Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Sausis 21 Ketvirtadienis
 

Atviras laiškas Algirdui Paleckiui

2009-05-18 13:27 | Politikų tribūna | Komentarų (26)

Vytautas Mikalauskas įsitikinęs, kad partiją sukurti - tai ne malkų rietuvę sukrauti. (KK nuotr.)

Mintys, kurios nebuvo pasakytos partijos suvažiavime

2009 03 17

Gerbiami bendražygiai, aš neturiu iliuzijų būti teisingai suprastam, bet jaučiu pareigą paaiškinti, kas privertė taip pasielgti. Ir ne tik mane.

Nebūčiau šio laiško rašęs, jei ne Algirdo pastovus kaltinimas, jog visa tai įvyko tik todėl, kad “pridėjome į kelnes”……

Labiausiai gaila, kad išėjo žmonės – partijos programos kūrėjai Č.Grencevičius ir prof. S.Arlauskas. Jie – partijos ideologijos tėvai, neminint tų, kurie prisidėjo kuriant partiją, bet taip ir netapo tikraisiais nariais. Tačiau svarbiausia – idealistai, be kurių visuomeninis darinys (o tokia yra partija) egzistuoja trumpai. Kaip bebūtų svarbi materialinė pusė, pasaulį veda pirmyn idealizmas.

Prie partijos ištakų su šiais žmonėmis patekome skirtingais keliais ir skirtingu laiku. Aš mačiau pirmuose susirinkimuose prof.B.Genzelį, istoriką G.Mitrulevičių, tikrai gerbiamus disidentus ir t.t. Aš tikėjau, kad visi jie kartu su A.Paleckiu ir sudarys pagrindinį smegenų branduolį. Puikus jaunimas: Povilas Žarnauskas, Agnė Chšanauskaitė ir visada nuoširdi ir be galo darbšti Vilija Grigonienė. Negaliu nepaminėti amžino tiesos ieškotojo ir puikaus kolegos A.Zaliecko.

Sutikau ir tokių asmenybių, kurios kėlė daugiau klausimų nei atsakymų. Tačiau turėdamas ne vieną dešimtmetį pralėkusių metų už savo pečių, negaliu savęs priskirti prie angelų, todėl ir kitus smerkti maniau neturintis teisę.

Visa tai buvo pradžia: puikus pirmasis suvažiavimas, nuostabūs sveikinimai, linkėjimai ir tikėjimas ateitimi.

Mano indėlis į partijos kūrimą ir jos augimą yra kuklus. Tai lėmė objektyvios priežastys.Labiausiai – stoka lėšų.

Nelaikau savęs kokiu nors išskirtiniu. Dėkingas žmonėms, kurie patikėjo manimi ir buvau paskirtas pirmininko pavaduotoju. Aštuonis mėnesius galėjau stebėti partijos raidą iš arti.

Prieš aptardamas požiūrių skirtumus, labiausiai įtakojusius mūsų apsisprendimus, turiu atsakyti į pirmininko kaltinimus, nuskambėjusius suvažiavime: ”veikimas prieš kitą partijos narį”.

Savaitę prieš suvažiavimą mano, S.Arlausko ir Č.Grencevičiaus iniciatyva susitikome su partijos pirmininku pokalbiui. Aš pasakiau abejones dėl galimo A.Pociaus kandidatavimo. Didžioji dalis informacijos buvo gauta iš ”Karšto komentaro” redaktorės G.Gorienės ir kitų partijos narių.Neturėjome jokio pagrindo netikėti jais.Toje informacijoje buvo ir tokie teiginiai, kad”1989 metais kuriant bendrą Lietuvos – Švedijos įmonę (TSRS laikai) reikėjo gauti palaiminimą iš tam tikrų struktūrų”, kad “artimiausiu laiku mūsų minėtas kolega kartu su dar vienu partiečiu gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už A.Macaičio šmeižtą” ir kt. Tuo pačiu mes išsakėme nuomonę, kad partiją vis labiau įtakoja A.Pociaus žmonės, kurių daugumą riša tarpusavio giminystės ar pavaldumo saitai. Kad mums kelia nerimą partijos finansavimo klausimai ir kt. Dėl to suabejojome tikslingumu kelti kandidatą į Prezidentus.

Po dviejų dienų vyko partijos Prezidiumo posėdis, kuriame pasidarė aišku, kad visi mūsų nuogąstavimai perduoti oponuojančiai pusei. Prezidiumas virto kaltinimų lavina ir teko pasijusti didžiausių nusikaltėlių vaidmenyje.Patirti grasinimus. Labiausiai kėlė nuostabą tai, kad citatos iš mūsų buvusio pokalbio – labai tikslios.Atmintis taip neužrašinėja.

Nėra ko slėpti, suvažiavimo ryte mes buvome susitikę “Karšto komentaro” redakcijoje, kalbėjomės, kaip turėtume elgtis po tokio prezidiumo posėdžio…Ar reikėjo visa tai pasakyti partijos nariams? Tai neturėjo prasmės, nes mes nekėlėme sau skaldytojiško uždavinio.

Česlovas pareiškė pasitraukiąs iš partijos, ir mes bandėme jį atkalbėti. Aš pareiškiau norintis atsistatydinti iš visų pareigų, bet partijoje likti. Gorienė mus visus atkalbinėjo.Ar žinojo ji apie ruošiamą “apsivalymą”? Nežinau.Visada noriu tikėti, kad žmonės yra padorūs.

Sutarėme, kad kiekvienas sprendžiame patys, o bendrą pareiškimą perskaitys Arlauskas.

Jūs puikiai žinote, kas vyko toliau… Aš noriu pabrėžti, kad atmetu visus kaltinimus, nes, mano galva, veikimas prieš kitą partijos narį – tai jo žeminimas viešoje erdvėje. To mes nedarėme ir neįtakojome skyrių, o visa tai pasakėme pirmininkui.

Gaila, kad daugelis mūsų bendražygių, besiklausydami šlovinimų tavo, Algirdai, adresu, liko nesupratę, kas įvyko.

Nieko nėra baisiau už melą savo žmonėms. Ar tai, kad dalis partiečių pasiūlė mano kandidatūrą į Prezidentus, yra destrukcija?

Algirdai, kodėl atsisakant kelti prezidento kandidatūrą suvažiavime mes buvome apkaltinti?

Statutas numato, kad kandidatą į prezidentus gali iškelti tik suvažiavimas. Suvažiavimo data, jei aš neklystu, buvo patvirtinta dar sausio mėnesį. Niekas nesiūlė anksčiau sukviesti tarybą ar suvažiavimą, todėl teiginys, kad „siūlant mano kandidatūrą į prezidentus buvo įvesta destrukcija, o tai labai sumažino laiką parašų surinkimui” – melas. Alvydas Pocius visai dėl kitokių priežaščių atsisakė balotiruotis. Tu tai žinai.

Ir pagaliau – nuo ko visa tai prasidėjo?

Nedalyvavau pereitų metų pabaigoje vykusiame tarybos posėdyje dėl objektyvių priežasčių, tačiau priimtus sprendimus gerai žinojau. Tada mes rimtai diskutavome apie galimybes suvienyti kairiojo flango (o gal ir centristines) partijas ir iškelti visų tų jėgų bendrą kandidatą į Prezidentus. Profesorius Arlauskas labai rimtai ir aktyviai ėmėsi darbo.Štai prieš mano akis guli jo pasiūlytas ir partijos prezidiume svarstytas “Veiklos planas”, jam buvo pritarta. Ar aš bei kiti turime nebepasitikėti savo akimis, ausimis ir atmintimi?

Niekada nesutiksiu, kad viena jėga, nors ir kokia ji būtų galinga, yra geriau nei kuo didesnė vienybė.Nieko nepavyks nuveikti pozityvaus, jei kairieji liks susiskaldę.Tik susivienijus galėjome sudaryti galingą darinį ir pabandyti užgožti tą partiją, kuri save vadina socialdemokratine. Puikiai supratau, jog tai bus sunkus ir ilgas procesas, kito kelio nemačiau ir nematau.

