Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Gegužė 15 Šeštadienis
 

Banderininkų placdarmas Amerikoje

2014-09-04 13:23 | Užsienis | Komentarų (18)

Kevinas Ruteris savo knygoje „Šaltojo karo sąjungininkai: CŽV ir ukrainiečių nacionalistų tarpusavio santykių kilmė“ paviešino išslaptintas JAV žvalgybos medžiagas

Dar praėjusio amžiaus penktojo dešimtmečio pabaigoje JAV CŽV vadovas Volteris Kuinas nuoširdžiai nuogąstavo, jog Ukrainos nacistai, “apsukrūs politiniai intrigantai, kadaise puikiai išmanydavę propagandos meną”, nedvejodami pajungs Jungtines Amerikos Valstijas savo siekių įgyvendinimui. Panašu, jog senas žvalgybininkas buvo visiškai teisus.

Vabalai iš anapus

Amerikiečių nuostabai, po 1945-jų metų Pergalės daugelis ukrainiečių atsisakė grįžti namo, ir greit persikėlė į JAV. CŽV pareigūnai susidomėjo tuo. Susisiekę su kai kuriomis etninėmis Vakarų Ukrainos grupuotėmis, jie „atrado sau Ameriką“: Tarybų Sąjungoje yra kitaminčių!

Būtent taip yra skelbiama neseniai paviešintoje legendoje apie tai, kas būtent paskatino CŽV kontakto su Ukrainos nacionalistais užmezgimą.

Kevinas Ruteris savo knygoje „Šaltojo karo sąjungininkai: CŽV ir ukrainiečių nacionalistų tarpusavio santykių kilmė“ paviešino išslaptintas JAV žvalgybos medžiagas.

Leidinyje tikinama, esą Ukrainos nacistų verbavimas buvo pradėtas 1946-jų balandį. CŽV puoselėjo vilčių, jog emigrantai iš Ukrainos, būdami „amerikietiškos mąstysenos“ įtakoje, pagreitins naująją revoliuciją Rusijoje. Juolab, kad neseniai pasibaigusio karo patirtis rodė, jog Vakarų Ukrainos nacistinių grupuočių priešinimasis rusams bei tarybinei santvarkai ilgainiui gali virsti tikruoju karu.

Knygoje yra dokumentų, įvardijančių ukrainiečių agentus bei jų kuratorius iš JAV, padėjusius galutinai sugriauti Tarybų Sąjungą.

Vakarų agentūros Ukrainoje pradininke įvardinta vadinamoji „Grupė R-33“. Su ja buvo susijęs graikų katalikų dvasininkas Ivanas Gryniochas bei ukrainiečių nacionalistas, pogrindyje veikusios „Vyriausiosios Ukrainos išlaisvinimo tarybos“ ( VUIT) veikėjas Jurijus Lopatinskis, atlikdavęs tarpinės grandies tarp VUIT ir „Ukrainos sukilėlių armijos“ ( USA) vaidmenį.

Būtent USA žiaurumai ir patraukė amerikiečių dėmesį. Galiausiai amerikiečiai ėmė ją remti.

Dar viena esminė „Grupės R-33“ figūra buvo Nikolajus Lebedis, kadaise Lenkijoje buvęs nuteistas mirties bausme pakeista įkalinimu iki gyvos galvos) už dalyvavimą nužudant Lenkijos vidaus reikalų ministrą 1934 metais.

Tačiau ilgainiui CŽV profesionalams ėmė aiškėti, jog daugelis dalykų, neva tai kompromituodavusių Tarybų valdžią, dažniausiai būdavo sugalvojama pačių agentų iš Ukrainos. Todėl CŽV buvo priversta kur kas kruopščiau nagrinėti bei rūšiuoti informaciją, gaunamą iš Ukrainos išvykėlių.

1948-jų metų kovo pradžioje JAV buvo įkurtas specialus komitetas tarybinių emigrantų pažinimui bei panaudojimui. Tuo pat metu CŽV vadovybė pasiūlė dar labiau skatinti tarybinio elito atstovų pasitraukimą iš TSRS bei pajungti šiuos pabėgėlius JAV interesams.

Beje, informacija apie situaciją Ukrainos pogrindyje buvo kaupiama ir Miunchene, ir Londone. Niujorke buvo įkurtas mokslinių tyrimų institutas, publikuodavęs daugelį antitarybinių leidinių, taip pat ir Miunchene leistą mėnraštį „Sučasnist“. Per šią leidybinę veiklą į užsienį pasitraukusieji Vakarų Ukrainos nacionalistai tęsė savo idėjinę kovą prieš Tarybų Sąjungą. Na, o jau griuvus Berlyno sienai, 1991-siais metais, CŽV skyrė lėšų „Sučasnist“ leidybai Kijeve.

Nepaisant to, jog knyga „Šaltojo karo sąjungininkai: CŽV ir ukrainiečių nacionalistų tarpusavio santykių kilmė” disponuoja gan išsamia bei konkrečia informacija, nesinori tikėti, jog amerikiečių bendradarbiavimas su ukrainiečių nacionalistais prasidėjo tik 1946 metais. Prisiminkime, pavyzdžiui, ukrainiečių-amerikiečių savaitraštį „The Ukrainian Weekly“, kuris buvo leidžiamas JAV nuo 1893 metų, o anglų kalba – nuo 1933 metų.

Šio savaitraščio redakcija yra Parsipanio mieste, Niu-Džersio valstijoje. Ten pat, kur yra „Ukrainos nacionalinės asociacijos“ (UNA) būstinė.

Didžiojo Tėvynės karo metais ji palaikydavo ryšius su Steponu Bandera bei su Ukrainos nacistais. Be to, UNA visuomet glaudžiai bendradarbiaudavo su CŽV, su „Laisvosios Europos-Laisvės“ radiju, bei su kitomis struktūromis, kurias remia Vašingtonas bei pavieniai magnatai, tarp kurių ir Džordžas Sorošas.

Nūdien UNA gretose yra beveik 50 tūkstančių ukrainiečių kilmės amerikiečių bei kanadiečių.

Pagrindinė leidinio „The Ukrainian Weekly“ skaitytojų auditorija – mokslininkai, politikai, Šiaurės Amerikos visuomeninių organizacijų lyderiai, taip pat ir daugelis JAV vyriausybės atstovų.

Pažymėtina tai, jog per visą savo gyvavimo laikotarpį UNA visiškai palaikydavo JAV politiką, o per pastaruosius Ukrainos įvykius viena iš pirmųjų ėmė klykti per visą pasaulį „Šalin Janukovičių!“.

Yra žinoma, jog savo propagandinį rusofobišką indėlį į minėtą leidinį daugelį metų įnešdavo iš Vakarų Ukrainos (Galicijos) kilęs Levas Dobrianskis – Džordžtauno universiteto profesorius bei vienas iš buvusiųjų Ukrainos kongreso komiteto Amerikoje ( UCCA) pirmininkų. Dobrianskis buvo prieš bet kokius santykius su Tarybų Sąjunga, kurią jis vadindavo „imperine kolonijine maskovija“. Dobrianskio duktė Pola Dobrianski nuo 2001-jų iki 2008-jų metų buvo JAV Valstybės sekretoriaus pavaduotoja, ir visokeriopai remdavo savo tėvo politinius interesus Vašingtone.

Patricijai ir plebėjai. Kas jie?

Vienas iš daugelio ištikimų Levo Dobrianskio pasekėjų, užkietėjęs konservatorius Donaldas Kaganas yra dabartinio JAV Valstybės sekretoriaus padėjėjos Viktorijos Nuland uošvis. Dobrianskio politinės pažiūros turėjo didžiulės įtakos ne vien Donaldui Kaganui, bet ir jo sūnui Robertui Kaganui, kuris yra įtakingas amerikiečių politikas, verslininkas bei V. Nuland sutuoktinis.

