Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 3 Trečiadienis
 

Apginkime mažąją Pilėnų mergaitę

2012-04-02 20:35 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (239)

Praėjusį šeštadienį, kovo 31 d., į Lemontą, Pasaulio lietuvių centro kiemelį, rinkosi lietuviai mažajai D.Kedžio dukrelei palaikyti, už jos šviesesnę vaikystę, kad nepasikartotų gėdingoji kovo 23-čioji. Nuotraukos Saule photo ir str. autorės

Jau kelinti metai stebime, protestuojame, mitinguojame dėl Lietuvos teismuose priimamų neteisingų sprendimų. Susirenkame, nes esame bendraminčiai, tikintys visuomenės poveikiu valdžiai, įsitikinę, jog ir mūsų parama reikalinga valdžiai apsivalymui – juk mes patys ją išsirinkome.

Šiandien pasaulio lietuviai kalba apie kovo 23-ąją Garliavoje. Precedento neturintys įvykiai demokratijos keliu žengiančioje Lietuvoje, Marijos žemėje, Europos centre, užspringo klastos, prievartos ataka prieš mažąją Lietuvos pilietę – D.Kedžio dukrelę, kai pasitelkus kaukėtus ,,apsaugininkus“, biologinė motina Laima Stankūnaitė, antstolės Sonatos Vaicekauskienės diriguojama, pagal komandą ,,imam“, puolė, griebė, draskė mažą mergytę. Prievarta, kraujo praliejimas…

Kas matė tuos vaizdus, matyt, ilgai jų negalės ištrinti iš atminties. Puolimas kaip karo metų ataka –pirmyn! Ir kai matai tuos vaizdus – sužvėrėjusios biologinės motinos ataką, tada tikrai supranti, jog tai nėra ,,išsiilgusios mamytės“ noras būti kartu su savo dukrele, tai – žvėris, užspeistas, galimai, pedofilų į kampą, kovojantis tik už savo išlikimą – juk nenumaldomai artėja balandžio 5-oji, pedofilija įtariamojo a.a. Ūso bylos nagrinėjimas. Visi puikiai suprantame – jei mergaitė bus perduota motinai, bylos nebus.

Ne per seniausiai ,,didžiausias Lietuvos dienraštis“ (jau seniai tapęs Laimos Stankūnaitės „personaliniu dienoraščiu“), pasitelkęs net užsienio mokslininką ir mūsų garbius istorikus, Garliavos žmonių nusiteikimą – neleisti pagrobti mergaitės, įvardijo ,,Pilėnų sindromu“. Mat Lietuvos gyventojams būdinga ilgus šimtmečius tęsusis kova su išorės priešais ir ,,archaiškas“ pilių gynimas. ,,Nuo senovės laikų lietuviams būdingas apgulties, arba Pilėnų sindromas, pasireiškia ir šiais laikais. Šį paradoksą ryškiausiai atspindi Garliavos istorija.“ (A. Nikžentaitis). Pripažįstama, kad aštrėjanti kova dėl mergaitės gali tapti bręstančios revoliucijos ,,detonatoriumi“, o žmones, susirinkusius apginti jos teisę pačiai pasirinkti su kuo gyventi, šis istorikas išdrįsta pavadinti ,,tamsia minia“. Mokslininkas suniekina teiginį, kad valdžioje įsitvirtino pedofilai, ir mano, kad tai tėra į apyvarta paleista spekuliacija.

Kitas istorikas A. Bumblauskas suabejojo – ar galima įvykius Garliavoje tiesiogiai sieti su Pilėnų mitu – istoriniu pasakojimu apie tai, kaip kryžiuočių apsupti pilies gynėjai nusižudė, bet nepasidavė.

