Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Liepa 4 Pirmadienis
 

Ar D.Valys žino, kad Medininkų byloje yra tokie Vilniaus omonininko V.Pužaj parodymai: „Tiksliai žinau tai, kad, kai jie įėjo į būdelę, tai Bormontov‘as pats nušovė vieną“?

2013-06-14 09:28 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (61)

Klausimas generaliniam prokurorui:  kodėl V.Pužajaus parodymuose minimi Vilniaus omonininkai byloje pavirto slaptais liudytojais? KK nuotr.

2001-02-15 GP ONKT prokuroras R.Stankevičius, dalyvaujant sk. pav. prokurorui A.Stepučinskui ir Lietuvos Respublikos ambasados darbuotojui Mindaugui Ladygai, LR ambasados RF, Maskvoje, svečių kambaryje apklausė buvusį Vilniaus omonininką PUŽAJ VLADISLAV BORISOVIČ (pastaba: šios apklausos metu padarytas liudytojo parodymų vaizdo įrašas, peržiūrėtas Vilniaus apygardos teismo posėdyje, nagrinėjant bylą).

Vaizdajuostėje įrašytos 2001 02 15 liudytojo V.Pužaj apklausos Lietuvos ambasadoje Maskvoje turinys:

11:22 val. (laikmačio duomenys) <…> Liudytojas V. Pužaj patvirtina anksčiau duotus parodymus. (pastaba: Kokius, kur yra jo pirminiai parodymai, kuriuos jis tvirtina???)

11: 23 val. … Igor Krylov- ryšių mazgo viršininkas

11:27 val. <…> Mes buvome ryšių mazgo viršininko kabinete, rūsio patalpose. … Būryje buvo ryšių automobilis, ją perdavė kariškiai. … Kai sėdėjome klasėje buvo ir Magomedov Sergeij<…>

11:33 val. Bormontov‘as važiavo kaip vairuotojas kartu su Razvodov‘u….

11:35 val. <…> Taip pat važiavo vairuotojas, jo pavardės neprisimenu. Jis persivedė iš Vilniaus rajono vidaus reikalų skyriaus.

11:36 val. <…> Gudaniec, jis kartu su mumis dirbo Patrulinėje postinėje tarnyboje –PPS, paskui persivedė į Vilniaus rajoną. …. Juodas toks, panašus į totorių.

11:38 val. Kartu su juo dirbome Vilniaus miesto Vidaus reikalų valdybos Atskirąjame milicijos patrulinės postinės tarnybos batalione.

11:39 val. Iš rygiečių jis įvardino tik vienintelį Parfioniov‘ą. <…> Iš rygiečių jis nurodė tik jį vieną. <…> Su juo buvo grupė „Alfa“ ar kaip ten ji vadinosi. Sudaryta tik iš savų, jam artimųjų vien iš buvusių „afganistaniečių“<…> ( pastaba: K.Michailovas (Nikulinas) Afganistane niekada netarnavo);

11:43 val. Tai grupei vadovavo Parfionov‘as. <…> Parfionov‘as asmeniškai jai vadovavo. <…> (pastaba: K. Michailovas (Nikulinas) niekada nepriklausė S.Parfionovui pavaldžiai grupei „Delta“, o I. Gorbanis, kurį dar 2002 m. gruodyje atpažino Tomas Šernas, kaip labai panašų į užpuoliką,- priklausė būtent tai grupei „Delta“, kuri buvo pavaldi Sergėjui Parfionovui)

11:44 val. Važiavo su uaziku. Pas Razvodov‘ą buvo uazikas. <…>

11:45 val. Važiavo Bormontov‘as. Važiavo Gudaniec‘as, Razvodov‘as ir rygiečiai. Važiavo Volodia Razvodov‘as. <…>

11:46 val. Važiavo vienu, geltonos uaziku. <…> Šitas uazikas buvo štabo. <…> Juo važinėjo tik Makutynovič‘ius arba Razvodov‘as. … Tas geltonas uazikas buvo su tentiniu (pastaba: brezentiniu) stogu. Jis skaitėsi kaip štabo automobilis. … Tai buvo ne milicijos uazikas, be juostos. … Juo važiavo Razvodov‘as, Bormontov‘as ir Gudaniec‘as. … Gudaniec‘as lygtai vairavo pirmyn. <…>

11:47 val. Ar kartu su jais važiavo rygiečiai, pasakyti negaliu. … Bormontov‘as pasakė, kad Gudaniec‘as nepajėgė vairuoti mašinos atgal. Jį visą purtė, nes jis išsigando, buvo transe, šoko būsenoje. <…> Važiavo geltonos spalvos štabo uaziku- UAZ-469 (Uljanovsko automobilių gamyklos). <…>

