Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 26 Penktadienis
 

Atviras laiškas dėl J. Ambrazevičiaus-Brazaičio iškilmingo perlaidojimo

2012-06-11 16:49 | Laiškai | Komentarų (14)

Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio perlaidojimas sukurstė visuomenėje daug aistrų

Mes, žemiau pasirašiusieji Lietuvos piliečiai ir jų palikuonys, ryžtingai pasisakome prieš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo, Kauno miesto pareigūnų ir kitų oficialių asmenų sprendimą pagerbti 1941 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais – nacių okupacijos metu – veikusios Laikinosios Lietuvos Vyriausybės vadovą Juozą Ambrazevičių, išeivijoje pasivadinusį Brazaičiu.

Daugelis lietuvių siekė išsivaduoti iš stalinistinės okupacijos 1941 m. birželį. Antisovietinio sukilimo dalyvių motyvus, žodžius ir veiksmus derėtų vertinti individualiai. Tačiau sukilimas buvo lydimas antisemitinės retorikos, naciams palankių atsišaukimų, ir prievartos prieš nekaltus civilius.

Laikinoji Vyriausybė, be abejonės, buvo įkvėpta ir vedama Lietuvos Aktyvistų Fronto, kurio antisemintinė ir autoritarinė programa yra išsamiai pagrįsta istoriniais šaltiniais. Vyriausybės retorika, veiksmai ir bendradarbiavimas su Vokietijos valdžia, neišvengiamai kompromituoja jos teisėtumą ir moralinį statusą. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, būdamas tos Vyriausybės Ministru Pirmininku, negali išvengti atsakomybės dėl jos veiksmų.

Išlikusi dokumentinė medžiaga liudija, kad J. Ambrazevičiaus-Brazaičio vadovaujama Laikinoji Vyriausybė neatsiribojo nuo pronacistinę politiką aktyviai palaikiusių Kazio Škirpos ir jo įsteigto Lietuvių Aktyvistų Fronto. Maža to, visą savo gyvavimo laikotarpį Laikinoji Vyriausybė deklaravo siekį prisidėti prie Europos sutvarkymo „naujais pagrindais“ ir vykdė naciams palankią politiką. Verta prisiminti faktą, kad Laikinoji Vyriausybė priešų ieškojo ir tarp lietuvių inteligentijos, pavyzdžiui, tarp Vytauto Didžiojo Universiteto profesūros atstovų.

Vyriausybė, kuri dalį savo piliečių atidavė diskriminacijai ir persekiojimui, o vėliau negynė jų nuo masinių žudynių, kurias vykdė okupantai ir jų kolaborantai, negali vienareikšmiškai teigti kovojusi už laisvę. Su žmogiškumu prasilenkiantys žodžiai ir veiksmai visiems laikams aptemdė ir suteršė visa tai, ką Laikinoji Vyriausybė tariamai pasiekė nesėkmingai bandydama įtvirtinti Lietuvos suverenitetą. Ko vertas suverenitetas, kurio įgyjimo kaina – nekaltų žmonių kraujas?

Neseniai įvyko valstybės remiama Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio perlaidojimo ceremonija. Ši ceremonija, ir ją lydėjęs šio žmogaus gyvenimo ir veiklos iškilmingas minėjimas buvo didelė moralinė klaida. Aukštintas ir lyderiu laikomas buvo žmogus, kuris neišlaikė pagrindinio lyderystės egzamino, nes nebuvo teisingas ir neužstojo nekaltų bendrapiliečių.

Mirusiojo šeima ir draugai turi teisę į privačią ceremoniją. Tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybė, oficialieji asmenys ir kiti iškilmėse dalyvavę šalies pareigūnai, viešai pagerbdami Juozą Ambrazevičių-Brazaitį bei skirdami lėšų jo perlaidojimui bei paminėjimui, daugeliui žmonių sukėlė sumaištį dėl pamatinių vertybių, kuriomis remiantis sukurta Lietuvos Respublika.

Pareigūnai, kurie atsisakė dalyvauti paminėjime, turėtų būti teigiamai įvertinti.

