Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Vasaris 25 Antradienis
 

Atimti ir pa(si)dalinti

2019-04-26 14:09 | Naujienos | Komentarų (5)

A.Juozaitis paskutinių debatų metu paliko LRT studiją. Stop kadras

Svolačiai lietuviai, bet aš juos myliu

J.Tumas – Vaižgantas?

Jonas Siaurukas 

Uždėjau klaustuką, nes tą citatą ne perskaičiau, bet išgirdau iš vieno bičiulio. Ji labai atitinka J.Tumo-Vaižganto elgesį gyvenime, jis gelbėjo daugelį lietuvių, nežiūrėdamas jų politinių pažiūrų (Ir V.Kapsuką, ir A.Smetoną), net moralinių kriterijų (skaičiau, kad sutuokdavo įsimylėjusius, net dorai nepatikrinęs, ar yra išsiskyrę su ankstesniu sutuoktiniu).

Deja, dabartės postkomunistiniai lietuviai labiau linkę vieni kitus skandinti, įžeidinėti. Vienas kandidatas į Prezidentus pavadino kitą „nuliu“, mat, laiko savo „įdirbį“ nepalyginamai svaresniu…

Paskutinė prezidentinių varžovų diskusija buvo teisėsaugos klausimais. Tai ne tik „valstybės fundamentas“, bet ir labai jautri sritis, juk sakoma „lazdos, terbos ir kalėjimo neišsižadėk“.

Diskusija vis krypo į socialinius dalykus, „pavogtas“ pensijas, išmokas, didesnius galimus atlyginimus, etc., nors A.Juozaitis ir teisingai siūlė plačiau suprasti korupcijos sąvoką, kaip savotiškas socialines rūdis. Žmogus teisingai įsižeidė, kad (visuomeninė-valstybinė?) žiniasklaida tyčiojosi net iš jo žmonos. Toks „demokratiškų“ Vakarų politiko likimas? Trampui dar ne taip kliūna…

Bet kas būtų, jei už tai būtų „sodinama“? Ar padidėtų teisingumas ir demokratija? Juk Vakaruose, skirtingai nuo Europos, kol kas jokios, net nacistinės idėjos ir simbolika, kaip ir ginklai, nėra draudžiami. Tai ir yra minties laisvė – kokia laisvė būtų, jei laisvai mąstyti ir kalbėti galėtum tik virtuvėje, kaip sovietmečiu, o ginkluoti būtų tik farai ir banditai?

Ne viskas, žinoma, gerai ir „laisvuose, demokratiniuose Vakaruose“, į kuriuos neretas politikas mėgsta apeliuoti. Turiu omenyje vidurinio sluoksnio, Amerikos fermerių sužlugdymą per bankų klastas ir finansinius burbulus. Ir valstybė beveik nepadėjo tiems žmonėms, kurie sukūrė Ameriką.

Rašiau, kad norima ir Europoje sukurti „čokelitinę“, šokoladinės spalvos žmonių supernaciją. Nežinojau, pasirodo, kad ir konkretus planas jau seniai yra.

Kiek nuvylė, kad toje teisinėje diskusijoje buvo visiškai nutylėtas grėsmingas imigracijos į Lietuvą didėjimas. Gal slavai tebevaldo Lietuvą, o ne Vakarai? Juk tie vadinamieji ukrainiečiai, baltarusiai kai kurie net ukrainietiškai, baltarusiškai nemoka. Tai sudėtingas socialinis, ekonominis, teisinis klausimas. Integruoti migrantus? Tai būtų gal dar blogiau, spartintų nutautėjimą.

Didinti atlyginimus, išmokas? Dar blogiau, imigracija tik padidėtų. O emigracija? Lietuviai jau emigravo, nes būti Lietuvoje lietuviu nieko nereiškia. Ir nereikia kaltinti verslininkų, jie tik naudojasi Seimo ir Vyriausybės priimtais norminiais aktais ir praktika.

