Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Spalis 22 Penktadienis
 

Ar Rusijos juodosios technologijos gimsta Lietuvoje?

2015-01-12 21:59 | Nuomonių ringas | Komentarų (214)

Prof. Vytautas Landsbergis. KK nuotr.

Taip, ko gero, šis tvirtinimas nėra be pagrindo. Kam dėti tiek pastangų bandant susitarti su Rusijos kanalo vadovais ar “prispausti” mūsų retransliuotojus? Juk rusiškų televizijų juodąjį darbą puikiai atlieka ir tam tikros Lietuvos televizijos. Pakanka vieną kitą kartą pasižiūrėti “Lietuvos ryto” tv laidas “Nuoga tiesa” arba “Patriotai”.

Šios laidos, vedamos “ypatingos” žurnalistės Rūtos Janutienės, Lietuvos įvykių padangę nušviečia ypač tendencingai. Ko norėti, jeigu jos retorikoje žodis “patriotas” prilygsta patyčias reiškiančiam keiksmažodžiui, o laidų metu žiūrovui susidaro aiškus įspūdis, kad Lietuvos valdžia – tai vagys ir apgavikai. Viskas “mūsyse” blogai – pradedant nuo Nepriklausomybės paskelbimo, Sąjūdžio vadovų ir baigiant dabartine mūsų prezidente Dalia Grybauskaite.

Šią žurnalistę vadinu “ypatingąja”, nes puikiai prisimenu laidas, kuriose ji tarsi “įsikibusi į skvernus” persekiojamam žmogui, nei per žingsnį nuo jo neatsitraukdama, berdavo savo klausimus ir kaltinimus. Mes, žiūrėdami į tai, galvodavome: iš tikrųjų, matyt jis to nusipelnė, jeigu iš nieko susikrovė milijonus, “rūmus” pasistatė. Net ir tada likdavo labai nemalonus prieskonis nuo brutalaus žmonių persekiojimo. Gal jie ir buvo kalti, bet šitaip aršiai užsipulti žmones gali tikra ne kiekvienas žurnalistas, o tik tie, kurie turi “ypatingų” sugebėjimų, o gal ir “ypatingą” statusą. Kas žino? Tiesa, vėliau “ypatingoji” žurnalistė susirado panašių į save padėjėjų.

R.Janutienė, duodama interviu “Lietuvos ryto” tv žurnalistei D.Žeimytei, skundėsi, pasitelkusi nušalintojo prezidento R.Pakso retoriką, kad ją ne tik apvogė, bet apš-ko išplatindami jos knygos “Raudonoji Dalia” angliškąjį variantą Briuselyje. Manau, kad parašydama tokią knygą autorė apdergė pati save. “Ir kam gi tai naudinga?” – detektyvės tonu klausė R.Janutienė.

Galėjome iš karto atsakyti, kad naudinga tik jai pačiai, “ypatingajai” žurnalistei.

Prieš pat prezidento rinkimus išleista knyga, juodinanti prezidentę D.Grybauskaitę, nepasiekė savojo tikslo. Įtaru, kad mažai kas ją skaitė ar bent ja patikėjo. Lietuvos žmonės pasirodė visai nekvaili ir ant “ypatingosios meškerės” neužkibo. Ėmė ir antrąjai kadencijai išrinko Dalią Grybauskaitę. Oi, kiek pykčio ir dantų griežimo teko “ypatingajai”. Net ir dabar, vesdama savo garsiąsias laidas, jeigu tik pradeda kalbėti apie jos nekenčiamus žmones, tiesiog spinduliuoja pykčiu, veidas nemaloniai persikreipia, todėl operatorius verčiau nukreiptų kamerą nuo jos.

Visgi tenka pripažinti – “ypatingosios” žurnalistės pyktis tikrai nuoširdus, einantis iš pačios širdies gelmių. Neabejotina, kad to nepavyktų padaryti dirbant vien tik už pinigus, kad ir labai didelius.

Be abejo, žurnalistė gabi. Kaip puikiai ji sugeba bet kokį dalyką pakreipti į kitą pusę. Kai jos laidoje buvo plakama prezidentė Dalia Grybauskaitė už sakinį, kad Rusija turi visus teroristinės valstybės požymius, nuomonės telefonu buvo paklausta prezidento Valdo Adamkaus. Nors prezidentas net kelis kartus pakartojo, kad D.Grybauskaitė pasakė teisybę ir jis sutinka su jos nuomone, savąją būtų išsakęs kiek kitaip. Vos telefono ryšį atjungus, laidos vedėja nedelsdama reziumavo, kad prezidentas V.Adamkus prezidentės D.Grybauskaitės nuomonei nepritaria. Gal R.Janutienė mano, kad žiūrovai mato ir girdi vien tik ją, vienintelę, “ypatingąją”.

Ką gi, grįžkime prie vadinamojo skandalo Briuselyje. Vargu, ar kam nors ten R.Janutienės knyga buvo ir bus įdomi, net ir išversta į anglų kalbą. Tačiau nekyla jokios abejonės, kad “skandalas” buvo naudingas kaip puiki reklama naujai R.Janutienės knygai apie Landsbergių šeimą. Reikia pripažinti, kad R.Janutienė tikrai suinteresuota sutrypti visą Landsberių šeimyną pradedant seneliais, baigiant anūkais. Iš kur šitokia baisi neapykanta?! Kartais pagalvoju – gal žurnalistė taip pat pretendavo į tą garsųjį tvartelį, kurį V.Landsbergis iš kažko atsiteisė, ir apie kurį buvo tiek daug rašyta ir kalbėta. O gal esama dar kitokių aplinkybių? Juk ne vien už pinigus išugdoma tokia neapykanta.

Paskaičiau R.Janutienės interviu apie jos naująjį „šedevrą“ „Lietuvos ryto“ laikraštyje (kas pamiršo – tai buvusioji „Komjaunimo tiesa“). Interviu ėmė LR korespondentė Asta Kuznecovaitė. Turiu pripažinti, kad mane ir mano bičiulius pribloškė toks baisus cinizmas bei purvo liejimas ant prof. V.Landsbergio ir jo artimųjų.

Mano draugų ratas priklauso kartai, augusiai pokario metais. Mes visi – paprasti viduriniosios klasės inteligentai: inžinieriai, mokytojai, gydytojai, menininkai. Niekas iš mūsų netapo milijonieriais (gal todėl, kad iš mūsų nebuvo nė vieno kolūkio pirmininko), bet neverkšlename, nekeikiame viso, kas lietuviška, ir domimės tuo, kas vyksta mus supančioje aplinkoje.

