Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Sausis 27 Ketvirtadienis
 

Ar Rusijos juodosios technologijos gimsta Lietuvoje?

2015-01-12 21:59 | Nuomonių ringas | Komentarų (214)

Prof. Vytautas Landsbergis. KK nuotr.

Taip, ko gero, šis tvirtinimas nėra be pagrindo. Kam dėti tiek pastangų bandant susitarti su Rusijos kanalo vadovais ar “prispausti” mūsų retransliuotojus? Juk rusiškų televizijų juodąjį darbą puikiai atlieka ir tam tikros Lietuvos televizijos. Pakanka vieną kitą kartą pasižiūrėti “Lietuvos ryto” tv laidas “Nuoga tiesa” arba “Patriotai”.

Šios laidos, vedamos “ypatingos” žurnalistės Rūtos Janutienės, Lietuvos įvykių padangę nušviečia ypač tendencingai. Ko norėti, jeigu jos retorikoje žodis “patriotas” prilygsta patyčias reiškiančiam keiksmažodžiui, o laidų metu žiūrovui susidaro aiškus įspūdis, kad Lietuvos valdžia – tai vagys ir apgavikai. Viskas “mūsyse” blogai – pradedant nuo Nepriklausomybės paskelbimo, Sąjūdžio vadovų ir baigiant dabartine mūsų prezidente Dalia Grybauskaite.

Šią žurnalistę vadinu “ypatingąja”, nes puikiai prisimenu laidas, kuriose ji tarsi “įsikibusi į skvernus” persekiojamam žmogui, nei per žingsnį nuo jo neatsitraukdama, berdavo savo klausimus ir kaltinimus. Mes, žiūrėdami į tai, galvodavome: iš tikrųjų, matyt jis to nusipelnė, jeigu iš nieko susikrovė milijonus, “rūmus” pasistatė. Net ir tada likdavo labai nemalonus prieskonis nuo brutalaus žmonių persekiojimo. Gal jie ir buvo kalti, bet šitaip aršiai užsipulti žmones gali tikra ne kiekvienas žurnalistas, o tik tie, kurie turi “ypatingų” sugebėjimų, o gal ir “ypatingą” statusą. Kas žino? Tiesa, vėliau “ypatingoji” žurnalistė susirado panašių į save padėjėjų.

R.Janutienė, duodama interviu “Lietuvos ryto” tv žurnalistei D.Žeimytei, skundėsi, pasitelkusi nušalintojo prezidento R.Pakso retoriką, kad ją ne tik apvogė, bet apš-ko išplatindami jos knygos “Raudonoji Dalia” angliškąjį variantą Briuselyje. Manau, kad parašydama tokią knygą autorė apdergė pati save. “Ir kam gi tai naudinga?” – detektyvės tonu klausė R.Janutienė.

Galėjome iš karto atsakyti, kad naudinga tik jai pačiai, “ypatingajai” žurnalistei.

Prieš pat prezidento rinkimus išleista knyga, juodinanti prezidentę D.Grybauskaitę, nepasiekė savojo tikslo. Įtaru, kad mažai kas ją skaitė ar bent ja patikėjo. Lietuvos žmonės pasirodė visai nekvaili ir ant “ypatingosios meškerės” neužkibo. Ėmė ir antrąjai kadencijai išrinko Dalią Grybauskaitę. Oi, kiek pykčio ir dantų griežimo teko “ypatingajai”. Net ir dabar, vesdama savo garsiąsias laidas, jeigu tik pradeda kalbėti apie jos nekenčiamus žmones, tiesiog spinduliuoja pykčiu, veidas nemaloniai persikreipia, todėl operatorius verčiau nukreiptų kamerą nuo jos.

Visgi tenka pripažinti – “ypatingosios” žurnalistės pyktis tikrai nuoširdus, einantis iš pačios širdies gelmių. Neabejotina, kad to nepavyktų padaryti dirbant vien tik už pinigus, kad ir labai didelius.

Be abejo, žurnalistė gabi. Kaip puikiai ji sugeba bet kokį dalyką pakreipti į kitą pusę. Kai jos laidoje buvo plakama prezidentė Dalia Grybauskaitė už sakinį, kad Rusija turi visus teroristinės valstybės požymius, nuomonės telefonu buvo paklausta prezidento Valdo Adamkaus. Nors prezidentas net kelis kartus pakartojo, kad D.Grybauskaitė pasakė teisybę ir jis sutinka su jos nuomone, savąją būtų išsakęs kiek kitaip. Vos telefono ryšį atjungus, laidos vedėja nedelsdama reziumavo, kad prezidentas V.Adamkus prezidentės D.Grybauskaitės nuomonei nepritaria. Gal R.Janutienė mano, kad žiūrovai mato ir girdi vien tik ją, vienintelę, “ypatingąją”.

Ką gi, grįžkime prie vadinamojo skandalo Briuselyje. Vargu, ar kam nors ten R.Janutienės knyga buvo ir bus įdomi, net ir išversta į anglų kalbą. Tačiau nekyla jokios abejonės, kad “skandalas” buvo naudingas kaip puiki reklama naujai R.Janutienės knygai apie Landsbergių šeimą. Reikia pripažinti, kad R.Janutienė tikrai suinteresuota sutrypti visą Landsberių šeimyną pradedant seneliais, baigiant anūkais. Iš kur šitokia baisi neapykanta?! Kartais pagalvoju – gal žurnalistė taip pat pretendavo į tą garsųjį tvartelį, kurį V.Landsbergis iš kažko atsiteisė, ir apie kurį buvo tiek daug rašyta ir kalbėta. O gal esama dar kitokių aplinkybių? Juk ne vien už pinigus išugdoma tokia neapykanta.

Paskaičiau R.Janutienės interviu apie jos naująjį „šedevrą“ „Lietuvos ryto“ laikraštyje (kas pamiršo – tai buvusioji „Komjaunimo tiesa“). Interviu ėmė LR korespondentė Asta Kuznecovaitė. Turiu pripažinti, kad mane ir mano bičiulius pribloškė toks baisus cinizmas bei purvo liejimas ant prof. V.Landsbergio ir jo artimųjų.

Mano draugų ratas priklauso kartai, augusiai pokario metais. Mes visi – paprasti viduriniosios klasės inteligentai: inžinieriai, mokytojai, gydytojai, menininkai. Niekas iš mūsų netapo milijonieriais (gal todėl, kad iš mūsų nebuvo nė vieno kolūkio pirmininko), bet neverkšlename, nekeikiame viso, kas lietuviška, ir domimės tuo, kas vyksta mus supančioje aplinkoje.

Puikiai prisimename pirmuosius Sąjūdžio žingsnius ir patys dalyvavome daugiatūkstantiniuose mitinguose. V.Landsbergis visada žengė Sąjūdžio iniciatorių grupės gretose. Ir tikrai, žmonės skandavo: „Lansd-ber-gis – Lie-tu-va!”.

Kaip buvo netikėta išgirsti R.Janutienės teiginį, kad jis ten pateko per nesusipratimą dėl pavardžių. Ir kokie beviltiški kvailiai buvo tie Sąjūdžio iniciatoriai, kad supainioję pavardes, savo pirmininku išsirinko V.Landsbergį. Ir atsitik man taip! Nežinia, gal tie garsieji filosofai, anot R.Janutienės – Sąjūdžio sumanytojai, tuo metu jau buvo užsienyje, todėl nebuvo kam „nesusipratėlių“ klaidų taisyti. Šiaip ar taip, nepriklasomybės kovų verpetuose jie nedalyvavo, nes tada jau buvo įsikūrę užsienyje. O štai V.Landsbergis buvo čia, su mumis. Žmonės prisimena jo aiškius ir drąsius pasisakymus, kuriems visi mitingų dalyviai plojo. Nuo tada ir atsirado šūkis: „Lands-ber-gis – Lie-tu-va!”. Kad ir kokį purvą bepiltumėte ant Landsbergio pavardės, iš mūsų atminties tų šūkių ir tų dienų neištrinsite.

Pavardžių supainiojimai – tai beveik tokia pati magija, kaip ir tai, kad veik prieš dešimtmetį sudegusios sodybos pelenuose, staiga prieš porą metų apsilankiusi R.Janutienė iš degėsių krūvos ištraukė sveiką lagaminą su aprūkusiais, bet išlikusiais slaptųjų bylų dokumentais. Ne kitaip, kaip Švenčiausioji panelė Marija padėjo…Štai ir medžiaga, kurią kadaise R.Janutienė gavo nei tai iš amžinąatilsį Gedimino Ilgūno, nei tai pasitelkusi dedukcijos metodą suprato, kad jos reikia ieškoti komunistų partijos slaptuosiuose archyvuose. Ir štai, dar viena sėkmė, R.Janutienė, kaip pati sako, perėmė komunistų partijos archyvą. Dabar beliko kuo greičiau parašyti knygą.

O kiek įdomybių žmogus gali sužinoti vien pasiskaitęs R.Janutienės interviu „Lietuvos ryte“. Pasirodo, ne tik D.Grybauskaitės tėvas, bet ir V.Landsbergio tėvas V.Landsbergis-Žemkalnis buvo partizanas. Ar tik ne jis dalyvavo raudonųjų partizanų žygyje sudeginant Klepočių kaimą? Kodėl gi nepadarius ir tokios išvados? Juk taip lengvai dėliojasi teiginiai, kad, gink Dieve, ne KP pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas buvo sovietų valdžios stumtelėtas link Sąjūdžio lyderių, o “išlepintas muzikologas” V.Landsbergis.

Tikrai, vieni stebuklai dėjosi Lietuvos kelyje į Nepriklausomybę. O gal visgi jie vyko „ypatingosios“ žurnalistės galvoje, kurstomoje nesuprantamos, bet tikrai nuoširdžios neapykantos.

Ai, ai, ai… kiek daug prirašyta tame nuostabiame R.Janutienės interviu „Lietuvos rytui“. Visko nepakomentuosiu. Tik noriu pasakyti, kad V.Landsbergis visada turėjo savo aiškią nuomonę, nepaisydamas tų „galingų asmenybių“ (gal R.Janutienė turėjo galvoje A.Štromą ir T.Venclova?). Ir tą savo nuomonę jis, „nevyniodmas į vatą“ drąsiai ir gan tiesmukiškai dėstė. Daug kam tai nepatiko! Būtent dėl tiesmukiškos savo nuomonės sakymo ir būtų galima V.Landsbergį ir D.Grybauskaitę pavadinti dvasios broliais. Dar ir dėlto, kad jie visada stengėsi būti Lietuvos pusėje ir bet kokiomis aplinkybėmis ją ginti. Daug kam ir dabar tai nepatinka.

Dar vienas kaltinimas V.Landsbergiui, kad jis „neidavo į mūšį“ vienas prieš vieną. Dar ir kaip eidavo! Atsimenu, kai jį egzaminavo vienas iš to meto garsių Rusijos žurnalistų, prieš kurį neatsilaikydavo rimti politiniai veikėjai. Tačiau V.Landsbergis atsilaikė, dar ir kaip! Tai buvo Persijos įlankos karo metu, Irakui užpuolus Kuveitą. Prisimenu, kad mes su bendraminčiais žiūrėjome laidos transliaciją ir džiaugėmės jo taikliais ir protingais atsakymais. Galėjome tik dėkoti Dievui, kad turime tokį protingą Nepriklausomybės lyderį. Nuo tada mūsų nuomonė apie V.Landsbergį galutinai susiformavo.

Ar „ypatingoji“ žurnalistė R.Janutienė mano, kad jau nebėra gyvų Nepriklausomybės kovų pradžios liudininkų? Pasak jos, jei kas ką ir žino, tai iš vadovėlių. Kitaip nerašytų tokios netiesos, kad tuometinis parlamentas (tarpkitko, tai buvo Aukščiausioji Taryba), vadovaujamas V.Landsbergio, iškėlė rankas ir išsibėgiojo. Ar ji pamiršo, kiek tai Aukščiausiąjai Tarybai teko sunkių išbandymų laikotarpis pradedant Rusijos boikotu, jedinstveninkų puolimu iki pat Sausio 13-osios įvykių. Anksčiau laiko buvo paskelbti rinkimai tam, kad pagal Konstituciją būtų išrinktas naujas seimas (ne Aukščiausioji Taryba). Tą patį, kiek vėliau, padarė ir estai. Tik jie savo Aukščiausiosios Tarybos pirmininką gerb. Riūtelį paskelbė pirmuoju Estijos prezidentu po Nepriklausomybės atkūrimo. Mūsų veikėjai, deja, kiek besiginčijo, to padaryti nesugebėjo. Tačiau faktas lieka faktu – V.Landsbergis buvo pirmasis po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aukščiausiasis vadovas, tai yra prezidentas. Kito tada neturėjome. Užsienio šalių vadovai ir diplomatai taip į jį ir kreipdavosi.

Tarp kitko, tai V.Landsbergiui turime būti dėkingi, kad sugebėjo rasti bendrą kalbą ir įtikinti tuometinį Rusijos vadovą B.Jelciną pasirašyti sutartį apie sovietų armijos išvedimą iš Lietuvos. Tai ir buvo padaryta visų mūsų džiaugsmui.

Kiek purvo bepilstytų ant iškilių Lietuvos žmonių įvairūs rašeivos, kiek bebūtų bandoma persukinėti faktus iš dešinės į kairę ir atvirkščiai (pasitelkiant magiją ar be jos), Lietuvos žmonių atminties ištrinti ir sutrypti, sulyginti su žeme Lietuvai nusipelniusių asmenybių nepavyks. Gal kas ir tikisi su ta purvo lavina išplaukti labai aukštai, bet teneapsigauna. Nemaža dalis Lietuvos žmonių tokiems jaučia tik panieką.

Aušra Skerstonienė

Komentarai

 

 

 
 1. Greitai sužinosim, kad 1991 metais ne lietuvių tauta, o komuniagos su visokiais burokievičiais, jeramlievičiais, šviedcais, tomaševskiais ir ivanovais iškovojo Nepriklausomybę, o Sausio 13-ąja Vilniaus TV bokštą, Liepos 31-ąja Medininkus puolė pasiūtę landsbergistai- sajūdistai? Tfu! Neatrodo, kad peržengtos visos ribos?

  Thumb up 2 Thumb down 5

 2. Labai teisingas straipsnis, dziugu kad yra tokiu ismintyngu zmoniu. Daugumoj komentaru tai kliedesiu kratiniai, As stebiuisi tokiu zmoniu bukumu, nesuvokimu realybes. Prefesorius protingesnis uz jus kartu sudejus. O Janutiene sugraus jos pyktis ir melas

  Thumb up 2 Thumb down 9

  • Kaip beraštis, taip ir beretė.
   Kiek klasių baigei ? 2-3 , tikrai ne daugiau :) eiti viešintis tikrai nederėtų.

   Thumb up 6 Thumb down 1

 3. Tata vakar ir vel sudrebino burzuazini pasauli:
  -Ar Sausio 13 Paryzius isejo i gatves su plakatais As Sajudis!
  -Ne! Maskvieciai isejo ginti lietuviu Laisve…
  Mir Druzba Zvacka!
  Su Pergale, ponai karininkai ir ponios pulko damos!

  Thumb up 4 Thumb down 7

 4. Skaitau ir netikiu savom akim, koks str. aiskumas, dar karta goriene pasirode vism grazume, ka senatve ne uz kalnu, reikia binusus rinkti, apsirupint ateitim. Tu ponia redaktore esi paprasciausia siandienine marionete, kuria galima naudotis, kaip pasluoste, tu unikalesne nei janutiene, ka gi dabar belieka laukti ka paturavos ar parasys didzioji rasytoja vidmante jasiukaityte. Gorien tu kaip ta salamandra…fu

  Thumb up 9 Thumb down 5

  • KK KAILIO NEVERTĖ. JIS VISADA PALAIKYDAVO LANDSBERGĮ. TIESA, ITIN UNIKALIA FORMA BEI IŠSKIRTINIAIS METODAIS

   Nereikia nieko įžeidinėti.
   Aišku, klaiku, kai verčiamas kailis, ar dirbama “už atlygį”. TAČIAU ČIA- VISAI KITAS ATVEJIS! Tik vizualiai atrodo, jog KK “keičia kailį”. Iš tikrųjų gi yra visai kitaip. KK VISADA PALAIKYDAVO LANDSBERGĮ. KK visada veikė prolandsberginio sparno palaikymo kryptimi, ir tai darė IŠ IDĖJOS. Ne “už atlygį”, o iš idėjos.
   KK visada palaikydavo Landsbergį ir prolandsberginį sparną. Tik šis palaikymas būdavo ( ir tebelieka) itin unikalios bei retos formos bei išskirtiniais metodais. Pasakysiu tiek, jog…jei čia būtų talpinami vien tik tiesmukai Landsbergį šlovinantys straipsniai, tai KK skaitytojų auditorija sunyktų, ir “neliktų ko agituoti”, kaip sakoma.
   Todėl VIZUALIAI kartais galėdavo atrodyti, jog KK “yra prieš landsbergizmą”. Bet tik vizualiai. Esmė visada buvo viena ir ta pati. KK visada veikė Landsbergio bei prolandsberginio sparno palaikymo kryptimi.
   Beje, redakciniuose straipsniuose Landsbergis nėra kritikuojamas niekad. Tokia “prabanga” leidžiama tik autoriams, ir tik retsykiais. Vardan vizualumo, vardan dėmesio nukreipimo nuo esminės kelrodės. O po to atsiranda straipsniai ( kaip šitas), kuriame visi Landsbergio kritikai išvadinami “rašeivomis”…
   ‘Savi į savus”- irgi metodas…
   Taigi, manau, jog mažai klystume, tardami, kad KK yra Landsbergio projektas. Faktai bei jų simbiozės byloja apie tai…

   Thumb up 4 Thumb down 3

   • Jei idėja tik nore būti su kažką arba prieš kažką ,… Labai tikėtina kad Jūsų traukinys jau seniai nuvažiavo .O Tamsta likote perone su tuo senu savo plakatu rankose ..AŠ UŽ KAŽKA BET PRIEŠ TA IR ANA. Manau teisingai daro KK kad publikuoja įvairius str. pateikiama informacija turėtu būtį plačiai atspindima..Nors dėl autorės kai kurių teiginių bučiau linkes dar labai pasiginčyti ..bet tai ne priežastis negerbti to žmogaus . Klaidos to žmogaus gyvenimas. ..bet kas mes patys būtume jei jų nedarytume. ? ar Saulėlydis jų nedarė ? darė ..ir dar kiek ..todėl taip ir pyksta ant V.L.

