiškinimas, todėl „žmogus – pats savo laimės kalvis.“ Ir tai vyksta ne tik tarp skirtingų gyvybės rūšių, bet ir tarp vienai rūšiai priklausančių individų, jų grupinių ir tarpgrupinių darinių ir net ištisų skirtingų planetos regionų.

Taigi, būtent taip simboliškai būtų galima padalinti tas prognozes ir tuos lūkesčius, kuriuos tokie rašiniai sukelia. Kadangi paneigti, jog dabarties globalioje erdvėje egzistuoja nedidelė žmonių grupė, kurios rankose sutelkta išskirtinė finansinė įtaka, o šiandien veikiančioje globalioje sistemoje būtent šitai lemia vienos ar kitos galios atsiradimą, tvirtėjimą, istorinį kelią ir išlikimą – neįmanoma, kaip neįmanoma paneigti ir to, kad konkurencija – vis dar lemiamas tarpusavio bendravimo principas, vadinasi, visuose prognozėse yra dalis tiesos.

Praėjusiame rašinyje tvirtinau, kad Londonas nepuls įgyvendinti referendumo rezultatų, o sustos starto linijoje ir kurį laiką lauks.

Tolimesniam apsisprendimui labai svarbūs trys veiksniai: ar B.Obamos administracija privers ES pasirašyti TPIS, kaip pasibaigs parlamento rinkimai Rusijoje ir Prezidento rinkimai JAV.

Dėl sutarties – viskas aišku. D.Britanijos elitas nenori būti eiline višta toje europietiškoje vištidėje, nes po antro pasaulinio karo tarp Londono ir Vašingtono egzistuoja atskiri susitarimai, kurie suteikia britams išskirtines teises. Tai – pirma. Antra, per pastaruosius dešimtmečius, mano nuomone, dar niekada Amerikos Prezidento rinkimai nebuvo tokie svarbūs kaip šie. Net neįgudusia akimi galima įžiūrėti aiškų JAV elito skilimą ir nuo to, kuri pusė laimės, priklausys tolimesnis Vašingtono galios pasirinktas kursas, o tuo pačiu ir Londono veiksmai. Trečia, rinkimai į Rusijos Dūmą. Daugeliui skaitančių tai – keisčiausias mano tvirtinimas, kuris vieniems sukelia šypseną, o kitiems – pasipiktinimą, todėl prie to verta kiek stabtelėti, nes įpratome prie sisteminės žiniasklaidos teiginių apie V.Putino diktatūrą, todėl kažkokio Rusijos parlamento – Dūmos rinkimai mums atrodo juokingai mažareikšmiški. Be reikalo.

Dūmos rinkimai. Ką jie parodys?

Nepaisant nuolatinės mūsų propagandos, drįstu tvirtinti, kad V.Putinas nėra diktatorius, nors, pagal jų Konstituciją, Prezidento rankose sutelkta daug daugiau galios nei kitose valdžios šakose. Tai nereiškia, kad Rusijoje – „demokratijos stoka“. Pagrindinis veikiantis šalies įstatymas buvo patvirtintas visuotiniu referendumu dar B.Jelcino laikais, tuoj po tuometinės Dūmos sušaudymo (1993 metų spalyje). Vakarai tai pripažino kaip demokratijos gynybinį būtinumą, o B.Jelcino valdymo niekada neįvardijo kaip antidemokratišką, nors jisai naudojosi tokiomis pat galiomis.

Taip, V.Putinui pavyko, nenukrypstant nuo įstatymiškų reikalavimų, sukurti pakankamai stiprią valdžios vertikalę, tačiau tai dar neįrodo jo diktatorystės. Kas tikrai domisi kaimynų vidiniu politiniu gyvenimu, tas aiškai mato, kad Prezidentas laviruoja tarp skirtingų grupių ir dažnai priverstas taikstytis su jam prieštaraujančiais.

Iš tikrųjų šioje šalyje egzistuoja galinga vakarietiška grupuotė, kuri šiandien realiai veikia net vyriausybės lygmenyje, nekalbant jau apie stambųjį kapitalą, o vadinamosios nacionalinės – patriotinės jėgos vis dar susiskaldžiusios ir pergyvena kūrimosi procesą.

Navalnas, Kasjanovas, koks nors Kasparovas ar kiti, apie kuriuos taip daug ir dažnokai postringaujama Vakaruose, realiai niekada nebuvo ir nebus tikrąja opozicija nei rimtai veikiantys politiniai vienetai, nes jie – tik viešą propagandinį triukšmą kuriantys aktoriai. Kaip tie TSRS laikų disidentai, kurie paaukojo gražiausius savo gyvenimo dešimtmečius kovai su tuometiniu režimu, o kai pagaliau jis žlugo, pasirodė, kad jie – tik niekam nereikalingas priedas prie tos tikrosios opozicijos, veikusios Komunistų partijos viduje, kuri vėliau pati persėdo į nuverstųjų kėdes. Tada jie buvo negailestingai pasiųsti istorinėn užmarštin.

Pamirškime ir dabartyje veikiančių politinių jėgų iškabas ar net jų skelbiamas programas. Tvirtinu, kad Rusijos komunistų partija realiai tėra tik mums „siaubą“ keliantis pavadinimas, o jos viršūnė savo gyvenimo būdu jau seniai nebeturi nieko bendro su Lenino ar Markso skelbtomis dogmomis, net jei ji iki šiol viešai tebesuokia komunistines idėjas. Žlugus TSRS jos atsiradimas politiniame gyvenime buvo ir tebėra naudingas kaip politinis dalies visuomenės stabilizacijos instrumentas.

Taigi, šiandienis vidinių politinių jėgų išsidėstymas jau tampa stabdžiu tolimesniems Rusijos valstybės žingsniams atstatant visišką savarankiškumą bei geopolitinį konkurencingumą. Nepaisant, kad V.Putino komandai pavyko pasiekti labai svarbių laimėjimų, ji nėra laisva savo veikimuose, o ir pats V.Putinas linkęs žaisti, neprarasdamas savo piliečių daugumos įgytą pasitikėjimą.

Tos liberaliosios vakarietiškos pakraipos politinės jėgos tebėra galingos ir tik demokratiniu principu – liaudies pritarimu jas nušalinus, galima tęsti pradėtą žygį, nebijant sukelti pilietinę konfrontaciją ar iššaukti „teisėtą“ pasipiktinimą išorėje.

Aišku, tokių politinių senbuvių, kaip RKP ar Žirinovskio valdoma partija, neskaitant „Vieningos Rusijos“, kuri vadinama valdančiąja, vienu kirčiu naujiems konkurentams neįveikti, bet Mironovo „eserai“ – ta jėga, kuri gali likti Dūmos užbortyje. O ir iš tų trijų galima vieną kitą vietą nugvelbti. Atsiradus naujai aktyviai parlamento daliai, pridėjus tuos, kurie šiandien pasislėpę po senųjų partijų vėliavomis ir pasiruošę palaikyti tolimesnes reformas, galima pakeisti pirmiausia vyriausybės ekonominį – finansinį bloką, nes tai – didžiausi liberalizmo dogmatikai.

Beje, nereikia manyti, kad liberalizmas ir demokratija – vienas ir tas pats. Nieko panašaus. Net XX amžiaus pradžios D.Britaniją ar JAV mes nevadiname diktatūromis, nors tuo metu įprasto dabarties liberalizmo nebuvo galima įžvelgti nė su žiburiu.

Ar V.Putino komanda įgaus postūmį, ar bus priversta toliau trypčioti vietoje bei ieškoti kitokios išeities, priklausys nuo šitų rinkimų, todėl jie tampa svarbūs ne tik Rusijos vidiniame gyvenime, bet ir išorinei aplinkai. Dar daugiau, aš manau, kad šitai ganėtinai įtakos ir JAV elito galutinį pasirinkimą lapkričio 8 dieną.

Beje, manau, V.Putino komanda būtų labai dėkinga, jei kokios nors išorinės slaptųjų tarnybų jėgos pabandytų viduje sukonstruoti kokį nors nevykusį valstybinį perversmą. Kad jis butų nevykęs, aš tuo net neabejoju, bet valdančiajai komandai labai naudingas, nes atvertų duris performuoti politinių jėgų išsidėstymą kitokiu būdu.

Ko laukia Briuselis

Taigi, kad Londonas nepuls strimgalviais vykdyti referendumo rezultatų, buvo aišku nuo pirmųjų buvusio Premjero pasisakymų. Jis lauks. O Briuselis?

ES valdantysis elitas – taipogi susiskaldęs, o tokios valstybės kaip Vokietija, Prancūzija ar Italija nėra laisvos tolimesnio kelio pasirinkime. Galbūt išlaikyti dabarties formatą padėtų investicijų ir prekybos sutartis su JAV? Galbūt, bet tai reikštų galutinai atsisakyti savo nacionalinių interesų ir virsti didele pasyvia amerikietiškojo globalaus kapitalo provincija, realiai be jokių teisių ir jokių savarankiškų sprendimų galimybių.

Neabejotinai egiztuoja tokios sutarties šalininkai ir priešininkai. Kova tarp jų tik stiprės. Ar pavyks globaliam kapitalui „demokratiškai“ galutinai užmauti ir suveržti pavadėlį ant Europos kaklo, priklausys nuo daugelio veiksnių ir ne tik nuo vidinių, bet ir išorinių.

Prisipažinsiu, siekiant išlaikyti ES formatą, keistai atrodo Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų skubos tvarka išviešintas siūlymas netolimoje ateityje paversti ES ne tik ekonomine, finansine, bet ir politine sąjunga.

Prancūzija ir Vokietija negali nežinoti, negali nesuprasti, kad tokiam siūlymui atsiras jėgos, kurios kategoriškai nesutiks, o bandymas visa tai paversti realybe galutinai suskaldys ir sugriaus dabarties ES.