Puikiai prisimename pirmuosius Sąjūdžio žingsnius ir patys dalyvavome daugiatūkstantiniuose mitinguose. V.Landsbergis visada žengė Sąjūdžio iniciatorių grupės gretose. Ir tikrai, žmonės skandavo: „Lansd-ber-gis – Lie-tu-va!”.

Kaip buvo netikėta išgirsti R.Janutienės teiginį, kad jis ten pateko per nesusipratimą dėl pavardžių. Ir kokie beviltiški kvailiai buvo tie Sąjūdžio iniciatoriai, kad supainioję pavardes, savo pirmininku išsirinko V.Landsbergį. Ir atsitik man taip! Nežinia, gal tie garsieji filosofai, anot R.Janutienės – Sąjūdžio sumanytojai, tuo metu jau buvo užsienyje, todėl nebuvo kam „nesusipratėlių“ klaidų taisyti. Šiaip ar taip, nepriklasomybės kovų verpetuose jie nedalyvavo, nes tada jau buvo įsikūrę užsienyje. O štai V.Landsbergis buvo čia, su mumis. Žmonės prisimena jo aiškius ir drąsius pasisakymus, kuriems visi mitingų dalyviai plojo. Nuo tada ir atsirado šūkis: „Lands-ber-gis – Lie-tu-va!”. Kad ir kokį purvą bepiltumėte ant Landsbergio pavardės, iš mūsų atminties tų šūkių ir tų dienų neištrinsite.

Pavardžių supainiojimai – tai beveik tokia pati magija, kaip ir tai, kad veik prieš dešimtmetį sudegusios sodybos pelenuose, staiga prieš porą metų apsilankiusi R.Janutienė iš degėsių krūvos ištraukė sveiką lagaminą su aprūkusiais, bet išlikusiais slaptųjų bylų dokumentais. Ne kitaip, kaip Švenčiausioji panelė Marija padėjo…Štai ir medžiaga, kurią kadaise R.Janutienė gavo nei tai iš amžinąatilsį Gedimino Ilgūno, nei tai pasitelkusi dedukcijos metodą suprato, kad jos reikia ieškoti komunistų partijos slaptuosiuose archyvuose. Ir štai, dar viena sėkmė, R.Janutienė, kaip pati sako, perėmė komunistų partijos archyvą. Dabar beliko kuo greičiau parašyti knygą.

O kiek įdomybių žmogus gali sužinoti vien pasiskaitęs R.Janutienės interviu „Lietuvos ryte“. Pasirodo, ne tik D.Grybauskaitės tėvas, bet ir V.Landsbergio tėvas V.Landsbergis-Žemkalnis buvo partizanas. Ar tik ne jis dalyvavo raudonųjų partizanų žygyje sudeginant Klepočių kaimą? Kodėl gi nepadarius ir tokios išvados? Juk taip lengvai dėliojasi teiginiai, kad, gink Dieve, ne KP pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas buvo sovietų valdžios stumtelėtas link Sąjūdžio lyderių, o “išlepintas muzikologas” V.Landsbergis.

Tikrai, vieni stebuklai dėjosi Lietuvos kelyje į Nepriklausomybę. O gal visgi jie vyko „ypatingosios“ žurnalistės galvoje, kurstomoje nesuprantamos, bet tikrai nuoširdžios neapykantos.

Ai, ai, ai… kiek daug prirašyta tame nuostabiame R.Janutienės interviu „Lietuvos rytui“. Visko nepakomentuosiu. Tik noriu pasakyti, kad V.Landsbergis visada turėjo savo aiškią nuomonę, nepaisydamas tų „galingų asmenybių“ (gal R.Janutienė turėjo galvoje A.Štromą ir T.Venclova?). Ir tą savo nuomonę jis, „nevyniodmas į vatą“ drąsiai ir gan tiesmukiškai dėstė. Daug kam tai nepatiko! Būtent dėl tiesmukiškos savo nuomonės sakymo ir būtų galima V.Landsbergį ir D.Grybauskaitę pavadinti dvasios broliais. Dar ir dėlto, kad jie visada stengėsi būti Lietuvos pusėje ir bet kokiomis aplinkybėmis ją ginti. Daug kam ir dabar tai nepatinka.

Dar vienas kaltinimas V.Landsbergiui, kad jis „neidavo į mūšį“ vienas prieš vieną. Dar ir kaip eidavo! Atsimenu, kai jį egzaminavo vienas iš to meto garsių Rusijos žurnalistų, prieš kurį neatsilaikydavo rimti politiniai veikėjai. Tačiau V.Landsbergis atsilaikė, dar ir kaip! Tai buvo Persijos įlankos karo metu, Irakui užpuolus Kuveitą. Prisimenu, kad mes su bendraminčiais žiūrėjome laidos transliaciją ir džiaugėmės jo taikliais ir protingais atsakymais. Galėjome tik dėkoti Dievui, kad turime tokį protingą Nepriklausomybės lyderį. Nuo tada mūsų nuomonė apie V.Landsbergį galutinai susiformavo.

Ar „ypatingoji“ žurnalistė R.Janutienė mano, kad jau nebėra gyvų Nepriklausomybės kovų pradžios liudininkų? Pasak jos, jei kas ką ir žino, tai iš vadovėlių. Kitaip nerašytų tokios netiesos, kad tuometinis parlamentas (tarpkitko, tai buvo Aukščiausioji Taryba), vadovaujamas V.Landsbergio, iškėlė rankas ir išsibėgiojo. Ar ji pamiršo, kiek tai Aukščiausiąjai Tarybai teko sunkių išbandymų laikotarpis pradedant Rusijos boikotu, jedinstveninkų puolimu iki pat Sausio 13-osios įvykių. Anksčiau laiko buvo paskelbti rinkimai tam, kad pagal Konstituciją būtų išrinktas naujas seimas (ne Aukščiausioji Taryba). Tą patį, kiek vėliau, padarė ir estai. Tik jie savo Aukščiausiosios Tarybos pirmininką gerb. Riūtelį paskelbė pirmuoju Estijos prezidentu po Nepriklausomybės atkūrimo. Mūsų veikėjai, deja, kiek besiginčijo, to padaryti nesugebėjo. Tačiau faktas lieka faktu – V.Landsbergis buvo pirmasis po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aukščiausiasis vadovas, tai yra prezidentas. Kito tada neturėjome. Užsienio šalių vadovai ir diplomatai taip į jį ir kreipdavosi.

