Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Rugpjūtis 15 Šeštadienis
 

Bailių laivas plaukia toliau

2006-10-02 09:54 | Politika | Komentarų (27)

Kada atsistatydins Valdas Adamkus, išimties tvarka suteikęs Lietuvos Respublikos pilietybes net mažamečiams vaikams?


Giedrė Gorienė

Jau dvejus metus po Lietuvą blaškosi liberaldemokratai, prisidengę nušalintojo Prezidento Rolando Pakso vėliava ir savo reitingus bandantys užsiauginti ant gailestingųjų bobučių ašarų: pažiūrėkit, ką tie niekšai su mūsų Prezidentu padarė! Taip dvejus metus beverkdami, žiūrėk, kažkiek reitingų ir “prisiverkė” – Rolando Pakso liberaldemokratams iki lemtingojo 5 proc. barjero, reikalingo patekti į Seimą, šiuo metu trūksta vos kelių dešimtųjų procento.

Be Rolando Pakso, liberaldemokratai, ne per seniausiai savo partijos pavadinimą pakeitę į “Tvarka ir teisingumas”, kaip masalą rinkėjams į susitikimus vežiojasi taip pat kadaise į prezidentus pretendavusį žurnalistą Vytautą Matulevičių, kuris sukūrė filmą “Visi prieš vieną”. Taigi Lietuvos gyventojai dar kartą gali prisiminti 2004-ųjų Prezidento apkaltą ir bandyti atspėti, kodėl visa tai įvyko, – mat Vytautas Matulevičius nesiryžo įvardinti nei priežasčių, kodėl taip atsitiko, nei pavardžių tų, kurie buvo suinteresuoti Rolando Pakso apkalta: vien tik abstrakcijos.

Užtat filme daugiausia dėmesio skirta buvusio Rolando Pakso patarėjai Daliai Kutraitei, kuri viena iš pirmųjų išdavė Prezidentą sunkiausiu jam metu, kuri – įdomus sutapimas – pasibaigus Prezidento rinkimų kampanijai pasistatė prabangų namą Vilniuje ir kurią, kalbama, būtent dėl neskaidraus rinkiminės kampanijos lėšų panaudojimo Jurijus Borisovas išvadino pačiais negražiausiais žodžiais. Tiesa, didieji Lietuvos dienraščiai, skelbdami Jurijaus Borisovo telefoninių pokalbių stenogramas, tas vietas, kur buvo kalbama, kodėl ji yra šiokia ir anokia, iškirpo – juk Dalia Kutraitė – “gera mergaitė”: išdavė Prezidentą Rolandą Paksą ir per kitus Prezidento rinkimus darbavosi jau Naujosios sąjungos kandidatės į prezidentus Vilijos Blinkevičiūtės labui. Todėl atsidėkojant už šitokį didvyrišką poelgį kai kurias buvusios Prezidento patarėjos nuodėmes galima ir pamiršti…

Tas savo buvusios patarėjos nuodėmes, atrodo, pamiršo ir Rolandas Paksas, nes V.Matulevičiaus filme “Visi prieš vieną” kaip vienas iš leitmotyvų kaskart nuskamba Dalios Kutraitės komentaras. Taigi “kodėl apkalta įvyko” ir “kas dėl to kaltas” filme labai gražiai pakeitė Dalios Kutraitės “koks Rolandas Paksas buvo nuostabus”. Ar tai neprimena tų dar nesenų sovietinių laikų, kai pogrindyje leidžiamos “Katalikų kronikos” atskirus sakinius pakoreguodavo KGB užverbuoti Kroniką leidę kunigai?…

Taigi praėjus dvejiems metams po Prezidento Rolando Pakso apkaltos, jo partijos “Tvarka ir teisingumas” darbus galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų: pirma, gerai verkė, antra, pastatė nieko nepasakantį filmą, kad turėtų pretekstą dar paverkti. Ir viskas – daugiau liberaldemokratai per tuos dvejus metus nieko doro taip ir nepadarė. O juk galėjo…