Toks siūlymas – degalų įpylimas į visuose sąjungos pašaliuose rusenantį nacionalinio taptumo laužą, nes europietiškoji politinė sąjunga tegali virsti tikrove tik po neointernacionalo, kuris dabar pristatomas kaip „europietiškos vertybės“, vėliava. Nors mūsų sisteminėje žiniasklaidoje ši vėliava jau kuris laikas vaizduojama kaip svarbiausias europiečių pasiekimas ir garantas į ateitį, tikrumoje daug daugiau šios sąjungos piliečių nėra pasiruošę atsisakyti savo istorinės – kultūrinės tapatybės. Atvirkščiai, jie pasiruošę bendrauti, bendradarbiauti, taikiai sugyventi tarpusavyje, bet tik išlaikant teisę į savitumą.

Todėl toks ES performavimo projekto pateikimas, jei jis tikrai apmąstytas ir gerai apgalvotas, tegali reikšti viena: ES ateitis – nulemta. Ši organizacija subyrės, tačiau, nepaisant pirmos nesekmės, yra galimas dar viena bandymas – naujos šerdies atsiradimas, apie kurią teoriškai ateityje turėtų iš naujo imti telktis visos kitos europietiškos jėgos.

Deja, mano galva, šiandien tai realiai – neįmanoma. Neįmanoma tol, kol JAV tebesilaiko dabartinio globalaus valdymo kurso, kol save išreiškia kaip pagrindinė ir vienintelė globali galia, todėl, manau, Briuselis taipogi yra priverstas laukti.

Tačiau, nors ir kokį kursą artimiausioje ateityje pasirinktų Amerika, dabarties ES niekada nebebus gyvybinga, nes šį regioną veikia kelios išcentrinės geopolitinės traukos jėgos, kurios neišvengiamai suplėšys ją į gabalus.

ES – griaunama?

Dar prieš porą dešimtmečių vienas iš amerikietiškosios geopolitikos maestrų – Z.Bzežinskis skelbė, kad JAV ateitis – globalus dominavimas ir atsakomybė. Vėliau jo teiginiuose atsirado kaltinimai, jog ši „aptingo“, „susmulkėjo“ bei „mąsto ne tose kategorijose. Lengviau sukurti imperiją viename ar kitame laike, bet daug sunkiau ją ilgą laiką išlaikyti gyvybinga“.

Dabar Z.Bzežinskis savo kalbose konstatuoja ganėtinai liūdną faktą: „Laikas praėjo ir JAV praleido galimybę sutrukdyti Rusijai ir Kinijai suartėti. EuroAzijos susijungimo procesas prasidėjo ir vargiai šiandien atsiras tokia jėga, kuri galėtų tai sutrukdyti. Dabar trys galingos globalios jėgos – JAV, Rusija ir Kinija, kaunasi dėl Europos palikimo“.

Nesu linkęs sutikti su visais tos neabejotinai stiprios ir garbingos asmenybės teiginiais, nes, manau, patys Vakarai, sąmoningai ar ne, finansiniu, ekonominiu, informaciniu puolimu bei sankcijomis prieš Rusiją pagreitino šį procesą. Todėl tai negali nekelti tam tikrų papildomų klausimų ir pamąstymų. Kažkodėl Europos ir Rusijos suartėjimas užatlantės elitui atrodė daug grėsmingesnis nei Rusijos ir Kinijos? Tai – atskira ir labai įdomi tema, kurią tikiuosi kartu su jumis ateityje apsvarstyti.

Taigi, kaip besuktum, bet, matyt, teisūs tie, kurie skelbia, jog D.Britanijos referendumo rezultatai reiškia ES pabaigos pradžią, nors aš vienareikšmiškai taip jų nepriimčiau, nes galimi kitokie netikėti posūkiai. Tačiau abejoju, ar ES didžiosios valstybės yra tam pasiruošusios ir ar užteks jų elitui bei eiliniams gyventojams kantrybės, politinės valios ir svarbiausia ištvermės.

Pats sunkiausias klausimas

O kaip su Lietuva? Juk kiek bekalbėtum apie vyksmus svetur, visada „savi marškiniai arčiau kūno“. Pasakysiu atvirai, tai – pats sunkiausias klausimas, nes į jį negali atsakyti laikydamasis vien tik bešališkumo. Tai – tavo namai, tavo tėvynė, kuriai savo istorijos tarpsniuose teko patirti ir didybės, ir nuopolių metą. Būtų keista, jei tai nesukeltų vidinių emocijų, o emocijos, kaip žinia, – menkas patarėjas ir dar menkesnis kelrodis globalios geopolitikos džiunglėse. Vis vien, kad ir kaip sunku, bet verta pabandyti atsakyti.

Pirmiausiai turime realiai pripažinti, kad esame mažas geografinis lopinėlis Europos žemėlapyje ir tuo labai priklausomas nuo didžiųjų tautų bei valstybių tarpusavio santykių. Šiandien mūsų padėtis, švelniai tariant, nėra labai gera ir saugi. Ir tai ne mūsų kaltė, arba tiksliau – ne vien mūsų.

