Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Liepa 31 Šeštadienis
 

„Brexit“ ar „Brout“ – britai traukiasi iš ES ar juos išvaro? (1)

2017-03-30 11:28 | Nuomonių ringas | Komentarų (32)

Vytautas Mikalauskas. Asm. nuotr.


Vytautas Mikalauskas

„Karšto komentaro“ skaitytojas iš Klaipėdos klausia, kas vyksta Didžiojoje Britanijoje – ji traukiasi iš ES ar yra išvaroma? Nes skaitytojui po A.Merkel ir kitų senųjų ES valstybių pasisakymų, įvykus referendumui D.Britanijoje, susidarė įspūdis, kad britai iš ES yra išvaromi ir tą reiškinį reikėtų vadinti ne „Brexit“, o „Brout“.

Keistas klausimas, bet tik iš pirmo žvilgsnio, todėl verta į jį atsakyti išsamiau. Kai atidžiai seki, kaip šį įvykį viešai vertina kai kurie didžiųjų Europos valstybių politikai, tai įspūdis iš tiesų gali būti dvejopas.

Galima būtų atsakyti trumpai. Vienu ar keliais sakiniais, tik nuo to vargiai kas nors taptų aiškiau ir ar tai patenkintų tikrai tuo besidominčių smalsumą, todėl drįstu siūlyti ilgesnį, bet išsamesnį kelią.

Atsakymo rakto reiktų ieškoti ne tik ES ar atskirose šiai struktūrai priklausančiose valstybėse, bet ir Vakarų lyderio pozicijas vis dar užimančiose JAV bei pačius Vakarus sukūrusio ypač stambaus kapitalo struktūrose, atsižvelgiant į ženkliai pakitusią globalią geopolitinę aplinką.

Paskutinių D.Britanijos Parlamento rinkimų kampanijoje tuometinis šios šalies Premjeras D. Kameronas, jei konservatoriai laimės, pažadėjo inicijuoti referendumą dėl šalies išlikimo ES.

Beje, tuometinis Premjeras negali būti priskirtinas tik politiniam elitui. Ši pavardė įrašyta turtingiausių ir garbingiausių britų giminių sąraše. Paprastai nuo seno tokių šeimų atstovų dalyvavimas D.Britanijos politiniame gyvenime yra tarsi pilietinis būtinumas, bet jie be reikalo nesistengia užimti antros, pačios svarbiausios pagal rangą po monarcho, kėdės. Jei tokių šeimų atžalos imasi šito, vadinasi, jų sluoksnio aplinkai būtini kažkokie svarbūs pakeitimai valstybės valdyme, kurių negalima deleguoti net patiems talentingiausiems politiniams menedžeriams.

Dovydas (David) Kameronas (Cameron) prie konservatorių partijos vairo stojo 2006 metais, bet į Premjero kėdę atsisėdo 2010 gegužyje. Tų pačių metų pabaigoje prasidėjo įvykiai Tunise, o 2011 pradžioje „suliepsnojo“ Libija ir nestabilumas, „revoliucijos“, karai ėmė sparčiai plisti A.Rytų valstybėse. Atsitiktinumas? Galbūt.

Prieš aštuonis dešimtmečius D.Britanija dar buvo didžiausia visų laikų imperija, kurios ribose saulė niekada nenusileisdavo, nors jos galia ir įtaka sparčiai seko. Po Pirmojo pasaulinio karo ji išlaikė savo didybę, bet jau įsibėgėjus Antrajam pasauliniam karui (1941 vasara) buvo priversta pasiduoti JAV, V.Čerčilio asmenyje pasirašydama Atlanto Chartiją. Tai nebuvo kapituliacija, tai buvo naujai iškilusios ekonominės – karinės galios ir senojo finansinio kapitalo tarpusavio neviešas susitarimas. Jei norite, beveik lygiavertė sąjunga.

Prireikė milžiniškų pastangų, dešimčių milijonų gyvybių, kol tarp skirtingų globalaus kapitalo grupuočių buvo pasiektas galutinė principinė sutartis. Paskutinis to susitarimo taškas buvo padėtas 1944 liepos mėnesį, kuris įtvirtino dolerio viršenybę, nors trintis tebesitęsė iki šešto dešimtmečio vidurio.

