Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 4 Šeštadienis
 

Anapilin išėjo taip ir nesulaukęs istorinio teisingumo Medininkų byloje…

2014-07-23 00:01 | Laiškai | Komentarų (67)

Po 5  metus trukusios valingos kovos su vėžiu, mirė LR VRM pensininkas, Lietuvos policijos veteranų asociacijos steigėjas Ramūnas Markevičius, atidavęs daugiau nei 28-rius savo gyvenimo metus operatyvinei kriminalinės policijos tarnybai VRM sistemoje, paskutiniuosius 6- rius metus - istorinio teisingumo paieškoms 1991 m. liepos 31 -osios Medininkų tragedijos byloje...

2014 m. liepos 21 d. (pirmadienį) 15 val. 10 min. po 5 (penkerius) metus trukusios valingos kovos su vėžiu, mirė LR VRM pensininkas, Lietuvos policijos veteranų asociacijos steigėjas Ramūnas Markevičius (gim. 1961 06 12), atidavęs daugiau nei 28-rius savo gyvenimo metus operatyvinei kriminalinės policijos tarnybai VRM sistemoje, paskutiniuosius 6- rius metus – istorinio teisingumo paieškoms 1991 m. liepos 31 -osios Medininkų tragedijos byloje.

Vykdant paskutiniąją Anapilin iškeliavusio Kolegos valią, kūnas kremuojamas.

2014 m. liepos 23 d. (trečiadienį) nuo 15:00 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios laidojimo namų 2-ojes salėje bus galima atsisveikinti su mirusiojo Kolegos palaikais.

18:00 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos šv. mišios už kolegos Sielą.

2014 m. liepos 24 d, (ketvirtadienį) 12:00 val. urna su mirusiojo palaikais išvežama laidoti į Rokantiškių kapines Vilniuje.

Pro memoria:

“Praeis audra, nutils patrankų griausmas , prie stalo susirinks seni kovų draugai ir tik tada kankinamai pajusim, kad stalas – toks platus, o mūsų- tiek mažai…” (Vladas Mozūriūnas)

Žmogus gyvas tol, kol jį prisimena bent vienas šioj Žemėje gyvenantis žmogus.

(advokatas Arūnas Marcinkevičius, 2014 07 22, Vilnius)

Komentarai

 

 

 
 1. Teisiuosiu Dievas prikels!Amzinoji mirtis bus skirta NEDORELIUI!!!

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Laikas teka savo vaga. Gyvieji privalo gyventi toliau, palikdami Ramybėje mirusiuosius… Viskam Dievo Valia! A+A Iškeliavusiajam,…. :(

   Thumb up 4 Thumb down 0

 2. “Praeis audra, nutils patrankų griausmas , prie stalo susirinks seni kovų draugai ir tik tada kankinamai pajusim, kad stalas – toks platus, o mūsų- tiek mažai…” (Vladas Mozūriūnas)

  Žmogus gyvas tol, kol jį prisimena bent vienas šioj Žemėje gyvenantis žmogus.

  (advokatas Arūnas Marcinkevičius, 2014 07 22, Vilnius)

  Thumb up 4 Thumb down 0

 3. Prabėgo 40 dienų po netekties. Žmogus išėjo Amžinybėn! Tegul jis, Dievo- Visagalio, ilsisi ramybėj. O mūsų atmintis gyva! Dabar mūsų širdys saugo daugeliui mielus prisiminimus apie a+a Ramūną- tylu ir kuklų, nemėgusį viešumos dėmesio, apie jo pedantišką kruopštumą ir neišpasakytą kantryję, draugišką šypseną, gebėjimą išklausyti, suprast, užjausti, patarti ir padėti. Kol plaka mūsų širdys, tol Atmintis jose gyvuos ir neužges…

  Thumb up 7 Thumb down 0

 4. Šiandien- lygiai mėnuo laiko, kai Ramūnas iškeliavo Anapilin. Kaip greit bėga laikas ir nors jis, kaip sakoma,- visagalis gydytojas, tačiau atsiminimai jį pažinojusiųjų ir draugų atmintyje apie Amžinybėn išėjusįjį Žmogų neblėsta. Ilsėkis ramybėje, Ramūnai, amžiną Tau atilsį teduoda Viešpats…

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • Prisimename a+a Ramūną. Vakar su būvusiais kolegomis pasedėjome, kukliai paminėjom Amžinatilsį, …

   Thumb up 2 Thumb down 0

   • Jau praėjo visas mėnuo, o regis viskas buvo tik vakar… Kaip nenumaldomai greitai bėga laikas. A+atilsį Tau, Ramūnai, ilsėkis ramybėje.

    Thumb up 3 Thumb down 0

   • Neverkit pas kapą narsiųjų draugų:
    Kas krito kovoj, tie didvyriai,
    Kiekviena kova reikalinga aukų —
    Laimingi už Tiesą numirę.

    Nelaistykit kapo gailiąja rauda,
    Bet tęskit pradėtą jų žygį:
    Pasiektas jo tikslas minės visada
    Paguldžiusi galvą Karžygį.

    Minėkit ne pragaištį mirtį, kapus,
    Bet Kovą, vien Kovą be galo:
    Geresnio paminklo Didvyriui nebus,
    Kaip vykdymas Jų Idealo.

    (…gavosi Juliaus Janonio eilėraštį perfrazavus…)

    Thumb up 5 Thumb down 0

  • a+a Ramūnas Markevičius buvo, yra ir liks iš tokių Žmonių tarpo, kurių niekada nepamirštama. Dar daugelį metų, daugelis studijuos profesionaliai jo nuveiktus darbus, bylas ir dokumentus, bei mokysis, mokysis ir mokysis dirbti taip, kad … gėda nebūtų! Neabejoju, atmintis apie Kolegą, daugeliui buvusį Mokytoju, išmintingu Patarėju, ištikimu Bičiuliu ir patikimu Pagalbininku, ilgus metus išliks gyva, neblės ir neužges kasdienių rūpesčių rutinoj!

   Thumb up 4 Thumb down 0

   • Amžinantilsio Ramūno ištvermė buvo neišmatuojamai miližiniška. Atrodė, tarsi jis būtų iš titnago sudėtas ar net iš titano išlietas. Niekada niekuo nesiskundė, nedejavo ir neprašė pagalbos. Jis pats visomis savo jėgomis kitiems padėdavo net iš paskutiniųjų. Tokiu jis visada išliks mūsų atmintyse.

    Thumb up 2 Thumb down 0

 5. Ramūnas Markevičius daugelį metų buvo garbingiausiu kasdienio – “Nematomojo fronto” Kariu- Profesionalu. Kai kas tą suprato ir įvertino, deja, labai pavėluotai… Amžiną jam atilisį! Užuojauta netekusiems…

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • Pritariu ir patvirtinu. A+atilsis Ramūnas išties buvo puikus specialistas ir nuostabios širdies žmogus. Tegul jis ilsisi ramybėje. Užjaučiu šeima, artimuosius ir buvusius kolegas dėl netekties.

   Thumb up 2 Thumb down 0

 6. Pažinojau a+a Ramūną. Puikus buvo Žmogus, svarbiausia- absoliučiai patikimas ir ištikimas bičiulis. Užuojauta šeimai, artimiesiems… ir mums visiems, netekus Tikro Žmogaus…

  Thumb up 3 Thumb down 0

 7. Amžinąjį atilsį, dorai ir garbingai užbaigusiajam šios žemės kelionę! Užuojauta- jo gedintiems!

  Thumb up 2 Thumb down 0

 8. Tai, kad Amžinatilsis nepabūgo ir pasišventė dirbti Teisybės ir Teisingumo labui tokioje- skandalingai sudėtingoje ir melo prikimštoje Medininkų byloje, savaime labai daug gero pasako apie jo asmenį ir savybes. Nepažinojau Aminatilsio, bet iš visos širdies reiškiu gilią užuojautą šeimai ir artimiesiems. A+a, tegul jis islisi Ramybėje….

  Thumb up 4 Thumb down 0

 9. Pažinojau a+a Ramūną daugelį metų. Dabar dar netikiu, kad Jo nebėra. Nuostabios sielos ir gilaus proto buvo… Tebūna Jam lengva Tėviškės žemelė, o Dievas bus Jam Gailestingas. Amžinąjį atilsį…

  Thumb up 3 Thumb down 0

 10. Nepaprastai gaila, kai pasaulį palieka geriausieji ir padoriausieji, bet … toks kiekvieno žmogaus likimas šioje žemelėje. Amžiną jam atilsį … ir gili užuojauta Anapus Iškeliavusiojo artimiesiems :(

  Thumb up 2 Thumb down 0

 11. Teko asmeniškai pažinoti Amžinatilsį. Jis buvo pelnytai visuose lygiuose pripažintas savo srityje pačiu Geriausiu iš visų geriausiųjų specialistų! Neabejoju, kad dabar pas Dievą jis rado Amžinąjį atilsį nuo šios žemės ištvermingai iškentėtų vargų ir garbingai, profesionaliai nudirbtų darbų…

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • a+a Ramūnas, kaip itin reta, buvo nepaprastai talentingas, profesionalus Specialistas ir tuo pat metu be galo padorus ir kuklus Žmogus. Tokiu jis ir išliks jį pažinojusiųjų atmintyje. A+a jam atilsį…

   Thumb up 2 Thumb down 0

 12. Tokie kaip šis Vyras ir Danguje yra reikalingi… Tegul jis- a+a, ilsisi Ramybėje…

  Thumb up 4 Thumb down 0

 13. Tiesos žmonės moka netgi išeiti galantiškai ir be baimės.
  Sėkmės tau ,Arūnai, kitame pasaulyje.

  Thumb up 10 Thumb down 0

 14. Asmeniškai nepažinojau, bet nekartą teko iš įvairių, autoritetais garsėjančių žmonių girdėti, apie Amžinatilsį …, kaip nepaprastai geros širdies, padorų žmogų ir puikų specialistą. Nuoširdžiausia užuojauta šeimai, giminėms ir bendradarbiams. Tegul jis ilsisi Ramybėje….

  Thumb up 11 Thumb down 0

 15. Pažinojau Ramūną. Buvo nepaprastai jautrios širdies, geras Žmogus, puikus savo srities Specas. Iš didžiosios raidės visa to prasme. Amžinąjį atilsį ….

  Thumb up 11 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 7
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...