„Problemos su Rusija atsiranda tik tada, kai kas nors pabando kištis į įvykius, ar net juos sukelti, artimiausiose jai teritorijose. Vietoj to, kad atsargiai sėdėti ir laukti, kol sužeista ir į komą patekusi supervalstybė, bet jokiu būdu neišnykusi, suras naują balansą tarp centro ir nepriklausomybę paskelbusių pakrasčių, Europa į savo glėbį nusprendžia priimti Baltijos šalis, Lenkiją, Rumuniją, Bulgariją. Pradžioje jas visas pasiėmė NATO, po to jas inkorporavo į ES. Be to, atvirai ėmė skelbti tolimesnės plėtros Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos sąskaita planus. Tokioje politikoje sunku buvo tikėtis nebaudžiamumo.

Vienok, dėl savo „išskirtinumo“ ir chuliganiškai provokuojančios politikos, mes Vakarų Europoje praleidome galimybę sukurti artimus ir pagarbius tarpusavio santykius su buvusia supervalstybe Rytuose. O juk tai po 1991 metų griūties buvo visiškai realu. Tai būtų leidę pasiruošti tai dienai, kuri, apie tai visi žinojo, kada nors ateis, kai JAV nebegalės išlaikyti stambių karinių pajėgų Europoje, o Europa liks su rusais vienas prieš vieną. Ir ta diena jau priartėjo.

Jei Europa būtų laikiusi rankas toliau nuo Baltijos šalių, Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos, suteikusi joms pačioms daugiau pasitikėjimo, nekalbant jau apie Baltarusiją ar Ukrainą, tai visos šios šalys šiandien būtų savotišku neutraliu „buferiu“ tarp Rusijos ir ES. Tada visi galėtų būti tikri, kad „šaltasis karas“ tikrai baigėsi. Tačiau vietoj to mes vėl esame įgrūsti į naujos įtampos etapą, o NATO siunčia vis daugiau ir daugiau savo karinės technikos ir iki dantų ginkluotų karių Estijos, Latvijos, Lietuvos „gynybai“. Taipogi ir į visą eilę šalių, kurios geostrategine prasme patenka į Rusijos „interesų ratą“, kaip pačios Rusijos saugumo garantas. O juk verta būtų elgtis priešingai, kaip elgiasi visi esantys sveiko proto ir aiškios atminties, laikydamiesi atstumo nuo JAV tiesioginių interesų zonos.

Politikams verta prisiminti, kad žmogus neturi pasirinkimo, kokioje šalyje ir kokiame amžiuje gimti, taip ir tautos negali išsirinkti geografinės padėties savo šaliai. Mažos tautos, gyvenančios šalia gigantiškos Rusijos sienų, privalo suprasti ir priimti tas sąlygas, kuriose priverstos gyventi.

Neturėdami jokio supratimo apie Rusijos istorinį vaidmenį Europoje, apimti idėjos, kad ginklai ir kariai gal išspręsti kiekvieną užsienio problemą, jie negebėjo laiku įžvelgti savo veikla sukeltų padarinių būsimas neigiamybes ir nuvedė mus visus į naują politinę klampynę, kuri grasina mus visus praryti“. („Politiken“. Danija)

Nepaisant to, kad dėl kai kurių šio Danijos leidinio paskelbtų teiginių galima diskutuoti ar net karštai ginčytis, vienas sakinys, mano nuomone, mums turėtų būti labai aktualus: „Mažos tautos, gyvenančios šalia gigantiškos Rusijos sienų, privalo suprasti ir priimti tas sąlygas, kuriose priverstos gyventi“.

Deja, bet turėtume pripažinti, kad mūsų taip vadinamo valdančiojo elito veiksmai po Nepriklausomybės paskelbimo, išskyrus labai nedidelius tarpsnius a.a.Prezidento A.Brazausko ir Prezidento V.Adamkaus kadencijose, niekada nebuvo racionalūs ir pragmatiški. Tokiais juos ypač nepavadinsi šiandien. Ne todėl, kad mes aklai veržėmės į NATO ar ES. Atvirai pasakius, tai nuo mūsų pačių apsisprendimo mažai tepriklausė. Todėl, kad kaip toje pasakoje apie auksinę žuvelę, siekdami tapti „karaliais“, neišvengiamai liksime prie „suskilusios geldos“. Pasaulis sparčiai keičiasi, Europa stovi prie naujo apsisprendimo slenksčio, o mes kaip tas ubagas vis tebegiedam savo seną ir absoliučiai niekam nenaudingą karunką.

Atvirai prisipažinsiu, vengiu didesnių paatviravimų mūsų šalies politinėmis temomis, nes nenoriu dergti savo kiemo, bet kartais, švelniai tariant, norisi emocingai išsirėkti, nes dar niekada savo tautos istorijoje nebuvome tokie neįgalūs ir bestuburiai. Leisiu sau išsakyti tik viena: tokia mūsų taip vadinamo elito elgsena geopolitinėje erdvėje – Dievo bausmė tautai bei valstybei. Tiek to, savame krašte pranašu nebūsi.