Tarp kitko, tai V.Landsbergiui turime būti dėkingi, kad sugebėjo rasti bendrą kalbą ir įtikinti tuometinį Rusijos vadovą B.Jelciną pasirašyti sutartį apie sovietų armijos išvedimą iš Lietuvos. Tai ir buvo padaryta visų mūsų džiaugsmui.

Kiek purvo bepilstytų ant iškilių Lietuvos žmonių įvairūs rašeivos, kiek bebūtų bandoma persukinėti faktus iš dešinės į kairę ir atvirkščiai (pasitelkiant magiją ar be jos), Lietuvos žmonių atminties ištrinti ir sutrypti, sulyginti su žeme Lietuvai nusipelniusių asmenybių nepavyks. Gal kas ir tikisi su ta purvo lavina išplaukti labai aukštai, bet teneapsigauna. Nemaža dalis Lietuvos žmonių tokiems jaučia tik panieką.

Aušra Skerstonienė

Komentarai

 

 

 
 1. Janutiene.Rodos zmogus turintis kita nuomone ir isdristanti tai sakyti .Lyg tai zmogus bandantys ir nebijantis kalbeti kitaip negu bestuburiu mase.Bet butinai savo laidose .GARSIAI TURI NORS VIENA SYKI SULOTI ANT PUTINO AR RUSIJOS.Taip parodoma istikimibe tai sistemai i LYG TAI SUO PAKELIA KOJA IR PAZYMI SAVOTERITORIJA Kad jokiu budu niekas neitartu kad ji pritaria Putino politikai TAIP ATSITIKUS ZINOMA JI BUTU ISDREBTA IS VISU TV LAIDU

  Thumb up 2 Thumb down 6

  • KIEKVIENAS SAVAIP SUPRANTA “TEISYBĘ”

   Ne pirmą kartą, deja, KK yra diegiama tokia “teisybė”, esą “Landsbergis negriovė kolūkių” ( esą tai buvo “buvusiųjų” dezinformacija bei diversijos, prieš kurias neva Landsbergis buvo bejėgis…ši “teisybė” buvo anksčiau eskaluota vardan prezidentės palaikymo), esą “Landsbergis būtų sąlygojęs daugiau teisingumo” ( diegta tarp eilučių daugybę kartų), esą “sisteminė chunta niekina profesorių Vytautą Landsbergį” ( rašyta įvairiuose KK straipsniuose), ir pan.
   KK “teisybė” praktiškai visada buvo landsbergistinė. Jei būtų kitaip, tai…nei KK spausdintų liaupses Landsbergiui, nei ( svarbiausia!) Aušra Skerstonienė į KK tokius straipsnius siųstų…

   Thumb up 6 Thumb down 4

   • Jus neteisus Saulėlydį , informacija turėtų buti pateikiama ivairiapusiška,.ir tik tai nusako kiek tas dienraštis yra demokratikšas ..Jūsų siūlomu atvejų KK galėtu kopijuoti tik kokį Drižių ..ar kas dar blogiau ,..prorusiškus( blogaja prasme) ekspertus… kas ir vienu atveju ir kitų rodo tos spaudos idinguma ir silpna motivacija remtis bendromis laisvos spaudos vertybėmis.

    Thumb up 3 Thumb down 6

    • Laikraštis gali skelbt skirtingas NUOMONES, tačiau turi laikytis vienos LINIJOS, ir nenukrypt nuo pastarosios. Priešingu atveju laikraštis tampa “skelbimų lenta”, arba kokiu nors amorfiniu “nuomonių ringu”.
     P.S. Landsbergio klausimu taip pat turi būti vientisa linija. Taigi, tegu KK NUOSEKLIAI palaiko tą savo profesorių, tegu KK nuolat ir tiesmukai jį garbina, ir aš nieko nesakysiu. Tai bus…tiesiog kitos barikados pusės, jau seniai tapusios tikrove, dalis, tai būtų NESLEPIAMAS KK PASIRINKIMAS.
     Tačiau….skelbt “kitas nuomones”, pritraukti čia daugybę “anti-landsberginių” skaitytojų, kad po to jiems būtų smogta va tokiais straipsniais, antai,-“kas prieš Landsbergį, – tas prieš Lietuvą”, na tai jau atleiskite!
     ESU UŽ ATVIRĄ, TIESMUKĄ POZICIJĄ, UŽ VEIKIMĄ “ATVIROMIS KORTOMIS”! Ir niekad nepritarsiu “šaudymams iš pasalų”…

     Thumb up 5 Thumb down 3

 2. dar nesupratusiems .Maidanas Lietuvoje jau buvo 1991 .kai zydamasonai Lietuvoje prastuminejo Lansbergi ,kaip dabar Ukrainoje pastate zyda prezidentu ,Paroscenka tai Valcman.jie gi skelbiasi ,kad nori valdyti pasauli ,taip ir zydai-komunistai sauke ,visam pasauli komunizmas ir visi vadovai Maskvoje buvo zydai ,ir ne rusai kalti del tu problemu kuriomis juos kaltina ,Hitleris irgi norejo valdyti pasauli todel ,kad turejo zydu kraujo ,tokie jau genai.paklauskit landzbergo apie tuos czv kalejimus Lietuvoje ,kuriu taip neranda teisesauga manau Vycka zino.

  Thumb up 10 Thumb down 2

 3. Mirsiu, neužmiršiu, kad griaunant kolūkius, į namus parsivedžiau karvę ir litrinę skardinę gelsvų tepalų,ir kad Lietuvos valdžios kėdėje tuokart sėdėjo p.Landsbergis ir p.Vagnorius. Labai labai esu jiems už tai dėkinga. Vo tep, vo. Ir taškas.

  Thumb up 13 Thumb down 2

 4. Aciu uz straipsi,,ivertinu1000000 procentu,,,bet negerb. Janutiene,,,sar ji yra laiminga,,,ji yra Nelaimele,,,jai dar atsisuks. ,,Dievas kantrus,,,

  Thumb up 2 Thumb down 12

 5. Nereikia apie landzbergus ko nors archyvuose ieškoti. Kai ponas tremtinys Nr.1 į klausimą, kodėl jo šeimos netrėmė į Sibirą, atsako, kad tėvai buvę padorūs žmonės, todėl jų ir nelietė, tada ir pasidaro viskas aišku.