Tarp UCCA steigėjų buvo ir Lonchinas Cechelskis – Ukrainos dešiniojo centristo Olego Tegniboko, pagarsėjusio savo antisemitiniais bei rusofobiškais šūkiais bei veiksmais, antros eilės prosenelis. Cechelskis tarnavo Austrijos parlamente, ir šventai tikėjo, jog Ukraina turi būti Austro-Vengrijos sudėtyje.

Lonchinas Cechelskis tada buvo visų Galicijoje veikusių nacionalistinių organizacijų narys, aktyviai dalyvavo rengiant 1918 metų perversmą Lvove, buvo Vakarų Ukrainos Liaudies respublikos vyriausybės užsienio bei vidaus reikalų sekretorius.

Vienoje savo knygų Cechelskis (beje, Austrijos žydas) pareiškė, esą jokia ukrainiečių sąjunga su rusais nėra įmanoma. Praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje šis Tegniboko prosenelis pabėgo į Ameriką.

Jekaterina Čiumačenko-Juščenko (antroji buvusio Ukrainos prezidento žmona) kadaise buvo JAV Valstybės departamento atstovė, ir netgi dirbo Ronaldo Reigano administracijoje, organizacijoje „Captive Nations Weeks“ – kasmetiniame masinių renginių komplekse, kuriuo siekiama patraukti JAV visuomenės dėmesį „pavergtų tautų, engiamų komunistinių režimų“, problemai.

Šio projekto autorius buvo Levas Dobrianskis. Tokiu būdu jam pavyko gauti ukrainiečių organizacijų veiklos finansavimą iš JAV Kongreso pusės. Taigi, „šovinistinis niežulys“- tai ne tik užkrečiama, bet ir pelninga liga.

Nuo 1986 metų Jekaterina Juščenko sukiodavosi Baltųjų Rūmų bei JAV Kongreso sferose. Be to, ji kontroliavo vieną iš Latvijos dešiniųjų-centristinių organizacijų. Šiame fone yra įdomūs Ukrainos partijos „Svoboda“ lyderio Olego Tegniboko atviravimai, prieš kelerius metus patekę į spaudą. „Jis (Juščenka) sąmoningai ėmė su mumis bendradarbiauti, jis tai darė sąmoningai,”- pareiškė tada Tegnibokas, leisdamas suprasti, jog būtent Juščenka pasiūlė nacionalistinei partijai bendradarbiauti.

„SS Galicija“ palikuonys moko B.Obamą

Iš UCCA viešo laiško JAV prezidentui Obamai ( 2014-jų birželio 3 ):

„Nuožmus bei agresyvus Rusijos elgesys Ukrainos atžvilgiu pavojingai destabilizuoja tarptautinę teisinę sistemą. Masinis Rusijos karo pajėgų telkimas ties Ukrainos rytine siena bei Rusijos remiamų grupuočių Ukrainos rytiniuose regionuose, pavyzdžiui, Luganske bei Donecke, provokacijų eskalavimas kelia grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui bei suverenumui.

JAV turi imtis veiksmų, kad padėtų stabilizuoti transnacionalinę bei transatlantinę saugumo struktūrą. Kitaip krizė Ukrainoje greičiausiai sustiprės.

Taigi, UCCA ragina Jus, pone prezidente, patvirtinti Jungtinių Valstijų ištikimybę Ukrainos suverenumui bei teritoriniam vientisumui, pasmerkti Rusijos įsiveržimą į suverenios Ukrainos teritoriją bei tolesnį agresijos eskalavimą, bauginimus bei provokacijas. Palaikyti Ukrainos visišką integraciją į Vakarų struktūras, paspartinant įstojimą į NATO bei ES. Surengti bendrąsias NATO pratybas Ukrainoje. Suteikti Ukrainai NATO sąjungininkės statusą ir tokiu būdu suteikti įvairių karinių bei finansinių pirmenybių, taip pat ir tiekiant būtiniausią ginkluotę”.