Komentarai

 

 

 
 1. pirmiausia, kaip trenkė žaibas į pasaulio laisvės simbolį:
  h ttp://earth-chronicles.ru/news/2016-08-20-95254
  po to labai rimtai susimąstyti, kam tarnaujama.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Jau pati ŽEMĖ, ant kurios gyvena visa žmonija, gyvūnija, augmenija, yra labai KLAMPI. Ar ne todėl,mes-tik žmonės, irgi klampojam: kariaujam, vagiam,išlaidaujam, ir darom viską, ko pačiam REIKIA. Galim net žudyti, grobti kitas šalis ir manyti, kad padoriai tą darome -nes mūsų pačių sukurtas ĮSTATYMAS gina net aukščiausiąją bet kokios šalies valdžią. ŽMOGAU, pasižvalgyk aplink save ir suprasi, kad tu pats nieko negali padaryti savo gerbūviui pagerinti, nes GAMTA TAVO BŪVĮ žemėje ufiksavo taip, o ne kitaip. O tie valdžių pažadai eina pro šalį ir taip visi kas gyvi klampojam, kaip durneliai, kovojam už būvį, o nematom, kad mūsų gyvenimo kokybę lemia kūrėja gamta. Vo tep, vo. Ir taškas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Kad Lietuva po penkių metų dar bus nepriklausoma valstybe netikiu dėl šių priežasčių: 1) Lietuvos mulkių valdžia be jokio pasipriešinimo užleido ant Lietuvos galvos potencialiai pražūtingą lietuvai Astravo elektrinę, kurią bus galima naudoti Lietuvos teritorijos ištuštinimui net keliais įvairiais būdais; 2) Lietuva neturi jos ginančio Valstybės Saugumo Departamento (turi tik tokio departamento parodiją); 3) Lietuva nekovoja Rusijos nepaprastai aktyviai ir agresyviai Lietuvoje kariaujamo propagandinio karo, o jame pilnai pasiduoda.

  Thumb up 1 Thumb down 13

   • Perskaityk straipsnį angl. Wikipedia apie Independence. Lietuviai yra politiniai analfabetai, nesuprantantys nei kas yra demokratija, demokratinė savivalda, žodžio laisvė, nepriklausomybė, nei ką su jais veikti. Nemokėdama anglų kalbos, tauta yra praktiškai beraštė, tamsi ir užsidariusi savyje. O tamsi tauta – tai manipuliatorių džiaugsmas.

    Thumb up 3 Thumb down 9

 4. Kodėl rusų tauta, kuri yra gerokai mažesnė už kinų, indų, brazilų, indoneziečių, pakistaniečių ir nigeriečių tautas, gyvenama savi milžiniškoje teritorijoje – niekaip joje neišsitenka? Kodėl Rusijai vis reikia daugiau žemės?

  Kodėl rusai, gyvenantys Ukrainoje, o taip pat mažytėse valstėbėlėse Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje visa širdimi nekenčiantys tų šalių, kuriose gyvena, besijausdami skriaudžiami, nesikelia į savo milžinišką, nuostabią tėvynę Rusiją?

  Kodėl Rusijos gelbėjami sirai nesiveržia migruoti į savo gelbėtoją Rusiją?

  Thumb up 6 Thumb down 18

  • Prieš klausdamas,atsibusk iš savo sapno.Iš kur tu ,vargše,išlaužei,kad rusai nekenčia lietuvių ar kitų žmonių.Kas Ukrainoje šaukė-maskoliaku na giliaku?Kas pradėjo šaudyti į Donbaso žmones?Jeigu Krymas būtų ukrainietiškas,ten jau stovėtų JAV karinis laivynas,karinės bazės.Tu pagalvok,įjunk tą savo užzombintą galvelę.Paskui klėdėk tas savo nesamones.

   Thumb up 21 Thumb down 4

   • Paskaityk kad ir Lietuvos rusų komentarus ru.delfi.lt. Gryna neapykanta ir panieka Lietuvai liejasi per kraštus.

    Thumb up 2 Thumb down 15

     • Gerai, jie čia nemėgstami ir jie patys nekenčia Lietuvos, nemoka net lietuvių kalbos. Ko jie čia vargsta, turėdami tokią milžinišką ir vis besiplečiančią, galingą, nuostabią tėvynę? Kas jiems trukdo laimingai gyventi tarp saviškių savo giganitiškoje super valstybėje???

      Thumb up 2 Thumb down 13

     • Kas tau trukdo žavėtis gražia Florida ir nesirūpinti Lietuva, kurioje negyveni jau daug metų ?

      Kas tau trukdo laimingai gyventi tarp saviškių savo giganitiškoje super valstybėje???

      Thumb up 11 Thumb down 1

     • Koks tavo reikalas? O ko tu pats nevažiuoji į savo milžinišką tėvynę Rusiją?

