Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 13 Šeštadienis
 

Ar Rusijos juodosios technologijos gimsta Lietuvoje?

2015-01-12 21:59 | Nuomonių ringas | Komentarų (214)

Prof. Vytautas Landsbergis. KK nuotr.

Taip, ko gero, šis tvirtinimas nėra be pagrindo. Kam dėti tiek pastangų bandant susitarti su Rusijos kanalo vadovais ar “prispausti” mūsų retransliuotojus? Juk rusiškų televizijų juodąjį darbą puikiai atlieka ir tam tikros Lietuvos televizijos. Pakanka vieną kitą kartą pasižiūrėti “Lietuvos ryto” tv laidas “Nuoga tiesa” arba “Patriotai”.

Šios laidos, vedamos “ypatingos” žurnalistės Rūtos Janutienės, Lietuvos įvykių padangę nušviečia ypač tendencingai. Ko norėti, jeigu jos retorikoje žodis “patriotas” prilygsta patyčias reiškiančiam keiksmažodžiui, o laidų metu žiūrovui susidaro aiškus įspūdis, kad Lietuvos valdžia – tai vagys ir apgavikai. Viskas “mūsyse” blogai – pradedant nuo Nepriklausomybės paskelbimo, Sąjūdžio vadovų ir baigiant dabartine mūsų prezidente Dalia Grybauskaite.

Šią žurnalistę vadinu “ypatingąja”, nes puikiai prisimenu laidas, kuriose ji tarsi “įsikibusi į skvernus” persekiojamam žmogui, nei per žingsnį nuo jo neatsitraukdama, berdavo savo klausimus ir kaltinimus. Mes, žiūrėdami į tai, galvodavome: iš tikrųjų, matyt jis to nusipelnė, jeigu iš nieko susikrovė milijonus, “rūmus” pasistatė. Net ir tada likdavo labai nemalonus prieskonis nuo brutalaus žmonių persekiojimo. Gal jie ir buvo kalti, bet šitaip aršiai užsipulti žmones gali tikra ne kiekvienas žurnalistas, o tik tie, kurie turi “ypatingų” sugebėjimų, o gal ir “ypatingą” statusą. Kas žino? Tiesa, vėliau “ypatingoji” žurnalistė susirado panašių į save padėjėjų.

R.Janutienė, duodama interviu “Lietuvos ryto” tv žurnalistei D.Žeimytei, skundėsi, pasitelkusi nušalintojo prezidento R.Pakso retoriką, kad ją ne tik apvogė, bet apš-ko išplatindami jos knygos “Raudonoji Dalia” angliškąjį variantą Briuselyje. Manau, kad parašydama tokią knygą autorė apdergė pati save. “Ir kam gi tai naudinga?” – detektyvės tonu klausė R.Janutienė.

Galėjome iš karto atsakyti, kad naudinga tik jai pačiai, “ypatingajai” žurnalistei.

Prieš pat prezidento rinkimus išleista knyga, juodinanti prezidentę D.Grybauskaitę, nepasiekė savojo tikslo. Įtaru, kad mažai kas ją skaitė ar bent ja patikėjo. Lietuvos žmonės pasirodė visai nekvaili ir ant “ypatingosios meškerės” neužkibo. Ėmė ir antrąjai kadencijai išrinko Dalią Grybauskaitę. Oi, kiek pykčio ir dantų griežimo teko “ypatingajai”. Net ir dabar, vesdama savo garsiąsias laidas, jeigu tik pradeda kalbėti apie jos nekenčiamus žmones, tiesiog spinduliuoja pykčiu, veidas nemaloniai persikreipia, todėl operatorius verčiau nukreiptų kamerą nuo jos.

Visgi tenka pripažinti – “ypatingosios” žurnalistės pyktis tikrai nuoširdus, einantis iš pačios širdies gelmių. Neabejotina, kad to nepavyktų padaryti dirbant vien tik už pinigus, kad ir labai didelius.

Be abejo, žurnalistė gabi. Kaip puikiai ji sugeba bet kokį dalyką pakreipti į kitą pusę. Kai jos laidoje buvo plakama prezidentė Dalia Grybauskaitė už sakinį, kad Rusija turi visus teroristinės valstybės požymius, nuomonės telefonu buvo paklausta prezidento Valdo Adamkaus. Nors prezidentas net kelis kartus pakartojo, kad D.Grybauskaitė pasakė teisybę ir jis sutinka su jos nuomone, savąją būtų išsakęs kiek kitaip. Vos telefono ryšį atjungus, laidos vedėja nedelsdama reziumavo, kad prezidentas V.Adamkus prezidentės D.Grybauskaitės nuomonei nepritaria. Gal R.Janutienė mano, kad žiūrovai mato ir girdi vien tik ją, vienintelę, “ypatingąją”.

Ką gi, grįžkime prie vadinamojo skandalo Briuselyje. Vargu, ar kam nors ten R.Janutienės knyga buvo ir bus įdomi, net ir išversta į anglų kalbą. Tačiau nekyla jokios abejonės, kad “skandalas” buvo naudingas kaip puiki reklama naujai R.Janutienės knygai apie Landsbergių šeimą. Reikia pripažinti, kad R.Janutienė tikrai suinteresuota sutrypti visą Landsberių šeimyną pradedant seneliais, baigiant anūkais. Iš kur šitokia baisi neapykanta?! Kartais pagalvoju – gal žurnalistė taip pat pretendavo į tą garsųjį tvartelį, kurį V.Landsbergis iš kažko atsiteisė, ir apie kurį buvo tiek daug rašyta ir kalbėta. O gal esama dar kitokių aplinkybių? Juk ne vien už pinigus išugdoma tokia neapykanta.

Paskaičiau R.Janutienės interviu apie jos naująjį „šedevrą“ „Lietuvos ryto“ laikraštyje (kas pamiršo – tai buvusioji „Komjaunimo tiesa“). Interviu ėmė LR korespondentė Asta Kuznecovaitė. Turiu pripažinti, kad mane ir mano bičiulius pribloškė toks baisus cinizmas bei purvo liejimas ant prof. V.Landsbergio ir jo artimųjų.

Mano draugų ratas priklauso kartai, augusiai pokario metais. Mes visi – paprasti viduriniosios klasės inteligentai: inžinieriai, mokytojai, gydytojai, menininkai. Niekas iš mūsų netapo milijonieriais (gal todėl, kad iš mūsų nebuvo nė vieno kolūkio pirmininko), bet neverkšlename, nekeikiame viso, kas lietuviška, ir domimės tuo, kas vyksta mus supančioje aplinkoje.

Puikiai prisimename pirmuosius Sąjūdžio žingsnius ir patys dalyvavome daugiatūkstantiniuose mitinguose. V.Landsbergis visada žengė Sąjūdžio iniciatorių grupės gretose. Ir tikrai, žmonės skandavo: „Lansd-ber-gis – Lie-tu-va!”.

Kaip buvo netikėta išgirsti R.Janutienės teiginį, kad jis ten pateko per nesusipratimą dėl pavardžių. Ir kokie beviltiški kvailiai buvo tie Sąjūdžio iniciatoriai, kad supainioję pavardes, savo pirmininku išsirinko V.Landsbergį. Ir atsitik man taip! Nežinia, gal tie garsieji filosofai, anot R.Janutienės – Sąjūdžio sumanytojai, tuo metu jau buvo užsienyje, todėl nebuvo kam „nesusipratėlių“ klaidų taisyti. Šiaip ar taip, nepriklasomybės kovų verpetuose jie nedalyvavo, nes tada jau buvo įsikūrę užsienyje. O štai V.Landsbergis buvo čia, su mumis. Žmonės prisimena jo aiškius ir drąsius pasisakymus, kuriems visi mitingų dalyviai plojo. Nuo tada ir atsirado šūkis: „Lands-ber-gis – Lie-tu-va!”. Kad ir kokį purvą bepiltumėte ant Landsbergio pavardės, iš mūsų atminties tų šūkių ir tų dienų neištrinsite.

Pavardžių supainiojimai – tai beveik tokia pati magija, kaip ir tai, kad veik prieš dešimtmetį sudegusios sodybos pelenuose, staiga prieš porą metų apsilankiusi R.Janutienė iš degėsių krūvos ištraukė sveiką lagaminą su aprūkusiais, bet išlikusiais slaptųjų bylų dokumentais. Ne kitaip, kaip Švenčiausioji panelė Marija padėjo…Štai ir medžiaga, kurią kadaise R.Janutienė gavo nei tai iš amžinąatilsį Gedimino Ilgūno, nei tai pasitelkusi dedukcijos metodą suprato, kad jos reikia ieškoti komunistų partijos slaptuosiuose archyvuose. Ir štai, dar viena sėkmė, R.Janutienė, kaip pati sako, perėmė komunistų partijos archyvą. Dabar beliko kuo greičiau parašyti knygą.