11:48 val. Šis automobilis buvo priskirtas būrio štabui. Juo važinėjo tai Makutynovič‘ius, tai Razvodov‘as. <…>

11:50 val. Kai jie atvažiavo į vietą, tai ne į patį muitinės postą. Sustojo kažkur ten netoli, visai šalia muitinės (pastaba: posto). Kažkur šalia miško jaunuolyno arba miškelio. <….>

11:51 val. Pirmi ėjo rygiečiai. Jie ėjo vilkėdami Krašto apsaugos departamento uniformas. <…>

11:52 val. Apie Gudaniec‘ą…. Va, kad ėjo Razvodov‘as, Bormontov‘as ėjo (pastaba: į postą), tai tas tikrai<…>

11:53 val. Kažkas pasakė, kad buvo 4 (keturi) duslintuvai.

11:54 val. Kai žudė VAI darbuotojus, tai automatai buvo su duslintuvais. <…> Bormontovas pasakė, kad automatų su duslintuvais buvo 4 (keturi). <…> Pas ką buvo automatai su duslintuvais aš pasakyti negaliu. Tiksliai žinau tai, kad kai jie įėjo į būdelę, tai Bormontov‘as pats nušovė vieną. Šitą žinau tiksliai. Parklupdė ant kelių, išilgai sienos ir šovė į pakaušį. <…>(pastaba: būtent šitaip yra nušautas „Aro“ pareigūnas A.Juozakas, be to apie tai kaip jis buvo nušautas niekada nebuvo paskelbta ar paviešinta. Be to, T. Šernui į pakaušį buvo įmanoma šauti tik iš tos pačios vietos, t.y. neabejotinai šovė tas pats žmogus)

11:55 val. Parklupdė ant kelių, rankomis už galvos ir šovė į pakaušį. Ne, nepaguldė, bet parklupdė, kaip jis pats pasakojo. Pasakė, kad jis vilkėjo Krašto apsaugos departamento uniformą. <…>

11:56- 11:57 val. Bormontov‘as į klausimą ,o kuo jis buvo apsirengęs, papasakojo, kad jis, jog pagal spalvą labai neišsiskirtų iš kitų, buvo nusivilkęs kamufliažą ir apsivilkęs kareivišką ChB (rus. ХБ- хлопчатобумажная) lauko uniformą. … Mes visi turėjome po dvi uniformas: kareivišką lauko ir kamufliažinę uniformas. …. Gavome jas iš „Baltijos“ sandėlių jūrų pėstininkų brigadoje Baltijske. Atsivežėme iš ten. <…>

12:01 val. Jis kalibro nenurodė, bet tie 4 (keturi) automatai buvo su duslintuvais. <…> kai šaudė būdelėje pas jį – Bormontov‘ą plyšo duslintuvas. Jis pasakė, kad duslintuvai buvo ne gamyklinės gamybos, bet savadarbiai….

12:02 val. Jie buvo savadarbiai, juos gamino kažkur gamykloje. <…> Sąžiningai pasakysiu, aš bazėje duslintuvų nemačiau. Jei būtų buvę, tai būčiau žinojęs. (pastaba: tai reiškia, V. Pužaij privalėtų žinoti apie 7,62 mm kalibro automatus AKMC ir šaudmenis,Vilniaus OMON milicininkų gautus 1991 07 30 iš 42 divizijos sandėlio prieš Medininkų posto užpuolimą) <….> jie buvo netamsinto metalo, plieno spalvos. <….>

12:03 val. Kuomet Bormontov‘as visa tai pasakojo jis nebuvo girtas. Buvome išgėrę vos, vos po truputėlį. Taigi šis pokalbis, kai jis pasakojo, nebuvo apgirtusio pasakojimu. <….>

12:05 val. Jis pasakė, kad pirmuosius užvertė gaišnikus (pastaba: kelių policininkus), buvusius mašinoje. <….>

12:06 val. Tuomet, kai įėjo į būdelę ir visus suklupdė ant kelių, vieną užmušė jis pats (pastaba: Bormontov‘as), o kitą- Razvodov‘as. O tuomet, kai jis- Bormontov‘as šovė, plyšo duslintuvas. <….>

12:08 val. Suklupdė ant kelių prie sienos. <….>

12:09 val. Jis (pastaba: Bormontov‘as) šovė į vieną ir Razvodov‘as šovė …. šaudė ir rygiečiai. <…>

12:11 val. Aš paklausiau, jis (pastaba: Bormontov‘as) atsakė, kad šaudė ir Razvodov‘as. <…>

12:12 val. Aš supratau, kad jie visi šaudė vienu metu <….> (pastaba: 2+1, kas reiškia: I. Bormontov‘as šovė mažiausiai į du: A.Juozaką ir T.Šerną+ bedė jam durklu, o V. Razvodov‘as šovė į vieną, į ką konkrečiai???)

12:15 val. <…> paskui… ginklus išvežė ginklams skirtoje dėžėje ir užkasė Valampiuose, prieš tai, kaip ginklus turėjo atšaudyti (pastaba: ekspertizei). Ginklus išvežė Bormontov‘as su Roščin‘u.<…>

12:16- 12:17 val. Išvežė Rošin‘as su Bormontov‘u tuo pačiu uaziku.<…>

12:18 val. Roščin Viktor Mojisejevič … Ginklus užkasė Valakampiuose miško masyve. … Visą šitą Bormontovo pasakojimą girdėjo: Magomedov‘as, Šapov‘as, Karkin‘as, Krylov‘as. … Jie visi dalyvavo šitame pokalbyje<…>

12:20-12:21 val. Karkin‘as buvo su apsiavęs sportbačiais, dar prie šono kyšojo peilis.<…>

12:22 val. kai atvyko rygiečiai, juos pasitiko Roščin‘as<…>

12:23 val. Jis pasitiko juos ir sugrįžusius. Žiūri eina 5 (penki) žmonės, vilkintys Krašto apsaugos departamento uniforma. Jis griebėsi pistoleto. Paskui mato jiems iš paskos užpakalyje einančius Razvodov‘ą, Bormontov‘ą ir tą- Seriožą Parfionov‘ą. Pokalbis apie tai, kad jis išsigando ir griebėsi pistoleto, buvo mano kabinete.<…>

12:24 val. Tą naktį būdėjo Igor‘ius. Jis anksčiau dirbo Lenino VRS 2-me poskyryje – Šeškinėje. Nedidelio ūgio. Jis taip pat juos matė. Ir apie tai Igor‘ius pasakojo. Jis dirbo 2-me poskyryje operu (pastaba: operatyviniu darbuotoju). Dabar dirba pamaskvėje Nepilnamečių reikalų inspekcijos inspektoriumi. Jis taip pat matė Razvodov‘ą, Bormontov‘ą ir Parfionov‘ą<…>

12:29 val. ratus keitė Razvodov‘o įsakymu, nes ten- vietoje rado ratų padangų pėdsakų atspaudus.

12:30 val. <…>Vairuotojas lietuviška pavarde, pats jis lenkas, gyvena Šalčininkų rajone šalia poligono, kuriame stovėjo vidaus kariuomenės brigada.<…>

12:38 val. <…> Jis buvo mano vairuotoju <…>(pastaba: ar tai šitas asmuo 1991 07 31 gautų ginklų rezervo arsenalo saugotojas??? Kur dabar yra visi šie ginklai???)

12:41 val. <…>Stravinskas davė man suprasti tai, kad jis ten asmeniškai dalyvavo, ten kur buvo sprogimas <…>

Komentarai

 

 

 
 1. sarka

  2009-11-12 18:36

  Priminsiu dar viena tu laiku istorija. Simena isrinko premjeru 1991 sausio men. Jis po 3 dienu pradingo, nes suzinojo kad “revolicijos be kraujo nebuna” (V. Landsbergis) ir ji turejo pakisti po velena ir kalte suversti rusu agentams. Landsbergis isvadines Simena Tevynes isdaviku, bailiu, nieksu ir pazadejo kad kai ji suras, pastatys prie sienos. Premjeru paskyre Vagnoriu, kuris truputi atlaidziau kalbejo: “jeigu Simenas pasirodys, jis uzleis jam premjero sosta”. Kai atsirado zmoniu kurie galejo paliudyti si nesvaru samoksla, Simenas su seima gryzo i Vilniu. Kad jis tyletu, jam Vagnorius dave ekonomikos ministro portfeli, bet vietos kaip zadejo, neuzleido. Na o Papunis prizadejo aukso kalnus uz si “nesusipratima”.
  Noreciau paklausti Vaisvilos, kur dingo is Kauno visi KGB-istu ir ju pakaliku dokumentai. Juk Vaisvila buvo paskirtas atsakingu asmeniu. Jis mate kas isvoge, bet tyli.
  Medininkai irgi turi daug tamsiu vietu. Ir labiau tikiu kad tai padare kontrabandininkai (kailiu vezejai), negu OMON. Ir buvo kalbu kad vienas, ta nakti turejes budeti muitininkas, nepasirode poste. Kad jis numane ar zinojo apie artejancia “kruvina nakti”…

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką reikia žinoti apie veido kosmetiką?
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras