Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Gegužė 18 Trečiadienis
 

Apsėdimas pataikavimu arba sulesti gyvus

2009-05-08 18:21 | Kultūra | Komentarų (32)

Vidmantė Jasukaitytė

Ar gali vištos sulesti žmogų? Na taip imti, užpulti ir snapais, snapais, – kapoti, kol liks tik kauleliai?.. Kaip kadaise garsią matematikę, astronomę, filosofę neoplatonikę Ipatiją. Tuometinių krikščionių fanatikų minia, įaudrinta prigalvotų kaltinimų filosofei, užpuolė ją važiuojančią vežime ir tiesiog sudraskė į skutelius. Taip taip – į gabalėlius… Paskui sudegino. O kad jau tikrai būtų sunaikinta (gal kad neprisikeltų iš numirusių), aštriomis jūros kriauklėmis skuto apdegusius raumenis nuo kaulų. Žinoma, kad fanatiška minia tikrai galėjo nesuprasti didelės moters pasaulio sampratos, jos minčių apie reiškinių esmę, bet abejoju, ar nors vienas iš minios buvo girdėjęs ją kalbant.

Garsiosios Ipatijos ekzekuciją užsakė Aleksandrijos vyskupas Kirilas. Jie, matyt, girdėjo, tiktai ką kalba jų vyskupas Kirilas ir klausė jo. Norėčiau kelias sekundes pamatyti veidus tų, kurie skuto – tik trumpai – kelias sekundes ir – tik veidus… Kaip kadaise iš labai arti mačiau vyro veidą ir mažytes, siaurais siaurais vyzdžiais akis, kai jis pro mane apsupusių policininkų rankas taikėsi smogti (ir keliskart smogė) į paširdžius, o paskui vyriškais batais bandė spardyti kojas, einant į darbą – į Aukščiausiąją Tarybą. Jam nepavyko, nes laiku paprašiau pro šalį einančio policininko padėti, ir kai ant manęs plūstelėjo ponios Balsienės vadovaujama minia, jų atskubėjo net keli. Tada mintyse, tarsi kažkieno įsakmiai pasakytas, pralėkė sakinys: “Žiūrėk! Daugiau niekada to nepamatysi”.

To” tai reiškė – kaip žmonės žudo žmogų, ta mažyčio žodelio reikšmė buvo visiškai aiški. O vyko tai paskutinę Vagnoriaus buvimo premjeru dieną, po to “stojo” Abišala.

Kažkur tarp minios ir laisvo aikštės ploto, tarp skubančių į ekzekuciją praeivių kojų, blaškėsi penkiametis mano sūnus, palydėjęs mamą į darbą. Jis suprato, kad jo mamą nori užmušti. Vaikas šaukė, bet minia šaukė garsiau…

Tą dieną supratau, kad aš neturiu tėvynės, o tėvynė neturi manęs. Bet kuri šalis pasaulyje man atrodė labiau skirta man, nei Lietuva, kur taip, be jokio normalaus preteksto, sukviečiama minia fanatikų ir jie, dainuodami apsišaukėliui himną “neišeik neišeik tu iš sodžiaus, nepalikti vargdienių vienų”, gali sutrypti, sumušti ir – neabejoju – nužudyti kažką, ko yra įkvėpti neapkęsti dėl patiems nesuprantamų priežasčių ir neišaiškintų pretekstų. Daug metų turėjo praeiti, kol nurimo skausmas ir kol tėvynė nebesisiejo su minia, tai tik vargšų tėvynės atmatų sauja.

Atsimenu tada, kaip B.Lubys atsistojęs salėje šaukė:”Landsbergį! Tegul pasiaiškina Landsbergis!”

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, Profesorius tada buvo tarsi Vyskupas Kirilas.

Tie įvykiai buvo tiriami prokuratūros.

Niekas jokių kaltų nesurado.

