Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 18 Penktadienis
 

Atviras laiškas ponui Sauliui Skverneliui

2018-12-13 14:44 | Nuomonių ringas | Komentarų (32)

Premjeras Saulius Skvernelis. KK nuotr.

Hum. m. dr. Krescencijus Stoškus

Pone Ministre Pirmininke, esu priverstas kreiptis į Jus atviru laišku, nes neturiu kitos galimybės perduoti tų pilietinių rūpesčių, kurie slegia ne tik mane, bet ir tas organizacijas, su kuriomis esu susisaistęs tarpusavio įsipareigojimais. Nepaisant visų Jūsų kanceliarijos darbuotojų užtikrinimų, nesu gavęs atsakymo nė į vieną iš toje kanceliarijoje užregistruotų į laiškų. Beje, į vieną iš jų buvusi kanclerė atsiuntė žinią, kad laiškas yra perduotas bene šešioms ministerijoms, tačiau jos irgi seka Jūsų pavyzdžiu: nė viena iš jų nematė reikalo į jį atsakyti.

Gana nemalonu tą sakyti, bet mums atrodo, kad tokia laikysena neatitinka nei valstybės tarnautojų darbo taisyklių, nei šiuo metu vadovaujančios partijos programinių nuostatų, kurios žadėjo: „Įtrauksime nevyriausybines organizacijas į sprendimų priėmimo procesą, paskiriant kiekvienoje ministerijoje ryšiams su NVO ir bendruomenėmis atsakingą žmogų, kviečiant nevyriausybininkus dalyvauti posėdžiuose, darbo grupėse, išsakyti nuomonę, teikti pasiūlymus dėl visų svarbiausių teisės aktų, pozicijų, kitų dokumentų rengimo.“

Kadangi realybė yra visai kita, esame priversti kreiptis į Jus viešai. Rašau tiesiogiai įgaliotas ir įpareigotas dviejų pilietinių organizacijų – Kaune jau nuo 2002 metų įregistruotos „Consilia academica“ ir Vilniuje 2016 m. įsikūrusio sambūrio „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“. Šiandien ne tik jos, bet ir daugelis kitų visuomeninių organizacijų jau vienu balsu kalba: mūsų valstybė mažiausia 10 metų pavėlavo oficialiai pripažinti Lietuvos demografinę krizę ir jos įveikimą paskelbti realiu prioritetu ir suteikti valstybei aiškią politinę kryptį. Apie šį vėlavimą jau prabilo ir žymiausi Lietuvos demografai, savo išgyvenimu suinteresuoti verslininkai bei įžvalgiausi politikai. Tik ne mūsų Vyriausybė. Be galo sunku iš šalies stebėti, kaip aukščiausios valdžios institucijos veliasi į vaikiškus kivirčus, niekingas smulkmenas, žaidžia su publika teatralizuotas akcijas, skelbia visiškai nelogiškus ir atvirai Konstitucijai prieštaraujančius įstatymų projektus, o Valstybės ir ją sukūrusios Tautos likimui nebelieka nei vietos, nei laiko. O gal ir noro…

Kai prieš 16 metų, reaguodamas į masinę emigraciją, Kaune atsirado nacionalinis judėjimas „Consilia academica“, nedaug kas tenutuokė, kokie pavojai gresia Valstybei ir ją sukūrusiai Tautai. Net iškiliausi demografai manė, kad čia vyksta laikinos permainos. Bent jau jos tilpo į žinomą istorinių svyravimų amplitudę. Net jie jau buvo primiršę dar 1973 m. kažkokiu būdu A. Stanaičio ir P. Adlio išleistą studiją „Lietuvos TSR gyventojai“, kuri jau tada perspėjo, kad „Lietuva gyventojų skaičiaus padidėjimu žymiai atsilieka ne tik nuo bendro pasaulinio lygio, bet ir nuo daugelio Vakarų Europos šalių.“ Visame pasaulyje vyko demografinis sprogimas: trečiasis milijardas gyventojų priaugo per 30 (1960) metų, ketvirtasis (1978) – per 18, o penktasis – per 9 (1987) metus. Tuo tarpu Lietuvoje per 70 m. tas skaičius padidėjo tik 13-14 procentų. Rodos, visiems aišku, kad reali valstybės galia didžiausia dalimi priklauso nuo gyventojų skaičiaus. Bet mūsų ambicijoms patenkinti visai užteko, kad kadaise Lietuva buvo nuo jūros iki jūros.

Pone Premjere, dovanokite, bet privalau būti atviras. Jūsų tarnybos įnirtingai saugo nuo susitikimų su Jumis. Aš juos suprantu. Jūs tikrai esate Lietuvoje labiausiai užimtas ir įvairių interesantų labiausiai spaudžiamas žmogus. Bet mūsų akimis žiūrint, tas spaudimas didžia dalimi yra atsiradęs ne tik dėl demokratija piktnaudžiaujančių žmonių įkyrumo. Jis priklauso ir nuo Jūsų pasirinktos bekryptės politikos. Apie tą juk kalba ne tik opozicija, bet ir didžioji žiniasklaidos dalis. Ir kaip tik dėl jos žmonės nežino, ko būtų galima iš Jūsų tikėtis. Jūs esate gana racionalus ir greitos orientacijos žmogus. Bet prisimindami Jūsų sėkmingą vadovavimą Vidaus reikalų ministerijai, šiandien žmonės Jus sunkiai beatpažįsta. Jūsų laikysena darosi vis labiau iracionali, konformistiška, neapibrėžta ir viendienė. Bent jau visiškai neadekvati esamai situacijai. Kodėl? Mums atrodo, kad tokią laikyseną jau buvo galima numatyti 2017 m. balandžio 20 d., kai Seimo posėdyje Jūs viešai atsisakėte nacionalinio susitarimo idėjos.

Pone Ministre Pirmininke, nežinau, ar prisimenate, bet jau tada likimas mums lėmė susidurti Seime. Bene 4 nepriklausomi ekspertai (jų tarpe du profesionalūs demografai) mėgino įrodyti, kokie pavojai ateina su demografine krize. Ją aiškiai matė visa pilietiškoji visuomenės dalis, net privačiais reikalais užimti verslininkai, ypač tie, kurie nuosekliau buvo apmąstę savo verslo perspektyvas. O Jūs (atleiskite!) iki šiol tik išsisukinėjate. Juk jau tada Seimas buvo raginamas palaikyti 2015 m. birželio 30 d. sėkmingai pradėtą šešių „Nacionalinių parlamentinių partijų susitarimą dėl emigracijos“. Jame pirmą kartą buvo oficialiai pripažinta, „kad dabartiniai migracijos mastai lietuvių tautai gali turėti negrįžtamų pražūtingų pasekmių, dėl emigracijos lietuviams prarandant tapatybę, nykstant žmonių santykiui su Tėvyne.“ Kartu teigiama, „jog emigracija yra nacionalinė lietuvių tautos problema, todėl būtina Lietuvoje kurti sąlygas, skatinančias emigrantus sugrįžti, dirbti ir gyventi savo šalyje.“ Susitarimas užbaigiamas įsipareigojimu „formuoti ilgalaikę tautos atkūrimo politiką“. Ar buvo galima įžvalgiau suformuluoti problemos aktualumą ir konkretų uždavinį? Bet naujoji valdžia kažkodėl to susitarimo nenorėjo nei pratęsti, nei išplėsti. Kodėl?

Pone Premjere, stebint Jūsų veiklą iš šalies, susidaro įspūdis, kad nei tada Jūs nežiūrėjote, nei dabar rimtai nežiūrite į šią „tautos atkūrimo problemą“. Šiandien jau daug kas supranta, kad Europos Sąjunga lengvai įsivėlė į procesus, iš pirmo žvilgsnio gana humaniškus, bet beveik nesusietus su atsakomybe už jų padarinius. Argi tokiomis sąlygomis mūsų suvereni valstybė gali elgtis kaip paprasta imperijos provincija, mūsų likimą aklai pavedanti centrui, kuris pirmiausia suinteresuotas savo interesus. Jeigu Europos sąjunga yra demokratiška, tai ir atskiros valstybės čia turi būti laisvos, kad pačios imtųsi atsakomybės už savo išlikimą. Todėl mes negalėjome ir šiandien negalime sutikti, kad 2015 m. birželio 30 d. parlamentinių partijų susitarimo ignoravimas ar atidėjimas ateičiai yra atsakingos politikos požymis.

Tada Jūs sakėte tiesiai: joks nacionalinis susitarimas nėra reikalingas, nes šalies demografinę krizę Jūs galite įveikti sutelktomis ministerijų pajėgomis. Kažin ar kas suprato, ką reiškia tokie Jūsų „argumentai“. Buvo neaišku, kokia bus valstybinės politikos kryptis. Ir kas ją nustatys? Be to, vyriausybė renkama ketveriems metams, o demografinei krizei įveikti nepakaks ir dešimtmečio. Buvo aiškiai matyti, kad Jūs paprasčiausiai nenorite šia tema rimtai kalbėti. Nelengva pasakyti, kas slypėjo už šio nenoro. Padėties nesupratimas? Atsakomybės vengimas? Abejingumas Valstybės likimui? Rizikos baimė? Keturių metų kadencijos pragmatizmas? Konformizmas? O gal ir visos šios priežastys kartu. Vėliau Jūsų motyvas kiek pasikeitė: ėmėte kartoti, kad nacionaliniai susitarimai apskritai nereikalingi, nes jų niekas nesilaiko. Bet tai buvo netiesa. Pone Pirmininke, Jūs pats gerai žinote, kad egzistuoja susitarimas dėl šalies nacionalinio saugumo. Priimtas jis buvo gana greitai. Ir visos partijos jo laikosi. Pagaliau juo rūpinasi ir specialiai Seime įkurtas Saugumo komitetas.

Net jeigu to susitarimo ir nebūtų, toks „argumentas“ vis tiek būtų niekinis. Juk visi įstatymai laužomi, tačiau Seimas vis tiek dirba ir įstatymus leidžia. Bet keisčiausia, kad pastarąjį mėnesį bėdos prispirtas, Jūs pats ėmėte kalbėti ir apie nacionalinius susitarimus, kurių anksčiau taip vengėte. Tik nenorite jų taikyti visos tautos ir valstybės išsaugojimui. Tiesą sakant, ir kam Jums juos taikyti, jei to nereikalavo net 2017 m. papildyta Nacionalinio saugumo strategija. Rodos, čia visai teisingai parašyta: 1) kad joje „nustatomi gyvybiniai ir pirmaeiliai nacionalinio saugumo interesai“ ir 2) kad išorės ir vidaus saugumo veiksniai „yra tarpusavyje susiję“, todėl abiem sritims taikomos priemonės „taip pat turi būti suderintos“. Bet kam tas rašymas, jei šio principinio reikalavimo nesilaikė net pati strategija. Jos pradžioje surašyta 10 išorinio saugumo prioritetų, o tik po jų – 8 vidinio saugumo prioritetai. Jokio derinimo ženklų čia nematyti. O demografinės būklės gerinimas nukištas net į priešpaskutinę, t. y. septynioliktąją, vietą. Buvo panašu į patyčios iš tų, kurie patikėjo partijos rinkiminiais pažadais.

Pone Pirmininke, su šia strategija Jūs išsilaisvinote nuo atsakomybės už savo Tautos ir Valstybės likimą. Ir tai buvo ne pirmas apsidraudimas. Dar 2016 m. spalio mėn. 12 d. buvo paskelbtas gana paradoksalus penkių Vyriausybės prioritetų sąrašas: „I prioritetas: darni, atsakinga ir sveika visuomenė; II prioritetas: švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas; III prioritetas: viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas; IV prioritetas: darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra; V prioritetas: saugi valstybė“.

Iš ko kilo tas paradoksas? Pirma, šis sąrašas parodė, kad Nacionalinio saugumo strategijai galioja vieni prioritetai, o Vyriausybės veiklai – visai kiti. Antra, Saugumo strategija saugumą laiko pirmaeiliu valstybės politikos tikslu, o Vyriausybės sąraše „saugi valstybė“ paskelbta penktuoju prioritetu. Trečia, abu šie dokumentai prieštarauja Valstiečių ir žaliųjų partijos pažadams kultūrą paversti valstybės politikos prioritetu. Ketvirta, kadangi vieno dokumento prioritetai nėra derinami su kito dokumento prioritetais, vadinasi, Vyriausybė juos skelbia ne vykdymui, o tik savo fasadui papuošti.

Pone Premjere, Jūs gerai suprantate, kad be prioritetų racionali politika neįmanoma. Bet Jums visai užtenka trumpalaikių (savaitinių, mėnesinių) prioritetų. Su ilgalaikiais prioritetais susijusiai atsakomybei Jūs nepasiruošęs. Jums nieko nesako ryškiausi Tautos ir Valstybės irimo ženklai, užkalti namų langai, išnykę kaimai, uždarytos mokyklos, kurių nė skaičiaus niekas nežino. Bet Jūs turite kuo pasiteisint. Juk ne Jūs sukūrėte tokias destruktyvias, vien stipriojo teise pagrįstas gyvenimo ir bendravimo sąlygas, kurios pagimdė ne tik masinę emigraciją, bet ir masinį susipriešinimą, agresyvumą, depresyvumą, nusivylimą savo valstybe ir tauta, alkoholinę degradaciją, didžiausią mirtingumą, aukščiausią savižudybių laipsnį Europos Sąjungoje.

O Jūsų vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija vis tik pradėjo solidžią kovą su alkoholizmu. Bet per daug džiaugtis tuo nereikėtų. Alkoholizmo priežasčių įveikimas – ne jos pajėgoms. Vyriausybė privalėjo daug rimčiau apgalvoti, išdiskutuoti, susitarti dėl pačių svarbiausių ilgalaikių prioritetų, juos surašyti ir nuosekliai įgyvendinti vieną po kito, kad visi matytų, kokioje vietoje esame atsidūrę. Juk ji galėjo remtis vienu iš svarbiausių programinių Valstiečių ir žaliųjų partijos įsipareigojimų: „Pasieksime, kad svarbiausi valdžios institucijų sprendimai būtų pagrįsti ne siauro nebūtinai objektyvių asmenų rato nuomone, o nešališkai sudarytų mokslo ir tiriamųjų grupių rekomendacijomis, patikrintomis jų laisvais debatais.“ Kur šiandien tie debatai su nešališkomis rekomendacijomis?

