Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Liepa 30 Penktadienis
 

Artėja pavardžių sprendimas

2016-05-06 11:05 | Nuomonių ringas | Komentarų (3)

Anatolijus Lapinskas. Asmeninė nuotr.


Anatolijus Lapinskas

Pranešta, kad Vyriausybė nesutiko su nelietuvių tautybės dvigubų pavardžių rašyba pasuose, t.y. pagrindiniame puslapyje tik valstybinės lietuvių kalbos abėcėlės raidėmis pagal tarimą, o nevalstybine kalba rašymą nepagrindiniame lietuviško paso puslapyje.

Vyriausybės nuomone, dvi pavardės, be jokios abejonės, leistų sukurti kelias to paties asmens tapatybes ir gerokai apsunkintų asmens atsekamumą, vykdant asmenų paiešką. Be to, įrašai nevalstybine kalba negalėtų būti naudojami oficialiai, taigi būtų iš esmės niekiniai. Tačiau pavardžių rašybą dar svarstys Seimas, nors į neigiamą Vyriausybės nuomonę jis turės atsižvelgti. Tokios naujienos pavardžių fronte.

Nemažesnė naujiena yra tai, kad jau trečias teismas leido asmenvardžius civilinės metrikacijos išduodamuose dokumentuose rašyti nelietuviškais rašmenimis. Kaip tik su civilinės metrikacijos dokumentais ėmėsi kariauti Seimo narys Valentinas Stundys. Šis fronto sektorius nemažiau įdomus, todėl jame pabūkime ilgiau.

Iš pradžių savo straipsnyje „Asmenvardžių rašymas dokumentuose: sąmoningai kuriamas teisinis chaosas?“ V.Stundys pagarbina teismus: „Visais atvejais teismai ragina įgyvendinti Konstitucinio Teismo valstybinės kalbos konstitucinio statuso doktriną“. Na ir kas gi gali būti prieš tai, kad valstybė užtikrintų lietuvių kalbos apsaugą, ar kad kalbą įvardytų kaip visų piliečių lygybės ir jų asmeninės sėkmės sąlygą?

Tačiau skaitykime viską, ką yra sakęs Konstitucinis Teismas. Savo 1999 m. nutarimu KT patikino, kad piliečio pasas yra oficialus dokumentas, patvirtinantis asmens ir valstybės nuolatinį teisinį ryšį, o esminės asmens vardo ir pavardės rašymo LR piliečio pase taisyklės turi būti įtvirtintos įstatymu. Visa tai, matyt, būtų buvę neblogai, bet V.Stundžio nelaimei tas pats Konstitucinis ėmė ir suabejojo savo 1999 metų išmintimi ir 2014-aisiais pavasariop pakeitė anąjį nutarimą.

Čia Konstitucinis rašo jau ne taip užtikrintai: „kai įstatymų leidėjui nustatant asmens vardo ir pavardės rašymo LR piliečio pase teisinį reguliavimą yra reikalingos specialios žinios, jis turi gauti specialių žinių turinčių asmenų ar institucijų, iš lietuvių kalbos specialistų sudarytos valstybės institucijos, turinčios įgaliojimus rūpintis valstybinės kalbos saugojimu ir vykdyti valstybinę kalbos politiką, aiškius siūlymus, į kuriuos įstatymų leidėjas negali neatsižvelgti“.

To negana, „laikantis Konstitucijos 14 straipsnio gali būti nustatytos ir kitokios asmens vardo ir pavardės rašymo LR piliečio pase taisyklės nei nustatytosios AT 1991 sausio 31 nutarimo „Dėl vardų ir pavardžių rašymo LR piliečio pase“ 2 punkte, kai jas keisti siūlo pagal LR įstatymus iš profesionalių kalbininkų – lietuvių kalbos specialistų sudaryta valstybės institucija, turinti įgaliojimus rūpintis valstybinės kalbos saugojimu“.

Voila! – sakytų prancūzai, o lietuviai – štai kaip! Tokiu būdu pripažinta, kad lietuvių kalbos specialistai kalbos reikaluose yra aukštesni negu politikai, nors tai jau tūkstančius metų žinoma praktika: “Caesar non supra grammaticos” – Net Cezaris nėra aukščiau už gramatiką. Gaila, bet nemažai Lietuvos politikų, tame tarpe ir gerbiamas V.Stundys to nepripažįsta ir mano, kad gramatiką turi tvarkyti politikai, o ne kalbininkai.

Viena pirmųjų jo straipsnio dalių vadinasi „Socialdemokratų iniciatyvos klystkeliai“. Čia apie Seimo narių G. Kirkilo ir I. Šiaulienės Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą. Aišku, kad tai politizuotas vertinimas, kitokiu atveju nebūtų minima autorių partinė priklausomybė. Jų nuodėmė, pasirodo, yra „užtikrinti vardo ir pavardės… teisinę apsaugą“. Kas čia blogo? Pasirodo, blogiau ir būti negali: „Tokia pozicija diskredituoja asmens tapatybės dokumento teisinę prasmę ir turinį, jo konstitucinį statusą, jį iš esmės prilygina prekės ženklo pažymėjimui“. Oho!

Tikrasis kelias, V.Stundžio nuomone, yra toks: įvairių frakcijų narių siūlymas “autentišką lotyniško pagrindo rašmenimis asmenvardžių rašymą, esant pirminiam dokumento šaltiniui, įtvirtinti papildomame įrašų skyriuje”. Dar pamini analogišką „Talkos už valstybinę kalbą“ variantą.

Tačiau šie siūlymai kertasi su Konstitucinio Teismo nurodytos Lietuvių kalbos komisijos išvada: išlaikant pagrindinį principą rašyti lietuviškais rašmenimis pagal tarimą, išplėsti galiojančią išimtį, esančią LR AT 1991 01 31 nutarime „Dėl vardų ir pavardžių rašymo LR piliečio pase“ ir ją taikyti ne tik užsieniečiams įgijusiems Lietuvos pilietybę, bet ir su užsieniečiu santuoką sudariusiems ir jo pavardę paėmusio LR piliečiams bei jų vaikams, t.y. visų jų pavardes rašyti lotyniško pagrindo rašmenimis.

Šios teisinės novacijos paliestų labai nedidelį skaičių Lietuvos piliečių. V.Stundys klaidina tautą, sakydamas, kad „nėra kalbinių bei teisinių argumentų, kodėl reikėtų keisti asmenvardžių rašymo LR piliečio asmens dokumentuose nuostatas“. Kartu pripažįsta, kad „dėl gyventojų migracijos… atskiri patikslinimai… reikalingi, bet jie neturi pažeisti visos lietuvių kalbos sistemos principų, kad nekeltų grėsmės jos savitumui“. Tačiau juk tie „grėsmingi pažeidėjai“ – lotyniško pagrindo rašmenys Lietuvos piliečių pasuose jau seniai įteisinti 1991 01 31 nutarimu.

Ir ką, ar gerbiamas Seimo narys per ketvirtį amžiaus užfiksavo kokius nors lietuvių kalbos principų pažeidimus, pajuto grėsmę mūsų kalbos savitumui? Minėtos nutarimo išimties išplėtimas ir su užsieniečiu santuoką sudariusiems LR piliečiams, garantuoju, jokios grėsmės nesukels. Naujovė dėl sutuoktinio pavardės palies tokį menką skaičių mūsų piliečių, vos įžiūrimą procento dalį, kad net ir norėdami jie jokio pavojaus kalbai nesukels.

Minėtame 2014 metų Konstitucinio Teismo sprendime V.Stundys randa ir jam malonią tezę: „netoleruotina, kad vardų ir pavardžių rašymo pase taisyklės inter alia įtvirtinančios nelietuviškų asmenvardžių rašymą LR piliečio pase, būtų nustatytos neįvertinus jų poveikio bendrinei kalbai, lietuvių kalbos savitumui, inter alia asmenvardžių rašymui“.

Bet juk tą įvertinimą Kalbos komisija davė jau ne kartą, jokio poveikio mūsų bendrinei kalbai ar lietuvių kalbos savitumui ištekėjusių už užsieniečių lietuvaičių nuotakų (juk iš esmės dėl jų labiausiai pergyvena V.Stundys) pavardės lotyniško pagrindo rašmenimis neturi ir neturės.

V.Stundys melagingai tvirtina, kad teismo sprendimai, leidę lietuvaitėms paimti jų vyrų užsieniečių pavardes yra priimti nepaisant Valstybinės kalbos komisijos nuomonės. Betgi ta nuomonė yra išdėstyta kaip tik Seimui adresuotoje išvadoje, todėl Seimo nariui ji lengvai pasiekiama.

Teisėjo Gintaro Seikalio už šį, neva prieštaraujantį įstatymams, sprendimą išvadinimas „politine marionete“ iš viso netelpa į galvą, toks teisėjo įžeidinėjimas tai Seimo nario vardo diskreditacija, ar V.Stundys už šį akibrokštą nesusilauks griežtesnio įvertinimo? Juk šis Apylinkės teismo sprendimas visiškai atitinka Konstitucinio Teismo 2014 m. sprendimo dvasią.

„Politinis proceso pamušalas“ – šioje dalyje vėlgi politikos ir gramatikos pynė. Čia kliūna visiems – merui R.Šimašiui, ministrui J.Bernatoniui, Konstituciniam Teismui už jo 2014 m. sprendimą, pagaliau net Lietuvių kalbos komisijai. Visi jie kartu, pasirodo, „sukuria asmenų diskriminavimo situaciją ir nenuspėjamas politines pasekmes“. Tai bent!

Straipsnio pabaigoje V.Stundys, beje, pagal išsilavinimą lietuvių kalbos mokytojas, kažkodėl darkart žengia į politikos balą, apkaltinęs Valstybinę lietuvių kalbos komisiją „socialdemokratų politiniu liokajiškumu“, o teismus, teisėjus, seimus, politikus dar ir prigrasinęs nekeisti, o tik ginti valstybinės kalbos konstitucinį statusą. Ar ne per daug politikos dėl mūsų kalbos?

Komentarai

 

 

 
  1. Apie pavardžių rašymą pasuose. Čia Lietuva ir tuo viskas pasakyta.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. “Caesar non supra grammaticos”. Ar supras šią tūkstantmečio išmintį dvigubų pavardžių entuziastai?

    Thumb up 1 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką dovanoti krikšto tėveliams?
Sportas tampa madingu
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...