Visgi turime padaryti dar daugiau. Todėl tvirtai ir vienareikšmiškai sakome, kad

– smerkiame nekaltų Lietuvos piliečių ir visų kitų žmonių persekiojimą ir naikinimą, vykdytą Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio vadovaujamos Laikinosios Vyriausybės valdymo metu;

– kritinis Laikinosios Vyriausybės žodžių ir veiksmų įvertinimas nėra kurios nors vienos žmonių grupės ar organizacijos reikalas. Tai principinis visų Lietuvos piliečių reikalas;

– Lietuvoje turi būti ginamos visų žmonių teisės ir orumas;

– net ir reikšmingi pasiekimai neturi būti išaukštinti, jei dėl jų buvo aukojamos žmogaus teisės ir orumas.

Pasirašė:

prof. dr. Egidijus Aleksandravičius

doc. dr. Milda Ališauskienė

prof. dr. Auksė Balčytienė

dr. Eglė Bendikaitė

prof. dr. Andrius Bielskis

prof. dr. Alfredas Bumblauskas

prof. dr. Leonidas Donskis

mokyt. Dainora Eigminienė

dr. Linas Eriksonas

dr. Margarita Jankauskaitė

doc. dr. Jurga Jonutytė

Ervinas Koršunovas

dr. Marija Krupoves

Faina Kuklianskaja

prof. dr. Antanas Kulakauskas

prof. dr. Šarūnas Liekis

prof. dr. Raimundas Lopata

prof. dr. Gintautas Mažeikis

Henrikas Mickevičius

kun. Rimas Mikalauskas

prof. dr.A lvydas Nikžentaitis

Svetlana Novopolskaja

Rūta Puišytė

doc. dr. Andžėjus Pukšto

doc. dr. Eligijus Raila

Birutė Sabatauskaitė

dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič

Dalia Sruogaitė

dr. Darius Staliūnas

doc. dr. Gintaras Stauskis

prof. dr. Saulius Sužiedėlis

kun. Tomas Šernas

Violeta Rakauskaitė-Štromas

dr. Mindaugas Tamošaitis

mokyt.Vytautas Toleikis

dr. Darius Udrys

dr. Nida Vasiliauskaitė

prof. dr. Irena Veisaitė

dr. Linas Venclauskas

prof. dr. Tomas Venclova

Linas Vildžiūnas

Komentarai

 

 

 
 1. tik keista, kad čia nėra žydų bendruomenės vadovų – Alperoviąiaus ir to kito. Daugiausia sorošistai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Tkreipkit dėmesį, kad neokairės neobolševikai eina išvien su neotrockistais. Nusivyliau ir padoriais žydais, tokiais kaip Irena Veisaitė su Zingeriu. Maniau, kad jie nepraradę tikėjimo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Būdama emigracijoje išmokau atpažinti chazarus iš veido, kad ir kaip jie keistų savo pavardes. Taip, chazarai yra tiurkų kilmės, ne semitų. Čia ir prasideda painiava. Jų pčių tapatybės painiava. Todėl jie dažniausiai ir puola kitų tapatybes, taip kaip buvo su Brazaičio palaikų perlaidojimu, kai sukilo Donskis ir kiti kosmopolitai.
  Karingų pirklių Chazarų chanatas 9 amžiuje priėmė judaizmą. Vėliau juos nukariavo mongolai totoriai, įkūrė jų žemėje Aukso Ordą. Kai kurie liko su Aukso Orda ir reketavo Rusiją, kiti pasklido po Europą ir ėmė vadintis žydais aškenazais. Žydais pagal tikėjimą. Bet revoliucionieriai, tokie kaip Trockis su Leninu ir jų 200 komanda, tikėjimą jau buvo praradę. Ateistų nebegalima vadinti žydais. Donskis yra ateistas, todėl neturi teisės kalbėti žydų aškenazų vardu ir nurodinėti kur mums laidoti savo didvyrius. O dangstyti savo neotrockistinę politiką nekaltai žuvusių holokauste religinių žydų vardu yra baisiai negarbinga. Sakyčiau netgi nusikalstama. Nes nekalti žydai nukentėjo dėl raudonųjų trockistų-internacionalistų konflikto su raudonaisiais nacionalistais, o vėliau su nacionalsocialistais. Konfliktologija – tai raudonųjų sionistų įvaldytas “menas”. Kas išlošia iš konflikto, tas greičiausiai ir yra jo organizatorius. O tai, kad mūsų ekskgb globojama jau nebe Rusijos, nes Rusija jais nebepasitiki, bet galimai neotrockistų, o gal netgi ir Rusijos chazarų mafijos, rasite nemažai įrodymų spaudoje, jei tik atidžiai skaitysite, Sadeckas,pvz. turi chazariškus bruožus. Ir galimai neatsitiktinai dabar į Uspaskicho partiją susirinko buvę kgb darbuotojai

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. Viskas aišku ,čia pasirašė komunistinė žydauja. Kažin kodėl nėra nė vieno paleskiuko parašo.?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Perskaitęs šį kreipimasi politinis kalinys ir tremtinys. paprašė mane verkdamas, kad aš parašyčiau atkirtį šiems pasipiktintojams, nes po 1940 metų trėmimo į Sibirą, mes atsiklaupę ant kelių meldėmės, kad atėjo išvaduotojai vokiečiai nuo sovietinio genocido. Ką mes tada galėjome kita galvoti ir daryti? Išlikome. O kas būtų buvę su Lietuva tegul konkrečiai pasako istorikai, jeig būtų neužėmę vokiečiai. Kuri okupacija būtų buvusi “geresnė” ? Tokiose sąlygose reikėjo kurti LIETUVĄ.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • man vieną sceną iš 12 kėdžių pirmena, kai popas rašo savo žmonai, kad reik pinigų ir prudaok bet ką , o ta vargšė sedi ant taburetės ir dairosi į tuščią kambarį.Navickui tik skarelės ir betrūksta. ir kokios dežės, nes taburetę irgi gali parduot

   Thumb up 0 Thumb down 0

 6. apgailėtinai pasirodė VDU profesūra. dabar aišku, kodėl tautiškumo idėjos po Baškauskaitės išstūmimo iš universiteto žlugo. Yra kam sužlugdyti – ištisas nutautintojų atėjūnų blokas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. neturite ką veikti, ar ką? lyg ir visi protingi, bet elgiatės kvailai. Apie mirusius juk tik gerai arba nieko. Ko čia triukšmą keliate kai yra daug rimtesnių problemų. galų gale susimeskit lėktuvui ir gabenkite atgal. Patriotai?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. drąsuoliai ,kur jūs buvote 17 dieną,ką vaidinate,jei daug perskaitei knygučių ,tai turi teisę kalbėti vėjus,dabar galvas sukišę sėdite ,kad iš darbo neišlėkti,o tuo kalbamuoju laikotarpiu, apie ką bandote formuoti nuomone, būtumėte kaip ,kam kaip ,tikrai tylėtumėte .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Išlikusi dokumentinė medžiaga liudija, kad J. Ambrazevičiaus-Brazaičio vadovaujama Laikinoji Vyriausybė veikdama nacistinės okupacijos sąlygomis negali būti kaltinama tais nusikaltimais, kuriuos bando įpiršti pseudoistorikai ir pseudopatriotai. “Neužstojo nekaltų bendrapiliečių” … iki kokio lygio reikia neturėti supratimo apie iš sovietų anekcijos išvaduotą ir iš karto nacių okupuotą Lietuvą, kad kurti tokias teorines konstrukcijas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Kazkas turejo pasakyti, kad karalius nuogas ir dar apsiderges. Saunuoliai, profesura.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • KODEL SARASE YRA : PREZIDENTINIO PERVERSMO, 2003 - 2004 M., SVARBUS DALYVIAI - TEORETIKAI LIETUVOJE, O JAME TRUKSTA - JU "VADO", ARTURO PAULAUSKO ? says:

   Nemazai politiniu renegatu pavardziu, is koministines Rusijos okupacijos laiku – stukso sitame sarase, ar verta visus ir vardinti ?… Kodel truksta jame – dar iki siol, LKP – NKVD/KGB neformalaus, pro – sovietinio klano Liietuvoje “elito”, “vyriausiojo perversmininko” – pries Jo Ekscelencija Prezidenta Rolanda Paksa, Arturo Paulausko, ? Suveikusio : vien pagal slaptosios “madridines” Pazymos is uzsienio – idiotiskai primesta Lietuvai Sudano “scenariju” 2003 – 2004 metais, kad grubiuoju politiniu melu – nuverstii teiseta, Lietuvos Prezidenta, Ro;anda Paksa… Komuniaga Atruras Paulauskas – labai tiktu sios “kompanijis” sarase, kadangi jame – yra irasyta : nemazai, ir Paulausko viesuju – Prezidentinio Perversmo “bendrazygiu – padejeju” pavardziu ! Aktyviai dalyvavusiu, ir atlikusiu – Prezidentinio perversmo, visa “juodaji darba” – per du metus is eiles, Lietuvos Respublikpoje !… Panaudodamas Prezidentiniame perversme Lietuvoje – labai nevykusia politiskai, ir veliau – galutinai paneigta Teismujose, Vilniuje ir Strasbure, tuo metu vadinama Lietuvoje – “LOPATOLOGIJOS” MELA pries Prezidenta, kaip tik – dirbtinai sugalvota, siame sarase isvardinto, ir nuo tada – moraliai nusigyvenusio studentijoje, politinio renegato, Raimundo Lopatos is Vilniaus Universitetp, ir po to, vien del studentu akiu – labai hipokritiskai ” patvirtinta”, siame sarase isvardinto – kito politinio renegato, Egidijaus Akeksandraviciaus – asmeniskuoju parasu : tas apsukrusis komuniaga – Arturas Paulauskas, pats “nebedirbo” vuesai – savo rankomis perversmo procese !…. Prezidento Pakso nuvertimo – “juodajam darbui” atlikti – LIetuvos placioje Visuomeneje, komuniaga Paulauskas – sau “pasikinke”, labai jau piktaji – savo melo, kasdienine israiska : Aloyzo Salkalo – Egidijaus Kurio politinio melo – nusmukusi moraliiai “dvejetuka”. . Prezidentinis Perversmas – visiskai nepagristai teisiskai, per du mestus : sujauke visa – Lietuvos Respublikos politini gyvenima… Toji nevukusi, slaptoju “madridine” Pazyma, skirta Perversmui pradeti Lietuvoje : yra saugoma – VSD archyve Vilniuje… Jei su laiku – “nedings” is ten, kaip Molotivo – Ribentropo slaptieji protokolai – Maskvoje anksciau, tai bus – ateities Lietuvos kartu istorikams ; nepakartojamas Dokumentas archyvuose,
   apie A.Paulausko – R.:Lopatos – E. Aleksandraviciaus, tos politiniu renegatu “trijules”, ir kitu ivykdyta – Tevynes isdavyste svetimoms politinems jegoms is uzsienio, bet mukreipta tada vienareiksmiai – pries visa lietuviu Tauta, ir Jos ateiti, 2003 – 2004 ,metais. O kaip Jums – tai atrodo is arciau ?… Sekmes, Tvarkai ir Teisingumui – kuriant naujaja Konstituciija LIetuvoje !… Su Pagarba – lietuvis, GEDIMINAS ZILINSKAS, NEW YORK.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 11. Kai tik reikia apdergti Lietuvą, tai sąraše visuomet donskiai ir venclova su istorikais. Tai gal priminkit žmonėms apie žydų veikėjų JAV ir Europoje teiktą pagalbą žydo Hitlerio aplinkos veikėjams, kad jo žygis į nusikaltimus prieš visas tautas būtų sėkmingas. Nejaugi esate tokie garantuoti, kad niekas to niekada nepasakys viešai?

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...