Populistų lizdas

2004-ųjų rudenį Rolando Pakso liberaldemokratai dalyvavo Seimo rinkimuose ir juose gavo dešimt Seimo narių mandatų. Tačiau kaip Rolandas Paksas nemokėjo pasirinkti sau patarėjų, taip jis su partijos vadovybe nemokėjo atrinkti ir Seimo nario mandato vertų žmonių – Aldona Balsienė tėškė Seimo nario mandatą dėl profsąjungos turtų, o likę Seime liberaldemokratai per dvejus metus nieko konstruktyvaus taip ir nenuveikė. Todėl pamatęs, kad šita šutvė tik daug kalba, tačiau nieko konkretaus nedirba, jų gretas paliko ir į Socialdemokratų frakciją Seime perėjo buvęs Valstybės saugumo departamento Alytaus skyriaus vadovas Albertas Sereika – jis, aukodamas savo karjerą, tuometiniam Prezidentui Rolandui Paksui atvežė operatyvinę “Alitos” privatizavimo bylą, o šis taip ir nepadarė nieko, kad kaltieji būtų nubausti, o visuomenė sužinotų korumpuotųjų politikų ir pareigūnų pavardes. Šito klausimo Seime nekėlė ir Rolando Pakso liberaldemokratai – Seime veikia speciali komisija “Alitos” privatizavimui tirti, tačiau liberaldemokratai, kurių rankose buvo operatyvinė VSD byla, galinti atskleisti šio privatizavimo aplinkybes, šios bylos Seimo komisijai nepateikė. Atseit, tai, ką turėjo, atidavė Generalinei prokuratūrai. Tačiau ar kas nors šioje žemėje tiki, kad liberaldemokratai – tokie durniukai, kad prieš atiduodami bylą į Generalinę prokuratūrą nebūtų pasidarę sau kopijų? Tokias pasakas galima sekti tik darželinukams…

Taigi štai tokia trumpa Rolando Pakso didžiavyrių dvejų metų politinio darbo apžvalga. Nors, be verkimo, dabar jau tik aštuonis frakcijos narius turintys liberaldemokratai galėjo bent pabandyti atstatyti Lietuvoje teisingumą. Galėjo, bet vėlgi – nieko panašaus jie nepadarė. Todėl užbėgant tolesniam komentarui už akių galima trumpai drūtai konstatuoti, kad buvęs Prezidentas Rolandas Paksas nevertas būti šitos partijos pirmininku, o skambiu partijos pavadinimu “Tvarka ir teisingumas” prisidengusiems liberaldemokratams Rolandas Paksas reikalingas tiek, kiek jo, kaip nuverstojo Prezidento įvaizdis, per verkimus ir kniaukimus padės jiems patekti į Seimą ar siekti kitų grynai asmeninių tikslų. Norite pavyzdžio?

Teisingumas – nė motais

Kaip žinia, viena iš priežasčių, kodėl Prezidentas Rolandas Paksas buvo nušalintas, – tai šiurkštus Konstitucijos pažeidimas, kurį jis padarė, suteikdamas Lietuvos pilietybę savo rėmėjui Jurijui Borisovui. Taip konstatavo Konstitucinis Teismas. Lietuvos pilietybę išimties tvarka Prezidentas gali suteikti tik asmenims, ypatingai nusipelniusiems Lietuvai.

Tuo tarpu Prezidentas Valdas Adamkus per savo 1998-02-28 – 2003-02-28 kadenciją išimties tvarka suteikė Lietuvos pilietybę 310 asmenų, iš kurių daugelio nuopelnai Lietuvai – gana abejotini arba labai diskutuotini. Pažiūrėkime, kam ir už kokius nuopelnus Lietuvai V.Adamkus suteikė Lietuvos pilietybę:

J.A.Nevuliui, Lenkija – “dirba lietuvišką kultūrinį darbą”;

K.R.Nevuliui, Lenkija – “dirba lietuvišką kultūrinį darbą”;

P.A.Šliaužiui, Lenkija – “dirba lietuvišką kultūrinį darbą”;

D.Šliaužiui, Lenkija – “dirba lietuvišką kultūrinį darbą”;

A.E.Uzdilai, Lenkija– “dirba lietuvišką kultūrinį darbą”;

A.Uzdilai, Lenkija – “dirba lietuvišką kultūrinį darbą”;

T.Abramovič, Izraelis –1998 m. spalio 14 d. dekrete Nr.210 nuopelnų Lietuvai nenurodyta. Lietuvos pilietybę suteikti rekomendavo konservatorius Arvydas Vidžiūnas;

A.Lavironovič, Baltarusija – nuopelnai Lietuvai nenurodyti;

A.Petrauskui, Kanada – nuopelnai nenurodyti;

A.Rukszenui, Australija – nuopelnai nenurodyti, pilietybę suteikti rekomendavo konservatorius Saulius Pečeliūnas;

I.Timf, Vokietija – nuopelnai – “finansiškai rėmė keletą šeimų Lietuvoje”;

V.J.Batvinskiui, Lenkija – nuopelnai nenurodyti;

J.Kanovič, Belgija – nuopelnai nenurodyti; tarpininkavo – prof.J.Dvarionas (J.Kanovič – prof.J.Dvariono krikšto dukra. 1990 m. išvyko į Izraelį ir priėmė šios šalies pilietybę);

D.Kanovič, Belgija – nuopelnai nenurodyti; (1995 m. gimimo, tad LR pilietybės suteikimo išimties tvarka metu jis buvo 4 metų amžiaus. Kokius nuopelnus Lietuvai padarė šis keturmetis, kad jam ištimties tvarka buvo suteikta Lietuvos pilietybė?);

N.Kanovič, Belgija – nuopelnai nenurodyti; (1988 m. gimimo. LR pilietybės suteikimo išimties tvarka metu jis buvo 11 metų amžiaus);

S.Kanovič, Belgija – nuopelnai nenurodyti (1990 m. išvyko į Izraelį ir priėmė šios šalies pilietybę);

V.Lukšai, Baltarusija – nuopelnai nenurodyti, (18 metų jaunuoliui);

A.Masovitui, Baltarusija – nuopelnai nenurodyti (18 metų jaunuoliui);

J.Petrovai, Rusijos Federacija – nuopelnai nenurodyti;

L.Petrovai, Rusijos Federacija – nuopelnai nenurodyti;

G.E.Degesys, JAV – nuopelnai nenurodyti ; tarpininkavo dr.Kazys Bobelis;

R.S.Degesys, JAV – nuopelnai nenurodyti (K.Bobelio duktė);

J.K.Degesys, JAV – nuopelnai nenurodyti (1983 m. gimimo. LR pilietybės suteikimo išimties tvarka metu jis buvo 16 metų amžiaus);

N.Carmon, Izraelis – nuopelnai nenurodyti;

V.Kriveliui, Baltarusija – nuopelnai nenurodyti;

A.Machnevai, Rusijos Federacija – nuopelnai nenurodyti;

J.Sienkievič, Lenkija – nuopelnai nenurodyti;

B.Šimkūnui, Lenkija – nuopelnai nenurodyti;

S.Bazevičiui, Čekija – nuopelnai nenurodyti;

O.Gotesman, Izraelis – nuopelnai nenurodyti;

M.T.Cruz, Argentina – “finansiškai remia Nacionalinio operos ir baleto teatro fondą, Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondą”;

A.P.Meilus, JAV – nuopelnai nenurodyti (1994 m. gimimo. Suteikiant LR pilietybę išimties tvarka buvo 6 metų amžiaus);

V.M.Meilus, JAV – nuopelnai nenurodyti (1991 m. gimimo. Suteikiant LR pilietybę išimties tvarka buvo 9 metų amžiaus);

G.T.Palubinskas, JAV – nuopelnai nenurodyti (A.P.Meilus ir V.M.meilaus mama);

R.D.Tatjankinai, Rusijos Federacija – nuopelnai nenurodyti;

I.Bujakui, Rusijos Federacija – nuopelnai nenurodyti;

V.Bujakui, Rusijos Federacija – nuopelnai nenurodyti;

A.Damušiui, Rusijos Federacija – nuopelnai nenurodyti;

Ch.G.Krus, Kosta Rikos – “labdara”;

R.Kur, Izraelis – nuopelnai nenurodyti;

A.Šatkui, Rusijos Federacija – “labdara”;

G.Budriui, Rusijos Federacija – nuopelnai nenurodyti;

J.Sokolovui, Ukraina – nuopelnas – “UAB “Helisota” nuopelnai Lietuvos aviacijai”; tarpininkavo – susisiekimo viceministras A.Račkauskas ir UAB “Helisota” gen.direktorius J.Legenzovas;

D.Naužiūnui, Kanada – nuopelnai nenurodyti;

D.Buriakas, Rusijos Federacija – nuopelnai – “verslininkas (NEBL bendrasavininkas; investuoja į savo įmonę Lietuvoje);

R.Gedvilaitei, Belgija – nuopelnas – “dirba ambasadoje Belgijoje”;

P.Žaliui, Australija – nuopelnai nenurodyti;

K.S.Ko (Kim), Korėja – nuopelnai nenurodyti;

H.K.Kim, Korėja – nuopelnai nenurodyti;

V.Pečiuliui, Kanada – “dainuoja lietuviškos parapijos jaunimo chore”; (16 m. amžiaus);

K.Pečiuliui, Kanada – “dainuoja lietuviškos parapijos jaunimo chore”; (12 m. amžiaus);

K.Pečiuliui, Kanada – nuopelnai nenurodyti;

A.Zimnickui, Kanada – nuopelnai nenurodyti;

S.Berezinui, Izraelis – nuopelnai nenurodyti;

O.Dovydov, Rusijos Federacija – nuopelnai nenurodyti;

A.Garonui, Izraelis – nuopelnai – “žurnalistas” (tarpininkavo Česlovas Juršėnas);

H.Meyer, Vokietija – nuopelnai nenurodyti;

R.Gimelstein, Izraelis – nuopelnai nenurodyti;

T.M.Haselton, JAV – nuopelnai – “UAB “Minijos nafta” gen.direktorius. Vienas didžiausių A.Adamkienės labdaros ur paramos fondo rėmėjų);

N.Haselton, Rusijos Federacija – nuopelnai nenurodyti; (T.M.Haseltono žmona);

M.Meytin, Izraelis – nuopelnai nenurodyti; (1 m. amžiaus);

M.Sadekov, Rusijos Federacija – nuopelnai – “verslininkas”; tarpininkavo V.Uspaskich, V.Orechovas, A.V.Indriūnas;

L.Ray, Izraelis – nuopelnai – “menininkas”.

Taigi liberaldemokratai, kartu su darbiečiais Seime turėdami 38 balsus, galėjo kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad šis išaiškintų, ar šios Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus išimties tvarka suteiktos Lietuvos pilietybės nepažeidė LR Konstitucijos ir ar jų suteikimas nebuvo šiurkštus Konstitucijos pažeidimas? Nes kaip galėjo Lietuvai nusipelnyti metukų amžiau ar ketverių metų vaikas, kad išimties tvarka jiems Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus suteikė Lietuvos pilietybę? Arba nuo kada dainavimas chore – nuopelnas Lietuvai? Arba kaip suprasti tai, kad nuopelnas Lietuvai yra vien faktas, kad Izraelyje dirbi … žurnalistu? Arba ar būti “menininku” taip pat reiškia “būti nusipelniusiam Lietuvai”?

Be abejonės, pagrįstų abejonių kelia ir LR pilietybės suteikimas išimties tvarka tiems asmenims, kurie parėmė Almos Adamkienės fondą – tai labai primena užmokestį už gautą LR pilietybę. Kitaip sakant, susidaro įspūdis, kad LR pilietybę galima nusipirkti kaip kokią silkę parduotuvėje – parėmei Prezidento žmonos fondą ir tu – jau LR pilietis.

Valdo Adamkaus kuriozai

Kuriozine galima pavadinti ir dar šviežią istoriją, kai Seimas Prezidento prašymu ypatingos skubos tvarka pakeitė Pilietybės įstatymą, kad V.Adamkus galėtų suteikti LR pilietybę išimties tvarka pas mus žaidžiančiai amerikietei krepšininkei Ketrin Duglas.

Įdomu, kam reikėjo keisti įstatymą, jei Valdas Adamkus be jokių problemų išimties tvarka yra suteikęs Lietuvos pilietybę Lietuvos jaunių rinktinės narei M.Golec (2000 m. balandžio 17 d. dekretas Nr.850), kuriai suteikiant LR pilietybę išimties tvarka buvo viso labo 13 metų? Kaip suprasti šiuos Valdo Adamkaus viražus – suteikti LR pilietybę išimties tvarka trylikametei meninės gimnastikos sportininkei Pilietybės įstatymas leido, o norint suteikti Lietuvos pilietybę Ketrin Duglas reikėjo jį pakeisti? Ko išsigando Valdas Adamkus? Juk jo praktikoje, be Lietuvos pilietybės išimties tvarka suteikimo gimnastei M.Golec, yra ir dar vienas atvejis – 2002 m. gruodžio 24 d. dekretu Nr.2003 Valdas Adamkus išimties tvarka suteikė Lietuvos pilietybę JAV pilietybę turinčiai sportinių šokių ant ledo šokėjai C.M.Zatzman. Beje, šiai sportininkei Valdas Adamkus Lietuvos pilietybę suteikė tą pačią dieną, kai tik buvo gautas jos prašymas.

Bailių laivas plaukia toliau

Taigi visi šie faktai rodo, kad Valdas Adamkus, pakeitęs Rolandą Paksą po apkaltos dėl J.Borisovui išimties tvarka suteiktos Lietuvos pilietybės, šiame pilietybių dalijimo fronte yra kur kas labiau prisidirbęs, nei nušalintasis Prezidentas Rolandas Paksas. Todėl kiekvieno liberaldemokrato ir Rolando Pakso gerbėjų garbės reikalas – atstatyti istorinį teisingumą: jei už vieną suteiktą Lietuvos pilietybę išimties tvarka buvo nušalintas Rolandas Paksas, tuomet už visas šitas suteiktas Lietuvos pilietybes asmenims, nenusipelniusiems Lietuvai, turi būti atstatydintas Valdas Adamkus. Dvigubų standartų politikai vieną kartą turi būti padėtas taškas.

Tačiau yra vienas “bet” – liberaldemokratai, kaip parodė praktika, nepajudino nė piršto, kad šitas istorinis teisingumas būtų atstatytas. Jie neparengė kreipimosi į Konstitucinį Teismą ir nesurinko Seimo narių parašų. Vietoj to jie važinėjo po Lietuvą ir graudeno bobutes bei diedukus, pasakodami graudžias istorijas apie blogus dėdes iš “elito”. Išvada?

Tai yra ne “Tvarkos ir teisingumo”, o “Populistų” partija. Nes jiems visai nerūpi teisingumas – jiems rūpi tik siauras faktas, kad jų partijos pirmininkas buvo nušalintas ir kad dabar šį faktą galima panaudoti kaip arkliuką savo politinėms ambicijoms įgyvendinti – atsisėsti į šiltą Seimo nario kėdę.

Todėl pabaigai – retorinis klausimas: jei liberaldemokratai nesugeba apginti savo partijos pirmininko ir tik žodžiais, o ne darbais kovoja prieš dvigubus standartus, tai ar ne per didelė našta jiems būtų ir atstovavimas savo rinkėjams? Gal reikėtų imti ir palengvinti šitų amžinai verkšlenančių, tačiau nieko nedarančių liberaldemokratų gyvenimą – tiesiog imti ir ateityje už juos nebalsuoti?

Komentarai

 

 

 
 1. Hello check out my website if your enjoy games.

  callofminihacks.wordpress.com

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. I do enjoy the way you have framed this particular problem plus it does offer me a lot of fodder for thought. Nonetheless, because of just what I have seen, I just simply wish when the commentary pack on that people keep on issue and not get started on a soap box involving some other news of the day. Still, thank you for this superb point and even though I do not go along with the idea in totality, I value the perspective.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Backlinking is key for local search results. Thanks for the thorough list of areas to get backlinks.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Tai fantastiška , kad jūs gaunate iš šio gabalas raštu , taip pat iš mūsų dialogo idėjas čia .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Congratulations on a very good article and comments on the subject. We wish you success.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Web site and shared topics catches our eye and we are always followers, thank you

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. The quality of your site is very nice. Thank you good quality articles and reviews on related topics.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. I am hoping from several several weeks to get just about any bring up to date on this matter, i appreciate you for this information!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Thanks for tris interesting article! I found it very interesting. You really make it seem so easy with your presentation.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Great weblog! Will be the style custom produced or even do you down load that from somewhere? A theme like the one you have having a few simple tweeks would really help make my personal weblog hop out. You need to let me know where you received your design. Along with numerous thanks

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this site, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your quality score if ads and marketing with yahoo. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent. I actually like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read much more from you. This is really a terrific website.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Express gratitude wrist watches advices splendid complaint; this can be any type of level which usually keeps back me and my peers even although from the time of day.Fixing and repairing stuff for good extended previously been wishing for roughly for an web-site ideal after You realized when it comes to any of these with a shut down sibling also appeared to be lucky pictures was a student in your own spot to discover that will the right right after looking for temporarly. Transforming into a smart doodlekit, I am grateful to get out side most people making use of gumption because think about concerning the local community. I simply selected to evaluate to provide simple admiration inside of your report since it is equally constantly pushing, but a bunch of world-wide-web consultants no need to create the credit rating these firms may wish to feature. I sure am encouraging I don’t any come back the moment more which enables it to sail boat available several the actual contacts.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossips and net and this is really frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next blog post, I will try to get the hang of it! Cheers, Narcisa Sandobal

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. Kestutis Luksas atstovauja partijai “tvarka ir teisingumas” , taciau uz ji niekas negali balsuoti, nes jis yra padugne, prievartautojas…

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (5)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (5)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (7)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (4)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (1)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys (1)
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas (1)
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą? (1)
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai (1)
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (2)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį (1)
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...