UCCA gretose yra daug jaunimo. Ir iš visko matyti, jog ypatingas dėmesys yra skiriamas tam, kad paaugliai būtų ugdomi tikrais banderininkais.

O štai kai kas iš užrašų, paviešintų UCCA partnerės-organizacijos „Pirmosios Ukrainos SS divizijos veteranai“ interneto svetainėje (beje, buvę esesininkai taipogi įsikūrė Amerikoje):

„Iš specialiosios komisijos, sudarytos prie karo ministerijos, ataskaitų matyti, jog jie savanoriškai, vedini nacionalistinių motyvų, kariavo prieš Raudonąją Armiją. Tokius motyvus paskatino būtent tarybų valdžios elgesys per Vakarų Ukrainos okupaciją. Nors komunistinė propaganda nuolat mėgindavo vaizduoti šiuos žmones kaip „karo nusikaltėlius“, tenka pastebėti, jog jokių konkrečių kaltinimų karo nusikaltimais šios grupės žmonėms nepateikė nei tarybų valdžia, nei kokia nors kita vyriausybė“.

Ir dar.

„1984 metais Simonas Vizentalis pateikė 217 buvusių SS Galicijos padalinio narių sąrašą. Nuo to laiko komisija daugybę kartų mėgindavo gauti kompromatą, kuriuo neva tai disponavo Vizentalis bei jo advokatas iš Vašingtono Martynas Mendelsonas. Bet tai nedavė rezultato…“

Taigi, Ukrainos nacistai įsitaisė itin patogiai. Ir liguista šovinistinė karštinė yra pelninga, Nes ją remia Vašingtonas, bei pavieniai oligarchų fondai.

Epilogas. Zaporožės Kazoko laiškas (2004 m.)

“Esu ukrainietis, Zaporožės kazokų palikuonis. Mano seneliai, negailėdami savo gyvybės, kovojo prieš fašizmą. Aš klausiu – nuo kada Galicijos lenkų bei austrų samdinių palikuoniai, buvę iki 1939 metų nežinia kuo, tapo “tikraisiais” ukrainiečiais? Jie, kalbantys lenkų bei austrų kalbiniu mišiniu, kuris skiriasi nuo ukrainiečių kalbos taip, kaip kerziniai batai skiriasi nuo moteriškų batelių, staiga nusprendė, esą ir jie yra ukrainiečiai! Jie net pasiskelbė ukrainiečių kalbos gynėjais, ir ukrainiečių nacijos kūrėjais!

Tai tas pats, kaip kad JAV gyvenantys juodaodžiai, kalbantys angliškai, ir anglai, gyvenantys Anglijoje, būtų pripažinti viena nacija. Bet juk naciją vienija bendra istorinė bei kultūrinė praeitis. O pas mus su jais bendros istorinės praeities tiesiog nėra!

Jie dvokia per visą šalį su savo galicinės diasporos nacionalizmu, kurį kažkodėl tai vadina ukrainietišku…”

Parengė Sergejus Sokolovas

Komentarai

 

 

