Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 6 Šeštadienis
 

Atviras laiškas dėl J. Ambrazevičiaus-Brazaičio iškilmingo perlaidojimo

2012-06-11 16:49 | Laiškai | Komentarų (14)

Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio perlaidojimas sukurstė visuomenėje daug aistrų

Mes, žemiau pasirašiusieji Lietuvos piliečiai ir jų palikuonys, ryžtingai pasisakome prieš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo, Kauno miesto pareigūnų ir kitų oficialių asmenų sprendimą pagerbti 1941 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais – nacių okupacijos metu – veikusios Laikinosios Lietuvos Vyriausybės vadovą Juozą Ambrazevičių, išeivijoje pasivadinusį Brazaičiu.

Daugelis lietuvių siekė išsivaduoti iš stalinistinės okupacijos 1941 m. birželį. Antisovietinio sukilimo dalyvių motyvus, žodžius ir veiksmus derėtų vertinti individualiai. Tačiau sukilimas buvo lydimas antisemitinės retorikos, naciams palankių atsišaukimų, ir prievartos prieš nekaltus civilius.

Laikinoji Vyriausybė, be abejonės, buvo įkvėpta ir vedama Lietuvos Aktyvistų Fronto, kurio antisemintinė ir autoritarinė programa yra išsamiai pagrįsta istoriniais šaltiniais. Vyriausybės retorika, veiksmai ir bendradarbiavimas su Vokietijos valdžia, neišvengiamai kompromituoja jos teisėtumą ir moralinį statusą. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, būdamas tos Vyriausybės Ministru Pirmininku, negali išvengti atsakomybės dėl jos veiksmų.

Išlikusi dokumentinė medžiaga liudija, kad J. Ambrazevičiaus-Brazaičio vadovaujama Laikinoji Vyriausybė neatsiribojo nuo pronacistinę politiką aktyviai palaikiusių Kazio Škirpos ir jo įsteigto Lietuvių Aktyvistų Fronto. Maža to, visą savo gyvavimo laikotarpį Laikinoji Vyriausybė deklaravo siekį prisidėti prie Europos sutvarkymo „naujais pagrindais“ ir vykdė naciams palankią politiką. Verta prisiminti faktą, kad Laikinoji Vyriausybė priešų ieškojo ir tarp lietuvių inteligentijos, pavyzdžiui, tarp Vytauto Didžiojo Universiteto profesūros atstovų.

Vyriausybė, kuri dalį savo piliečių atidavė diskriminacijai ir persekiojimui, o vėliau negynė jų nuo masinių žudynių, kurias vykdė okupantai ir jų kolaborantai, negali vienareikšmiškai teigti kovojusi už laisvę. Su žmogiškumu prasilenkiantys žodžiai ir veiksmai visiems laikams aptemdė ir suteršė visa tai, ką Laikinoji Vyriausybė tariamai pasiekė nesėkmingai bandydama įtvirtinti Lietuvos suverenitetą. Ko vertas suverenitetas, kurio įgyjimo kaina – nekaltų žmonių kraujas?

Neseniai įvyko valstybės remiama Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio perlaidojimo ceremonija. Ši ceremonija, ir ją lydėjęs šio žmogaus gyvenimo ir veiklos iškilmingas minėjimas buvo didelė moralinė klaida. Aukštintas ir lyderiu laikomas buvo žmogus, kuris neišlaikė pagrindinio lyderystės egzamino, nes nebuvo teisingas ir neužstojo nekaltų bendrapiliečių.

Mirusiojo šeima ir draugai turi teisę į privačią ceremoniją. Tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybė, oficialieji asmenys ir kiti iškilmėse dalyvavę šalies pareigūnai, viešai pagerbdami Juozą Ambrazevičių-Brazaitį bei skirdami lėšų jo perlaidojimui bei paminėjimui, daugeliui žmonių sukėlė sumaištį dėl pamatinių vertybių, kuriomis remiantis sukurta Lietuvos Respublika.

Pareigūnai, kurie atsisakė dalyvauti paminėjime, turėtų būti teigiamai įvertinti.

Visgi turime padaryti dar daugiau. Todėl tvirtai ir vienareikšmiškai sakome, kad

– smerkiame nekaltų Lietuvos piliečių ir visų kitų žmonių persekiojimą ir naikinimą, vykdytą Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio vadovaujamos Laikinosios Vyriausybės valdymo metu;

– kritinis Laikinosios Vyriausybės žodžių ir veiksmų įvertinimas nėra kurios nors vienos žmonių grupės ar organizacijos reikalas. Tai principinis visų Lietuvos piliečių reikalas;

– Lietuvoje turi būti ginamos visų žmonių teisės ir orumas;

– net ir reikšmingi pasiekimai neturi būti išaukštinti, jei dėl jų buvo aukojamos žmogaus teisės ir orumas.

Pasirašė:

prof. dr. Egidijus Aleksandravičius

doc. dr. Milda Ališauskienė

prof. dr. Auksė Balčytienė

dr. Eglė Bendikaitė

prof. dr. Andrius Bielskis

prof. dr. Alfredas Bumblauskas

prof. dr. Leonidas Donskis

mokyt. Dainora Eigminienė

dr. Linas Eriksonas

dr. Margarita Jankauskaitė

doc. dr. Jurga Jonutytė

Ervinas Koršunovas

dr. Marija Krupoves

Faina Kuklianskaja

prof. dr. Antanas Kulakauskas

prof. dr. Šarūnas Liekis

prof. dr. Raimundas Lopata

prof. dr. Gintautas Mažeikis

Henrikas Mickevičius

kun. Rimas Mikalauskas

prof. dr.A lvydas Nikžentaitis

Svetlana Novopolskaja

Rūta Puišytė

doc. dr. Andžėjus Pukšto

doc. dr. Eligijus Raila

Birutė Sabatauskaitė

dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič

Dalia Sruogaitė

dr. Darius Staliūnas

doc. dr. Gintaras Stauskis

prof. dr. Saulius Sužiedėlis

kun. Tomas Šernas

Violeta Rakauskaitė-Štromas

dr. Mindaugas Tamošaitis

mokyt.Vytautas Toleikis

dr. Darius Udrys

dr. Nida Vasiliauskaitė

prof. dr. Irena Veisaitė

dr. Linas Venclauskas

prof. dr. Tomas Venclova

Linas Vildžiūnas

Komentarai

 

 

 
 1. tik keista, kad čia nėra žydų bendruomenės vadovų – Alperoviąiaus ir to kito. Daugiausia sorošistai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Tkreipkit dėmesį, kad neokairės neobolševikai eina išvien su neotrockistais. Nusivyliau ir padoriais žydais, tokiais kaip Irena Veisaitė su Zingeriu. Maniau, kad jie nepraradę tikėjimo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Būdama emigracijoje išmokau atpažinti chazarus iš veido, kad ir kaip jie keistų savo pavardes. Taip, chazarai yra tiurkų kilmės, ne semitų. Čia ir prasideda painiava. Jų pčių tapatybės painiava. Todėl jie dažniausiai ir puola kitų tapatybes, taip kaip buvo su Brazaičio palaikų perlaidojimu, kai sukilo Donskis ir kiti kosmopolitai.
  Karingų pirklių Chazarų chanatas 9 amžiuje priėmė judaizmą. Vėliau juos nukariavo mongolai totoriai, įkūrė jų žemėje Aukso Ordą. Kai kurie liko su Aukso Orda ir reketavo Rusiją, kiti pasklido po Europą ir ėmė vadintis žydais aškenazais. Žydais pagal tikėjimą. Bet revoliucionieriai, tokie kaip Trockis su Leninu ir jų 200 komanda, tikėjimą jau buvo praradę. Ateistų nebegalima vadinti žydais. Donskis yra ateistas, todėl neturi teisės kalbėti žydų aškenazų vardu ir nurodinėti kur mums laidoti savo didvyrius. O dangstyti savo neotrockistinę politiką nekaltai žuvusių holokauste religinių žydų vardu yra baisiai negarbinga. Sakyčiau netgi nusikalstama. Nes nekalti žydai nukentėjo dėl raudonųjų trockistų-internacionalistų konflikto su raudonaisiais nacionalistais, o vėliau su nacionalsocialistais. Konfliktologija – tai raudonųjų sionistų įvaldytas “menas”. Kas išlošia iš konflikto, tas greičiausiai ir yra jo organizatorius. O tai, kad mūsų ekskgb globojama jau nebe Rusijos, nes Rusija jais nebepasitiki, bet galimai neotrockistų, o gal netgi ir Rusijos chazarų mafijos, rasite nemažai įrodymų spaudoje, jei tik atidžiai skaitysite, Sadeckas,pvz. turi chazariškus bruožus. Ir galimai neatsitiktinai dabar į Uspaskicho partiją susirinko buvę kgb darbuotojai

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. Viskas aišku ,čia pasirašė komunistinė žydauja. Kažin kodėl nėra nė vieno paleskiuko parašo.?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Perskaitęs šį kreipimasi politinis kalinys ir tremtinys. paprašė mane verkdamas, kad aš parašyčiau atkirtį šiems pasipiktintojams, nes po 1940 metų trėmimo į Sibirą, mes atsiklaupę ant kelių meldėmės, kad atėjo išvaduotojai vokiečiai nuo sovietinio genocido. Ką mes tada galėjome kita galvoti ir daryti? Išlikome. O kas būtų buvę su Lietuva tegul konkrečiai pasako istorikai, jeig būtų neužėmę vokiečiai. Kuri okupacija būtų buvusi “geresnė” ? Tokiose sąlygose reikėjo kurti LIETUVĄ.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • man vieną sceną iš 12 kėdžių pirmena, kai popas rašo savo žmonai, kad reik pinigų ir prudaok bet ką , o ta vargšė sedi ant taburetės ir dairosi į tuščią kambarį.Navickui tik skarelės ir betrūksta. ir kokios dežės, nes taburetę irgi gali parduot

   Thumb up 0 Thumb down 0

 6. apgailėtinai pasirodė VDU profesūra. dabar aišku, kodėl tautiškumo idėjos po Baškauskaitės išstūmimo iš universiteto žlugo. Yra kam sužlugdyti – ištisas nutautintojų atėjūnų blokas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. neturite ką veikti, ar ką? lyg ir visi protingi, bet elgiatės kvailai. Apie mirusius juk tik gerai arba nieko. Ko čia triukšmą keliate kai yra daug rimtesnių problemų. galų gale susimeskit lėktuvui ir gabenkite atgal. Patriotai?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. drąsuoliai ,kur jūs buvote 17 dieną,ką vaidinate,jei daug perskaitei knygučių ,tai turi teisę kalbėti vėjus,dabar galvas sukišę sėdite ,kad iš darbo neišlėkti,o tuo kalbamuoju laikotarpiu, apie ką bandote formuoti nuomone, būtumėte kaip ,kam kaip ,tikrai tylėtumėte .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Išlikusi dokumentinė medžiaga liudija, kad J. Ambrazevičiaus-Brazaičio vadovaujama Laikinoji Vyriausybė veikdama nacistinės okupacijos sąlygomis negali būti kaltinama tais nusikaltimais, kuriuos bando įpiršti pseudoistorikai ir pseudopatriotai. “Neužstojo nekaltų bendrapiliečių” … iki kokio lygio reikia neturėti supratimo apie iš sovietų anekcijos išvaduotą ir iš karto nacių okupuotą Lietuvą, kad kurti tokias teorines konstrukcijas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Kazkas turejo pasakyti, kad karalius nuogas ir dar apsiderges. Saunuoliai, profesura.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • KODEL SARASE YRA : PREZIDENTINIO PERVERSMO, 2003 - 2004 M., SVARBUS DALYVIAI - TEORETIKAI LIETUVOJE, O JAME TRUKSTA - JU "VADO", ARTURO PAULAUSKO ? says:

   Nemazai politiniu renegatu pavardziu, is koministines Rusijos okupacijos laiku – stukso sitame sarase, ar verta visus ir vardinti ?… Kodel truksta jame – dar iki siol, LKP – NKVD/KGB neformalaus, pro – sovietinio klano Liietuvoje “elito”, “vyriausiojo perversmininko” – pries Jo Ekscelencija Prezidenta Rolanda Paksa, Arturo Paulausko, ? Suveikusio : vien pagal slaptosios “madridines” Pazymos is uzsienio – idiotiskai primesta Lietuvai Sudano “scenariju” 2003 – 2004 metais, kad grubiuoju politiniu melu – nuverstii teiseta, Lietuvos Prezidenta, Ro;anda Paksa… Komuniaga Atruras Paulauskas – labai tiktu sios “kompanijis” sarase, kadangi jame – yra irasyta : nemazai, ir Paulausko viesuju – Prezidentinio Perversmo “bendrazygiu – padejeju” pavardziu ! Aktyviai dalyvavusiu, ir atlikusiu – Prezidentinio perversmo, visa “juodaji darba” – per du metus is eiles, Lietuvos Respublikpoje !… Panaudodamas Prezidentiniame perversme Lietuvoje – labai nevykusia politiskai, ir veliau – galutinai paneigta Teismujose, Vilniuje ir Strasbure, tuo metu vadinama Lietuvoje – “LOPATOLOGIJOS” MELA pries Prezidenta, kaip tik – dirbtinai sugalvota, siame sarase isvardinto, ir nuo tada – moraliai nusigyvenusio studentijoje, politinio renegato, Raimundo Lopatos is Vilniaus Universitetp, ir po to, vien del studentu akiu – labai hipokritiskai ” patvirtinta”, siame sarase isvardinto – kito politinio renegato, Egidijaus Akeksandraviciaus – asmeniskuoju parasu : tas apsukrusis komuniaga – Arturas Paulauskas, pats “nebedirbo” vuesai – savo rankomis perversmo procese !…. Prezidento Pakso nuvertimo – “juodajam darbui” atlikti – LIetuvos placioje Visuomeneje, komuniaga Paulauskas – sau “pasikinke”, labai jau piktaji – savo melo, kasdienine israiska : Aloyzo Salkalo – Egidijaus Kurio politinio melo – nusmukusi moraliiai “dvejetuka”. . Prezidentinis Perversmas – visiskai nepagristai teisiskai, per du mestus : sujauke visa – Lietuvos Respublikos politini gyvenima… Toji nevukusi, slaptoju “madridine” Pazyma, skirta Perversmui pradeti Lietuvoje : yra saugoma – VSD archyve Vilniuje… Jei su laiku – “nedings” is ten, kaip Molotivo – Ribentropo slaptieji protokolai – Maskvoje anksciau, tai bus – ateities Lietuvos kartu istorikams ; nepakartojamas Dokumentas archyvuose,
   apie A.Paulausko – R.:Lopatos – E. Aleksandraviciaus, tos politiniu renegatu “trijules”, ir kitu ivykdyta – Tevynes isdavyste svetimoms politinems jegoms is uzsienio, bet mukreipta tada vienareiksmiai – pries visa lietuviu Tauta, ir Jos ateiti, 2003 – 2004 ,metais. O kaip Jums – tai atrodo is arciau ?… Sekmes, Tvarkai ir Teisingumui – kuriant naujaja Konstituciija LIetuvoje !… Su Pagarba – lietuvis, GEDIMINAS ZILINSKAS, NEW YORK.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 11. Kai tik reikia apdergti Lietuvą, tai sąraše visuomet donskiai ir venclova su istorikais. Tai gal priminkit žmonėms apie žydų veikėjų JAV ir Europoje teiktą pagalbą žydo Hitlerio aplinkos veikėjams, kad jo žygis į nusikaltimus prieš visas tautas būtų sėkmingas. Nejaugi esate tokie garantuoti, kad niekas to niekada nepasakys viešai?

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...