    Thumb up 2 Thumb down 6

 5. Iš autorės rašto supratau , kad ji ir jos ratas tai inteligentija.Tai turėtų būti mokslo ragavę , mąstantys žmonės.Apie Janutienę nekalbėsiu.Bet kad taip išgarbino kai ką, tai iš nuostabos sunku atsipeikėti.Ar ,inteligentai, žinote,kiek procentu liaudies išsirinko Prezidentę.Ne? Tai toliau su jum nebėra apie ką kalbėti.Tai jau galo pradžia ,o gal ir toliau…

  Thumb up 6 Thumb down 4

  • Tiesiog jie galimai kitų nelaiko žmonėmis…
   Juk čia duota suprast, jog tie, kas prieš Grybauskaitę ir Landsbergį, tas yra prieš Lietuvą !!!

   Thumb up 10 Thumb down 5

 6. žiūrėkite ne į Grybauskaitės ir papunio neužmirštuolės žiedlapius, o į esmę – į gėlytės viduriuką, kuris yra išryškintas. Ir ką matote??? Tai juk satanistų (masonų) ženklas: ragai, apversta penkiakmpė… Stebėkite visus žinomus pasaulio masonus ir pamatyusite, kaip jie pirštais rodo šį ženklą (ragus), taip išpažindami savo dievą – Liuciferį, šėtoną. Ir štai šis simbolis tampa mūsų Valstybės simboliu???? Siaubas…

  Thumb up 6 Thumb down 5

 7. Jei Grybauskaitė būtų sausio 13 kovojusi, neužmirštuolės nesisegtų, o prisisegtų Trispalvę arba Vytį, o ji tada tarnavo Burokevičiui.

  Thumb up 9 Thumb down 2

  • Vardan tiesos dar kartą primenu- D. Grybauskaitė niekada nebuvo nei M. Burokevičiaus vadovautos LKP narė, nei, juolab, LKP CK ar kitokios LKP struktūros darbuotoja.
   Daugelis požymių rodo į tai, kad ji jau 1991 metais buvo Landsbergio žmogus. Tik tai nebuvo viešinama. Tik 2009 metais atsiskleidė tas ryšys…

   Thumb up 3 Thumb down 6

 8. Pasipylė “kremliaus trolių” komentarai. Dabar, kai nukrito rublio vertė, jiems – vargšeliams tenka darbuotis trigubai. Užuojauta informacinio karo kareivėliams!

  Thumb up 5 Thumb down 13

 9. „Neužmirštuolės“ akcijos globėja Prezidentė ir KGB stukačiaus-dėdulės sukurta konservatorių partija iškeitė tautiškumą į masonerijos „Neužmirštuolės“ simbolį! Prieš metus nuoširdžiai susijaudinęs heraldikos specialistas Jonas Bytautas, pamatęs Jus ir Prezidentę, konservatorių ir liberalų „elitą“ Sausio 13-osios proga įsisegusius šį ženklą ir kviečiančius tai daryti visus, priminė, kad Neužmirštuolės žiedas yra plačiai žinomas masonų simbolis, nuo 1926 m. buvęs „Zur Sonne“ Didžiosios ložės simboliu, vėliau tapęs nacistinės Vokietijos Wermacht ginklavimui aukų rinkimo simboliu.

  Thumb up 10 Thumb down 4

 10. Ar Rusijos juodosios technologijos gimsta Lietuvoje?
  Manau, kad taip. Ir konkrečiai, ne bet kur, o po juodąja Patriarcho berete.

  Thumb up 17 Thumb down 1

 11. Ponui ,Gerb.Lansbergiui,,kad Jus esate,,CIA ir dabar..Aciu,,Jus esate Sviesulys,,P.s..tik nekreipkite demesio I neigiamus,,nes Loja ,,kolorado vabalai,,Tegul Loja KIEK tik nori, O mes Jumis didziuojames ,! Dar didelis Aciu autorei uz teisinga straipsni.Sku metu geriausias ir teisingiausias straipsnis.

  Thumb up 4 Thumb down 20

  • Ar dar nenusibodo džiaugtis? Juk jau seniai nugalėjote! Jau ir KK atvirai su jumis, ir su Landsbergiu…
   Šiandien KK kaip niekas kitas išgarbino Landsbergį, bei iškoneveikė jo kritikus. Tad galėtumėte ir KK padėkoti. Nes KK juk savo gerąja valia šį landsbergistės straipsnį įdėjo. O laisva valia bei pritarimas visada vienu žirgu joja….

   Thumb up 8 Thumb down 5

  • Tik nepamiršk po tokių šiltų padėkos žodžių, būtinai nubėgti dar ir pasiklonyti (pasiklonyti- t.y. pabučiuoti ranką).

   Thumb up 13 Thumb down 1

   • nauja žodžio pasiklonyti reikšmė šių dienų realijose – ne pabučiuoti ranką, o pabučiuoti užpakalį, nes tik tokiam veiksmui reikia iš tikro nusilenkti kone iki pat žemės, o nuo to jau labai arti ir lindimas be muilo į vieną vietą tam, kuriam klonijiesi. O rankos bučiavimui aplamai jokios prasmės nebeliko. Visus klonius vienija šūkis: visų šalių kloniai klonikytės. O kloniai klonijasi, klonuojasi ir taip dauginasi

    Thumb up 3 Thumb down 1

 12. Prie SSSR Gosbanko Lietuvos padalinio veikusi ūkiskaitinio inkasacijos susivienijimo Lietuvos respublikinė valdyba turėjo savo ginklų fondą, kurio naudojimą, tvarką nustatydavo Maskvos emisarai ir respublikos (sovietinės) vidaus reikalų ministras. Tame ginklų fonde, kuris naudotas pervežant Gosbanko pinigus ir vertybes, buvo koviniai sovietų armijos automatai „Kalašnikov“ ir TT pistoletai. Man kilo mintis (o ir jaučiau pareigą) tais ginklais apginkluoti tuometinį AT Apsaugos skyrių. Apsisprendžiau po 1991 m. sausio 8 d. Įvykių ir ėmiausi konkrečių veiksmų.

  Manau, kad sausio 11 d., po posėdžių ir pasitarimų AT posėdžių salėje (dabar Kovo 11-osios salė), priėjau prie V. Landsbergio ir pasiūliau jam suorganizuoti ir pristatyti 2 šarvuotus „KAMAZ“ automobilius ir ginklų (kovinių automatų ir pistoletų) LR AT gynimui.

  Kaip dabar atsimenu kreivą p. V. Landsbergio šypsenėlę ir jo žodžius: „Vaikeli, negi galvoji, kad tau bus leista visa tai pristatyti į okupantų su šarvuočių postais apsuptą AT? Gal nebent vieną, kitą pistoletą įsidėjęs į deputato lagaminėlį (parodė į mano juodą su rankenėlėm portfeliuką, kokie pirmą LTSR AT darbo dieną buvo išdalinti visiems deputatams, su kuriuo aš visada vaikščiodavau, taip pat ir dalis mano kolegų su jais nesiskyrė) galėsi prasmukti pro kariškių ir saugumiečių kordonus“. Šie LR AT pirmininko žodžiai nebuvo iš piršto laužti. Verta pacituoti AT Apsaugos skyriaus vado A. Skučo prisiminimus apie sausio 9-12 d.: „Negaliu apibudinti to jausmo, kai žinai, kad žūtis yra neišvengiama. Tiesiog pasitikrinau kiek turiu šovinių. Pagalvojau, ar visi mano įsakymai tikrai perduoti, dar užėjau į V. Landsbergio kabinetą. Jis sėdėjo prie stalo ir kažką rašė (…). Tada supratau, kad visi buvome susitaikę su neišvengiama žūtimi“. (Skučas A.A. (2012) Pėstininko užrašai – Vilnius, „Valstybės žinios“, 2012,-512p. (cituota p.313-314).

  Vis dėlto p. V. Landsbergis perdavė A. Skučui mano pasiūlymą.

  A. Skučas prisimena: „Visai į sausio 11-osios pavakarę mane pasikvietė V. Landsbergis ir pasakė, kad nedelsiant turiu susitikti su V. Baldišiumi – dėl ginklų gavimo“ (ten pat, p. 314).

  O buvo taip. Tą pačią sausio 11 d. susitikome su A. Skuču ir aptarėme mano pasiūlytą operaciją.

  AT Apsaugos skyriuje nuotaikos buvo niūrios. Paprašiau, kad A. Skučas savo skyriaus vardu parašytų man raštą, prašydamas laikinai perduoti AT apsaugai keturis „Kalašnikovo“ sistemos automatus (AK72), penkioliką TT pistoletų ir po tūkstantį automato ir pistoleto šovinių jiems. Prieš tai aš išsiaiškinau, kad toks rezervas buvo Inkasacijos valdybos ginklų fonde. Likę ginklai kas dieną buvo naudojami pinigų ir vertybių pervežimo saugumui Lietuvoje užtikrint. Šios banko funkcijos buvo vykdomos ir atmintinų sausio įvykių dienomis, užtikrinant atsiskaitymus grynais tarp Lietuvos įmonių ir gyventojų bei normalią prekybos tinklo veiklą.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 13. Ar pats tėtušis ar dėdulė, kaip jį ten teisingiau pavadinti (?), nėra didžiausias juodųjų technologijų naudotojas?

  Thumb up 21 Thumb down 1

 14. niekaip nesuprantu ,nagi letuveleje jau prieskarines vokietijos situacija ,, lyg fiurerui ateinant i valdzia , ta pati baimes atmosfera ,tie patys pasiklykavimai, draudimai , grasinimai , sukarintu formuociu kurimas , neribotu teisiu jiems suteikimas , beribis susireiksminimas ,, betgi ,, betgi gal dar nedaejom iki gestapo atatikmens ir ss metodu ,, gal;gi dar proto turedami , ar bent kruopelytes sazines , o morale priesingai Vasiliausko nuomonei , dar LAIKYDAMI sio pasaulio dimensija , negalime susitelkus pareikalauti ,,,,, nagi uzteks ,, tyciotis , beprotnami kurt ir tauta uz jau visiskai valdomus avinus laikyt ,,,sau visiskai pavaldzius zombius gimdyt ir uz ju nugaru sistemine beteisiskumo piramide vis aukstint ,, galgi ,,jau dabar ,, delsimas jau tolygus mirciai , juk taip ciniskai akiplesiskai teisinguma ignoruojant , akyvaizdziai suriedinami , supriesinami , bet kokia vilti atimant i kampa varomi , nuprotesim ,parsiduosim, isnyksim , indenu likima prisieme svetimsaliu , nauju okupantu , visokio raugo bemoraliu , belyciu , personu itakoj atsidure , tik rezervatu patapsim ,, klaiku ,, ale ,, kada gelbekimes saukiatys balsai jau tik tyruose begirdeti , o gobsumas ir valdzios siekimas auksciausiu lygiu , patapo bemorales sistemos naujos morales dimensija ,, vargu bau ten atsiras drasuolis pasakysantis,,, karalius nuogas , stai jis , su visa svita ,,o tauta , is avinisko nuolankumo prabudus nedelsiant pareikalaus ,,, apkaltos ir tiurmos ,, galgi tada ,, ,,, ex ,, tegu viltis visgi zuna paskutine ,, nagi ,,, mes jau pasmerkti ,,

  Thumb up 6 Thumb down 2

  • O kas ir ko turi bijoti? Čia nuo kiekvieno žmogaus priklauso asmeniškai. Arba esi laisvas savo viduje, arba esi vergas. Paprasta.

   Thumb up 6 Thumb down 0

 15. Per 24 metus viskas apsisuko ratu ir pamatem,kad niekas nepasikeite.Tik Lietuva istremta ir vel liko.Tremimai atsinaujino 1990m. Kovo 11-aja diena oficialiai. Ir paspartinti buvo 2004m.,kai vergai patys nusprende parsiduoti uz alaus buteli i skalbimo milteliu pakeli.

  Thumb up 14 Thumb down 0

  • Įvairioje lietuviškoje žiniasklaidoje vis dažniau, kartas nuo karto pasirodančiuose autoritetingų specialistų vertinimuose ryškia linija praeina, kad šiandieniniai “savanoriškos” emigracijos “ekonominiais sumetimais” mąstai viršija 1941-1959 trėmimus iš Lietuvos.

   Thumb up 14 Thumb down 0

    • Tai įvyko ir Landsbergio dėka, kurį šiandien KK taip išgarbino, kartu pasmerkdamas bet ką, kas tik drįsta kritikuoti “profesorių”. Deja, jau ne pirmą kartą…
     Ir nereikia čia įrodinėt, jog “KK sau, o autoriai sau”. Tai pasakos iš klaikiųjų sapnų karalystės, esą “žirgas-sau, balnas- sau, raitelis-sau” …

     Thumb up 7 Thumb down 0

 16. J.Marcinkevičių prisimenant :
  …Savo rankomis jie laikė apglėbę ne svetimą, ne užgrobtą, o SAVO žemę, jų akys buvo pakeltos į SAVO dangų, o į automatų šūvius jie atsakė skanduodami: Lie–tu–va! Jie ir krito su šiuo žodžiu lūpose, nunešdami jį prie Dievo kojų…

  Kur šiandien mūsų žemė, kam atiduota, kam parduota ? Kam reikia “dėkoti” už tai ?

  …Ne keršto šaukiasi mūsų širdys. Teisingumo šaukiasi, jeigu jis dar yra šiame pasaulyje.Žmogiškumo, jeigu jis dar visiškai nesutryptas. …

  Thumb up 13 Thumb down 0

  • Trecdalis Lietuvos teritorijos net nezinia kam atiduota.Ir nezinia,kas tai nusprende padaryti.Net Nemuno upe pardavimui paruosta.Irgi nezinia,kas turi tokia teise spresti.

   Thumb up 12 Thumb down 0

   • – dar girdėjau kalbant kad Gedimino bokšta amerikiečiams išnomavo ,..sako tomahawk raketas statis ..gintis nuo rusų .

    Thumb up 8 Thumb down 2

 17. Cia jau pila purva ant Janutienes landsbergine berete. Saunuole Janutiene, viska parase teisingai. Jau zmones atsipeikejo ir pamate tikraja landsbergio puse.

  Thumb up 15 Thumb down 3

  • o po Garliavos įvykių ir susikukavimo su alio marija pamatėme ir Janutienės kitą pusę

   Thumb up 7 Thumb down 3

   • Nemanau, kad R.Janutienė tokia kvaila ir rašys ne tiesą, žinant kaip V.Landsbergis mėgsta bylinėtis :)
    Palaukim ir perskaitykim knygą, bus lengviau diskutuoti.

    Thumb up 11 Thumb down 1

   • Po Garliavos įvykių ir pats Landsbergis, “mėtydamas pėdas”, į kitą pusę išsivertė…

    Thumb up 7 Thumb down 1

 18. TOLSTA LAIVAS NUO MYLIMO KRANTO

  Tolsta laivas nuo mylimo Kranto,
  Siaučia audros kažkur netolies,
  Laivą lydi užgesusios liepsnos,
  Kadais švietusios žvaigždės vilties…
  ………………………………………………
  Tam Krante apgaulinga ramybė,
  Išduota ten Pirmoji Pradžia,
  Vakar buvus Tvirtovės galybė,
  Butaforija virto nakčia

  Po nakties buvo rytas netikras,
  Kurio “saulė” ten tapo stabu,
  Ir vidurdieniui vakaru virtus,
  Iškelta virš liepsningų žvaigždžių

  Aišku, žvaigždės netruko užgesti,
  Neištverdamos “laimės” tokios,
  Nes naujieji skliautai nepraleido,
  Jų kadaise veržliosios liepsnos

  Jau dabar Krante šlovina Ponią,
  Atsisakę skelbtųjų Tiesų
  Savo priešams jau skelbia malonę,
  Toliau eina lengviausiu taku

  Ten pamirštas erškėčių vainikas,
  Kurs paženklino Pradą kadais,
  Modeliuojamas permainų rytas,
  Tapo vien nuolankumo takais…

  Nuolankumas carams bei karaliams,
  Tai nenauja žmonių praeity,
  Tad ir dega erškėčių vainikas,
  Išgalvotųjų mitų ugny
  ………………………………………………
  Tolsta įveiktas Krantas nuo laivo,
  Saulė leidžias čia pat, netoli,
  Bet geriau jau saulėlydis tikras,
  Nei apgaulės aušra priešaky…

  Thumb up 9 Thumb down 3

  • Konservatorių eros pabaigą įžvalgusis Profesorius numatė prieš geroką dešimtmetį, ir savo skausmą išliejo eilėraštyje vaikams „Saulėlydis prie jūros:
   Saulė žeme ridinėjosi
   ir nusirito – „bum“.
   Plaukė ji jūrom vėjuose,
   tarsi dangum.
   Ten, už bangų, kur Švedija,
   menkė apėdė ją.
   Saulė ten ir nuskendo,
   nes nesurado kranto.
   (DELFI, 2005 m. liepos 21 d., „V.Landsbergiui priešas – lyg išsėtinė liga“)

   Thumb up 9 Thumb down 0

   • Tai jis prieš 25 metus rašė…”Intermezzo” tas jo eilėraščių rinkinys vadinosi…

    Thumb up 2 Thumb down 0

 19. Deja,Landsbergis ir Grybauskaite yra globaliniu slaptuju tarnybu “zaisliukai-paspirtukai”,todel abu mums jie tapo smirdukais.Toks pat buvo ir Adamkus.

  Thumb up 20 Thumb down 2

 20. yra toks nuostabus posakis – abu labu tokie. O tie abu labu tai Janutiene ir Skerstoniene. O stai kas liecia susitarima del tarybines karioumenes isvedimo, manau, pretenzijas turetu pareiksti Audrius Butkevicius ( panasiai, kaip dabar mase pretenziju reiskia Zigmas Vaisvila)

  Thumb up 8 Thumb down 4

 21. nesusivokiantis žmogeli – saulėlydis galutinis tavo ligotoje smegeninėje

  Thumb up 4 Thumb down 7

 22. tokį gerą, švelnų ir pūkuotą, vos ne vargšą ….Gal ponas pats kada nors galės paaiškinti, nuo ko jį reikia saugoti, kaip kokią stankūnaitę. Ar jis toks nusipelnęs ,[o gal pavojingas]?

  Thumb up 20 Thumb down 1

  • Ar jis koks bedvasis, negyvas, bebalsis daiktas, kad jį kažkas teršti, apteršti, suteršti galėtų?

   Thumb up 15 Thumb down 1

   • Auksas žiba pelenuos ir šų.dai prie jo nelimpa, o jei atvirkščiai, tada…. -> pas mus demokratija, kaip Prancūzijoje, vieni kritikuoja, kiti per dantį traukia, treti- karikatūras piešia. Taip, kad nereikia piktintis 😉

    Thumb up 5 Thumb down 0

 23. Man absoliučiai nesvarbu,kad dalis mūsų tautiečių meldžiasi Lansbergiui. Tesimeldžia,jei kitaip negali.Aš neabejoju,kad sausio 13 – oji dar laukia savo istorinio įvertinimo,bet tik ne šiandien.Reikia laiko,reikia dar vienos kartos,bet mums,atvirai kalbant,tai jau neturės jokios reikšmės.Mūsų paprasčiausiai tada jau nebus,todėl šiandien ginčytis,diskutuoti apie Landsbergio vaidmenį šalies istorijoje – beviltiška ir nereikalinga.Aš meldžiuosi kitokiam Dievui.Landsbergis man – tik menkas Jo tvarinys.Su savo nuodėmėm ir savo nevienareikšmiškais darbais,kaip ir mes visi.Beje,vargiai šis žmogelis ką nors būtų galėjęs nuveikti,jei ne eilinė Lietuvėlė su savo žmonėmis,todėl nereikia kelti ant šakių to,kuris ne tiek jau daug ir įtakojo.Man a.a. J.Marcinkevičius,kuris savo poezija ir savo istorinėmis dramomis neleido užgesti lietuviškai tapatybei tautos sieloje – šimteriopai svarbesnis,nei minimas asmuo.

  Thumb up 28 Thumb down 1

  • Tik be galo apmaudu, kad tas liaupses Landsbergiui skelbia KK. Na, širdžiai juk neįsakysi…Pirmapradei strategijai taip pat…

   Thumb up 14 Thumb down 2

   • Pirmaprade strategija-KGB rokiruote.Su tarybines Lietuvos turto perdalinimu,sunaikinimu ir pasisavinimu.

    Thumb up 11 Thumb down 0

 24. po krumu lai lenda ta janutiene – kaip verte savo skura , pamatem per pedofilijos istorija

  Thumb up 5 Thumb down 11

  • Straipsnis ne apie R.Janutienę , neskaitei -geriau patylėk, protingesniu pasirodysi…

   Thumb up 12 Thumb down 1

   • Straipsnis nukreiptas prieš visus ( kaip parašyta-“rašeivas”), kurie tik drįsdavo pasisakyt prieš Landsbergį.
    Antai,- Lietuva be Profesoriaus- Lietuva be ateities.
    Saugok Viešpatie nuo tokios ateities…

    Thumb up 19 Thumb down 2

 25. LYGIAI PRIEŠ TREJUS METUS

  Iš KK Redaktorės straipsnio ( 2012. 01. 13):
  “…Žinote, kažkada vos nenugriuvau, kai prof. Vytauto Landsbergio knygoje perskaičiau skyrelį apie save: kad aš neva esu Rusijos slaptųjų tarnybų agentė, o „Karštas komentaras“ neva finansuojamas Kremliaus. Ir knygoje net įdėtos V.Landsbergio raštų dėl manęs ir „Karšto komentaro“ kopijos tuometiniam VSD generaliniam direktoriui A.Pociui. Po to kažkas iš politikų labai norėjo, kad bėgčiau į teismus, prokuratūras, kad kelčiau baudžiamąją bylą Europos parlamentarui dėl šmeižto, kad Europos Parlamente būtų svarstomas jo imuniteto panaikinimo klausimas ir t.t. Tačiau aš nepuoliau to daryti, bet priešingai – pradėjau aiškintis, kas tą dezinformaciją bruko, kodėl, kokiu tikslu ir kam tai naudinga. Supratau, kad tai nešvarūs slaptųjų tarnybų žaidimai ir nuėjau apie tai atvirai pasikalbėti pas prof. Vytautą Landsbergį. Dezinformacija buvo demaskuota….”

  P.S. Taigi, koks pažeidžiamas tas Profesorius! Toks sąmokslas prieš jį buvo demaskuotas…
  Beje, o kada pas Profesorių priėmimo valandos? Kada jis priima savo knygų “antiherojus” ir “demaskuoja” savo knygose skleistas dezinformacijas? Ir…Koks čia “demaskavimas”? Kur ir kada Profesorius viešai paneigė prieš KK Redaktorę savo knygoje paskleistus prasimanymus? Ar KK Redaktorei buvo svarbiau ne prasimanymai prieš ją bei Karštą Komentarą, o Vytautą Profesorių nuo “slaptųjų tarnybų akcijų” apginti?
  Na jau tikrai…Vytautas Profesorius šmeižia KK bei jo Redaktorę, ir ne kokiame nors straipsnyje, o savo knygoje, o KK Redaktorė tik “eina pas profesorių pasikalbėti”, kad apgintų jį nuo jo paties…Bei nuo “tarnybų”, vis ketinančių tą pažeidžiamą Profesorių nuskriausti…
  Ar visa tai nepanašu į giluminės priedangos akciją? “Profesorius parašė, tegyvuoja gerasis profesorius…”

  Thumb up 10 Thumb down 1

  • Kad GG su savo KK dirba rusu tarnyboms FSB skelbe facebuke jos padsubinioke Apanava.
   O ar tai tiesa, ar ne – neaisku.

   Thumb up 3 Thumb down 4

   • KK “dirba Rusijos tarnyboms” tiek pat, kiek joms “dirba” vienintelis profesorius.
    O KK darbas Profesoriaus palaikymo kryptimi jau daugiau nei akivaizdus…

    Thumb up 10 Thumb down 1

    • Kai mato gerus ir dorus darbus- palaiko. Kai blogus- kritikuoja. Tokia žurnalistų pareiga. Kas keisto? Ko piktintis?

     Thumb up 9 Thumb down 1

     • Landsbergio visi darbai jau nugalėjo. Kas nori, gali juos palaikyti. Net neišvardindamas. Bet tada nevalia vadintis “nesisteminiu laikraščiu”.
      Tiesiog būtina PASIRINKT.

      Thumb up 0 Thumb down 1

 26. 1989-08-23 į Baltijos kelia, o 1991-01-13 – ginti TV boksto susirinko demagogija apie laisve ir demokratija apgauta Lietuvos beklase visuomene.
  Tada dar visi buvo lygus, nebuvo isnaudotoju ir isnaudojamuju. Tada zmones net neitare, kad labai greitai visi susiskirstys i klases:
  BIEDNIOKUS – 85%, gyvenancius ZEMIAU SKURDO RIBOS;
  VIDUTINIOKUS – 14,9%;
  TURTUOLIUS – 0,1%, kurie gyvens NEREGETOJE PRABANGOJE ir valdys 60% Lietuvos turtu.
  Kontrevoliucijos vyriausias architektas ir rezisierius, 9 m. destes marksizma-leninizma, zinojo, kad po gamybos priemoniu ir gamybos irankiu privatizavimo, visuomene susiskirstys i ISNAUDOTOJUS ir ISNAUDOJAMUOSIUS. Ta labai gerai zinojo ir KP gensekas M. Gorbaciovas, baisioje TSRS visuomenes tragedijoje – SOCIALIZMO SUGRIOVIMO ir PEREJIMO i KAPITALIZMA, kurio pagrindas – ZMOGAUS ISNAUDOJIMAS ZMOGUMI ir privati gamybos priemoniu ir gamybos irankiu nuosavybe bei pelno nusavinimas.
  Kapitalizmas gimdo BEDARBYSTE ir SIAUBINGA SOCIALINE NELYGYBE, SKURDA ir NEREGETA PRABANGA. Sioje baisioje TSRS zmoniu socialineje tragedijoje M.Gorbaciovas vaidino darbo zmoniu gyneja nuo lietuviskosios kontrevoliucijos, taciau tai buvo tik politinis spektaklis. M.Gorbaciovas su savo PERESTROIKOS KOMANDA ir Lietuvos nacionalistine burzuazija buvo vieningi – tikslas buvo KAPITALIZMAS ir socializmo SUGRIOVIMAS, prisidengiant demagogija apie LAISVE ir DEMOKRATIJA.
  A. Kubilius, viename straipsnyje, noredamas prilygti R.Reiganui, kelis kartus TSRS, kurioje nebuvo bedarbystes, benamystes ir skurdo, pavadino BLOGIO IMPERIJA, nes ji imponuoja “GERIO IMPERIJAI” (JAV), kurioje atviras valstybinis rasizmas buvo iki 1968 m. – iki L.M. KINGO NUZUDYMO. “GERIO IMPERIJAI,” kuri ilgus metus kariaudama Korejoje, Vietname, Afganistane, Irake ir kt., nuzude milijonus nekaltu zmoniu.
  “GERIO IMPERIJA” JAU pasibaigus Antrajam Pasauliniam karui, nakti ant civiliu mieganciu miestu HIROSIMOS ir NAGASAKIO susprogdino atomines bombas ir 4 km. spinduliu visa materija kartu su 200.000 mieganciu civiliu susiskaide i atomus…
  “GERIO IMPERIJA” pasibaigus II Pasauliniam karui, pradejo saltaji kara ir ruosesi pratesti A.Hitlerio pralaimeta kryziaus zygi pries TSRS ir komunizma – pagal J. Makarcio plana, numetant ant didžiuju TSRS miestu, iskaitant RYGA, TALINA ir VILNIU, 133, veliau dar 200 atominiu ir 500 TUKSTANCIU TONU iprastiniu bombu.
  J. Makarciui nepasiseke – “BLOGIO IMPERIJA,” kol “GERIO IMPERIJA” gamino reikalingas bombas, sukure savo branduolini skyda ir isgelbejo pasauli nuo TRECIO PASAULINIO – BRANDUOLINIO – KARO.
  TSRS isgelbejo zmonija nuo hitlerinio fasizmo, kuris, palaiminus Romos popieziui, planavo isnaikinti istisas tautas, ir nuo Trecio Pasaulinio branduolinio karo. Deja, nepavyko apginti Lietuvos (ir kitu respubliku) darbo zmoniu nuo puvancio isnaudotojisko, oligarchinio, parazitinio, korumpuoto, amoralaus kapitalizmo, primetancio siaubinga socialine nelygybe, bedarbyste, benamyste, skurda su gresmingo lygio emigracija, savizudybemis, plesikavimais ir zmogzudystemis…

  Thumb up 13 Thumb down 2

  • – ar tik neišsidursite akies taip subinlaižiaujant savo praeičiai,??..suprantu kad ateities nedaug liko, bet ka gi reiškia ta praeitis, jei jos klaidos paverčiamos dorybėmis.?.Kaip man tai primena labiau “nostalgijos” jausma praeičiai…nei dideli rūpesti atečiai . Žmogus be praeities neturės ir ateities , bet iš klaidų reikia mokytis..:)

   Thumb up 8 Thumb down 4

    • Kada ataksit aklieji kačiukai ? Nieko tas stasys neparašo apart papeza ir tiek, nekelk š…ant šakių, o dar + beraštis, reiškia ir bemokslis. Vien nusipezėjimai…graudu mieli tautiečiai.

     Thumb up 4 Thumb down 4

    • sunku turbūt ononimusai su tais beretininkais,??. Tu jiems širdį atveri, o jie tau še .
     – mes nenorime proletarinės saulės,.. ” mums duok duonos ir demokratinių žaidimu” :)) ir tu žmogau pabandyk po to papasakoti kaip dėdė M. Gorbačiovas dar tais įsimintinais praito amžiaus 90- aisiais….jau numatė tokias mūsų busimas problemas ..jog europinė laisvė tai fikcija,..o demokratija tai tik rusiška didelė širdis .. pajėgianti mus ne tik užjausti didelių savo supratingumu ,. bet ir apgaubti mūs visus nepailstama savo globa ir proletarišku dėmesių  pasijuokėm ir užteks ..o tai rimtai ims kas nors ir patikės tokiomis mūsų kalbomis. (padedu savo barėte į stalčių) iki sekančio karto.

     Thumb up 2 Thumb down 2

     • Labai svarbu kokios spalvos tavoji beretė ir iš kokios medžiagos? 😀

      Thumb up 2 Thumb down 0

     • – kaip visada prioritetas atituodamas trispalvėms..megztoms .:) konsultavausi su ononimusų sakė čia tokios dabar madoj ..:)

      Thumb up 2 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Viskas, ką reikėtų žinoti apie universalias padangas
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...