Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 6 Šeštadienis
 

Ar jau galutinai pardavėme savo tautinę laisvę?

2019-11-28 16:30 | Naujienos | Komentarų (41)

KK nuotr.

Jonas Siaurukas

„Konstitucija ir teisės aktai, kuriuos priima Sąjungos institucijos, naudodamosi joms suteiktais įgaliojimais, turi viršenybę prieš valstybių narių teisę“

ES SUTARTIS DĖL KONSTITUCIJOS EUROPAI

Vakar per TV girdėjau, kaip premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas pasakė, kad biudžetas bus toks (geras, subalansuotas, atitinkantis fiskalinę drausmę), kad Lietuva tikrai negaus didžiulių (net milijardinių ?!) baudų iš ES. Ačiū gerbiamam patarėjui. Nes informacija, ką ES su Lietuva ir lietuvių tauta ir kitomis mažesnėmis Vidurio Europos (ir ne tik) tautomis daro, galimai yra sąmoningai slepiama ar nutylima. Vis kalbama apie išmokas, pagalbą, bet kiek tai kainuoja, ką Lietuva moka už tai, nutylima. Taigi, paaiškėjo, kad net savo „namų ūkio“ lietuviai nebegali tvarkyti savo nuožiūra.

Mokslininkų ir dėstytojų diskusijoje Raigardo Musnicko laidoje irgi buvo užsiminta, kad Lietuva neatsiima iš ES savo pinigų, kuriuos sumoka ES, mokslui ir tyrimams Lietuvoje.

Jau seniai daugeliui piliečių aišku, kad niekas taip pinigų nešvaisto niekams ar netikroms bei kartais absurdiškoms „vertybėms“, kaip ES. ES, mūsų Vyriausybės, kitų savų ir užsienio šaltinių remiamos „nevyriausybinės“ programos dažnai būna (taip kalba kartais net projektų kūrimo žinovai) niekdarystė, popieriaus gadinimas, pinigų už dyką ar simuliaciją gavimas ar, geriausiu atveju, funkcijų, kurias turėtų atlikti valstybė (dabar, esą, valdininkai ar net švietėjai neturi laiko, juos smaugia popierizmas) dubliavimas. Neaišku daugumai piliečių, ką mes sumokame ES, kiek ji iššvaisto mūsų lėšų, pvz., ES parlamento ir kt. išlaidoms. Štai kur nemažas pinigų šaltinis biudžetui, žinoma, su sąlyga, jei visi dirbtų savo darbą, o Seimui nereiktų krūvos Seimo pirmininko pavaduotojų, ar kitiems – pelningų ES sinekūrų. Tomis ES „galimybėmis“ (atlyginimais ar net pensijomis) mūsų politikai ir paperkami. „Kodėl ES parlamentaras turi uždirbti daugiau už mūsų Prezidentą?“, -mąsto lietuviai.

Negerai ir tai, kad ta pagalba, kurią kartais skiria ES, dažnai būna nepilna, tad reikia priedo skolintis ir lįsti į procentų kilpą. Daugeliu atveju, išlaidos daromos ne laisvos Lietuvos ateičiai kurti, ne konkurencingai ekonomikai ugdyti, ne lietuviams skatinti, kad jie neapleistų savo tėvynės, ne kaimo naikinimo stabdymui, bet kartais visiškai nereikšmingiems dalykams ar net smulkiam ES diktatui (greit kaimiečiai net tradicinių tupyklų ar šulinių nebegalės turėti) ir įsirengti dar labiau teršiančius gamtą.

„Pagalba“ dažnai būna tik vartojimui. Dabar svarstant biudžeto projektą net kalbama, kad reikės skolintis pašalpoms, išmokoms, net ginklams pirkti. Protingi žmonės nesiskolina vartojimui, vienas „formerpremjeras“ net sakė, kad Izraelio įstatymai draudžia per daug ir už per didelius procentus skolintis. „Mūsyse“ gi bijoma net galvoti apie tai…

Kartą buvau pakliuvęs į „formerprimeminister“ susitikimą Klaipėdoje. Uždaviau klausimą, kiek skolinamasi, kam. Atsakymas buvo (tai buvo seniai) – vartojimui, „jei miestų nešildysim, gyventojai sugrįš į Rusiją, neatlaikys “.

Kažkada Lietuva galėjo paskolas panaudoti tikrai produktyviai, bet tuo nepasinaudojo. Užtat ir nebeturime laivyno, Mažeikių gamyklos, etc. Rašoma, draugai-gynėjai mus „spaudė“ už dyką atiduoti. Panašu, kad ir mūsų pačių strateginėse programose nėra teiginių, kaip gelbėti tautą nuo išsivaikščiojimo (skaitykite V.Radžvilo straipsnį LOGOS žurnale). Net sunku suprasti, ar mus įtakoja, paperka, ar mes patys tebesame tiesiog dvasiniai baudžiauninkai. Jei ir kalbama apie tautą, tai tuščiai (V.Radžvilas).

Ir minėta ES konstitucinė sutartis pilna teiginių, kad reikia ES ugdyti individų laisves ir teises laisvai apsigyventi ES bet kur, „teritorinei sanglaudai“ gilinti, kurti „sienų neturinčią“ erdvę, priiminėti „pabėgėlius“. Tauta rimčiau minima gal tik vienoje vietoje, kad reikia kurti „tautų gerovę“ (bet, deja, ne tautų laisvę).

Kartą vienas senas vokietis man sakė, kad jie supranta mus, užjaučia, kad nespėjome pasinaudoti savo nepriklausomybe, įstoję į ES. Atseit, taip reikia vienytis, kitaip mes, europiečiai, neatsilaikysime prie brazilus, rusus, kinus, Ameriką. Aš į tai atsakiau jam, kad ir jie pajus arabų, turkų, afrikiečių invazijos padarinius, bet jis pasakė, kad vokiečiai atsilaikys.

Bet ar tikrai ES nori atsilaikyti prieš Rusiją? V.Radžvilas (kitur) rašo, kad „Europos aplinkkeliu“ net galime nukeliauti atgal į Rusiją. Nes ES, nors siūlo Europos vertybes VISAI Europai, bet negina laisvės norinčių Europos tautų. Geriausias pavyzdys – Ukraina.

Ką daryti? Kurti uždaras tautines valstybes, net ES viduje? Tam tikros galimybės, jei Vidurio Europa sukoordinuotų savo pastangas, yra. Juk mums žvaigždučių ES vėliavoje niekas nedavė, tad turime teisę kurti Vidurio Europos Laisvų Tautų Sąjungą ES sudėtyje.

Bet tam yra rimtos kliūtys. Viena, kad Lenkija gali vėl gali pretenduoti į Vyresniojo brolio vaidmenį. Kitos – tarptautinės. Net savarankiška, suvereni valstybė, labai turtinga Venesuela, nepajėgia juk gyventi ir tvarkytis laisvai, nes tarptautinės monopolijos ir net rusų ir kinų „draugai“, įklampinę ją į paskolas, jai to neleidžia.

Panašiomis aplinkybėmis labai daug reiškia savos inteligentijos, valdančio sluoksnio sugebėjimai, valia, visų tautos sluoksnių tautinis solidarumas. To mes neturime, jau kelintą kartą darome istorines klaidas (beje, ir skandinavai pakankamai jų daro. Gal todėl, rašoma internete, net pas juos jų pirmose klasėse jau daug mokinių ne skandinavų).

Taip galima nueiti tik į išnykimą, ištirpimą. Panašu, kad ES to nori. Ji deklaruoja, kad gins kultūrines vertybes, kalbas, bet ne pačias tautas.

Dabar visi prašo – nuo mokytojų, gydytojų iki policininkų ir mokslininkų, – pinigų. Net lipdami pro langus į ministerijas. Iš kur paimti? Iš didžiųjų monopolijų vargu ar pavyks. Jas galima ir supykdyti. Tad viskas krypsta į tai, kad bus atimtas turtas iš laisvų, turinčių turtą, bet menkas pajamas, žmonių. Iš labiau pasiturinčių jų pajamos mokesčių pavidalu jau atimamos iš esmės neteisingai, nes jie už savo turtą jau seniai susimokėjo. Taip žlugdomas vadinamas vidurinis sluoksnis ir net jau nebekalbama, kad jį reikia remti. Kad nors nežlugdytų, ir tai būtų gerai. Kuriamas žmogus, nieko Lietuvoje neturintis, kuris labai lengvai užrakina „chruščiovkę“ ir išvyksta „furų vairuoti“ ar kitur. Net moterys, be kurių tauta tikrai išnyks…

Tad tautinį atgimimą viduje ir diplomatiškai reiktų vykdyti labai profesionaliai, politiškai, kultūringai, atsargiai. Išeiti iš tokios ES, kuri nenori reformuotis į laisvų tautų ES (pasiliekant tik „gerus santykius“, kaip planuoja britai)? Kažin ar realu, nes dabar jau beveik kiekvienoje šeimoje yra emigrantas (kaip kad seniau kiekviena šeima turėjo savo Sibiro tremtinius). O jiems, referendumas parodė, nebelabai reikia Lietuvos pilietybės (net tingėjo prabalsuoti), gal ir paimtų už dyką ir be jokių sąlygų duodamą.

Atrodo, mes nebetikime savimi ir laisve. Kitur geriau? O čia tik tikimės, kad Ponai ar vyresni, turtingesni „broliai“ duos, „neleis mirti badu“ (pažįstamo žodžiai).

Viską ką geriausia turime faktiškai atiduodame svetimiems: vyrus, moteris, išlavintus ir gabiausius specialistus. Tad net ir geras švietimas negelbsti. „Baltų aborigenų“ krašte greit nebeliks baltų. Tuščia vieta neliks, nes čia nėra žemės drebėjimų, potvynių, gyventi kitiems kažkodėl galima ir verta!

