Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Sausis 18 Šeštadienis
 

Atviras laiškas dėl „Vilniaus energijos“ akcijų perleidimo

2011-06-30 09:20 | Laiškai | Komentarų (13)

Visuomenė atkreipė Prezidentės Dalios Grybauskaitės dėmesį į padėtį sostinės energetikos ūkyje (Prezidentūros archyvo nuotr.)

Lietuvos Respublikos Prezidentei

Seimo Pirmininkei

Premjerui

Generaliniam prokurorui

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui

Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkui

Teisingumo ministrui

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui

Valstybės saugumo departamento vadovui

Žiniasklaidos atstovams

Nekreipdami dėmesio ir ignoruodami visuomenės prieštaravimus ir protestus, š.m. birželio 13 d Vilniaus miesto savivaldybės tarybos valdantieji: A.Zuoko ,,TAIP”, Darbo partijos, Socialdemokratų partijos (LSDP) žmonės priėmė sprendimą, kad „Vilniaus energijos“ akcijos būtų perleistos dar vienai „Dalkios“ įsteigtai įmonei „Societe Valmy Defense 22“ (SVD22).

Nors Vilniaus miesto taryba paprastai renkasi trečiadieniais, tačiau šį kartą tarybos posėdis netikėtai buvo perkeltas į pirmadienį. Tai buvo daroma siekiant išvengti didesnio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio.

2011-06-14 el. paštu kreipiausi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją.

2011-06-13 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu balsavime dėl ,,Vilniaus energijos” akcijų perleidimo du Vilniaus miesto tarybos nariai – „Vilniaus energijoje“ dirbantis Algimantas Zaremba bei Vilniaus šilumos tinkluose besidarbuojantis Kęstutis Nėnius – turėjo fiziškai nusišalinti nuo balsavimo, tačiau jie sąmoningai dalyvavo balsavime, sudarė kvorumą ir jų dėka buvo priimtas neteisėtas sprendimas. Šie Vilniaus tarybos nariai sulaužė savivaldybės tarybos nario priesaiką, kurioje prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas Savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos buvo prašoma ištirti, ar Vilniaus taryboje teikiant šį svarstymą dėl „Vilniaus energijos“ akcijų perleidimo nebuvo pažeisti vilniečių interesai, teisės ir atitinkamai įvertinti interesus supainiojusius Vilniaus tarybos narius.

Manome, kad Vilniaus meras A.Zuokas ir balsavusieji už ,,Vilniaus energijos” akcijų perleidimą pažeidė Vilniaus gyventojų teises (buvo protesto akcija ir kreipimasis į Vilniaus tarybos narius). Vilniaus meras A.Zuokas sąmoningai nesuteikė visuomenės atstovui J.Žilinskui žodžio Vilniaus taryboje svarstant šį klausimą, nors buvo prašyta jį suteikti.

Toks slėpimasis nuo visuomenės, nesuteikta galimybė jos atstovams pasakyti savo nuomonę posėdžio metu, akivaizdžiai pažeidžia Vietos savivaldos įstatymą, kurio 4 straipsnis nustato pagrindinius principus, kuriais grindžiama vietos savivalda: atsakingumo savivaldybės bendruomenei; savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus; veiklos skaidrumo; viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę; žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir kt.

Be to, toks akcijų perleidimas kelia ir teisinių klausimų, žiūrint ir vertinant kompleksiškai nuo pat 2002 m. vasario 1 d. skandalingai pasirašytos Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutarties.

Pats savaime akcijų perleidimas didelių pavojų lyg ir nekelia, tačiau gali sudaryti galimybes manipuliacijoms šilumos ūkyje vykdymui. Perspektyvoje sprendimas naudingas ir reikalingas „Rubikonui“ („Icor“).

Kokią naudą iš, atrodytų, nekalto Vilniaus m. tarybos sprendimo gali turėti ,,Rubikonas”?

Pirma, tai papildoma galimybė įsitvirtinti kaimyninių šalių rinkose. Antra, supainioti įmonių kapitalą, turto klausimus taip, jog procesai taptų negrįžtami ir nutraukti nuomos sutartį be didžiulių išpirkimo lėšų būtų praktiškai neįmanoma. Trečia, pasipelnyti pagal Lietuvoje jau išbandytų „investicijų“ ar „privatizavimo“ schemų variantus. Ketvirta, tai žingsnis šilumos ūkio galimo privatizavimo link. Penkta, iš šio sprendimo galima turėti naudos monopolizuojant biokuro taip pat ir atliekų deginimo rinką.

