Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Sausis 24 Pirmadienis
 

Ar mūsų dienų Riteris Pinigas išgelbės aukštojo mokslo Damą?

2007-06-26 09:16 | Komentarai | Komentarų (19)

Olga Suprun,

VU filologijos studentė

Šiomis dienomis verda aistros dėl aukštojo mokslo reformos. Iš tiesų, švietimo ir mokslo sistema Lietuvoje išgyvena krizę, jos reformos – būtinos. Šiuo klausimu sutaria visi. Tad iš kur toks sujudimas akademinėje bendruomenėje? Kodėl kyla pasipriešinimas tokiems iš pažiūros kilniems tikslams?!

Takoskyros reiktų ieškoti ne čia, nes čia jos paprasčiausiai nėra. Takoskyra atsirado po to, kai š. m. birželio 14 d. Lietuvos politinės partijos pasirašė susitarimą dėl vadinamosios aukštojo mokslo „reformos“, kurios vienintelis visiems gerai žinomas konkretus tikslas yra įvesti mokestį už aukštąjį mokslą. Visa kita šiame susitarime tėra abstraktūs pageidavimai, o „tikroji“ aukštojo mokslo plėtros strategija dar turės būti kuriama ateityje, ir tai pripažįsta šio susitarimo rengėjai. Būtent tai sukėlė abejones reformos sąžiningumu ir teisingumu!

Argumentai, kodėl reikia apmokestinti aukštąjį mokslą

Paanalizuokime apmokestinimo idėjos entuziastų argumentus. Iš anksto noriu pabrėžti, kad ši analizė jokiu būdu nekvestionuoja aukštojo mokslo reformos entuziastų kilnių tikslų. Abejones kelia tai, ar teisingas pirmasis reformos žingsnis. Juk visiems gerai žinoma liaudies išmintis byloja: „Gera pradžia – pusė darbo“. Ar mokesčio už aukštąjį mokslą įvedimą galima vadinti kaip gerą pradžią?

Socialdemokratė švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė DELFI žiniose birželio 4 d. štai kaip pateisino pagrindinį reformos principą – aukštojo mokslo apmokestinimą:

„Tie, kas turės aukštąjį išsilavinimą, gaus didesnius darbo užmokesčius, užims geresnę padėtį visuomenėje. Todėl pradžioje patys turėtų finansiškai prisidėti“. Atrodytų, svarus argumentas, tačiau ar valstybė galėtų garantuoti darbo vietą tam, kuris mokės už studijas tikėdamasis, anot ministrės, užimti geresnę padėtį visuomenėje? Garantijų, deja, nėra. Nėra netgi žinoma, kaip keisis Lietuvos darbo rinka ir kokių specialistų gali prireikti po 4-5 metų. Todėl iš esmės studentams siūloma pirkti katiną maiše. Ir kol darbo vieta bei “geresnė padėtis visuomenėje” nebus „kontrakto“ sudedamoji dalis, tol šis argumentas bus tik hipotetinis.

Galima pratęsti ministrės argumentą ir teigti, kad už bet kurią paslaugą, taip pat ir už mokslą, privalu susimokėti. Tačiau teikiantys paslaugas teikia ir paslaugos garantiją, o ar pasiruošusi valstybė suteikti geros darbo vietos garantiją?

DELFI žiniose taip pat buvo išdėstytas Lietuvos katalikų mokslo akademijos pirmininko dr. Paulius Subačiaus požiūris į aukštąjį mokslą: „Nemokamas yra tik sūris spąstuose – aukštasis mokslas yra mokamas.“ Suprantamas šių žodžių autoriaus susirūpinimas tuo, kad nemokamas dalykas yra nevertinamas. Posakio „Nemokamas yra tik sūris spąstuose“ tikslas – įspėti naivuolius, kad nemokamai siūlomas daiktas ar paslauga gali būti tik spąstai. Tačiau ar viskas, kas yra siūloma nemokamai, tėra spąstai? Argi tokie nemokami „dalykai“ kaip nuoširdi, pasiaukojanti draugystė, tikra meilė, talentas yra spąstai? Ar galime juos nusipirkti už pinigus?! Į šį klausimą net užkietėjęs kapitalistas atsakytų vienareikšmiškai: tikrai ne! Mokslas yra tas neapčiuopiamas „daiktas“, kurio nederėtų įvardinti kaip prekės. Mokslas yra tokia gėrybė, kuri atneša naudą ir besimokančiajam, ir valstybei.

Š. m. birželio 21d. DELFI straipsnyje „Politikų prognozė: išliks ne visi universitetai“ Seimo narė Irena Degutienė išsakė nuomonę, jog politinėms partijoms pasirašius susitarimą, buvo neteisingai sudėlioti akcentai. Pasak Seimo narės, pagrindinis pertvarkos akcentas yra ne finansavimas, o studijų kokybė, kuri turi atitikti europinius standartus. I. Degutienės nuomone, vien padidinus finansavimą studijų kokybė nepagerės. Jei nebus išgrynintos studijų programos, nesureguliuoti dėstytojų krūviai, universitetai ir mokslo institutai nepritrauks jaunų žmonių, laukiamų pertvarkos rezultatų nesulauksime. Taigi Seimo narė sąžiningai pripažino, jog vien finansavimo didinimas studijų kokybės nepagerins.

Jeigu valdantieji siekia apmokestinti aukštą mokslą, taip reiktų ir sakyti, o ne kurti istorijas apie tai, kaip mūsų laikų Riteris Pinigas stebuklingai išgelbės aukštojo mokslo Damą. Reformuoti aukštąjį mokslą galima tik vykdant sąžiningą, gerai apmąstytą, su visuomene išdiskutuotą reformą, užuot priėmus įstatymą, pagal kurį jauni žmonės bus priversti pradėti savo gyvenimą smarkiai įsiskolinę. Jeigu išties siekiama pagerinti studijų kokybę, gerinkime ją. O jeigu tokiai sąžiningai reformai išties trūksta lėšų, nejaugi negalima būtų skirti jų iš Europos Sąjungos struktūriniu fondų? Juk žiniasklaidoje mirga pranešimų apie tai, kaip Lietuva nesugeba įsisavinti visų jai skirtų lėšų. Jas valstybė galėtų panaudoti jaunos kartos lavinimui bei kokybiškam mokymui.

Mokesčio už aukštąjį mokslą galimi neigimi padariniai

Piliečių judėjimo „Kitas Pasirinkimas“ Taryba išplatino kreipimąsi į šalies Prezidentą, Seimo pirmininką bei Ministrą Pirmininką, kuriame išreiškė savo susirūpinimą dėl galimų neigiamų mokesčio už mokslą padarinių. Pabrėžiama, kad partijų susitarimas atveria galimybę studentų sąskaita padengti neefektyviai veikiančios aukštojo mokslo sistemos kaštus ir gali tapti paskata atidėti būtinas jos reformas neapibrėžtai ateičiai. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad studentų skirstymas į mokančius ir nemokančius už studijas skatintų “visų kovos su visais” būklę, didintų socialinę atskirtį ir skatintų jaunimo emigraciją.

Siūlomas aukštojo mokslo apmokestinimas taip pat greičiausiai reikštų tai, kad universitetai butų suinteresuoti išlaikyti ir didinti studentų skaičių, nes į studentą būtų visų pirma žiūrima kaip į pinigų šaltinį. Todėl prielaida, kad studijų apmokestinimas skatins gerinti studijų kokybę – toks yra viešai skelbiamas pradėtos reformos tikslas – yra klaidinga.

Kaip pasiklosime, taip išsimiegosime

Nėra padėties be išeities. Tą išeitį reikia tiesiog surasti, ir ji turėtų būti kuo labiau priimtina daugumai ir skatinti visų gerovę. Todėl ieškant teisingiausio sprendimo dėl aukštojo mokslo reformos reikia diskutuoti su akademine bendruomene, įtraukti į diskusiją šviesiausius Lietuvos protus. Galima būtų paskelbti konkursą detaliam aukštojo mokslo Lietuvoje modeliui sukurti. Kai taip skubotai bandoma įdiegti mokestį už aukštąjį mokslą, jo rimtai nediskutavus ir neapsvarsčius alternatyvių aukštojo mokslo reformos modelių, kyla abejonės pradėtos reformos nuoširdumu. Juk visi žinome, kad skubos darbą velnias neša…

Vartai į aukštąjį mokslą turi būti atviri visiems, žinoma, būtina atsižvelgti į asmenų gebėjimus. Valstybė turėtų padėti kiekvienam piliečiui rasti savo vietą visuomenėje sudarydama sąlygas realizuoti jo prigimtinius gebėjimus.

Profesorius Vytautas Daujotis straipsnyje „Lietuvos aukštąjį mokslą i laisvosios rinkos glėbį?“ pažymi, kad egzistuoja trys valstybinio aukštojo mokslo finansavimo modeliai:

1. Skandinaviškas – kai studentai už studijas nemoka ir bet kuris, įgijęs vidurinį išsilavinimą, gali įstoti į aukštąją mokyklą.

2. Kontinentinis – kai studentai už studijas nemoka, tačiau stojimas ribojamas pagal gebėjimus ir pasirengimą.

3. Anglo-amerikietiškas – kai studentai įpareigojami mokėti dalį studijų kainos siekiant didesnio aukštojo mokslo dalyvių skaičiaus.

Koks modelis būtų priimtiniausias Lietuvos valstybei? O gal galime sukurti savąjį modelį atsižvelgdami į mūsų valstybės ypatumus ir esamą padėtį?

Jeigu būtų nuspręsta palikti aukštąjį mokslą nemokamą, reikėtų užtikrinti, kad studentai suvoktų jį kaip valstybės investiciją, paslaugą augančiai kartai, nes, kaip minėta, požiūris, kad tai, kas nemokama, neturi vertės, nėra absoliučiai teisingas. Studentai turėtų suvokti, kad baigę studijas jie turėtų atsidėkoti valstybei nuoširdžiu darbu Tėvynės labui. Realiai didžioji visuomenės dalis siekia sau naudos, todėl valstybė turėtų sureguliuoti šį siekimą.

Lietuvoje egzistuoja problema, kuri įvardinama kaip „protų nutekėjimas“, ir šią problemą būtina spręsti. Viskas yra tarpusavyje susiję. Mūsų šalyje darbo ir gyvenimo sąlygos didžiai visuomenės daliai yra gan sudėtingos. Ir kol jos negerės, kol didės žmonių nepasitikėjimas politikais – tol vyks šis tylusis karas, vadinamas “emigracija”, dėl kurio Lietuva netenka savo žmonių.

Valstybė, investuodama į jaunos kartos mokymą, turėtų apsisaugoti nuo tokių investicijų, kurios iš anksto pasmerktos bankrotui. O tai įvyksta kiekvienu atveju, kai studentas, gavęs stipendijos išmokas, baigęs studijas išvažiuoja laimės ieškoti svetur. Šią problemą galima būtų spręsti pasirašant stipendijų sutartis su tais studentais, kurie ją gautų. Ši sutartis turėtų įpareigoti studentą pasibaigus studijoms atidirbti Lietuvoje nustatytą metų skaičių. Tokia sutartis jokiu būdu neturėtų riboti piliečio laisvės ir teisės rinktis, kurioje šalyje jis norėtų gyventi ir dirbti. Tačiau joje turėtų būti numatyta, kad studentas, anksčiau laiko negu leidžia sutartis išvykstantis į užsienį, visą valstybės išmokėtą stipendiją turėtų grąžinti su procentais, padengiančiais dėl infliacijos galinčius atsirasti nuostolius. Šitaip valstybė išvengtų didelės blogybės – nemokamai neberuoštų specialistų užsienio valstybėms.

Taigi, būdų suvaldyti ir sureguliuoti aukštojo mokslo sistemą Lietuvoje neįvedant mokesčio už mokslą yra, reikia tik jų paieškoti.

Šalies Prezidentas išsakė savo požiūrį į vykdomą reformą, kuris buvo paskelbtas internetinėje svetainėje politika.lt straipsnyje „V. Adamkus: aukštojo mokslo reformos procesas negali būti uždelstas“. Pasak Prezidento, reikia kuo greičiau sudaryti reformos įgyvendinimo priežiūros grupę Seime, kad Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomos pertvarkos žingsniai būtų nuoseklūs ir nenuviltų studentų bei akademinės bendruomenės lūkesčių. Šią priežiūros grupę Seime planuojama sudaryti jau kitą savaitę.

Belieka tikėtis, kad reforma bus gerai suplanuota, visapusiškai apmąstyta, atvirai išdiskutuota su akademine bendruomene, o ją įgyvendinus Lietuvoje visiems bus gera mokytis.

 

          

 

 

 

Komentarai

 

 

 
 1. whoah this blog is excellent i really like reading your articles. Stay up the great paintings! You know, a lot of individuals are searching round for this info, you can aid them greatly.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. It¡¦s actually a great and useful piece of information. I¡¦m glad that you simply shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. I have been surfing on-line more than three hours these days, but I never found any interesting article like yours. It is lovely worth sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be much more helpful than ever before.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. What i don’t realize is in truth how you are not really much more neatly-preferred than you may be now. You are very intelligent. You recognize therefore considerably when it comes to this matter, produced me for my part imagine it from a lot of various angles. Its like men and women don’t seem to be interested until it’s one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. At all times handle it up!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. I have been browsing on-line more than 3 hours these days, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It’s beautiful value enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content material as you did, the net will probably be much more useful than ever before.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Unquestionably consider that which you stated. Your favourite reason seemed to be on the net the easiest thing to understand of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as other people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also outlined out the entire thing without having side effect , folks could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. I do love the way you have presented this specific difficulty and it does provide us a lot of fodder for thought. Nonetheless, because of everything that I have seen, I only hope as the actual comments pack on that individuals continue to be on point and don’t get started on a tirade involving the news du jour. Anyway, thank you for this superb point and while I can not necessarily agree with it in totality, I value your standpoint.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Nuostabi vaizdo tikraigražus kokybė , šį “YouTube” vaizdo palietė man daug kokybės požiūriu .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. The quality of your site is very nice. Thank you good quality articles and reviews on related topics.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Post is highly nicely written, and in no way forgetting to mention that it is often quite informative as well. Kudos to you towards the terrific job nicely completed there!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. I think this is one of the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. This is a great website and great blog, I just wanted to reach out and compliment your site and let you know that I work with a lot of people in your area!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful info specially the last part :) I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a large portion of people will miss your excellent writing because of this problem.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Kokybiški indai kiekvieniems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...