Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 6 Šeštadienis
 

Atviras laiškas generaliniam prokurorui D.Valiui

2010-11-09 12:13 | Laiškai | Komentarų (8)

Generalinis prokuroras Darius Valys nepateisina žmonių vilčių - supuvusi prokuratūros sistema ir toliau pūva

Nuo 2007 m. 10 mėn. iki dabar aš laikinai gyvenu savo draugo Lino Hermano bute, adresu Vaidilutės g. 4-12. 2008 08 25 kaimynai Aleksandras ir Liudmila Volobujevai L. Hermanui liepė išvaryti jo automobilį iš Vaidilutės g. 4 namui priklausančio kiemo. L. Hermanui atsisakius tai padaryti, minėti kaimynai puolė ant jo šaukdami, kad „pastatys jį į vietą“. Tuomet norėdamas apginti savo draugą jį užstojau. A. Volobujevas užsimojo smogti man į veidą. Aš sušukau, kad draugas kviestų policiją. L. Hermanas paskambino policijai – tai sustabdė A. Volobujevo agresiją. Aš pasakiau A. ir L. Volobujevams, kad yra Lietuvos įstatymai, bei saugumo pajėgos ginančios tuos įstatymus. Tada A. Volobujevas pagrasino L. Hermanui bei man, kad susidoros su mumis remiantis savo ryšiais. Taip jis darė todėl, kad jo žmonos Liudmilos tėvas yra buvęs milicininkas ir policininkas, todėl policijoje jie turėjo savo ryšių. Tuomet aš L. Hermanui patariau kreiptis į policiją, fiksuoti faktus, daryti fotografijas ir situaciją spręsti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

L.Hermano kaimynai Volobujevai buvo raštu policijos įspėti dėl neteisėto jų elgesio, t.y. dėl pastovaus L.Hermanui priklausančio automobilio ir įėjimo į L.Hermanui priklausantį butą užstatymo jiems priklausančiais automobiliais.

Konfliktinė situacija įvyko 2008 m. rugsėjo 23 d. vakare. Man grįžus dviračiu namo, L.Hermano buto durys vėl buvo užstatytos ir, siekiant patekti į namus, man teko savo dviratį persinešti iškėlus jį virš mašinų. Aš pasiūliau L.Hermanui kreiptis į policijos pareigūną Egidijų Jadzevičių, kuris atliko tyrimą dėl neteisėtų Volobujevų veiksmų ir buvo juos įspėjęs. Mums nespėjus paskambinti policijos pareigūnui E.Jadzevičiui, prie L.Hermanui priklausančio buto durų atvyko du vyrai vilkintys policijos uniformą. Juos iškvietė Volobujevai. Tai įvyko apie 20.30 val.. Policijos pareigūnai prašomi neprisistatė, nepateikė pažymėjimų bei nepaaiškino, kokiu reikalu atvyko. Kaip vėliau paaiškėjo tai buvo pareigūnai A.Valuckas ir N.Kiaušas.

Kai aš paklausiau ar jie tikra policija, neparodė policininko pažymėjimų, neprisistatė ir nesakė nei vardų, nei pavardžių, nepaaiškino kokiu tikslu atvyko.

Aš bandžiau paaiškinti susidariusią situaciją, kad esu girdėjęs jog Aleksandras ir Liudmila Volobujevai jau yra policijos įspėti, dėl automobilių užstatinėjimo prie priėjimo į Vaidilutės g. 4-12 butą, kad neterorizuotų mano draugo L. Hermano. Tačiau jie visai nesigilino į realią situaciją. O vienas iš jų pasakė nelogišką dalyką, jog jis pro taip arti vienas kito pastatytus automobilius galėtų net nekliudydamas pravažiuoti dviračiu, aš supratau, kad jie palaiko pažeidėjų pusę ir nereaguoja į realią situaciją.

Policijos pareigūnai savavališkai, be L.Hermano leidimo įėjo į L.Hermanui priklausantį butą. Į paklausimus dėl ko jie atvyko nereagavo, paaiškinimų neteikė. Aš liepiau L. Hermanui skambinti policijai, jis paskambino telefonu 112 ir pranešė, kad „į butą įsiveržė du asmenys su policijos apranga, neprisistatė ir nepaaiškino kokiu reikalu atvyko”. Policininkas perėmė telefoną iš Lino, prisistatė kaip „oper“ grupė, pasakė, kad reikalingas pastiprinimas, nes vyksta pasipriešinimas.