Kairiųjų judėjimo perspektyva glūdi šios problemos sprendime. Kam pavyks, tas ilgam turės prisiimti valstybės valdymo ir atsakomybės pareigas.

Šioje vietoje stabtelėkime ir pamąstykime apie kairumą ir Lietuvą.

Tokia kairumo politika, kokią mes stebime Lietuvoje – neturi ateities. Dvidešimt metų kairieji buvo tapatinami su praeitimi, okupacija, tremtimis ir Komunistų partija. Ši sėkla sudygo ir suvešėjo Lietuvoje, nes propagandinė mašina tai piešia stalinizmo spalvomis.Jei atsiranda idealistai, skelbiantys kairumo idėją kaip socialinės solidarizacijos pamatą, jie vaizduojami rusų penktąja kolona. Didžioji dalis gyventojų, nors ir pritardami socialinio teisingumo paieškai, dėl šventos ramybės kratosi kairumo, nes juos valdo baimė.

Beveik aštuonerius metus LSDP vykdyta vidaus ir užsienio politika, klaidingas požiūris į ekonomikos raidą globalizacijos šviesoje, baimė ir susitaikėliškumas, pagaliau kirkilizmas, sudavė papildomą smūgį.

Turiu pripažinti, kad mums oponavusi pusė, kasdien tau suokdavusi giesmelę, kad esame ‘socialdemokratų projektas”, dalinai buvo teisi.

Mes buvome ir liekame socialdemokratiškų vertybių šalininkai. Ne kirkilų, brazauskų ar kitokių, bet socialdemokratinių vertybių. Nenoriu plačiau apie jas kalbėti. Dalis jų surašyta “Fronto”programoje. Pats “Frontas” yra nesąmoningas, kvailos, socialdemokratais save vadinačios partijos veiklos išdava. Gal todėl oponuojanti grupė mus taip įvardino, kad esame nuėję gerą gyvenimo tarpsnį ir nebeieškome vienadienės naudos? Gal mūsų patirtis sako, jog tautai dabar labiausiai reikalingas tikėjimas ir vienijantys idealai? Gal todėl, kad mes kalbame, jog tauta neis paskui radikalus, nes istorijos vingiuose visada jų vengė,o gal specialiai, kad supriešintų mus?

Aš turiu savo atsakymą, ir ateitis parodys, ar esu teisus.

Kairiųjų judėjimas gali būti prasmingas tik kantriai ir ilgai dirbant. Kasdien konsoliduojant jėgas, bendradarbiaujant. Ir, svarbiausia, sugebant rasti raktą Lietuvos inteligentijai. Paskatinti juos atsikratyti baimių ir stoti tokio judėjimo priešakyje.

Algirdai, apsižvalgyk aplinkui, kiek jų liko?

Taip, jie sudėtingi. Įtarūs. Reikalaujantys, mėgstantys kaip šachmatų lentoje dėlioti problemas, ieškant jų sprendimo būdų.Taip, jie sunkiai eina į eitynes, mitingus, sugalvotus piarus, bet jie yra ta jėga, kuri atsako į klausimus: ką, kaip ir kodėl? Be šių atsakymų ėjimas pirmyn nėra perspektyvus.

Atsimeni, aš tavęs klausiau: ”Ko mes siekiame? Politinės sistemos pasikeitimo ar esamos padailinimo?”.Šis klausimas nėra retorinis – nuo jo priklauso viso judėjimo esmė.

Kapitalizmas yra seniai susiklosčiusi santvarka, paremta pelno siekimu ir kapitalo kaupimu. Tiksliau – vienų apiplėšinėjimu, kitų – turtėjimu. Šiuo segmentu remiasi visos ekonomikos judėjimas.Vartotojiškos ekonomikos. Plėšikiškos ekonomikos. Norint sumažinti socialinę atskirtį, sukurti socialiai teisingą gerovės valstybę, reikia nebijoti deklaruoti viešoje erdvėje siekius keisti neprigijusį Lietuvoje politinį valdymą. Aš nekalbu apie buvusios valstybės sistemą. Aš kalbu apie alternatyvą dabartinei sistemai, kuri, deklaruodama demokratijos principus, tikrovėje sukūrė antidemokratinį režimą.Tik tada, kai mes turėsime ką pasakyti žmonėms, o jie supras mūsų siekiamybes, galime tikėtis teigiamo rezultato kovoje su konservatorišku pseudopatriotizmu ir iškreiptu socialdemokratijos įvaizdžiu.

Deja, partijoje nugalėjo kitoks požiūris. Tebedeklaruodami sveikas socialdemokratų programines nuostatas, jūs siekiate vieno: bet kuria kaina įsibrauti į valdžios olimpą.Tas siekis ir naudojami būdai – nieko naujo.Tai jau buvo.

Mes dažnai padiskutuodavome, kas būtų, jei partija būtų patekusi į naujai išrinktą Seimą?Ar atrodytumę geriau už valinskiečius? „Aklas aklą vesdamas įkrenta į duobę”. Todėl šiandien apgailėtinai atrodo kažkada galingos jėgos, kaip, pvz., Naujoji sąjunga, Darbo ar “Tvarka ir teisingumas” partijos. Kiekviena jų buvo sukurta siekiant ribotos pertvarkos ir naudos nedidelei grupei žmonių.

Buvau pasiruošęs baigti šį rašinį, nes manau, kad mūsų nesutarimai nėra svarbūs likusiems bendražygiams, tačiau perskaičiau interviu “Laisvame laikraštyje”….. Tai tik dar vienas bandymas drąsinti save ir nesakyti tiesos, tai parodo tavo silpnumą. Manau, kad jau suvokei, jog tampi marionete kitų užmačioms pildyti, ir tavo likmas priklauso nuo aplink besisukiojančių. Tavo teisė yra rinktis ir ja pasinaudojai.Neturiu teisės ir nenoriu smerkti.Galiu palinkėti tik sėkmės, nes nesu tas, kuris neklysta.

Tenorėčiau pridurti: kiekvienas save gerbiantis žmogus prieštaraus, kai Prezidiumo posėdis slaptai įrašinėjamas, kai akivaizdu, jog vienos partijos grupuotės interesai tampa visos partijos interesais, kai skelbiama ideologija tampa tik priedanga siekti valdžios, kai dalis Prezidiumo narių nebegali pasakyti savo nuogąstavimų net partijos pirmininkui, kad bandytų suvienyti ir stiprinti partiją. Šis sėdi kaip kilbukas (atleisk) nuleidęs galvą ir tyli, o kai siūloma susodinti oponuojančias grupes prie stalo ir pabandyti rasti sąlyčio taškus, atsakoma: „Gal jūs patys pasiprašykite pas A.Pocių arbatos išgerti”. Tada jau nebesupranti, kuris iš jūsų yra tikrasis partijos pirmininkas. Rinkome juk tave.

Žinau, kad dar ir šiandien nesibaigė “raganų medžioklė”. Visi tie, kurie su mumis artimiau bendravo, laikomi nepatikimais. Numatyta keisti atskirų skyrių vadovus ir kt.

Nusiramink, Algirdai, niekada nesiekiau tavo kėdės. Pasitraukiau ramiai ir tyliai, kai galutinai įsitikinau, jog esu nepageidaujamas.

Tačiau ir šiandien tebejaučiu kaltę, kad pasitikėdamas žmonių padorumu, garsiai nekalbėjau apie tas problemas, ne viską padariau, per vėlai suvokiau, kad partija pasuko ne tuo keliu.

Mūsų diskusija nesibaigė. Mes tikrai susitiksime politiniame lauke ateityje ir gyvenimas parodys, kuris buvome teisus.

O visiems partijos “Frontas” nariams dar kartą linkiu sėkmės, tikėjimo ir vilties. Visada buvau ir lieku atviras bendravimui ir pokalbiams.