Žiūrint filmuotą medžiagą, gerai įsiminė A.Kubiliaus stotas su terleckišku mikrofonu rankoje ir jo šūkaliojimai – jis tada irgi buvo minios pusėje, darė revoliuciją, kad išsilaikytų jo, tikriausiai, mylimas premjeras. Jis dalyvavo galinčia virsti kruvina intrigoje. Tada Kazimierai Prunskienei buvo mestas akmuo į galvą, o šviesios atminties profesorius Antanavaičius buvo priverstas gintis dujiniu balionėliu nuo sugyvulėjusių bepročių davatkų, kurios ne tik rankomis plėšė nuo žemės nutryptos žolės likučius, grūdo sau į burną, karštligiškai kramtė, kad žaliomis seilėmis apspjautų šviesų profesoriaus kostiumą, bet ir pradėjo daužyti jį kumščiais.

Žiūrėdama filmuotus kadrus, atidžiai klausiausi Kubiliaus teksto – ką gi jis kalba šiems žmonėms, kokios vertybės juos vienija. Labai gerai atsimenu, kaip stengiausi išgirsti kiekvieną žodį. Ir suvokiau, kad tarp vieno jo sakinio su kitu nėra jokio loginio ryšio. Tik pseudošūkiai, į transą vedantys minią ir – jokios prasmės… Buvau pritrenkta.

(Beje, žinau, kad kažkas iš Juršėno sekretorės kabineto filmavo mano užpuolimą, būčiau labai dėkinga, jei šis asmuo leistų turėti filmuotos medžiagos kopiją.)      

Ta diena buvo man didelė pamoka. Ta diena padarė mane nepalaužiamą vertybėse.

No tos dienos niekada nebūsiu su minia. Visada niekinsiu apdujusius puolėjus prieš tvirtą, savo darbą išmanantį ir savo kelią žinantį asmenį. Ir visada būsiu prieš kruvinas revoliucijas, prieš perversmus, prieš pučą, kad ir kokius idealus sau keltų viso to rengėjai, nes nė vienas švarus idealas nereikalauja kraujo ir nė vienam švariam tikslui pateisinti nereikia jokių juodų priemonių. Ir bet koks susibūrimas, kur manipuliuojama žmonių samone, aistromis, kur laisvas žmogus daromas zombiu, man panašus į paklaikusias pragariškas vištas, kurios geležinias snapais minta žmogieną – tokia tatai asociacija iš tos įsimintinos dienos.

Kad vištos lesa žmones – tokia mintis vėl atėjo stebint šių rinkimų į Lietuvos Prezidentus eigą. Žinoma, tos vištos nenormalios – arba mutantės, arba ko apsilesusios, arba prilesintos kvaišalais. Gal aprūkytos kuo… Bet jų yra. Jų yra daug. Jų beprotiško kvaksėjimo pilna visur – ar pajuto auką, ar išbadėjo, ar vištiškais proteliais suprato, kad nebebus maitinamos joms taip išganingais kanapių grūdeliais, kurios sukelia vištiškas haliucinacijas, jog nuo jų irgi kažkas priklauso.

Na taip – priklauso. Kažkas priklauso ir nuo paklaikusių vištų. Bet ne viskas. Tačau vištos to nesupranta.

Pavadinkime vištas žurnalistais ir pažiūrėkime, kaip tai atrodo.

Laukdama priimamajame pas gydytoją, pasiėmiau ant stalelio gulintį seną spaudinį ir pamačiau straipsnį “Ritai Miliūtei įvaizdis yra ne viskas”. Su įdomumu perskaičiau penkerių metų senumo straipsnį ir pasibaisėjau. Aiškiai matant, kaip po kompiuterių “gedimo” aukštyn kojomis apvirto rinkimų į Prezidento postą rezultatai ir suprantant, ką tai reiškia, nekorektiškais klausimais nebepaslepiamai parodžiusi savo tendenciją “ parklupdyti ir pažeminti (žurnalistų etikos komisijos pirmininko išvada) kandidatę, žurnalistė dar jaučiasi išdidi ir teisi. Profesinę kultūrą pažeminusi iki asmeninio –“patinka-nepatinka” – lygio demonstravimo eteryje… Neperseniausiai vienas žurnalistas irgi puikavosi savo asmeninėmis išankstinėmis nuostatomis, aiškiai piršdamas kažkur, plačiuosiuose politikos užkulisiuose, “aprobuotą” tik vieną kandidatę, o kitą, stipriausią jos priešininkę, akivaizdžiai stengdamasis sukompromituoti, “įvaryti į kampą”, įteigti žiūrovams nuomonę, kad ši – labai jau labai “bloga”.