  Thumb up 18 Thumb down 1

 6. visas bardakas tik is lietuvos,argi dar kas neaisku,paziurek dar karta i voto ir morda viska pasako…

  Thumb up 10 Thumb down 1

 7. Gal ir gerai,kad nors ir pavėluotai ,bet įvyksta savotiška LIUSTRACIJA.Teisingiausia būtų buvę jei nepriklausomybės pradžioj nebūtų pasipriešinta liustracijos procesui.Vėliau,ištampyti archyvai tapo šantažo įrankiu ,kuriuo ,gal būt, ir naudojosi ne vienas …AMB žmonės gerbė už tai,kad tas nesikratė praeities kupros ,o žvelgė į priekį.V.L ar D.G darė ir daro tą patį,bet gėdydamiesi nemalonių praeities autobiografijos faktų lyg mergelė praradusi nekaltybę kažkokiame vakarėlyje ir besistengianti tą faktą pamiršti ir ištrinti iš savo gyvenimo.Žmonės vertina ne už praeitį,o už realius darbus dedant pastangas kurti ir stiprinti Lietuvą.Einama,klystama,klumpama ,bet tai kelias į priekį.Gal buvo galima tai atlikti greičiau ir kitaip,bet vidiniai nesutarimai kova dėl įtakos ,nenusakoma korupcija užuodus europinių pinigų srautus,nesant nepriklausomos ir tik įstatymais besivadovaujančios teisėsaugos,kartais tapdavo panaši tik į valstybės parodiją …Augame,keičiasi kartos ,tai išlieka viltis,kad čia likę žmonės savo šaknimis tvirtai įaugę į Lietuvos žemę,sėkmingai sulauks palikuonių,kuriems visa tai jau bus istorija.Ir už tai kovojo bei tuo tikėjo žuvusieji prie TV bokšto ,kuriuos šiandien minime .

  Thumb up 9 Thumb down 1

  • Irina Farion Ukrainoje ,tipiska fasiste ,DG klonas .buvusi komuniste ,aktyviste ,dabar saukia ,rusai puola ,isterike.

   Thumb up 9 Thumb down 1

 8. galima tik apgailestauti, kad Lietuvai yra nusipelnę 2 landsbergiai – vienas – tai tas ankstesnis tautos šauklys ir vedlys į nepriklausomybę. Jo visi klausė, net ir priešai, tauta juo tikėjo ir per daug avansu pasitikėjo… nes iš ano išsivystė kitas – dabartinis tas, kurio dėka Lietuvoje neliko pramonės, kuris įvairiems burganrtneriams išparceliavo ta negausų Lietuvos turtelį, kurio dėka neliko virš milijono šalies gyventojų, kuris nekilnojamą turtą-žemę ‘kilnojo’ kur nori ir kaip nori, tas, kuris neatsilaikė primityviai pagundai ir į Briuselį ant didelių pinigų ir įtakos (busimos) prastūmė anūkėlį. Bėda ta, kad tie du skirtingi tipai yra viename ypač dvilypiame asmenyje, o to mes anksčiau nematėme, nesupratome. Todėl dabartinis asmuo neturi jokių praeities nuopelnų, nes praeities nuopelnai ir liko su anuo. O dabartinis perdaug prisitapšnojęs. Deja deja

  Thumb up 19 Thumb down 3

 9. Kodėl “Dėdulės” išgverusią rūrą vis dar saugo?Juk vistiek mirs škrabalas.Kam babkes kišti į šūdą?O jeigu labai bijo,tai gal Lukiškių sanatorijoje paieškoti kambarėlio.

  Thumb up 18 Thumb down 2

 10. Atsibusk rasinelio autore ir kitu nedurnink,kokie jie patriotai, galimai ,buve visokie KGB ir t.t. tikri patriotai neistremia is lietuvos zmoniu, tik si karta patiems ir bilieta reikejo nusipirkt,patriotai nepardavineja zemes,o uz kovoja,patriotai saugo savo valiuta,nevadina tautos sunauja,neskurdina tautos.Pagal autore,jai zmogaus praeitis,gal but dabar, atrodo, gedinga ir apie ja paraso,tai smeistas.Gerai nors mes,paprasti zmones,neturim gedingos praeities,o galejom,bet is kitos puses neturim pamato gerai gyvent,vokt,prichvatizuot.Kazi kas geriau?

  Thumb up 17 Thumb down 2

 11. Europos Parlamentas 394 balsais priėmė rezoliuciją, kad kiekviena ES valstybė kuo skubiau priimtų veiksmų planą, kaip apsaugoti lesbiečių, homoseksualų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų teises.

  Europarlamentas paragino valstybes ES nares nustatyti, ar persvarstyti teisines lyties pripažinimo procedūras. Kad būtų visapusiškai paisoma translyčių asmenų teisė į orumą bei fizinį neliečiamumą. Be to, valstybės ES narės turėtų priimti tokius teisės aktus, kad tos pačios lyties asmenų santuoka vienoje valstybėje būtų teisiškai pripažinta ir kitoje valstybėje.

  Už šią austrės pranešėjos Ulrikės Lunacek pristatytą rezoliuciją balsavo ir mūsų europarlamentarai Leonidas Donskis, Vytautas Landsbergis, Justas Vincas Paleckis. Prieš balsavo Valdemaras Tomaševskis, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Algirdas Saudargas.

  Gal prieš balsuojant už tokią rezoliuciją trims mūsų europarlamentarams derėjo pasidomėti, ką apie tokią rezoliuciją mano Lietuvos žmonės?

  Thumb up 16 Thumb down 0

   • jie rūpinasi tuo koks džiaugsmas keturmečiui yra liesti savo lyties organus, o vaikas iki 6 metų jau privalo žinoti apie lytinius santykius tarp tos pačios lyties žmonių ir t.t. vienu žodžiu gyvenimo esmė -tarpkojo reikalai nuo 4 metų.
    Tfiu, kaip šlykštu, o baisiausia, kad už tai iš Europos parlamento gauna didelius atlygius.