O kiek įdomybių žmogus gali sužinoti vien pasiskaitęs R.Janutienės interviu „Lietuvos ryte“. Pasirodo, ne tik D.Grybauskaitės tėvas, bet ir V.Landsbergio tėvas V.Landsbergis-Žemkalnis buvo partizanas. Ar tik ne jis dalyvavo raudonųjų partizanų žygyje sudeginant Klepočių kaimą? Kodėl gi nepadarius ir tokios išvados? Juk taip lengvai dėliojasi teiginiai, kad, gink Dieve, ne KP pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas buvo sovietų valdžios stumtelėtas link Sąjūdžio lyderių, o “išlepintas muzikologas” V.Landsbergis.

Tikrai, vieni stebuklai dėjosi Lietuvos kelyje į Nepriklausomybę. O gal visgi jie vyko „ypatingosios“ žurnalistės galvoje, kurstomoje nesuprantamos, bet tikrai nuoširdžios neapykantos.

Ai, ai, ai… kiek daug prirašyta tame nuostabiame R.Janutienės interviu „Lietuvos rytui“. Visko nepakomentuosiu. Tik noriu pasakyti, kad V.Landsbergis visada turėjo savo aiškią nuomonę, nepaisydamas tų „galingų asmenybių“ (gal R.Janutienė turėjo galvoje A.Štromą ir T.Venclova?). Ir tą savo nuomonę jis, „nevyniodmas į vatą“ drąsiai ir gan tiesmukiškai dėstė. Daug kam tai nepatiko! Būtent dėl tiesmukiškos savo nuomonės sakymo ir būtų galima V.Landsbergį ir D.Grybauskaitę pavadinti dvasios broliais. Dar ir dėlto, kad jie visada stengėsi būti Lietuvos pusėje ir bet kokiomis aplinkybėmis ją ginti. Daug kam ir dabar tai nepatinka.

Dar vienas kaltinimas V.Landsbergiui, kad jis „neidavo į mūšį“ vienas prieš vieną. Dar ir kaip eidavo! Atsimenu, kai jį egzaminavo vienas iš to meto garsių Rusijos žurnalistų, prieš kurį neatsilaikydavo rimti politiniai veikėjai. Tačiau V.Landsbergis atsilaikė, dar ir kaip! Tai buvo Persijos įlankos karo metu, Irakui užpuolus Kuveitą. Prisimenu, kad mes su bendraminčiais žiūrėjome laidos transliaciją ir džiaugėmės jo taikliais ir protingais atsakymais. Galėjome tik dėkoti Dievui, kad turime tokį protingą Nepriklausomybės lyderį. Nuo tada mūsų nuomonė apie V.Landsbergį galutinai susiformavo.

Ar „ypatingoji“ žurnalistė R.Janutienė mano, kad jau nebėra gyvų Nepriklausomybės kovų pradžios liudininkų? Pasak jos, jei kas ką ir žino, tai iš vadovėlių. Kitaip nerašytų tokios netiesos, kad tuometinis parlamentas (tarpkitko, tai buvo Aukščiausioji Taryba), vadovaujamas V.Landsbergio, iškėlė rankas ir išsibėgiojo. Ar ji pamiršo, kiek tai Aukščiausiąjai Tarybai teko sunkių išbandymų laikotarpis pradedant Rusijos boikotu, jedinstveninkų puolimu iki pat Sausio 13-osios įvykių. Anksčiau laiko buvo paskelbti rinkimai tam, kad pagal Konstituciją būtų išrinktas naujas seimas (ne Aukščiausioji Taryba). Tą patį, kiek vėliau, padarė ir estai. Tik jie savo Aukščiausiosios Tarybos pirmininką gerb. Riūtelį paskelbė pirmuoju Estijos prezidentu po Nepriklausomybės atkūrimo. Mūsų veikėjai, deja, kiek besiginčijo, to padaryti nesugebėjo. Tačiau faktas lieka faktu – V.Landsbergis buvo pirmasis po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aukščiausiasis vadovas, tai yra prezidentas. Kito tada neturėjome. Užsienio šalių vadovai ir diplomatai taip į jį ir kreipdavosi.

Tarp kitko, tai V.Landsbergiui turime būti dėkingi, kad sugebėjo rasti bendrą kalbą ir įtikinti tuometinį Rusijos vadovą B.Jelciną pasirašyti sutartį apie sovietų armijos išvedimą iš Lietuvos. Tai ir buvo padaryta visų mūsų džiaugsmui.

Kiek purvo bepilstytų ant iškilių Lietuvos žmonių įvairūs rašeivos, kiek bebūtų bandoma persukinėti faktus iš dešinės į kairę ir atvirkščiai (pasitelkiant magiją ar be jos), Lietuvos žmonių atminties ištrinti ir sutrypti, sulyginti su žeme Lietuvai nusipelniusių asmenybių nepavyks. Gal kas ir tikisi su ta purvo lavina išplaukti labai aukštai, bet teneapsigauna. Nemaža dalis Lietuvos žmonių tokiems jaučia tik panieką.

Aušra Skerstonienė

Komentarai

 

 

 
 1. Skerstonien,na kiek autorinių gavai už Dėdulės pasiteisinimo perrašymą?Apsimeti nematančia,kad kaip tik tos tavo peršamos kitiems technologijos ir yra toji pagrindinė varančioji Tartiufo politinio plausto burė?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Straipsnį pradėjau skaityti, nežiūrėdamas kas autorius. Beskaitant kilo mintis – kažkoks perdėm naivus kabinetinis vyriškis (“mes inžinieriai, mokytojai, gydytojai, menininkai”). “Mes žavimės…”, tarsi boba. Paskaičiau iki galo – autorius moteris !! Ką gi, leiskit paaiškinti. Landsbergis savo įžūliom provokacinėm kalbom nuo 1990 metų vasaros tyčia ar netyčia provokavo neapykantą tarybinėje vadovybėje ir rusuose, ypač kariškių tarpe, ir tai buvo viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurios galiausiai buvo pralietas kraujas. O paleido liežuvį Landsbergis tik saugiai įsikūręs AT pirmininko kėdėje, anaiptol ne anksčiau (TSRS vadovybė, nepripažindama Nepriklausomybė atkūrimo akto, tebelaikė deputatus tarybiniais deputatais, turinčiais neliečiamybę). “Patriotiškai” maivėsi Landsbergis, Čepaitis ir kiti, stengdamiesi kompensuoti, atitraukti dėmesį nuo savo “labai galimo” bendradarbiavimo su KGB, o Landsbergio tėvo – dar su NKVD. Tuo jie ne palengvino, o smarkiai apsunkino valstybės kelią į nepriklausomybę, kuris tikrai taipjau nereikalavo kraujo, bent kol valdžioje buvo Gorbačiovas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Čia – ne omono beretė?

  Galbūt galimai galėtų būti 2015-01-13 – 11:33 SSRS jūrų pėstininko arba karo kontržvalgybos specnazo “Omegos”?

  Daiva 2015-01-13 – 11:50 O kas ta – “Omega”?

  to: Daiva 2015-01-13 – 12:00 Jeigu buvo “Alfa”, tai logiška, kad buvo ir “Omega”. Biblijoje juk parašyta 😀

  guglis 2015-01-13 – 17:44 Specialiai pasiguglinau. Iš to, kas rašoma gaunasi, kad Omega, kaip ir Alfa buvo ne Sovietų kariuomenės, o KGB Pirmosios vyriausiosios valdybos itin slaptas užsienio karinės žvalgybos diversantų dalinys. Jie dėvėjo juodos spalvos beretes ir uniformas be skiriamųjų ženklų.

  Vilius 2015-01-13 – 21:13 Nuotraukoje pas Landsbergis su juoda berete be skiriamųjų ženklų? Ką nors tai gali reikšti?

  Anonymous 2015-01-14 – 12:33 Demonstratyvus Simbolių dėvėjimas, nešiojimas, demonstravimas yra Dž.Šarpo aprašytieji metodai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Gal ponia šio rašinio autorė galėtų pasakyti, kodėl jos taip garbinamas Lansbergis yra nepopuliariausių Lietuvos politikų viršūnėje, gal ne p, Lansbergis, kai nepraėjo jo afera tapti Lieruvos Prezidentu be rinkimų, išvadino Lieuvos tauta kirmėlynu ir kitais perliukais. Bet fanatikas blaiviai protauti negali ir jokie argumentai jo nepaveiks.

  Thumb up 72 Thumb down 2

 5. Jeigu nieko nezinai apie tuos”gerus” kaimynus rusus tai galetum YUOTUBE paklausyti Lukosenkos ir kazakstano prezidento Nazarbaevo nuomones apie rusijos elgesi.Su rusu tik buteli degtines gali draugiskai isgerti o po to gausi per galva. Nuosirdziai linkiu sekmes draugauti su rusais.

  Thumb up 72 Thumb down 4

 6. Anonymous

  2015-01-14 – 13:19

  Siaubas apima pagalvojus, kad prisidengiant teisėtumo vardu, teisingumo dėlei specifiškai- individualių asmenų atžvilgiu, specialiai atbuline tvarka keičiami įstatymai, prisidengiant “istorinio teisingumo atstatymu” ir panašiai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Aišku, ir tokie klaikūs straipsniai išeina. Bet nuodai lieka…Landsberginio kiršinimo nuodai.
  Tokia jau Tavo valia, ir Tavo Karalystė…Ir Dalia…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Cia vienas kitas koloradas mane judina,- tai as ir pasijudinau.
  Isejom su kaimyniu Vytautu Kraulaidziu (aa) Tevyne ginti. Musu zmonos su vaikais namuose per nakti dreba. Su kiekvienu tanko suviu girti watinukai susirinke kieme, klykia -Uraaa!
  Va teip BUVO, ponai Prisiekusieji Tarejai.
  Taip ir paliko. Ir siandien skeltanagis Saska stovi ant kampo ir kiekviena lietuvi sveikina: -Dai kapejek!

  Thumb up 72 Thumb down 4

 9. Aš irgi priklausau tai pokario kartai, todėl gerai jau prisimenu, kad nebūdavo tokių stebuklų, jog vieną suolo draugą išveža, o kitas lieka Lietuvoje. Jei jau vienas papuola su draudžiama literatūra, tai kenčia abu, Išskyrus kai kuriuos subtilius atvejus…Turiu omeny A. Sakalą ir V. Landsbergį. Ir mano tėvas dėka tokio vietinio “landsbergio” kasė Belamorkanalą. Mūsų karta žino kas tai yra. O gal jūs užmiršot Mažeikių naftos aferą, Bražuolės tilto sprogdinimą? Man asmeniškai už nugaros sprogo viena tų “bombelių” , kaip paniekinamai sakė jūsų ginamas asmuo. Viskas gerai, kas gerai baigiasi
  Dėl neva neva liejamo purvo ant D. Grybauskaitės. Faktų neužliesi niekuo, o faktas toks, kad tą sausio tryliktąją ji buvo kitoje barikadų pusėje. Argi to paviešinimas yra purvas?
  Konfliktas Ukrainoje, tai konfliktas tarp dviejų galingiausių pasaulio valstybių – JAV ir Rusijos. Tai jie sprendžia savo globalinius interesus tarpusavyje. Mažam lįsti į jų tarpą nėra ko – rezultatas bus tik vienas – gumbai pakaušyje ar kaktoje. Tuo labiau, kad Rusija yra mūsų kaimynė ir su ja Lietuvai reikia kaimyniškai gyventi. “Gumbus” ekonomikoje jau turime. Juk jei kaimyną kas rytą susitikę vadinsime banditu, tai vieną dieną jis ir pasielgs kaip banditas. Esame ES narė, tai kodėl savo pasisakymus p. Grybauskaitė derina ne su ES vadovais, o su JAV? Nors ir tai ne visai atitinka tikrovės – JAV prezidentas neleidžia sau prabangos vadinti Rusiją teroristine valstybe. O kodėl? Manau prisimenate, kaip JAV apsimelavo visam pasauliui, jog Irakas turi cheminį ginklą ? Gal jau spėjote pamiršti, kaip Prancūzijos užsienio legionieriai “sutvarkė” Liviją ir jos prezidentą ? Gal nežinote, kas dabar ten dedasi ? Klausimas jums – tai kuri gi iš šių valstybių yra pasaulio žandaras ( švelniai kalbant) ?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Visko ten buvo, visko ir liko, bet…
   Kur “kalejo” drg. Pikeliskis?
   Kas mate?
   Ar buvo linkes pasitaisyti?
   O gal tik karuti vairavo kailiu ceche?..
   …o ponas Landsbergis?
   O jis visas kaip ant delno nuo Sajudzio Suvaziavimo. -bilarusijai “paperiog gorla”.- -geriausias lakmusas!

   Thumb up 72 Thumb down 2

 10. atsivertes sita puslapi galvojau kompas virusa pasigavo kai pamaciau sita sena sukriosusi ozio snuki.

  Thumb up 72 Thumb down 3

 11. -„Sedlaite konia, poručik Galicin, kornet Obolenskij – naleite vina!“ Tatos Dalią Putinas puola!
  Kaip manote, ko jis iš tos Dalios nori? Mudvi su Antaniene manome, kad… Et, tiek jau to,- nesvarbu, ką manome mes. O ką manote Jūs?

  Thumb up 72 Thumb down 2

   • Tam jis turi Aliną. Gal jis joja pas Dalią pasiūlyti barterį – iškeisti vieną Mistralį į dujų saugyklos terminalą. Gal nebeturi kur dujų pertekliaus saugoti, o jam tie du Mistraliai reikalingi tiek pat, kaip mums tas terminalas. O mums tai Mistralis labai praverstų, kai iš visų pusių visokiausi priešai puola, o dujas rusas pusvelčiui pardavinėja.
    Tokia mūsų, dviejų senų babyčių nuomonė.

    Thumb up 72 Thumb down 1

   • Sutinku. Chuilo jau visko turi, tai tenori gaut pizdy.
    Na ir gaus.
    Negi gaila?..

    Thumb up 72 Thumb down 5

 12. Tik nedrykime iš savęs aukos.Ir partizanų,ir koloboravusių rankos kraujuotos.O jei pažvelgtumę į visą istoriją,tai vargiai kuo galėtumę išsiskirti iš kitų tautų.Tokie pat pavydūs,agresyvūs,tokie pat kančių ir nusikaltimų ženklais paženklinti.Esame kokie esame:nei kuo geresni,nei kuo blogesni.O mūsų aukos……Ačiū Dievui,kad tik tokios,kitos tautos,kad ir tie patys rusai,užmokėjo už savo kalidas šimteriopai.Baikime dairytis į preitį,o imkime žiūrėti į ateitį.O lansbergis…Ką Lansbergis?Toks pat kaip ir visi:su savo nuodėmėm ir savo gerais darbais.Kiekvienas turime šviečią ir tamsią pusę ir nekelkime ant pjedestalo tų,kurie vargiai to nuspelnė.

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • “Baikime dairytis į preitį,o imkime žiūrėti į ateitį.” ,- PUIKIAI PASAKYTA.

   Thumb up 72 Thumb down 3

  • leiskite pataisyti ..kelkime ant pjedestalo visus tuos kuriuos skaitome kad verta , tada nereiks kalbėti apie tuos kurių neverta ..:)

   Thumb up 72 Thumb down 2

 13. Gorbačiovas su savo šutve atliks atgailą prieš Dievą ir 1991 m. Lietuvos nepriklausomybės aukas?

  Thumb up 72 Thumb down 9

  • kartoju, dlia osobo tupych:
   -Teroristu politrukas Golovatovas apsimelavo!
   a) jei Gorbis but isakes sturmuoti LRT, skeltanagiai visa Vilniu but nusiaube, kaip Talina nesenai.

   Thumb up 72 Thumb down 2

 14. “Veiksmingas, kaip ir bet koks, pasipriešinimas diktatūrai reikalauja aukų”.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Dž. Šarpo (Gene Sharp) atliktos analizės dėka atskleisti neprievartinio poveikio metodai privalo tapti stimulu pasipriešinimo lyderiams nustatant konkrečiai situacijai maksimaliai veiksmingą strategiją, ženkliai padidinančią poveikio galią ir tuo pačiu iki minimumo sumažinančią būsimus nuostolius.

   Tačiau būtina atsakingai suvokti ir turėti omenyje, kad nuvertus konkrečios diktatūros režimą, visos kitos, likusios problemos neišsisprendžia ir neišnyksta savaime. Diktatūros režimo žlugimas nematerializuoja utopijos. Atvirkščiai, jis tik atveria galimybes sunkiam darbui bei ilgalaikėms pastangoms, sukuriant žymiai teisingesnius socialinius, ekonominius ir politinius santykius. Sudaro sąlygas pašalinti visas kitas neteisybės ir priespaudos formas.

   O laisvę būtina suvokti tik kaip nevaržomą galimybę įgyvendinti savo svajones ir siekius.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Vadinasi, aukos buvo Neišvengiamos ir apie jas buvo Žinoma iš anksto? O Gorbačiovas – tikras didvyris, suteikęs Landsbergiui ir jo vedamai lietuvių tautai “nevaržomas galimybes”? Tai dabar beliko pastatyti prie seimo Gorbačiovui paminklą ?

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • vietoj nugriauto fontano tiktų? galėtų Mikchail Gorbatchiov stovyla pirštu rodyti į seimo langus…

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • Ponas tur būt visai nesiorientavote tuometiniuose įvykiuose. Būtent Gorbačiovas atsisakė taikyti jėgą, kurią reikėjo pritaikyti Vilniuje iš karto po 1990 m. kovo 11-os. Jis to neleido. Tačiau į tų metų galą jau sunkiau valdė situaciją, ėmė nusileisti Kriučkovo, Jazovo, Burokevičiaus ir kitų spaudimui. Tai jiems atitenka pagrindinė kaltė dėl sausio įvykių. Gorbačiovui atitenka kaltė dėl to, kad panašiais atvejais nedrįstavo nubausti savivaliautojų. Bet būtent Gorbačiovo dėka Lietuva galiausiai tapo nepriklausoma.
    O to Džino Šarpo gan teisingų, tačiau banalių ir nuo seno be jo žinomų rekomendacijų landsberginė valdžia kaip tik nesilaikė nuosekliai, paskelbusi rudenį, kad drauge ir ginkluojasi. Suplakė nesmurtinę ir ginkluotą gynybą, štai ir pakankamas pretekstas priešui naudoti ginklą prieš civilius (nors karinė vadovybė berods nebuvo tiesiogiai įsakiusi tą daryti). Užtat po to Landsbergis vainikus į Antakalnio kapines vežiojo.

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Būtent Šarpo išgrynintieji neprievartinio pasipriešinimo metodai sugriovė Sovietų sąjungą ir iš anksto pasmerkė pralaimėjimui 1991 m. rugpjūčio sovietinės diktatūros restauracijos šalininkų organizuotą perversmą.

   Thumb up 72 Thumb down 3

 15. Kai kurie komentatoriai apgailestauja, kad neturėjo galimybės perskaityti knygos “Raudonoji Dalia”, nes nespėjo nusipirkti. Šiais, informacinių technologijų laikais, beveik visko galima surasti interneto platybėse, tereikia atsidaryti google tinklapį į paieškos laukelį įrašyti “raudonoji dalia parsisiusti” ir jums atsidarys daug nuorodų, kur galima rasti šią knygą ir atsisiuntus perskaityti kompiuterio ekrane. Sėkmės.

  Thumb up 72 Thumb down 4

 16. Noriu paklausti Rusijos priešų štai ko: Ar Lietuva nebuvo Sovietų Sąjungos dalis (tegul ir ne savo noru) kai sovietai septintam dešimtmetyje malšino sukilimą Čekoslovakijoje, Lenkijoje, traiškė tankais sukilusius Jugoslavus, o vėliau žudė Auganus. Ar daug protesto akcijų vyko Lietuvoje? Kaip gi mes sugebėjome išlikti tokie “šventi”, o rusai kalti. Taigi, pagal Kosminius dėsnius nešam tos šalies karmą ….

  Thumb up 72 Thumb down 5

  • O kaip Jums pačiam atrodo ar Lietuvos visuomenė labai pasikeitė, nuo tų Jūsų pavardintų įvykių, o jei pasikeitė ..kame ? mano supratimu , mes ne tik peržengėme to sovietinio žmogaus kuklumo slenksti , bet padarėme didelį šuolį link to kas leidžia svarstyti tokias temas-vertybes, į kurias seniau buvo žiūrima tik kaip iš vakarų ateinančiu blogiu. Mūsų visuomenė neabejotinai ..pasislinko link to kas leidžia jai ne tik pasakyti viešai kas negerai ir to ko norėtusi, o tai didelis skirtumas palyginus su dabartine Rusija.Kuriai vis dar reikia kad kas nors parodytu ,….aišku ne visa absoliutinti nereikia , bet deja vis dar dauguma. Mes imame nebesuprasti apie ką kalba Putinas ..ir tai gerai . na mums dar truputi to pakantumo ir viskas ..

   Thumb up 72 Thumb down 7

     • Beje, personaliai jums atminčiai rašau: LR Konstitucija.

      O apie vakarų vertybes nepapasakosit?

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • Kodėl turėčiau ‘personaliai jums’ pasakoti ? o kaip su rašybos klaidomis ? nenervina? matote ..kaip sunku kalbėtis kai ta kalba principynė :)) gyvuokite jurga ..jus man neidomi . :) sory ..

      Thumb up 72 Thumb down 3

     • O gaila, jūs man įdomus, aš taip noriu iš jūsų sužinoti apie vakarų vertybes :) Prašau maloniai -vyras negali atsakyti moteriai :)
      Ar nelankėte etikos paskaitų p.stasy ?Pabėgdavote iš paskaitų ? Oi, kaip negerai, šiandien neturit ką atsakyti…užuojauta. Beje, aš ne prieš, jei visiems atvirai papasakosit apie vakarų vertybes, juk ne intymius klausimus aptarsim :)

      P.S. Kadangi tamsta nežinote, kad “LR Konstitucija” rašoma iš didžiosios raidės, aš maloningai jums tai priminiau. Nieko asmeniško, sekantį kartą tikiuosi žinosit…

      Thumb up 72 Thumb down 1

     • Gražus vardas ..kaip moteriai kuri, dauguma atveju, įpratusi gauti tai ko jai norisi ,..tikrai tinkamas ..:) Bet ne ši karta ..:) stasys visada turi ką pasakyti ..tik gaila kad ne visada išeina trumpai ir glaustai. kas link tos konstitucinės rašytinės pastabėlės,.. matyt teks susitaikyti. Reikalinga pažanga ne visada teina norimu laikų ..gal kada .:)

      Thumb up 72 Thumb down 2

  • Tu durnas, ar apsimeti? Už nupieštą ant tvoros trispalvę galėjai atsidurti durnyne ir būt kankinamas.

   Thumb up 72 Thumb down 2

 17. O? 2015-01-13 – 11:13

  Čia – ne omono beretė?

  Galbūt galimai galėtų būti 2015-01-13 – 11:33

  SSRS jūrų pėstininko arba karo kontržvalgybos specnazo “Omegos”?

  Daiva 2015-01-13 – 11:50

  O kas ta – “Omega”?

  to: Daiva 2015-01-13 – 12:00

  Jeigu buvo “Alfa”, tai logiška, kad buvo ir “Omega”. Biblijoje juk parašyta 😀

  guglis 2015-01-13 – 17:44

  Specialiai pasiguglinau. Iš to, kas rašoma gaunasi, kad Omega, kaip ir Alfa buvo ne Sovietų kariuomenės, o KGB Pirmosios vyriausiosios valdybos itin slaptas užsienio karinės žvalgybos diversantų dalinys. Jie dėvėjo juodos spalvos beretes ir uniformas be skiriamųjų ženklų.

  Vilius 2015-01-13 – 21:13

  Nuotraukoje pas Landsbergis su juoda berete be skiriamųjų ženklų? Ką nors tai gali reikšti?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Demonstratyvus Simbolių dėvėjimas, nešiojimas, demonstravimas yra Dž.Šarpo aprašytieji metodai.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Ar Gorbačiovą apklausė dėl 1991 -01-13 aukų? Juk jis buvo visų vyriausias sovietų pajėgų ir kompartijos vadas.
  -Algirdas-
  -Teroristu politrukas Golovatovas apsimelavo!
  a) jei Gorbis but isakes sturmuoti LRT, skeltanagiai visa Vilniu but nusiaube, kaip Talina nesenai.
  b) todel Lietuvos Auksciausiaja Taryba ir nedriso sturmuot, kad Landsbergis Gorbi prizadino.

  Thumb up 72 Thumb down 5 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras