Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Sausis 18 Šeštadienis
 

Ar bus apklaustas V.Landsbergis Medininkų byloje? [video]

2015-05-08 15:34 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (170)

Kur tas nustatytų Medininkų muitinės posto užpuolikų sąrašas, kurį kadaise V.Landsbergis perdavė Rusijos prezidentui B.Jelcinui? KK nuotr.

Jau ketvirtus metus Lietuvos Apeliaciniame teisme nagrinėjama Medininkų žudynių byla, atrodo, eina į pabaigą – greičiausiai birželio mėnesį jau gali būti skelbiamas nuosprendis. Tačiau prieš tai Konstantino Nikulino gynėjų prašo teismo patenkinti nors kelis prašymus, galinčius turėti lemiamos įtakos K.Nikulino likimui.

“Manome, kad tokio pat dėmesio turėtų sulaukti ir mūsų prašymai, ne tik prokurorų”, – teisme pastebėjo K.Nikulino advokatas A.Marcinkevičius.

Kaip žinia, Lietuvos Apeliacinis teismas jau kartą atmetė K.Nikulino gynėjų prašymą – kad būtų išreikalauti ir prie bylos prijungti pirmųjų Tomo Šerno apklausų vaizdo įrašai (tiksliau įrašų kopijos), o galintys ką nors apie tai pasakyti asmenys – apklausti teisme. Tam kategoriškai priešinosi Medininkų bylą tyrę prokurorai.

“Ir (1991) rugpjūčio 1 d., ir rugpjūčio 2 d. Šv.Jokūbo ligoninėje ir Kauno klinikose filmuotose Tomo Šerno apklausose labai aiškiai įvardinami užpuolikai”, – pažymėjo advokatas Arūnas Marcinkevičius Lietuvos Apeliacinio teismo posėdyje, todėl, baigiantis bylos nagrinėjimui, dar kartą paprašė teismo sugrįžti prie šio gynėjų prašymo.

Dar Medininkų bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme (Vilniaus miesto apygardos teisme), vienintelis likęs gyvas po kraupių žudynių Medininkų muitinės poste Tomas Šernas paprašė prie bylos prijungti R.Morkūno dokumentinį filmą apie Tomą Šerną “Ar pasaulis turi dvynį?” (2005 m.). Kadangi tai – paties Tomo Šerno prašymas, tokį prašymą palaikė ir prokuratūra, ir teismas dokumentinį filmą prijungė. Tačiau prijungęs nesiteikė įsigilinti – o ką tuo norėjo pasakyti Tomas Šernas?

Gali būti, kad Tomas Šernas, paprašydamas prie bylos prijungti filmą, pateikė nuorodą: filme pasakyta tai, ko Tomas Šernas galimai negalėjo sakyti teisme (tarsi, “žiūrėkite, aš ten viską pasakiau”).

Šiame teismo prie bylos prijungtame dokumentiniame filme yra ištraukos iš pirmųjų filmuotų Tomo Šerno apklausų (kurias neigia prokuratūra) Šv.Jokūbo ligoninėje ir Kauno klinikose. Vaizdo įraše, filmuotame Šv. Jokūbo ligoninėje rugpjūčio 1 d., Tomas Šernas, apklausiamas Generalinės prokuratūros tyrėjo A.Astaškos, kaip vieną iš užuolikų įvardina tuometinį Vilniaus OMON’o vadą B.Makutynovičių. Vaizdo įraše, filmuotame Kauno klinikose ir apklausiamas nežinia kokio asmens, Tomas Šernas atsako “taip” į klausimą: “ar pažįsti nors vieną iš jų?”

Taigi, pirmos instancijos teisme paprašydamas prijungti prie Medininkų bylos dokumentinį filmą “Ar pasaulis turi dvynį?”, Tomas Šernas galimai pateikė nuorodą į nuslėptus įrodymus ir tikruosius užpuolikus.

Akivaizdu, kad teismas, peržiūrėjęs šį filmą, turėjo pradėti šių vaizdajuosčių paiešką: juk jeigu R.Morkūnas kūrė dokumentinį filmą, tai kažkas jam tas pirmųjų T.Šerno apklausų vaizdo juostų kopijas buvo pateikęs? Tačiau, deja…

Tai kur tie Tomo Šerno pirmųjų apklausų vaizdo įrašai yra dabar?

K.Nikulino gynėjai pateikė Apeliaciniam teismui sąrašą asmenų, kurie, gynėjų manymu, galėtų arba turėti šių T.Šerno pirmųjų apklausų vaizdo kopijas, arba galėtų žinoti apie jas, ir paprašė teismo iš šių asmenų išreikalauti ir prie bylos prijungti galimai savo asmeninėse kolekcijose turimas vaizdo įrašų kopijas, arba apklausti, kas jiems apie tai žinoma.

Pirmasis šiame sąraše – buvęs Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Beje, duodamas interviu apie Medininkų žudynes (G.Gorienės knyga “Nusikaltimas valstybės vardu. Medininkų žudynių byla melo ir klastočių labirintuose”, psl. 232), Vytautas Landsbergis pasakė, kad tuomet, kai Rusijos prezidentas buvo Borisas Jelcinas, o gynybos ministras – J.Šapošnikovas, tarp Lietuvos ir Rusijos buvo bendradarbiavimas, ir V.Landsbergis paliko B.Jelcinui sąrašą nustatytų ir įtariamų Medininkų žudikų. “B.Jelcinas pasakė: “Mes visus juos jums išduosim”, – savo interviu prisiminė V.Landsbergis.

Ką tai rodo? Kad mūsų pareigūnų žudikai buvo nustatyti, o įtariamųjų sąrašas paties V.Landsbergio perduotas tuometiniam Rusijos prezidentui B.Jelcinui. Tačiau o kokios pavardės tame sąraše buvo? Galima manyti, kad tų, kurie po žudynių Medininkuose slapstėsi nuo Lietuvos teisėsaugos Rusijoje.

Tuo tarpu šiuo metu Medininkų byloje pirmos instancijos teisme nuteistas K.Nikulinas visą laiką gyveno Latvijoje ir niekur nesislapstė. Vadinasi, Rusijoje buvo ieškoma ne K.Nikulino?

O kur dabar šis sąrašas? Gal Seimo archyve jis yra? Juk tikriausiai ne ant kokios “špargalkės” tuometinis Lietuvos vadovas V.Landsbergis Rusijos prezidentui B.Jelcinui tą pavardžių sąrašą buvo pateikęs? Be to, juk turėtų būti ir to meto Generalinės prokuratūros koks oficialus raštas su įtariamųjų sąrašu, adresuotas V.Landsbergiui, kurį jis ir perdavė B.Jelcinui?

Daug svarbių klausimų teisme K.Nikulino gynyba turėtų ir tuometiniam Aukščiausiosios tarybos vadovybės apsaugos tarnybos vadovui A.Skučui.

Jis savo knygoje “Pėstininko užrašai”, kurią teisme citavo advokatas A.Marcinkevičius, aprašė, jog, kai Tomas Šernas buvo atvežtas į Kauno klinikas, jis nuolat buvo filmuojamas ir jo parodymų yra nufilmuotos šešios ar septynios vaizdo kasetės Kur šie vaizdo įrašai? Kodėl ir jų nėra byloje? Kas Tomą Šerną apklausinėjo Kauno klinikose? Kieno pavedimu?

Paskutiniame teismo posėdyje K.Nikulino gynyba teismo paprašė prie bylos prijungti ir Lietuvos ypatingajame archyve esančią tuometinio Valstybės saugumo komiteto (KGB) tirtą Medininkų bylos medžiagą. Nors prokuratūra neigia faktą, jog Medininkų bylą tyrė ir VSK, Lietuvos ypatingajame archyve esantys dokumentai rodo, kad Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra tiriant Medininkų žudynes į pagalbą buvo pasitelkusi ir VSK – GP tyrėjas A.Astaška duodavo VSK pavedimus, kuriuos VSK atlikdavo ir atsakymus pateikdavo GP.

Dar vienas K.Nikulino gynėjų prašymas – prie bylos prijungti esminę reikšmę turintį faktinių aplinkybių kontstatavimo protokolą: 2009 m. gegužės 29 d., dalyvaujant antstoliui ir vienai televizijai, Medininkų muitinės poste buvo rasta šovinio tūtelė, kurios markiruotė tokia pati, kokios ir buvo rastos muitinės vagonėlyje 1991 m. liepos 31 d. (1967 m. gamybos, pagaminta 711 gamykloje RF). Gilzės radimo vieta pilnai patvirtina buvusio Lavoriškių muitinės posto viršininko V.Petruškevičiaus ir buvusio AT tarybos nario N.Medvedevo teismui duotus parodymus apie jų matytą, kaip spėjama, pasalos vietą ir tuo pačiu patvirtina Tomo Šerno parodymus apie tai, kurioje vietoje jis pamatė pirmąjį automatu ginkluotą posto užpuoliką.

Beje, tai, kad Medininkų žudynių byla iš tikrųjų taip ir nėra ištirta, rodo ir toks faktas: Generalinė prokuratūra tik šiemet (2015 02 19 ir 2015 03 18 raštai Vilniaus m. apskrities VPK ir Sveikatos apsaugos ministerijai) pradėjo ieškoti, gal likę archyvuose kokių duomenų apie 1991 07 31-1991 08 30 į nurodytas ligonines Antakalnio mikrorajone su šautinėmis žaizdomis atvežtų asmenų duomenų. Nors apie tai, kad vienas iš Medininkų muitinės posto užpuolikų buvo sužeistas ir atvežtas į Šiaurės miestelį (beje, ten buvo sava karinė ligoninė), teisme apklausiami liudininkai kalbėjo jau seniai. O ypač detaliai apie tai teisme papasakojo tuometinis KAD vadas Audrius Butkevičius dar 2012 metais.

Taigi, Lietuvos teisėsauga per Medininkų muitinės posto užpuolimą sužeisto asmens pradėjo ieškoti… praėjus 24 metams po užpuolimo? Iš tiesų, kuo toliau, tuo įdomiau.

Komentarai

 

 

 
 1. kodel tiek ilgai tesiasi medininku byla,metu metais,ka visa tai reiskia,kas joje dalyvavo ir dalyvauja?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. klauseklis 2017-03-30 09:03

  Gal durni klausimai, bet jie neduoda ramybės kokie įrodymai rodo, kad iki gyvos galvos užteistas :
  1. buvo Medininkų pasienio poste?
  2. būtent jis šaudė ir į ką?
  3. ką būtent nušovė?

  įdomiai čia… 2017-03-27 12:52
  atmintis 2017-03-06 11:03
  100 balų !!! 2013-03-06 – 16:52 rašė:

  Patriotizmo tema Medininkų bylos kontekste labai įdomi, o svarbiausia aktuali, kaip niekur kitur. Keista, kad šiandien 22-aisiais Nepriklausomybės metais dar atsiranda visokių molinukų nesuprantančių, kad būtina surasti ir nubausti tikruosius Medininkų pasieniečių žudikus.
  Pasakykite susimyldami, ką bendro su patriotizmu ir jo esme turi bet kurio ir bet kokio žmogaus nuteisimas be kaltės įrodymų?
  Nekalto žmogaus pasodinimas iki gyvos galvos be įrodymų ir vengimas surasti tikruosius žudikus yra aukščiausia patriotizmo pasireiškimo forma?
  Tuomet belieka atvirai pagailėti šitokių pseudopatriotų ir juos užjausti.
  Tai jau nepatriotizmas, o atviras kenkimas savo Tėvynei, slepiant nuo atsakomybės tikruosius Medininkų žudikus.
  Būtent dėl tokių, neaiškioje vietoje iškasto molio gabalo, pažiūrų šiandien, Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje atvirai drįstama be įrodymų nuteisti Žmogų iki gyvos galvos.
  Sukrečia šiurpas nuo šitokių liguistų pažiūrų Lietuvoje išplatinto niekuo nepagrįstos neapykantos vėžio.
  Patriotai privalo patys nuspręsti ar jiems užtenka “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje ar reikia surasti tikruosius žudikus?
  Lietuvos istorijai “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje nereikia. Reikia ištirti bylą ir surasti tikruosius žudikus!

  Gintas 2015-07-01 10:01

  Man labai patiko gerbiamo advokato Arūno Marcinkevičiaus vienoje iš diskusijų išsakyta mintis: “Asmuo, teikiantis pirmenybę kokiai nors nuomonei sprendimo priėmimo procese, tuo pat metu atvirai prisipažįsta ir praneša a’priori atsisakąs asmeninės atsakomybės už sprendimo kokybę ir jo teisingumą. Kitaip tariant, atsakingas asmuo asmeniškai in general atsisako teisingai išspręsti jam pavestą ar tenkantį klausimą iš esmės, remiantis faktais bei įrodymais, todėl priimąs pabrėžtinai formalų, nebūtinai teisingą sprendimą.”

  Thumb up 0 Thumb down 0

   • Nepriklausomos Lietuvos Paulausko prokurorai net 1991 metais bendradarbiavo su sovietinės imperijos kgbistais? Ar jie praėjo liustraciją? Ir Landsbergis su visa Aukščiausia taryba tą žinojo? :(

    Thumb up 2 Thumb down 0

  • Paskaityk gerb. Giedrės Gorienės knygą. Ten rasi sudėtus dokumentus, patvirtinančius Paulausko vadovautos prokuratūros ir KGB bendradarbiavimą dėl Medininkų tyrimo.

   Thumb up 2 Thumb down 0

 3. O gal kazkas labai gerai zino visus atsakymus?:) Informacijos apie bylos eiga nerasime nei L.ryte, nei Delfi.lt:) Ka tai galetu reiksti?

  Thumb up 6 Thumb down 0

 4. Kas ir kodėl 1991 07 31 paryčiais, švintant nusiuntė į Medininkus N.Medvedevą? Kodėl V.Valickas bijo pasakyti kas tokie, kalbantys lietuviškai, užpuolė postą? Kodėl N.Medvedevas bijo pasakyti kas jį ten siuntė ir kas jam liepė nepranešti greitajai apie poste sužeistus, leisgyvius pasieniečius?

  Thumb up 3 Thumb down 0

 5. Nesuprantu kodėl ir kuo jum užkliūvo Pirmasis Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Prezidentas Gerbiamas Profesorius Vytautas Landsbergis? Ar jis tyrė Medininkų bylą? Ar jis nuteisė tą ruskį? Jis ne prokuroras ir ne teisėjas, o Pirmasis Atkurtos Valstybės Aukščiausiasis Vadovas. Ko jūs kabinėjatės? Bent žmoniškos gėdos turėtumėt?

  Thumb up 0 Thumb down 11

  • Gal tada tos teisybės Medininkų byloje iš tikro niekam ir nereikia? Jūs jos bijote? Kodėl?

   Thumb up 5 Thumb down 0

   • Gerbiamas Profesorius Vytautas Landsbergis vienintelis pastoviai kovojo ir kovoja prieš sovietų imperiją, kgbistinį melą ir Lietuvos šmeižimą. Jis gi Politikas, o ne teisininkas. Ko dar norit?

    Thumb up 0 Thumb down 11

    • Kur čia įžiūrite Profesoriaus V. Landsbergio puolimą arba jo autoriteto ir nuopelnų Lietuvai menkinimą?

     Thumb up 6 Thumb down 0

     • Užuot atvirai pripažinę Pirmojo Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Prezidento Gerbiamo Profesoriaus Vytauto Landsbergio Nuopelnus ir padėkoję Jam už vien jo Valios ir Drąsos dėka iškovotąją Laisvę nuo sovietinių žmogžudžių, užuot dėkingai nulenkę galvas ir užsičiaupę, jūs norite pamatyti Jį tąsomą po teismus? Ir klausiate kur aš ką matau?

      Thumb up 0 Thumb down 7

     • Nuo kada padėti išaiškinti Istorinį nusikaltimą tapo tąsymu po teismus? Gal kartais čia būtų pilietinė kiekvieno Doro žmogaus, ypač jau neabejotinai nusipelniusio Lietuvai, Šventa Pareiga liudyti Tiesą? Kaip jums atrodo?

      Thumb up 7 Thumb down 0

  • Nemačiau, kad kuriame nors komentare kažkas būtų neigtas ar bandytas paneigti iš tiesų Gerbiamo Profesoriaus Vytauto Landsbergio Autoritetas ir Nuopelnai Lietuvos Respublikos valstybei ir žmonėms. Neišsigalvokite ko nėra. Teismas yra Konstitucijoje numatyta Lietuvos Respublikos valdžios institucija, dėl to paliudyti Tiesą teisme nėra ir negali būti gėda ar pažeminimu. Labai teisingai buvo pastebėta, kad tai yra kiekvieno Doro Piliečio PAREIGA.

   Thumb up 5 Thumb down 0

  • Jis niekada nebuvo ir nebus prezidentu.Tai vienas iš aktyviausiųjų Lietuvos ūkio griovimo,šalies žmonių skurdinimo,mafijos atsiradimo organizatorių.Už tai turėtų tyliai lindėti,kaip pelytė urvelyje,melstis ir laukti teisėto atpildo už savo juodus darbus.

   Thumb up 4 Thumb down 1

  • Nelipdykit Stabo iš profesoriaus. Nuopelnai nuopelnais, o atsakomybė- pagal pareigas kiekvienam tenka. Ponas V.Landsbergis, neginčijant jo nuopelnų, nėra Dievu, Pranašu ar Popiežiumi. Jis yra lygiai toks pat eilinis pilietis, kaip visi kiti.

   Thumb up 5 Thumb down 0

  • Gal bando prisiminti kur tas sąrašas, kur prifilmuotos juostos ir kur įrodymai?

   Thumb up 4 Thumb down 0

  • Reikėtų pilnai nepriklausomo teisinio visų bylų audito, o kas jį leis daryti?

   Thumb up 3 Thumb down 0

   • Mūsų teisinei teisingumo sistemai ir jos visų rangų teisininkams reikia pagaliau išmokti gerbti žmones ir nežiūrėti pro pirštus į jų likimus. Tada nereikės jokių auditų.

    Thumb up 4 Thumb down 0

 6. Tokiam žingsniui reikia drąsos, bet tam reikalinga pati garbė, o ji yra arba nėra. :(

  Thumb up 3 Thumb down 0

 7. Lietuvos teisėsauga per Medininkų muitinės posto užpuolimą sužeisto asmens pradėjo ieškoti… praėjus 24 metams po užpuolimo? Iš tiesų, kuo toliau, tuo įdomiau

  Thumb up 5 Thumb down 0

 8. Kur pradingo įtartinųjų sąrašas? Kur pradingo įrodymai? Kas juos pradangino? Kas sumokėjo už jų dingimą?

  Thumb up 3 Thumb down 0

 9. Prokuroras aiškina, kad ta ruskelis yra kaltas dėl nužudymo, bet visiškai nepasako apie įrodymus. Advokatas aiškina, kad tokių įrodymų nėra. Tai, po galais, kaip su tais įrodymais? Yra jie ar ne?

  Thumb up 9 Thumb down 0

  • Būtų įrodymai, prokurorai pasistengtų, kaip visuomet, juos išvardinti žurnalistams, bent pagrindinius. O čia? Tyla?

   Thumb up 7 Thumb down 0

     • Gal čia kokia valstybės paslaptis? Pasiguglinau. Ten aiškina, kad visetas yra viskas drauge arba visuma. O ko visuma? Reiktų suprasti įrodymų? O kokių? Juk visumą paprastai sudaro net ir tuščia vieta? Kažkas konkretaus ten turėtų? O apie tą konkretumą, nei prokurorai, nei teismas nieko nepasako, ar yra ten kažkas konkretaus ir kas? Iš ko tas visetas? Iš tuštumos?

      Thumb up 2 Thumb down 0

     • Tuštumos visetas yra puikiausias įrodymas, kad jokių įrodymų, t.y. nieko ten nėra. :(

      Thumb up 2 Thumb down 0

     • Medininkų postas – kažkoks Tvin Pyksas ar byloje- X failai?

      Thumb up 2 Thumb down 0

 10. Matyt, toli gražu, ne viskas Medininkuose įvyko taip, kaip pasakojama per metinių minėjimus? Arba viskas ten vyko kitaip, todėl ir nebuvo tiriama.

  Thumb up 6 Thumb down 0

 11. Po 24 metų prokuratūra atsibudo ir pradėjo ieškoti per Medininkų posto užpuolimą sužeisto bandito? Absurdo viršūnė!!!

  Thumb up 4 Thumb down 0

 12. Ponas Landsbergis turėtų viešai paaiškinti Lietuvai kodėl per 25 metus jis nereikalavo prokuratūros iš visų pusių ištyrinėti Medininkų bylą ir nereikalavo atsakomybės už neištyrinėjimą. Ką padarė dėl to, būdamas seime, būdamas seimo pirmininku, būdamas opozicijos lyderiu ir pan.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 13. V. Landsbergis dar neapklaustas? O jis neturėjo pats, be raginimų, pakvietimų ir priminimų ateiti į prokuratūrą ir teismą, bei viską papasakoti kaip per išpažintį?

  Thumb up 4 Thumb down 0

 14. pasirodo, Landsbergis – ne visagalis. Negalėjo pasiekti, kad būtų ištirta tokia rezonansinė byla.

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • Būtų tikrai norėjęs, būtų privertęs prokurorus dirbti, bet, kas galėtų dabar paneigti, kad to nereikėjo?

   Thumb up 3 Thumb down 0

  • Ne jis vienas tyli. Kodėl prokurorai ir teisėjai neišpurto kaip reikiant Nikolašos Medvedevo sau Valerijonu Valicku?

   Thumb up 4 Thumb down 0

    • Pirmiausia reikėtų juos pasodinti ant melo detektoriaus, o paskui nuspręsti ar jie dar tebėra nusipelnę Lietuvai, kaip mėgsta girtis.

     Thumb up 4 Thumb down 0

     • Kas juos tirs Lietuvoje? Nerasi nei vieno, kas ištirtų juos sąžiningai, kaip priklauso, be pataikavimų ir nuolaidžiavimų.

      Thumb up 5 Thumb down 0

 15. Savo paslaptimis Medininkų byla panašėja į neišaiškintas Kenedžio arba Ulof Palmes nužudymų bylas.

  Thumb up 6 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
„Sodra“: kada, kokios ir kiek didėja pensijos 1
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities”
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (7)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (1)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (1)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (3)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (2)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...