Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 18 Šeštadienis
 

Anarchija ar mirtina kova tarp „Rotšildų“ ir „Rokfelerių“? (2)

2016-11-04 21:20 | Nuomonių ringas | Komentarų (47)

Vytautas Mikalauskas. Asm. nuotr.


Vytautas Mikalauskas

„Tuo metu, kai aš tapau Prezidentu, Rusija, palaikoma savo vyriausybės, įsiveržė į atskirus Gruzijos regionus ir ten sukūrė „įšaldyto konflikto“ zonas. Tada Rusijoje buvo kitas Prezidentas ir ieškodami kitų galimybių Rusijos ir JAV bendravime, mes pabandėme pasukti labiau konstruktyviu keliu.

Manau, mes parodėme Rusijai pakankamą pagarbą, pripažinome, kad tarp mūsų egzistuoja skirtumai ir mes dažnai remiamės skirtingomis vertybėmis. Nepaisant to, bandėme surasti bendradarbiavimo kelius. Inicijavome ginkluotės apribojimo sutartis, padėjome Rusijai įstoti į PPO, kartu dirbome, tarptautines problemas.

Kai Prezidentu vėl tapo V.Putinas, aš susitikau su juo ir mes aptarėme konstruktyvaus bendradarbiavimo galimybes. Problema, su kuria mes susidūrėme, – agresyvumas, kurį ji ėmė demonstruoti atskiruose pasaulio regionuose. Ukrainoje, kurio ji laikosi tokio pat kurso kaip ir Gruzijoje. Net čia mes bandėme būti tarpininkais, dirbome kartu su partneriais iš Europos, kad užtikrintume Minsko susitarimus, kurie turi atvesti į taikų šios problemos sprendimą.

Sirijoje pradžioje aš norėjau parodyti V. Putinui, kad B. Assadui pasilikus, atsižvelgiant į tai, kaip nežmoniškai jis elgėsi su savo piliečiais, įsiplieks pilietinis karas, kuris nieko gero neatneš nei sirams, nei kitoms šalims. Vietoj to, kad prisijungtų prie mūsų, padėtų mums, jie padidino savo paramą B. Assadui. Todėl visi tvirtinimai, kad mes ėmėme elgtis netinkamai ir tuo išprovokavome Rusijos agresiją – klaidingi. (B.Obama, JAV Prezidentas).“

„KLAUSIMAS: Tęsiant temą… Diplomatiniai santykiai su Amerika išsiderino dėl Sirijos. Ar jūs laukiate, kad….

V.PUTINAS: Atsiprašau, kas, kas…?

KLAUSIANTIS: Santykiai su Amerika išsiderino dėl Sirijos.

V.PUTINAS: Jūs taip manote?

KLAUSIANTIS: Aš taip galvoju.

V.PUTINAS: Jūs klystate. Prisiminkite, kas vyko Jugoslavijoje. Ten viskas prasidėjo ir aš dar net nebuvau tada prezidentu. Ar aš įsakiau pasukti lėktuvą virš Atlanto vandenyno atgal? Berods, tai Primakovas padarė..

KLAUSIANTIS: Taip,Evgenijus Maksimovičius.

V.PUTINAS: Beje, ir B.N.Jelcenas buvo geras, labai geras, kol neužėmė griežtos pozicijos Jugoslavijos klausime. Tada tuoj buvo prisiminta, kad jis mėgo išgerti, ir kitokie dalykai, žodžiu, buvo imtasi kompromato. Būtent nuo tada viskas ir prasidėjo. Prisiminkite, aš visai neseniai sakiau, kad nepatinka mūsų nepriklausoma pozicija, štai kur problema.

O vėliau – tolimesni veiksmai Irake. Mes nebuvome tokios pozicijos dėl Irako iniciatoriais. Aš gerai tai žinau. Mane bandė įtikinti, kad užimtume būtent tokią poziciją. Galų gale Vokietija, Prancūzija sutiko. Po to, kai Sadamas Huseinas buvo pakartas, visi džiaugėsi ir prisimenate, ką kalbėjo? „Jūs buvote prieš, o jie atėjo ir nugalėjo.“ Ar tikrai nugalėjo? Ar tikrai?

Irakas, ta pati Libija, niekada nebuvo teroristiniai centrai, o po valstybinių institucijų likvidavimo jie pavirto į terorizmo daigyklas. Dabar reikia naudoti aviaciją, tankus, artileriją, kad užimtų Mosulą, o ten – milijonas gyventojų. Štai, rezultatas.

O Libijoje visai nebesuprantama, ko reikia imtis ir kaip toliau veikti. Valstybė realiai neegzistuoja, atsirado masiniai pabėgėlių srautai. Ir jūs manote,kad dėl Sirijos pakito mūsų ir JAV santykiai?

Ne, ne dėl Sirijos, bet dėl vienos šalies bandymo primesti savo valią ir savo veikimo taisykles visam likusiam pasauliui. Mes ne prieš šią šalį, bet prieš tai, kad būtų priiminėjami vienpusiški, gerai neapgalvoti sprendimai, kurie neatsižvelgia į vienos ar kitos šalies istorinius, kultūrinius, religinius ypatumus, net jei toje šalyje yra problemų ar net vidinių konfliktų….“ (Iš V.Putino, Rusijos Federacijos Prezidento interviu spalio 18 d.)

Dviejų didelių valstybių vadovų pasisakymai. Galima su jų požiūriais nesutikti, galima abiem pusėm pritaikyti įvairiausių epitetų, dažnai ir nelabai „diplomatiškų“, galima kažkurios pusės nevertinti, o kitą pusę paskelbti vienintele teisinga, galima… Bet esmės tai nekeičia. Abu vadovai kalba apie problemas globaliame pasaulyje ir abi šalys, nepaisant kiekvieno mūsų skirtingų požiūrių, realiai įtakoje šiandieninius globalius vyksmus.

Kiekvienas, kuris atidžiau perskaitys tuos pasisakymus ir nors kiek yra susipažinęs su paskutinių dešimtmečių geopolitiniais įvykiais, neišvengiamai pastebės skirtumus ir panašumus.

Abu jie remiasi faktais, kurių neįmanoma paneigti. Tačiau, jei JAV Prezidento kalboje galima įžvelgti siekį pateisinti savo administracijos veiksmus ir atsikirsti dėl pačiose Valstijose jam vis dažniau metamų kaltinimų – dėl neteisingos užsienio politikoje pasirinktos taktikos, tai Rusijos Prezidentas aiškiai ir tiksliai įvardija priežastis, su kuriomis Rusija, jo manymu, negali taikstytis ir nesitaikstys. Ir tos jo išvardintos priežastys daug kam labiau priimtinesnės nei B. Obamos pasiteisinimai.

Kuo panašūs B. Obama ir V.Putinas?

Atvirai kalbant, įvyko kažkoks keistas pasikeitimas globaliais vaidmenimis. Jei XX amžiuje, ypač jo antroje pusėje, Valstijos buvo laikomos kovotojomis už „tautų laisvę, demokratiją bei žmogaus teises“, tai griuvus TSRS jos per porą dešimtmečių, kas istorijoje tėra tik akimirksnis, didžia dalimi sugebėjo savo darbais nepaprastai ženkliai sumenkinti šį įvaizdį bei virsti labiausiai nekenčiamomis globalioje erdvėje, nors ir toliau Vakarų sisteminė žiniasklaida tebesuka vis tą pačią plokštelę. Deja, bet tuo betiki tik dalis vakariečių ar jiems save priskiriančių šio Vakarų pasaulio „naujokų“.

Šiuo atveju tai labai panašu į paskutinius TSRS gyvavimo metus, kai tuometinė valdančioji viršūnė viešai tebekliedėjo apie „neišvengiamą socializmo pergalę visame pasaulyje“ ir kiekvieną pasisakymą perdėtai gausiai prifarširuodavo citatomis iš K. Markso ar Lenino, o absoliuti dauguma, remdamasi kasdienybės patirtimi, į tai žiūrėjo su tam tikra pašaipa ir visišku abuojumu.

Yra dar vienas labai reikšmingas skirtumas abiejuose pasisakymuose: JAV Prezidentas, kaip jau įprasta sisteminėje žiniasklaidoje, netiesiogiai V. Putiną apkaltina agresyvumu, o pastarasis priekaištus nukreipia ne į kurį nors asmenį, bet į pačių JAV vykdomą politiką globalioje erdvėje. B. Obama negali nutolti nuo „užkeikimo“: „V. Putinas kaltas, nebus V. Putino, nebus agresyvios Rusijos.“

Ar jis tikrai tuo tiki? Jei taip, tada padėtis yra kur kas sudėtingesnė, nes paskutinės supervalstybės – imperijos viešas vadovas, švelniai tariant, nelabai besusigaudo aplinkoje arba visiškai „atjungtas“ nuo realios informacijos srautų ar teisės priimti kažkokius sprendimus, todėl priverstas naudoti „šaltojo karo“ įprastus priešininkui apibūdinimus.

Tiek to, tai jau visai kita tema, nors paskutinių savaičių įvykiai Sirijoje, kai JAV valstybės sekretorius Dž. Kerry su Rusijos užsienio reikalų ministru S. Lavrovu derybose sutaria dėl galimų paliaubų tarp kovojančių pusių Aleppo mieste, bet nepraėjus nė savaitei amerikiečių karinės pajėgos smogia Sirijos reguliariai kariuomenei, taip nubraukdamos visas abiejų valstybių svarbiausių diplomatų pastangas, rodo, jog Amerikoje „dešinė vargiai bežino, ką daro kairė.“

Tačiau abu jie nepasako visos tiesos ir tuo nori ar nenori tampa panašūs. Nors asmeninės vadovų savybės tam tikrais atvejais, kai situacijos reikalauja prisiimti sprendimų atsakomybę, turi didelę reikšmę, bet tikrai jie yra priklausomi nuo daugelio neviešų tiesioginių ir netiesioginių įtakų, kurios lemia jų veiksmus, viešai įvardijamus kaip „šalių interesai“. Ir nors abiejų valstybių nebeskiria ideologinių ar skirtingų ekonominių – politinių sistemų užtvaros, jos vėl – priešiškose „barikadų“ pusėse.

Deja, bet tai nieko bendro neturi su demokratija ar autokratija, su žmogaus teisėmis ar laisvėmis. Viskas – daug sudėtingiau. Tai lemia taip vadinamo valstybės „elito“, o paprasčiau tariant, kapitalo valdančiųjų siekiai bei tikslai, tuo labiau, kad tas „elitas“ nėras vieningas ir veikia kaip globalioje erdvėje konkuruojančios jėgos.

Senasis, Vakaruose įsikūręs ir realiai Vakarų pasaulį sukūręs, turi vienokius ir daug platesnius tikslus, o posovietinėje erdvėje naujai iškeptas – savus. Pastarojo tikslas – pasiekti pripažinimo ir būti „globalaus pyrago dalybų lygiaverčiais dalyviais“, o tai neatitinka senojo pasaulio valdančiųjų ateities vizijos.

Nuo „pasaulio sukūrimo“, nepaisant milžiniško žmonijos civilizacijos šuolio, istoriniuose procesuose pakitusių valdymo instrumentų, vis vien paskutiniu galios instrumentu išlieka jėga, todėl nereikia stebėtis, kad tiesioginiai ar netiesioginiai kariniai susidūrimai įsiplieskia iš naujo viename ar kitame regione, o atskirais atvejais, ypač sudėtingais laikais, būtent tokie yra dabar, susidūrimas vėl gali virsti visuotine katastrofa. Kol egzistuoja konkurencija, išvengti karų niekam nepavyko ir nepavyks. Kas tos konkuruojančios jėgos?

Kas valdo?

Pamenate, jau kartą minėjau apie prieš keletą metų Šveicarijos instituto, kuriame per visus jo egzistavimo dešimtmečius išaugo net 22 Nobelio premijos laureatai, atliktą milžinišką tyrimą – bandymą išsiaiškinti, kas iš tikrųjų valdo Vakarų pasaulį, o tuo pačiu įtakoja ir visų likusių civilizacijų likimus? Mokslininkai iš 37 milijonų įvairiose valstybėse veikiančių kompanijų išskyrė 1318, kurioms realiai atitenka 60 procentų visos globalios apyvartos pajamų. Iš jų vėliau išryškėjo 147, kurioms atitenka didžiausia pyrago dalis – 40 procentų.

Tai – ne kažkokie slapti dariniai. Jos visos viešumoje. Jos visos žinomos, bet apie jas ne kasdien surasi kokios nors informacijos sisteminėje žiniasklaidoje. Paprastai informacinėje erdvėje veikia valstybių politikai, politiniai dariniai, atskiri klanai, dar retkarčiais bankai ar atskiri „iškilūs“ jų atstovai, užsiimantys filantropija ir panašiai. Apie galingas korporacijas ar kompanijas, kurioms seniai valstybių sienos nebeturi jokios reikšmės, plačiai nekalbama.

Ar dažnai ką nors perskaitysite įprastoje sisteminėje informacijoje, sakysim, apie Franklin Rescources, Commerzbank AG, Credit Suisse, Deutsche Bank AG, UBS AG, T.Rowe Price, Lehman Brothers, Bear Steains, Goldman Sachs, State Street Corp, Bank of America Corf,Citigroup, Morgan Stenly, AXA, Barcklays PLG, JPMorgan …..? Tai – tik menka dalelytė, tik 15 iš 147.

Taip, apie kai kuriuos dažniau rašoma. Apie JP Morgan, Goldman Sachs ar Citigroup ir dar kelis bankus, milžiniškas draudimo kompanijas dauguma girdėjome, o apie kitus? Kuo jie užsiima ir ką jie veikia? Pagaliau, ar eilinis planetos gyventojas pasiryžęs laužyti sau galvą dėl to, ko realiai neįmanoma sužinoti ar dar labiau suprasti? Tikrai ne. Jį slegia kasdieniniai rūpesčiai ir jis nekelia sau klausimo, kas ir kaip jį valdo. Jam sako, kad jis laisvas ir jis tuo tiki. Jam sakoma, kad tik nuo jo priklauso jo paties likimas ir jis tuo tiki. Jam sakoma, kad jis gyvena „išvystytos demokratijos“ laikais, kuriuose pats savo balsu gali nulemti savo ir net savo kaimyno likimą, ir jis tuo tiki. Iš tikrųjų šios milžiniškos korporacijos jį valdo, jis joms tarnauja, neišvengiamai atiduodamas savo rankomis ar galva sukurto produkto dalį ir tuo nuolat jas stiprindamas bei augindamas.

Už tų pavadinimų slepiasi realūs žmonės, realios šeimos, tarpusavyje persipynusios giminystės ryšiais ir sudarančios vieną globalios valdžios viršūnę. Jų, skaičiuojant aritmetiškai, ne daugiau kaip 47 – 50 šeimų ir tai – tik „vandens lašelis“ gigantiškoje žmonijos jūroje, tačiau būtent jie veikiančioje globalioje finansinėje sistemoje atlieka pagrindinių režisierių pareigas.

Daugumos tokių giminių šaknys siekia tolimą istorinę praeitį. Dauguma jų protėvių – aristokratinės kilmės, o tie, kurie nepriklausė šiai klasei, bet vienais ar kitais būdais susikrovė ganėtinai didelį kapitalą, į jas buvo priimti vedybų būdu arba ypač nuoširdžios ir ilgos ištikimybės demonstravimo keliu (Rotšildai, Rokfeleriai ir kt.).

54 iš šių 147 transnacionalinių kompanijų registruotos JAV, 49 – Didžiojoje Britanijoje. Likusios išsimėčiusios Prancūzijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Japonijoje, Olandijoje, Italijoje. Yra net S.Arabijoje. Dauguma šių kompanijų – finansinės institucijos (bankai, investiciniai fondai ir kt.). Suprantama, tai – joks atsitiktinumas. Finansai – šių dienų pagrindinis pasaulio valdymo ir užvaldymo instrumentas. Kodėl?

Didžiojo globalizmo projekto pradžia – XVII amžiaus pabaiga

Pirmiausia privalome įsisąmoninti, kad tai ne vakardienos ir ne užvakar sukurta sistema. Ji buvo kuriama šimtmečiais, kol evoliucionavo į dabartinę. Jos ištakas šios srities istorikai skelbia randantys senovės Babilone, nors vieningos nuomonės tikrai nėra. Neverta dėl to ginčytis.

Didžiausia šios sistemos pamatinė vertybė, kuri privalo būti saugoma aršiau nei akies vyzdys, – privati nuosavybė. Pagrindinis instrumentas nuosavybei gausinti – skolinimas už procentus ir užstatą.

Praleiskime šio instrumento vystymosi istoriją. Verta pasakyti tik tiek, kad pradžioje tai buvo atskirų individų, vėliau jų junginių verslas, kol XVII amžiaus pabaigoje jis visiškai įteisinamas vienoje iš Europos valstybių. Įteisinamas bendru valdžią turinčių ir finansinį kapitalą valdančių ilgalaikiu susitarimu. Moksliškai tariant, įvyksta valdžios ir kapitalo susiliejimas. Be šito niekada ir jokiais būdais nebūtų sukurta dabartyje veikianti finansinė valdžios piramidė. Tada prasidėjo didysis globalizmo projekto žygis.

Kad ir kaip būtų keista, bet toje tarpusavyje susigiminavusioje globalaus kapitalo viršūnėje niekad nebuvo ramu, ten, kaip kokiame milžiniškame dvare ar karališkuose rūmuose, nuolat vyksta rietenos, stumdymasis, nevengiama intrigų ir net susidorojimų. Norint šito išvengti ar sumažinti laikas nuo laiko atsinaujinančią įtampą, privalu sėsti už stalo ir tartis arba kariauti.

Kai viešumoje imama kalbėti apie kokius nors slaptus ar pusiau slaptus elitinius klubus, kai diskutuojama apie masonus, įvairiausias ložes ir panašiai, kiek išprusęs, bet liberalia ar kitokia ideologija įtikėjęs vakarietiškasis demokratas ima aršiai prieštarauti, visa tai pavadindamas konspirologija ar sąmokslo teorijomis.

Sutinku, apie tai daug prikurta mitų ir legendų, bet niekas negali paneigti jų egzistavimo. Ar kas nors ims prieštarauti, kad ir šiandien tebeveikia 1954 metais įkurtas Bilbergo klubas, 1968 metais atsiradęs Romos klubas ar 1973 metais Rokfelerių ir Bzežinskio inicijuotas Trišalės komisijos darinys?

Romos klubas skelbiasi esanti visuomeninė organizacija, kurios tikslas – „veikti kaip visiškai nepriklausomam nuo politinių, ideologinių ir verslo interesų pasauliniam pasikeitimų katalizatoriui“.

Trišalė komisija – privati organizacija, kurios tikslas – skatinti Europos, Japonijos ir Š.Amerikos bendradarbiavimą, sprendžiant bendras problemas.

Panašiomis problemomis sakosi užsiimantis ir Bilbergo klubas, tačiau visų jų veikloje dalyvauja išskirtiniai asmenys, turintys neginčytiną įtaką pasaulio vystymuisi.

Pavyzdžiui, Bilbergo klubo nariais yra B. Klintonas (buvęs JAV Prezidentas), T. Bleiras (buvęs D.Britanijos Premjeras), Ispanijos karalius Karlas 1-asis ir jo žmona Sofija, Beatričė (buvusi Nyderlandų karalienė), V. Žiskar de Esten (buvęs Prancūzijos Prezidentas ir vyriausias ES Konstitucijos redaktorius), H. Kissendžeris (buvęs JAV valstybės sekretorius ir vienas garsiausių geopolitikos meistrų), D. Rokfeleris, N. Rokfeleris, Z. Bzežinskis, A. Grinspenas (buvęs FRS vadovas), K. Rais (buvusi JAV valstybės sekretorė), P. Vulfovec ir kt.

Dar kartą perskaičius šias pavardes tampa aišku, kodėl jos šiandien nebeslepiamos. Visi jie – buvę, o kas iš dabartinių realiai veikiančių dalyvauja vieno ar kito klubo veikloje – galima tik nuspėti.

Visos šitos organizacijos realiai jau nebėra slaptos, nes jos išviešintos ir daugiau vaidina nukreipiamąjį vaidmenį nuo kitų. Ar daug mes žinome apie Bohemian Grove, Concil on Forcing Relations, Propoganda Due(P2), Black International, Opus Dei, Chithom House……?

Būtina atkreipti dėmesį į minėtų trijų įkūrimo metus: 1954, 1968, 1973. O kuo tie metai pažymėti? 1953 m. miršta J. Stalinas, kurio pasitraukimas nedelsiant iššaukia pasipriešinimo bangą ir jau 1954 metais prasideda sukilimas Vengrijoje. 1968 metais Čikagoje nužudomas Martynas Liuteris Kingas ir tai sukelia nematytą riaušių bangą JAV, panašiai vyksta Prancūzijoje, kur studentų riaušės priverčia atsistatydinti vieną iškiliausių prancūzų iš Prezidento posto Šarli de Goli. 1973 metai pažymėti grubiu kariniu perversmu Čilėje, kuriame nužudomas teisėtas Prezidentas, o pačiose JAV Prezidentas Niksonas priverstas atsistatydinti dėl Votergeito, užleisdamas pareigas Dž.Fordui.

Beje, šis atsistatydinimas iki šiol neduoda ramybės amerikiečių tyrinėtojams, nes labai jau viskas panašu į sąmokslą. Prieš tuos įvykius JAV Kongresas priima Konstitucinę pataisą, kuri skelbia, kad atsiradus būtinumui veikiančiam viceprezidentui perimti Prezidento pareigas, jis savo dekretu skiria naują viceprezidentą. Būtent tokiu būdu į šį postą pateko Rokfelerių šeimos atstovas N. Rokfeleris…

Neabejotinai už visų šitų minėtų metų įvykių slepiasi stambaus kapitalo nesutarimai. Kas gali paneigti, jog 1971 metais JAV Prezidento Niksono sprendimas nebesieti dolerio su auksu, kas praktiškai reiškė Breton Vudso 1944 metų susitarimo panaikinimą, skaudžiai smogė tai kapitalo daliai, kurios verslas – prekyba auksu bei kitais brangiaisias metalais ar brangakmeniais? O tuo nuo seno užsiiminėjo Rotšildų klanas. Ar galėjo šis galingas klanas užsakyti M.L.Kingo, žinodamas, kad toks įvykis neišvengiamai sukels milžiniškus neramumus JAV, nužudymą? Galėjo. Ar šis klanas galėjo nubausti Niksoną, skatindamas taip vadinamos Votergeitos bylos tyrimą? Galėjo. Kaip į tai atsakė Rokfeleriai, kurie Ameriką laiko savo verslo dalimi? Jie paskatino reikiamų valstybių vadovybę A.Rytuose pradėti karinę operaciją prieš Izraelį, kad S.Arabija, apkaltindama Vakarus parama žydams, galėtų beveik keturgubai pakelti pasaulines naftos kainas. Šitai žiauriai smogė Vakarų Europos ekonomikai ir privertė 1978 metais pasirašyti taip vadinamą Jamaikos finansinį susitarimą, pagal kurį visa pasaulio nafta ir kiti resursais prekiaujame tik už dolerius.

Panašiai būtų galima apibūdinti ir ankstesnius minėtus metus. Būtent tais metais išryškėję nesutarimai paskatino ieškoti naujų „aikštelių“ susitikimams ir susitarimams. Todėl minėti klubai veikia iki šiol, nors galimai jau kaip priedanga.

Visos šios „visuomeninės organizacijos“, o iš tikrųjų elitinių pasitarimų, planavimų, susitarimų ir susiderėjimų vietos, veikia kaip viršnacionaliniai dariniai, kurie įtakoja visą Vakarų ir ne tik Vakarų viešą politinį judėjimą. Įtakoja, nes jų rankose kapitalas. Gigantiškas kapitalas, bet apie tai jau kitoje dalyje.

Anarchija ar mirtina kova tarp „Rotšildų“ ir „Rokfelerių“? (1)

Komentarai

 

 

 
 1. reikia paprašyti Trumpo,kad paskolintų teisėją-Linčą savaitei kitai,bus padžiauti ir Indecenzūraieco, ir Wiljamso, ir Snoro, ir Vekso aferų autoriai…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Pakartosiu :) ..Suprantu kad tai nuomonė žmogaus kuris šeip matyt niekada nėra bandęs ar pabandęs to apie ka kalba . Pabandyti įsivaizduoti nėra blogai , bent jau dėl to kad tai pirmas žingsnis į supratimą apie kalbame, ..kas jei ne mūsų fantazija (įsivaizdavimas) nutiesia pirmus tiltus link to siekio pažinti , toliau seka norai , siekiai ,viltys …nerimas .  Socialiai atsakingas verslas tai veikla per kuria visos visuomenės grupės , dalyvaudamos jame , randa ta susitarimą iš kurio gaunamas tas stabilumas …kurio reikia bendram augimui ..Socialinė rūpyba ..galima bet ji nėra natūrali verslui kaip tokia. Atskiros vis. grupės paprastai reiškia ir atskirus žmones ir jų charakterio bruožus su trukumais ..kurie pasireiškia kai nepasiekiamas bendras susitarimas tarp atskiru visuomenės grupių . Verslas pats savaime ugdo žmogaus sąmoningumą tai visuomenei taip kaip nuo jos bendrai ir priklauso to verslo sėkmė . Todėl man socialiai atsakingas verslas tai pirmiau kalbantis ir ieškantis bendro sprendimo verslas , o ne kažkokia boba dalinanti dikai agurkus ..Nesakau kad to negali būti ,..bet tam yra kitas apibudinimas .Valstybė gali reguliuoti tik labai išsiryškinusius to nesusikalbėjimo bruožus ..bet ji nepajėgi tam nustatyti taisykles . Kaip įstatymu gali nustatyti tai kas apibrėžiama tik asmenine iniciatyva ..kuri kyla iš žmogaus sąmoningumo. Ar sąžiningumas pamatuojamas kažkokiais didžiais ? nemanau . Taip ir versle , valdžioje ..pagrindai bus sudėti ne veikloje o tos veiklos pamate , visuomenėje .Todėl pokyčius reikia nukreipti būtent ten ..

  Thumb up 0 Thumb down 3

 3. Stasy,tai,ką tu išdėstei – jau ne nuomonė,bet pasaulėžiūra,kuri,atvirai sakant,maža ką turi su realybe.Aš tai vadinu demagogija,bet aš galiu ir klysti.Visoje toje tiradoje yra viena labai silpna vieta;
  “Verslas ne partija ir ne visuomenės sluoksnis….verslas,tai veiklos rūšis,kuri konkretaus žmogaus veiklos dėka suneša tamstoms mokesčiams uždirbtus pinigus…..”
  Yra keletas filosofinių požiūrių į aplinką.Vienas jų būtent tas,kad verslas sukuria,suneša,išlaiko ir panašiai.Toks absoliučiai niekam nepriklausantis reiškinys,kuris nuoširdžiai rūpinasi visais savo kaimynais ir net nepažystamais.Toliau šis požiūris išplėtotas į laisvos rinkos teoriją….
  Bėda ta,Stasy,kad visa tai – svaičiojimai.Ir turėtum tai suprasti,nes iš pirmo žvilgsnio neatrodai esantis kvailas.
  Verslą,plačia prasme, galima vadinti veiklos rūšimi,bet jis nėra ir niekada nebuvo savarankiška bei nepriklausoma visuomeninio gyvenimo funkcija.Jis tokia negali būti iš prigimties,nes remiasi samdomu darbu.Būtent todėl jis yra tas instrumentas, kurio pagalba kuriama viena ar kita visuomeninė struktūra.Ir šiuo atveju būtų galima sutikti su tavimi,kad verslas neišvengiamai turėtų būti socialiai atsakingas.Tačiau jis nėra savarankiškas,jis paklūsta žmogiškam individui,o šio užduotis nėra socialinis atsakingumas,o kapitalo kaupimas,kuris skatina ne socialinį atsakingumą,o valdžios siekį.Ir šitas valdžios siekis tiesiogiai proporcingas valdomam kapitalui.
  Tokia yra ta tikrovė,todėl valstybės užduotis turėtų būti ne vien padėti verslo vystimuisi,bet apriboti jo kaupimą vienose rankose,bei siekti balanso tarp įvairiausių visuomenės sluoksnių.Verslas niekada nebuvo ir nėra gyvenimo būdas,jis instrumentas,kuris padalina visuomenę į socialinius sluoksnius. Ubagas,kaip ir milijardierius – šiuo instrumentu sukurtas reiškinys.Tik vienas,pagal primestą požiūrį – visuomenės atmata,o kitas – “valdžios ir teisingumo įsikūnijimas.”Abu požiūriai – neteisingi.
  Taip,sutinku,verslas yra skirtingas,kaip ir jį valdantys žmonės,bet nė vienas socialinį teisingumą pripažįstantis verlininkas niekada neturėjo ir neturi milijardų.Tuo labiau trilijonų.

  Thumb up 6 Thumb down 0

  • Bandai iveikti neiveikiama. Kad ir ka tu besakytum, tokie stasiai paskandins demagogijos ir lozungu juroj.

   Thumb up 3 Thumb down 0

 4. Birutei : Išskirsiu kelis tamstos teiginius kuriais spekuliuojate savaip :
  1. cit.“ 800 tūkstančių lietuvių,matyt,to nesuprato,nes evakavosi iš tėvynės“ rinkimai baigėsi vartykite statistika iš naujo..rasite joje kitas priežastis ..beje Lenkija per ta pati laikotarpį prarado tarp 15-20 pr. savo gyv. Vieni tai vadina evakuacija kiti laisvo judėjimo galimybe.
  2. cit.“ Daugiau kaip 200 tūkstančių bedarbių,dalis kurių gauna paramą iš valstybės(iš valstybės,bet ne verslo sukurtų socialinių rūpybos struktūrų)to taip pat nesupras“ ..verslas ne partija ir ne visuomenės sluoksnis ..verslas tai veiklos rūšis kuri konkretaus žmogaus veiklos dėka suneša tamstoms mokesčiams uždirbtus pinigus ir niekados nesidairo atgal, priešingai nei elgiasi tie kurie savęs jau negali išlaikyti . Nėra skirtumo ar tai paslauga ar tai gamyba …visa tai įmanoma tik konkretaus žmogaus pastangu dėka …kurios ir kuria ta socialine aplinka. Mažos pajamos ? blefas ..apsidairykite kaip žmonės gyvena . Lietuva per tuos kelis metus po euro įvedimo net kelis kartus pabrangino ir taip brangias savo pačios teikiamas vidaus paslaugas ..tuo tarpu kai ju kainos pas kaimynus liko tokios pat. Noras Europietiškai gyventi dabar ir iš karto vėl veda Lietuva į 2009 ..tai iššaukia matoma padidėjusia socialine nelygybe ..bet tai ne verslas .. taip kaip jam netaikomas žodis tvarus …greičiau sprogus .
  3. cit.“Jei 30 procentų mokesčių,kuriuos darbadavys sumoka už dirbantyjį SODRAi,tai šis veiksmas – priverstinis.Jei tokios prievolės nebūtų,tai, garantuoju,nė vienas verslas šito nedarytų“ atsakingumas ugdomas pradedant atsakomybe už save ..kiek tu darbuotoju mokėtų tuos 30 pr.sodrai ..jei juos darbdavys mokėtu tiesiai jam? Mokėtu tie kas šiandiena naudojasi sekančia pensijų kaupimo pakopa ..o tai labai nedidelė dalis . Buvo publikuotas str. apie mūsų pačiu gebėjimą atsidėti juodai dienai privaloma suma pasiskaitykite ..tai daug ka paaiškina .
  4. cit.“ Gal galėtum paaiškinti kaip čia gaunasi,kad autoriaus minimos šeimos ar tos garsiosio firmos kasmet tampa vis turtingesnėmis,o visa likusi žmonija nuosekliai klimpsta skolose“ kuo daugiau ir greičiau uždirbame tuo tie pinigai greičiau nuvertėja .. išpustu vertybių skalė išpučia ir esmines žmogaus supratimo apie jas dalį .. turtas tai priklausomybė nuo jo o ne atvirkščiai .Kodėl liberalioje Europoje tiek daug žmonių kurie nesirūpina sekančia diena ..gal dėl to kad ji (sekanti diena) jau nėra savaime problema ..? ir kur visa tai mus nuves ..
  5. cit.“ Ir dar,gal atsakysi kam vienai ar kitai šeimai trilijoninės vertės turtas?Ar tokia šeima tikrai gyvena pagal visuotinas demokratijos taisykles,ar jos gyvenimas – atskiras paraleninis pasaulis,kuriame nei man,nei tau vietos nėra ir niekados nebus,net jei tu būtum ypač sekmingas verslininkas“ verslas tai gyvenimo būdas , kaip ubago, politiko, vagies ar sukčiaus .. ar kito šalies piliečio veikla ..kuria renkamės patys ir tik patys ..siekiu iš to dar ir pragyventi .Trilijoninės vertės turtas toks pat jautrus kaip ir tas porcelianas drebančiose senolio rankose. Šiandiena jis yra o rytoj gal jo ir nebereikia ..Didelis verslas jau neįmanomas be socialiai atsakingos vidaus elgsenos visuomenėje .Tai tapo dalimi to verslo . Skiriasi tik kaip vertiname tas jo pastangas ..Čia kaip ir su ta demokratija ..valdžia tik visuomenės atspindys …norį pokyčiu versle keisk visuomenės požiūrį į jį.

  Thumb up 0 Thumb down 3

  • 1. cit.“ 800 tūkstančių lietuvių,matyt,to nesuprato,nes evakavosi iš tėvynės“ rinkimai baigėsi vartykite statistika iš naujo..rasite joje kitas priežastis ..beje Lenkija per ta pati laikotarpį prarado tarp 15-20 pr. savo gyv.
   ————————————————-
   puikus paaiskinimas, kodel is lietuvos isbego ir bega zmones: nes bega ir is lenkijos !!!!!!
   vagiu filosofija: kiti vagia, tai kodel man nevogti.
   kitos stasio trydos net komentuot neverta: lozungai, sukiai, transparantai…

   Thumb up 2 Thumb down 0

   • Birutei ..Suprantu kad tai nuomonė žmogaus kuris šeip matyt niekada nėra bandęs ar pabandęs to apie ką kalba . Pabandyti įsivaizduoti nėra blogai , bent jau dėl to kad tai pirmas žingsnis į supratimą apie kalbame, ..kas jei ne mūsų fantazija (įsivaizdavimas) nutiesia pirmus tiltus link to siekio pažinti , toliau seka norai , siekiai ,viltys …nerimas .  Socialiai atsakingas verslas tai veikla per kuria visos visuomenės grupės , dalyvaudamos jame , randa ta susitarimą iš kurio gaunamas tas stabilumas …kurio reikia bendram augimui ..Socialinė rūpyba ..galima bet ji nėra natūrali verslui kaip tokia. Atskiros vis. grupės paprastai reiškia ir atskirus žmones ir jų charakterio bruožus su trukumais ..kurie pasireiškia kai nepasiekiamas bendras susitarimas tarp atskiru visuomenės grupių . Verslas pats savaime ugdo žmogaus sąmoningumą tai visuomenei taip kaip nuo jos bendrai ir priklauso to verslo sėkmė . Todėl man socialiai atsakingas verslas tai pirmiau kalbantis ir ieškantis bendro sprendimo verslas , o ne kažkokia boba dalinanti dikai agurkus ..Nesakau kad to negali būti ,..bet tam yra kitas apibūdinimas .Valstybė gali reguliuoti tik labai išsiryškinusius to nesusikalbėjimo bruožus ..bet ji nepajėgi tam nustatyti taisykles . Kaip įstatymu gali nustatyti tai kas apibrėžiama tik asmenine iniciatyva ..kuri kyla iš žmogaus sąmoningumo. Ar sąžiningumas pamatuojamas kažkokiais didžiais ? nemanau . Taip ir versle , valdžioje ..pagrindai bus sudėti ne veikloje o tos veiklos pamate , visuomenėje .Todėl pokyčius reikia nukreipti būtent ten ..

    Thumb up 0 Thumb down 2

   • Kaip gali žmogus rūpintis rytdiena, kai atlyginimo užtenka tik susimokėti komunalinius mokesčius ir trupučiui duonos, skrandžiui užkišti. O jeigu žmogus dar turi vaikų? Žinoma, ponas durniau Stasy, sakysi neturi pinigų, neturėk vaikų, bet tie vaikai uždirba pinigus pensijoms savo tėvams. Jei jų nebus, tai lietuvis nenumirs per amžius vien dėl tos priežasties, kad neturės pinigų laidotuvėms. Visame pasaulyje dirbantis žmogus gali pragyventi iš atlyginimo, bet tik ne Lietuvoje. Pas mus “verslininkai” patapo milijardieriais per 25 metus, kai pasaulyje tai užtruko kelis šimtmečius. Plėšikiškas kapitalizmas, tai yra nežmoniškas žmonių išnaudojimas, primenantis vergovės laikus, yra ne socialiai atsakingas verslas, o atviras žmonių plėšimas.

    Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Stasy,nesiruošiau su pačiu veltis į tolimesnę diskusiją,bet tamstos teiginys:”verslas turi būti socialiai atsakingas” ir “sekmingas verslas tai pirmiausia socialiai atsakingas verslas…..”ir t.t.Ar Tikrai?Ar tikrai verslas socialiai atsakingas?Ar jis,pagal patį,toks turi būti,ar jis toks jau yra?Jei jis yra,tai 800 tūkstančių lietuvių,matyt,to nesuprato,nes evakavosi iš tėvynės.Daugiau kaip 200 tūkstančių bedarbių,dalis kurių gauna paramą iš valstybės(iš valstybės,bet ne verslo sukurtų socialinių rūpybos struktūrų)to taip pat nesupras.Vargiai tam pritars ir tas pusė milijono,kurie dirba už minimumą.Jei didžia dalimi pasižvalgytumę po tą visuomeninį sluoksnį,kuris gauna atlygio vidurkį,tai daugiau kaip 80 procentų šių žmonių dirba negamybinėse firmose arba yra tarnautojų tarpe.95 procentai to nedidelio,ypač turtingo visuomeninio sluoksnio,kurie gauna didžiulius atlygius ar dividentus, atstovauja finansinėms,konsultacinėms ar dar kažkokioms,su realia gamyba apsoliučiai nesusietoms,įmonėms ir įstaigoms.
  Ar savo superperteklinių lėšų retkartinis numetimas vienai ar kitai paramos reikalaujančiai šeimai yra socialinis atsakingumas,tai prašau atleisti,apsieisim be tokio.Jei 30 procentų mokesčių,kuriuos darbadavys sumoka už dirbantyjį SODRAi,tai šis veiksmas – priverstinis.Jei tokios prievolės nebūtų,tai, garantuoju,nė vienas verslas šito nedarytų.Verslo socialinį atsakingumą labai gerai parodo auganti valstybės skola.
  Suprantu,Stasy,tau atrodo kitaip arba tiesiog bandai neigti tai,kas akivaizdu ir faktiškai neturėtų būti ginčyjama.
  Gal galėtum paaiškinti kaip čia gaunasi,kad autoriaus minimos šeimos ar tos garsiosio firmos kasmet tampa vis turtingesnėmis,o visa likusi žmonija nuosekliai klimpsta skolose?Neigti to nereikia,nes apie viduriniosios klasės smukimą kalba absoliuti dauguma garsiausių pasaulio ekonomistų.Gal jie apsirinka?Tikriausiai.
  Ir dar,gal atsakysi kam vienai ar kitai šeimai trilijoninės vertės turtas?Ar tokia šeima tikrai gyvena pagal visuotinas demokratijos taisykles,ar jos gyvenimas – atskiras paraleninis pasaulis,kuriame nei man,nei tau vietos nėra ir niekados nebus,net jei tu būtum ypač sekmingas verslininkas?Jų akyse tu net su savo milijonais ar milijardais – niekas.Jie nesijaučia socialia atsakingais už tavo ar mano šeimas ar gimines.Jie – viršūnė,o viršūnei absoliučiai nesvarbu Jonas ar Petras,Džonas ar Ivanas.Jai svarbu – valdžia,kurios nereikia užkariauti jėga,ją galima nupirkti.

  Thumb up 11 Thumb down 0

 6. Stasy,nesuprantu ar tu tikrai toks kvailas,ar tik apsimeti?Ar autorius ką nors turi prieš verslą?Aš nerandu tokių teiginių.Kalba apie tuos,kurie savo rankose laiko trilijonų vertės turtus ir tuo būdu negali neįtakoti visų mūsų likimus.Kalba ne apie kažkokius samokslus ar konspiralogines teorijas,kalba apie tikrovėje veikiantį pasaulį,kuriame ir tu,ir tavo verslas,jei toks tikrai yra,- mažmožis,apie kurį neverta ir diskutuoti.O tavo paties pasiekta gerovė matuojama anų sukurtais matais,kurie aniems – tik instrumentas,kaip rašo autorius,o tau – įsivaizduojamas turtas(pinigai).
  Makroekonomika veikia kitais pricipais ir tai kas tavo įprastiniame versle gali būti naudinga,makroekonomikoje atneš žalą.Pavyzdys – kainų mažėjimas. Vartotojui – rojus,o valstybei ir pasaulio finansinei sistemai – peilis.
  Baik pliurpęs nesamones ir nevaidink ypač didelio žinovo,nes per tai dažnai išrodai didžiausiu kvailiu.

  Thumb up 14 Thumb down 0

  • Birutei ..Man sunku spręsti kiek pati nusimanote , jei jau vertinate ..bet tai matyt daugiau tamstos problema nei mano ,.. turėti savo nuomone Jums niekas netrukdo ,..netrukdo ir Mikalauskui :) o gristi ja reiktu ne Lietuviška ar Rusiška propaganda . Pripūsti čia sąmokslo dūmu nėra sunku , jei remtis tuo kas demokratija matuojama ..bet gyvenimas juk diktuoja ir kitas realijas ..sėkmingas Verslas turi būti socialiai atsakingas, o kuo jis didesnis tuo ta našta atitinkamai turi didėti ..ir skaidrėti . Taip kaip autorius rašydamas čia neturi tam tikslo gilintis tai jam iš turimos informacijos pavyksta išrankioti tik tas pupeles kuriu privalgius galima gadinti orą ir nieko kito daugiau . Pasikartosiu sėkmingas verslas tai pirmiau socialiai atsakingas verslas , kuo jis didelis tuo didesnė atsakomybės našta jam tenka ir tik nuo visuomenės kurioje jis veikia priklauso kiek ta tezė yra reikšminga . Ir dar svarbi ne įtaka kuria daro tie dideli pinigai o kaip tuos didelius pinigus mes ju neturintis vertiname ..ne viskas perkama ir parduodama ..ši Mikalausko tezė klaidinga .

   Thumb up 1 Thumb down 9

 7. Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:

  plus.google.com/104930148289526971655/posts

  Thumb up 2 Thumb down 2

 8. JAV ginklams išleidžia apie 700 milijardų, NATO panašią sumą, Rusija ginkluotei skiria 60 milijardų tai yra 23 kartus mažiau, negu “taikinga” JAV ir ES.
  Prieš ketvirtį amžiaus viena sąjunga įsirengė Zoknių aerodromą ir kitus karinius poligonus ir susivežė savo techniką ir kasdien varė apie “supuvusį kapitalizmą”, o dabar jų vietą užsiėmė kita sąjunga, tik dabar jau nestatė, o ant gatavo susivežė, ir mums dar panešiotą laužą pobrangiai iškišusi.
  Prieš ketvirtį amžiaus vienoje sąjungoje buvome pirmi, dabar kitoje sąjungoje paskutiniai :)
  Taikingos šalies “laimėjimai “:
  Grenada, 1983 metai. Be SNO sankcijų.
  Panama, 1989 metai. Be SNO sankcijų.
  Libija, 1986 metai. Karinė operacija be SNO sankcijų.
  Jugoslavija, 1995 metai. Karinė NATO operacija be SNO sankcijų.
  Jugoslavija, 1999 metai. NATO intervencija be SNO sankcijų.
  Afganistanas, 2001 metai – iki šių dienų. NATO intervencija be SNO sankcijų.
  Irakas, 2003 metai. JAV ir kai kurių sąjungininkių intervencija be SNO sankcijų.
  Sirijoje intervencija be SNO sankcijų.

  Thumb up 19 Thumb down 1

 9. Anarchija ar mirtina kova tarp „Rotšildų“ ir „Rokfelerių“? (2)

  Dal ūkazanija čto prislali (3) i po bolše.

  Thumb up 1 Thumb down 17

 10. “Rinkimai” į Seimą nedera su Lietuvos konstitucija.
  Sąrašiniai seimūnai, lauk iš Seimo!
  ***
  Sąrašas sąrašinių:
  IRINA ROZOVA,
  VANDA KRAVČIONOK,
  JAROSLAV NARKEVIČ,
  ZBIGNEV JEDINSKIJ,
  MICHAL MACKEVIČ,
  AUŠRINĖ ARMONAITĖ,
  GINTARAS STEPONAVIČIUS,
  VIRGILIJUS ALEKNA,
  SIMONAS GENTVILAS,
  KĘSTUTIS GLAVECKAS,
  EUGENIJUS GENTVILAS,
  VIKTORIJA ČMILYTĖ-NIELSEN,
  ARŪNAS GELŪNAS,
  RIMANTĖ ŠALAŠEVIČIŪTĖ,
  RAMINTA POPOVIENĖ,
  GEDIMINAS KIRKILAS,
  ARTŪRAS SKARDŽIUS,
  IRENA ŠIAULIENĖ,
  RASA BUDBERGYTĖ,
  JULIUS SABATAUSKAS,
  JUOZAS OLEKAS,
  ALGIRDAS BUTKEVIČIUS,
  JUOZAS BERNATONIS,
  ALGIRDAS SYSAS,
  LINAS ANTANAS LINKEVIČIUS,
  ALGIMANTAS SALAMAKINAS,
  EUGENIJUS JOVAIŠA,
  JONAS JARUTIS,
  VIKTORAS RINKEVIČIUS,
  ASTA KUBILIENĖ,
  JUSTAS DŽIUGELIS,
  AGNĖ ŠIRINSKIENĖ,
  EGIDIJUS VAREIKIS,
  ARŪNAS GUMULIAUSKAS,
  VIRGINIJA VINGRIENĖ,
  ANDRIEJUS STANČIKAS,
  VYTAUTAS BAKAS,
  DOVILĖ ŠAKALIENĖ,
  TOMAS TOMILINAS,
  VIRGILIJUS PODERYS,
  VIDA AČIENĖ,
  RŪTA MILIŪTĖ,
  PETRAS NEVULIS,
  VYTAUTAS RASTENIS,
  STASYS JAKELIŪNAS,
  PETRAS GRAŽULIS,
  KĘSTUTIS PŪKAS,
  VYTAUTAS KAMBLEVIČIUS,
  JUOZAS IMBRASAS,
  RIMAS ANDRIKIS,
  RIMANTAS JONAS DAGYS,
  KAZYS STARKEVIČIUS,
  TADAS LANGAITIS,
  RADVILĖ MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ,
  ARVYDAS ANUŠAUSKAS,
  RASA JUKNEVIČIENĖ,
  STASYS ŠEDBARAS,
  JURGIS RAZMA,
  VYTAUTAS JUOZAPAITIS,
  ANDRIUS KUBILIUS,
  EMANUELIS ZINGERIS,
  IRENA DEGUTIENĖ,
  GINTARĖ SKAISTĖ,
  AGNĖ BILOTAITĖ,
  MANTAS ADOMĖNAS,
  KĘSTUTIS MASIULIS,
  AUDRONIUS AŽUBALIS,
  SERGEJUS JOVAIŠA,
  LAURYNAS KASČIŪNAS,
  ROKAS ŽILINSKAS.
  _____________________________
  Daugiau apie rinkimus į Seimą kurie nedera su konstitucija,
  panaudojant nuorodą

  ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo

  Thumb up 12 Thumb down 0

  • Neliesk mano Roko, neliesk
   Jo gaurų ant jo subinės.
   Neliesk mano damų neliesk
   Visų sarašinių seimūnų.

   Thumb up 0 Thumb down 2

 11. Grybauskaites ir Landsbergiu draugas Parsenka zadejo parduoti savo imones Rusijoj. Na ir siaip, atsisakyti verslo, kadangi juo negali uzsiimti pagal konstitucija ir istatymus.
  Pasak jo, tai pavede padaryti Rokfeleriams. Rokfeleriai prakaituoja jau pora metu ir niekaip nesugeba parduoti Parsenkos fabriko Lipecke ir kitu imoniu.
  Tai irodo, kad Rokfeleriams chana. O Parsenka turi visas teises nesilaikyti istatymu, spaudyti i konstitucija.
  Slava cherojams.

  Thumb up 13 Thumb down 3

  • Negaliu dar giliau ilisti.
   Joje gyvenu, is jos maitinuosi, per jos anga matau pasauli.
   Lisk pas mane ir kartu garbinsim musu seimininkus, stumsim suda ant rusu.

   Thumb up 9 Thumb down 3

 12. Kai reikia susikurti sau dar viena pasaka apie gerąjį karalių (demokratija) ir jo pikta pamote ( versla ) tinka dar ir ne tokie palyginimai ypač jei visa tai palydima skrajojančia fraze “o kas galėtu paneigti ?“ ..Mikalauskai ..ar tikrai, ieškant tiesos, būtina kiekviena tavo išsakyta kvailyste paneigti ? o gal vertėtu pačiam paieškoti labiau svaresniu argumentu ..tai nuomonei pagristi ? . Kiek gi galima spręsti apie pasauly žiūrint per Putino tvartelio langą ..ir viską matuoti tik ta negatyvia gaida .Apie politikus kaip ir apie žmones kalba ju darbai ..o tie darbai ir pats žinote ne Rusijos autokrato naudai ..Nėra ko lyginti ..yra tik tamstos noras rasti savo riestainio skyle ten kur jos nėra ..ir negali būti .‘Ne gerietis negali turėti merginos‘ ir tuo viskas pasakyta . Pasakos kuriamos tik apie pasakorius , bet ne apie tuos kurie yra linkę pasauliui kažką gero parodyti ..mes jau ta žinome ir praėjome :)

  Thumb up 2 Thumb down 16

  • Mielas kolega.
   Kaip visada, tu absoliuciai teisus. Absoliuciai. Ir visada.
   Saunu, kad remiesi musu Didziojo Ozio sukurtu smeiziku aukso fondo perlu – “ir kas galetu paneigti….” Taciau net nesivargini neigti sito prieso minciu, o tik grasiniesi, kad gali paneigti. Dar teisingiau, kad sito ruskiu tarno mintis vadini kvailystemis, pats budamas tikras skeltanagis: tai po nasemu, po konservatorsku.
   Viena pastaba. Prasom nemineti svento Tvartuko vardo greta prakeikto okupanto kraugerio Putino.
   Tvartukas – tai musu dvasiniu vertybiu isikunijimas, demokratijos lopsys ir edzios, nacionaline relikvija, kaip ir Adamsiaus Tapkes.
   Slava Tvartukui ir skeltanagiams jo cherojams.

   Thumb up 14 Thumb down 1

 13. Lietuvos valdantysis elitas daro viska,kad lietuvius paverstu “patrankų mėsa” USA rankose, o Lietuvos žemę plazdarmu NATO puolime prieš Rusiją.Kokiu tikslu veža ir veža tas karo mašinas į Lietuvą, perka visą šlamštą ?Visa kita nėra svarbu.

  Thumb up 20 Thumb down 4

  • per 4 klases tik tiek patriotizmo įkala ? Kodėl Kaliningradskaja oblastis vis veža. veža ir veža ??? Be galo, bekrašto ir be PROTO ???

   Gal nori būti taikiniu ???

   Thumb up 2 Thumb down 18

    • AŠ NIEKADA desantininko beretės nenešiosiu ant sprando, kad pasirodyti kiečiausiu ir išlipęs gatavas iš baseino per desantinyko šventes nedaužysiu kas papuola po ranka.

     Tegu jie gyvena ir žiūri bojeviką. Švarcnegerį ir rambo reikia paduoti į teismą – ir pakarti, už tai , kad russkei filmą pavertė savo užduotim .

     Maša, kogda stirala moji portianki ? v prošlom godiie ili v 1917 catom ?

     Thumb up 3 Thumb down 11

     • ne apie ta berete kalba,ot durniu laivas,net beretes nesugeba atskirti,asile,tai megztos beretes sinonimas,ar aisku,idjote

      Thumb up 2 Thumb down 1

   • Kas sukėlė arabų pavasarį Alžyre, Tunise, Libijoj, Egipte, Sirijoj, Jemene, Libane? Kas sukūrė ISIL teroristus Sirijoje?Kas finansavo Ukrainos Maidaną, sukūrė “Pedofilu Sektorių” Ukrainoje, sudegino žmones Odesoj?Kas legalizavo pedofiliją visose 50 JAV valstijų? Kas liepdamas Europai uždėti sankcijas Rusijai, paralyžavo Europos ir Rusijos ekonomikas?Kas paleido porą milijonų laukinių ant Europos? Gal V.Putinas ?

    Thumb up 13 Thumb down 1

 14. Čia tam,kuris autorių nuolat puola dėl kažkada statyto vaikams spektaklio:matai,bukausi,pastatyti spektaklį vaikams,kaip ir tokiems diedams kaip aš,reikia turėti galva.Mažų ir senu neapgausi ir jiems taip dabrtyje mėgstamų šou prprimityvų programų nepateiksi.
  Taigi,nereiktų jo peizavot.O dėl jo darbo…..,tai šventa dvasia gyvas nebūsi.Vadinasi,dirba.O kur ir kuo….tai Jano asmeninis reikalas.
  Straipsnis geras ir kaip visada vertas rimto dėmesio.

  Thumb up 10 Thumb down 2

  • Niekas jo kvailiu ir nelaiko, kol neaišku kas rašo. Kodėj jojo – tokio protingo niekur kitur nesimato viešumoje? Kodėl jis mums aiškina kas valdo pasaulį, o valdo tai turtingas amerikonas tas ir anas ir kelia karus, o vargšelis russkis net patarimo duoti negali… Nebent BOMBĄ.

   Prie ko čia bankai ir sorošai ? ar jie prekiauja ginklais ? Aš galvojau, kad jiems kaip tik reikia kuo daugiau GYVŲ klijentų …

   Vyska tipo NESISTEMINIS, ginantis vienintelę raudonąją sistemą.

   Todėl ir kandžioju, kad viskas pas jį raudonai suvelta. Straipsnis tik parodo, koks vaikučių režisierius yra VYCKA .

   Thumb up 1 Thumb down 8

 15. vaikučiams premjera ?

  P.s.: Įdomu, ar vyska turi kokį nors oficialų darbelį ?

  Thumb up 1 Thumb down 8

  • Įsikalk į galvą dabar ir visam.
   LR Konstitucija :
   22 straipsnis
   Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.
   Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami.
   Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą.
   Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.
   25 straipsnis
   Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
   Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.
   Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.
   Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.
   Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.

   Kai autorius panorės, tada ir išsakys kur dirba.Ar aišku debilėli ? Pripratę kaime gyventi bendrą gyvenimą, turi atsikvošėti, jei nenori nukentėti per ilgą liežuvį.

   Thumb up 5 Thumb down 1

   • negirdėti nei apie ru garlaivy, nei apie masiulį . Musiet abudu atskirai sieli na mel ( ru )

    -sorošas ir Lemono braveris-

    Thumb up 1 Thumb down 0

 16. Šiame kontekste Putino vadovaujama Rusjja iš tikrųjų yra pavojina Lietuvos valstybigumui. bet tas užduotis lietuviškame sektoriuje jie įyygdys būtent per “super patriotus”. O jeigu trumpai kas iš tikrūjų vyksta pasajyje, tai. Kinija iškilo per Rotšildus ir toliau įtakojama Rotšildų. Rusija, įvedus Putiną, su visu KGB ptencialu į žaidimą ir perėmus inicatyvą, šiame regione tapo jų torpeda. Krymo, kaip strategiškai įtakingo taško, pagalba periminėjama Turkija. Huseinas ir Kadafis , “pirmosos kregždutės” Rotildų įsigalėjime, bet jos buvo pamuštos, (aukso standartas). Atsakymas į tai, emigrantų krizė Europoje. Asandžas, Rotšildų kūrinys. Tiek Europa, tiek Amerika nėra vienareikšiškai Rokfelerių įtakoje, dėka demokrtijos barškučio, nors ir dominuojančioje. Kai žmonės samprotauja, jog Putinas įtakoja Trumpą, kelia šypseną, nors ir randamos sąsajos tarp jų aplinkos. Visoms valstbėms šiuose sūuriuose patarina laviruoti. Rusija, vadovaujama Putino, net nebandys laviruoti ir didžioji jos teritorijos dalis atiteks įsisavinimui kinų rakomis ir kojomis. Lietuva, jeigu
  nesugebės išeiti iš provokatorės vaidens,bus praryta kaip masalas.
  Aš bent jau taip matau įvykius pasaulyje ir arčiau mūsų.

  Thumb up 11 Thumb down 4

  • Mes visi Tvartuke zinome, kad ruskiai puola ir kad Rusija tuoj tuoj zlugs.
   Tu taip ir parasei, tik labai sauniai uzmaskavai daugybe zodziu, kaip ir as darau.
   Geros dienos.

   Thumb up 1 Thumb down 3

   • russkey net vardus ir klyčkas VAGIA. Męs pripratę . Škia

    -zadanija- tskants

    Thumb up 1 Thumb down 4

   • Tastelių minkšieji diskai tolau Putinų ir Grbaskaičių smėlio dėžės neneša. Tai ir pasilikt joje ir nežarstykit kur jums neneša.

    Thumb up 1 Thumb down 1

 17. As vis b galvoju kodel tik JAV rupinasi musu ir europos saugumu, tiekia ginklus, pastoviai skalambija apie Rusijos gresme. Kodel tokios didziules salys kaip Brazilija, Indija, Kinija ir kitos visiskai nesirupina musu saugumu ir ju rusai kazkaip nepuola ?.

  Thumb up 20 Thumb down 1

  • Aš manau, kad niekas nepuolė ir toliau niekas nepuls. Jav prasiskolinusi iki begalybės, dugne, pinigai įmontuoti į karinę techniką, kurią verkiant reikia parduoti, nes reikia pinigų pagaminti vis tobulesnę, naujesnę, kokybiškesnę.Va ir skalambija po svietą, kad puls, puls-ginkluokitės.Ginkluojamės ir mūsiškiai gali auksines šakutes pirkti ir JAV padedam-perkam ginklus.Nauda kaip matom-abipusė.Visas likęs pasaulis yra gąsdinamas, o javainiams tik to ir reikia.Putinas nepasiduoda ir neleidžia įsiviešpatauti javainiams, nesidalina savo šalies turtais, todėl ir blogas.O mes esame tik koridorius,poligonas per kurį NATO kareivių batai pasiekia jiems norimas teritorijas šalia Rusijos, mes esame tik žaislai.Atsibos, numes kaip Ukrainą …Negi nepradės Jav karą dėl mažos šalelės, nebūkit naivūs.Mūsų teritorija idealiai tinka tik provokuoti rusą.
   Kai tik LT valdžia “istojo” mus i NATO, tuoj pat Rusija paliko priešu. Juk iki to Rusija priešu nebuvo?

   Thumb up 10 Thumb down 1

   • Atsiprašau, klaida.

    Negi pradės…o parašyta neteisingai “negi nepradės”.

    Thumb up 1 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...