Ponams reiktų priminti – nebūtų ,,Pilėnų sindromo”, nebūtume iškovoję Nepriklausomybės atkūrimo. Tada gynėme savo Lietuvą nuo komunistinių okupantų. Tada, nors ir buvo pavojinga, žuvo žmonės, bet jausmas nuostabus – tada buvome kartu ir, kaip rašė poetas Justinas Marcinkevičius, buvome stiprūs – kai mano rankoje tavo ranka…

Dabar giname Lietuvą nuo neteisingumo, nuo savųjų, kuriuos išrinkome, kad tarnautų juos rinkusiems. Deja deja, daugelio seimūnų tarp susikabinusiųjų rankomis nėra. Jie baidosi ir nenori svarstyti Seime, kaip sustabdyti brutalią jėgą Garliavos mergaitę ,,perduoti” biologinei motinai.

Mitingas Lemonte ,,Už teisingumą! Už mergaitę! Stop pedofilijai!”

Praėjusį šeštadienį, kovo 31 d., į Lemontą, Pasaulio lietuvių centro kiemelį, rinkosi lietuviai mažajai D.Kedžio dukrelei palaikyti, už jos šviesesnę vaikystę, kad nepasikartotų gėdingoji kovo 23-čioji.

Daugelis mūsų, nors ir toli nuo Tėvynės, gyvename jos rūpesčiais, vargais, stebime įvykius. Ten mūsų artimieji, mūsų šaknys. Į šį mitingą per šiuolaikines komunikacijos priemones – Facebook’ą, elektroninį paštą, kvietė jauni lietuviai – Ugnė Carm, Ramunė Kulikauskaitė, Robertas Monkevičius, Jolita, fotografė Saulė ir kiti. Susirinko apie keturias dešimtis neabejingų įvykiams Garliavoje, mergytės likimui, kuri tapo Lietuvos laisvės, teisingumo siekio simboliu. Laimėsime mergytei Laisvę su kuo gyventi, laimėsime Teisingumą. Šis mitingas buvo tiesiogiai perduotas į Garliavą. Ten esantys žmonės žino, kad jie ne vieni. Surinkta aukų, kurias nusiųs į Garliavą – pavaišinti budinčiuosius kava, arbata. Apgailestauju, kad tokiame svarbiame mitinge nematė reikalo dalyvauti trečiabangiai iš Lemonto LB apylinkės, Vidurio vakarų apygardos LB, taip išsigarsinusio ,,Judėjimo uz dvigubą pilietybę…” atstovai. Neįdomu, nesvarbu?!

Ugnė Carm, pradėjusi mitingą, dar kartą priminė įvykius Garliavoje, įsišaknijusį teisinį nihilizmą Lietuvoje, vaikų seksualinį išnaudojimą. Mitingo tikslas – čia susirinkusiųjų vardu perduoti Lietuvai, kad pritariame reikalavimui stabdyti D.Kedžio dukrelės perdavimą biologinei motinai iki tol, kol nebus išnagrinėta A.Ūso pedofilijos byla. Ugnė Carm pristatė Neringos Venckienės knygą ,,Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę”, kurią padovanojo specialiai pakviestam žinomam išeivijos visuomenininkui Broniui Nainiui. Ramunė Kulikauskaitė, nors neturinti savo vaikų, negalėjo likti abejinga Garliavos mergaitės dramai ir įsijungė į šią kovą – palikti mažąją tetos namuose, stabdyti pedofilijos siautėjimą Lietuvoje.

Violetos Pakalniškienės sukurtas eiles, skirtas Garliavos mergaitei, su jauduliu perskaitė Jolita. Kalbėjo šių eilučių autorė, primindama susirinkusiems, kad teisinis nihilizmas ypač suvešėjo E.Kūriui vadovaujant Konstituciniam teismui. Jis , beje, ,,gerai išmanydamas” lietuvių kalbą, atėmė teisę į dvigubą pilietybę po pasaulį pasklidusiems trečiabangiams. Kalbėtoja pasmerkė Kėdainių teisėjo Kondratjev’o nihilizmą, neteisingą nuosprendį, nesilaikant EŽT Konvencijos nutarimų – neišklausė mergaitės su kuo ji renkasi gyventi. Taip pat pakvietė visus Lietuvos piliečius aktyviai dalyvauti artėjančiuose rinkimuose į LR Seimą, domėtis kandidatais, jų biografijomis.