Tautinės pakraipos politikai blaškosi. Kai kurie ES nacionalistai laksto pas rytiečius – gal padės iškovoti laisvę nuo Amerikos, gal pinigų duos? Bet Amerika siūlo laisvę Europai, nebepajėgia viena ją ginti – pati ES nenori. Už gerų dujų vamzdį pasirengusi parsiduoti rusams, užmiršusi istorines Maskovijos pamokas…

„Niekas nieko neduoda už dyką“, – sakė, berods, Algirdas Brazauskas. Kam dar parsiduosime? O gal jau galutinai pardavėme savo laisvę ir parduoti nebeturim ko. Belieka kaulyti išmokų ir spekuliuoti nepriklausomybės trupiniais…

O juk galėtų būti ir kitokia Europa – kartu su Amerika nesunkiai apsiginanti nuo visų Pietų ir Rytų galybių, gerbianti Gamtą ir visų, mažų ir didelių, Gyvybę ir Būtį, sutramdanti didžiųjų imperinių monstrų grėsmes. Bet neatrodo, kad naujoji ES komisija apie tai galvotų.

Beje, vienas apvokietėjęs lietuvis, labai pyko, kai Lietuva buvo priimta į ES, sakė, kad lietuviai sugriaus ES, kaip kad sugriovė SSRS…

Bet mes, lietuviai, to nenorime, mes tik norime Kitokios, laisvų tautų Europos. Kitaip lietuvių tautos neliks. Ar jūs, vokiečiai, norite Naujosios Europos be mažų tautų? Vieną kartą jau bandėte ją sukurti.

Neverta akcentuoti kitų kaltes. Tarptautinėje teisėje vyksta dideli pokyčiai. Amerika pripažįsta senos žydų tautos teises atsikurti savo senoje Tėvynėje. Tie pokyčiai iš esmės palankūs mažoms ir vidutinėms tautoms. Jei tuo nepasinaudos mūsų valdantieji sluoksniai, tai tik parodys, kad yra politiniai beraščiai ar jau širdyje nutolę nuo savo tautos. Daug priklauso ir nuo mūsų emigracijos.

Superuždavinys yra, nepakenkus šalies saugumui ir ekonomikai, atkurti mūsų valstybės įstatymų viršenybę. Tarptautiniai įsipareigojimai Lietuvoje turi galioti ne automatiškai, pasirašant ir ratifikuojant sutartis, bet tik priėmus atitinkamus nacionalinius įstatymus. Kitas svarbiausias uždavinys – griežtai apriboti imigraciją, kaip kad daro ar bando daryti vengrai ir lenkai. Nes ji yra pavojingesnė net už masinę emigraciją. Trečias – gelbėti kaimą nuo biurokratizmo ir t.t. Lietuva turi tapti patrauklia lietuviams šalimi, gera vieta kurti pažangą, apsaugoti žmonių turtą ir laisvę. Kažin, ar tą gali padaryti tarptautiniai, globalistiniai dariniai negu sava, tautinė valstybė.

Komentarai

 

 

 
 1. Sakau tiesiai – į Lietuvą reikia sugrąžinti vienintelį teisingą pasaulyje ir dorą banką “Snoras”.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. landzbergizmas visai kaip ir p-derastizmas su valstybe neturi nieko bendro. Sakyciau, kad tai tiesiog modernios Lietuvos verslo formos.

  Thumb up 6 Thumb down 0

 3. Dašenka, motule,
  Man žadėjai rojų,
  O dabar iš šūdo
  Neištraukiu kojų…

  Mūsų šungrybis putoja,
  kad į karą jau žygiuoja.
  Turi bombą ir granatą,
  ir dešrinį automatą.

  Mes su šungrybiu į saulę,
  mes su šungrybiu kovon.
  Mes uždrausim internetą,
  ir išmesim visus von!

  Mūs Dalytė kai pasiuto,
  pusę kušio nusiskuto.
  Jankis kai tik sužinos,
  rūrą pančiu išvanos!

  Pastatys mūs tata klėtį,
  bus dalytei kur smirdėti.
  vieno lango neužmūrys,
  kas norės,tas ją parūrys.

  Lietuva,tėvynė mūsų
  dabar žydų-buvo rusų,
  vien sintetinės dešrytės
  ir pedalų vėliavytės!

  Thumb up 9 Thumb down 1

 4. Per “Maskovijos pamokas” buvo pastatyti ištisi miestai, ligoninės, mokyklos, buvo vystoma lietuviška kultūra. Per “ES pamokas” tie rusų pastatyti namai tik apšiltinami

  Thumb up 17 Thumb down 0

 5. Jeigu tiketi bekiausiu pensininkes Grybauskaites yklotu Gaytanu(o kaip gi juo netiketi), tai jankiu “abramsai” Lietuvoje ir daro “Lietuva pakankamai žalia, pakankamai švaria ir klestincia”.

  Thumb up 15 Thumb down 0

 6. Kodėl nepasakyti tiesiai šviesiai-tai yra kuo tikriausias pasaulį valdančios žydijos suplanuotas RASINIS lietuvių tautos ir visų dar likusių baltųjų europiečių genocidas, masiškai kolonizuojant dar išlikusias baltujų šalis juodasnukių beždžionžmogių ordomis ir prievarta sumaišant vietinių gyventojų likučius su negrų ir afganų kolonistais?