D.Britanijos finansinis kapitalas, kuris pagal seną susitarimą su valdančiąją aristokratija, iki šiol didžia dalimi susitelkęs London Cityje, jau prieš Pirmąjį pasaulinį karą įgavo didelę įtaką 1913 m. sukurtoje FRS. Tokiu būdu realiai ėmė kontroliuoti finansinę veiklą globaliame lygmenyje. Jo rankose tuomet jau buvo sukaupta ir absoliuti dauguma Vakarų masinės informacijos priemonių. Jos ir šiandien tebetarnauja jai. JAV šiai jėgai paprastai atstovauja demokratai.

Kitai pusei, kuri atstovavo amerikiečių sparčiai augančią ekonominę galią, sąlyginai galima ją įvardinti kaip nacionalinį kapitalą, atiteko pelnas iš KPK (karinio – pramoninio komplekso) ir globali energetinių resursų kontrolė. Jos siekius paprastai atstovauja respublikonai.

Kontrolė nereiškia, kad kitai kapitalo grupei uždrausta pelnytis vienoje ar kitoje kitos pusės veiklai priskirtoje srityje. Tai kaip ir simbolinis pasidalinimas politinėmis jėgomis. Nėra tokio griežto draudimo pasistengti rasti „draugų“ ir pritarėjų savo tikslams konkurento politinėje stovykloje. Svarbiausia – nepažeisti susitarimo.

Pelnas – varomoji sistemos šerdis. Kai kurios nors vienos pusės pelnas ima mažėti, ji ima reikalauti iš kitos jai naudingų pokyčių. Taip siekiama išlaikyti pusiausvyrą ir nė vienai iš grupuočių neleisti įgyti visaapimančios kontrolės.

Beveik tris dešimtmečius nuo 1944 metų viskas vyko daugiau ar mažiau „taikiai“. Doleris oficialiai buvo dengtas auksu, auksas didžia dalimi buvo sukauptas vienos grupuotės rankose, o jo kiekis leido kontroliuoti dolerio emisiją, ir pagrindinę būstinę išlaikusios London Cityje finansinės grupuotės pelnas, gaunamas iš bankinių operacijų maržos, ją tenkino, kaip ir karai Korėjoje,vėliau Vietname, Laose, Kambodžoje, įsibėgėjantis „šaltasis karas“ nešė gerus dividendus KPK ir resursus kontroliuojančiam „broliškam“ kapitalui.

Aštunto dešimtmečio pradžioje JAV Prezidento kėdėje sėdint R.Niksonui, susitarimas buvo iš esmės pažeistas. Nesvarbu, kad pokyčiai buvo būtini, nes tuometinė administracija stovėjo prie eilinės kapitalizmo finansinės – ekonominės krizės slenksčio, svarbu, kad susitarimas buvo pažeistas, priimant ir įgyvendinant tik vienai pusei naudingus sprendimus: JAV atsisakė aukso standarto. Dolerio emisija, jo apimtys dabar ėmė priklausyti nuo energetinių resursų, o šiuos pagal susitarimą kontroliavo amerikietiškoji grupuotė.

Tokiais atvejais, siekiant išvengti „nesibaigiančių barnių šeimoje“, pasistengta kažkokiu būdu kompensuoti savo kaltę. R.Niksono administracija pasirūpino finansiniam kapitalui atverti Kinijos rinką. Šis projektas neabejotinai turėjo būti ypač pelningas. Ir ne tik pelningas, bet padėti įgyvendinti seną abiejų grupuočių bendrą svajonę – dar amžiaus pradžioje sulipdyto globalistinio projekto viziją.

Bet „juoda katė“ tarp kapitalo klanų jau perbėgo ir dabar tereikėjo laukti atsako. Pirmoji auka tapo pats R.Niksonas.

Devintame dešimtmetyje prezidentavęs R.Reiganas stengėsi užganėdinti abi puses. Paskelbęs „žvaigždžių karo“ doktriną, vis labiau „įelektrindamas“ santykius su vadinamąja „socialistine stovykla“, geopolitikoje balansuodamas ant pražūtingos ribos, jis ir jo administracija dosniai maitino karinį – pramoninį kompleksą, visokeriopai rėmė kapitalo investicijas į Kiniją ir ypač stengėsi susilpninti TSRS. Dar didesnis dėmesys buvo skirtas globalaus finansinio kapitalo įsitvirtinimui, kuris dabartyje kažkodėl vadinama bendru reigonomikos vardikliu, nors su realia JAV ekonomika, jei finansus laikytume tik jos skatinimo priemone, tai mažai ką turėjo bendro.