Policijos pareigūnai suėmė mane nesilaikydami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos suėmimo tvarkos. Policininkai nieko nepaaiškindami priartėjo prie manęs, aš paklausiau iš kur jie ir ko jie nori. Į šį klausimą A. Valuckas atsakė, kad iš Maskvos. Toks pareigūno atsakymas dar labiau suglumino mane. Pareigūnas A. Valuckas daugiau nieko nepasakė, ir staigiu judesiu ėmė laužti mano kairę ranką, kol, dėl didelio skausmo, aš parkritau ant žemės. Tokiems neteisėtiems veiksmas nesipriešinau, pareigūno neužgauliojau. Pažymėtina ir tai, kad A. Valuckas išspyrė interneto lizdą, užgesino šviesą, siekdamas kad niekas nematytų kaip jis mane žaloja. Net po tokių neadekvačių ir neteisėtų pareigūno veiksmų aš nesipriešinau. Kai atsistojau liepė pridėti dešinę ranką už nugaros, aš pridėjau ir taip surakino abi rankas. Tuo momentu, dar kartą paklausiau, kuo jie mane kaltina. A. Valuckas į šį klausimą atsakė: pasipriešinimu policijai. Buvau šokiruotas dėl pareikštų kaltinimų, nes pareigūnų veiksmams nesipriešinau. Mes, kartu su L.Hermanu, buvome išvežti į policijos nuovadą.

Visą įvykusią konfliktinę situaciją patvirtina video įrašas pateiktas CD diske. Kaip paaiškėjo, niekur nedirbantis A. Volobujevas pareikalavo 50 lt už įėjimą į mūsų butą, o tam, kad mes jam mokėtume iškvietė savo pažįstamus policininkus, tam, kad su mumis susidorotų ir įbaugintų.

Pareigūnai į L.Hermanui priklausantį butą pateko neteisėtai ir taip pat pažeidė šiuos Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo punktus: 21 straipsnio 1 d. 1 p., nes 2008 09 23 vakarą negerbė ir negynė žmogaus orumo (žiūrėti aukščiau aprašytą įvykį). 21 straipsnio 1 d. 2 p., nes neužkirto kelio A. ir L. Volobujevų nusikalstamai veikai, bet toliau toleravo neteisėtus Volobujevų veiksmus. 21 straipsnio 3 d., nes atėję į butą pareigūnai neparodė pažymėjimų ir nei vienam iš trijų tuo metu bute buvusių asmenų neprisistatė nei vardais, nei pavardėmis. 23 straipsnio 1 d., policijos pareigūnai užpuldami panaudojo prievartą prieš nekaltus asmenis ir taip tapo nusikaltėlių bendrininkais. Man buvo sužalota ranka. 23 straipsnio 5 d., nes prieš naudodami fizinę prievartą jie neįspėjo apie tokį ketinimą. 24 straipsnio 1 d., nes pareigūnai panaudojo fizinę prievartą, nors nebuvo jokio pasipriešinimo.

A. ir L. Volobujevai neteisėtai iškvietė policininkus, nes nebuvo jokio nusikaltimo.

Baudžiamojoje byloje Nr. 22-1-00985-08 pareigūno A.Valucko man pateikti kaltinimai, kad aš specialiai nuplėšiau jam antsiuvą yra neteisingi. Kai nuovadoje mane užpuolęs policijos pareigūnas parodė antsiuvą, buvo prairusi tik apatinė jo siūlė, o tai rodo, kad tai nėra plėšimo žymės.

2008 09 24 areštinėje man buvo duotas įtartinos kokybės maistas, kurio pavalgęs pasijutau blogai, t.y. man sutriko širdies ritmas ir aš nukritau ant žemės. Atvykusi gydytoja nustatė labai aukštą kraujo spaudimą – 200 mm/Hg. Ji išsigandusi man davė visą saują vaistų nuo širdies, kurie man išgelbėjo gyvybę. Tačiau šis sveikatos sutrikimas paliko gilius pėdsakus ir sukėlė šias ligas: stuburo osteochondrozę, erozinį ezofagitą, skrandyje atsirado žaizda ir dėl to sutriko virškinimas, ilgalaikę aukšto kraujo spaudimo ligą (hipertenziją). Areštinėje sukeltas kraujo spaudimas labai padidino akispūdį ir tai iššaukė glaukomą (nepagydomą akių ligą, kuri baigiasi aklumu), dėl minėtos ligos užpuolimo pasėkoje turiu 70 % neįgalumą ir esu nedarbingas. Areštinėje man reikalaujant visą parą negavau gynėjo, kurį pagal įstatymus turėjau gauti, bet po paros gavau kaltintoją N. Šebeliauskaitę, kuri pasiūlė pasirašyti po neteisingais kaltinimais. Taip pat kaltintoja pareiškė, kad jei noriu išeiti iš areštinės privalau pasirašyti po kaltinimu, priešingu atveju dar mažiausiai parai liksiu įkalintas. Taip pat primigtinai reikalavo, kad atsisakyčiau advokato. Aš parašiau, kad policijai nesipriešinau ir pasirašiau.

Ikiteisminis tyrimas buvo labai vilkinamas ir vedamas neteisinga linkme. Man buvo pritaikyta baudžiamoji psichiatrija ir du mėnesius buvau priverstinai kalinamas, kad būčiau nusiųstas į Utenos psichiatrinę ligonę atlikti tyrimams dėl pakaltinamumo. Net atlikus tyrimą ir pasibaigus suėmimo terminui prokuroras D.Dziegoraitis teismo prašė suėmimą pratęsti, nors tam nebuvo absoliučiai jokio pagrindo. Gerai, kad tam pasipriešino mano advokatė R. Atkočaitienė ir buvau paleistas. Šiuo metu ikiteisminis tyrimas jau baigtas ir 2010 09 30 vyko pirmasis teismo posėdis. Teisėja D. Jankauskienė buvo šališka, nes neleido liudyti mūsų liudininkui A.Kavaliauskui.

Aš esu visiškai nekaltas. Policininkų neužgauliojau, jiems nesipriešinau, o pats buvau policijos pareigūnų užpultas ir sužalotas. Visa ši problema tęsiasi jau daugiau nei du metai. Apie ją dienraštis „Lietuvos žinios“ jau parašė du straipsnius, o Lietuvos ryto televizijos laida „Reporteris“ parodė apie tai reportažą. Prašau apginti mane nuo teisėsaugos savivalės. Prašau apsaugoti mane nuo neteisėtų teisėtvarkos veiksmų, nes ji bando nuteisti nekaltą žmogų.

Prašau nutraukti man neteisėtai iškeltą bylą neesant BK 286 str. sudėties ir iškelti baudžiamąją bylą policijos pareigūnui Audriui Valuckui, už tai kad jis man sužalojo kairę ranką, bei A. ir L. Volobujevams už reketą, įkalčių klastojimą, melagingus parodymus, neteisėtą policijos iškvietimą, bei bandymą tokiu būdu su manimi susidoroti.

Kazys Valentas Žaltauskas

Komentarai

 

 

 
 1. Jos mano likimo mokėti greitai aplankyti šį dienoraštį ir sužinoti mano reikiamą straipsnį , kartu su vaizdo demo , tai “YouTube” vaizdo ir jo kokybė .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Aš aplankė keletą interneto svetainių , tačiaugarso kokybė garso dainų , esančių šio tinklalapio iš tikrųjų yra puikios .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Čękistai ir jų mokiniai besąlygiškai reikalauja,kad jiems paklustume,to paties iš mūsų reikalauja ir kriminalinis Seima. Kas toliau????

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Visa teisesaugos sistema gina nusikaltelius o ne nukentejusius. Nusikalteliai jau samoningai iesko kabliuko prisikabinti prie padoriu zmoniu ir uz pinigus laimeti bylas. Siaubo filmas!!!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Kiek zmoniu suluosinama arba net uzmusama policiju labirintuose.Mano giminaiti uzmuse du prisigere policininkai.Ilgai truko teismai.Buvo atvejis,kai prisigere patruliai padare avarija,kurios metu du jauni vaikinai su motociklu zuvo.Ir kas idomiausia,kad tokie teisetvarkos didvyriai gali laisvai isvengti net girtumo nustatymo.Tai daryti pataria kolegos.O po to tik paciu draugu tyrimas,kuris visiems aisku kuo baigiasi.O Tau zmogaus stiprybes,gerai kad nors neuzmuse.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Dabar – jau lauksime nekantriai New York’e, koks bus Generalinio Prokuroro atsakymas : labai taikingam – savo gyvenimo budu ir laikysena – kankinimo metu Vilniuje, o taipat – aukstos asmenines kulturos ir neeilinio teisingumo supratimo Nepriklausomoje Lietuvoje – Tamstai Zaltauskui ? Tiesiog banditiskai suzalotam fiziskai, ir siurksciausiai paniekintam psichologiskai – pagal neformalu “uzsakyma” savo gyvenamoje vietoje – sadistinio issigimelio – policninko “netarnybine veikla”, tik vaizduojancia – tarnybine ir etiska ?… Prasikaltusio, po jam patiketos – Lietuvos Respublikos tarnybines Policijos uniformos isprievartauta tada – “psichologine priedanga”, dar ir su taikomu formaliai – neteisisku ir grynai nusikalstamu – tikrosios padeties sufalsifikavimu melu – savo paties sukeltame, nelygiateisiskaame konflikte “ginkluotas policninkas – pries beginkli pilieti ” – paruostose Policijos dokumentuose Teismui, o taipat – svetima Policijos viesoje praktikoje Lietuvoje – savo amoralaus kersto falsifikacija, taikyto – su kriminalinio pobudzio fiziniais veiksmais, sukelianciais skausma, ir to pasekeje – invaliduma visam gyvenimui kankinamam zmogui, Tamstai Zaltauskui, savo esmeje – saliskai tarnavusiais, nuosirdziai aprasytose “Viesojo laisko” aplinkybese – ne Teisingumui Lietuvoje palaikyti ir stiprinti is Policijos puses, bet ji – galutinai sukompromituoti Visuomeneje, su slaptai priimtu turbut anksciau – sutikimu sudalyvauti : vieno is pilieciu su rusiskaja pavarde taikytame – su isprovokuotu “uniformuotos prievartos” piktumu is Policijos puses Vilniuje – svetimuju “saskaitu suvedinejime” uz Policijos Komisariato prieziuros ribu, ir veliau – arestineje, tuo sunkiai pazeidziant – Policijos darbo etikos taisykles, itraukiant – ir teritorine, vietine Prokuratura – Policijoje sukurto melo pries beginkli pilieti – represuotam palaikymui… Sitoks – sadistiskas uniformuoto policninko elgesys Vilniuje – padare didziausia moraline skriauda ir neuztarnauta geda : visiems Lietuvos Respublikoje dirbantiems – doriems policninkams. Tai buvo Policijoje – ne Zmogaus gynimas, bet jo naikinimas – su premedidacija !…
  PAPILDYMAS APIE BETEISE : Atrodo, kad panasiai – galejo buti Lietuvoje nuzudytas ir Gerb. Drasius Kedys, itisus metus gynes – savo mazamete Dukrele nuo pedofilu smurto, o taipat – nuo moraliai issigimusios motinos, savadavusios pedofilams – savo Dukrele “prievartinei prostitucijai”, kad toji Dukrele – sitaip “uzdirbtu” motinai nuo pedofilu – purvinus moraliai pinigus Kaune… Taip ir nesulauke Gerb. Drasius Kedys, iki Jo nuzudymo – Lietuvos Teisesaugos organu pagalbos pries pedofilu smurta !… Stabdomos “Zydruju Albinu klubo”, atrodo kad neformaliai veikiancio – Lietuvos auksciausioje valdzioje, dar – nuo politizuotu “homoseksualu marsu” ir Vakaru – pradzios Vilniuje, ir slaptai ginancio : homoseksualu ir pedofilu klano – taikomus lytines prievartos nusikaltimus, kad isvengti – “homo – nusikalteliu” paviesinimo, ir ju nuteisimo… Galbut tai daro todel, kad lytiniu iskrypeliu nusikaltimu – bylos Teismuose labai kenkia – Vakaru politiniu aferistu pinigais supolitizuotu – svetimtauciu “homoseksualu marsu”, ir tokiu homoseksualu – “distribucijos autobusu” propagandai is Europos Sajungos : Lietuvos Visuomeneje ?… Varomai taipat – jau beveik su “stalinine” prievarta, net pacios JAV konsules, Anne Elizabeth Derse’s is niuraus Akmenu 6 pastato Vilniuje – musu laiku Lietuvai ?… Gal todel, buves Generalinis Prokuroras A.Valantinas – buvo “sunkiai isgasdintas” : statistines “3 procentu lytines mazumos tesiu – dirbtinu iskelimu pries 97 procentu – diduomenes teises” Lietuvoje – diktatu is uzsienio, ir istisus metus – be reikalo stabde “pedofilu byla” Generalineje Prokuraturtoje, net tuo privesdamas – prie 4 zmoniu nuzudymu ?… O kaip Jums – viskas atrodo is arciau Lietuvoje ? Ar neatejo laikas, nuo Gerb. Drasiaus Kedzio Tradgedijos ir Nuzudymo : labai opius – kasdienybes reiskinius vadinti – ju “tikraisiais vardais” ? Tam , kad likviduoti Lietuvoje : ilgos “brazo – adamkines” Valdzios – vienodai suformuota “teisini marazma”, jo isprovokuota Visuomeneje – zmoniu nepasitikejima esamos Teisesaugos darbu ?… Juk lietuviu nuosirdziuse pokalbiuose – tokioje sunkioje padetyje su Teisesauga – gimsta Tiesa… Gal padiskutuokime, kokia yra – kitokia nuomone ir geresne iseitis, “dvigubu standartu” – sujauktame moraliai Pasaulyje ?… O tai butu – tik i gera, musu laiku – visai Lietuvai !

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...