      Thumb up 1 Thumb down 10

 5. Italų rašytojas ir visuomenės veikėjas Džiuljetto Kjeza nesenai pristatė savo naują knygą “Rusofobija 2.0”. Džiuljetto Kjeza savo knygoje bando atskleisti “iš kur auga rusofobijos ir putinofobijos isterijos “kojos”? Kur gali ji nuvesti Europą ir pasaulį? Kokią rolę tame vaidina Baltijos šalys?”.
  Aš kiekvieną dieną skaitau vakarų spaudą. Ir iš kiekvienų trijų straipsnių dviejose kalbama apie tai, kad Rusija ruošiasi užpulti Baltijos valstybes. Tai juokinga. Tuo gali tikėti tiktai žmonės, kurie apgauti, kuriais manipuliuoja.
  Prie trijų valstybių su isteriška rusofobija priklauso ir Lenkija. Ir ką tai reiškia Europai? Formaliai šios keturios valstybės priklauso Europai. Bet prie to demonstruoja visiškai ne europinį mąstymą. Tokių nuotaikų neegzistuoja Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Portugalijoje.
  Tai visiškai kita psichologija, kitokia sielos būklė. Europa eina kita kryptimi, pas ją kitos problemos. Niekas Italijoje negalvoja, kad mes turime kovoti Rusijoje. Niekas. Netgi premjeras. Niekas Italijoje nenori sankcijų prieš Rusiją. Bet mes jas pasirašėme todėl, kad Amerika diktuoja, štai ir viskas.

  Thumb up 14 Thumb down 2

  • Kuriems galams Amerikai kažką diktuoti runkelynui? Amerikai nusišvilpt ant Lietuvos. Jokių interesų Amerika Lietuvoje neturi

   Thumb up 1 Thumb down 13

   • Neturėtų interesų, nelandžiotų ! Kokio bieso skraido iš už jūrų marių pas mus ?Ko lakstė į Ukrainą, V.N. bandeles vežė, perversmus darė už 5 milijardus dolcų ?Reiškia turi.
    Amerika savo karų nekariauja Amerikoje :) teritorija reikalinga jei ką šalia “baisaus priešo”-Rusijos.
    Neapsimesk durneliu amerikone.

    Thumb up 13 Thumb down 1

  • O kam jam žolė? Jis ir be to durnas. Nebent samogeno kokį 50-šimt gramų paimtų, kad smarvė būtų. :)

   Thumb up 7 Thumb down 1

 6. Kam keliama rusofobija?
  1) kad TS-LKD turėtų baubą, kuriuo gąsdindami galėtų laimėti rinkimus?
  2) tai tik biznis – kad galėtų pateisinti seno metalo laužo ir užsieninių konsultantų apmokėjimą?
  3) ruošiamasi karui?

  Thumb up 15 Thumb down 1

  • merdinti Lietuva tėra istorijos raidoje tik teritorija skirta didžiųjų valstybių geopolitiniams kariniams žaidimams ?

   Thumb up 14 Thumb down 2

 7. Sauliui.Suprantu,kad kažkokių paskatų vedamas negali pakęsti Rusijos,bet kai ką nors teigi viešai,tai aiškink remdamasis faktais.Kaip nesakytum,bet didesnes plesikes už JAV,deja nėra.Visas jos gerbūvis,išskirtinis gerbūvis,tai popieriaus dolerio pavidale eksportas,už ta dolerį gėrybių importas,karinė galia,kad doleris būtų visiems priimtinas ir nuolatinės bausmes tiems,kurie drįsta nepaklusti.17 pasaulio BVP(didzia dalimi kapitalo eksporto dėka)ir 40 procentu pasaulio BVP gėrybių sunaudojimas. Štai skaičiai,kurie – nepaneigiamas faktas.

  Thumb up 19 Thumb down 3

  • kad ši rusofobijos banga sukelta tam, kad paruošti žmones tikram karui. Tai bandymas sukurti masinę neapykantą Rusijai ir Putinui ir paruošti dirvą realiems susidūrimams. Ta linkme yra dirbama, deja. Besmegeniams neišaiškinsi, o protaujantys supranta kur link sukama. Gerai nors tiek, kad besmegenių mažėja ir žmonės supranta kas yra ruošiama.

   Thumb up 19 Thumb down 2

  • birutės pliurpalai tik juokia kelia .Gal čia kokis ruskij mir vakaras, ? su priedainiu pašlovinkime ‘putinoidus’ . .. eik miegoti tauškale ..arba argumentuok padoriai kaip priimta pas padorius žmones .

   Thumb up 1 Thumb down 15

   • pabaik savo spiritizuota vyna ir mars sleptis nes rusai tuoj puls! Nepamirsk uzsidaryti balkonu!!

    Thumb up 16 Thumb down 2

 8. Ir Rusijoj liko daug zydu…Ukrainos valdyme jie vieni,JAV valdo zydai…TSRS valde irgi jie ,o Pasauliui reke prie ruso!2.Lietuva:Partiju elite zydai po Tautinem pavardem…ir partiniai sarasai.Zydai per visokias naujas senas partijas nori daugumos Lietuviu Seime!cia jau baisu,bet ka darysi…

  Thumb up 15 Thumb down 2

 9. Rusija puola ne todėl kad kažkas negražiai apie ją pakalbėjo, bet todėl, kad jai vis trūksta žemių, kad jai reikia susigrąžinti tai, ką ji vadina iskonno russkaja zemlia. Dar ir apginti rusakalbių teises kur ir kaip jie begyventų. Smetona bandė labai gražiai elgtis su Rusija ir pataikauti Stalinui….

  Thumb up 2 Thumb down 17

  • Organizacija “Pasaulio gydytojai prieš branduolinį karą” – paskelbė pranešimą apie aukų, kurios atsirado dėl JAV įsiveržimo į įvairias šalis, kiekį. Skaičiai šokiruoja:
   Per 12 karinių veiksmų metų vien tik Irake, Afganistane ir Pakistane užmušta milijonas trys šimtai tūkstančių žmonių – sakoma pranešime.
   Vien Irake per amerikiečių intervenciją žuvo apie milijoną žmonių, kas sudaro maždaug 5% nuo bendro šalies gyventojų skaičiaus. Dar 220 tūkstančių žuvo Afganistane, 80 tūkstančių – Pakistane. Organizacija įspėjo, kad į ataskaitą neįtraukė žuvusių Jemene ir Sirijoje, kur JAV veikė kartu su NATO sąjungininkėmis, tuomet skaičiai greičiausiai viršytų du milijonus.
   Be to, pabrėžiama, jog maždaug trys milijonai Irako, Afganistano ir Pakistano gyventojų po Pentagono bombardavimų pabėgo iš šalies
   Grenada, 1983 metai. Be SNO sankcijų.
   Panama, 1989 metai. Be SNO sankcijų.
   Libija, 1986 metai. Karinė operacija be SNO sankcijų.
   Jugoslavija, 1995 metai. Karinė NATO operacija be SNO sankcijų.
   Jugoslavija, 1999 metai. NATO intervencija be SNO sankcijų.
   Afganistanas, 2001 metai – iki šių dienų. NATO intervencija be SNO sankcijų.
   Irakas, 2003 metai. JAV ir kai kurių sąjungininkių intervencija be SNO sankcijų.
   Sirijoje intervencija be SNO sankcijų.

   Thumb up 16 Thumb down 2

   • Ar tai tas, kuris pasirašinėja “faktas”, “saulius”, “amerikietis” tas pats ten (ekspertuose) “E” kuris labai nekenčia rusų ir N.Venckienės ?

    Thumb up 7 Thumb down 1

 10. Valstybė-plėšikė Rusija bus sustabdyta. Nes visos pasaulio valstybės-plėšikės anksčiau ar vėliau būna sustabdomos. Niekaip neišsitenkančiai savo milžiniškoje teritorijoje rusų tautai teks nustoti plėšti svetimas žemes, žudyti žmones jų valstybėse. Avantiūristas Trumpas Amerikoje nelaimės. Prez. H. Clinton stiprins NATO ir rems Ukrainą bei kitas buvusias Rusijos kolonijas. Didžioji kinų tauta ir toliau vis aktyviau kelsis į Rusijos tolimuosius rytus, de facto juos okupuodama. Rusijos agentai ir pakalikai veltui plėšosi – jų pastangos beviltiškos. Rusija dabar nebeturi jokios kam nors patrauklios ideologijos. Rusija – tai viena korumpuočiausių pasaulio diktatūrų, niekam pasaulyje nepatraukli, išskyrus šlykščius užverbuotus Rusijos agentus ir kvailius, trokštančius naujos Lietuvos valstybės okupacijos. Veltui stengiatės, niekšai!

  Thumb up 3 Thumb down 17

  • Pas mus juk mažoji Rusija: korupcija kaip Rusijoje, o teisėsauga prokagėbistinė.

   Thumb up 16 Thumb down 1

  • Apie kokią okupaciją kliedi mezeli ?Kas tave okupuoja, sėdi Floridoje ir nečirkšėk. Kelintas tavo reikalas dėl Rusijos ?Karo nori ? Karą kurstai ?Lietuvai karo nereikia-įsisamonink visam likusiam gyvenimui.Mums reikia TAIKOS ir gero sugyvenimo su kaimynais.Taškas.
   Jei Amerika nebūtų padegusi savo spalvotomis revoliucijomis Irako,Egipto,Libijos ,Sirijos- tai visos šios valstybės būtų iki šiol buvusios žydinčiais sodais ,kaip ir anksčiau. Nes kiekvienas daug mažiau protaujantis žmogus gali įrodyti ,kad ta taip vadinama demokratija kuri tinka Amerikai ,ji netinka Iranui ar Sirijai. Taigi,jei Amerika nebūtų padegus Artimujų Rytų ,o paskui nebūtų išsižiojusi nežinodama ką jai daryti su ISIS Sirijoj,tai ir Rusijai nebūtų reikėję tada Sirijoj demonstruoti savo armijos galią,ryžtą.
   O jei Rusija( tavo parašymu) – tai viena korumpuočiausių pasaulio diktatūrų, tai jos žmonių reikalas, o ne tavo. Tau asmeniškai “Kaip atgrasymo priemonę nuo Rusijos” patarčiau klyne nešiotis granatą su ištrauktu žiedu :).Nuramins ilgam…

   Thumb up 14 Thumb down 2

  • Viskas teisingai Tamstos suvardinta, tik deja tai ne paskutinė diktatūra pasaulyje kuri ypatingai korumpuota savo pačios tautos atžvilgiu. Čia kaip tame posakyje su kuo susidėsi tuo ir tapsi ..Lietuvai reiktu ne tik akmenyne siena su ta dievo pamiršta tauta pastatyti ,..bet ir kasmetinius skiepus visiems nuo tos ‘zarazos’ įteisinti .