Siekiant būti visiškai atviru, tai TSRS ne dėl savo sisteminės sandaros, bet dėl pačio vadovaujančio partinio elito klaidos ar kitokių labai svarių priežasčių, o gal sąmoningo pasirinkimo, neatlaikė spaudimo ir palaipsniui ėmė trauktis. Tai buvo naudinga abiem globalaus kapitalo pusėms, nes tikslas – vienas, tik taktikos skirtingos.

Viena pusė, pajutusi galimos „pergalės“ skonį, siekė visiškai sunaikinti ne tik egzistavusią sistemą, nes ji buvo grėsminga alternatyva, bet ir jos sukurtą viršnacionalinį valstybinį darinį, kita buvo linkusi pritarti sistemos sunaikinimui, bet išlaikyti politinę struktūrą, kuri daugelį dešimtmečių jos kontroliuojamam KPK užtikrino pelno augimą.

Žlugusią TSRS plėšė abi pusės ir toje „maitvanagių“ puotoje iš naujo sustiprėja tarpusavio nepasitikėjimas bei priešiškumas. Tuo labiau, kad respublikonai, kurie buvo valdžioje nuo 1988 iki 1992 metų Bušo vyresniojo asmenyje, vis vien stengėsi įgyvendinti įprastą taktinį požiūrį „skaldyk ir valdyk“, bet nesugriauk visiškai to, kas ateityje tau dar gali būti naudinga. Todėl buvo pasistengta, kad Dž. Bušo vyresniojo valdymo era neužsitęstų.

Per sekančius aštuonerius metus finansinių globalistų valdymo B. Klintono asmenyje, JAV realaus ūkio pramoninis sektorius vis labiau tuštėjo. Ištisi gamybos sektoriai buvo perkelti į besivystančius kraštus, vidinėje rinkoje ėmė dominuoti importinės kasdienės prekės, o Valstijose daugėti miestų – vaiduoklių skaičius, kurie dar prieš penkiolika metų buvo laikomi amerikiečių industrijos pasididžiavimu. Globalistų finansinis kapitalas pasaulyje, ženkliai pasipildęs iš žlugusios supervalstybės aruodų, tada laimi vieną pergalę po kitos, ir tai, kas po R.Niksono administracijos sprendimų teikė stabilios ateities viltį nacionaliniam kapitalui, ima akivaizdžiai byrėti.

B.Klintono administracijos veiksmai Balkanuose, kai finansine parama nacionalistiniams klanams ir karine jėga, aktyviai dalyvaujant NATO ir ypač D.Britanijai, buvo sudraskyta Jugoslavija, išgąsdino ne tik rusus, bet ir amerikietiškojo „nacionalinio“ kapitalo grupuotę bei privertė jas veikti.

Realiai neįmanoma atsakyti į klausimą, ar tai buvo sutapimas, o gal nerašytinis ir neviešas susitarimas, bet amžių sandūroje vyksta ypač ženklūs globalūs pokyčiai, nors daugiau kaip penkiolika metų atgal to gal ir neįmanoma buvo įžvelgti.

Sunkioje, viešai demonstruojamoje tarpusavo politinėje kovoje respublikonams pavyksta palaužti demokratų pasipriešinimą ir Baltuosius Rūmus atvesti Bušą jaunesnįjį. Beveik tuo pat metu B.Jelciną Rusijoje keičia V.Putinas.

Bušai JAV, kaip ir aukščiau minėti Kameronai D.Britanijoje, nėra paprasti profesionalūs politiniai menedžeriai. Priešingai nei Klintonai, tai – viena turtingiausių ir įtakingiausių amerikietiško kapitalo šeimų. Ji nėra „pirmo kalibro“, bet aiškiai įsitvirtinusi antrojo „ešelono“ viršūnėje.

Bušo jaunesniojo administracija jau pačioje savo veiklos pradžioje, pasinaudodama labai „savalaike“ teroristine ataka Niujorke, smogia Afganistanui, o vėliau Irakui.