Pagarbiai,

Buvęs partijos “Frontas” pirmininko pavaduotojas

V.Mikalauskas

2009 05 01

P.S. Neišsiunčiau šio laiško. Dabar gailiuosi, nes paskutiniai įvykiai partijoje parodė, kad buvome teisūs. Dabar jau reiktų kalbėti apie tai, ar partija apskritai beturi kokią nors ateitį?

Tegu šis laiškas pasiekia jus nors ir po poros mėnesių, o apie galimybes “Frontui” atgimti – kita tema. Šiandien dar kartą galiu palinkėti sekmės, susitelkimo, kantrybės ir ryžtingumo. Padėties be išeities – nebūna.

Jei galėčiau, Algirdai, tai “atšventinčiau” (vietoj tėvo) gera beržine rykšte, nes pastatei ant bedugnės krašto savo politinę karjerą ir partijos ateitį.

Partiją sukurti – ne malkų rietuvę sukrauti. Greitai tik zuikis vaikus daro, todėl akli gimsta.

Nuoširdžiai linkiu tau sekmės ir atmerk akis.

Pagarbiai,

V.Mikalauskas

Komentarai

 

 

 
 1. Tegu tas "teisuolis" nekalba partijos vardu. Ir netrina komentarų, palankių partijai ir nepalankių "frakcijai" ir pačiam ponui vedėjui.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Perskaičiau Daugėlos publikaciją. Kad viskas ten gerai parašyta, nesuprantu, kas jums nepatinka. Tai, kad konservatoriai sąmoningai nutyli pokario pasipriešinimo dalyvių nusikaltimus – yra visiška tiesa, todėl Daugėlai pritariu visu 100 proc. Manau, tokia yra viso "Fronto" nuomonė, ne tik tos kažkokios neaiškios frakcijos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Reikia pažinti žmones, turėti apie juos informacijos, kad vienaip ar itaip vertintum. Noriu įspėti frontininkus apie kitką: Portalas Fronte.lt yra apsiskelbusios "frakcijos", kurią sudaro iš partijos pašalinti, ją apskundę ir galimai apšmeižę asmenys (tame tarpe ir A. Daugėla, portalo vedėjas), rankose. Portalas, lyg niekur nieko kalba ne savo, o partijos "Frontas" vardu.Ir net skelbia publikacijas, darančias žalą partijai. Tokia yra V. Daugėlos publikacija apie pokario pasipriešinimo dalyvių vertinimą. Jos išvados ,gal tyčia, yra kategoriškos ir skaldančios visuomenę. Partijos vadovybė turi rasti galimybę viešai atsiriboti nuo jos ir visų kitų, išeinančių iš šio skundikų ir atskalūnų portalo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Mikalauskai, baig drabstytis purvais. Per viena asila tavo kandidatura kele i prezidentus, bet uz tavo kandidatura niekas nebalsavo:))))
  Fronto partijoje tokie kaip Mikalauskai yra ne vieta

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Manyciau, kad Paleckis su isejusiais turetu susesti prie derybu stalo ir pabandyti is naujo kurti rimta, stipria, is tiesu kairia partija. Vsiem vragam na zlo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Esu is tu, kuri netapo Fronto partijos nariais. Pazistu palikusius partija jos steigejus. Tai dori, protingi, tikrieji kairiuju paziuru zmones. Labai susilpnino partija ju pasitraukimas. Matyt, buvo rimtas pagrindas tai padaryti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. "Fronta" noretu palaidoti tie, kurie siekia dvipartines sistemos Lietuvoje, taip pat ir kersytojai, kuriems rupi atkersyti uz pasalinima is Fronto.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Per anksti laidojate perspektyvų judėjimą. Visada buvo, yra ir bus idealistų, ir jie kovos už teisingesnę santvarką

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. "fronte" susirinko per daug skirtingi žmonės, todėl šitas darinys ir nepavyko. manau, jis pats pasileis iki rudens. Nereikės jo net ardyti