To negana – net toks simpatiškas laikraštėlis “apie nieką” “15 minučių”, dykai dalijamas troleibusuose, staiga parašo visišką nonsensą – apie žymių žmonių vardais pavadintus gyvulėlius. Nieko sau “apie nieką”… Tada imi ir susimąstai, kaip atsiranda dykai dalijami laikraštėliai ir kam jie reikalingi, – ar ne dėl to, kad reikiamu momentu berašydamas apie nieką, pridengtų juodųjų rinkiminių technologijų pusę, ar kad kokia nors išmesta “lyg tarp kitko” vietinės reikšmės sensacija nukreiptų piliečių žvilgsnį nuo tikrųjų realių pavojų.

Viską pranoko paskutinis kandidatės į prezidentus Kazimieros Prunskienės paskutinis privataus gyvenimo “žurnalistinis tyrimas”.

Įsivaizduoju, kad esu jos duktė Daivita, o mamos bei senelių namų kieme darau pavasarinę tvarką. Aišku, esu apsirengusi atitinkamai – ne flirtui gi ruošiuosi, o tvarkau senelių namus. Staiga per mišką burgzdama atlekia mažina. Pasirodo nepažįstami žmonės. Paaiškėja, jog tai žurnalistai. Jie ima klausinėti pirmiausia, kiek man “ponia” moka už darbą. Aš pajuokauju – dabar nedaug, bet kai išrinks Prezidente, gal mokės daugiau… Žurnalistai “užkimba” ir puola “tirti” toliau. Jie nori mane filmuoti, bet aš tam kategoriškai pasipriešinu. Tada jie puola klausinėti mažutėlaitę senutėlę tetulytę, kuri jau seniai sugrįžusi į vaikišką amžių, o gal niekad ir nebuvo iš jo išvykusi… Suprantu, kad jie ruošiasi pakartoti praėjusių rinkimų triuką – parodyti, kokia žiauri ta “buožė” Prunskienė, kaip ji kankina savo artimusius ar kokią namų pagalbininkę… Galų gale pavyksta juos išvaryti iš kiemo. Jie išvažiuoja!

Lengviau atsikvėpiu. Dirbu toliau…

Ne, apsirikau, – jie neišvažiuoja. Jie pavažiuoja toliau ir iš kitos namo pusės, palei medžius, sėlina kaip vagys, kažką tikėdamiesi pamatyti. Aš staiga išvystu už namo kampo kažkokį žmogų… Neišvažiavo! “Tebetiria!..”

Stengiuosi jų atsikratyti. Mano rankoje koks nors įnagis – vos laikausi juo neužvožusi, nes pajuntu, kad nebėra jokių priemonių prieš akiplėšas, kurie jaučiasi turintys visas teises į kito žmogaus kiemą, kambarį, telefoninį pokalbį, privatų gyvenimą…

Žurnalistė numeta ant žolės rūkstančią cigaretę.

Pakeliu ją ir įmetu cigarętę atgal į mašiną – pasiimkit savo šiukšles. Smarkiai trenkiu mašinos durelėmis.

Namai išniekinti, pavasaris nuostabioje gamtoje – išniekintas, mano mamos gyvenimas išniekintas, o kartu – ir mano…

Ir tai tęsiasi dvidešimt metų, o kiek dar tęsis? O Viešpatie…

Taip įsivaizdavau visą situaciją apie masinės informacijos priemonėse “apdainuotą” Kazimieros Prunskienės dukros “chuliganizmą”.

Kad situaciją būtų galima įvertinti teisingai, pakaktų atsakyti tik į vieną klausimą– ar jos dukra nuvažiavo į žurnalistės kiemą ir surinkusi nuorūkas sumetė į automobilį, ar atvirkščiai… Tačiau ne… Tokio klausimo nebuvo.

Mūsų gyvenime yra daugybė atvejų, kai ne tik masinės komunikacijos priemonės – ištisos tarnybos, žinybos, teismai, prokuratūra, net VSD – taip taip – tas pats valstybės saugumo departamentas, kurio paskirtis rūpintis valstybės saugumu, užsiundomas ant žmogaus… Ypač – ant žmogaus, ant atskiro asmens, ir to asmens bei jo šeimos gyvenimas virsta gyvu pragaru. Ką jau čia bekalbėti apie tokius niekus, kaip “viename iš tų namų yra nusipirkusi butą ir save į prezidentes iškėlusios Kazimieros Prunskienės duktė Rasa Vaitkienė”… Daugybė žmonių taps nusikaltėliais vien dėl to, jei kas nors iš jų artimųjų ar pažįstamų iškels savo kandidatūrą į prezidentus, į Seimo narius, į Europarlamentą.

Įsivaizduoju, kokia turėtų būti gėda po daugelio metų tiems niekingų žurnalistinių farsų dalyviams ir kūrėjams… Kokia gėda turėtų būti!

Bet kodėl taip yra?

Kodėl galima atvesti minią daužyti Seimo langus, kodėl galima suplanuoti mašinų padeginėjimus – gal net porą žmogžudysčių – vien tam, kad kažkas turi maniakišką polinkį į valdžią, pinigus?..

Kodėl žmonės tampa apdujusiomis vištomis ir puola lesti kitus žmones vien tam, kad kažkieno beprotiškam protui pasirodo, jog “priešas” jau stovi jam ant kelio ir trukdo?

Ir nėra kam pasiskųsti. Ir negali apskųsti teismui slaptų apie tave prirašytų melagingų “donosų”, nes jų niekas neparodys. Tiems “donosų” kūrėjams bus mokami pinigai iš valstybės biudžeto. Visi “sekimo protokolai” kainuoja pinigus. O jų saugojimas, nuotraukų ar kasečių laikymas?.. Pati tą patyriau ir kada nors aprašysiu.

Kazimieros Prunskienės pavyzdį čia naudoju tik kaip itin ryškų.

Svarbiausia šių rinkimų metu nujausti, kur tas Vyskupas Kirilas ir jo giminaitis, aišku, ir slaptas patarėjas – Ilarijonas?

Kodėl tokia niekšybė įmanoma taip lengvai?

Todėl, kad jus, mielieji mano skaitytojai, kurių dalis kartais tampate sulaukėjusiomis, išbadėjusiomis žmogėdromis vištomis, tarsi būtų kas nuo gimimo įpratinęs misti vien gyva mėsa`- jums reikia to svetimo kūno ir kraujo, svetimos kančios, svetimos stiprybės. Jūs norite savo aplinkoje matyti kuo daugiau nesąžiningų, vagių, melagių, apsišaukėlių, nes patys tokie esate. (Gerai, nepykite – tik kai kurie tokie esate…) Todėl, kad jums niekada nebus autoritetas profesorius, filosofas, rašytojas. Nes jūs nesuprantate, kas tai yra. Jūs nelesate meno, nemėgstate humaniškų artimo meilės ar atjautos grūdelių, jums netinka atvirumo ir tiesos vanduo. Jūs pripažįstate vienintelį džiaugsmą – slaptą ir neišreiškiamą – jausti kažkieno sielos agoniją ir neišreikštas ašaras.

