Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 23 Ketvirtadienis
 

Ar D.Valys žino, kad Medininkų byloje yra tokie Vilniaus omonininko V.Pužaj parodymai: „Tiksliai žinau tai, kad, kai jie įėjo į būdelę, tai Bormontov‘as pats nušovė vieną“?

2013-06-14 09:28 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (61)

Klausimas generaliniam prokurorui:  kodėl V.Pužajaus parodymuose minimi Vilniaus omonininkai byloje pavirto slaptais liudytojais? KK nuotr.

2001-02-15 GP ONKT prokuroras R.Stankevičius, dalyvaujant sk. pav. prokurorui A.Stepučinskui ir Lietuvos Respublikos ambasados darbuotojui Mindaugui Ladygai, LR ambasados RF, Maskvoje, svečių kambaryje apklausė buvusį Vilniaus omonininką PUŽAJ VLADISLAV BORISOVIČ (pastaba: šios apklausos metu padarytas liudytojo parodymų vaizdo įrašas, peržiūrėtas Vilniaus apygardos teismo posėdyje, nagrinėjant bylą).

Vaizdajuostėje įrašytos 2001 02 15 liudytojo V.Pužaj apklausos Lietuvos ambasadoje Maskvoje turinys:

11:22 val. (laikmačio duomenys) <…> Liudytojas V. Pužaj patvirtina anksčiau duotus parodymus. (pastaba: Kokius, kur yra jo pirminiai parodymai, kuriuos jis tvirtina???)

11: 23 val. … Igor Krylov- ryšių mazgo viršininkas

11:27 val. <…> Mes buvome ryšių mazgo viršininko kabinete, rūsio patalpose. … Būryje buvo ryšių automobilis, ją perdavė kariškiai. … Kai sėdėjome klasėje buvo ir Magomedov Sergeij<…>

11:33 val. Bormontov‘as važiavo kaip vairuotojas kartu su Razvodov‘u….

11:35 val. <…> Taip pat važiavo vairuotojas, jo pavardės neprisimenu. Jis persivedė iš Vilniaus rajono vidaus reikalų skyriaus.

11:36 val. <…> Gudaniec, jis kartu su mumis dirbo Patrulinėje postinėje tarnyboje –PPS, paskui persivedė į Vilniaus rajoną. …. Juodas toks, panašus į totorių.

11:38 val. Kartu su juo dirbome Vilniaus miesto Vidaus reikalų valdybos Atskirąjame milicijos patrulinės postinės tarnybos batalione.

11:39 val. Iš rygiečių jis įvardino tik vienintelį Parfioniov‘ą. <…> Iš rygiečių jis nurodė tik jį vieną. <…> Su juo buvo grupė „Alfa“ ar kaip ten ji vadinosi. Sudaryta tik iš savų, jam artimųjų vien iš buvusių „afganistaniečių“<…> ( pastaba: K.Michailovas (Nikulinas) Afganistane niekada netarnavo);

11:43 val. Tai grupei vadovavo Parfionov‘as. <…> Parfionov‘as asmeniškai jai vadovavo. <…> (pastaba: K. Michailovas (Nikulinas) niekada nepriklausė S.Parfionovui pavaldžiai grupei „Delta“, o I. Gorbanis, kurį dar 2002 m. gruodyje atpažino Tomas Šernas, kaip labai panašų į užpuoliką,- priklausė būtent tai grupei „Delta“, kuri buvo pavaldi Sergėjui Parfionovui)

11:44 val. Važiavo su uaziku. Pas Razvodov‘ą buvo uazikas. <…>

11:45 val. Važiavo Bormontov‘as. Važiavo Gudaniec‘as, Razvodov‘as ir rygiečiai. Važiavo Volodia Razvodov‘as. <…>

11:46 val. Važiavo vienu, geltonos uaziku. <…> Šitas uazikas buvo štabo. <…> Juo važinėjo tik Makutynovič‘ius arba Razvodov‘as. … Tas geltonas uazikas buvo su tentiniu (pastaba: brezentiniu) stogu. Jis skaitėsi kaip štabo automobilis. … Tai buvo ne milicijos uazikas, be juostos. … Juo važiavo Razvodov‘as, Bormontov‘as ir Gudaniec‘as. … Gudaniec‘as lygtai vairavo pirmyn. <…>

11:47 val. Ar kartu su jais važiavo rygiečiai, pasakyti negaliu. … Bormontov‘as pasakė, kad Gudaniec‘as nepajėgė vairuoti mašinos atgal. Jį visą purtė, nes jis išsigando, buvo transe, šoko būsenoje. <…> Važiavo geltonos spalvos štabo uaziku- UAZ-469 (Uljanovsko automobilių gamyklos). <…>

11:48 val. Šis automobilis buvo priskirtas būrio štabui. Juo važinėjo tai Makutynovič‘ius, tai Razvodov‘as. <…>

11:50 val. Kai jie atvažiavo į vietą, tai ne į patį muitinės postą. Sustojo kažkur ten netoli, visai šalia muitinės (pastaba: posto). Kažkur šalia miško jaunuolyno arba miškelio. <….>

11:51 val. Pirmi ėjo rygiečiai. Jie ėjo vilkėdami Krašto apsaugos departamento uniformas. <…>

11:52 val. Apie Gudaniec‘ą…. Va, kad ėjo Razvodov‘as, Bormontov‘as ėjo (pastaba: į postą), tai tas tikrai<…>

11:53 val. Kažkas pasakė, kad buvo 4 (keturi) duslintuvai.

11:54 val. Kai žudė VAI darbuotojus, tai automatai buvo su duslintuvais. <…> Bormontovas pasakė, kad automatų su duslintuvais buvo 4 (keturi). <…> Pas ką buvo automatai su duslintuvais aš pasakyti negaliu. Tiksliai žinau tai, kad kai jie įėjo į būdelę, tai Bormontov‘as pats nušovė vieną. Šitą žinau tiksliai. Parklupdė ant kelių, išilgai sienos ir šovė į pakaušį. <…>(pastaba: būtent šitaip yra nušautas „Aro“ pareigūnas A.Juozakas, be to apie tai kaip jis buvo nušautas niekada nebuvo paskelbta ar paviešinta. Be to, T. Šernui į pakaušį buvo įmanoma šauti tik iš tos pačios vietos, t.y. neabejotinai šovė tas pats žmogus)

11:55 val. Parklupdė ant kelių, rankomis už galvos ir šovė į pakaušį. Ne, nepaguldė, bet parklupdė, kaip jis pats pasakojo. Pasakė, kad jis vilkėjo Krašto apsaugos departamento uniformą. <…>

11:56- 11:57 val. Bormontov‘as į klausimą ,o kuo jis buvo apsirengęs, papasakojo, kad jis, jog pagal spalvą labai neišsiskirtų iš kitų, buvo nusivilkęs kamufliažą ir apsivilkęs kareivišką ChB (rus. ХБ- хлопчатобумажная) lauko uniformą. … Mes visi turėjome po dvi uniformas: kareivišką lauko ir kamufliažinę uniformas. …. Gavome jas iš „Baltijos“ sandėlių jūrų pėstininkų brigadoje Baltijske. Atsivežėme iš ten. <…>

12:01 val. Jis kalibro nenurodė, bet tie 4 (keturi) automatai buvo su duslintuvais. <…> kai šaudė būdelėje pas jį – Bormontov‘ą plyšo duslintuvas. Jis pasakė, kad duslintuvai buvo ne gamyklinės gamybos, bet savadarbiai….

12:02 val. Jie buvo savadarbiai, juos gamino kažkur gamykloje. <…> Sąžiningai pasakysiu, aš bazėje duslintuvų nemačiau. Jei būtų buvę, tai būčiau žinojęs. (pastaba: tai reiškia, V. Pužaij privalėtų žinoti apie 7,62 mm kalibro automatus AKMC ir šaudmenis,Vilniaus OMON milicininkų gautus 1991 07 30 iš 42 divizijos sandėlio prieš Medininkų posto užpuolimą) <….> jie buvo netamsinto metalo, plieno spalvos. <….>

12:03 val. Kuomet Bormontov‘as visa tai pasakojo jis nebuvo girtas. Buvome išgėrę vos, vos po truputėlį. Taigi šis pokalbis, kai jis pasakojo, nebuvo apgirtusio pasakojimu. <….>

12:05 val. Jis pasakė, kad pirmuosius užvertė gaišnikus (pastaba: kelių policininkus), buvusius mašinoje. <….>

12:06 val. Tuomet, kai įėjo į būdelę ir visus suklupdė ant kelių, vieną užmušė jis pats (pastaba: Bormontov‘as), o kitą- Razvodov‘as. O tuomet, kai jis- Bormontov‘as šovė, plyšo duslintuvas. <….>

12:08 val. Suklupdė ant kelių prie sienos. <….>

12:09 val. Jis (pastaba: Bormontov‘as) šovė į vieną ir Razvodov‘as šovė …. šaudė ir rygiečiai. <…>

12:11 val. Aš paklausiau, jis (pastaba: Bormontov‘as) atsakė, kad šaudė ir Razvodov‘as. <…>

12:12 val. Aš supratau, kad jie visi šaudė vienu metu <….> (pastaba: 2+1, kas reiškia: I. Bormontov‘as šovė mažiausiai į du: A.Juozaką ir T.Šerną+ bedė jam durklu, o V. Razvodov‘as šovė į vieną, į ką konkrečiai???)

12:15 val. <…> paskui… ginklus išvežė ginklams skirtoje dėžėje ir užkasė Valampiuose, prieš tai, kaip ginklus turėjo atšaudyti (pastaba: ekspertizei). Ginklus išvežė Bormontov‘as su Roščin‘u.<…>

12:16- 12:17 val. Išvežė Rošin‘as su Bormontov‘u tuo pačiu uaziku.<…>

12:18 val. Roščin Viktor Mojisejevič … Ginklus užkasė Valakampiuose miško masyve. … Visą šitą Bormontovo pasakojimą girdėjo: Magomedov‘as, Šapov‘as, Karkin‘as, Krylov‘as. … Jie visi dalyvavo šitame pokalbyje<…>

12:20-12:21 val. Karkin‘as buvo su apsiavęs sportbačiais, dar prie šono kyšojo peilis.<…>

12:22 val. kai atvyko rygiečiai, juos pasitiko Roščin‘as<…>

12:23 val. Jis pasitiko juos ir sugrįžusius. Žiūri eina 5 (penki) žmonės, vilkintys Krašto apsaugos departamento uniforma. Jis griebėsi pistoleto. Paskui mato jiems iš paskos užpakalyje einančius Razvodov‘ą, Bormontov‘ą ir tą- Seriožą Parfionov‘ą. Pokalbis apie tai, kad jis išsigando ir griebėsi pistoleto, buvo mano kabinete.<…>

12:24 val. Tą naktį būdėjo Igor‘ius. Jis anksčiau dirbo Lenino VRS 2-me poskyryje – Šeškinėje. Nedidelio ūgio. Jis taip pat juos matė. Ir apie tai Igor‘ius pasakojo. Jis dirbo 2-me poskyryje operu (pastaba: operatyviniu darbuotoju). Dabar dirba pamaskvėje Nepilnamečių reikalų inspekcijos inspektoriumi. Jis taip pat matė Razvodov‘ą, Bormontov‘ą ir Parfionov‘ą<…>

12:29 val. ratus keitė Razvodov‘o įsakymu, nes ten- vietoje rado ratų padangų pėdsakų atspaudus.

12:30 val. <…>Vairuotojas lietuviška pavarde, pats jis lenkas, gyvena Šalčininkų rajone šalia poligono, kuriame stovėjo vidaus kariuomenės brigada.<…>

12:38 val. <…> Jis buvo mano vairuotoju <…>(pastaba: ar tai šitas asmuo 1991 07 31 gautų ginklų rezervo arsenalo saugotojas??? Kur dabar yra visi šie ginklai???)

12:41 val. <…>Stravinskas davė man suprasti tai, kad jis ten asmeniškai dalyvavo, ten kur buvo sprogimas <…>

Komentarai

 

 

 
 1. Jeigu politikai nesugeba suprasti kas yra reikalinga vaikams ir šeimoms, tai ar nuostabu, kad jie nesugeba atsirinkti tiesos ir kituose, rimtuose dalykuose? Apmaudu, gaila ir graudu, bet valstybė be teisingumo pasmerkta žlugti.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 2. Vadinasi, Tomas Šernas nuo pražių, ligoninėje teisingai pasakojo apie lietuviškai kalbėjusius užpuolikus, apie Makutynovičių, o vėliau, prieš 10 metų, teisingai atpažino užpuolikus?