Žinant išrinktų Vilniaus miesto savivaldybės politikų veiklos principus ir įpročius, vienintelis kelias vilniečiams apsisaugoti nuo panašių blogų dalykų – reikalauti kuo skubiau nutraukti nuomos sutartį su „Dalkia“ ir šilumos ūkį grąžinti savivaldybei. Priešingu atveju vartotojai, t.y. mes visi, toliau būsime išnaudojami ir apgaudinėjami.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario Vido Urbonavičiaus pranešimą dėl galimo interesų konflikto, pavedė Vilniaus miesto savivaldybės tarybai atlikti tyrimą dėl tarybos narių Algimanto Zarembos ir Kęstučio Nėniaus veiksmų atitikties Įstatymo nuostatoms.

Pranešime teigiama, kad 2011 m. birželio 13 d. Vilniaus miesto taryba priėmė sprendimą Nr. 1-75 „Dėl sutikimo perleisti UAB „Vilniaus energija“ akcijas“. Tiek pirmame balsavime, tiek perbalsavime dalyvavo, nors ir nebalsavo tarybos narys A. Zaremba, kuris dirba UAB „Vilniaus energija“ elektros energetikos projektų vadovu. Teigiama, kad šio klausimo svarstyme taip pat dalyvavo ir balsavo kitas tarybos narys K. Nėnius, kuris dirba AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotoju. Šį klausimą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams, komitetuose, pristatinėjo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai. Šios bendrovės turtas yra išnuomotas UAB „Vilniaus energija“.

Atkreiptinas dėmesys, kad pažeidimas buvo akivaizdus, balsavime dalyvavo du suinteresuoti asmenys, ir jeigu balsavime nebūtų dalyvavę du minėti Vilniaus tarybos nariai, tai sprendimas perleisti ,,Vilniaus energijos ” akcijas nebūtų priimtas (nebūtų reikiamo kvorumo), todėl šis sprendimas neteisėtas.

Visiškai nepriimtina ir neleistina, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pavedė Vilniaus miesto savivaldybės tarybai įvertinti A. Zarembos ir K. Nėniaus elgesį. Viena, tai VTEK kompetencijos klausimas, antra – sprendimas perduoti reikalą tirti suinteresuotai Vilniaus miesto savivaldybei yra šališkas ir neteisingas, nes nebus galima tikėtis objektyvumo ir teisingumo ir minėti asmenys gali išvengti atsakomybės.

Prašome Jus įvertinti Vilniaus tarybos narių A.Zarembos ir K. Nėniaus akivaizdžius pažeidimus ir Vyriausios tarnybinės etikos sprendimą ir esant netinkamai Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijos sudėčiai, ją pakeisti kitais žmonėmis, taip pat prašome ginti viešą visuomenės interesą, kreiptis į teismą dėl Vilniaus tarybos sprendimo perleisti ,,Vilniaus energijos” akcijas anuliavimo, taikant laikinąsias apsaugos priemones, neleidžiant vykti ,,Vilniaus energijos” akcijų perleidimo procedūrai.

Ypatingai atkreipiame Prezidentės, kuriai pavaldūs teisėtvarkos vadovai, ir Seimo pirmininkės dėmesį į šią korupciją.

Vilniaus visuomenininkai pasisakė prieš ,,Vilniaus energijos” akcijų perleidimą, bet juos ignoravo. Jeigu toliau Vilniaus miesto savivaldybės taryba pažeidinės LR Konstituciją, įstatymus, priiminės gyventojams, vartotojams žalingus sprendimus, sostinės bendruomenės atstovai vadovaudamiesi LR Konstitucijos 123 straipsniu reikalaus tiesioginio valdymo Vilniaus mieste.

Taip pat atkreipiame valstybės vadovų, VSD ir STT dėmesį į Vilniaus šilumos ūkį, korupciją joje, nes nuo

2002 m. vasario 1 d. skandalingai pasirašytos Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutarties vyksta blogi dalykai, korupcija, gyventojai, vartotojai moka didžiausias sumas už šildymą ir už komunalines paslaugas.

Akivaizdūs yra ,,ICOR” (buvusios ,,Rubicon group”) grupės įmonių monopolis ir savivalė Vilniaus mieste. Prezidentė prieš rinkimus žadėjo tautai kovoti prieš monopolius.

Pagarbiai,

Vilniaus miesto gyventojas,

Lazdynų bendruomenės savivaldijos tarybos narys

Gediminas Gemskis

Komentarai

 

 

 
 1. banditizmas vidury baltos dienos ir dar is kur, is zuokelio puses ir jo sebru,burina siuos vagis sodinti arba liaudis juos ….

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • DanguolėBirželis 12, 2011 14:0510 Dievo įsakymų laikymasis dar nekaim nepakenkė: nei laisvamaniui, nei katalikui.Jei vaikai bus ugdomi krikščioniškųjų vertybių, visuomenė tik išloš iš to.Kaune katalikiškos mokyklos vardu piktnaudžiajama diskredituojamas vardas. Pirmoji Kaune duris atidarė jėzuitų gimnazija. Antroji prieš 6 m. Ąžuolo vidurinė, stipri, didžiausia mokinių skaičiumi (mokiniai mokosi 2 pastatuose).Na, o jau paskui prasidėjo kopijos . Beprotiškas klonavimas. Kur buvo švietimo ministerija su visais juristais, tas pats ministras, Kauno šv. skyriaus vedėjas? O dabar atsibudo Cha-cha-cha. Būtų juokinga, jei nebūtų liūdna. Liūdna dėl apviltų vaikų, tėvų lūkesčių Kaip taip galima!

   Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Iš tiesų kada aukščiausi valstybės pareigūnai išgirs žmones, visuomeninkus ir pradės rimtai reaguoti į tokių kaip amoralaus politiko Zuoko darbus ?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Seimo rinkimuose gali būti padaryta pradžia teisingumui atstatyti. Juk nauji Seimo nariai kartu su prezidente gali pakeisti istatymus , net ir Konstituciją taip, kad prasidetų teisingumas…bet teisingumą palaikyti turime visi , kasdienybėje, netoleruoti jokio blogio, , – nebūti abejingiems ir esant būtinam reikalui vieningiems rengti į demonstracijas tokias kaip Graikijoje..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Isvoge valstybe “vsio po zakonam” taip jog siandiena garsiai galetu kaltinti dabartine vyriausybe,gen,prokurora,prezidente ir visus tuos kurie bando padarytus nusikaltimus paviesinti,pavogta turta konfiskuoti. Bet…kol prokurorai ir teisejai dengs stambius nusikaltelius tol teisingumo nebus.Gal pradekime nuo to kas teis pacius prokurorus ir teisejus dengusius stambius valstybes vagis, klastojusius irodymus,parasus,bylas???????????????????????? .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. zmoniu palaikymo,nes prokurorai ir teisejai dengia stambius vagis tokius kaip zuokas!!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Jūratė (LMPS)Birželis 9, 2011 22:03Kaip matome iš oopins Gintarės Skaistės komentaro,TS-LKD frakcijos nariams Kauno taryboje Lietuvos Respublikos Konstitucija nieko nereiškia. Taigi bijau, kad gali prireikti Strazbūro išaiškinimo, ką reiškia šalies Konstitucija. Tačiau nuostabą kelia ir kitas minėtos Kauno tarybos narės komentaras. Perspektyvą, kad Vyriausybės atstovė kreipsis į teismą, tarybos narė apibūdino taip: ,,Teismas tegul ir sprendžia, ar tarybos sprendimas yra teisėtas . Keista būtų, jei šiuo atveju savivaldybės tarybos sprendimas būtų pripažintas teisėtu. Tad iš kieno kišenės bus dengiamos teismo išlaidos? Žinoma, kad iš skylėto savivaldybės biudžeto, vadinasi, iš kauniečių mokesčių mokėtojų pinigų. Ar tai nėra akivaizdus piktnaudžiavimas savo tarnybine padėtimi?

   Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
„Sodra“: kada, kokios ir kiek didėja pensijos 1
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities”
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (7)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (1)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (1)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (3)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (2)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...