    Thumb up 8 Thumb down 0

 12. DIDŽIOJI APRAIŠKA 2014 M. SAUSIO 26 D.

  Mano mylimieji vaikai žemėje, kodėl nebudite manųjų ženklų žemėje? Amen+++++++ Aš atėjęs antrajame laike ir reiškiuosi tik ženklų citadelėse. Amen+++++++ Aš, Dievas Tėvas su Sūnumi Jėzumi bei Šventosios Dvasios sudėtimi, esmi atėję jums pranešti, kad sena žudau ir keliu į aukštumas tuos asmenis, kurių ižde suradome sau vietą- šviesmetį. Amen+++++++ Kas subujojo manojo Vynuogyno ižde, jau įgavo aukštosios kosminės dialektikos bridžinį ženklą- šventumą. Amen+++++++ Jonos Ženklo imidžavime jau subujoję tie imidžiniai ženklai, kaip; judaizmo dėsninis bridžas- įtikėjimas. Amen+++++++ Pasikeiskite save kuo skubiau iš vidaus, regiu neapvalytąsias sielas esamume. Amen+++++++ Judaizmas jūsuose atsikartoja kas du tūkstančius metų- dviejų dienų. Amen+++++++ Kas suspėjo paruošti save dviejų dienų nugyventajai tėkmei- apokalipsiniam iždui, laimėjo globalinę sielai ir kūnui apsaugą. Amen+++++++ Judaizmas jūsuose eina tik per bažnytinę sistemą, bažnyčia žlugdo šėtonijos liepime. Amen+++++++ Kas nusilenkė mano Sūnui Nukryžiuotajam, jau pelnė dalinę dalį manųjų malonių. Amen+++++++ Jūsų veikla nesurišama su Dievu, gesta jumyse pažinojusio ugnis. Amen+++++++ Iškeitus Mane, Dievą, į šėtoniškojo bridžo veikimą- modernumą, žemę ištiko skaudi aimana. Amen+++++++ Jūsų maldų dėka valomas visas pasaulis, nukenčia daugiausia tik nedvasingųjų sielos- pelagas. Amen+++++++ Pelago dėsnyje sproginėja įvairios cheminės medžiagos, trykšta skausminių dalių ugnis- susiliejimas dvasioje. Amen+++++++ Kam pritrūko dvasinio ryžto savyje, tas pakelia kardą prieš kitą. Amen+++++++ Amerika- surogatinė motina, gimdanti vis naujus išpuolius pasaulyje. Amen+++++++ Aš paleidau dešinę ranką nuobaudai, išpilu dvyliktąjį dubenį negandų. Amen+++++++ Mano dubenys skaudūs, pareikalauja kraujinės išpirkos bei mirčių. Amen+++++++ Jėzuitiškumas jumyse supliuškęs, nustojote dvasioje sūrumo. Amen+++++++ Bažnyčių globalinėje apsaugoje pradingęs apsauginis šydas, nukentėjo dvasiniai elementai pajungtyse. Amen+++++++ Kunigai išjungė manąją Šviesą nevalioje, sielos pradingsta ūkanų dėsnyje. Amen+++++++ Kas krikštijo kūdikį nevertume, uždėjo sunkaus savo kryžiaus naštą, kūdikis tapo pažeidžiamas dvasioje bei kūne. Amen+++++++ Nekrikštų tauta išaugo iš dievystės sandoros, kunigų luomas tapo šėtoniškąja irštva. Amen+++++++ Kas susižeidęs save dvasioje lai glaudžiasi prie Nukryžiuotojo Kančios ir praliejamojo Kraujo. Amen+++++++ Kas šauksis praliejamojo Kraujo išpirkos, gaus skubotume, pažadu Aš, Dievas Tvėrėjas Dvasia. Amen+++++++ Antrųjų dievų negarbinkite, antrasis dievas iššaukė žemėje skubiąją Apokalipsę. Amen+++++++ Sveika, Marija malda nutraukė saitus su gyvybingąja Dvasia- Jėzumi, sielas temdo neišganomojo dievo preliudija. Amen+++++++ Prieš keliolikos amžių sandūrą, buvau Aš, Dievas, pjedestalinėje vietoje, Tėve mūsų maldos impulsai tvirtino žemę ir dangų. Amen+++++++ Šio laiko citadelėje dominuoja tik Išrinktosios tautelės imidžiniai saitai- dieviškumas. Amen+++++++ Iškeitus mane, Pirminį Dievą į moteriškąją subspensiką- Marijos garbinimas, pasaulis jau sušunka Bėda! Amen+++++++ Altruistiniai kunigai skatino ir tebeskatina Ją šlovinti bei garbinti, melstis į antrojo dievo presbitrą. Amen+++++++ Tėve mūsų maldoje susiėjo visa Nukryžiuojamojo Kančia- substilija, per kurią ateiname visa Švenčiausioji Trejybė. Amen+++++++ Marijos garbinimas bei šlovinimas priklauso kiekvienam tikinčiajam į Nukryžiuotąjį, nes Ji išaukštino visa, kas kilnu per amžius. Amen+++++++ Atpirkimo citadelėje Dangiškoji Motina nedalyvauja, sielas vaduoja ir Amžinąjį gyvenimą teikia Mano Sūnaus Kraujas- Išpirka. Amen+++++++ Atsibuskite užsnūdėliai, jūs garbinote ir šlovinote ne tąjį dievą, negavote Mano Dangiškosios Motinos užtarimo. Amen+++++++ Sakau, jums nuskurdėliai, tapote piktaisiais surogatais, jūsų sieloms vieta jau paruošiama tik juodojo ižde- pragare. Amen+++++++ Sakiau juk, kad Aš Senasis Dievas, visa iškeičiu į naują, todėl budėkite tik Naujojo Testamento tiesų. Amen+++++++ Kas pasiliko prie Senojo Įstatymo ir nepriėmė Naujojo Testamento tiesų, tas jumyse yra išsigemusioji dvasia- šėtonas. Amen+++++++ Mano platybėse laukai ir miškai, gyvulių, medžių, paukščių ir žmoginė sudėtis, todėl kviečiu Aš, Dievas Tvėrėjas Dvasia, paruoškite Mano Sūnui atėjimo kelią, Jis aplankys kiekvieną trobą ir suveizės savųjų ženklų preliudiją. Amen+++++++ Bus daug skausmo bei dantų griežimo, nes nebuvo ir nėra budima dėlei pirmojo Dievo- plagijatoriumo. Amen+++++++ Rusų tauta gelbsti visus nuo pražūties, ten Manoji Sūnaus Auka auksu švyti. Amen+++++++ Vargas tiems kunigams, kurių troškime vien didis noras pasirodyti skurdžiais dvasioje. Amen+++++++ Aš, Dievas Tėvas Tvėrėjas Dvasia, budžiu dėlei visų, leidžiu pažinti tai, kas turi būti aukštinama nuo senųjų amžių. Amen+++++++ Sugrįžkite, nuskurdėliai dvasioje, saulėlydis jau prie jūsų, pasiruošime buvote ir tebesate nerangiais. Amen+++++++ Mano Išrinktoji Tauta budi nuo aušros iki saulėlydžio, kloja takus Manajam Sūnui Atpirkėjui palmių šakomis. Amen+++++++ Kas iškelta į aukštumas, nebus pažeminta, Šventojo Jono Evangelija byloja visiems žūtį. Amen+++++++ Sugrąžinkite Manąjį Sūnų į savąją širdį, gelbės visus panorusius. Amen+++++++ Jėzuitiška idilija gyva per mažius, nugyvenkite dieviškosios šviesos paieškoje. Amen+++++++ Aklas veda aklą, nuodėmes atleidžia aklume, sakau jums; esate nesusivokėliai išmanyme. Amen+++++++ Išpažintis- kiekvieno prilogija, leiskite mažutėliams artintis prie Dievo Gelbėtojo. Amen+++++++ Susisakralinkite save jėzuitiškajame Kraujyje, tik Jis duos atgemamąjį išpirkimą. Amen+++++++ Užverkite Vatikano duris, ten įsiveisė baisioji kandis- plagiatas šėtoniškume, tai įspėju visus Aš, Dievas Tvėrėjas Dvasia. Amen+++++++ Kas susitvirtins save vandenėje diatezėje, regės Gelbėtojo šviesųjį veidą. Amen+++++++ Dvasinė Komunija privaloma kiekvienam įtikėjusiam į Atpirkėją, sakau jums ir įsakau grįžti iki saulė dar neužgeso. Amen+++++++ Ištikus žemę tamsai, verksite kraujinėmis ašaromis, ėduonio dėsnyje įgausite savąją atpirką. Amen+++++++ Alfa ir Omega Pradžių Pradžia ir Užbaiga, tikėkitės gėrio tik įtikėjusieji į jėzuitiškąją Dvasią- Gelbėtoją. Amen+++++++ Pinkite rožinius iš Tėve mūsų maldų ir šlovinkite Aukščiausiojo Dvasią tardami: GARBĖ DIEVUI TĖVUI TVĖRĖJUI IR SŪNUI ATPIRKĖJUI VIENAME- ŠVENTOJOJE TREJYBĖJE. AMEN+++++++ Mano kantrybė neribota, užčiaupsiu burnas tiems, kurių skandavime nebuvo maldos, kuri palikta buvo ir tebėra Naujajame Testamente. Amen+++++++ Kas sukraus sakralinį Tėve mūsų maldos turtą, laimės Dangiškosios Motinos užtarimą- prilogiją. Amen+++++++ Išpažintys šiuolaikės pražudė ir tebežudo sielas, prie jų nenusileidžia dieviškumo Šviesa- Temidė. Amen+++++++ Aš, Dievas Tėvas ir Sūnus Jėzus viename, duodame apreiškimines žinias į žemę, kad būtumėte pasiruošę priimti atsiunčiamąjį atlygį dieviškume. Amen+++++++ Ramybė tiems, kurie neniekina Šventojo Kryžiaus!