Žinoma, permainos vyksta. Visi jau supranta, ką reiškia, kai jų vaikai ir vaikaičiai jau nesusikalba su savo seneliais. Kai emigrantai visai neskuba grįžti į savo gimtąjį kraštą. Kai Lietuvoje ima trūkti darbo jėgos ir specialistai imami vilioti iš svetimų kraštų. Per paskutiniuosius 5 – 6-erius metus žymiai pasikeitė mūsų šalies žmonių mąstysena. Didėja jų nerimas, o su juo ir pilietinis aktyvumas. Vyresnės kartos žmonės ima sutartinai sukti galvas, kas uždirbs jiems pensijas. Dabar beveik nėra pilietinio judėjimo, kuris nekeltų klausimo, ką darysim su Lietuva. Ir kas jiems atsakys į šį klausimą? Visi žiūri į Jus. Atleiskite, Pone Premjere, bet turėtumėte žinoti, kad ateidamas į Seimą su kalba, nukreipta prieš nacionalinius susitarimus, ne tik (1) sužlugdėte anksčiau pasiektą šešių partijų susitarimą, (2) sunaikinote viltis, sukeltas rinkiminės kampanijos pažadų spręsti emigracijos problemą, (3) dar labiau pakirtote pasitikėjimą Seimu ir jo galimybe pratęsti pozityvų ankstesnių kadencijų įnašą į valstybės stiprinimą ir galų gale parodėte, kad (4) Valstiečių ir žaliųjų partijai ir šiandien menkai terūpi Lietuvos valstybės ir ją sukūrusios tautos ateitis. Nemanau, kad Jūs sąmoningai to siekėte. Bet iš tikrųjų tai buvo ėjimas ne tik prieš Valstybės, bet ir prieš savo paties interesus.

Nepaisant Jūsų netikėto nusišalinimo, Seimui vis dėlto užteko nuovokos priimti Nutarimą Nr. XIII-297 Dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo. Jis pripažino, kad „pavojinga Lietuvos demografinė padėtis, nemažėjanti Lietuvos Respublikos piliečių emigracija ir mažas gimstamumas daro neigiamą poveikį šalies ekonomikai ir socialinės apsaugos sistemai bei kelia grėsmę Lietuvos valstybės ir jos visuomenės tolesnei raidai“, kad „norint įveikti emigracijos keliamą iššūkį, reikia kovoti su esminėmis šio proceso priežastimis“. O tam reikalinga „lanksti, veiksminga ir orientuota į ateitį, skatinanti mūsų šalies piliečius susilaukti daugiau vaikų, neišvykti iš Lietuvos, o jau išvykusius – sugrįžti gyventi į Lietuvą politika“. Šis Nutarimas kartu įpareigojo Vyriausybę sudaryti „darbo grupę iš mokslininkų, valstybės pareigūnų, specialistų ir socialinių partnerių“, kuri parengtų ir iki 2017 m. gruodžio 1 d. pateiktų „Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinti 2018–2027 metų Lietuvos demografinės, migracijos ir integracijos politikos strategijos ir Lietuvos piliečių grįžimo į tėvynę skatinimo programos ir gimstamumo skatinimo programos projektus“. Tai buvo geras ženklas.

Tiesa, jame atsirado ir pavojingų dviprasmybių. Net pats Nutarimo pavadinimas Dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo lyg tyčia klojo pamatus ne permainų politikai, o permainų imitavimo politikai. Taikantis prie momento politinės konjunktūros, į vieną eilę čia buvo surašytos trys gana skirtingo aktualumo sąvokos: demografija, migracija ir integracija. Sudaryta regimybė, tarytum demografija mūsų šaliai būtų lygiai tiek pat svarbi, kaip ir pasaulinė migracija bei integracija. Toks junginys negalėjo tikti dokumentui, siekiančiam aiškiai nusakyti Valstybės politikos kryptį. Jeigu buvo norima kelti Valstybės ir tautos išsaugojimo uždavinį, migracijos suvaldymas ir integracijos uždaviniai turėjo tapti tik pagalbinėmis demografinės krizės įveikimo priemonėmis. Ant šitokio pamato nebuvo lengva kurti deramą demografinės krizės įveikimo strategiją ir programą. Paguodos teikė nebent tik tai, kad po ilgų kalbų demografinės politikos uždavinys vis tik buvo užduotas.

Pone Premjere, Jūs neslėpėte, kad šis darbas Jums buvo primestas. Todėl neskubėjote jo vykdyti. O įsikišus visuomeninėms organizacijoms, jį tiesiog permetėte Socialinio aprūpinimo ir darbo ministerijai. Bet kaip ir buvo galima manyti, šis atsakingas darbas buvo ne pagal jos jėgas. Sujaukti buvo tikrieji Valstybės prioritetai, paini užduotis, trūko informacijos, kokių kvalifikacijų žmones reikėtų sutelkti. Ministerijų atstovai daugiausia buvo atsitiktiniai žmonės, su kuriais mokslininkai nesurado bendros kalbos ir iš darbo grupės pasitraukė. Atkakliomis ministerijos pastangomis Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategijos projektas vis tik buvo parašytas. Jis pasiekė Vyriausybę.

Pone Ministre Pirmininke, Jūs pats paraginote visuomenę, kad ji teiktų pasiūlymus. Kai kas net patikėjo, kad Jūs norite tartis. Siuntė Jums siūlymus. Bet kaip jau minėta, į juos net nesureagavote. Įdomiausia, kad be rimtų svarstymų Strategiją priėmė ir Seimas, nors jos projektas visiškai atsitraukė nuo tų reikalavimų, kurie buvo būtini demografinės krizės įveikimui. Sunku pasakyti, kas čia jį apgavo. Solidi strategijos forma (gausūs statistiniai duomenys, lentelės, kreivės, išnašos ir pan.)? Mįslingas jos pavadinimas? Ar Jūsų autoritetas? Bet toks lengvas jo priėmimas geriausiai rodo, kad šį ilgą projektą nedaug kas tebuvo atidžiau perskaitęs. Ir todėl net nepastebėjo tų verbalinių manipuliacijų, kuriomis demografijos įveikimo tikslas buvo pakeistas pažadais spręsti šeimos, migracijos ir vyresnio amžiaus žmonių problemas.

Pone Premjere, visi gerai žino, kaip šiandien Lietuvoje yra įkaitintos šeimos, migracijos ir pensinio amžiaus žmonių temos. Labai tikėtina, kad jos ir užbūrė Seimą taip, kad jis net nepastebėjo, jog Strategijoje jos beveik neturi nieko bendra su demografinės krizės įveikimu. Žinoma, Strategijoje yra gerų dalykų. Yra net visai teisingai pasakyta, kad skirtingos priežastys nevienodai veikia demografinius procesus. Ir dėl to pagrįstai į priekį iškeltos pačios grėsmingiausios: pirmoje vietoje – emigracija, antroje – gimstamumas, trečioje – mirtingumas. Bet kam reikalingas šis principinis postulatas, jeigu jo niekur nebuvo laikomasi? Atrodytų, kad pripažinus šią realybę, turėjo būti atskleistos emigracijos bei mirtingumo augimo ir gimstamumo mažėjimo priežastys. Ir šis išaiškinimas kartu turėjo motyvuoti tris pačius svarbiausius, bet anksčiau jokiuose valstybės dokumentuose nepaminėtus, politikos prioritetus, kurių pagalba būtų pradėtas vis labiau gilėjančios demografinės krizės stabdymas. O pagal šią demografinės politikos strategiją reikėjo pradėti ir visų kitų jau egzistuojančių strategijų derinimą. Tik šito, kaip matyti, nei Jūs, nei Seimas daryti nenori. Gal ir bijo?

Ar ne dėl to Strategijos autoriai, net visai sąžiningai iškėlę demografijos krizės priežastis, imasi gana keistų manipuliacijų: „emigracija“ be jokių motyvų pakeičiama migracija, „gimstamumas“ – šeima, o „mirtingumas“ – vyresnio amžiaus žmonių reikalais (!). Dar labiau šių priežasčių laukas sujaukiamas savotiškais tikslais. Migracijos tikslu paskelbiamas „valstybės poreikius atitinkantis migracijos srautų valdymas“, šeimos politikos tikslu – „šeimai palankios aplinkos kūrimas“; o vyresnio amžiaus žmonių politikos tikslu – „ galimybės vyresnio amžiaus asmenims integruotis į visuomenę“. Taip atsirado, kaip dabar įprasta sakyti, „hibridinė“ Strategija, kuri jau negalėjo būti nei Dievui žvakė, nei velniui žarsteklis.

Pirma, emigraciją pakeitus migracija, o migraciją suvedus į „valstybės poreikius atitinkantį migracijos srautų valdymą“, buvo užtamsintas tikrasis emigracijos pavojus Tautos ir Valstybės likimui. Buvo supainioti konstituciniai Valstybės ir Tautos santykiai, tikslai sukeisti su priemonėmis ir net legitimuota autoritarinio valdymo galimybė. Lietuvos Konstitucija pagrįstai skelbia, kad Valstybę kuria Tauta. Vadinasi, Tauta yra suverenas, o valstybinė organizacija yra tik priemonė, privalanti užtikrinanti jos saugumą, taigi ir išgyvenimo bei išlikimo galimybes. O Strategija, vietoj Tautos išsaugojimui skirto emigracijos stabdymo ir reemigracijos procesų skatinimo, siūlo tik „valstybės poreikius atitinkantį migracijos srautų valdymą“. Strategijai rūpi visai ne valstybės kūrėjų saugumas ir išlikimas, o tik jų instrumentinis panaudojimas dabartinės valstybės, tiksliau sakant, valdžios konjunktūriniams reikalams tvarkyti.

Antra, gimstamumo problemas pakeitus šeimos reikalais, o šeimos reikalus suvedus į palankios aplinkos kūrimo tikslą, ne tik nukreipiamas dėmesys nuo svarbiausių gimstamumo priežasčių (moterų karjeros, jų emancipacijos, vėlyvų vedybų, masinių skyrybų, abortų ir pan.), bet ir imami kelti nieko bendra su gimstamumu nesusiję uždaviniai, kaip antai: „ugdyti šeimos narių gebėjimus spręsti psichologines ir socialines problemas“, „sudaryti sąlygas lygioms vyrų ir moterų teisėms, pareigoms ir galimybėms“ ir pan. Ir apskritai naivu manyti, kad kurdami šeimai palankią aplinką, galėsime esmingai padidinti gimstamumą ir sumažinti demografinę krizę. Jeigu tai būtų tiesa, didžiausias gimstamumas būtų Vakarų Europoje ir JAV, o mažiausias – Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje. Bet yra kaip tik atvirkščiai: mažiausias gimstamumas yra kaip tik ten, kur žmonės turi palankiausias gyvenimo sąlygas. Jeigu esamomis sąlygomis bus didinamas gimstamumas, jis tik padidins emigracijos srautus.

Trečia, vietoj mirtingumo priežasčių aiškinimo, yra pateiktas pats paradoksaliausias strateginis hibridas, kurį aptarti be ironijos ypatingai sunku. Seimas, įtraukdamas politiškai korektišką „integracijos“ terminą į savo Nutarimą, tikriausiai jį siejo su globalios migracijos procesu. Tuo tarp Strategijos autoriai šį terminą pritaikė vyresnio amžiaus žmonių suaktyvinimui, kuris nusakomas šiais uždaviniais: „užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybes“, „stiprinti kartų santykius ir plėtoti savanorišką vyresnio amžiaus asmenų veiklą“ ir pan. Pirmiausia tokio tikslo taikymas vyresnio amžiaus žmonėms yra neteisingas. Kas jau kas, o tokio amžiaus žmonės yra labiausiai integruoti į savo kultūrą ir labiausiai pilietiški. Mažiausiai integruoti jaunieji žmonės, dėl to jie taip lengvai palieka savo gimtuosius namus ir įsikuria svetimuose kraštuose. Vadinasi, labiau reikėtų pasirūpinti jų integracija, kad jiems rūpėtų įsikurti savo krašte. Bet nei vienas, nei kitas atvejis neturi nieko bendra su mirtingumo priežastimis ir jo sumažinimo tikslais.

Pone Ministre Pirmininke, šio laiško rašymas ilgai užtruko: vis buvo laukiama ir tikimasi, kad galbūt įvyks koks nors Jūsų persiorientavimas. Juk Jūs esate ne tik ambicingas, bet ir protingas žmogus. Net iš artimos aplinkos Jums kas nors galėjo pašnibždėti, kad ši Demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategija bus gryna demografinės krizės įveikimo imitacija. Bet permainos neįvyko. Ką tik Vyriausybė parengė šios Strategijos įgyvendinimui skirtą programą. Tai ką dabar turime? Nei gyvybiškai būtinos Tėvynės gynimo strategijos, nei galimybės sustabdyti pinigų paleidimo vėjais, nei Valstiečių ir žaliųjų partijos pažadų įgyvendinimo.

Atleiskite, kad šį laišką tenka skelbti tokiu neramiu metu. Be ką daryti tiems, kurie visa tai matė ir kantriai stebėjo, kaip formavosi ši avantiūra? Dar tylėti? Neturime vilties, kad šis laiškas galėtų pakeisti Jūsų galvojimą. Bet gal jis prisidės bent prie tų žmonių apsisprendimo, kurie pradėjo jau gana atsakingai galvoti apie gimtojo krašto likimą.

Komentarai

 

 

 
 1. Šventė, šventė

  Priešrinkiminė šventė, valstybės apmokėta
  asmeninė rinkiminė kompanija, skirta mums runkeliams.
  Šventės pavadinimas – Kaip puikiai dirba Lietuvos Vyriausybė
  vadovaujama Premjero Sauliaus Skvernelio, todėl –
  visi, visi balsuokim už kandidatą į Prezidentus Saulių Skvernelį.

  Mano šeimai buvo pranešta, kad Ministro Pirmininko pavedimu
  bus atsakyta,
  bendrovės Rusnės tvenkiniai administratoriui Rimantui Petrikui, atsakymo iki šiol nėra, bet galimai į Premjero pavedimą atsako –

  Klaipėdos apygardos teismas po 11 metų atnaujintoje civilinėje byloje Nr. 2-524-538/2008:
  Nurodyta, kad 25 metus fiziniams asmenims Petrikams priklausantys Pastatai įregistruoti Nekilnojamojo turto registruose, nežinant savininkams yra “tapę” juridinio asmens “Rusnės tvenkiniai” nuosavybe ir yra sunkiai realizuojamas objektas, kurio nepavyko parduoti per 10 paskutinių-jų metų, tačiau – sutelkus dideles turto vertintojų, antstolių, advokatų ir kitų pastangas, pavyko surasti šio turto PIRKĖJĄ. Nurodoma, kad 2019-02-18, 10.00 val. pas notarę Liudmilą Mackevičienę – Vilniaus miesto 17-jame Notarų biure pasirašoma 25 metus Petrikams nuosavybės teisėmis priklausančių pastatų pirkimo-pardavimo sutartis.

  Na KAS “TOKS GALINGAS” galėjo sutelkti tokias dideles valstybės įmonės Registrų centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos, turto vertintojų, antstolių, advokatų ir kitų pareigūnų pastangas ir parduoti 25 metus Petrikams priklausiusius pastatus?

  Manytina atsakymas visiems Lietuvos piliečiams aiškus…

  Arvydas Juozaitis rašo: Visuomenės teismui iškelta teismų ir advokatūros korupcijos schema – akivaizdi priešrinkiminė akcija.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Skvernelis prie sienos remiamas ,iš pažiūros ,teisingai.Bet tikrumoj tą didžiausią nacionalinę tragediją – baisią tautos evakuaciją- tegali sustabdyt teisingesnis sukurtos vertės perskirstymas. Tai jau senai įrodytas faktas ,lyginant su ES senbuvėmis. O kadangi Skvernelis – toks pats lietuviškas liberalas (Adamkus viešai pareiškė,kad tai nieko bendro su jo supratimu apie liberalizmą neturi ,jis pats save laiko visai kitų ,tačiau tikrųjų liberalių pažiūrų) ,tai jis ir tegali toliau laikytis iš esmės to paties šaliai pražūtingo kurso su Stoškaus įvardintais fasadiniais vyriausybės prioritetais :(.

  Thumb up 4 Thumb down 0

 3. Ponas K. Stoškau, hum. m. dr.,visą tą laišką galėjote parašyti trumpai ir aiškiai, kad norint likviduoti visas laiške išdėstytas bėdas reikia labai nedaug, tik, vykdyti kas rašoma Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio nuorodose. Viena iš jų teigia, kad “KIEKVIENAS ŽMOGUS GALI LAISVAI PASIRINKTI DARBĄ BEI VERSLĄ IR TURI TEISĘ TURĖTI TINKAMAS, SAUGIAS IR SVEIKAS DARBO SĄLYGAS, GAUTI TEISINGĄ APMOKĖJIMĄ UŽ DARBĄ IR SOCIALINĘ APSAUGĄ NEDARBO ATVEJU”. Vykdyti privalo Lietuvos Pažangos taryba, kurios pirmininku yra ponas S.Skvernelis. Galėjote kreiptis ir į Lietuvos valstybės saugumo institucijas su klausimu, – “ar toks nevyriausybinės organizacijos (NVO) – Lietuvos pažangos tarybos pirmininko neveikimas, Konstitucijos ignoravimas neardo demokratinės Lietuvos konstitucinę santvarką? Ar toks Vyriausybės tylėjimas – laiško ignoravimas, neliudija ir tai, kad Valstybėje per daug biudžetinių biurokratų – veltėdžių, trukdančių Lietuvos pažangos plėtrai?

  Thumb up 2 Thumb down 0

 4. ponas Krescencijau, gal galite paviešinti savo laiškus, adresuotus valstybę į ES pasturgalį nuritinusiems konservatoriams????

  Thumb up 9 Thumb down 0

 5. As parasysiu graziausius zodzius savo MOKYTOJAMS,MANO MOKYTOJSMS kuriu jau nera,bet mano mintyse ir mano gyvenier jie yra,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o,SITIE SLIUZAI,laipiontys per langus,,,,,,slykstynes,,,,,o ne mokytojai,Labai skaudu,LYGINANT SU MANO MOKYTOJAIS,,,,,,Lbai gaila.kad tokie zaloja musu vaikus,,,,,,Labai gaila……

  Thumb up 5 Thumb down 6

 6. Stiprybės valstiečiams žaliesiems kovojant su korumpuotais politikais, tulpiu paštu, mgbaltik, kurlianskio politikais kurie pietavo ir t.t.. balsavau ir balsuosiu už valstiečius žaliuosiu.

  Thumb up 8 Thumb down 5

 7. Kam nepatinka Skvernelis balsuokit už koncervatorius jie žadėjo viska panaikinti ka padarė žalieji, vaiku pinigus, padidinti mokečius, ivesti turto mokesti, automobiliu mokesti, MGbaltik išteisinti, o pinigus skirti ne visiems Lietuvis gyventojams o tikslinėms grupėms, pencijos bus mažinamos. Žodziu įkurkit savo partija itikinkite piliečius už jus balsuoti ir pirmyn. Skvernelis ir valstiečiai yra teisiškai išrinkta Lietuvos vakdžia ir dauguma yra jais patenkinti

  Thumb up 10 Thumb down 6

 8. KODĖL
  Kandidatas į Prezidentus, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis leidžia tyčiotis iš LIETUVOS VYRIAUSYBĖS:
  Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkei Editai Janušienei,
  Valstybės įmonės „Registrų centro“ direktoriui Sauliui Urbanavičiui?

  Viešas pareiškimas.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017-11-29 raštu Nr. S-3272 kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją ir prašė išnagrinėti Pareiškėjų 2017-11-28 pareiškimą. Savo ruoštu Finansų ministerijos viceministrė Daiva Brasiūnaitė 2017-12-08 raštu Nr (14.14-03)-5K-1722306 kreipėsi į Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovę Editą Janušienę ir Valstybės įmonę Registrų centrą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis jau KETVIRTĄ KARTĄ prašė susipažinti su Pareiškėjų pateikta medžiaga ir jiems atsakyti.

  1. Kadangi nei iš Valstybinės mokesčių inspekcijos nei iš Valstybės įmonės Registrų centro LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatorius R. Petrikas nei bendrovės akcininkai atsakymo negavo. Todėl dar kartą – pakartotinai Vyriausybė 2018-06-07 raštu Nr. S-1917 ir Susisiekimo ministerija 2018-06-14 raštu Nr.2-9001 pagal valdžios organų subordinaciją, kreipėsi į minėtas institucijas prašydamos atsakyti LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriui R. Petrikui, bei juridinio asmens dalyviams – akcininkams Reginai Rimantui Petrikams, bet atsakyta nebuvo.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018-06-07 rašte Nr. S-1917 rašo: Finansų ir Susisiekimo ministerijoms siunčiame juridinio asmens – likviduojamos UAB „Rusnės tvenkiniai“ dalyvių – akcininkų Reginos, Rimanto Petrikų 2018 m. birželio 4 d. pareiškimo kopiją ir prašome pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėti PAREIŠKĖJŲ, tai yra juridinio asmens – likviduojamos UAB “Rusnės tvenkiniai” likvidatoriaus R. Petriko ir dalyvių – akcininkų Reginos, Rimanto Petrikų 2017 m. lapkričio 28 d. pareiškimą ir apie išnagrinėjimo rezultatus informuoti likviduojamos UAB “Rusnės tvenkiniai” likvidatorių R. Petriką ir juridinio asmens dalyvius – akcininkus Reginą, Rimantą Petrikus. (Laišką apie išnagrinėjimo rezultatus prašome išsiųsti juridinio asmens – LUAB “Rusnės tvenkiniai” adresu įregistruotu Juridinių asmenų registre – Lietuvininkų g. 33A, Šilutė).
  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2018-06-14 rašte Nr. 2-9001 rašo:
  Susipažinusi su LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriaus R. Petriko 2018 m. birželio 4 d. pareiškime (toliau – Pareiškimas) pateikta informacija ir atsižvelgdama į tai, kad Pareiškime nagrinėjami klausimai yra susiję su Valstybės įmonės Registrų centro, kaip juridinių asmenų registro tvarkytojo veikla ir funkcijomis, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 str. 8 d. persiunčiame VĮ „Registrų centrui“ nagrinėti likviduojamos UAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriaus R. Petriko 2018 m. birželio 4 d. pareiškimą (dėl 2017-11-28 pareiškimo) ir prašome pagal kompetenciją atsakyti juridinio asmens – LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriui R. Petrikui ir atsakymo kopiją pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

  2. Kadangi ir šį kartą nei LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriui R. Petrikui, nei akcininkams atsakymo minėtos institucijos nepateikė, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018-07-09 raštu Nr. S-2346 dar kartą kreipėsi į Finansų ministeriją ir Susisiekimo ministeriją, kurioms persiuntė LUAB „Rusnės tvenkiniai“ akcininkų Reginos, Rimanto Petrikų 2018-06-30 pareiškimą ir prašė jį išnagrinėti ir apie rezultatus informuoti LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatorių R. Petriką ir akcininkus R. R. Petrikus, kurie iki šiol jokios informacijos apie išnagrinėjimo rezultatus negavo.
  3. Kadangi eilinį kartą Pareiškėjams atsakyta nebuvo, todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro Pirmininko patarėjas Vaidas Talačka 2018-08-28 raštu Nr. S-2840 skirtu Finansų ir Susisiekimo ministerijoms rašo – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu prašome pagal kompetenciją išnagrinėti likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriaus R. Petriko ir akcininkų Reginos, Rimanto Petrikų 2018 m. rugpjūčio 25 d. pareiškime išdėstytus argumentus ir prašymus, susijusius su valstybės įmonės Registrų centro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos veikla. Apie nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus prašome TINKAMAI informuoti pareiškėjus (kopiją siųsti Vyriausybės kanceliarijai) Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro Pirmininko patarėjas Vaidas Talačka savo 2018-08-28 rašte Nr. S-2840 žodį – TINKAMAI išryškina iš viso teksto. Tai yra tinkamai, nes nei UAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriui R. Petrikui, nei bendrovės akcininkams Reginai, Rimantui Petrikams iki šiol neatsakyta.
  4. Kadangi atsakymo nei LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatorius R. Petrikas nei bendrovės akcininkai nesulaukė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viceministras 2018-09-(diena nenurodyta) rašte Nr. (14.11-03)-5K-1815771-5K-1815640 rašo – Lietuvos Respublikos finansų ministerija gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2018-08-28 raštą Nr. S-2840, kuriame prašoma išnagrinėti LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriaus R. Petriko ir akcininkų R. R. Petrikų 2018 m. rugpjūčio 25 d. pareiškime išdėstytus argumentus ir prašymus, susijusius su valstybės įmonės Registrų centro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos veikla, apie nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus informuojant LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatorių R. Petriką ir bendrovės akcininkus, o Lietuvos ministerijos atsakymo kopiją atsiunčiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai. Informuojame, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsižvelgdama į tai, kad Jūsų 2018-08-25 rašte pateikiami prašymai yra susiję su Valstybinės mokesčių inspekcijos veikla ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, 2018-08-28 raštu Nr. ((14.18E-03)-5K-1815640)-6K-1804640 persiuntėm Jūsų 2018-08-25 raštą Valstybinei mokesčių inspekcijai su prašymu susipažinti su Jūsų pateikta medžiaga ir pagal kompetenciją atsakyti LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriui R. Petrikui bei bendrovės akcininkams (atsakymo kopiją pateikiant ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai).
  5. Kadangi ir šį kartą LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriui Rimantui Petrikui nebuvo atsakyta
  Lietuvos respublikos vyriausybė 2018-11-15 raštu Nr. S-3933 skirtu Finansų, Susisiekimo ministerijoms, kopijos – Valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės įmonei Registrų centrui, rašo: siunčiame Jums LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriaus R. Petriko 2018 m. lapkričio 14 d. pakartotinį pareiškimą ir prašome pakartotinai išnagrinėti šį raštą ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatorių R. Petriką (kopiją siųsti Vyriausybės kanceliarijai).
  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mokesčių politikos departamentas 2018-11-15 raštu Nr. (14.18-03)-5K-1820916-5K-1820822 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rašo: Lietuvos Respublikos finansų ministerija gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2018-11-15 raštą Nr. S-3933, kuriuo persiunčiamas LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriaus R. Petriko 2018 m. lapkričio 14 d. pakartotinis pareiškimas ir prašoma „pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka pakartotinai išnagrinėti šį raštą ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatorių R. Petriką (kopiją siųsti Vyriausybės kanceliarijai). Kadangi LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriaus R. Petriko 2018 m. lapkričio 14 d. rašte pateikiami prašymai yra susiję su valstybinės mokesčių inspekcijos veikla, prašome susipažinti su LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriaus R. Petriko pateikta medžiaga ir pagal kompetenciją bendrovės likvidatoriui R. Petrikui atsakyti (atsakymo kopiją pateikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai).

  Manytina, Lietuvos Respublikos Vyriausybė bei Susisiekimo, Finansų ministerijos tiksliai suformulavo ir oficialiais valstybės dokumentais aiškiai nurodė, įpareigojo VMI viršininkę Editą Janušienę ir valstybės įmonės Registrų centras direktorių Saulių Urbanavičių atsakyti LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriui R. Petrikui, kodėl šių institucijų raštai yra neadekvatus logikai, nesuderinami su valstybės įstatymais nes skirti fiziniams asmenims – Reginai, Rimantui Petrikams, kurie nesaistomi su juridiniu asmeniu – LUAB „Rusnės tvenkiniai“ nei prievolėmis, nei pareigomis, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis nėra tinkama proceso šalis nei teismuose, nei ginčų komisijose, o be to minėti asmenys neturėdami teisės kreiptis ir nesikreipė nei į valstybės įmonę Registrų centrą nei į Valstybinę mokesčių inspekciją ir šių institucijų nieko neprašė. Kodėl nesikreipusiems asmenims Valstybinė mokesčių inspekcijos ir valstybės įmonės Registrų centro vadovai rašo absurdo rašliavas?
  Galimai vienintelis motyvas valstybės įmonei Registrų centrui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai rašyti neadekvačias rašliavas prieštaraujančias Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-24 nutarties Nr. 2-1606/2014 nustatymus – tai didelės vertės Lietuvos valstybės akcinis turtas esantis LUAB „Rusnės tvenkiniai“. PAŽYMĖTINA – Valstybės akciniu turtu esančių LUAB „Rusnės tvenkiniai“ gali disponuoti tik vienintelis juridinis asmuo valstybėje, tai – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
  Kodėl neatsakoma į Vyriausybės, ministerijų įpareigojimus? Kodėl šeimos bendrovės „Rusnės tvenkiniai“ atžvilgiu negalioja, nei įsiteisėjusios valstybės teismų nutartys, nei Mokesčių administravimo įstatymai, nei Lietuvos Vyriausybės Ministro Pirmininko pavedimai? LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatorius R. Petrikas iki šiol nežino, kokiais konkrečiais nusižengimais prieš valstybę kaltinamas? „Žuvininkystės tarnybos“ advokatas po 25 metų „tampymo“ po teismus, Šilutės rajono apylinkės teismui nurodė kaltinamąjį motyvą – bendrovės likvidatorius R. Petrikas „kaltas“, kadangi Lietuvos valstybei priklausančio akcinio turto neskiria Žuvininkystės tarnybai. MOTYVAS – NONSENSAS. LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatorius R. Petrikas neturėjo ir šiandien neturi jokios teisės Lietuvos valstybei LUAB „Rusnės tvenkiniai“ akcininkei priklausančio akcinio turto skirti jokiai „Įtakingai gaujai“. PAŽYMĖTINA – Lietuvos apeliacinis teismas 2008-02-19 nutartimi, civilinė byla Nr. 2a-68/2008, vadovaudamasis LR CK 6.953 str. NUSTATĖ – LIKVIDUOJAMOS UAB „RUSNĖS TVENKINIAI“ AKCIJŲ SAVININKU – AKCININKU BUVO IR TOLIAU LIEKA LIETUVOS VALSTYBĖ. Lietuvos apeliacinis teismas 2008-02-19 nutartimi Nr. 2a-68/2008 šiam nustatymui suteikė – prejudicinę galią.

  VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO DIREKTORIŲ SAULIŲ URBANAVIČIŲ PRAŠOM VYKDYTI:
  Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-24 nutarties Nr. 2-1606/2014 nustatymus įgijus res judicata galią ir Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre padarytų įrašą taip, kaip nustatyta įsiteisėjusioje valstybės teismo nutartyje:
  1. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartimi paskyrus LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriumi Gražiną Šestak 2014 m. vasario 9 d. (t.1, b. l. 175-176) LUAB „Rusnės tvenkiniai“ visuotiniame akcininkų susirinkime Gražina Šestak atleista iš LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatoriaus pareigų. Apie tai informuotas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo viešasis registras.
  2. Po Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarties įsiteisėjimo, kuria buvo pripažintas negaliojančiu 2009 m. vasario 28 d. akcininkų susirinkimo nutarimas, LUAB „Rusnės tvenkiniai“ akcininkai R. R. M. L. Petrikai 2013 m. gegužės 7 d. visuotiniame akcininkų susirinkime priėmė analogišką nutarimą – išrinko Bendrovės likvidatoriumi Rimantą Petriką ir apie tai informavo viešąjį registrą.
  3. Taip pat VĮ Registrų centras, Valstybinė mokesčių inspekcija privalo įvertinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamento direktoriaus Dariaus Žilio 2017-07-28 raštą Nr. (1.18.)7R-6175, kuriame konstatuojama – LUAB „Rusnės tvenkiniai“ 2013 m. gegužės 7 d. ir 2014 m. vasario 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai NEBUVO LIETUVOS VALSTYBĖS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA PRIPAŽINTI NETEISĖTAIS tai yra Bendrovės minėti nutarimai – Teisėti, galiojantys. Tai yra: Vadovaudamasis Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-24 nutartimi Nr. 2-1606/2014 Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamento direktoriaus Dariaus Žilio konstatuoja – Juridinio asmens – LUAB „Rusnės tvenkiniai“ LUAB „Rusnės tvenkiniai“ 2013 m. gegužės 7 d. ir 2014 m. vasario 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai NĖRA GINČO OBJEKTAS, konstatuoja – LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatorius nuo 2013 m. balandžio 25 d. yra Rimantas Petrikas.
  Valstybės įmonės Registrų centro vadovui nesutinkant su Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-24 nutarties Nr. 2-1606/2014 aukščiau nurodytais nustatymais įgijusiais res judicata galią PRIMINTINA – Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, Lietuvos apeliacinio teismo aukščiau minėtus nustatymus gali panaikinti tik Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Susisiekimo ministerijai, kuriai pavesta įgyvendinti valstybės įmonės Registrų centro savininko teisės ir pareigas PRIMINTINA – Juridinių asmenų registras fiksuoja tik FAKTINĘ APLINKYBĘ ir vadovaujantis Civiliniu kodeksu neturi nei pareigos, nei teisės ginčyti LUAB „Rusnės tvenkiniai“ 2013 m. gegužės 7 d. Ir 2014 m. vasario 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų įgijusių ieškinio senatį. PAMINĖTINA – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kolegija 2012-06-08 nutartimi Nr. 3k-3-282/2012 valstybės įmonei Registrų centrui išaiškino – REGISTRO FUNKCIJAS ATLIEKANTI ĮMONĖ PRIVALO ĮREGISTRUOTI TEISMO SPRENDIMU NUSTATYTUS REIKŠMINGUS FAKTUS. Juridinių asmenų registras nedelsiant privalo įvykdyti įsiteisėjusios Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-24 nutarties Nr. 2-1606/2014 aukščiau nurodytus nustatymus. (Gerb. Sauliui Urbonavičiui įvykdžius įsiteisėjusius teismo nustatymus, tai yra nutraukus bendrininkavimą su galimai nusikalstamą veiką vykdančia kažkokia G. Šerstak, LUAB „Rusnės tvenkiniai“ esantis Lietuvos valstybės akcinis turtas bus perduotas biudžetui, kurį tvirtins Lietuvos Respublikos Seimas pavesdamas šiuo turtų disponuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę).
  VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VADOVĘ EDITAI JANUŠIENĘ PRAŠOM:
  1. Vadovautis – Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo 40 str. 4 p.;5 p; 6 p., taip pat 66 str. 2 d. Vadovautis – Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto mokesčio 2005-06-07 Nr. X-233 įstatymo 7 str. 2 d. 2 p.; 7 str. 2 d. 6 p. ir Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintu 2005-12-22 sąrašu Nr. 1395 – Saugomų teritorijų hidrotechniniai įrenginiai ir statiniai užtikrinantys optimalų hidrologinį rėžimą.
  2. Privalomai vadovautis Šilutės rajono apylinkės teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-286-164/2014 patvirtinta 2014-12-04 Taikos sutartimi ir vadovaujantis aukščiau išdėstytu: Panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-11-24 sprendimą Nr. (23.31-08)467-252005).

  LUAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatorius R. Petrikas:

  A.V.

  Thumb up 2 Thumb down 3

 9. p.Stoskau, patogiai,sedintiems toje dideleje saleje minkstose kedese, visai nerupi Lietuvos problemos.Jiems rupi “pratempti” diena, uzsiimant savo asmeniskais reikalais, “knisantis” kompiuteriuose, ar pliurpiant telefonais.Jie net negirdi kas kalbama is tribunos.Jie neskaito pristatomu istatymu.Ir balsuoja taip, kaip jiems isako ju vadukai.Is sarasiniu ir nera ko tiketis, o vadukai tvarkosi savo reikaliukus.Svarbu visiems, kad i kisene geros “babkes” krenta.O kai galvose vien tik “babkes”, tai protas atrofuojasi.Gaila, kad mes per velai praregejom.

  Thumb up 23 Thumb down 5

 10. Saunuolis premjere, atverskit visas kortas ir garsiai kalbekit ka senai supranta ir mato dauguma liaudies. Jus palaikys paprasta , nesukirsinta liaudis. Sakykit ka gero LIETUVAI per dvi savo kadencija padare Grybauskaite. Kur TIESA ir TEISINGUMAS ?

  Thumb up 22 Thumb down 5

  • as tai labai gerbius p,MINISTRA PIRMININKA,nors vienas ZMOGUS atsirado MANO SALYJE LIETUVOJE,ACIU PREMJERUI.Rupuzes konservai vyniojasi…..

   Thumb up 6 Thumb down 6

 11. Nejaugi Stoškus nesupranta,jog esame priversti gyventi kapitalizmo sąlygomis.O jos žiaurios,išnaudotojiškos,žlugdančios -nesvarbu,kas bebūtų valdžioje-vieni ar kiti dešinieji.Dabar į žmones reaguojama tik rinkimų išvakarėse. Pagyvenusieji su nostalgija prisimena tarybinius laikus,kai į žmonių laiškus,skundus,pareiškimus buvo nedelsiant reaguojama.Ypač jeigu būdavo pasiskundžiama Kompartijos komitetams,partinėms organizacijoms.O kam ir kur pasiskųsi dabar.Dalinai ir dėl to žmonės bėga iš Tėvynės.

  Thumb up 23 Thumb down 2

 12. Gerb. Stoškau, gaila, kad negali suprasti, jog “paklodžių” niekas neskaito.

  Thumb up 20 Thumb down 5

 13. Kaip Lietuvos moterys gimdys, jeigu virš šeimų kybo vaikų atėmimo kardas? Tai aišku, kad gimstatumas dar sumažės.

  Thumb up 25 Thumb down 4

 14. Dr.Stoškau retsykiais įsijunk radiją,perversk spaudą ir SUŽINOSI.kad emigracija Skverneliui premjeriaujant,ŽYMIAI sumažėjo.Aišku ,,VISUOMENINĖ” LRT apie tai nė puse lūpų neužsiminė.
  Kadangi Dr.Stoškau, žiūri vien LRT tai apie tai ir nežinai.Gaila.

  Thumb up 30 Thumb down 7

  • nežinojom,kad Juozaitis kažką “tempia”.Čia koks sapnas,ar iš fantastikos pasaulioooooooooo.

   Thumb up 13 Thumb down 5

   • jūs pasižiūrėkit, kurie už Juozaitį, į tą savo Juozaitį – kažkoks kaip mumija, jokios energijos, akys užgesusios, be jokių emocijų barbena žodžius kaip užzombintas. O Skvernelis charizmatiškas, iš jo energija kaip vulkanas liejasi, matosi, kad normalus vyras. Tik už Skvernelį.

    Thumb up 11 Thumb down 12

  • Kazkaip nusivyliau…………………nemoka atskirst…………….kazkaip per geras sioje kasdienybej.Sunys labai kandus,reikes gintis,,,,,,,,,,,

   Thumb up 3 Thumb down 1

  • tai,kad daugiau nera uz ka negi balsuosi uz menta,tai jau pacio saves negerbimas,o be to ji kaip ir konservus”rusai puola”,ypac kai nuvaziavo Paksas i Rusija,koks viduriavimas prasidejo,net tie kurie dar kazkiek laikesi ir tie paleido vidurius…

   Thumb up 26 Thumb down 8

   • o ka tau jis padare.Kd gyvenimas gereja,,,,sunsnuki,,,,,,,tai ko nori kubiloido sutvres,,,,,sunsnuki

    Thumb up 4 Thumb down 2

  • Matai ,jis per geras,kad sunys sukandziotu…………Jis gal nezino sunu ir buldozerio….Gal ir zino,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,kad kandidatuoja,Tad as …UZ JUOZAIT IR SKVERNELI.sEKMES

   Thumb up 0 Thumb down 1

  • As ir ,bet sunys ji sudoros,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Man jo gaila,nres nemoka atsikirst,JIS PER GERRAS,,,,,,,,,,,,,,,,,

   Thumb up 1 Thumb down 1

  • a,bet jis per geras,s irgi balsuociau bet jis nemoka atsikirst,,,,,,jis per daug geras,

   Thumb up 1 Thumb down 0

 15. Manau,kad po rinkimų, (visų trijų) situacija kardinaliai pasikeis į gerąją pusę, nes pagalius kišamus į ratus labai sunku laužyti.

  Thumb up 17 Thumb down 0

  • nesupratau,matyt todel,kad ne kawenskas tik pas juos savi supratimai ir savi aiskinimai

   Thumb up 5 Thumb down 5

    • tuščias ir beviltiškas ( matosi iš autoriaus veiklos) laiškų,kaip ir komentarų,rašinėjimas valdžios ponams.Visi tie,kuriems nereikia galvoti apie pinigų stygių jau seniai apkurtę nuo neponų šūkaliojimų ir kurtumas nuolat didėja.
     Stalino mokinukai – prašomas Stalinas paleisti iš kalėjimo kokį nors jo tarno artimąjį sakydavo “ką aš galiu padaryti,mano paties artimieji sėdi kalėjime”,
     Visi buvę sovietiniai vekėjukai yra gerai išmokę demagoginius triukelius ir sulindę į šiltas vieteles kikena iš išvažiuojančių kitur laimės ieškoti. Profesorių susirūpinimas dėl ateities juokingas. Kam tiek tuščiai rašinėti.

     Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...