   Thumb up 2 Thumb down 12

   • kad pas mus demokratija ir visos nuomonės turi būti gerbiamos, be jokių ten epitetų ir priešų paieškų

    Thumb up 7 Thumb down 1

    • Ne, ne visos. Apmokamų Lietuvos priešų – Rusijos propagandistų skleidžiamos “nuomonės” neturi būti nei gerbiamos, nei toleruojamos.

     Thumb up 1 Thumb down 8

   • ar tau subinę spaudžia, prašikti negali, jei rūpiniesi kokia korupcija Rusijoje ?Skiepykis nuo rusofobijos stasiukasai :)

    Thumb up 12 Thumb down 4

  • ne taip klausimas statomas, kalbėk suprantamiau: ką turi atiduoti privatizacijai, kad pasidarytų gera?

   Thumb up 8 Thumb down 1

  • Kas sukėlė arabų pavasarį Alžyre, Tunise, Libijoj, Egipte, Sirijoj, Jemene, Libane?
   Kas sukūrė ISIL teroristus Sirijoje?
   Kas finansavo Ukrainos Maidaną, sukūrė “Pedofilu Sektorių” Ukrainoje, sudegino žmones Odesoj?
   Kas legalizavo pedofiliją visose 50 JAV valstijų?
   Kas liepdamas Europai uždėti sankcijas Rusijai, paraližavo Europos ir Rusijos ekonomikas?
   Kas paleido porą milijonų laukinių ant Europos?
   Gal V.Putinas ?

   Thumb up 17 Thumb down 2

   • trukt už vadžios ir vėl nuo pradžios . gal tu kokia kita spauda paskaityk ne tik ta Rusiška ..o tai net gaila skaityti tuos tavo paistalus .

    Thumb up 2 Thumb down 16

    • O tu paneik stasiukasai, paneik, jei sugebi, argumentuotai, atsakyk į klausimus.
     Negali ? tada nebezdėk.

     Thumb up 12 Thumb down 2

   • Rusija jau tuoj šimtas metų kaip kelia suirutes, revoliucijas, perversmus, pasikėsinimus, maištus visur kur tik gali pasaulyje. O paskui ateina su savo “pagalbos” siūlymais.

    Thumb up 2 Thumb down 13

    • Tau haliucinacijos nesibaigia ? Užmerki akis ir matai Rusiją -atsimerki ir vėl Putinas, Rusija. Putinas, Rusija po tavo lova, ant spintos, balkone, tualete ir sode?Negimęs Putinas (prieš 100 metų) jau grėsmę kėlė? Užuojauta -tu idiotas kokių reta !

     Thumb up 11 Thumb down 0

 11. Mūsų naujoji nomenklatūra gerai įsisąmoninusi didžiosios politikos taisykles: garsiai rėk “rusai puola” ir “grab nagrablenoje”

  Thumb up 15 Thumb down 1

 12. Sveiki,vaikeliai.Nenorejau kištis į tą jūsų marmalynę ,bet reikia.Sakykite,ar dauguma jūsų pastebite ką skaitote?Nuolat autorių už teiginius apie maža valstybe,buferinę zona ir panašiai,o juk tai didele citata iš Danijos leidinio.Autorius sutinka su tokia nuomone,kitaip nesinaudoju danų rašinio ištrauka,bet tuo pat metu jis paryškino,kad ne tik jis,bet panašiai galvoja ir kiti gyvenantys ES. O jei vertinti autorių,tai galėčiau drąsiai teigti,kad jis vienas is tikrai gerai suprantanciu tai ką rašo ir apie ką rašo.Galvotas vyras ir už tai ačiū .Galima su juo sutikti,galima nesutikti,bet rašo kietai.Da trumpas pastebėjimas:patinka ar ne,bet Rusija egzistuoja ir su ja priversta kalbėti Amerika.Mūsų siaubu ne vien sankcijomis ar grasinimais.Dantis sukandęs turime pripažinti,kad šį šalis vėl atsistojo kojų,todėl mus tai žiauriai siutina.

  Thumb up 14 Thumb down 2

  • Tai ką politikai kalba viešai ir neviešai ta tema skiriasi kaip diena ir naktis

   Thumb up 9 Thumb down 0

  • diedas ..koli jau taip patenkintas tuo Mikalausko smegenu šampūnu ar ne reiktu ir pačiam nors truputi savo minčiu čia įlieti . Recenzijas čia dalinti , tai ne paskutiniais savais kapliais burnoje ..nedavirta arklio kumpinę taršyti ..

   Thumb up 1 Thumb down 11

 13. Išlaidos karo reikmėms turi būti rodomos procentais nuo biudžeto, o ne nuo BVP. Taip propagandos maskuojami karo kurstytojų eikvojimai. .

  Thumb up 14 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką dovanoti krikšto tėveliams?
Sportas tampa madingu
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...