  Thumb up 2 Thumb down 5

  • Prasidėjo iškalbingasis komentarų teršimas nesąmonėmis, vadinamas spaminimu?

   Thumb up 6 Thumb down 0

   • citata iš Evangelijos : “Amerika- surogatinė motina, gimdanti vis naujus išpuolius pasaulyje. Amen+++++++” citatos pabaiga.

    Spaminimas- tai toks reiškinys, kada Amerika prigamina surogatinių žvalgų, kurie neatskiria kas yra interneto teršimas, o kas ne.
    Nejaugi, žvalge, pagarba Dievui Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai galima užteršti internetą? Internetas teršiamas surogatinės motinos tarnų šiukšlėmis.

    Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Vilniuje 22 valandą karinės technikos kolona iš Šiaurės karinio miestelio Žirmūnų g. pajudėjo miesto centro link.

  LKP komitete CK darbuotojas atsargos pulkininkas Vitalijus Šurupovas sukviestiems „darbininkų draugovių“ atstovams davė nurodymus pasirengti svarbiems įvykiams.

  23 val. grupė nežinomų asmenų, pasiskelbusių „Nacinalinio gelbėjimo komitetu“, kreipdamasi į LR AT ir Lietuvos gyventojus, pareiškė, kad dabartinė valdžia atvedė liaudį prie bedugnės, nebekontroliuoja situacijos ir todėl „mūsų pareiga – paimti į savo rankas visą valdžią Lietuvoje, kad būtų išvengta ekonominio kracho ir brolžudiško karo“.

  Vilniuje 24 val. tankai, šarvuočiai, dengti sunkvežimiai iš Šiaurės karinio miestelio pajudėjo Karoliniškių link. Viename iš sunkvežimių – SSRS KGB grupė „Alfa“…

  (Iš įvykių kronikos 1991 metų sausio 11 – 12 dienomis).

  Thumb up 2 Thumb down 6

 14. net neabejotina , o autoriai virsuje ,svarkus besisagstantys , ekranuose is sunaujos kikenantys, i delna prunkciantys, anukus pries smerti ju valia vykdyt sistemon prasumiantys ,avies kailiu prisidenge sventuolius vaidinantys ,,, chebrytes sarasas giliai islaptintas ,, iltys sypsenelem pridengtos , taciau manau , ateis laikas ir istorija parodys ju tikruosius veidus bei tikruosius tikslus ,,, o prie suskilusios buvusio patriotiskumo geldos isiziojusius is nuostabos ir jais besalkygiskai dabar tikinciu veidus pamaciusi

  Thumb up 14 Thumb down 1

  • Tik be galo skaudu, jog visa ta velniava yra paskelbta čia, “Karštam Komentare”. O šiaip būtų galima nekreipt dėmesio…
   Tačiau čia, “anti-sisteminiame portale”…Dvelkia didžiule veidmainyste…

   Thumb up 4 Thumb down 7

   • Greičiau- nuomonių įvairove ir skirtingų požiūrių atspindžiais, kas normaliai žurnalistikai yra natūralus ir net sveikintinas reiškinys. Pagarba Karštam komentarui ir jo žurnalistams.