Bronius Nainys pasidžiaugė, kad yra jaunų žmonių, kurie nelieka abejingi Lietuvoje vykstančioms negerovėms.

Mitinge kalbėjo geras lietuvių draugas, jaunas serbas, advokatas Milan Filipovich. Jis puikiai supranta situaciją Lietuvoje – juk Serbija patyrė panašius korumpuotos teisėsaugos sprendimus, todėl ir supranta lietuvių kova už teisingumą. Jis tiki, kad tiesa, teisingumas nugalės, o mergytė augs tetos namuose.

Garliaviškių ir iš kitų Lietuvos kampelių atvykusių žmonių budėjimas prie Kedžių namų panašus į 1991 m. sausį, kai rinkomės ir būrėmės prie TV bokšto, Aukščiausiosios Tarybos… Tada priešinomės brutaliai sovietų jėgai. Dabar gi – savi prieš savus, kad apgintume Lietuvą, teisingumą, apgintume Pilėnus ir jų mažąją gyventoją D.Kedžio dukrytę. Ir už Lietuvos ribų gyvenantys lietuviai šiandien stovi už mergytę, jos pasirinkimo laisvę gyventi su teta Neringa, tragiškai žuvusio tėvelio, sesę.

Susirinkusieji pritarė Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus Tarybos Kreipimusi – ,,Įvesti moratoriumą dėl D.Kedžio dukrelės teisių”

Papildė ir pasirašė šiais reikalavimais, kuriuos JAV lietuvių visuomeninio komiteto ,,Už dvigubą pilietybę” vardu pristatė šių eilučių autorė:

PRITARIAME IR PAPILDOME REIKALAVIMAIS:

– neskirti LR Seimo nario STASIO ŠEDBARO VRM ministru. Šio asmens kandidatūra netinkama, nes per kelias kadencijas LR Seime, jis neįvykdė rinkėjams duotų pažadų ir sąmoningai nutylėjo, žlugdė daugelį bylų, sudarydamas prielaidas įsigalėti neteisingiems nutarimams, šiurkštiems pažeidimams bujoti, nesilaikant ES Žmogaus teisių Konvencijos reikalavimų.

– S.Šedbaro netinkamumą pagrindžiame vien šiais pavyzdžiais: atmestinai ir iki galo neišnagrinėti a.a.Drąsiaus Kedžio pateikti LR Seimui 56 pareiškimai dėl jo mažametės dukrelės seksualinio prievartavimo; neprieštarauta Kėdainių teisėjo V.Kondratjev’o teisinio nihilizmo pagrindu priimtiems nutarimams – panaudoti prievartą mergaitės ,,perdavimui” jos biologinei motinai;

– paaiškinti, kodėl S.Šedbaras nesiėmė ir nesiima jokių teisinių priemonių, jog baudžiamoji a.a. A.Ūso pedofilijos byla būtų nagrinėjama teisme anksčiau, nei a.a.Kedžio dukters D.K. gyvenamosios vietos nustatymas su biologine motina.

– viešai atsakyti – kas skyrė ir iš kieno lėšų apmokama Laimutės Stankūnaitės kaukėtų apsaugininkų palyda?!

Pasirašo JAV lietuviai, susirinkę į mitingą Lemonte, PLC, 2012 m. kovo 31 d.:

Saulutė Gudavičienė, Lemont, IL

Valdas Gudavičius, Lemont, IL

Pijus Putvinskas, Darien, Il

Birutė Putvinskienė, Darien, IL

Ernestas Lukoševičius, Willowbrook, IL

Dainius Bakšys, Bridgeview, IL

Valdas Milto, Bolingbrook, IL

Gintautas Steponavičius, Il

Juozas Karsokas, Chicago, IL (JAV liet. visuom. k-tas ,,Už dvigubą pilietybę”)

Ramutė Slepavičienė, Willowbrook, IL

Stasys Slepavičius, Willowbrook, IL

Lilija Tamašauskienė, Wheeling, IL

Dainora Jokubaitienė, Mount Prospect, IL

Skirma Vasiliauskienė, Darien, IL

Alvydas Vasiliauskas, Darien, IL

Edvardas Balčiūnas, Downers Grove, Il

Robertas Černiauskas, Naperville, IL

Auksė Ilpertaitė, Naperville, IL

Jolita Diskienė, Naperville, IL

Jolanta Zabielienė, Chicago, IL

Dainius Vilciauskas, Villa Park, IL

Marija Rukaitienė, La Grange, IL

Jonas Rukaitis, La Grange, IL

Ligija Tautkuvienė, Villa Park, IL (JAV lietuvių visuom. k-tas ,,Už dvigubą pilietybę”)

Ligija Tautkuvienė,

Lemontas, JAV

Komentarai

 

 

 
 1. brangieji.ta Nerynga jums visiems puca migla i akis. o jus akli kaip kciukai ,vis dar tikit jos pasakomis.GEDA IR GAILA JUSU.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. GERAS PEDOFILAS,TAI GRABE PEDOFILAS.AŠ TUO SENIAI TIKIU.PeDeRaStAi,TAI ANTROJI PEDALŲ GRANDIS.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. KAS čia veš iš šalies??? TUOJ va tokiais paraginimais ir pasinaudos šitie gorilos… ČIA JIE TURI RAUTI Į CYPES…ten jiems paaiškins kas yra Pedofilas ir kur jo vieta, net pagal aklėjimo kodeksą PEDOFILAI nežmonės… ČIA SVARBU < KAD VISA TEISĖSAUGA IŠSIVALYTŲ NUO ŠITO ŠLYKŠTAUS KLANO, tegu visų kitų nuodėmių lieka, kiek tos…BET ŠITĄ PIKTŠAŠĮ REIKIA DABAR RAUTI…visos Lietuvos vaikų neišveši…po perkūnais…ČIA MŪS TĖVYNĖ, o ne šitų atmatų…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Tarp kitko, ar ne PONAS LANSBERGIS kažkada , tik tik po nepriklausomybės, LIEPĖ sekti visus seimo narius, buvo ŠURMULIUKAS SEIME, bet rimtų priemonių ir kažkokio tyrimo šitam BAISIAM incidentui, niekas nepadarė…O dabar JIS vėl rado progą pasižymėti, o ar ne pats po ledu vadovauja…?Juk dabartinė valdanti dauguma tai …jam kaip ir labai priklauso…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Pasaulis dabar tikrai pamatys kokia “teisinė” Liandsberg ir Šlepetės Lietuva.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Už tai reikia dėkoti Landsbergo ir Adamkaus čekistinei teisėsaugai mums užsodintai ant sprando.Dabar Jaša Landsberg litvakiškai suka uodega,tačiau mes matome ir žinome,ką reiškia čekistinė teisėsauga .Nejaugi nei Landsberg,nei Adamkus to nesuprato,ar jie yra Masvos agentai.???

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Juk turime gerus mokytojus – iš jų reikia ir mokytis, kaip apgauti valdžios institucijas ir tuos pačius saugumiečius, nejaugi ,pasitelkus visos žmonijos patirtį, negalima kažkokiu būdu išvežti mergaitę iš šalies ? Užtenka žaisti su jais atviromis kortomis, juk pati Venckienė mato,kad JIEMS įstatymo žodis yra tuščia kalba, įrankis , kuriuo žongliruojama kaip norima. Vadinasi, laikas su JAIS pradėti kur kas gudresnį žaidimą, užtenka tų atviravimų ir žaidimų su teise. O gerų žmonių, norinčių ir galinčių padėti visada buvo ir bus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Protingi kovoja, tik del savo naudos. Cia yra moraline problema: kas svarbiau, ar vaikas, ar motinos nuosavybe i vaika, ar vaiko asaros, ar teisejo nuosprendis, ar zmogus ar konstitucija. Protingieji tikina, kad tai neiveikiami priestaravimai. Gyvenimas pilnas priestaravimu, sprendimu ir iseiciu. Reik ne tik proto, bet ir sirdies.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 8. valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Kriminalai-nelaimes/Tamsioji-L.Stankunaites-gyvenimo-puse

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. jums užsienio lietuviai reiketu buti aktyvesnems del dvigubos pilietybe.susiraskit GOOGLE GRUPE INTELEGENTU ,kurie pasirase pries dviguba pilietybe ir boikotuokit juos ,kada jie pas jus atvažiuoja.Tai M.Martinaitis,A.Juozaitis .Argi su tokiais parsidaveliais is viso reikia kalbeti???

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • visi ciulba ulba- kokie jus patriotai, kokie saunuoliai. Nespeja duru uzdaryti, grize i Lietuva – jie nori tos dvigubos pilietybes ,,del asmenines naudos” … Tikra durniu puota. Manau, kad daugelis po sios gedingos Lietuvai bylos, dabar nesede namuose prie TV, bet eis balsuoti ir rinks tuos, kuriais dar galima pasitiketi. Visi rasykite laiskus : Rimantas.Dagys@lrs.lt ,tel:2396688 ir reikalaukite, kad paliktu globa Venckienei. Laiskai veikia!!!

   Thumb up 0 Thumb down 0

 10. ka atsakys LTpedofilai ,kai bus istraukti foto laizant Kedeyte???ka atsakys LT PEDAI ,KAD PORNO YRA TRECIOJI DALIS IS LIETUVOS???KAI PRADES AISKETI PORNOGRAFIJOS musu vaiku namu vaikai ,o jie jau nuzudyti ir ju nera gyvu???ka atsakys prokuratura ,ir grupe teiseju???kur dinge musu LIETUVOS VAIKU 800 per metus???kur ju ieskiniai???kiek atrasta dingusiu vaiku???

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • !!!!. ???????. !!!!!!!!!!!!!!!!. ??. !!!. ?????????
   Neatrodo, kad sėdėdamas patvory įgyji proto. Sakyčiau – atvirkščiai

   Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Pažiūrėjus laidą “Ką manai”pasitvirtino mano nuomonė,kad vaikų teisėje dirba daug darbuotojų ,kurie vykdo sausus užsakovų įstatymus,Tai be vidinio intelekto žmonės.Prisiminkime Šalaševičiūtę,Žiobienę. Stiprybės Venckienei ,seneliams KEDŽIAMS.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. po perkunu – iniciatyvine grupe idejo per mazai pastangu isplatint info apie busima akcija. garantuotai butu dalyvavusiu skaicius desimteriopas

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Mokykis iš Londono. Ten susirinko iki 20 žmonių (skaičiuojant su vaikais ir praeiviais). Parašė, kad buvo 120. Ir viskas tvarkoj.
   P.S. Tik nedarykit klaidų kaip londoniečiai. Jie įdėjo nuotraukų ir video. o ten aiškiau negu aiškia matosi, kad net ir 20 nelabai buvo atėję. Tiesiog parašykit kokį gražų skaičių. įspūdingai būtų, jei skaičius būtų vieneto tikslumu – atrodytų kad visi atėję palaikyti Venckienės užsiregistravo. Pvz 13697

   Thumb up 0 Thumb down 0

 13. MATOT! PASIRODO <net filmuota medziaga iskraipo! kaltina dedukus ,KAIP JIE TURI ELGTIS? ZUVO SUNUS ,<I anuke ATIDUOTI I NEZINIA !? KAS ATIDUOTU ? A, A nei VIENAS ! MOCIUTE PARGRIOVE kauketas pagal komanda FAS ! NEPRISIMESKITE – viska matote, viska zinote -bet prijauciate neksams- o tai didele nuodeme . ACIU VISIEMS NEABEJINGIEMS! DIEVAS VISKA MATO!

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...