Visiškai nutylėta ir teisėja Neringa Venckienė. Kalbėjau su vienu patyrusiu teisininku. Jis sakė, kad jam labai gaila nekorumpuotos persekiojamos teisėjos (jei būtų nors kas nors buvę, būtų „iškasę“). Supyko kolegos negražiai išvadinti? O ir visa „byla“, anot jo, gana neprofesionali. Kaip vertinti visišką anūkės izoliavimą nuo senelių? Blogi seneliai? Bet gal nors iš kelių metrų atstumo gal galėtų pažiūrėti, ar anūkė dar gyva, paklaustų, kaip gyvena, ar niekas jos neskriaudžia? Mirtina tyla – nejau tie vaikų mylėtojai tokie įtakingi?

Prieškarinę kartą ištrėmė į Sibirus ir Amerikas, skandino tualetuose, laidojo šiukšlynuose. Dabar užauginsime kartą be tėvų ir Tėvynės?

Vienas kandidatas vis kartojo ar leido suprasti, kad nemaža dalis teisėsaugos struktūrų darbuotojų gali būti verti liustracijos. Bet kažin ar prisipažinusieji gali būti šantažuojami, kaip jis sakė, o neprisipažinusių bylos jau seniai saugioj vietoj Rusijoje. Tad tai labiau panašu ne į tiesos paieškas, bet į kerštą prisipažinusiems, už tai, kad prisipažino? Valstybė žino juos, garantavo jiems diskretiškumą, tad kam dar juos atiduoti „liaudies teismui“. Gal reikėjo iš karto, bet dabar valstybės įsipareigojimų laužymas būtų blogas teisinis pavyzdys. Manytina, kad prisipažinusieji, jei „buvo“ ne vien eiliniai „stukačiai“, pasielgė labai drąsiai, o eiliniai bildukai, rašę raportus „dėl alaus“ (gal net ne visada neigiamus), kažin ar verti didesnio dėmesio.

Kiek mažai kartais krikščionybės pas tuos, kurie skelbiasi iš sovietikų virtę krikščionimis. Kiti ir juos smerkia, kad „persivertė“, visai be reikalo. Ir evangelistas Paulius juk yra persivertėlis.

Daug žmonijos istorijoje buvo persivertėlių ir revoliucijų, net labai radikalių, kai „liaudis“ išnaikindavo „išnaudotojus“. Deja, labai greitai skirstytojai, atiminėtojai patys tapdavo turčiais, tironais, arba pralaimėdavo eilinei kontrevoliucijai. Paradoksas – per didelis, bet negilus teisingumo siekis virsta savo priešybe.

Bet krikščioniškoji – ypatinga revoliucija. Tai nukryžiuoto Dievo (o juk galėjo ir nesileisti nukryžiuojamas) tikėjimas, kad reikia kantriai, palaipsniui tobulėti ir visada pirmiausia pasižiūrėti į save patį. Krikščionybė ir romėnų teisė yra Europos ir Vakarų civilizacijos pamatas. Ji išaugo iš Laisvųjų (arba norėjusių tapti laisvais) žmonių ideologijos. Juk laisvas žmogus, turintis savo turtą, nesiekia iš kitų atimti jų turto, jei supranta, kas yra laisvė.

Deja, gausėja siūlymų viską suskaičiuoti, reikalavimų patiems „deklaruoti“ (nors viskas seniai valstybei žinoma), lyg tame sovietiniame anekdote: kai „biuras“ pasiūlė komunistams kolektyviškai pasikarti ir „kilniaširdiškai“ paklausė: „gal yra klausimų?“, klausimas buvo tik vienas: „ar virvę patiems atsinešti?“

Taip ir diskusijos dalyvių tarpe aiškiai vyravo biurokratizmo ir administracijos galių didinimo tendencija. Kai Kapitalas jau nebeatstovauja laisvės idealų, bet susivienijęs su valstybine prievarta (pats jos nebijo, nes valstybė tarnauja jam) jau virsta nebe liberaliu, bet Didžiųjų monopolijų valdžia. Piratų ainiams atrodo, kad jie labai teisėti turčiai. Kitiems gi prakusti nevalia. Net vidutiniokai jiems atrodo potencialiais priešais, o smulkieji turi būti paversti arba samdiniais, arba valstybiniais ubagais.

Ne visi verslininkai tokie godūs ir kvaili, pasikartosiu, vienas lietuvis neseniai sakė, kad jei neliks smulkiųjų savininkų, tai išnyks ir stambieji.

Tai turi ir nacionalinį atspalvį. Jei iš lietuvių bus atimti namai (per mokesčius ar net administraciniu būdu, be teismo), tai kas nupirks? Buvę policininkai ar… svetimtaučiai?

Tai atskira didelė, ne tik teisinė tema. Labai aktuali, nes, panašu, Europa užmiršo savo laisvės šaknis. Neginu vagių, elementaru, kad vagis ir įsibrovėlius į svetimus namus reikėtų gaudyti, bausti. Bet pasikėsinimai į Romos teisės pamatus, reikalavimas patiems prieš save liudyti, visiškas nesupratimas, kas yra prezumpcija, senatis, etc., yra gana pavojingi dalykai.

Ten, kur siautėja draudimai, ten ir kyšiai, ten, kur nėra tikros teisės, nėra ramybės, kur jos nėra, yra emigracija ir imigracijos banga, naujųjų okupantų. Kas žino, gal ji vyksta ir pagal Rytų įsakymą, nes kai kas važiuoja dirbti į Lietuvą, nors galėtų kitur ir daugiau uždirbti.

Okupantai visada labai mylėjo mūsų šalį. O mes visada mylėjome ją per mažai. Pavydas sukvailindavo mūsų protą ir jausmus ir dažnai imdavome tarnauti ne saviems, svetimiems.

Beje, anksčiau policininkas turėdavo pademonstruoti, kad jis tave stebi. Dabar stebi slaptai (be jokių sankcijų) ir kanda tyliai. „Demokratija“ ir „liberalizmas“ labai keistai ėmė susikryžminti su biurokratija.

Maloniai nustebino, kad I. Šimonytė kvietė atsargiai žiūrėti į tokias teisybės paieškas. Klasikas, atrodo, neteisus, net jei žmogaus pavardė prasideda raide „š“, nedera iš anksto jo smerkti. Gal ir Šimašius pasitaisys ir pastatys Vytį Vilniuje dar gražesnį, negu kauniečiai pasistatė?

Vienas lietuvis norėjo dirbti policijoje, gaudyti vagis, brakonierius. Naiviai taip ir parašė anketoje. Nepraėjo. Dabar gal „testai“ keičiasi? Norint ten patekti, gal jau turi norėti kovoti prieš lietuvius Lietuvoje, kad jų čia kuo mažiau liktų?

Teisėsauga – neaprėpiama tema. Per kelias minutes ar trumpame straipsnyje daug ko nepasakysi. Manyčiau, kad diskutuojama buvo per mažai apie tai, kaip padaryti, kad teisė nevirstų biurokratine neteise, o ne elementariu klausimu, ar reikia gaudyti vagis. Beje, net plėšikų niekas rimtai negaudo (nors Lietuvoje daug žvalgybų).

Kur nesaugūs namai, ten mažėja gyventojų. Arba į juos įsikelia tie, kurie plėšikų nebijo?

Be abejo, buvo pasakyta ir gerų dalykų, ypač apie atsakomybę. Atrodo, G.Nausėdos akcijos pamažu krenta, S.Skvernelio ir V.Andriukaičio kyla. „Nesisteminiai“ skandina vieni kitus.

Kai kurioms rinkėjoms, girdėjau, nepatinka, kad viešai per daug vyras bučiuoja savo žmoną? Kas gali supaisyti tas moteris? Gal geriau, kad jas muštų?

Komentarai

 

 

 
 1. Ne valstybė, o patys kagebistai (juk mes šitų išverstakailių apsimetėlių pririnkome pirmuosiuose laisvuose rinkimuose ) save įsislaptino. Manau, kad reikia su jais pasielgti taip, kaip latviai pasielgė

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. _______GOJU SAMONES ODE JU PASAULIO VALDOVUI,
  – ZYDUI-CHAZARUI_______

  [Diskusija – pamastymas]

  Gerb. Jonai Siaurukai,
  Gerbiu jus kaip rasytoja, kuris neraso vejais, o prasmingai…
  Atsakau jums i ankstesni jusu straipsni KK – ***Kas tie „chazarai“? (Atsakymas komentatoriui).
  Atsakau as, nors ten mano vardas neminetas.
  Esu uzimtas darbu ir savo sveikatos problemomis, tad atsiprasau kad veluoju ir rasau todel sioje – velesneje temoje.
  Atsakau be sios dienos pasiruosimo ir spec-studiju einant jusu straipsnio minciu keliu. Atsakau lyg pastraipiui komentuodamas jusu straipsni***, taciau ju nekpijuoju i CIA, nes butu visai perdaug isplestas mano komentaras sioje temoje (juk ne i sia tema):

  Jusu pastraipa n1:
  Jus ne visai tiksliai atkartojate – komentuojate mano zodyna, taciau as komentuosiu jusu zodyna.
  Lietuva kolonizuojama tik dalinai kaip zmoniu visuma, taciau kaip gyvensenos visuma, ji kolonizuojama jau tiesiog buldozeriniu principu – verciant visa Lietuvos dvasini, kulturini, mentalini ir intelektualini pavelda.
  As sakiau kad chazarai viska valdo ir turi, bet ne kad jiems turi buti viskas atiduota.
  Deja, bet ta ”turi” padaro realybe ir mes lyg sapeliai upe plaukiame ta srove. Juk turime isgyventi po viena,- organizuotis negalime kadangi bent uzuomina ir mes teisti ar mire, kadangi tas antisemitizmas yra neapskundziamas lyg Dievo bausme mums… Deja, bet antilietuvizmas, antirusizmas ir 200 kart kitu tautu anti-tautizmas yra tiems semitams lyg prievole – jie gali koneveikti bet kuria tauta ir ja bombarduoti, jei tik prireikia.
  Dabar grasina Rusija kad simtus tonu diplomatijos paduos prie ju krantu kadangi Rusija griauna pasauline tvarka. Taip tiesiai ir pasako kad griauna ju – JAV ir Izraelio tvarka, nes gi ES tvarka yra lyg slave – ”pagalbine” tvarka tai JAV ir Izraelio Pasaulinei tvarkai.
  Nerasiau kad tikru lietuviu yra 10%, nes manau kad as nezinau isvis kas jie yra. Na jie patys nezino kas jie yra, nes visad buna atsidave okupantui… Dabar JAV bei ES okupantui…
  Taip, rasiau kad lietuviai yra misrus genetiskai – apie 40% slavu su lietuviais, 10% zydu su lietuviais ir zydu…, kurie nesisako kad yra zydai. Tad lieka apie 50% lyg ir lietuviu… Tokiu kaip as, kurie nezino kas yra ir tarnauja…dar paraso pries, paloja pries – ir viskas. Nieko nepadarysi.

  Jusu pastraipa n2:
  Lietuviu dauguma nori pase matyti save – Tautybe – Lietuvis, bet deja. Tie kuriems tarnauja lietuviai, iseme is pasu tautybe… Va tai yra amerikietiskai europiniai NWO vejai ir Lietuvoje…

  Jusu pastraipa n3,4:
  Taip

  Jusu pastraipa n5:
  Ypac daug ukrainieciu atvyksta maidanu nesini…
  Lietuvaites sukuria misrias seimas ypac gausiai vakaruose, o gal ir kitur…
  Zinote siandien vienam bendradarbiui anglui sakau – zinai kad David Bekham yra zydas ?!
  – ne, argi tai svarbu, argi tautybe svarbu ?!
  Sakau ne siuo atveju. Juk tik noriu pasakyti kad esu as lietuvis ir nieks is manes nepadarys pvz anglo… Ir ypac kai juk Britas yra ne tautybe, o pilietybe, anglas, lietuvis, pakistanietis, zydas,… yra tautybes… Pastebejau kad britai – anglai save nacija – tautybe vadina, visai pamirse kas is tikro yra tautybes ir nacijos…ignoruodami kitas nacijas – tautybes, o tie kitu naciju – tautybiu zmones zino kad jie turi tik Britanijos pilietybe ir dauguma ju stipriai remiasi i savo tautos – nacijos kultura ir kita…

  Jusu pastraipa n6:
  Manau kad eliminavus tautu kulturas ir suvedus jas i globalizma pasaulis butu lyg bio-robotu, o ne zmoniu visuma, jis taptu pilkas lyg neaprepiama aviu banda ar debesys lietingaji sezona…
  Turiu pazymeti kad chazarai nera ”sokoladines” odos zmones, nes jie yra kaip mes ir kadangi ju kilme yra lyg rytu ukrainieciu, labai panasi bent jau pagal gyventa teritorija… Ju pilna pasaulyje ir as priskaiciavau kad tokiu chazariniu ‘zydu’ pasaulyje yra bent 100 milijonu ! Beje; jie nekuria rases bendros pasaulyje, o daro taip kad plestusi ju rase ir kitos nyktu… Aisku iki musu isnykimo dar toli, taciau musu degradacija yra visapuse ir jau esame pasmerkti nykti. Juk karai prisides prie to reiskinio spartinimo.

  Jusu pastraipa n7:
  Sakote tragiskas tos tautos likimas ir ji prieme judaizma. Mano tyrimeliai rodo kad judaizmu vadovaujasi tik maza dalis tu chazaru – ‘zydu’. Dauguma yra bedieviai arba ju tikejimas nuogirdos is Talmudo bei Toros, o ypac ju isminciu Protokolai, kuriu pagrindines tiesos jiems yra tarsi kaulai ir kraujas.
  Tragiskas gal buvo tos salies likimas, bet vardan to kad jie turetu Izraeli, kuris yra ne zydiskas, o chazariskas, ir kad jie valdytu pasauli – ji ir valdo jau senai ! Dabar igyvendina ju (tikruju zydu) keliu tukstanciu metu tiksla,- NWO – (ne vertimas) – Visuotine Totalitaristine Zydu Tvarka Pasaulyje.
  Kaganatas buvo tu chazaru vienetas ir Lietuvoje, Kaune dar ir dabar galima sutikti zyda gera fotografa – Kagan’a. Jei butu tikras zydas, turetu buti patamsintos odos…

  Jusu pastraipa n8:
  Sakote kad – Akivaizdu, kad tos imperijos, kurios nesugebėjo sukurti vieningos nacijos, išnyko, buvo nugalėtos, nes rasinė, kalbinė, religinė, tautinė, kultūrinė valstybės vienybė daro ją stabilesne, stipresne. Ir minite Kinija. Gerai kad Rusijos neminite :) Betgi Kinija dabartine yra kurta ”ant zydu kurpaliaus”. Zydai ir ten turi kinizuotas pavardes, jie ir ten veda politika, finansus bei yra tarsi valstybes tituline nacija, kaip sake Putinas apie Rusija. Ka nori zydai, tas pranyksta, ka nori, ta sustiprina ir issaugo. Tik bereikia su zydu sugyventi…ir pavirsite zydais patys… Na kaip sake Abi Rabi Finkelstein – mes mylime grazias goju mergas, padarome joms seksa toms ”slepers”, paduodame aukso ar briliantuka ir taip musu rase plinta ir plinta… Pvz Anglija, kur anglu begale yra tokie misrus kad lyg tie chazar-zydziai visi… Tai todel jiems yra ir nesvarbu nei tautine kultura, nei religija, nei tautybe, nei nacija ir yyypac jie ”nepernesa” jokiu nacizmu bei antisemitizmu !!!
  Trampo naciai yra tie ‘zydai’, juk net ir jo dukra prieme judaizma. Na, o juda’izmas lyg pagal zodzio sakni butu tikejimas i Juda, kuris isdave Kristu. Taciau juk ju Dievas yra Serpent – Zaltys, o tai is tikro yra Liuciferis… Beje skirtingi rabinai savo dievu nurodo skirtinga butybe… Kai kam tai daug Dievu… Bet tikriausias ju dievas yra Valdzia ir Turtas !!! Tai ir viskas…
  Ju Talmud ir Tora niekina Kristu, mus vadina gojais. Beje ir Biblijos zydiska – tikroji versija mus vadina gojais, o angliskame veryime mes jiems esame ten vadinami vietoj gojai – nations. Kad nebutu mums zeidu zinoti ju tikrove, tikra ju poziuri i mus…net ir ”Krikscioniskoje” Biblijoje. Tai ju darbelis – irodymas kad Krikscioniu Baznycia is tikro yra ju ir musu Dievu yra is tikro ju Dievas – Liuciferis – Sviesos Nesejas. Juk tas trikampis su akimi yra visur kur krikscionybes simboliai…ir ne tik. Visur zalciai ir t.t. …
  Zydai sako – tai jie ikure visas religijas – skirtas ”dvasiskai” valdyti masems…
  Tai jie ikure visas ideologijas,- fiziskai ir mentaliai valdyti masems…

  Jusu pastraipa n9,10,11:
  Del to kad Lietuva yra sparciai keiciama ji nera kalta. Ji yra per maza, kad atsilaikytu didziuju kaimynu ir ypac pasauliniu, spaudimui bei visokeriopai invazijai ir protus, sielas bei namus…
  Isigelbejimas – zmoniu samoninimas skleidziant informacija apie tikraja pasaulio raida (…) ir jegu apjungimas su kitu tautu ”naciais” savo samoningumu… Aisku JIE tai zino ir neleis, jie gali sukelti baisu sunaikinima daugelio naciju. Link to sparciai stumia visus gojus…
  Nesuteiksime mes zydams nieko, nes jie mums suteikia ka nori. Jie yra suskirste Zeme i kelias zonas, kurios bus Pasaulines NWO dalys valdomos absoliucia diktatura. Ir mazai kas skirsis tose dalyse. Naikins visus, su kuriais neina susitarti. Iki NWO ikurimo. Vieninteles pasaulio pilietybes ir valstybes…
  Tad ne zydai yra Europos tauta, o Europa yra zydu ir tautos yra jos ”nacijos” – nations – goyim… Ir tai yra praktiskai jau absoliuti tvarka Europoje.
  Kodel Pranzucijoje ta geltonuju, o kitur teroristu antpludziai ?!
  Todel kad chazarai darosi tvarka ten, kur kazkas jiems netinka.
  Netinka musulmonai ir reikia juos pjudyti su krikscioniu valstybemis, netinka pranzucu nacionalizmas ir tinka Makrono zydiska kilme bei anti-nacionalumas…

  Jusu pastraipa n12,13,14:
  Lietuva tolerantiska. Lyg avis lauke salia aviganiu vilk-suniu…meee eee !
  Ziurime i ateiti. Jei zuti, tai po gera masina, o jei buti iskeptam, tai bent jau pagal geriausia delfinio Uzkalnio Restorano pateikta recepta ! :)
  Zmonijos vystymasis vyksta pagal Gamtai budingus jegu krypties – pasiskirstymo desnius. Dievas cia kazin ka daro… Istorija tai irodo ir mintis is tikro kyla, kad nesame mes Dievo atskaitos sistemoje,- o esame Velnio – Liuciferio.
  Dievas mus paleido laisvus savoms nuodemems issipirkti ir eigu mes gebesime (po viena individualiai) atsipirti velniui, tai gal grisime i jo sukurta Oaze Visatoje, vadinama Rojumi. Grazi pasakaite ?! Gal. O gali manyti ka tik nori…
  Tad Zmonija nieko niekada nesupras, nes einama yra i chaosa vis didesni…
  Info-amzius perekrauna zmogu, jis tampa neigaliu pasaulyje savo…
  Savo paties auka.
  Manau kad Zmonija nesivystys ilgai, o ”nusibaigs”, nes dvasiskai ji jau mazdaug 90% ”nusibaige”, o gal ir daugiau…
  Degraduos toliau, nes jei tiem valdantiem isliks prioritetas tiktai VALDYMAS IR TURTAI, Zmonija greitai isvis prazus… Prazus ir chazarai – ‘zydai” kartu arba siek tiek veliau…

  Jusu pastraipa n15,16,17:
  Vergove jau yra, tik zmones jau taip degradavo mentaliai ir dvasiskai, kad nesuvokia. Vergija yra ypac vakaruose… Ji mazesne buvo TSRS, Kinijoje ir net S. Korejoje. Didesne, nes vakaruos pavergti ir ”uzzombinti” bei lyg uzhipnotizuoti zmones yra dvasiskai, o ne fiziskai lyg buvo ar yra TSRS, Kinijoje, S. Korejoje.
  Vakaruose buvo kitas JU eksperimentas, kuris yra efektyvesnis, todel NWO kuriama tuo pagrindu tik siek tiek ”komunizmo” patirties pridedant. Komunizmas yra TOP ideologija tu chazaru – ‘zydu’ rases jau kelis tukstantmecius.
  Zydai yra viskas – nuo kairiuju iki desiniuju, bet kurios ideologijos sulai ir visko isradejai visur. Betgi ir baisiausiu dalyku, taip pat.
  Viskas yra zydu lyg astuonkoju (simtakoju) valdymo gniauztuose ypac ES, JAV ir aisku visai – Izraelyje. Jie susidare salygas ikurti savai diktaturai ypac tada kai rabinai is ju centro isake jiems pasikeisti pavardes ir vardus panasius i vietiniu gyventoju. Dabar ivesta antisemitizmo bausme ir mes netgi negalime nagrineti kas is tu tokiom pavardem yra zydas, o kas ne… Jie daro ka nori; organizuojasi ir daznai ju veikejai pasaulyje veikia lyg Mafija. MAFIA yra iliuminatu zydu org ir netgi vadinama rusu mafija is tikro yra zydu…
  Primenu ta ”sena chazaru” tauta yra ne maza ir pati galingiausia pasaulyje. Izraelis ka tik pasiskelbe esant PASAULINE GALYBE, kaip ir JAV…
  Chazarai ne reikalingi Zmonijai, o Zmonija yra ju namai ir tarsi nuosavybe su kuria jie daro ka tik panori… Juk pvz jie finansavo ir organizavo I-ji ir I-ji Pasaulinius…

  Jusu pastraipa n18,19,20:
  Antisemitizma niekas nekursto. Jis yra senas kaip Zmonija. Juk zinote dar iki Kristaus zydai buvo tremti. Tremti buvo is Ispanijos, Anglijos senai senai uz elgesi su kitu tautu vaikais. Grobimai, aukojimas savu dievu vardan, kraujo isemimo ceremonijos..satanizmas… Juk zydai uzsiunde Amerika ant Vokietijos I-jo Pasaulinio metu, todel Hitleris (dar ir del pasaulio zydu blokados Vokietijai tarpukaryje) ir nutare naikinti zydus.. Betgi naikinimas buvo pasigailint tu kilmingesniu – tikresniu zydu. Rabinai buve konclagriuose nurode kuriuos paleisti.
  Hitleris ir Leninas bei Stalinas yra zydai. Mao Cze Tung, taip pat.
  Sakote zydu disidentams turime buti dekingi ?!
  Taip. Sutinku. Ir dabar pvz angilobalistu website yra zydo Chosudovsky vadovaujamas… Jie opozicija ir pozija tuo pat,- nes jie nusistate VISKA KONTROLIUOTI Pasaulyje !
  Bet tarkim Sacharovas ir jo zydai opozicionieriai issklaide TSRS, taciau zydai bolsevikai ir komunistai (NKVD, KGB,,,,) sunaikino TSRS ir sandraugos salyse kelias desimtis mijiljonu zmoniu. Tai kuriu zydu nuopelnas (‘nuopelnas’) yra didesnis ?! Ar ne zydai ikure pvz Alkaida, ISIS, ar ne jie vadovaujami pagal Westley Clark ispejimas subombardavo Sirija, Libija, Iraka,…, ar ne jie dabar supa Rusija ir sunaikins WWIII jau simtus milijonu gyvybiu ?!
  Tai ar tai nesvarbu, kai sacharovai sugriove TSRS ?!
  Tikrai nera viskas taip paprasta – mes nenaikiname zydu net ir tu chazaru, tik norime kad jie butu geresni Zmonijai ! Tegul jie tai zino ir sustabdo ejima i WWIII !
  Juk pvz Izraelis neturejo iskart po jo ikurimo atakuoti arabu, Palestinos. Tai buvo – nieks nepaneigs ! Jei jiems reikia zemes, tada galejo su arabais susitarti tikrai. Juk pvz Sirija mazai apgyvendinta teritorija…
  Lietuva lietuviams ta prasme, kad neturetu Lietuva visapusiai ir aklai but paklusni vakarams ir bet kam ir bet kuria prasme. Tai ir viskas.
  As jums nesakiau kad valstybiu sajungos blogai ! Sakiau kad valstybes kurimas is nacvalstybiu yra blogai ir dargi sunaikinant visas tradicija tu uzimtu valstybiu, kaip tai daroma ES, NATO… As uz savanoriskas ir ne privalomas Sajungas, o ne diktaturas ir diktatus !
  Jusu kalba apie gyventoju daugejima atitinka NWO – Zmonijos populiacijos mazinimo iki 500 milijonu, agenda :)
  Juk kitaip tie daugejimai turi buti sprendziami – juk tautos veisiasi, nes tai kelias i JAV agresijos atremimo galimybe. Pvz Kinija jei but dabar tik kokie 300 milijonu gyventoju argi butu konkurente JAV ?! Dabar gi vien ranku kiekis kuria galia, o gi jie yra issilavine !

  Jusu pastraipa n21,22,23,24:
  Sutinku del globalaus ”rasizmo” ir super-nacizmo, kuris kuriamas zydu – chazaru pagrindu.
  Zydu opozicionieriai tiems satanistiskiems sionistams – iliuminatams, nieko negali, nes jie mazuma ir beginkle yra. Beje; jie visad visvien isisuka i tu sionistu – iliuminatu globa, kaip nutiko pvz K. Marksui, Leninui ir Stalinui, kuris beje slaptai buvo masonas…
  Todel ir sumoje ”nieko nedaroma” kad viskas JU itakoje, o kas bando veikti kitaip,- pas ta demokratija ateina pati – bombu pavidalu lyg i Jugoslavija, Sirija, Iraka, I…Iranui laukia eile, Rusijai taip pat. Juk rusai ”kitokia nacija” ir uzemusi perdaug teritorijos… O as jau senai turiu JAV Doc, kuriame yra nusakyta kad karai ateityje kils ir del gamtos istekliu, vandens, klimato kaitos…
  Karas arti jau.
  Zydai neicijuos moralumo ir gerio pazangos pasaulyje, nes mes esame goyjim – galvijai, kurie jau daug daug metu yra irasyti ju ‘sventose knygose’ lyg ju Dievo Isakymas…ir cia nieks nieko nepadarys.
  Laikas, Istorija eis ta kryptimi, kuia ejo ne musu valios liepimu jau tukstancius metu…, na o zydai yra, kad ir tie chazarai, tai tik lyg galbut is tikro Dievo Isrinktoji tauta is tikro su mumis elgtis lyg su ju avimis, eriukais – gojais…
  Aiskeja, kad is tikro yra tiesos tame isrinkime.
  Nera i Biblija itraukti visi butieji veikalai…
  Is tikro zydai zino savo bent 5000 metu istorija.
  Zino kad dievai – ateiviai buvo ju pirmtakai…
  O mes sukurti is tikro kiek kitaip ir kitu tikslu…
  Ziaurus buvo ju dievai…
  Ziaurus ir zydai, tie chazarai irgi…
  Juk judaizmas nera ta religija kuria mums pristato lyg tikejima i kazkoki gerybini ju x dieva…
  Yra kitaip…
  I butent iliuminatai jau senai senai nese ta tiesa – sviesa apie Zmonijos Istorija…
  Jie valdo, jie elgiasi pagal ju dievu prisakymus, pagal ju Tora, TALMUDA…, kur prisakyta neskolinti savam ir goju isnaudoti bet kuriom savo reikmem…
  Deja bet dauguma rabinu ir ypac CHABAD pagridinio zydu sektantizmo vadai tai zino ir propaguoja visa jega visame pasaulyje.
  Galimybe kad kazkas keistusi yra tiktai ju rankose; galvose ir sielose…
  Ju Dievu valioje…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. TS gali santazuoti? Landsbergio baime tebegyva? O gal vis tik santazuoti gali is uz kordono, tuos, neprisipazinusius…Ir ne tik santazuoti. Juk pasakyta “is ten neiseinama”. Isnesama…
  Smerkti kitus lengviausia, ypac tai megsta lietuviai kitu lietuviu atzvilgiu…

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. Jonuk,sugadinot visą straipsnį su tuo …PRISIPAŽINO.Kam prisipažino?
  Kai vienas kėgėbėšnikas prisipažino KGB skundikui, t.y. vienas kitam,o sąrašas laikomas pas tą patį KGB skundiką, Tamstai yra gerai,tada Tamsta užjaučiu.Teisybę pasakė,kad TS-LKD GALI ŠANTAŽUOTI.
  Ir tada suprantu,kodėl Tamstai Grybauskaitė ir TS-LKD yra PATRIOTIZMO viršūnė.Gėda.

  Thumb up 1 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Tūkstantmečio kartai psichologė siūlo profesiją rinktis ne pagal pavadinimą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (3)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities”
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (2)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (4)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...