  Jau visai netrukus išlikę baltieji europiečiai bus suvaryti į rezervatus ir baigs lygiai taip pat,kaip kadaise indėnai-buvusias baltujų žemes masiškai kolonizavę juodašikniai savo pramogai lankys dar išlikusių baltujų saleles,kaip mes dabar zoologijos sodus.
  Arba dar smagiau-įkiš tokį nelaimėlį į narvą ir vežios savo kolonizuotų miestų gatvėmis,rodydami už pinigus…
  Vaikų atiminėjimas ir šeimų likvidavimas-jau paskutinė šio kruopščiai parengto genocido stadija,visiškai užkertant kelią demografiniam tautos atsikūrimui-ar bus prasmė kurti šeimą,iš anksto žinant,kad tavo vaikus gali pagrobti amžiams kaip daiktus dėl menkiausio pirstelėjimo?
  Ar kas nors apskritai susimąstėte, KOKIU TIKSLU vykdomas šis masinis baltosios rasės žmonių genocidas?

  Thumb up 19 Thumb down 0

 7. Visa pažangioji žmonija, kaip mums nuolat kalbama, absoliučiai natūraliai pripažino homoseksualistus, jų subkultūrą, jų teisę tuoktis, įsivaikinti ir propaguoti savo seksualinę orientaciją mokyklose ir vaikų darželiuose. Mums kalbama, kad visa tai – natūralus procesas.

  Tačiau mums meluoja.

  Melą apie natūralumą paneigė amerikiečių sociologas Džozefas Overtonas, aprašęs technologiją, pagal kurią galima pakeisti visuomenės požiūrį į principinius tai visuomenei klausimus. Perskaitykite šį aprašymą ir jūs suprasite, kaip legalizuojamas homoseksualizmas bei incestas ir kaip šis procesas bus baigtas Europoje jau artimiausiais metais. Kaip ir vaikų eutanazija, beje.

  Džozefas P. Overtonas (1960-2003), Mackinac Center visuomeninės politikos centro vyresnysis viceprezidentas, suformulavo modelį, pagal kurį galima pakeisti požiūrį į visuomenę jaudinančias problemas. Modelis, po to kai mokslininkas žuvo aviakatastrofoje, buvo pavadintas Overtono Langu. Jis aprašė, kaip visiškai svetimos visuomenei idėjos buvo ištrauktos iš visuotinio pasmerkimo atmatų duobės, “išplautos” ir galiausiai įteisintos įstatymais.

  Pagal Overtono Galimybių lango principą, kiekviena idėja ar problema visuomenėje turi taip vadinamą galimybių langą. Šio lango ribose idėją gali arba negali plačiai aptarinėti, atvirai remti, propaguoti, mėginti įteisinti įstatymais. Lango matmenys keičiami, tuo pačiu keičiant galimybių ribas, pradedant stadija “tai visiškai neįsivaizduojama”, t.y. visiškai svetima visuomenės moralei, iki stadijos “aktuali politika”, kai problema jau yra plačiai aptarinėjama, tampa priimtina masinei sąmonei ir įtvirtinama įstatymais.

  Tai nėra grynas smegenų plovimas, o kur kas subtilesnė technologija. Efektyvia ją padaro nuoseklus, sistemingas taikymas ir visuomenei-aukai nepastebimas patsai poveikio darymo faktas.

  Žemiau panagrinėsiu kaip žingsnis po žingsnio visuomenė pradeda iš pradžių aptarinėti kažką nepriimtino, paskui laikyti tai priimtinu dalyku ir galiausiai susitaiko su naujais įstatymais, įtvirtinančiais ir ginančiais tai, ko dar visai neseniai buvo neįmanoma nė įsivaizduoti.

  Kaip pavyzdį paimsiu ką nors visiškai neįsivaizduojamo. Tarkime, kanibalizmą, t.y. idėją legalizuoti žmonių teisę valgyti kitus žmones.

  Akivaizdu, kad šiandien nėra galimybės išplėtoti kanibalizmo idėjos – visuomenė audringai pasipiktins. Tokia situacija reiškia, kad kanibalizmo legalizavimo problema šiuo metu yra nulinėje galimybių langų stadijoje. Pagal Overtono teoriją, ši stadija vadinama “Neįsivaizduojamu dalyku”. Dabar pamodeliuokime, kaip tas neįsivaizduojamas daiktas bus realizuotas, pereidamas visas galimybių stadijas.

  TECHNOLOGIJA

  Dar sykį pasikartosiu – Overtonas aprašė technologiją, kuri leidžia legalizuoti absoliučiai bet kurią idėją. Jis ne koncepciją pasiūlė, ne savo mintis tam tikru būdu suformulavo – jis aprašė jau veikiančią technologiją. Kitaip sakant tokią veiksmų seką, kurią atliekant, neišvengiamai pasiekiamas trokštamas rezultatas. Naikinant žmonių bendrijas ir visuomenes, tokia technologija gali būti efektyvesnė už termobranduolinį ginklą.

  KAIP TAI DRĄSU!

  Kanibalizmo tema kol kas vis dar yra atstumianti ir visiškai nepriimtina. Svarstyti šios temos nepriimta nei spaudoje, nei padoresnėje kompanijoje. Kol kas tai absurdiškas, neįsivaizduojamas ir draudžiamas reiškinys. Vadinasi, pirmas Overtono lango judesys – perkelti kanibalizmo temą iš neįsivaizduojamų dalykų kategorijos į radikalių reiškinių sferą.

  Pas mus juk žodžio laisvė. Tai kodėl nepakalbėjus apie kanibalizmą?

  Mokslininkams apskritai priimta kalbėti apie viską iš eilės, jiems nėra draudžiamų temų, jiems privaloma viską tyrinėti. O jeigu taip, tai surenkime etnologinį simpoziumą tema “Egzotiški Polinezijos genčių papročiai”. Aptarkime jo metu reiškinio istoriją, įveskime šį reiškinį į mokslo apyvartą ir gausime autoritetingų pasisakymų apie kanibalizmą faktą. Kaip matote, apie žmogėdras galima dalykiškai pasikalbėti ir išlikti mokslinio respektabilumo sferoje.

  Overtono langas jau pajudėjo. Pozicijų peržiūrėjimas ir revizija jau prasidėjo. Tuo pačiu užtikrintas visuomenės pozicijos reiškinio atžvilgiu pasikeitimas nuo visiškai nepriimtino iki labiau pozityvaus.

  Drauge su mokslinėmis diskusijomis neišvengiamai turi atsirasti kokia nors “Radikalių kanibalų draugija”. Ir tegu ji bus atstovaujama tiktai internete, radikalius kanibalus būtinai pastebės ir ims cituoti visoje žiniasklaidoje.

  Pirmas dalykas – tai dar vienas viešo pasisakymo faktas. O antra – tokie marginalai reikalingi norint sukurti radikalaus baubo įvaizdį. Tai bus “blogi kanibalai” kaip atsvara kitam baubui – “fašistams, raginantiems deginti laužuose ne tokius kaip jie patys”. Tačiau apie baubus šiek tiek vėliau. Pradžiai pakanka publikuoti pasakojimus apie tai, ką apie žmogienos valgymą galvoja britų mokslininkai ir kokie nors kitos pakraipos radikalūs marginalai.

  Pirmojo Overtono lango judesio rezultatas: nepriimtina tema įvesta į apyvartą, tabu desakralizuotas, įvyko problemos vienareikšmiškumo sunaikinimas.

  KODĖL GI NE?

  Sekantis Lango judesys perkelia kanibalizmo temą iš radikalios sferos į įmanomo dalyko sferą. Šioje stadijoje ir toliau cituojame “mokslininkus”, juk negalima gi ignoruoti jų žinių, teisingai? Žinių apie kanibalizmą. Bet kas, kas atsisakys tą temą svarstyti, turi būti apjuodintas kaip snobas ir veidmainis.

  Smerkiant veidmainystę, būtinai reikia sugalvoti kanibalizmui elegantišką pavadinimą. Kad įvairaus plauko fašistai nedrįstų kabinėti ant kitaminčių etikečių, prasidedančių raide K.

  Dėmesio! Eufemizmo sukūrimas – tai labai svarbus momentas. Kad legalizuotume neįsivaizduojamą idėją, būtina pakeisti jos tikrąjį pavadinimą.

  Kanibalizmo daugiau nebėra. Dabar tai vadinama, tarkime, antropofagija. Tačiau ir šitą terminą visiškai greitai pakeisime dar sykį, pripažinę ir jį įžeidžiamu.

  Naujų pavadinimų išsigalvojimo tikslas – nukreipti problemos esmę nuo jos įvardinimo, atplėšti žodžių formą nuo jų turinio, atimti iš ideologinių priešininkų kalbą. Kanibalizmas virsta antropofagija, o paskui į antropofiliją, panašiai kaip nusikaltėlis kaitalioja savo pavardes pase.

  Lygiagrečiai su manipuliacijomis vardais vyksta atraminio precedento kūrimas – istorinio, mitologinio, aktualaus ar tiesiog išgalvoto, tačiau svarbiausia – legitimizuoto. Jis bus atrastas ar sugalvotas kaip “įrodymas” to, kad antropofilija gali būti iš principo įteisinta.

  “Pamenate legendą apie pasiaukojančią motiną, pagirdžiusią savo krauju mirštančius iš troškulio vaikus?”
  “O istorijos apie Antikos dievus, kurie apskritai rijo viską iš eilės – pas romėnus tai buvo įprastas dalykas”
  “O artimesni mums krikščionys? Su antropofilija pas juos viskas gerai. Jie iki šiol per ritualus geria savo dievo kraują ir valgo jo kūną. Jūs gi nekaltinate krikščionių bažnyčios?”

  Svarbiausias šio etapo metu prasidėjusio siautulio uždavinys – bent dalinai pašalinti kanibalizmą iš tos zonos, kurioje veikia baudžiamasis kodeksas. Bent sykį, bent kokiame nors istoriniame momente.

  TAIP IR REIKIA

  Po to, kai jau pateikti legitimizuojantys precedentai, atsiranda galimybė pastūmėti Overtono Langą iš galimo dalyko teritorijos į racionalaus dalyko sritį.

  Tai – trečias etapas. Jame užbaigiamas vientisos problemos suskaldymas į dalis.

  “Noras valgyti žmones yra nulemtas genetiškai, tai slypi žmogaus prigimtyje”;
  “Kartais būtina suvalgyti žmogų, egzistuoja neįveikiamos aplinkybės”;
  “Esama žmonių, kurie trokšta, kad juos suvalgytų”;
  “Antropofilus išprovokavo!”;
  “Uždraustas vaisius visada saldesnis”;
  “Laisvas žmogus pats nusprendžia, ką jam valgyti”;
  “Nereikia slėpti informacijos ir tada tegu visi patys nusprendžia, kas jie tokie – antropofilai ar antropofobai”;
  “Ar daro antropofilija žalą? Žalos faktai neįrodyti”.

  Visuomenės sąmonėje dirbtinai sukuriamas “mūšio laukas”, kuriame kaunamasi dėl šios problemos. Kraštutiniuose flanguose išdėstomos baidyklės – specialiai sukurti patys radikaliausi kanibalizmo priešininkų ir šalininkų judėjimai.

  Realius priešininkus, t.y. normalius žmones, nenorinčius likti abejingais kanibalizmo legalizavimo klausimu, stengiamasi sutapatinti su baidyklėmis ir paskelbti radikalais. Šių radikalų vaidmuo – aktyviai kurti išprotėjusių psichopatų įvaizdį – agresyvūs, fašistuojantys kanibalizmo nekentėjai, raginantys deginti gyvus žmogėdras, žydus, komunistus ir negrus. Žiniasklaida aprašinėja visus ką tik išvardintus atvejus, išskyrus realius legalizacijos priešininkus.

  Tokioje situacijoje patys taip vadinami antropofilai lieka tarsi tarp dviejų radikalių jėgų, “sveiko proto teritorijoje”, iš kurios su patosu, “iš sveiko proto ir žmogiškumo” pozicijų smerkia “įvairaus plauko fašistus”.

  “Mokslininkai” ir žurnalistai šiame etape įrodinėja, kad per visą žmonijos istoriją žmonės karts nuo karto valgė vieni kitus ir kad tai yra normalu. Dabar antropofilijos temą galima perkelti iš racionalumo srities į populiarumo sritį. Overtono Langas juda toliau.

  GERĄJA PRASME

  Norint išpopuliarinti kanibalizmo temą, reikalingas populiarus kontentas, susijęs su istorinėmis ir mitologinėmis asmenybėmis, o esant galimybei – su šiuolaikinėmis įžymybėmis.

  Antropofilija masiškai skverbiasi į naujienų ir pokalbių laidas. Žmonės valgomi filmuose, dainų tekstuose, video klipuose.

  Vienas iš populiarinimo būdų vadinamas “Apsidairyk aplinkui”.

  “Argi tu nežinojai, kad tasai žymusis kompozitorius yra antropofilas?”
  “O vienas visiems gerai žinomas lenkų scenaristas visą gyvenimą buvo antropofilu, už tai jį netgi persekiojo valdžia”
  “O kiek jų beprotnamiuose sėdėjo! Kiek milijonų buvo ištremti, neteko pilietinių teisių! Beje, o kaip jums naujas Lady Gaga klipas “Eat me, baby”?

  Šiame etape eskaluojama tema įvedama ir aptariamų problemų topus ir ji pradeda autonomiškai daugintis masinės informacijos priemonėse, šou versle ir politikoje.

  Kitas efektyvus triukas: problemos esmę aktyviai užplepa žurnalistai, TV laidų vedėjai, visuomenininkai, atkirsdami nuo diskusijų specialistus.

  Paskui, kai visiems pasidaro nuobodu ir problemos aptarinėjimas pateko į aklavietę, ateina specialiai parinktas specialistas ir sako: “Ponai, iš tikrųjų viskas yra ne taip. Ir esmė ne tame, o štai tame. Ir daryti reikia štai tą ir aną” – ir nurodo konkrečią tendencingą kryptį.

  Legalizacijos šalininkų pateisinimui naudojamas nusikaltėlių sužmoginimas, sukuriant teigiamą įvaizdį per charakteristikas, neturinčias nieko bendro su jų nusikaltimais.

  “Juk tai kūrybingi žmonės. Na, suvalgė savo žmoną ir kas iš to?”
  “Jie nuoširdžiai myli savo aukas. Valgo, vadinasi, myli!”
  “Pas antropofilus žymiai didesnis intelekto koeficientas ir kitose srityse jie laikosi griežtos moralės”
  “Antropofilai – patys yra aukos, juos taip elgtis gyvenimas privertė”
  “Juos taip išauklėjo”

  Tokio pobūdžio triukai labai populiarūs pokalbių laidose.

  “Mes papasakosime jums tragišką meilės istoriją! Jis norėjo ją suvalgyti! O ji viso labo tenorėjo būti suvalgyta! Kas mes tokie, kad juos teistume? O gal tai buvo meilė? Kas jūs tokie, kad trukdytumėte jiems vienas kitą mylėti?!”

  MES ČIA VALDŽIA

  Į penktą etapą Overtono langai pajuda tada, kai tema jau pakankamai įkaitinta, kad galima būtų perkelti ją iš populiarių dalykų kategorijos į aktualios politikos sferą.

  Pradedama rengti įstatyminė bazė. Lobistų grupuotės valdžioje konsoliduojasi ir išeina iš šešėlio į dienos šviesą. Publikuojamos sociologinės apklausos, atseit patvirtinančios didelį kanibalizmo šalininkų procentą. Politikai pradeda stumti bandomuosius projektus, viešai pasisako šio reiškinio įteisinimo įstatymais naudai. Į žmonių protus palaipsniui įvedama nauja dogma – “žmogienos valgymo draudimas yra draudžiamas”.

  Tai firminis liberalizmo metodas – tolerancija kaip bet kokių tabu uždraudimas. Draudžiama kovoti su visuomenei pražūtingais iškrypimais.

  Paskutiniame Overtono langų judėjimo etape, kai reiškinys perkeliamas ir kategorijos “populiaru” į kategoriją “aktuali praktika”, visuomenė jau būna palaužta. Patys energingiausi dar kažkaip lyg ir priešinasi mėginimams iškrypimą įteisinti įstatymais, tačiau dauguma žmonių jau palūžę. Visuomenė jau susitaikė su savo pralaimėjimu.

  Įstatymai priimti, žmogiškumo normos pakeistos ir sugriautos, vėliau šita banga neišvengiamai pasieks mokyklas ir vaikų darželius, vadinasi, nauja karta užaugs apskritai be jokių šansų išgyventi. Taip viskas vyko legalizuojant homoseksualizmą. Dabar mūsų akyse Europa pagal šią technologiją legalizuoja incestą ir vaikų eutanaziją.

  KAIP SULAUŽYTI SCHEMĄ

  Lengviausiai aprašyta technologija veikia tolerantiškoje visuomenėje. Toje visuomenėje, kuri neturi idealų ir, kaip pasekmė, neegzistuoja aiški gėrio ir blogio atskirtis.

  Jūs norite pakalbėti apie tai, kad jūsų motina yra šliundra? Norite parašyti apie tai straipsnį į žurnalą? Sudainuoti apie tai dainą? Įrodyti, galų gale, kad būti šliundra – tai normalu ir netgi būtina? Va čia ir yra aukščiau aprašyta technologija. Jos pagrindas – visaleidžiamumas.

  Nėra jokių tabu.

  Nebėra nieko švento.

  Nebėra sakralinių sąvokų, kurias netgi nagrinėti draudžiama, o jų išniekinimas baudžiamas akimirksniu ir negailestingai. Viso to nebėra. O kas tada lieka?

  Lieka taip vadinama žodžio laisvė, paversta nužmoginimo laisve. Mūsų akyse, vieną po kitos naikina ribas, saugančias visuomenę nuo susinaikinimo. Dabar kelias į bedugnę laisvas, kliūčių nebeliko.

  Manai, pavieniui tu negali nieko pakeisti? Tu visiškai teisus, pavieniui žmogus nė velnio nieko negali.

  Tačiau asmeniškai tu privalai išlikti žmogumi. O žmogus pajėgus rasti išeitį iš bet kokios situacijos. Ir ko nesugebės vienas – padarys žmonės, kuriuos vienija bendra idėja. Apsidairyk aplinkui.

  Thumb up 12 Thumb down 0

 8. Nausėda ir pirmoji šalies ponia Prezidentūroje įžiebė Kalėdų eglutę: ji papuošta pažadais!

  Thumb up 22 Thumb down 0

 9. G.Landsbergio paklausė: ką jūs padarėte per 3 metus, kad Lietuva suklestėtų, šis išsižiojo norėjo kažką pasakyti ir nutylėjo, nes nieko nepasiūlė gero. Kritikuoti visi specialistai įtraukiant ir konservatorių apžvalgininkus. Reikia padėti Vyriausybei dirbti, o ne kaišioti pagalius. Žinokite iš šono gerai matyti, kas dirba,o kas trokšta valdžios.

  Thumb up 25 Thumb down 0

  • Pačius konservatorius reikia teisti, kiek per trisdešimt metų jie valstybės milijardų iššvaistė.

   Thumb up 22 Thumb down 0

 10. Lietuvoje politinis PARALYZIUS! Siaubas. Ko cia bijoti isviesinti tuos KGB -stus? Daug saliu tai jau padare. Kas konkreciai Lietuvoje stovi uz tai kad neviesinti okupantu represines strukturos kolabornatu ir darbuotoju?

  Thumb up 24 Thumb down 0

  • Lietuviskas Mauseda skraido po Jupyterius,Marsus…Korejas,jis pamirsta,kad visai prezidentas,nes kaifuoja poilsiaudamas !Zydeliai nepades Lietuvai,jie tik isnaudos !

   Thumb up 17 Thumb down 0

 11. Labai gaila, bet šis žmogus net paprastų sprendimų nesugeba priimti. Susidare įspudis, kad į šį postą ejo galvodamas, o kodel gi nepabuvus prezidentu jei išrinks. Juk po prezidento kadencijos kruva privIlegijų.

  Thumb up 21 Thumb down 0

  • Protingi supranta,kad dabar prezidentas yra karbauskis,o kvailiai tiki,kad nausėda.

   Thumb up 14 Thumb down 0

  • Neautoritetas Nes kai SEB plovė milijardus tai juk Nausėda “nieko” “nežinojo”???

   Thumb up 21 Thumb down 0

   • O tai gal jis pats ir plove tuos milijardus?? Juk banko vyriausiems uz banko operaciju ir darbuotoju prieziura moka tokiuos pasakiskus atlyginimus?? jeigu ponas nemate ,kaip jo darbo metais isplauta milijardai,tai gal cia reiketu priderinti baudziama straipsni,kad ir uz aplaiduma,nesazininguma,ar net pasipelnyma nuslepiant nusikalstama veikla?

    Thumb up 7 Thumb down 0

 12. Viskas del Lietuvos pasto. Tai buvo konservu pinigu aparatas kaip Kaunas prie kupcinsko. Atejo lenkas ir uzsuko kraneli.. Ir prasidejo isterija. Net Nauseda reikalauja leisti konservam toliau vogti is Lietuvos Pasto))) Ministras Narkevičius paleido Lietuvos pasto valdybą ir panoro atimti iš konservatorių, liberalų bebryno bei MG Baltic koncerno lovį, iš kurio daug metų maitinosi ir pūto.

  Thumb up 22 Thumb down 0

  • Sutapimas, kad AB Lietuvos paštas iš senosios būstinės persikėlė į MG Baltic pastatą. Vėl sutapimas: vos tik ministras išvaikė LP valdybą, tuoj per visus TV kanalus ir susijusius portalus jis buvo pradėtas spardyti. Aiškėja, kad dėl kai kurių dalykų – atvirai melagingai. Klausimas tik toks: kieno interesus šioje situacijoje gina prezidentas Nausėda? MG Baltic? Už jų stovinčių konservų? Centrinių paštų pastatų privatizavimu suinteresuotų kitų verslo grupuočių? Vargu ar visuomenės ir valstybės. Akivaizdu, kad tas lenkas ministras pirmasis išdrįso stoti skersai kelio suplanuotiems MG Baltic ir LP reikaliukams. Gaila, kad žalieji tokie skysti ir negali pastatyti jų ir konservų į vietą.

   Thumb up 22 Thumb down 0

    • kainuoja dėl niekingų kaltinimų užsukti tokį jovalą valstybėje ir kas čia sumetė į krūvą savo pinigėlius tam reikalui plėtotis toliau : konservatoriai, liberalai ( tuos likusius kurių nebuvo dėžutėje) , didieji verslinykai, kurie vairuoja automobilį nuo galinės sėdynės ir valdo žiniasklaidos priemones, dar kokios jėgos iš patamsio ?????

     Thumb up 17 Thumb down 0

    • Ministras kaip ministras,bet net laimėjus TS-LKD Gabrieliui,už kurį kavinėje [kur susitiko su KUrlianskiu] mokėjo Kurlianskis [jovalas] Nausėdai būnant prezidentu jokios pareigos Seime,vyriausybėje…NEŠVIEČIA. Aišku jeigu Nausėda visiems bus vienodai… teisingas.

     Thumb up 10 Thumb down 0

  • Gryna teisybė, o kai konservatorių pajacas Majauskas 18’kines dulkindavo šeimyniniam guolyje kai žmona būdavo išvažiavus, ir paskui dar liepdavo iš dušo kūšplaukius susirinkti tai čia konservatorių partijai – norma…greitai ”numarino” tą skandalą teisėsauga su nupirkta žiniasklaida.

   Thumb up 20 Thumb down 0

 13. Prisiminkime laikus,kai šaliai vadovavo tikri jos patriotai ir buvome TSRS (Tik didžiausi gimtosios kalbos niekintojai gali rašyti”SSRS”).Tada savo labui sugebėjome ”išnaudoti” visas likusias 14 TSRS valstybių. Pas mus atlyginimai buvo 11%,kapitaliniai įdėjimai į 1 ha. žemės ūkyje 13%,kap įdėjimai pramonėje,statyboje,transporte 9-12% didesni nei vidutiniškai TSRS ir t.t.Kai kuriose srityse pirmavome pasaulyje.( visi skaičiai imti iš 1988m.LTSR ek.rodiklių suvestinės). O kas dabar? Tapome nušiurusia ES uodega ir greitų poslinkių nebenusimato. Kodėl? Gal todėl,kad vadovais išrenkami klusnūs ES,Užatlantės bei kitų kapitalo apologetų tarnai? O šios pasaulio”galingosios” turėti greta savęs stiprią,savarankišką valstybę,matomai,nenori,Baimę joms kelia ir Kinija,Rusija bei kitos stiprėjančios ir nenorinčios Vakarams tarnauti šalys.

  Thumb up 17 Thumb down 0

 14. kam tos paklodes rasyti,visam sitam rasiniui yra vienas trumpas atsakimas,lithuanijos banditai dejo skersa ant visko,gali cia plaukus rautis nuo galvos,gali i siena dauzyti arba zudytis,visa tai jiems iki lemputes

  Thumb up 18 Thumb down 0

 15. Saziningiau ir vertingiau uz rasinio autoriu,manau,parasyti nelabai kam ir pavyktu.Pagarba autoriui-Lietuvos sunui.

  Thumb up 15 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...