Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Balandis 4 Šeštadienis
 

Apie sąsajas tarp profesorių V. Voverienės ir V. Radžvilo, o taip pat tarp M. Burokevičiaus ir Ž. M. Barozo sampratų bei tikslų

2013-08-18 18:02 | Aktualu. | Komentarų (23)

Malonios dainuojančios lietuviškos tarsenos primadona yra šauni visuomenininkė ir šviesuolė prof. Ona Voverienė. KK nuotr.

Malonios dainuojančios lietuviškos tarsenos primadona yra šauni visuomenininkė ir šviesuolė prof. Ona Voverienė. Pilietiškos pareigos vedina ir įpareigota, nuo Persitvarkymo Sąjūdžio susikūrimo pradžios įvairiuose visuomenės sambūriuose ir spaudoje ji formuluoja bei griežtai propaguoja tautinės valstybės modelį. Ji primigtinai siūlo visų pakraipų Lietuvos vadovams niekada neatsisakyti tradicinių baltų kultūros ir dvasios vertybių: tautiško patriotizmo, krikščioniškų dogmų, stiprios dvilytės šeimos ir padorios moralės principų. Todėl ji džiaugiasi ir didžiuojasi Vengrijos valstybės vadovais, kurie kritinėje politinėje ir ekonominėje situacijoje, atkurdami savąją tautinę valstybę, sugebėjo sutelkti gyventojus, pademonstravusius pasauliui reikalavimus, priešingus neokomunistinių ir neoliberalių europinių valdovų užmačioms.

Prof. V. Voverienė bando išryškinti paralelę, kuri, tariamai, egzistuoja tarp Vengrijos ir Lietuvos gyventojų noro ir siekio gyventi Nepriklausomose tautinėse valstybėse (Karštas Komentaras, Nr. 15, 2013 m.). Tačiau jos pastangos gvildenti garbingą paraleliškumą tarp dviejų draugiškų valstybių dabartinės Europos Sąjungos (ES) sukurtoje tarptautinėje terpėje yra bevaisės, nes jokio paralelizmo čia nėra. Prisiekę Seime, tik keletas mūsų atstovų (tarp jų Česlovas Juršėnas, Česlovas Stankevičius, Aloyzas Sakalas ir Zigmas Zinkevičius) sąžiningai tarnavo Tėvynei ir žmonėms.

Aš daug kartų lankiausi Vengrijoje, skaičiau paskaitas Budapešto technikos ir vadybos universitete (esu šio universiteto garbės daktaras), asmeniškai pažinojau 1956 metų Vengrijos sukilimo prieš Sovietų Rusijos rėžimą aktyvius dalyvius. Todėl galiu tvirtinti, kad tautinio patriotizmo sąvoką vengrai traktuoja ir realizuoja visiškai kitaip, negu tai bandoma atlikti Lietuvoje. Vengrai nešūkalioja gatvėse, „Orbanas – Vengrija“, o Vengrijos Vyriausybė gerbia bendruomenių nuomonę ir jų pasiūlymus. Už aktyvią paramą Vyriausybė dėkoja eiliniams žmonėms, kurie Lietuvoje dažnai vadinami „runkeliais“. Vengrijoje neklesti elitinė korupcija, kurią mūsų valstybėje, pavyzdžiui, demonstruoja Seimo nariai Vytautas Kamblevičius, Mantas Adomėnas, Sergėjus Dmitrijevas, Emanuelis Zingeris, Ona Valiukevičiūtė ir kt. (Respublika, Nr. 168 (7019), 2013 m.).

Neužmirškime, kad Vengrijos Katalikų Bažnyčia, kaip ir jos eiliniai tikintieji gyventojai, kategoriškai pasisakė prieš 1941-1944 metais nacių vykdytą žydų ir čigonų genocidą, o taip pat trukdė jį atlikti. Pasaulinių karų pasekoje, nuo tėvynės atplėštose protėvių žemėse likę gyventi vengrai  išlaikė tautines šeimas su visomis jų tradicijomis. Šiandien net ir skurdo spaudžiami vengrai nekeliauja masiškai į Didžiąją Britaniją ar kitas turtingas valstybes indų plauti, pastalių ir gatvių valyti. Aš nežinau, koks Vengrijos privatus valdininkas išdrįstų likimo nuskriaustam kiemo vaikui įsakyti, kad šis „dabar arba po minutės„ nusiautų batus, nes teismas uždraudė purvinti šaligatvius.

Vienas iš liberalų partijos įsteigėjų Lietuvoje yra prof. Vytautas Radžvilas, kuris dabartinėje visuomeninėje veikloje demaskuoja šiuolaikinę neoliberalų ideologiją ir tariamus ES privalumus. Prie neoliberalų aš priskirčiau Seimo narius Petrą Auštrevičių ir Gintarą Steponavičių, o taip pat valstybininkų šutvę). Savuosiuose straipsniuose jis atskleidžia tikruosius tikslus, kuriuos puoselėja ES vadovybė ir jos parankiniai – kai kurių Europos valstybių prezidentai ir premjerai (Vakaro žinios, Nr. 165 (4033), 2013 m.). Kaip tvirtina prof. V. Radžvilas, savųjų kėslų įgyvendinimui neokomunistiniai ES vadeivos pasirinko, taip vadinamą, kultūrinės revoliucijos strategiją, kurios pagalba jie stengiasi įdiegti žmonėms visiškai naujus ir daugumai nepriimtinus dirbtinės moralės standartus.

Jis aštriai, bet pagrįstai, kritikuoja ES Komisiją ir Parlamentą už tai, kad jie griauna ir stengiasi sunaikinti tradicines žmonijos vertybes: tautinę kultūrą ir moters su vyru sukurtą dvilypę šeimą, o nori visoje Europoje įteisinti padoriems žmonėms šlykščias ir nepriimtinas vienalytes santuokas.

Nagrinėdami profesorių V. Voverienės ir V. Radžvilo skelbiamas įdomias ir originalias mintis, nesunkiai galime suvokti, kodėl konfederacinės Europos valstybės kūrėjai visakeriopai stengiasi suburti demoralizuotų, bet lengvai valdomų, žmonių ir bendrijų visuomenę. Mūsų profesorių pilietiškos pažiūros į tautos ir šeimos tradicijas yra vienodos ir viena kitą papildančios tiesos. Tačiau prof. V. Radžvilas, nors ir netiesiogiai, papildomai nurodo, kad ne tik Europos komisijos pirmininkas Žozė Manuelis Barozas su savaisiais sekėjais (Eurokomisare Vivjena Reding, Tarptautinio valiutos fondo vadove Kristina Lagard, ES prezidentu Hermanu van Rompėju ir kt., bet ir kiti marksistinės ES doktrinos autoriai yra pavojingi avantiūristai.

1943 -1947 metais buvau tautinės, karinės ir politinės organizacijos – Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) nariu. Prisimenu, kad šios pogrindinės organizacijos vadai reikalavo gerbti ne tik nacionališką (būdingą nacijai) bet ir pilietišką (deramą piliečiams) patriotizmą, tačiau siūlė griežtai bausti nacistinių ir komunistinių federacijų propaguotojus.

Mano  nuomone, ir buvęs Sovietų Sąjungos komunistų partijos Lietuvos padalinio 1990-1991 metais vadovas Mykolas Burokevičius su savaisiais sekėjais iš buvusio Lietuvos komunistų partijos instituto (Juozu Jarmolavičiu ir kt.), o taip pat iš buvusios Vilniaus aukštosios partinės mokyklos ( Valentinu Lazutka ir kt. ) turėjo tikslą padėti Rusijai sukurti neokomunistinę federacinę Europos valstybę, sudarytą pradžioje iš rytinės, o vėliau iš vidurinės ir vakarinės Europos tautų.

Neokomunistinę federacinę Europos valstybę apie 1970 metus pradėjo kurti italų politinis teroristas ir komunistas Altjeras Spindelis, o šį darbą pratęsė paskutinis Sovietų Sąjungos lyderis Michailas Gorbačiovas. Skirtumas tarp Vakarų ir Rytų Europos Komunistinių federalizmų buvo ir pasiliko jų vadovų ideologijos kryptyse. Vakariečiai yra maodzedūninio komunizmo atsigimėliai arba šalininkai. Ž. M. Barozas jaunystėje buvo Portugalijos maodzedūninio komjaunimo lyderiu, o vėliau, vienas iš šios šalies neokomunistų vadų.

Rytiečiai propogavo rusiškąjį, persitvarkymu pavadintą, neokomunizmą. Jų svajonei sukurti federacinę ES ir prie jos prijungti visas Rytų Europos valstybes sutrukdė subyrėjusi Sovietų Sąjungos komunistų partija ir ryžtingas pirmasis Rusijos prezidentas demokratas Borisas Jelcinas. Tačiau A. Spindelio, kaip vakarietiškojo komunizmo šmėklos, paskleistoji federacinės jugntinės Europos valstybės idėja tebeegzistuoja ir toliau puoselėjama ne tik Vakarų, bet ir Vidurio Europoje.

M. Burokevičius su savųjų sekėjų ir užsienio padėjėjų pagalba nesugebėjo sugrąžinti Nepriklausomos Lietuvos į federacinės komunistinės valstybės globą. Jeigu Lietuvos žmonės paseks vengrų pavyzdžiu ir nenuolaidžiaus neoliberalams, mūsų šalies vadovai atsisakys nuo pataikūniškos veršio strategijos, laikysis priesaikos nurodymų ir patarėjus rinksis ne iš Laisvosios rinkos instituto, bet iš normalaus lygio specialistų, o prokurorai nesityčios iš žmonių skundų ir Valstybės kontrolės revizijos aktų, tai ir įtakingiems ES vadeivoms nepavyks pasmaugti mūsų Nepriklausomybės, nors jie sugebėjo įteisinti kosmopolitinę Lisabonos sutartį ir viešai pareiškė, kad po 2020 metų Europoje neliks nepriklausomų valstybių, o egzistuos tik federacinė Europos Sąjunga.

Buvęs akademikas Antanas Kudzys

Komentarai

 

 

 
 1. Klausykite Gerbiamoji!
  Viduramžių laikotarpyje. Tuomet kai arabai kaip nacija buvo pati pažangiausia mūsų žemėje, klestėjo ne tik jų alchemija , matematika, poezija, bet ir filosofija. Tai štai. Apie tokią moterį kokia esate jūs , būtų pasakyta. „Tai yra maloni , bet iš tikro akla, net labai akla moteris.“
  Arabų filosofai suprato, kad niekam ir niekada negalima tiesiai-šviesiai į akis žiūrint pasakyti, kad tas žmogus yra kvailys. Nei priešui, nei draugui ir tuo labiau artimam giminaičiui. Kvailam žmogui proto neįkrėsi, toks pasakymas nieko gero neduos, tik vienu priešu daugiau turėsi. Matyti, girdėti, kalbėti, net žinoti, bet nesuprasti –tikrai, tai yra pajėgus daryti kvailas žmogus. Neužsigaukite. Jūs iš tikro esate labai maloni, bet defektuota tuo , kad esate akla.
  Neokomunizmas – neturi aiškaus ir konkretaus apibrėžimo ar kontūrų. Neokomunizmo supratimo ir jo išaiškinimų – šimtai.
  Pamirškite Burokevičių ir tai, ką jis su savo pasekėjais ir padėjėjais iš užsienio nesugebėjo padaryti. Prasitrinkite savo akis. Ir pažiūrėkite į Landsbergį ir į visą šutvę jo pašlemėkų, ką jie jau padarė ir ką jie jau pasiekė ???
  Kapitalizmas +Kolektyvizacija = Neokomunizmas.
  Kaip šviesuolė ir profesorė pabandykite suprasti, kad per visą mūsų Nepriklausomybės laikotarpį, visos LR vyriausybės vykdė atrankinio tautinio-ekonominio genocido politiką. Kurią galutinėje stadijoje Kubilius realizavo ir įgyvendino atlikdamas pakartotinę Vilniaus lenkams gražintinų žemių kolektyvizaciją. Ar jau supratote? Ar dar reikia pakartoti, kad atlikta gražintinų žemių kolektyvizacija!!! Kad Vilnius Europos Sąjungoje yra neokomunizmo židinys. Pradžiai pasišildykite savo rankutes prie jo ir tik po to …….
  Objektyviai konstatuokite faktus gerbiamoji profesore. Mūsų teisėjai ir prokurorai nesityčioja iš žmonių skundų- jie mandagiai leidžia išnaudoti visas skundų padavimo, kreipimosi ir rašymų galimybes, o po to būna suktas daugiažodžio tuščiažodžiavimu pagrįstas verdiktas. Galutinis rezultatas yra niekinis.
  Julius.nevedomskis@inbox.ru

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. neturiu nieko gero parasyti apie lietuvos valdzia ir prezidente. galiu pasakyti tik tiek kad slykstu sioj saly gyventi kada zinai kad aplink tave tik klanai ir sukciai. sunku zmogui gyventi kada jis atvirai niekinamas. ar kada tai pasikeis?

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Įvairraus plauko patrijotai teigė ir teigia,kad Jaša Gabrielovičius Lancberg buvo KGB pulkininko Nachman Dušanskij agentu,-tuo aš netikėjau kol buvęs mano dėstytojas akademikas Kudzys pasakė,kad ponas Lancbergas turėjo didelį KGB užtarimą.Iš šio akademiko A.Kudzio pasakymo akivaizdu,kad Vitoldas (Jaša) Gabrielovičius Lancbergas buvo KGB agentas.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 4. Nuo senų laikų politika siekia vieno ir to paties tikslo: kuo didesnės valdžios. Šis tikslas nepriklauso nei nuo laiko, nei nuo vietos, nei nuo tautybių, nei nuo politinių pažiūrų ar idėjų. Naujajame amžiuje kinta tik valstybės veikėjų vardai bei pavardės, o taip pat, tarsi saulės zuikučiai šokinėja šen bei ten valstybių ir imperijų sienos. Priklausomai nuo valdžion patekusiųjų asmeninių tikslų ir jų individualaus požiūrio į žmonių silpnybes bei nuodėmes, vyksta socialiniai pakitimai, naujai pervertinamos deklaruojamosios vertybės. Atsiranda naujos valiutos, griūna ištįsos ekonomikos, kaista ir verda kariniai konfliktai. Visi šia įvykiai palaipsniui grimzta į praeitį, tapdami įnirtingos kovos, už naujai valdžiai palankų, jos veiksmus pateisinantį istorinių įvykių vertinimą, mūšio lauku. Tačiau, kaip bebūtų, visų laikų, valstybių ir kontinentų politikų tikslai lieka nepakitę. Žinios apie šiuos tikslus ir jų pasiekimo būdus yra svarbiausios. Jos leidžia ne tik suvokti, bet ir teisingai įvertinti padėtį ir veikiančius asmenis. Be to nederėtų pamiršti, kad pasaulio politikos esmę sudaro kova už resursus (teritorinius, gamtinius, žmoniškuosius ir etc.), bei jų kontrolę. Visa kita šioje negailestingoje ir nenumaldomoje kovoje tėra vien jos būdai, jų išraiškos formos.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 5. Akademikas A.Kudzys rašo:
  “Mano nuomone, ir buvęs Sovietų Sąjungos komunistų partijos Lietuvos padalinio 1990-1991 metais vadovas Mykolas Burokevičius su savaisiais sekėjais iš buvusio Lietuvos komunistų partijos instituto (Juozu Jarmolavičiu ir kt.), o taip pat iš buvusios Vilniaus aukštosios partinės mokyklos ( Valentinu Lazutka ir kt. ) turėjo tikslą padėti Rusijai sukurti neokomunistinę federacinę Europos valstybę, sudarytą pradžioje iš rytinės, o vėliau iš vidurinės ir vakarinės Europos tautų”.
  Plečiamai reikia skaityti …buvusios Vilniaus aukštosios partinės mokyklos (Valentinu Lazutka, Dalia Grybauskaite ir kt. ) turėjo tikslą padėti Rusijai…
  Taigi, “Jeigu Lietuvos žmonės paseks vengrų pavyzdžiu ir nenuolaidžiaus neoliberalams, mūsų šalies vadovai atsisakys nuo pataikūniškos veršio strategijos, laikysis priesaikos nurodymų ir patarėjus rinksis ne iš Laisvosios rinkos instituto, […], o prokurorai nesityčios iš žmonių skundų ir Valstybės kontrolės revizijos aktų, tai ir įtakingiems ES vadeivoms nepavyks pasmaugti mūsų Nepriklausomybės, nors jie sugebėjo įteisinti kosmopolitinę Lisabonos sutartį ir viešai pareiškė, kad po 2020 metų Europoje neliks nepriklausomų valstybių, o egzistuos tik federacinė Europos Sąjunga”.

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Būtent, kad buvusiais akademikai būti negali. Prezidentai pabaigę kadenciją nebūna buvusiais prezidentais, o lieka prezidentais iki gyvenimo pabaigos, nors nebevadovauja šaliai:)).

   Thumb up 1 Thumb down 0

 6. Is kur jie vis tuos baltus traukia.Kiek zinau buvo prusai,zemaiciai ir t.t. .Kazkokia krikscioniska baltu genti bando cia sukurti.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 7. Geras straipsnis tik sita ponia uzmirso pasakyti. Norint viska pasiekti kaip Vengrija, pirmiausia anot Gajauskaites, lLietuva turi issirinkti prezidenta Lietuvi be tamsios praeities. O del seimo zmoniu tai as Tautos nesuprantu kaip jiems pakyla ranka uz tuos pacius balsuoti 23m. matyt dar mazai sunaikinta ir istremta zmoniu is tevynes

  Thumb up 17 Thumb down 0

   • tai ka taip ir nepamatei,ka “gali”,o gali daug,kaip sakoma:bloga padaryti-nesunku,o vat gera tai jau ne kiekvienam duota…

    Thumb up 4 Thumb down 0

  • Nemanau ,kad žmonės balsuoja už tuos pačius.Bet kaip jie ten patenka -didžiulis klausimas.Manau dėl to po rinkimų ir keliauja maišai sugadintų balsų į šiukšliadėžes,kad prastumti savus prie lovio.

   Thumb up 4 Thumb down 0

 8. Na, pagrindinė publikacijos mintis aiški. Tik abejočiau Burokevičiaus tariamai buvusiu siekiu ką nors naujo ir europietiško sukurti. Jo šūkis buvo; pirmyn. į praeitį! O drg. Lazutkai į porą vienos jo buvusios kolegės, ko gero, viršininkės pavardė tiktų…

  Thumb up 4 Thumb down 2

 9. “po 2020 metų Europoje neliks nepriklausomų valstybių, o egzistuos tik federacinė Europos Sąjunga”

  Gal mūsų politikai tą galėtų išversti į paprastą kalbą ir paaiškinti, kas po 2020 metų bus su Lietuva?

  Thumb up 11 Thumb down 1

  • Ka cia mastyti.
   Burokeviciutes skalbejos jau emesi atskalbti Burokeviciaus triusikus.

   Thumb up 4 Thumb down 6

   • eik atskalbinėti savo garliavos princesės violetinių triūsikų, nes belakstydama tarp Vokietijos ir JAV vargšė turbūt neturi net kada apatinių pasikeisti

    Thumb up 2 Thumb down 14

 10. vien tai, kad akademikas pasirašo “buvęs” nuostabiai charakterizuoja šį žmogų. Pilnai sutikti su jo dėstomomis mintimis visai bebūtina. Pagarbiai aAlgirdas

  Thumb up 2 Thumb down 6 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? (1)
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities” (2)
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (2)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista (1)
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (5)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...