    Thumb up 4 Thumb down 4

    • Sąvoka “požiūris” čia pavartota visai “be ryšio”.
     O nuomonė ir LINIJA yra visiškai skirtingi dalykai. Nuomonių įvairovė sveikintina, o LINIJOS kaitaliojimai yra blaškymasis, galintis paversti leidinį amorfine “skelbimų lenta”.
     Be to, KK neįsileidžia straipsnių, kuriuose būtų, pavyzdžiui, rašoma apie pokarį kitaip, nei skelbiama oficialioj politikoj. Landsbergio kritika taipogi suvesta iki “nekalčiausio minimumo”. Kur kas dažniau Landsbergis pateikiamas itin teigiamai, pabrėžiant visus jo titulus.
     Taigi, tikroji KK linija matyti. Jos esmė ( per daugelį metų) yra tokia: “Jei prolandsberginis sparnas nebūtų nušalintas nuo absoliučios valdžios, tai Lietuvoje būtų daugiau teisingumo”. Visa kita čia- tik “nuomonių įvairovė”.
     Beje, D.G. irgi yra prolandsberginio sparno statytinė, didinanti Landsbergio įtaką. Būtent dėl to KK taip aršiai palaikydavo D.G.
     Taigi, nesuk smegenų su savo “nuomonių įvairovėmis”…

     Thumb up 6 Thumb down 3

     • Į save pasižiūrėk veidrodyje ir savo komentarus

      Thumb up 2 Thumb down 5

 15. TAIGI, “KARŠTAS KOMENTARAS” VĖL AUKŠTINA LANDSBERGĮ IR GRYBAUSKAITĘ

  Tapo akivaizdu, jog KK atsinaujino “vienintelio Lietuvos profesoriaus” bei Grybauskaitės garbinimas, kuris buvo kiek prislopintas po prezidento rinkimų, per kuriuos Tautos mažuma išrinko “Lietuvos Dalią” antrajai kadencijai.
  Šiame KK straipsnyje tarp eilučių diegiama nuostata, esą tie, kas prieš Landsbergį ir Grybauskaitę, tie yra prieš Lietuvą. Senas landsbergistinis triukas…
  Po tokių Landsbergio bei Grybauskaitės aukštinimų KK veidmainiškai atrodo kai kieno “tikinimai”, esą “nepatinka ta karo propaganda, toji karą kurstanti retorika”. Jei tikrai nepatiktų, – neliaupsintum kurstytojų, neskelbtumei, esą “Landsbergis yra Lietuva”…
  2009- 2013 metais KK atvirai palaikydavo Landsbergį. Retas redakcinis straipsnis “išvengdavo” Vytauto-Profesoriaus citatų. O 2013-jų pavasarį KK ragino konservatorius išrinkti savo pirmininku Landsbergį!
  2012 metais KK spausdino bene visas Vytauto Profesoriaus kalbas partijos suvažiavimuose bei Tarybos posėdžiuose.
  Bet…Ar tik 2009-2013 metais KK veikė Landsbergio ( prolandsberginio sparno?) palaikymo kryptimi? O gal…daug anksčiau? Juk ir kritika, net ir vizualiai nuožmi kritika kartais būna vien “dėmesį nukreipiantis fonas”, įjungiamas vardan kur kas svarbesnių strateginių tikslų…
  Kaip bebūtų, fanatiškas prezidentės palaikymas, buvęs KK 2010- 2013 metais nagrinėtinas kaip veiklos prolandsberginio sparno palaikymo kryptimi dalis. Vizualiai Vytauto Profesoriaus garbinimas KK prasidėjo 2009-jų rudenį. Vizualiai…T.y. matomoj erdvėj…O “už pertvaros”?
  O “už pertvaros”, taip pat ir šiame KK straipsnyje ( “Landsbergis- tai Lietuva, kas prieš Landsbergį- tas prieš Lietuvą”- tokia šio straipsnio “dvasia”), matome štai ką.
  Citata: “Kiek purvo bepilstytų ant iškilių Lietuvos žmonių įvairūs rašeivos, kiek bebūtų bandoma persukinėti faktus iš dešinės į kairę ir atvirkščiai (pasitelkiant magiją ar be jos), Lietuvos žmonių atminties ištrinti ir sutrypti, sulyginti su žeme Lietuvai nusipelniusių asmenybių nepavyks…”
  Apie “rašeivas” parašyta daugiskaita. Taigi, norėtų to kas, ar nenorėtų, bet citatoje paliečiami ir kai kurie KK autoriai, taipogi kritikavę Landsbergį bei jo politiką, pradedant 1989-1991 metais. Išeina, kad ir juos dabar KK išvadino RAŠEIVOMIS!
  Apie Landsbergio ( Landsbergių) istoriją rašė ir Šviesios Atminties rašytojas Vytautas Petkevičius, iki pat mirties rašydavęs ir į Karštą Komentarą ( iki 2008 metų pabaigos). Po V. Petkevičiaus laidotuvių KK buvo išspausdintas gražus, šviesus straipsnis apie Rašytoją bei jo Kapą..
  O dabar? Juk Vytautas Petkevičius irgi “oi kaip pliekdavo” Landsbergius! Taigi, išeina, jog jau dabar KK mano, kad ir Rašytojas Petkevičius yra “rašeiva, pilstęs purvą ant iškilių Lietuvos žmonių”? Nesvarbu, kad jo vardas tiesiogiai neminimas čia. Daugiskaita bei turinys ne tik paslėpt, bet ir atskleist sugeba!
  Taigi- Landsbergis bei Grybauskaitė- iškiliausi Lietuvos asmenybės….Vargas visuomenei, turinčiai tokius “iškiliausiuosius”…Bet dabar ne apie tai…
  Dabar apie KK tikrąją poziciją, lyg prožektoriumi eilinį kartą apšviestą per šį straipsnį, neva “nukreiptą tik prieš Janutienę”, o iš tikrųjų prieš visus Landsbergio bei Grybauskaitės kritikus, tarp kurių yra ir kai kurių dabartinių bei buvusiųjų ( pavyzdžiui, Rašytojas V. Petkevičius, taipogi atskleisdavęs Landsbergių giminės paslaptis) .
  Sakykite, kas tai? “Savi” į “savus” tebešaudo? Arba…kur kas daugiau?

  Thumb up 11 Thumb down 2

  • kad čia ne KK straipsnis, o kažkokios Aušros Skerstonienės.
   Patiektas tam, kad išprovokuoti saulėtekius ir saulėlydžius.

   Thumb up 3 Thumb down 4

   • REIKIA MAŽIAU PROVOKUOT. NES TIE, KAS SĖJA VĖJĄ, PJAUNA AUDRĄ

    Kaip suprasti- “čia ne KK straipsnis”? Gal aš jį kur nors Delfyje perskaičiau? Ar ant tvoros išvydau?
    TAI YRA KK STRAIPSNIS. Ir tai- faktas.

    Thumb up 6 Thumb down 2

 16. to: Ybis 2015-01-12 – 22:41

  Technologijos gimsta savaime tada, kai pats Patriarchas (nežinau kieno?) savo politinėmis ambicijomis vadovaudamasis bando įteisinti nuosavas polit-propagandines legendas. Gal jis nežino, kad taip nedera elgtis? gal nesupranta? Gal aqutįorė galėtų jam patarti?

  vertinimas 2015-01-13 – 00:41

  Įstatymų kaitaliojimas atbulinėmis datomis kuriai technologijai priskirtinas? Kartais ne juodajai?

  Thumb up 6 Thumb down 1

 17. Chi chi chi chi… blyn, tata visai nukvako – užsimovė žmonos kepurę.
  Chi chi chi chi…

  Thumb up 7 Thumb down 2

   • SSRS jūrų pėstininko arba karo kontržvalgybos specnazo “Omegos”?

    Thumb up 6 Thumb down 1

     • Jeigu buvo “Alfa”, tai logiška, kad buvo ir “Omega”. Biblijoje juk parašyta 😀

      Thumb up 2 Thumb down 0

     • Alfa- pradžia, o pabaiga- Omega 😀 😀 😀

      Thumb up 2 Thumb down 0

    • Specialiai pasiguglinau. Iš to, kas rašoma gaunasi, kad Omega, kaip ir Alfa buvo ne Sovietų kariuomenės, o KGB Pirmosios vyriausiosios valdybos itin slaptas užsienio karinės žvalgybos diversantų dalinys. Jie dėvėjo juodos spalvos beretes ir uniformas be skiriamųjų ženklų.

     Thumb up 2 Thumb down 0

     • Nuotraukoje pas Landsbergis su juoda berete be skiriamųjų ženklų? Ką nors tai gali reikšti?

      Thumb up 2 Thumb down 0

 18. Paaiskink man durniui, kodel mano tevas uz dalyvavima Birzelio sukilime buvo 25 metams nuteistas ir issiustas i Karagandos sachtas, O Ladzbergio tevas, kuris kolaboravo su Hitleriu ir buvo ministru, tarybu valdzios buvo apdovanotas turtu ir privilegijomis.

  Thumb up 16 Thumb down 0

  • Labai blogai paklausėte…Tokių klausimų Lietuvai nereikia:) Duok jums valią, tai pradėsite klausinėti apie Medininkus, Bražuolę, Pakaunės įvykius, savanorių likimą. O gal dar paklausite apie dušanskius, slavinus bei kitą “chebrytę”, kuriai grąžintas turtas, parduotas, sėkmingai atsidurta užsienyje…ir tik tada pradėta ieškoti. Gal žmonės daug žinojo apie “naujuosius”, kad taip skubėta išlydėti?

   Thumb up 13 Thumb down 1

 19. Nuostabus straipsnis! Man kažkiek primena darbo žmonių laiškus dėl padėties kokioje Fidži salelėje. Esu tikras, kad tik vienas iš 10 rašytojų žinojo apie Fidži bei politinę padėtį saloje, o gal ir nežinojo:) Skaitau, skaitau straipsnį, ieškau argumentuotos kritikos R. Janutienės teiginiams, dokumentų paneigimo, tačiau…nieko nerandu? Anot rusų, “atmosfera zhutkoj dejateljnosti”, tačiau sulaukėme šnipštuko…Ir tas negarsiai šnypščia.

  Thumb up 13 Thumb down 3

  • Man tai primena melžėjos iš Joniškio laišką, kurį skaitė per TV drebančiomis rankomis …Garliavos įvykių metu :)

   Thumb up 12 Thumb down 2

 20. Šiaip norėčiau paskaityti tą R.Janutienės knygą, bet nusipirkti yra sunku. Knygyne sakė išgraibstė per 15 minučių. Neskaitęs negaliu komentuoti.
  Iki šiol nesuprantu nuo ko šis žmogus yra saugomas ir kodėl saugojimui reikalingi tokie pinigai apie 700-750€ dienai (pataisykit, jei aš neteisus !), kai Lietuvoje tiek skurdžių oficialiai, o kiek neoficialiai , gaunančių 100-200 € pensijos, pašalpų… visam mėnesiui.

  P.S.
  Dėl tų “skvernų įsikibimo”…mano nuomone reiktų tiesiai šviesiai atsakyti į klausimus ir nebus tų skvernų įsikibimo. Arogancija niekur neveda, nebent į didžiulį savęs susireikšminimą.

  Thumb up 14 Thumb down 3

 21. Įstatymų kaitaliojimas atbulinėmis datomis kuriai technologijai priskirtinas? Kartais ne juodajai?

  Thumb up 17 Thumb down 0

 22. Technologijos gimsta savaime tada, kai pats Patriarchas (nežinau kieno?) savo politinėmis ambicijomis vadovaudamasis bando įteisinti nuosavas polit-propagandines legendas. Gal jis nežino, kad taip nedera elgtis? gal nesupranta? Gal aqutįorė galėtų jam patarti?

  Thumb up 20 Thumb down 1

  • Na, jeigu pačiam patinka kai tulžis liejasi iš balkonėlio…nėra ko besakyti.

   Thumb up 4 Thumb down 3

  • Labai geras straipsnis,,,Saunuole autore,,sekmes Jums,,ir Lenkiu galva pries .Iskyliausia asmenybe,,Geb. V.Lansbergi. Tegul Jus lydi Dievo palaima.

   Thumb up 2 Thumb down 12 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Tinkama valymo įranga – būtinybė kiekvienam verslui
Aukštos kokybės krosnelės namų jaukumui
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Pažintis su miceliniu vandeniu – kaip juo naudotis ir ką reikia žinoti? 
Dauguma moterų ieško idealios makiažo kosmetikos. Produktas, kuris nedirgina odos, jos netraukia ir...

Kas yra šaltas asfaltas ir kam jis mums visiems reikalingas? 
Šaltas asfaltas yra puiki priemonė duobėms taisyti asfaltuotose gatvėse ar keliuose, kiemuose ir...

Dilgėlių arbata – tiems, kurie turi mažakraujystę 
Dėl netinkamos mitybos anemija yra gana dažna šiuolaikinio žmogaus palydovė. Nors atrodo, kad...

Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...