 
 1. Граждане россияне, неужто вы считаете, что если НАТО приблизилось к границам России, то это угроза. Не знаю, какая может быть угроза со стороны Запада стране с ядерным оружием – только ядерная война, т. е. уничтожение цивилизации. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять – НАТО гарант того, что не будут в постсоветском пространстве ближнего зарубежья шататься зеленые солдатики или отпускники российской армии с арендованными танками, как на Украине. Еще вопросик вам всем: почему на вражеский, фашистский Запад вся политическая и предпринимательская элита России своих отпрысков и даже семьи отправляют туда на учебу и проживание, а вам, простым труженикам, пудрят мозги? Не все так примитивно просто, как вы тут комментируете. Многие из вас даже не знают, сто после войны США осуществило план Маршалла, который помог за считанные годы Западной Германии стать мощным экономическим государством, а в России по сей день еще живые фронтовики не обеспечены квартирами (“Аргумкнты и факты” об этом часто пишет). Припомню вам, что когда Володя Высоцкий впервые оказался в Западном Берлине, его у витрины магазиа даже вырвало, чем очень напугал свою любовь Марину Влади. Впоследствии он высказался: “Это так живут побежденные? А мы, победители, как?” Прекрасно все знаем, как мы жили. А вы все талдычитае – Америка спасает доллар, Америке приходит крах. Мне 75-ый год и почти столько лет я слышу от россиян то же самое – скоро Америке конец. Многие из вас там, в Америке были? Я, простой пенсионер, там бываю через год и могу сравнить, так как СССР в свое время я исколесил вдоль и поперек. Не хочу вас утруждать сравнениями, потому, что это просто бессмысленно, просто скажу, что конец Амарике придет точно не скоро. Призадумайтесь, ребята и не хорохорьтесь, ХХI век за окном, очень опасно играть с огнем.

  Thumb up 1 Thumb down 2

 2. Lietuviškoji propaganda melu, faktų iškraipymais, falsifikacijomis, nutylėjimais jau peržengė elementaraus padorumo ribas. Ypač informuodami apie Ukrainos įvykius.
  Pvz., visi, rėkę, kad “Boingą” numušė separatistai, – užsičiaupė, nes aiškėja, kad tai padarė Ukraina. Tik Lietuva vis dar skalambija: kalti “teroristai”.
  ESBO stebėtojai daug kartų paneigė ukrų pranešimus apie įsiveržusias Rusijos tankų ir šarvuočių kolonas, bet Lietuvoje to niekas negirdi…

  Kas norit pamatyti tai, ko neparodo mūsų “laisvosios” televizijos, žiūrėkit:
  mlik.ru/news-video .
  kaban.tv/tv-table .
  anna-news .

  Thumb up 2 Thumb down 3

  • Joo, nes ištrina.
   Rašykite į LL,15 min,, lrytą arba Tiesos- ten dar galima. 😆

   Thumb up 0 Thumb down 1

   • Labai atsiprašau KK. Šį kartą mano komentaras neištrintas. Pati sumaišiau straipsnį po kuriuo parašiau. Prašom dovanoti už mano žioplumą.

    Thumb up 1 Thumb down 0

    • Aš ne apie moderavimą… Turiu omenyje, kad del VSD galimu sankciju ir “”tautos isdavikų ir priešu “” galimo sulaikymo ir baudimo, yra jau pavojinga rasyti čia ar kitur išreiškiant nuomonę priešinga oficialiajai ar vykdant veikla prieš ją.
     Jau buvo įspejimas ir žinia…
     Aišku kad man ar kažkam rašyti nera būtina, nes visvien nuo mūsų niekas nepriklauso. Čia mažai kas lankosi, tad ne tiek itakojame vieaja opiniją kiek išreiškiame save ir pykdome tuos tokių leidinių seklius…
     Na, o juk žinoma kad tos sekančios jegos yra apeme visa Vakaru ir rytu Europa bei JAV. Tad atpildas tiems kas tik atliks perdidelį indeli i tiesos sklidimo procesą, gali ateiti bet kur pasaulyje. Jie tai irode daug kartu ir netgi jau Lietuvos Nepriklausomybes pradžioje. Juk Lingio žūtis buvo ženklas, kad Lietuvoje reikia šneket “”mažiau”” ir “”taip kaip reikia””.
     Daug kas dar nesuvoke kokios jegos ateina…, ir kaip galima mums elgtis…
     …na ir iš tikro yra laaabai neįprasta gyventi kapitslizmo sąlygomis kartu su demokratiniais vakarais taip, kaip lyg butu Lietuvoje dar tas pat ankstyvasis breznevizmas…, kai reikejo būti labai atsargiems…
     Betgi dabar mes turime būti labiau įsitempe, nes komunikacijų yra daug daugiau ir ka gi jose veikti šiame mūsų probleminiame pasaulyje, jei tik veidmainiavimas ar nutylejimas yra vienintelis gyvenimo būdas…
     Kas galejo pagalvoti, kad bus taip…
     Pasirodo liberalumas realybeje yra laisve teisingumo, tiesos ir blaivaus mastymo gyvenimo budo naikinimas, persekiojimas. Realiai juk jokio idealizmo siuolaikineje demokratijoje jau nebelike…

     Thumb up 2 Thumb down 0

 3. kaip baisu ,kada maskalijos prezidentas -akivaizdžiai meluoja,kiekvieną dieną jo nuotaika kinta,pavadinčiau tai viduramžio krize,žmonas keičia,bet jam virš 60 metų-veide viskas atsispindi-VILKO ŽVILGSNIS,AKYS LAKSTO,VEIDAS NUO BOTOKSO ,KAIP LĖLĖS,IR PASTOVUS MELAS-KALBA DAUG IR NIEKO NEPASAKO.-gėda RUSAMS UŽ TOKĮ PREZIDENTĄ ,DUOK DIEVE ,KAD JAM PROTAS NEPAVAŽIUOTŲ panaudojant lagaminėlį………o Jav prezidentas,visada pasitempęs ,kalba aiškiai ,atsakingai ,taip pat ir anglų vadovas ,ir vokiečių Merkel….NEI VIENAS NENUSIŠNEKA…O pūTINAS NUSIŠNEKA….AZIJIEČIO MENTALITETAS

  Thumb up 4 Thumb down 11

 4. štai ,kaip pas mus panašu su rusija-ir kisieliovų su soolovjovais turim…….gorbis minėjo,kad paliko

  Thumb up 3 Thumb down 0

 5. НАТО виділяє Україні 15 мільйонів євро.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 6. RUSKIAI FASISTAI IR OKUPANTAI UZPUOLE UKRAINA IR OKUPAVO KRYMA
  Lietuvoje yra RUSKIU PSICHU ir FASISTU- OKUPANTU, neigianciu akivaizdzius faktus!

  Thumb up 5 Thumb down 11

 7. Lietuviškos propagandos profesionalai mobilizuoti pedofilu. Reikia isteisint Sysalo triusikus ir irodyt, kad Venckiene dar gyva. Amerikoj. kurgi dar. Taip kad Chuilo propagandistams Lietuvoje lepota. Ai Lepota!

  Thumb up 2 Thumb down 11

 8. N.Venckienės gerbėjas susilauke jau 46 komentaru -polikarpovnos gulbinaite tik 9. Reitingas 501%.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Pavydziu ukrainieciams. Priekyje koloradas, uz nugaros Tevyne. Kiekvienas gali pasirinkt. Lietuviui prasciau. Uzpakaly pediku paradas -priesakky pedofilu teismas.

  Thumb up 11 Thumb down 1

 10. Pastebėjome,kad beveik visos straipsnyje minimos pavardės-žydiškos.Ar galima dar abejoti tuo,kad šiandien visame pasaulyje karo nori tik žydai.Ir visos taip vadinamos revoliucijos-jų rankų darbas.Manau,susirinkę košerinio maisto baliuje,jie turėtų apie ką pasišnekėti.Revoliucijų patirties nestokoja tokie draugai kaip lėnyn,lenzberger,walcman,kolomoiskyi ir pan.

  Thumb up 24 Thumb down 1 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką skaityti? Knygos apie moteris, metusias iššūkį tradicijoms
Santaros klinikose įrengiamos naujos reanimacijos vietos sunkiems pacientams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...