Norint suprasti, kodėl pasirinktos būtent tos kryptys, kai dabar, praėjus dešimtmečiui, jau aišku, jog teroristinį aktą pagrindinai įvykdė išeiviai iš S.Arabijos, o Sadamo Irakas neturėjo masinio naikinimo ginklo, tektų labai gerokai išplėsti šio rašinio apimtis, todėl pažymėsiu tik keletą aspektų:

Pirma, finansiniam kapitalui, kuris galutinai susiformavo D.Britanijos imperijos valdymo zenite, o vėliau, iš dalies įsitvirtinęs už Atlanto JAV karine pagalba virto globalia jėga, niekada nebuvo svetimas neviešinamas pelnas iš prekybos narkotikais.

Antra, Afganistanas yra Kinijos, kurią šis kapitalas išaugino ir toliau stiprina kaip pagrindinę savo tvirtovę ateičiai, pasienyje.

Trečia, Kinijos tolimesniam augimui ir stiprėjimui būtini milžiniški resursai, o Irakas – viena turtingiausių energetiniais resursais teritorijų. Be to, Bušų šeimynos pagrindinis verslas – būtent ši sritis.

Keisčiausia, kad beveik tuo pačiu metu, kai Bušo administracija įsiveržia į globalistinių finansistų siekiamas kontroliuoti erdves, Rusijoje šiai grupuotei smogia V.Putinas, areštuodamas aiškų jos statytinį M.Chodorkovskį ir pačią paskutinę akimirką sustabdydamas JUKOS – vienos didžiausių posovietinių laikų suformuotos energetinių resursų kompanijos – perleidimą London City kontroliuojančiam Rotšildų klanui. Galimas susitarimas ar tik sutapimas? Į tai atsakysiu kitoje dalyje.

Komentarai

 

 

 
 1. didysis vatnikofilas Mikalauskas apsireiškė. O tikejausi kad jau pakratė kanopas skeltanagis.

  Thumb up 0 Thumb down 5

 2. dauguma nesusigaudo dėl ko parduotuvėse pilna produktų,nagi Landsberginiai prigamino,o kai jie išmirs vėl badausim,nes tik jie moka šikti dešromis ir sviestu.

  Thumb up 4 Thumb down 0

 3. sakė gyvena iš VU paskaitų. O baba iš ko gyvena ? musiet iš rublio……

  įdomu

  Thumb up 1 Thumb down 4

 4. Ot tai tau,nežinojau.Ačiū,kad vienas aršus komentatorius pasakė,jog autorius režisavo spektaklį vaikams,vadinasi,juo galima tikėti.Apgauti suaugusius – ne taip sunku,o vaikus….beveik neįmanoma.Dėkui,vaikeli,nežinau kaip ten tave pavadino mama,bet šio autoriaus straipsnius skaitysiu su dar didesniu užsispyrimu.
  Beje,vaikel,ar tau mama nesakė,kad privalu gerbti vyresnį už save,nes,manau,pagal tavo kalbą,atrodo,kad panosis pas tave vis dar šlapias.
  O kas dėl Maskvos,tai,kiek žinau,ten dirba mūsų garsus režisierius Tuminas….Dabar galvoju,ar pagal tą puskvailių patriotų schemą,jis taipogi priskirtinas “išdavikams”?
  Kad mane kur velnias nujotų,užsiskaičiau to priedurnio,kuris autorių vycka vadina ir nepasižiūrėjau,kad apie jį čia daugiau informacijos.Buvęs vicemeras,vėliau mera…Ir ne pusmetį,o penkmetį.Vadinasi,politikoje ne naujokas,o jei šiandien joje nedalyvauja,tai,matyt,pasaulį mato ne pagal druskininkietį Malinauską.Velniškai įdomi asmenybė.Dėkui už informaciją…..,dabar nepraleisiu nė vieno jo straipsnio.Nekvailas vyras,oi,nekvailas……..

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • Tai Maskvoje dirba ne tik garsusis režisierius Rimas Tuminas, bet ir ne ką mažiau garsesnis Ramūno Karbauskio brolis Mindaugas Karbauskis.
   Be abejo, jie laikomi didžiausiais Lietuvos priešais, kaip ir visi kiti, kurie ką nors bendro turi su Rusija.
   Ant Rusijos mūsiškė demokratija leidžia tik loti, jai kenkti, provokuoti karą, ir badauti, (kaip ketvirtus metus badaujantis Petras Auštrevičius), kad pasitrauktų iš Ukrainos ir netrukdytu ten dominuoti savo demokratiją įvedinėjančiai Amerikai, o apie kokį tai bendradarbiavimą su Rusija negali būti net kalbos, nes „nepriklausomybė“ nuo amerikinės demokratijos to neleidžia.
   P.s. Manau, kad tas rastas Vokietijoje Nepriklausomybės paskelbimo aktas nei proto mūsų valdovams, nei nepriklausomybės nuo JAV ir NATO tikrai nepridės. Įklampino mus tas Vytautas „didysis“ taip, kad vargu bau ar kada iš to didesnių valstybių politinių įtakų liūno beišmaknosime.

   Thumb up 6 Thumb down 1

   • P.s. Manau, kad R.Karbauskio brolio Mindaugo kozerinis tūzas seniai glamžosi Gabrieliaus Landsbergio švarko rankovėje laukdamas atitinkamo momento kirsti per Ramūno politinės karjeros kaladę…

    Thumb up 4 Thumb down 0

    • Manau, kad taip ir bus, nes R.Tuminas savo “porcija” jau atsieme.Dabar arteja eile Karbauskio broliui.

     Thumb up 1 Thumb down 0

 5. rašė, kad vycka dabar stato teatrus suaugusiems.

  Tai kur galima pažiūrėti, o aplamai, kur vycka dirba ? Maskvoj ? – tai jam čia NIEKAS NEPRIKLAUSO.

  Vycka, dėl visko kreipkis į savo DARBDAVĮ, apsikabinęs su kkžibute.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 6. žino viską ? bet jam daugiau rūpi teatras suaugusiems. Vaikiūkščiams pasakas pasakoti vyckai nusibodo.

  Kaip manai , BA ba, a gerai saviškis pawarė, tik nežinau ar prezydentūi paksiui tas padės.

  Kaip manai, prezydento ružava verslinykė su baltu šuneliu Jamaikoj gali kažkuo padėti tavo smegenims, ar NIEKUO ? Baba ?”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. ar dabosi stankę, kaip karabaso sėklą – AMŽIAIS ? nu nejuokink tu liaudies.

  Juk žinai CHICAGO butą, tai kodėl neparveži Venckienės ?

  kodėl, svirneli neparveži n.Venckienės kodėl, svirneli neparveži N.Venckienės ? čigonai ….Lyberalas masiulys kodėl neparveži N.Venckienės, kodėl neparveži N.Venckienės, kodėl , kodėl masiulis neatvažiuoja į kleboniškį acto garuot ?

  Kodėl žmonės BĖGA ?

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • atsakau: nepasodins, nebent to butelio nepristatys ten, kur jis turejo buti pristatytas.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 8. analizuoja

  Sorošą jau išanalizavo, dabar ėmėsi analizuoti Karalystę…..

  Burliokų kažkodėl neanonizuoja.

  O būtų labai indomu

  Thumb up 0 Thumb down 5

  • suaugusiųjų teatro režisieriaus nuomonę apie lėktuvą, dar apie Ukrainą.

   Ar čia per menka tematika vyckai ?

   Thumb up 0 Thumb down 2

 9. 1995–2003 m. – Trakų rajono savivaldybės tarybos narys, 1995–1996 m. – Trakų rajono vicemeras, 1996–2001 m. – Trakų rajono meras.

  dabar nuskuro iki tarybinės armijos eilinio. Škia žmogelio gaila.

  Thumb up 0 Thumb down 4

 10. mes, lietuviai, net Arkašos nušauti nesiruošiam.Nors jis nedavažiavo į IZRAELĮ, – mes vistiek priimsim jį su sūriu varškės ir somogonu dzūkišku.

  Tai jo problemos.

  Ne MŪSŲ.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 11. Į sveikatą tam,kuris ką tik komentuodamas pasiskelbė,jog jam tekę mokytis ir VISI ir KPI,tik,matyt,iš abiejų buvo už “disidentavimą”paluosiuotas.Pamena,kad buvo kažkoks marksizmas – leninizmas.Na,reikia pripažinti,ad tikrai buvo.Buvo pas mus,dabar nebėra,bet,pradoksas,ir šiandien stipriausiuose Vakarų universitetuose ši mokslas studijuojamas.Aišku,nereikia nusiminti,ne kiekvienas avigalvis gali išmokti skaičiuoti,kitas ir rašyti nelabai geba,o jau marksizmą įkirsti reikia smegenų.
  Dabar apie autorių:pirmiausia jis nėra vaikų spektaklių režisierius,jis yra suaugusių teatro režisierius.Be to,valgant duoną iš režisieriaus užsiėmimo,dar nereiškia,kad negali turėti dar vieno diplomo arba didelės patirties bei teorinių žinių.
  O tai,kad jis nesispausdina didžiuosiuose portaluose,garbė jam.Ten vargiai surasi nors kiek panašų požiūrį.Ten Visi Uraaaaa,pulsim ir nudobsim mešką…
  Na,o dėl tų vatnikų….Tai,žinai,brangusis primityve,aš didžiuojuos kai mane pavadina vatniku ir,patikėk,tokių daug Lietuvoje,tik mes nenorim jums gadinti kasdienybės…..
  Nors,atvirai šnekant,ne tavo gaigalo galvelei tai suprasti…..

  Thumb up 9 Thumb down 1

 12. Teko mokintis VISI (buv. Vilniaus inžinerinis statybos institutas), bei KPI (Kauno politechnikos institutas, vėliau – A.Sniečkaus).
  Tai ten mokė tokį mokslą, berods marksizmas-leninizmas, ar kažkaip TSKP istorija vadinosi… nebepamenu.
  Pamenu tik tiek, kad tame, atsiprašant moksle”, nieko nesupratau. Kaip ir šio straipsnio.
  Nesuprantu nei kodėl vaikų spektaklių režisierius gvildena tokias sudėtingas temas ?
  Nesuprantu, ar jojo proteliui tai ? Ar tik atnešti spausdinimui ?
  Nesuprantu, kodėl apie tokį “politologą”, vertesnį visų Lietuvos politologų kartu sudėjus, ir pakėlus 10 tuoju laipsniu (algebros mokslas), nežino Lietuvos liaudis ?
  Nesuprantu, kodėl didysis genijus nesispausdina didžiuosiuose LT portaluose, o tik mažyčiame W at nykų pritone (prieglaudoje) ?
  Nesuprantu prieglaudos viršininkės,
  Nors, pamačius pū ko TV sėdint ir šnekant, dar “ant bačkos” stovint…
  Man – tai viskas suprantama.
  O ko čia dar nesuprasti ?

  Thumb up 2 Thumb down 8

  • O ka tu cia veiki tam, pagal tave, “mazyciame W at nyku pritone”?Eik i tuos didziuosius “pritonus” ir skelbk ten savo tiesas.O mes jau cia kaip nors ir be taves apsieisim.Turim Staseli ir mes visai juo patenkinti.Opozicija visur reikalinga..Argi ne?

   Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Žinai,Stsel,seni kaliošai man neatrodo ypatinga blogybė,tai gali reikšti taupumą,o štai nauja mašina……Abejoju ar jit tikrai egzistuoja.Gal greičiau pagal tave tiktų sakyti,kad mašina sena,tik kaliošai nauji.Tai būtų kurkas arčisu,mano maymu,tiesos.
  Bijau,kad būtent pats ir nesusigaudai kokiame pasaulyje gyveni,o ar jis pritampa ar jis nepritampa prie šio “naujo”svieto,tai jau kita tema,apie kurią nei aš,nei pats nelabai ką galime pasakyti.Reiktų jo paties atsiklausti.
  Dabar dėl tų pokyčių,kurių dalimi mes norim ar nenorim esame visi:jei manai,kad kiemuose stovinčių mašinų gausa,prikrautos parduotuvės ir internetas bei kiti dalykėlia…..- patys svarbiausi pokyčiai,vardan kurių verta šlaiužioti ant kelių,tai – viena,jei manai,kad milijonas emigrantų,militarizavimas ir absoliutus nuosmūkis sveikatos apsaugoje,švietime ir kitose vietose,tai – kita.Viskas priklauso kaip žiūrėsi ir kokios tos tavo tikrosios vertybės.
  Fasado padailinimas ar net jo paauksavimas,naujų durų įstatymas ar net vidinių sienų pagražinimas – gerai,bet jei tavo namo pamatai skylynėja,o sienos trūkynėja,tai padailinimai ir pagražinimai neilgai tesilaikys.
  Va,taip,vaikel…..Manau,su autorium niekada nesusikalbėsit,nes pats priskirtinas truparegiams,o anas toleregiams……

  Thumb up 5 Thumb down 2

 14. Dieduk ..visos autoriaus mintys sukasi senos vagos gylyje , ar jis kalbėtu apie Rusija dvipolio pasaulio formatu ..ar užkabintu pačia Europa su jos apatiniais rakinamais stalčiais ..Rytai –vakarai ..temos potekstė neabejotina .Deja seni nutrinti kaliošai naujai mašinai ..atrodo ne tik komiškai bet ir verčia susimastyti ar žmogus supranta kokiame pasaulyje gyvena ..ar tai ka rašo tėra tik jo noras kad pasaulis taip atrodytu . Sunku pritapti Dieduk kai nesi jo dalis ir dar sunkiau paaiškinti kodėl matome tai kas jame vykstą. Rakto skylutė ne fik koks būdas ji (pasaulį) tyrinėti ..O dėl Lietuvos nesuk galvos , jei nesi tu pokyčiu dalis ..teks kojines padžiovus tik stebėti ..:)

  Thumb up 0 Thumb down 5

 15. Stasel,tu,turbūt nelabai pats supranti ką šneki.Pakelk akis į viršų,ten stovi Nr 1,palauk kito skaičiaus ir gal kas nors paaiškės.O dėl Lietuvos nepritarimo,tai,nors pagal teoriją mes ir turime teisę kiauksėti,bet realiai,nei kas mūsų klaus,nei kas mūsų atsiklaus.
  Nelabai,Stasel,supratau kuo čia dėtas Putinas.Autorius apie jį plačiai lyg ir nekalba.Ar vakarais tau tamsiame lange Putino dar nesimato?Pagaliau,ar tu toks kvailelis,ar tikrai tuo tiki,kad Putinas gali pasodinti į JAV kėdę savo protežė arba stumdyti Europos politikus vien pagal savo užgaidas?
  O dėl dviejų greičių Europos,tai manyti,jog Lietuva joje gali virsti centru ar,kaip Grybauskaitė išsireiškė,jog mes nenorime likti provincija,tai vis vien nieko neišeis.
  Dviejų greičių Europa,tai – tarsi kiaušinis,kuriame trynys(Vokietija,Prancūzija, Olandija ir Belgija,galimai Čekai..),o visa kita – baltymas.Baltymas skirtas tam,kad maitintų trynį…Kokias dėliones bedėliotum,men regis,kitokio vaidmens,deja, Lietuvai nesurasim.
  Dėl Britanijos,tai nepergyvenk,karūna niekur nebyra.Ar Škotija imsis referendumo ar nesiims,ar škotai panorės didesnio savarnkiškumo ar nepanorės,apie pasitrukimą iš karūnos kalba neina,todėl ir D.Britanija niekur nedings.Karalienė – rišamoji medžiaga,laikas būtų tai suprasti.
  O kodėl incijavo 50 straip,tai palaukime autoriaus straipsnio pabaigos,tada ir padiskutuosim…..

  Thumb up 5 Thumb down 0

 16. …. “pirk plytą mielas drauge“, tai vizgi kodėl tie britai inicijavo 50 str. ? ir kaip visa tai atrodo Junkeriui siūlant dviejų greičiu Europos modelį ?, kodėl Lietuva tam modeliui nepritaria kai senbuvės linkusios tam pritarti ? ir kas laukia Britanijos kuri šiandiena byra akyse ..bet trauktis nuo užsibrėžto tikslo neketina. Pamuilinti uodega Putinui randant blogesnį, kaltesnį sėdintį ana ten šešėlyje ..įprasta pasakoriui , bet ne žmogui gyvenančiam realiame gyvenime .

  Thumb up 0 Thumb down 5

 17. Sveikas sugrizes!Galvojau jau suede…2.Kada kursi koki judejima:zydus reiktu paprasyt nustot durniavus…iki.

  Thumb up 14 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką dovanoti krikšto tėveliams?
Sportas tampa madingu
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...