Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 22 Trečiadienis
 

Ar Lietuvos šaunamųjų ginklų savininkai krizės atveju nereikalingi Valstybės gynyboje?

2019-04-21 18:02 | Nuomonių ringas | Komentarų (105)

Adv. Arūnas Marcinkevičius, LiGSA valdybos pirmininkas. KK nuotr.

Adv. Arūnas Marcinkevičius, LiGSA valdybos pirmininkas

1 aspektas – sukėlęs ažiotažą žiniasklaidoje

Pastarųjų daugiau nei dešimtį metų regioninėje ir nacionalinėje žiniasklaidoje viešai, skirtingu laikotarpiu paskelbtais duomenimis (pastabagautais iš oficialių šaltinių), jei Lietuvos gyventojų vis dar yra 3 mln., Lietuvos visuomenėje įvairių šaunamųjų ginklų savininkai – fiziniai asmenys sudaro (nuo 10% iki 11,5% gyventojų) virš 300 tūkstančių fizinių, neįskaitant į šį skaičių juridinių, asmenų.

Jei kas mėnesį leidimus šaunamajam ginklui vien savigynos tikslais įgyjančių asmenų skaičius Lietuvoje, minimaliausiais pastarųjų 5 metų laikotarpio skaičiavimais, viršija 300 ar net 500 fizinių asmenų, tai per kalendorinius metus šaunamųjų ginklų savininkų skaičius vien tokių asmenų sąskaita padidėja net 3 000 ar 5000 žmonių.

Medžiotojų bilietus ir leidimus medžiokliniam ginklui, skirtingų medžiotojų draugijų duomenimis, per kalendorinius metus Lietuvoje įgyja apytikriai maždaug iki 1500 – 2000 žmonių.

Tuomet, jei šie skaičiai yra realūs, vien šių dviejų grupių asmenų dėka, šaunamųjų ginklų savininkų skaičius kasmet padidėja apytikriai 4 500 ar net 7 000 asmenų.

Oficialūs, skirtingų medžiotojų nacionalinių susivienijimų (asociacijų, draugijų) atstovai, kuriais, regis, nėra pagrindo nepasitikėti, jau nuo 2017 m. rudens vis dažniau atvirai prabyla apie tai, kad medžiotojų skaičius Lietuvoje nuolat, sparčiai auga ir jau siekia, jei neviršija, 100 tūkstančių, kas tiesiogiai lemia medžioklės licencijų skirstymo ir jų suteikimo skaičius.

Į šiuos rezultatus neįtraukti ginklų savininkų – fizinių asmenų, privačiai įsigyjančių šaunamuosius ginklus: 1) olimpinėms šaudymo sporto šakoms; 2) praktinio šaudymo sporto šakoms; 2) Lietuvos Šaulių sąjungos šaulio tarnybai; 3) tarnybai savanoriškos krašto apsaugos pajėgose; 4) saugos firmų darbuotojų profesinei veiklai; ir 5) apdovanotųjų vardiniais šaunamaisiais ginklais, o taip pat 6) privačių juridinių asmenų

Visiškai nėra žinomi, todėl taip pat neįtraukti: teisę šaunamajam ginklui kasmet prarandančiųjų ar jos atsisakančiųjų  asmenų skaičiai.

Lygiai taip pat įvairių viešųjų ir žiniasklaidos šaltinių pakankamai ilgą laikotarpį, laikas nuo laiko skelbiamais, skirtingais duomenimis vienam šaunamojo ginklo savininkui vidutiniškai tenka iki 5 šaunamųjų ginklų. Pasitikint šiais duomenimis, būtų galima preliminariai teigti, kad šaunamųjų ginklų savininkai Lietuvoje šiandien turi iki 1,5 milijono vienetų įvairių šaunamųjų ginklų, neskaitant kitų, įvairių jų priedėlių, kurių skaičius dar didesnis.

Pastaba: tokie preliminarūs duomenys nuo 2017 m. gegužės 17 d. per visą Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo projekto rengimo ir svarstymo Vyriausybėje bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Aplinkos apsaugos komitetuose laikotarpį politikų ir valdininkų tarpe pastoviai kėlė ir tebekelia nemenką sudirgimą bei įtampą, tačiau, nežiūrint į tai, iki kandidato į prezidentus dr. Mindaugo Puidoko pasisakymo ir 2019 m. balandžio 19 d. publikacijos  niekada nebuvo  paneigti ar net bandomi (pagrįstai ar kitaip) paneigti.

Tuomet, atsižvelgiant į tai, pagrįstai kyla klausimas: ar gerb. žurnalistei p. Liepai Želnienei pateikti ir 2019 m. balandžio 19 d. 15min.lt publikacijoje „Tiesa ar melas? M. Puidokas: Lietuvoje 300 tūkst. žmonių turi apie 1,5 mln. ginklų“ paskelbti Lietuvos Policijos departamento licencijavimo skyriaus duomenys apie bendrąjį 94 251 ginklų savininkų ir jų bendrai turimą šaunamųjų ginklų vienetų skaičių, pagal kurį kiekvienam savininkui vidutiniškai, berods, tenka tik po 1,8 šaunamojo ginklo, atitinką realią tikrovę ir nėra daugiau nei abejotini?

Kita vertus, net jei jau būtų ar dar nebūtų atsitikę taip, kad gyventojų skaičius Lietuvoje tiek drastiškai sumažėjo, kad jau nebesiekia net ir 1 mln. gyventojų, ar nacionalinio saugumo ir gynybos maksimaliai veiksmingo užtikrinimo labui būtų išmintinga ignoruoti ar bandyti nuginkluoti tuos, kaip bandoma įteigti visuomenei, tik vos kažkokius “94 251” (devyniasdešimt keturis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt vieną) šaunamųjų ginklų savininką, o ne konsoliduoti juos bendriems Lietuvos Valstybės ir visuomenės veiksmingos gynybos ir saugumo tikslams?

O juk, sprendžiant iš 2019 m. balandžio 18 d. kandidatų į Prezidentus debatų nacionalinės visuomeninės televizijos eteryje, kitokių, papildomų šaunamąjį ginklą veiksmingai įvaldžiusių ir apsiginklavusių žmonių resurso atsargoje, regis neturime?

Kiti, iki šiol nutylimi, aspektai. 2 aspektas

Susipažinus su šia direktyva ir Seimui pateiktu įstatymo pakeitimo projektu, paaiškėjo, kad, siekiant „tobulinti kovą su šaunamųjų ginklų naudojimu nusikalstamais tikslais“ ir „teroristiniais išpuoliais“, pasirinko netinkamą šių skaudulių sprendimo būdą, nusprendę imtis priemonių ne prieš nusikaltėlius ar teroristus, o neabejotinai lojalius, legaliai laikomų šaunamųjų ginklų savininkus.

Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2002(2) autoriai, nepaisydami direktyvos suteikiamos ginklų ir šaudmenų kontrolės išimčių taikymo teisės nacionaliniuose įstatymuose, nusprendė iš civilinės apyvartos (B kategorijos) išimti ir perkelti bei priskirti išskirtiniam karinės – specialiosios paskirties naudojimui (A kategorijai) iki šiol civilinėje apyvartoje leidžiamus laikyti, nešioti ir naudoti šaunamuosius ginklus, nepaisydami elementariosios logikos ir visų pusiau automatinių ginklų techninių savybių, pagal tai kiek šovinių galima iššauti tokiu ginklu (pastabapusiau automatiniu ginklu galima iššauti tiek šovinių, kiek jų bus patalpinta dėtuvėje, t.y. priklauso tik nuo jos talpos).

Tačiau į A kategoriją siūloma perkelti ir išimti iš civilinės apyvartos ne vien padidintos talpos dėtuves, bet visą šaunamąjį pusiau automatinį ginklą.

Tokiu būdu  „į A kategorija perkeliami visi centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai šaunamieji ginklai:

a) trumpieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 21 šovinį, jei:

    i) dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba

    ii) į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių;

b) ilgieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 11 šovinių, jei:

    i) dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba

    ii) į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių;“.

Perkėlus, t.y. priskyrus civilinėje apyvartoje leidžiamą šaunamąjį ginklą A kategorijai, jis bus paimamas neatlygintinai.

Tampa akivaizdu, kad tam tikros specifiniais požymiais apibrėžtos šiandieninių ginklų savininkų grupės: vardinių šaunamųjų ginklų kavalieriai, savigynai ir asmeninio turto apsaugai šaunamuosius ginklus legaliai turintys asmenys, o atskirais atvejais net ir medžiotojai bei sportininkai, neabejotinai patenka į potencialios rizikos zoną artimiausioje ateityje, pasibaigus leidimų šaunamiesiems ginklams galiojimo terminui, prarasti juos neatlygintinai. Tokiu būdu beatodairiškai aklame direktyvos įgyvendinime iš anksto užprogramuotas nuosavybės atėmimas.

O ką būtų galima bekalbėti apie Valstybės skirtų apdovanojimų – vardinių pusiau automatinių ginklų atėmimo pagrįstumą?

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintas nuosavybės neliečiamybės ir apsaugos garantijas, negali nekilti klausimų, iš kokių finansinių išteklių būtų kompensuojama paimamų šaunamųjų ginklų ar net tegul vien tik tų ginklų padidintų talpų šovinių dėtuvių vertė? Juk šiandien privačioje nuosavybėje legaliai esamų šaunamųjų ginklų vienetų vertės svyruoja nuo kelių šimtų iki dešimčių tūkstančių eurų, todėl kompensacijoms būtinos biudžeto lėšos gali sudaryti net ir įspūdingą sumą.

Kompensacijos ir jų išmokėjimo tvarka už paimamą nuosavybės objektą nenumatyta ir net nenorima šį klausimą svarstyti, nors tai prieštarauja net ir pačios direktyvos preambulės 23 punkto, direktyvos 5 str. 3 d. ir 10 str. 1 d. nuostatoms, kalbančioms tik apie padidintos talpos dėtuvių išėmimą iš civilinės apyvartos.

3 aspektas

Lietuvos Respublikos Seimui pateikto svarstyti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2002(2) 13 str. 3 dalies antrajame sakinyje siūloma norma, kuria pilnametystės, t.y. pilno, savarankiško civilinio ir pilietinio veiksnumo, nepasiekusiems, t.y. neįgijusiems, asmenims bus suteikta bei įtvirtinta teisė, nepriklausomai nuo įgijimo būdo rūšies, formos ir sąlygų, įsigyti ir laikyti B kategorijai priskiriamus šaunamuosius ginklus ir šaudmenis sporto tikslams, iš esmės prieštarauja 1989-11-20 Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinės Asamblėjos rezoliucija 44/25 (pagal Trečiojo komiteto pranešimą A/44/736 ir Corr.1) priimtai Vaiko teisių konvencijai (paskelbtai 1995-07-21 Valstybės žinios Nr. 60-1501) bei a 2016-11-17 Kigalio principams dėl civilių apsaugos bei 2017-11-15 Vankuverio principams dėl taikos palaikymo ir vaikų karių verbavimo ir išnaudojimo prevencijos.

Pabrėžtinai atkreiptinas dėmesys ir pažymėtina, jog, tiesiogiai vadovaujantis šiais tarptautinės teisės aktais, tiek Lietuvos kariuomenė, tiek ir Lietuvos Šaulių sąjunga nevykdo nepilnamečių, esančių jaunaisiais šauliais, t.y. 18 metų amžiaus nesulaukusių asmenų, mokymų naudotis ir šaudyti A ir/ar B kategorijoms priskirtinais šaunamaisiais ginklais.

Į tokios normos, esančios dabar galiojančio įstatymo bei siūlomos projekto normos redakcijose akivaizdų prieštaravimą JTO Vaiko teisių konvencijai atkreipė dėmesį bei savo pastabas Lietuvos Seimo NSGK pareiškė ir NVO Vaikams konfederacija, stebinti vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje, bei atkreipė dėmesį į tai, kad dėl šios normos atitikties tarptautiniams teisės aktams nebuvo gauta arba nepateikta Vaiko teisių apsaugos tarnybos prie SADM vertinamoji išvada, o 2018-06-18 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos išvada prieštarauja aukščiau išvardintiems tarptautiniams teisės aktams bei atskleidžia, jog išvada pateikta tinkamai nesusipažinus, neanalizavus ir neįvertinus nei galiojančio įstatymo, nei siūlu projektu 13 str. 3 dalies antrojo sakinio normos atitikties vaiko teisių apsaugos reikalavimams.

Papildomai pažymėtina, jog iš 13 str. 3 d. antrojo sakinio tiesiogiai kyla išvestinė tokio nepilnamečio tęstinė teisė „sporto reikmėms“ įgyti ir padidintos talpos šovinių dėtuves bei kitus šaunamojo ginklo priedėlius, kurie projektu siūlomi išimti iš civilinės apyvartos bei naudojimo, kas prieštarauja pagaliau net ir šiuo projektu įgyvendinamos 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/853 (OL 2017 L 137, p. 22) nuostatas.

Esant šioms aplinkybėms ir aukščiau paminėtų tarptautinių teisės aktų reikalavimams, sutikite, jog visuomenei, asocijuotiems ir neasocijuotiems ginklų savininkams, bei politikams negali nekilti tiesioginių klausimų:

1. Jeigu pasitikima 16 m. amžiaus paaugliais ir leidžiama jiems laikyti B ir net A kategorijos šaunamuosius ginklus bei šaudmenis, tai kokiu pagrindu nepasitikima suaugusiaisiais?

2.  Kiek Lietuvoje šiuo metu yra paauglių, įgijusių tokią teisę – 3 (trys) ar 5 (penki)?

3.  Ar šie paaugliai nėra aukštą socialinį-valstybinį statusą turinčių tėvų vaikai?

4.  Kokie asmenys yra šios normos lietuviškojo įstatymo projekto iniciatoriai ir lobistai?

5.  Ar šios normos kilmė bei jos įteisinimas nereikalauja išsamesnio įvertinimo?

Komentarai

 

 

 
 1. Jūs teisus.Todėl ant Jūsų tiek daug prokonservatoriškų ”VATNIKŲ”ir puola.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Manyčiau, kad Lietuvos biurokratai paiso ne Lietuvos, o savo kolegų, Briuselio biurokratų interesų. Savo ruožtu kieno užsakymus vykdo Briuselio valdiškų koridorių gyventojai, gana lengva atspėti. Užtat prisidengiant kovos su terorizmu lozungu, bandoma nuginkluoti tuos piliečius, kurie pirmi stotų ginti savo valstybę. Jokiame teroristiniame išpuolyje legaliai įgyti ginklai nebuvo panaudoti ir tokios problemos Europoje tiesiog nėra. Tačiau mokesčių mokėtojų išlaikomiems biurokratams reikia kažkaip parodyti savo darbą. Kovoti su nelegalia ginklų apyvarta reikia sugebėjimų, o ir baisu. Todėl legviau smaugti įstaymų besilaikančius ginklų sąvininkus, sportininkus, medžiotojus ir net vardiniaisi ginklais apdovanotus piliečius.

  Thumb up 9 Thumb down 1

 3. Lietuvos Šaulių sąjunga taip pat turėjo nemažai pastabų ir pasiūlymų šitam projektui. Deja, niekas iš esmės nepasikeitė. Liūdna.

  Thumb up 22 Thumb down 0

 4. Didžioji dauguma šitų, tegul tik 94251 ginkluotų, civilių savo šaudymo įgūdžiais ženkliai lenkia didžiąją dalį kariškių, ypač šauktinių, policininkų ir šaulių. Būtų nenuostabu, jei kiekvienas jų šaudybos išmanymu ir taiklumo gebėjimais būtų vertas mažiausiai jų dešimties.

  Thumb up 26 Thumb down 0

  • Medžiotojai, sportininkai, buvę pareigūnai ir kariškiai, kaip ir kiti, negailintys laiko individualioms treniruotėms – neabejotinai. Juk ne šiaip sau daugėja šaudyklų ir tirų.

   Thumb up 22 Thumb down 0

  • Privatūs ginklų prekeiviai pagaliau prasistūmė teisę prekiauti trumpavamzdžiais šaunuolis. Pasiekė ir Ginklų. fondo likvidavimo. Nesužymėti ginklai negalės būti parduodami. Atsakius į klausimą Kam naudingas ginklų papildomas ginklų dalių numeravimas, nesunku suprasti bei surasti užsakovus.

   Thumb up 15 Thumb down 0

   • Sprendžiant iš balsavimo už Direktyvą Europarlamente rezultatų, suinteresuotieji tokiu įstatymu: socdemai, konservatoriai -krikdemai ir žalieji valstiečiai.

    Thumb up 13 Thumb down 0

    • Bent vienas europarlamentaras. pašalintas iš politikos arba juos iškėlusios partijos už antivalstybinį balsavimą dėl Direktyvos? Ne! O kodėl? Ne todėl, kad jiems LIETUVA rūpi mažiausiai?

     Thumb up 8 Thumb down 0

 5. Už nepilnamečius vaikus, jų elgesį ir veiksmus atsako tėvai. Paauglystė, anot visų sociologų, pedagogų ir psichologų pats rizikingiausias laiko tarpsnis. Kokiems adekvačiai mąstantiems tėvams norėtųsi imtis rizikos nuosavu turtu ir vaiko likimu, įduodant jam į rankas šautuvą ar pistoletą? Jei tokių yra, tai gal reikėtų juos tuoj pat traukti į socialiai pavojingų šeimų rizikos grupių apskaitą?

  Thumb up 30 Thumb down 0

  • Gal tokius tėvelius ir mamytes, kurie nori, kad jų atžala turėtų šaunyką, turėtų nepatikrinti, o kaip reikiant ištirti visų sričių medikai?

   Thumb up 27 Thumb down 0

  • Apginkluojam vaikus prieš jų tėvus- skriaudėjus, ir vaikų teisių tarnybos nebereikės. Paskaičiuokit kiek bus sutaupyta biudžeto pinigų. Kaip jums tokia mintis? 😀 😀 😀

   Thumb up 15 Thumb down 0

   • Paauglys besitaikantis su ilgu šautuvu prie peties? Bepročiams – Žaaaviiingaaas vaizdzelis.

    Thumb up 14 Thumb down 0

  • Jei tas projektas pagal ES Direktyvą tikrai yra skirtas kovai su terorizmu ir ginkluotais nusikaltimais, tai pirmučiausiai turi būti nuginkluoti visi neturintys pilnametystės arba 21 metų amžiaus. Jeigu to padaryti nesiruošiama, tai visos šnekulės apie kovos su terorizmu ir nusikaltimais yra įžūlus akių dūmimas žmonėms.

   Thumb up 22 Thumb down 0

 6. Nejaugi nemažai pasisakančiųjų galvoja,kad USA ar kitos NATO šalys puls Lietuvą ginklu ir tam reikia bereikalingai ginkluotis ir švaistyti varganus pinigėlius.Minėtos šalys mūsų vadovų kvietimu Lietuvą okupuoja be ginklo,taikiais metodais.O baltarusiai,suomiai,rusai,ukrainiečiai ir kt.mūsų niekada ginklu nėra puolę ir nežada pulti.Tad kam tie ginklai? Gal mūsų nenuovokūs vadai patys galvoja ką nors užpulti ir užkariauti? Juk jie ir taip prigalvoja įvairiausių,sveikam protui nesuvokiamų kvailysčių.Atleisk jiems Viešpatie‼

  Thumb up 0 Thumb down 25

  • Visuomenei būtinai reikia sužinoti kokiu tikslu ir kieno naudai šitaip daroma.

   Thumb up 16 Thumb down 0

   • Kiekvienas laisvas pilietis laisvoje valstybėje yra laisvas turėti ginklą ir juo, iškilus reikalui, ginti save, artimuosius bei Tėvynę.

    Thumb up 32 Thumb down 0

    • Ne dėl paprieštaravimo, tačiau smarkiai klystate. Projekte, kaip ir Nepaprastosios padėties bei Karo padėties įstatymuose numatoma, kad paskelbus Lietuvoje nepaprastąją arba karo padėtį visi šaunamieji ginklai yra privalomai atimami iš civilių, t.y. medžiotojų, sportininkų ir visų kitų. Kuo tada ginsitės? Virtuviniais peiliais? Šaukštais? Ar šakutėmis? Na, gal dar pas ką nors yra užsilikę kirveliai, šakės ar dalgiai? Gal jais ginsimės nuo užpuolikų ar kitokių marodierių?

     Thumb up 32 Thumb down 0

     • Vadinasi,, mes patys,savomis rankomis atimsime ginklus iš Lietuvos piliečių? Palengvinsime agresoriams okupavimo sąlygas? Nuo, nfg sau! Kas tą sugalvojo? Projektas vyriausybės? Skvernelio kūrinys?

      Thumb up 31 Thumb down 0

     • Visi valdantieji, nesvarbu raudoni jie, mėlyni ar žali, trokšta aklai paklusnios, nemąstančios ir jų sauvaliavimui nedrįstančios priešintis tautos. :(

      Thumb up 25 Thumb down 0

    • kur tu cia matai “laisva valstybe”,o ir ginti nuo ko ir su kuo su situo kiseniniu pistoletu ar medziokliniu nejuokinkit arkliu pacrijotai idijotai,isvalykit is smegenines nuo sitos minties,kad jus nuo ko nors apsiginsit,vaiku darzelis susirinko ir miauksi,kaip ir neatsibosta ta pacia pasaka trisdesimtis metu,kam reikes tas ir uzims ta lithuanija ir visai nepaziures i jusu varganas strielbas,nu ble negaliu kada baigsis idjotizmas ir prasides konkretus mastymas,tai yra kaip is tikro yra ir kam tas naudinga,nors kita vertus savajoti ir nesamones kalbeti juk nekenksminga tegu svajoja,jus gi esat po “stogu”,jankiu stogu ko jums bijoti

     Thumb up 0 Thumb down 2

 7. Turime puikiai ir saugiai veikiantį Įstatymą, kurio nuostatas imamasi perteklinai griežtinti. Aš būčiau linkęs kalbėti ne tik apie valstybės gynybą – laisvas pilietis turi teisę turėti ginklą, ir jokia valdžia neturėtų šios jo teisės riboti

  Thumb up 38 Thumb down 1

  • Kiek tenka matyti bei girdėti, gerbiamas pone Egidijau, esate vienu iš aktyviausių Lietuvos Liberalų Sąjūdžio politikų. Visuomet argumentuotai pagrindžiate savo poziciją. O kokios pozicijos šio įstatymo projekto atžvilgiu laikosi ir ką nusprendė Seimo liberalų frakciją ir visa opozicija? Juk Seimo Opozicijos lyderė – liberalė. Kokio Seimo sprendimo ginklų kontrolės klausimais reikėtų tikėtis žmonėms?

   Thumb up 23 Thumb down 0

 8. Kai privatūs šautuvų ir pistoletų, revolverių ir kitokių “patrankų” savininkai savo skaičiumi beveik 2,5 karto viršija visas ginkluotąsias valstybės pajėgas, tuomet, blaiviai mąstant, normaliame pasaulyje problema ne tame kiek ir dėl kokių priežasčių galėjo būti padidintas jų skaičius, o kaip ir kokiais pagrindais būtų galima veiksmingai panaudoti šitokį kiekį savanoriškai apsiginklavusių žmonių šalies gynyboje. Dabar gi, skandalas sukeltas vien dėl statistikos duomenų, bet nekeliamas į pirmąją vietą šito skaičiaus apsiginklavusiųjų įtraukimas į gynybos reikalus bei jų uždavinių sprendimą. Štai šitas klausimas normalioje valstybėje sprogtų tokiu skandalu, kad vargu ar netektų surengti pirmalaikių seimo rinkimų.

  Thumb up 37 Thumb down 0

  • Sisteminė 15min.lt visame gražume pasidemonstravo kiek jos žurnalistė ir visa redakcija nutuokia apie krašto gynybos ir žmonių teisių klausimų reikalus.

   Thumb up 20 Thumb down 0

 9. Naujas ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo projektas yra ryškiausias pilietiškumo demotyvatorius. Svarbiausias dalykas šio įstatymo pakeitimų – valdžios nepasitikėjimas savo piliečiais. Kitas labai liūdnas dalykas yra įstatymo rengėjų ne kompetencija. Ir pagaliau kaip įprasta Lietuvoje iš šio įstatymo pasimato lobistinės ausys norinčių užsidirbti milijonus numeruojant ginklų detales.

  Thumb up 39 Thumb down 1

  • Gerbiamas pone Ryšardai, ar, Jūsų nuomone, įstatymo projekte siūlomi apribojimai ir įpareigojimai ginklus turintiems asmenims neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai bei kitiems teisės principams?

   Thumb up 21 Thumb down 0

   • Pertekliniai ribojimai pirmiausiai pažeidžia Konstitucijoje įtvirtintą prigimtinę teisę į gyvybę. Situacijoje kai valstybė negali ar nesugeba užtikrinti šios asmens teisės, valstybė neturi jokio teisinio ir moralinio pagrindo drausti asmeniui imtis priemonių apsaugoti savo gyvybę. Tos pačios išvados taikytinos ir būsto apsaugai. Atskirai paminėtina piliečių teisė ir pareiga ginti savo Kraštą. Aš tyčia rašau kraštas, kad nekiltu nereikalingu neigiamu asociacijų su žodžiu valstybė, kuri dažnai tapatinama su valdžia.

    Thumb up 15 Thumb down 0

  • Ginklas, kaip ir automobilis, yra padidinto pavojaus šaltiniu. Padidinto pavojaus šaltinio nuosavybės, o ypač jo valdymo teisės suteikimas tiesiogiai yra saistomas su tokio šaltinio savininko ar valdytojo amžiumi. Pagal įstatymus 16 metų paaugliui teisė vairuoti automobilius ir net tam tikro galingumo dvirates motorines transporto priemones neleidžiama. O štai šaunamąjį ginklą įsigyti ir šaudyti juo leidžiama? Tame nėra jokių prieštaravimų? Viskas teisėta?

   Thumb up 31 Thumb down 1

 10. Nežinau kiek būtų teisinga, tačiau atrodo, jog tokiu projektu kažkas turi intenciją destabilizuoti valstybės gynyboje ir viešojo saugumo srityse per ištįsus nepriklausomybės dešimtmečius natūraliai susiklosčiusią padėtį ir įaudrinti visuomenę. Gal neatsitiktinai – prieš pat rinkimus?

  Thumb up 14 Thumb down 0

  • Nederėtų politikams iš seno įpročio manyti rinkėjus esant runkeliais arba nieko neišmanančių avių banda.

   Thumb up 36 Thumb down 0

  • Labiau negu keista, kad artėjant prezidentiniams rinkimams, rinkimams į ES Parlamentą, o Seimo kadencijai einant į pabaigą politikai imasi aiškiai jiems pražūtingo, sveikai logikai prieštaraujančio, nekokybiškai parengto įstatymo projekto svarstymo, atvirai nusispjaunant į visuomenininkų pastabas bei pasiūlymus. Ką jie tuo ketina pasakyti, ką nori pademonstruoti rinkėjams?

   Thumb up 27 Thumb down 0

 11. Tada, jei tiesa, civiliams beliks vien tik vienašūviai ginklai ir šoviniai švininėmis kulkomis? Iš trumpavamzdžių- revolveriai, o iš ilgavamzdžių – lygiavamzdžiai?

  Thumb up 35 Thumb down 0

   • Gerai, kad dar nedrįstama kėsintis į kariuomenės, šaulių sąjungos ir policijos ginkluotę, o tai beliks gintis vėzdais arba spragilais. Bet kaip tada su tuo žurnalistiniu raginimu per TV, kad agresijos atveju, užpuolikui turėtų būti priešinamasi ginklu iš kiekvieno namo, iš kiekvieno lango, kiekvienos tarpuvartės?

    Thumb up 38 Thumb down 0

    • Laikas išmokti atskirti komercinę reklamą ir politinę propagandą nuo realios kasdienybės. Reikia skirti politikų žodžius nuo jų darbų. Bus lengviau gyventi.

     Thumb up 5 Thumb down 3

 12. Labai teisingas ir tikslus klausimas (copy):

  “O ką darys privačios inkasacijos tarnybos? Kaip apsaugos pinigus? Vienžo – žulikams ir banditams ateina rojaus laikai?”

  Thumb up 35 Thumb down 0

  • Tuomet padaugės darbo policijai, lyg ji dabar jo neturėtų. Tik ar mūsų policininkai šaudyti pakankamai įgudę ir psichologiškai tam pasiruošę? Nebus, kaip su tuo kaliniu, kuris sugebėjo pabėgti surakintomis rankomis iš automobilio su ginklu?

   Thumb up 24 Thumb down 0

 13. Įstatymo projektas daugiau negu keistas. Antai, šoviniai, kurių kulkos yra padengtos metaliniu apvalkalu (angl. “full metal jacket”) bus perkeltos į A kategorijos šaudmenis ir dėl to išimtos iš civilinės apyvartos bei naudojimo. Kuo, atleiskit, reikės medžioti stambiuosius žvėris?

  Thumb up 38 Thumb down 0

   • Tas pats klausimas liečia ne vien medžiotojus. Jis turės būti ir bus taikomas visiems civiliams asmenims, nepriklausomai nuo to, kokiai paskirčiai turi įsigijęs šaunamą ginklą. Visiems!!!

    Thumb up 16 Thumb down 0

    • Sportininkams, pvz.: nesvarbu. Jie gali šaudyti į taikinius nors ir medinėmis kulipkomis, svarbu popieriaus lapą pramušti 😀 😀 😀 O ką darys privačios inkasacijos tarnybos? Kaip apsaugos pinigus? Vienžo – žulikams ir banditams ateina rojaus laikai?

     Thumb up 25 Thumb down 0

     • Neklaidinkite žmonių. Šie apribojimai praktinio šaudymo sportininkų neliečia. Taip, kad turite pasirinkimą su kuo būti ir pas ką eiti.

      Thumb up 1 Thumb down 20

     • Kuriame straipsnyje numatoma tokia išimtis? Kažkaip nesiseka surasti :( Nesi suklaidintas nuosavų iliuzijų?

      Thumb up 15 Thumb down 0

     • Nerandu tos išimties apie kurią minėjo praktikas :(

      Thumb up 13 Thumb down 0

   • Sprendžiant iš š.m. kovo 1 d. žurnalo “Medžioklė” Nr. 3 (38), paskelbto straipsnio “Kodėl ginklų ir šaudmenų įstatymas kybo ore”, nei viena Lietuvos medžiotojus vienijanti organizacija nebuvo informuota ir pakviesta, todėl nedalyvavo šito įstatymo rengime bei svarstymuose.

    Thumb up 37 Thumb down 0

  • Kas tie “išminčiai” sugalvoję tokį įstatymą? Tautai būtų gerai sužinoti jų pavardes, vardus ir pareigas.

   Thumb up 32 Thumb down 0

  • Kaip tada bus su padidinto pramušamumo galios šoviniais ir jais šaudančiais ginklais, pvz.: rusiškais pistoletais “TT” ir kitokiais panašiais? Tokių juk Lietuvoje yra labai daug pas ką. Juos irgi išims iš B kategorijos? :(

   Thumb up 24 Thumb down 0

   • Išimčių įstatymo projekte daryti juk neketinama, tai kaip, tavo nuomone, kitaip galėtų būti? Galvok.

    Thumb up 13 Thumb down 0

   • Jei čia tie šoviniai, kurių kulkos kiaurai pramuša net ir lengvai šarvuotą liemenę, tai net ir neabejok. Teks atsisveikinti ir su tokiu ginklu ir su jam skirtais šoviniais.

    Thumb up 18 Thumb down 0

   • Tas pat liečia ir PSM’us. Jų kulkos kiaurai siūva lengvąsias šarvinės …

    Thumb up 21 Thumb down 0

  • Ir vėl licencinis pablūdo? Jau gi buvo bandę panašiai padaryti veik prieš 19 metų. patiems teko kaisti iš gėdos ir žaibu taisyti tokią nesąmonę. Gal jau pamiršo?

   Thumb up 35 Thumb down 0

 14. Įdomu keli iš tų 9 kandidatų ir visų 141 seimo narių, prasidėjus invazijai stotųsi asmeniškai ginti Lietuvos su ginklu rankose?

  Thumb up 37 Thumb down 0

 15. Suaugusieji nuginkluojami, o mažvaikiai apginkluojami? Gal kažkas nori, kad Lietuvėlėje išbujotų ginkluotos mažvaikių gaujos?

  Thumb up 34 Thumb down 0

  • Piemenų teisės šiuo metu labiau svarbesnės už suaugusiųjų. Gal jau ir Lietuvos kariuomenę pradės sudarinėti iš šešiolikinių?

   Thumb up 20 Thumb down 0

 16. Pritariu garbiajam advokatui. Lietuvos žmonės patys privalo turėti galimybę, bėdai ištikus, ginti ir apginti savo šalį. Net ir mūsų karo reikalų valdininkai nuolat kartoja, kad agresijos atveju, iki kol suveiks 5-asis NATO sutarties straipsnis, Lietuva privalo turėti galimybę savarankiškai, rezultatyviai priešintis užpuolikams mažų mažiausiai, pirmąsias 72 valandas, t.y. 3 paras. Net jeigu ginkluotų civilių Lietuvoje turima tik 94 251, tai, kaip beskaičiuotum, jų yra kur kas daugiau negu sudėjus visą LT kariuomenę ir policiją kartu.

  Thumb up 38 Thumb down 0

  • 2019 04 18 LTV laidoje kandidatams buvo pasiūlyta diskutuoti krašto apsaugos nuo ginkluotos invazijos temomis. Kaip bebūtų keista, nei vienas iš kandidatų, įskaitant reklamuojamus 3 “favoritus”, išskyrus M. Puidoką, pasirodė neturintys net žalio supratimo apie plačiosios visuomenės ir jos ginkluoto pasipriešinimo agresoriui indėlio reikšmę valstybės apginanumui. :(

   Thumb up 34 Thumb down 0

   • Per debatus ryškiai paaiškėjo, kad kone vienintelis Mindaugas Puidokas daugiau nei kiti jo konkurentai supranta apie valstybės gynybos klausimus, tik jam plačiau pasisakyti neleido.

    Thumb up 28 Thumb down 0

    • Per debatus susidarė slogus įspūdis, kad mūsų politikieriams Lietuvos gyventojų dalyvavimas ir tiesioginė parama ginant Lietuvą nuo užpuolikų nelabai ir reikalinga :( Būtų geriau, jei klysčiau … :(

     Thumb up 27 Thumb down 0

  • Buvo labai keista, kad TV debatuose beveik niekas dorai nepasirodė išmanąs ar bent suprantąs krašto gynybos organizavimo reikalų.

   Thumb up 33 Thumb down 0

   • O E.Jakilaitis, neleido M.Puidokui plačiau išdėstyti pozicijos ir paaiškinti apie Lietuvos gyventojų galimybes priešintis ginklu.

    Thumb up 27 Thumb down 0

    • Gerb. p. Edmundas Jakilaitis, kaip vedantysis, privalėjo išlaikyti laidos trukmės reglamentą.

     Thumb up 7 Thumb down 15

     • Neleido M. Puidokui sugriauti lyderiais skelbiamų kandidatų įvaizdžio.

      Thumb up 27 Thumb down 1

  • Internete skelbiama, kad 2018 m. sausio 1 d. Lietuvos kariuomenę sudarė 19 224 kariai su Karo akademijos kariūnais. Šaulių sąjunga turėjo 11 000 šaulių, įskaitant jaunuosius šauliukus, t.y. vaikus. Lietuvos policijos pareigūnų buvo iki 8 200. Bendras jų skaičius kartu su jaunaisiais šauliukais sudaro: 38 424 potencialius karius.
   O šaunamųjų ginklų savininkų, kaip taisyklė esančių kur kas vyresnio, nei 18 metų amžiaus, skaičius yra 94 251 ?!
   Gal nereikia būti aukštosios matematikos profesoriumi, norint suvokti, kad privačių šaunamų ginklų savininkų yra net 2,4529 kartų daugiau, nei karių?
   Tuomet, vargu ar išmintingi politikai leistų sau ignoruoti tokį kiekį ginkluotų žmonių ir nesistengtų įtraukti jų į valstybės gynybos užtikrinimą?

   Thumb up 39 Thumb down 0

   • Mūsiškiams lengviau viską uždrausti ir nuginkluoti, o paskui viešai sriūbauti, kad žmonės nesirengia ar neketina ginti Lietuvos. Nesusigaudau kaip būtų teisingiau pavadinti tokį politikų elgesį? Gal čia kažkokia piktybinė liga įsimeta į seiman išrinktųjų galvas?

    Thumb up 33 Thumb down 1

    • Pajunta tapę galintys lemti žmonių ir valstybės likimus. Apsėda juos puikybė. Užtat, netekę Seimo nario mandatų, vėliau tampa bedarbiais :(

     Thumb up 28 Thumb down 0

 17. Kas čia per kvaili svarstymai, jei leidimus ginklui gauna alkoholikai ir psichopatai?

  Thumb up 1 Thumb down 32

  • Nereikėtų skleisti nesąmonių. Nei psichopatams, nei alkašams leidimai ginklams neduodami. Pasiklauskit policijos valdininkų ir tikrinimo komisijų.

   Thumb up 33 Thumb down 1

  • Ar tik neketinate teigti, kad visi, kas šiandien teisėtai turi šaunamąjį ginklą, jau vien dėl to, yra nusikaltėliais?

   Thumb up 25 Thumb down 0

 18. kaip visada garbus advokatas kelia ir nagrineja aktualias visuomenei problemas.Paziuresime kaip valdzia reaguos i iskeltus klausimus,o svarbiausia i statistinius duomenis,apie ginklu kieki pas salies gyventojus.

  Thumb up 40 Thumb down 1

 19. Ilgokas str.,bet manau ten tik išvedžiojimai norima kryptimi.Aš irgi išvedžiosiu pg. antraštę.
  Koius ginklus gali turėti Lietuvos gyventojai?Aišku medžiotojai ir dar brakonieriai dar nuospvietinių laikų užsilikę nelegalūs.Dujiniai pistoletai,perdirbti šaudymui tikrais šoviniais,gal kas turi nelegalių automatnių ginklų
  Nekoks potencialas agresijai atremti.Belieka su šalim-agresore sutarti kad jie pultų tokiais pat ginklais,neorganizuotomis grupėmis,be karinės amunicijos ir karinio pasiruošimo.

  Thumb up 4 Thumb down 12

  • Jei pastebėjote, kalbama apie legalius ginklus ir jų savininkus, o ne neteisėtai laikomus.

   Thumb up 20 Thumb down 0

   • Manau jei kas ir puls,tai pirmiausia amerikonams prizades,kad jei kels koja ten ir ten ,tai mes jums tik pagrasinsim ,na o germanams pazades pigiu duju,O mes galesime 3-4 val. “kariauti”turedami medzioklinius sautuvus ir nusenusia technika.Bus kas sutiks su gelemis pamirsau gaila pavardes <sklerozy.

    Thumb up 0 Thumb down 20

 20. Ponas Marcinkeviciau, o juk neminite vienos idejos, vienos svarbios statistikos = kiek ginklu isigyja geri zmones arba saziningi ir nenusikalstantys, o kiek ginklu isigyja tie kurie priklauso nusikalstamoms org strukturoms su kilme provaldiska ir ta senaja paprastai kriminaline, su kilme nusikalstamai ir korumpuotai igytu turtu !
  Manau kad jei jus ta statistika viesai paskelbtumete, tai kiltu Lietuvos gyventoju pasipiktinimas ir ju noras isvis uzdrausti bet kokiu ginklu isigijima asmeniniams Lietuvos kenkeju – gyventoju, tikslams.
  Juk is tikro, issauti gali ne bet kas, o tik turintis uzpuolimo patirti arba nusikalsti linkes zmogus. Kadangi uzpuolimo patirti turi labai maza dalis Lietuvos zmoniu, o isigijanciu ar isigijusiuju ginklus skaicius yra didziulis, tai rodo kad jie bijo ir blogai galvoja apie visus kitus, kadangi nera buve nukentejusieji…arba jie is tikro nuolatos turi blogus tikslus ir uzsiima bloga veikla.
  Yra ir priezastis – jie turi pernelyg daug neteisetai isigyto turto, i kuri, bijo kad gali kesintis ”berniukai”. Nemanau kad ginklas reikalingas normaliai dirbantiems ir uzdirbantiems ir kovai su chuliganiskais uzpuolimais… Juk tuos ginkluotus uzpulti nelengva; jie visur vyksta automobiliu.. REIKTU dometis kodel is tikro kai kas isigyja ginkla ir kodel.
  Manau kad isaisketu jog tie isigyjantieji ar jau isigyje, patys yra didesne gresme visuomenei, nei tie kiti tu ginkluotuju, itariami gresme…!
  Lietuva yra isplitusio nusikalstamumo krastas ir neturejo buti leidziami ginklai asmeninei panaudai. Reikejo triuskinti nusikalstamas grupuotes neleidziant joms oficialiai ginkluotis. Dabar org crime perejo i valstybines org lygmeni ir butent asmeniniu ginklu gina savo korumpuota turta bei interesa…
  Va apie tai reikejo mineti.
  Ginklai gyventojams nereikalingi, o reikalinga buvo nukreipti kariuomene bei policija org crime grupiu sunaikinimui ir ju plitimo visiskam uzbaigimui…,- ne ruosimuisi kovai su Rusija, kuri neturi jokiu blogu keslu Lietuvos atzvilgiu !
  Dabar gi yra taip kad Lietuvos valstybe suvalstybino organizuota crime.
  Ir ginkluoja juos…

  Thumb up 1 Thumb down 28

  • Pagal Jus nusikaltėliai ir teroristai registruoja savo ginklus ir naudojasi legaliais?

   Thumb up 18 Thumb down 1

   • Taip. Yra nusikalteliu dvi pagrindines rusys- vieni uzsiiminejantys pagrindinai kriminaline veikla ir pagrindinai nelegalus, kuriu yra nedaug. Ir yra daug daugiau tu nusikslteliu, kurie yra legalus, t.y. dirba valstybes bei biznio strukturose ir uzsiima korupcine bei sukciavimo veikla. Pastarieji daug labiau legalizuoja savo ginklus. Beveik visada jiems gresmes is pirmuju puses nebuve, taciau jie bijo…ir yra nusiteike agresyviai ginti savo nuosavybe.
    Gi zmones kurie yra saziningi, tai net ir budami igije turto, nera linke ginkluotis…
    Temos populiarumas CIA, atspindi koks yra zmoniu mentalitetas; kai tema yra moralizacine, tai beveik nieks neraso, o kai tokia,- rasytoju begale kaip ir materialistu bei tu ivairiais neteisetais budais prisikaupusiu turto bei lešų…
    Aisku yra ivairiu atveju, taciau kryptis aiski – visuomene yra gan nusikalstama bei korumpuota…didesniaja savo dalimi…

    Thumb up 0 Thumb down 25

    • Apie ginklus, šaudmenis, žmonių teises, pilietines pareigas ginti Tėvynę ir patiems gintis, bei diskutuojamą įstatymo projektą ryškiai nenutuokiate. Apie visą kitą, bandydamas sublizgėti erudicija, klaidžiojat tamsybėse. Išvedžiojimų gausybė, o reikšminės naudos – nulis. Akurat, visai kaip didžioji seimūnų dalis. Nieko neišmano, bet dedasi ko ne ekspertais. Gal Jūs esate vienu iš jų? Ar iš neturėjimo ką veikti, gerbiamasis, rašinėjate?

     Thumb up 28 Thumb down 1

     • Dazniausiai nusikalsti linkusieji (‘nekaltai’ – kombinuojant), taip kaip jus, peikia moralizuotojus :)

      Thumb up 0 Thumb down 14

     • Amerika pilna ginklu skirtu apsaugai. Pasakykite ar jie dazniau apsigina, ar nuzudo ?
      – Aisku kad daug dazniau nuzudo !

      Thumb up 0 Thumb down 15

 21. Na negali paprasti pilieciai tureti ginklu isvis, nes karines uzsienio agresijos atveju jie gali pasinaudoti juo ir pradeti isnaikinti savos valstybes valdzios kenkejus engusius juos.

  Thumb up 6 Thumb down 7

  • Nenuostabu, nes šie klausimai niekad nebuvo deramai išviešinti. Niekad dėl jų nėra buvę viešų diskusijų. Todėl daugeliui jie yra nesuvokiama naujiena. Nieko nuostabaus.

   Thumb up 30 Thumb down 0

  • Būtent tuo, kad daugelis nesupranta ir net nesigaudo gynybos, ginklų, šovinių klausimuose, ir naudojasi visokie politikieriai :(

   Thumb up 25 Thumb down 0

  • Įsigijęs leidimą ginklui, pradėsi greitai gaudytis. Jei ne, nepergyvenk. Vadinasi neduota.

   Thumb up 15 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...