  Thumb up 5 Thumb down 0

 3. juokas ima is tokio pro kur oras pasakymo kad jis “tiksliai”zino…na is kur jis zino jei tuo laiku jis be kelniu po stalu lakste

  Thumb up 4 Thumb down 1

 4. Jis ,pamatęs Medininkuose sužeistus,bet dar gyvus pareigūnus,neiškvietė MED. PAGALBOS,pasmerkdamas tuos žmones kančiomso vieną net mirčiai.
  Tame yra nusikaltimo sudėtis,todėl privalo būti keliama BAUDŽIAMOJI BYLA.

  Thumb up 11 Thumb down 1

 5. bet ir debilas jis man atrodo.bando nutaisyti reiksmingo ir mastancio zmogaus veida,bet dar durnesnis atrodo.

  Thumb up 6 Thumb down 0

 6. KŪNAS kalba garsiau negu žodžiai.
  2013-06-15 21:59
  .
  Kūno kalba – 58%, kalbėjimo būdas – 38%, žodžiai – 7%. Procentai kalba už save. Pagal psichologus, kūno kalba pasako daugiau nei žodžiai. Kūno kalba – akys (žvilgsnis), mimika (minčių atspindys),rankos (gestai), kūno pozicija. Kalbėjimo būdas – maniera garsumu, pauzėmis, intonacija. Patarčiau kūno kalbos specialistui paanalizuoti Vytauto Kedžio pokalbį su žurnaliste, kurį galima pamatyti per youtube: “D. Kedžio tėvukas apie Ūsą” ir profesorės Bloznelytės pokalbį su žurnaliste Rūta Janutiene ir pagrįsti, kad nei Vyt. Kedys, nei profesorė Bloznelytė NEMELAVO, o sakė tiesą. Ir dar. Kodėl nepanaudotas MELO DEKEKTORIUS? Garantuoju, kad ir Vyt. Kedys, ir profesorė Bloznelytė 100% be jokių abejonių išlaikytų šitą egzaminą. Visokeriopos sėkmės Venckams ir Kedžiams. Nepasiduokit! NERINGA – Jūs Lietuvos VILTIS!

  Thumb up 12 Thumb down 4

 7. Teise i Prisiekusiuju teisma -nafig.
  Teise rinkti Mera -nafig.
  Referendumas? -nebent patariamasis.

  Thumb up 4 Thumb down 1

 8. Nejaugi jus stebina, kad šalyje baisi neteisybė, nejaugi jus stebina, kad ši baisi istorija,kurią bandoma slėpti pasitelkus visus įmanomus ir neįmanomus būdus yra sumanyta… Baisiausia, kad ji- reali, tik va… prieš SISTEMĄ stojo patys tos sistemos nariai- Venckai. Bandoma juos užčiaupti- gražiuoju, piktuoju, šantažu, grėsmėmis, baudomis, sveikatos ardymu, o jie… neužsičiaupia, dar daugiau- priešinasi, kovoja, o baisiausia- gali ištempti į šviesą visą supuvusią, korumpuotą degradavusią jos GALVĄ, kiti tik šestiorkos šiame makabriškame žaidime, negi manote, kad 240 policininkų džiaugsmingai kėlėsi pusiaunaktį, kad 6 val. ryto dalyvautų vaiko plėšime,negi už ,,gražias’ kiaulės akis išlaikoma puikiose sąlygose biologinė ir bijoma parodyti mergaitę, negi manote, kad melavo gydytoja… padarytų ekshumaciją, ir DNR tyrimus, gal ten visai ne tas palaidotas,kas užrašyta antkapyje, tam ateis laikas, o šiandien- persekiojama ir šmeižiama buvusi dora teisėja, pagarba jos vyrui advokatui, nepabūgusiam, o stojusiam į kovą vietoje žmonos, pagarba tėvams, giminaičiams,- jei tokių žmonių būtų daugiau, neviešpatautų MELAS, nebėgtų jaunimas ,palikęs TĖVYNĘ, neriedėtų ašaros neturintiems darbo ir pajamų, o tik skolas už nežmoniškus mokesčius, nebūtų baisu, kai ateis pensijos diena ir sukaupus visas jėgas, kenčiant panieką slinkti darban… Tautiečiai, nejaugi jus tiek apkvailinti, kad nebeskiriat, negi LT liko tik tie, kurie pasipriešinti nemoka… į Sibirą vežė, tyliai braukdami ašaras sulipom į vagonus ir išvažiavom… o dabar braukdami ašaras prisimenam, na, kodėl nesipriešinom, o dabar, vėl… braukiam ašaras ir tylim… kiek dar tylėsim

  Thumb up 17 Thumb down 1

  • Su Jumis visiskai sutinku.Manau parasyti galetumet ir daugiau.Viliuosi ,kad ne visus komentarus raso su antpeciais ir uz musu moketoju pinigus islaikomi.Siaip,visi protingu zmoniu komentarai,kur nesikeikiama,ne skatinama zudyti,bet labai protingai,zmones isdesto savo nuomone ir asmenini supratima,tiesiog naikinami.,trinami.Vien tas faktas rodo,kad cia ne Vencku ir Kedziu asmenine seimos tragedija.Cia po siais pavadinimais uzsimaskave gauja iskrypeliu,kurie ne tik zmones naikina ivairiais budais,bet vadziose laiko visa Lietuvos teisine sistema.

   Thumb up 4 Thumb down 2

 9. Valys žino, kad jis yra generalinis, ir daugiau ką nors žinoti jam nereikia. Bent jau dar 2 metus.

  Thumb up 11 Thumb down 1

 10. Kodel puolate Serna? Juk jis ilgai buvo komoje… ir norit,kad jis liudytu tik teisingai? Vargsas zmogus kalbeti pradejo gal tik po metu…Galejo jam atrodyti vienaip,paskui kitaip.Nebukit maitvanagiai,supraskit zmogu.

  Thumb up 6 Thumb down 2

  • Sernas yra prasitares,kad jis bijo kalbeti ir tuom viskas pasakyta,Zmogus laviruoja tarp tiesos ir tokios “tiesos”kuri reikalinga kai kam,ka padarysi cia lietuva.vergu oaze

   Thumb up 8 Thumb down 1

 11. Visiems visiems visiems

  Vengrijos įstatymų leidėjai gruodžio 17 dieną didele persvara nubalsavo už konstitucijos pataisą, uždrausiančią užsieniečiams pirkti Vengrijos žemės ūkio sklypus.
  Tačiau
  Lietuvos įstatymų leidėjams vengriškas pavyzdys yra nereikalingas.

  Todėl mes patys
  išsaugokim protėvių palikimą Lietuvą savo vaikams.
  Burkimės ir organizuokim referendumą. Nes
  Lietuvos žemių išpardavinėjimas užsieniečiams yra sukčių sumanytas Lietuvos naikinimas.

  Lietuvos žemės referendumo savanorių grupė didėja, bet nėra pakankamai didelė pradėti parašų rinkimą. Labai trūksta žmonių, kurie galėtų padėti organizuotis ir platinti žinią.
  Reikalinga suburti bent 3000 žmonių savanorių grupę daugiau nei 300000 parašų surinkimui.

  ****************************************************
  Registracija:
  tel. 8 698 02118
  pranciskus.sliuzas@kaisiadorys.lt
  ****************************************************

  Šie metai yra lemtingi Lietuvai.
  Aktyviai dalyvaukim v i s i.

  Thumb up 9 Thumb down 5

   • Visi Lietuvos žmonės,atkovojom žemvaldžiams jų žemes.Dabar jie ką nori,tą tegu ir daro,tegu išsiparduoda,jei nieko kito nesugeba,kas mums?Tegu daugiau fanerinių lentučių susikala su užrašais STOP ir NE! labai padeda viskam.

    Thumb up 2 Thumb down 0

 12. pareigūnai džiaugiasi, kad “sutriuškinta daktarų grupuotė”. Tai gal dabar bus mestos pajėgos į Vilniaus omono grupuotės sutriuškinimą?

  Thumb up 7 Thumb down 2

  • Geras klausimas ponui generaliniam prokurorui Dariui Valiui ir jį aklai globojančiai Ekscelencijai.

   Thumb up 14 Thumb down 1

   • tu savo “vaikų” neglobotum? Kai niekas nemato, užpakalį išspardytum, bet viešumoj tai piestu stotum už

    Thumb up 1 Thumb down 4

 13. Žmogus, kuriam svetima Tiesa, kuris gali palikti , kaip čia kažkas rašė “Dievo valiai” už grotų nekaltą žmogų, nes pats bijo pasakyti Teisybę, mano galva negalėtų būti nei pastoriumi, nei tuo labiau vyskupu. Tokie dalykai nesuderinami su dvasininko pašaukimu, misija ir darbu. Ko toks dvasininkas galėtų išmokyti savo “avelių” kaimenę? Nebent būti tokiu pačiu dviveidžiu?

  Thumb up 6 Thumb down 0

 14. "MARSIEČIŲ" CENZŪRUOJAMAS - INTERNETE BLOKUOJAMAS KOMENTATORIUS says:

  Prezidentė korumpuotą, degradavusią, posovietinę teisinę-teisminę sistemą viešai įvardijo KLANU, kalbėjo, kad teismai turi būti sąžiningi, objektyvūs ir nešališki, tačiau, niekieno nekontroliuojamas, melo ir neteisingumo KLANAS tebeegzistuoja.
  KLANAS TEISME PAVOGĖ MANO RAŠYTINIUS ĮRODYMUS – DOKUMENTUS, kuriuos aš įteikiau LVAT’ui. Į mano prašymus atstatyti bylose pavogtus įrodymus arba man juos gražinti, LVAT’o pirmininkas R.Piličiauskas ir jo pavaduotojai atsirašinėja, akivaizdžiai sukčiaudami, meluoja, pavogtų įrodymų man negražina.
  Generalinis prokuroras D.Valys, turintis išskirtinę teisę ir pareigą, netyrė mano skundo dėl dokumentus pavogusių teisėjų veiksmų, o VAT teisėjas Stasys Lemežis (buvęs sovietinis vyr. prokuroras) įteisino dokumentų vagystę ir neteisėtus prokurorų veiksmus.
  KLANAS nusavino nuosavybę, kurią statė mano tėvas „Katalikų kronikos“ bendražygis, pripažintas Lietuvos nepriklausomybės gynėjas – savanoris, televizijos studijos ir bokšto gynėjas, žydų gelbėtojas, KGB‘istų persekiotas ir terorizuotas, Valstybės apdovanotas ir pagerbtas ne vieno muziejaus stenduose.
  Remdamasis reikiamos galios registro dokumentais, teisingumo, aš ieškojau visose įmanomose KLANO pakopose: Registrų centro (RC) Komisijoje, Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje (VAGK), Teisingumo ministerijoje (TM) ir visuose įmanomuose teismuose. Ginčijau akivaizdžiai suklastotus išvestinius RC dokumentus. Bylą tarp manęs ir TM, kurio sūnus T ministro patarėjas Tomas Baranovas, nenusišalinęs nagrinėjo buvęs Komunistų partijos nomenklatūrininkas, kolegijos pirmininkas Anatolijus Baranovas. KLANAS įteisino akivaizdžiai suklastotus RC išvestinius dokumentus.
  Tai primena pasakėčią „Vilkas ir ėriukas“ apie ėriuko bylinėjimąsi su vilku vilkų teisme.
  KLANAS tapo irštvomis nedesovietizuotiems kolaborantams KGB‘istams, komunistams ir jų giminaičiams.
  Prezidentės paskirtas LVAT’o pirmininkas R.Piličiauskas, nereaguoja į mano prašymą dėl teikimo procesui atnaujinti.
  R.Piličiauskas LVAT’o pirmininku paskirtas pagal Prezidentės vienasmenišką išskirtinę privilegiją, jis Seime neprisiekė, jo paskyrimo procedūroje Seimas nedalyvavo, todėl LVAT’as bylose ignoravo Seimo kontrolierių išvadas ir sprendimus, kuriais nustatyti RC direktoriaus K. Sabaliausko ir T ministro pažeidimai, jiems taikytos poveikio priemonės, tačiau besikeičiantys ne‘Teisingumo ministrai, turėdami įstatymuose įrašytas prievoles kontroliuoti RC ir Teismų vadovų administracinę veiklą, jų nekontroliuoja.
  Administraciniai teismai negina piliečio-žmogaus nuo valstybės institucijų tarnautojų savivalės ir biurokratizmo, bet dangsto dokumentų suklastojimo faktus, vykdo neteisingumą, dubliuoja bendrosios kompetencijos teismus, kuriuose taip pat nagrinėjamos administracinės bylos, mano atveju ginčijasi su jais dėl bylų teismingumo, stumdo jas tarp savęs ir vilkina nagrinėjimą. Būtina administracinius teismus panaikinti (reorganizuoti į bendrosios kompetencijos).
  Konstitucinis teismas nuolat pažeidinėja Konstitucijos 5 str. 3 d., aš neturiu teisės į jį kreiptis dėl teismų ir teisėjų įvykdytų Konstitucijos pažeidimų. Teismas netenkino mano prašymo kreiptis į KT.
  EŽT Teisme, TM deleguoti Lietuvos atstovai, mano pareiškimą cenzūravo.
  Esu beteisis prieš KLANĄ, kuris savo „vidiniais įsitikinimais“ pamynė Konstituciją, kitus įstatymus, teisingumą, sąžiningumą, savo garbę ir pareigas.
  IŠ NETEISĖS PADARYTA TEISĖ, NES NEDAVIAU KYŠIO.
  KAS TEIS TEISĖJUS IR VALSTYBĖS „TARNAUTOJUS“, MANE AKIVAIZDŽIAI APVOGUSIUS, KURIUOS AŠ BRANGIAI IŠLAIKAU?
  KAS GRĄŽINS LVA TEISME NEVIENĄ KARTĄ PAVOGTUS MANO ĮRODYMUS-DOKUMENTUS IR NUOSAVYBĘ, NUSAVINTĄ IŠ AKLO, VISIŠKOS NEGALIOS, BUVUSIO BEJĖGIŠKOJE BŪSENOJE, ŽMOGAUS?
  KAIP APSIGINTI NUO NIEKIENO NEKONTROLIUOJAMŲ, NEDESOVIETIZUOTŲ KOLABORANTŲ VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO VAGIŲ IR NETIRIAMŲ TEISĖJŲ NUSIKALTIMŲ, MELO BEI NETEISINGUMO???
  Atsiprašau už konkretų nevilties šauksmą tyruose.

  Thumb up 1 Thumb down 2

  • Apie ką tu čia? Čia kalba žmonės apie Medininkų tragediją,o tu apie ką? Nesuprantama skundo esmė, nesuprantama įvykio vieta, nesuprantama,kas skundžiasi. Todėl tikriausiai šio skundo niekas gyvenime ir netirs,nes anoniminis skundas,parašytas laikraščio komentaruose, prokuratūrose netiriamas.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • Kai žmogus privalo atlikti konkretų darbą pats, t.y. aiškiai užinti sąžiningai dorą poziciją ir aiškiai viešai pasakyti ką jis pats mano, “Dievo valia” tuo momentu niekuo dėta. Koks jis pastorius, jei bijo pasakyti Tiesą?

    Thumb up 2 Thumb down 1

    • Medvedevas 20 metų tylėjo, galiausiai prabilo, gal ir Šernas kada prabils, jei pamatys, kad “klimatas keičiasi”

     Thumb up 7 Thumb down 1

     • Šernas prabils,kai bruselio muzikantas tarybinis propessorius bus nuverstas,tada daug kas prabils,o dabar visi bijo.

      Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Įdomu o kur dabar tie veikėjai: Bormontov, Razvodov? Bent vienas iš jų ar pasodintas už grotų?

  Thumb up 4 Thumb down 1

  • Kur dabar yra tie, kurie patys prisipažino šaudę ir sprogdinę? Pužajus juos aiškiai įvardino. Tai ar jie jau pasodinti? Bus jų teismo posėdis?

   Thumb up 5 Thumb down 1

 16. Bulvariniai laikraštukai kaip KK, LL, Ekspertai daro pinigą dirgindami nesveikas žemiausio, tamsiausio visuomenės sluoksnio emocijas “sensacingais” gandais, skleisdama paranoją ir baimės jausmus. Tai – jų “arkliukas”. Be šito jie yra niekas, nulis. Jei jie pradėtų publikuoti rimtus solidžių politinių ažvalgininkų bei mokslininkų straipsnius, jie tuoj bankrutuotų, nes rimta publika į jų portalus nesilanko, jų laikraščių neperka.

  Thumb up 3 Thumb down 9

  • Tu dar su Motina Gamta pasiginčyk. Nepatinka-nesilankyk. Nepatinka-neskaityk. O ko tu čia lankaisi, ko skaitai tai, kas tavo nuomne dėmesio neverta? Su galva viskas pas tave tvarkoj? Neperkaito?

   Thumb up 7 Thumb down 1

  • žodis “solidus” kaip kam suprantamas, pvz., gal tau “solidus” yra Paulauskas ar Kliunka, bet tu paklausk, ką apie juos mano tauta? Taip, kad…

   Thumb up 9 Thumb down 1

  • Gal tu iš netradicinių tarpo? Būtų nenuostabu, jei tau arčiau širdies būtų gėjai, leisbietės ir pedofilai. Ji visi solidūs ar bent dedasi tokiais esantys!

   Thumb up 4 Thumb down 1

 17. Lietuvos teisesauga NEDIRBA valstybes labui ,zmogui,TEISINGUMUI ????Kieno nurodymu jie klastoja irodymus ir bylas???Puteikis teisus reikia pradeti tyrima nuo VSD ir prokuraturos nuo ju daromus nusikaltimus!!!!

  Thumb up 10 Thumb down 3

  • Puteikis? Šitas rusų desantininkas -diversantas naikinęs afganų tautą? Nejuokink.

   Thumb up 3 Thumb down 6

 18. Dėl “apklausos turinio”. Kam tau visas pilnas protokolas? Gal tu prokuroras?Šio kratinio pilnai pakanka tam, kad susidarytų pilnas vaizdas, kaip vyko žudynės. Tik neminima Nikulino (Michailovo) pavardė. Na, apklausos metu toks gal nebuvo žinomas tyrėjams, o be to, tas pužajus nė vieno iš rygiečių nepažinojo, taip suprantu. Man keista, kodėl tas parmazonų popas- šernas- pakeitė parodymus, ir tepasi sąžinę galimai nekalto žmogaus nuteisimu…

  Thumb up 2 Thumb down 1

  • Nesuprantu ir aš Tomo Šerno ir kitų nužudytųjų artimųjų pozicijos. Negalėčiau patikėti, kad jie galėtų nenorėti sužinoti tikrų žmogžudžių pavardes ir pamatyti juos teisme. Tai kaip jie gali tylėti, kai nuteisia žmogų aiškiai NE TĄ?

   Thumb up 4 Thumb down 0

   • gyvent nori? Jei taip visus galus giliai giliai slepia, tai manot su T. Šernu ‘gražiai’ nepakalbėjo? Juk bet kam savo šeimos būtų gaila.

    Thumb up 8 Thumb down 0

   • Jiems svarbu buti didviriu giminaiciais, gauti pasalpas, dalivauti sventiniose posedziose ir pan., visa kita – dzin, o kas sedi cipeje, kaltas ar nekaltas nuo to ju statusas nesikeicia.

    Thumb up 4 Thumb down 0

 19. Teisingumas – valstybės pamatas. Be teisingumo nėra valstybės. Ar mes dar turime savo valstybę?

  Thumb up 9 Thumb down 1

  • Net balsavimas dėl komentarų parodo, kad Lietuvoje teisingumo nebuvo, nėra ir kažkam jis labai nepatinka. Tik kam tokiems?

   Thumb up 5 Thumb down 1

 20. čia ne “apklausos turinys”, o kažkoks kratinys iš apklausos.
  parinkti kažkurie atsakymai, nesuteikia aiškumo, o tik verčia spėlioti koks buvo klausimas ir palieka galimybes norimoms fantazijoms.

  Thumb up 4 Thumb down 4

  • didžiausias kratinys tai Medininkų byla – taip, kaip ji yra “ištirta” dabar

   Thumb up 6 Thumb down 0

  • visa apklausa buvo ilga ir nuobodi, todėl atrinko esmines įdomiausias vietas, o jose kalbama visai apie kitus žmones.

   Thumb up 3 Thumb down 0

 21. Su šita byla viskas aišku jau senai. Būtų bent mažiausių, bet tikrų įrodymų, viskas būtų senai pabaigtą. Dabar jau tiek metų, o ką daryti ponai prokurorai ir teisėjai, jau nebežinot,? Paleiskit nekaltai nuteistąjį ir sodinkit tikruosius žudikus už grotų. Ar jums algas mokamos už bylų klastojimus?

  Thumb up 1 Thumb down 2

  • tik prie tu kaltu reikia prideti prokuroru ir teiseju pavardes ir kartu teisti. Politikus ir uzsakovus is politiku tarpo atskirai, kitoje teismo saleje, bet ta pacia diena

   Thumb up 2 Thumb down 1

 22. reiskia Nikulinas atpirkimo “ozys” sedintis nei uz ka? bet jei tai irodzius tai gi butu tarptautinis skandlas! zmogu ikiso iki gyvenimo galo uz tai ,kad jis buvo OMONe…nu cia tai sedeti kaip 37 prie Stalinno! galima isproteti,uz “ne prie ko” ,”za galochku” sedi tas kur kuri lengviausia buvo pasodinti…ir kuris neturi uznugario.

  Thumb up 12 Thumb down 1 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...