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Man regis, "Frontą" reikia paleisti ir kurti iš naujo. Šitas visiškai nepavyko.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. DGB – tai departament gosuderstvennoj bezopastnosti, lygiai tas pats kas ir KGB – komitet gosudrastvennoj bezopastnosti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Taip,tai stiprus antausis tau Algirdai nuo Mikalausko.Tai tiesa praregėk.Šalia tavęs dar yra žmonių,kurie nori ir gali dirbti partijos labui.Jų jau nedaug,tad vertink juos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Tai Butkevicius ir V.Mikalauskas buvo DGB "imesti" i partija, kad ja isardyti. Nepasiseke!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Kažkaip čia nesueina galai šitoje situacijoje. Aš tai įžvelgčiau dar vieną pusę, kodėl taip ***** blaškėsi nuo vienų prie kitų, gal čia ji taip Saugumui dirba. Nenustebčiau, jei išaiškėtų, jog ***** įmesta į partiją,kaip agentė. Nes tik saugumo nurodymais gali žmogus žaisti iš vienos grupės prie kitos. Toks Gorienės elgesys ir įneša destrukciją į mūsų partiją.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. kas čia per nauja nesąmonė "Paleckio frontas"? Išėjo iš Pociaus kišenės nuėjo į Kučinsko kišenę, todėl ir pats nieko nesiskiria nuo buržujų.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Suvažiavimas tam ir yra šaukiamas, kad išdėstyti savo požiurius ir mintis atvirai, o nerašinėti memuarų po suvažiavimo."FRONTO" partija dar tik formavimosi stadijoje ir dar bus daug ir įvairių apsivalymo formų ir veiksmų, kurie be abejonės daugumai bus nepriimtini. PALECKIO "FRONTAS" tai ne eilinė partija siekenti pripulti prie valdžios lovio ir pusvelčiui misti darbo žmonių sukurtomis gėrybėmis,tai mūsų visos liaudies partija, kurios tikslas darbo žmonių išlaisvinimas nuo buržųjų engimo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Laiške daug karčios teisybės. Bet jei jis pavėlavo, tai aš jo neviešinčiau. Partija dalinai ištaisė vado ir vadovybės klaidas, manau, sąlygotas mūsų partijos biednumo ir per mažo dar populiarumo.Tik ar neužsibuvo A.Daugėla su savo "frakciniais" kliedesiais? Arba jis grįžta su atgaila, arba…Manyčiau, kad ir V. Mikalauskas, kaip pats išėjo, taip pats ir sugrįžti gali, nes išnyko tai,su kuo jis nesitaikstė. Nes partijai dabar svarbus kiekvienas raštingas ir kompetetingas narys. Visi pasimokė, nors ir aukšta reitingų ir rinkimų kaina. Turi prasidėti rimtas partinės statybos darbas. Tegyvuoja tikrasis socializmas!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Jo, as irgi Mikalausko vietoje iseiciau, jei man Padleckis pasiulytu eiti atsigerti arbatos pas Pociu :)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Likimo ironija: Paleckis išvarė Mikalauską dėl Pociaus, o dabar liko ir be to, ir be to

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Santaros klinikos dėl COVID-19 nestabdo ir kitų gyvybiškai pacientams svarbių paslaugų
Žuvinto biosferos rezervatas apsaugotas nuo medžioklės, žvejybos ir plaukiojimo poveikio
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Užuolaidos: šiek tiek iš istorijos 
Užuolaidos sutinkamos daugumoje erdvių. Jos tokios įprastos, kad daugelis retai kada susimąsto, kaip,...

Kaip išlaikyti motyvaciją sportui namuose? 
Drastiškai pasikeitus mūsų kasdieniam gyvenimui vis dažniau susimąstoma, kaip palaikyti fizinį aktyvumą. Tai...

Burnos ir bendra organizmo būklė – kaip jos susijusios? 
Burnos ertmės sveikata yra glaudžiai susijusi su bendra organizmo būkle. Todėl pastebėjus dantų,...

Nuotekų valymo įrenginiai: kokie mitai sklando apie juos? 
Biologiniais nuotekų valymo įrenginiais šiais laikais naudojasi nemaža dalis gyventojų. Dideliu efektyvumu pasižyminti...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
Lietuva toliau grimzta į skolas:  vidaus rinkoje pasiskolino 30 mln. eurų
Finansų ministerija informavo, kad Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...