Matau ir komentatorių tekstelius, ką padarysi – kai kurios vištos moka naudotis ir internetu…

Bet esu tikra – labiausiai kai kam iš mūsų patiktų kartuvės Gedimino ar Lukiškių aikštėje ir kad jose būtų pakariama per savaitę po žymų, garsų, talentingą, stiprų ir gerą žmogų. Jei taip būtų – vestumėte vaikus, net mažutėlius kūdikius “žiūrėti”. Na ir išaugintumėte “žiūrinčiųjų” tautą! Akylai “žiūrinčiųjų”… Na, ir vežtų tokia tautelė – savo senus tėvelius į mišką rogutėmis, savo gimines ir kaimynus – kadangi Sibiras ne mūsų – gal iki artimiausių krūmelių, kur kelionė pasibaigtų pykštelėjimu iš vamzdžio… Na ir tremtų savo sesutes – ne į viešnamius Europoje, o kur nors daug toliau…

Beje, taip jau ir dabar darosi, – kodėl baisimės? Ar ne per ilgai “žiūrėjome” ne į tuos paveikslėlius – o ypač – ne kas ir ką dirba, bet kas ir kiek uždirba. Ar ne per daug žavėjomės tais, kur parodomi patys brutaliausi būdai gauti pinigų, ar ne tai savo vaikams kėlėme pavyzdžiu? Ar ne per daug buvo spekuliuota demokratija, viešumu?Ar ne per daug masiškai ir ar ne per daug ilgai dalyvavome kokio nors kirilo pamaldose, gerai nežinodami, nesuvokę jo tikėjimo?

Kur tas slepiasi Kirilas šiandien?

Kas užsako žmonių masišką niekinimą, bjaurojimą, klupdymą?

Kodėl reikia patraukti garsų, profesionalų ir talentingą žmogų iš kelio naujam mitui ir kas kurią tą mitą? Kodėl naujas mitas reikalingas?

Manau, paslaptis už poros metų bus vieša – Kirilo kompanija ruošiasi naujam kapitalo perdalijimui. Viską nuvertinti, sunaikinti, dar gyvuojančias įmones ir ūkius nuvesti į bankrotą, apkrovus verslą nepakeliamais mokesčiais, o kai kompanija susigriebs kas patraukliausia, valdžia bus “susidorojusi” su krize, pradės slopti aimanos ir vėl sumažės mokesčiai, atsiras lengvatos, ir tai bus – prieš ateinančius rinkimus. Kirilas vėl žengs į valdžią, nes jo pastangos įveikti krizę bus akivaizdžios. Kirilo kompanija savo pasieks vištų pagalba.

Žinoma, vištų, nors ir geležiniai snapai – kraujuos.

Viena kita Ipatija prisikels ir sudeginta.

Ar laimės nuo to nors kruopelę gėrio viską tyliai stebinti ir juokeliais arba tūžmastim besiraminanti tauta? Ar dar nepakako visko, kad žmonės taptų atsakingi?

Ar ateis vieną kartą į valdžią Lietuvoje žmogus, kuris norės vienyti ir perkirs ydingą tradiciją pjudyti žmogų politiniais ar korupciniai tikslais?

Nuo mūsų ir priklauso.

2009-05-08               

 

Komentarai

 

 

 
 1. I’d need to take a look at with you right here. That’s not something I nolalrmy do! I get satisfaction in looking at a publish that will make people feel. Furthermore, many thanks for permitting me to comment!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Magnificent site. A lot of helpful info here. I’m sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you for your sweat!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. I do love the way you have presented this specific situation and it does indeed present me personally some fodder for consideration. On the other hand, coming from just what I have experienced, I only trust as the actual comments pile on that folks remain on point and in no way start upon a soap box involving some other news du jour. Anyway, thank you for this fantastic point and even though I can not necessarily concur with the idea in totality, I respect the viewpoint.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. I have a friend who was really overweight and lost 60 lbs after becoming vegan. I have been a vegan for 17 years; I am in my 50s and feel like 30s. I am so glad I discovered the vegan way to eat, because I feel so good!

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • This website is cenlairty relatively helpful given that I’m on the minute producing an online floral site even though I’m only starting up out as a result it is actually relatively modest, practically nothing similar to this web site. Can hyperlink to some with the posts right here because they are really. Many thanks significantly. Zoey Olsen

   Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Kas brangusis, man ir mano mama taip pat žiūrėti komiškas vaizdo įrašus Tačiau po to , kai aš baigiau savo namų darbus

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Koksmalonus “YouTube” vaizdo ji yra ! Nuostabu, man patiko , ir aš pasidalinti šį “YouTube” video visiems savo draugams .

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Aš tikrai neirdssuuiu su paslaptingais reiškiniais, nuojautom ir panašiai. Todėl netikėčiau jokiais deja vu, jei mano tėčiui sykį nebūtų taip buvę jis tikrai ne koks fantazuoklis. Sykį stovėdamas prie parduotuvės pamatė važiuojantį traktorių ir iškart žinojo, kad tuoj iš parduotuvės išbėgs vyras ir rėkdamas vysis tą traktorių; taip ir buvo. O paauglystėj jam buvo atvejis, kad sutikęs kažkokį girtą dėdę pats sau pasakė, kad jis įkris į upę, ir tikrai, kitą dieną tas dėdė jam papasakojo, kaip įkrito upėn ir labai nustebo, kai tėtis jam pasakė, kurioj vietoj.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Great article. It is unfortunate that over the last one decade, the travel industry has already been able to to tackle terrorism, SARS, tsunamis, flu virus, swine flu, as well as the first ever true global tough economy. Through everything the industry has proven to be robust, resilient in addition to dynamic, locating new methods to deal with difficulty. There are constantly fresh challenges and chance to which the marketplace must all over again adapt and behave.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. I believe that avoiding ready-made foods could be the first step to be able to lose weight. They may taste good, but prepared foods have very little nutritional value, making you take in more only to have enough energy to get with the day. Should you be constantly eating these foods, changing to cereals and other complex carbohydrates will aid you to have more strength while ingesting less. Interesting blog post.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. I have observed that in video cameras, exceptional devices help to maintain focus automatically. Those kind of sensors associated with some cams change in in the area of contrast, while others employ a beam of infra-red (IR) light, particularly in low lumination. Higher spec cameras occasionally use a combination of both programs and likely have Face Priority AF where the dslr camera can ‘See’ a face and concentrate only in that. Many thanks for sharing your notions on this blog site.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. I couldn’t depart your web site before suggesting when i really enjoyed the regular information an individual look after your web visitors? Is gonna come back often to weight and dimensions new posts

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Jasiukaityte netikiu nuo tos minutės, kai visus šiurpino 1991-aisiais, kad pro TV bokšto langus mėtomi maišai su gynėjų lavonais. Kam tokią sunką valandą meluot, kam klaidint žmones? O su Baliukonyte ką padarė?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Perskaičiau ir nustėrau – taip buvo? Aš išgirdau pirmą kartą. Iš tiesų – už ką? Kažką girdėjau apie rešytojos Jasiukaitytės lyg tai komunistinę veiklą – kaž-kur pro ausis – girdėjau kad ponui Juršėnuio akinius sudaužė, bet kad taip moterį užpultų? Tai nejau jis? Nejaui iš tiesų jis? Dedule? Juk mes taip jį gerbem, dievinom… Ir už ką? Už tiesų ar talentingą žodį? Taigi komunistė ji nebuvo, pasirodo, tai už ką?
  Tokio lygio gandai? Tai juk tik sovietmečiu tuo (Gandais) VAd0vautasi, bet šiandien? tas baisusis pavydas.. Bet nejau Dedule pavydejo autorei jos rašytojos talento? Beretes užpuole kad ką nors šmaikštaus apie DEdulę pasakė?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • This weblog is craneitly instead helpful considering that I’m with the minute producing an online floral web site despite the fact that I’m only commencing out consequently it is truly pretty little, practically nothing similar to this internet site. Can website link to some in the posts right here because they are very. Many thanks significantly. Zoey Olsen

   Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Ale, panašu, kad vidiniai partijos priešai ėda Paleckį. Žinia, po to partija bankrutuos.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Pritariu, kad kai kurie straipsniai is tiesu isplauna smegenis. Tai labai pavojingas ginklas, todel labai svarbu, kieno jis rankose.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. o as manau,kad gerai,jok yra tokiu laikrasciu kaip karstas komentaras ir kuris vienintelis apgine prunskiene kaip prasidejo baisus jos edimas.butu karstas komentaras "korektiskai" tilejas,tai koncervatoriai su urmonu ir VRK jau
  butu prunskiene sutvarke ir ji net nebutu iregistruota i kandidates.sitokioje purvinoje kovoje,kokia veda grybauskaite
  i prezidentus stumentis klanas su VSD,korektiskumu tikrai nieko nepasieksi.pritaeiu KK,kad geriause ginyba puolimas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Per didelis fanatizmas šiam e laikraštyje jau tiesiog pykdo kartais.. Straipsnio pradžia dar normali.. o toliau prasideda kitų žmonių įžeidinėjimai ir vadinimai vištomis..
  Tikiu jog Prunskienė šiam laikraščiui nemoka už straipsnius, bet manau, jog Prunskienės štabas galėtų kažkaip ‘atsišaukti’ ir paspausti šio laikršačio žurnalistus, kad nebūtų rašomi straipsniai kurių tekstai primena smegenų plovimą; manau jei laikraštis taip nor padėti Prunskienei rinkimuose (o tikrai visai daug ir padeda), tai galėtų tai atlikti korektiškiau ir pan..

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Jei ne K. Prunskienė, tai ir ne D. Grybauskaitė, ypač, jei ji nepaaiškins, kodėl ją vadina "Polikarpovna", ir iš viso, iš ko ir kaip ji atėjo į šį pasaulį. Argi tai neįdomu, tai kodėl nepatenkinamas tautos smalsumas?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Kažko nesupratot, aš niekad ir neteigiau kad V.Jasukaitytės nenormali orentacija.Viskas ką aš norėjau pasakyt buvo , kad talentinga rašytoja verčiau užsiimtų pilnaverte kūryba , o ne rašinėtų kvailokai atrodančius ditirambus, tegu ir draugei, kad padėtų jos beviltiškoi rinkiminei kompanijoi.Jau greičiau parlamentarą Antaną Europos parlamento pirmininku išrinks negu Kazimiera taps prezidente, nors reikia pripažinti kad anksčiau šita politikė turėjo realius šansus tapti Lietuvos lydere.Ką gi, laiko nesustabdysi..:)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Gaila, kad prezidento rinkimai jau taip greitai, o tai V.Jaskaitytė, turbūt, apie ponią Prunskienę pradėtų eiles rašyti, kaip kadaise S.Neris apie Staliną :))

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Agnita Balandis 15 d, 2011Labai izvalgus Godos kanamteros, absoliučiai pritariu atominė energetika savaimė nėra problemų ar nelaimių priežastis. Skepticizmas mano nuomone yra padidėjęs, žinoma natūralu. Kad kaimynystėje būtų statoma AE irgi nenorėčiau jei galėčiau rinktis,bet aš asmeniškai degdama žvakutę už gamtinės katastrofos pasiglemžtus žmones nė sekundės nepagalvojau, kad gerai,kad ne mums .

   Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar tikrai yra verta pasirinkti namų šildymą medienos granulėmis?
Mediniai namai: 6 taisyklės, kaip juos paruošti žiemai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Miško darbai: pačiam ar su specialistais? 
Lietuvos kraštas yra labai žalias ir miškai yra pats didžiausias mūsų turtas. Jeigu...

Greitas ir efektyvus papilomų naikinimas 
Kamuoja papilomos virusas? Norite atkurti gražią ir sveiką odą? Papilomų naikinimas „Vivus Sanus“...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (8)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (27)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras