Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Sausis 20 Trečiadienis
 

Advokatas A.Marcinkevičius: „Grįžtame į inkvizicijos laikus?“

2014-07-04 13:42 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (160)

Advokatas A.Marcinkevičius mano, kad teisėsaugoje grįžtama į inkvizicijos laikus. KK nuotr.

Advokatas Arūnas Marcinkevičius įsitikinęs, kad Lietuvos teisėsauga grįžta į inkvizicijos laikus. Tokią nuomonę jis išsakė savo interviu „Karštam komentarui“.

-Pagal kokius įrodymus Medininkų byloje yra nuteistas Konstantinas Nikulinas?

-Įrodymų nėra absoliučiai jokių: nei subjektyvių, nei objektyvių, nei tiesioginių, nei šalutinių arba netiesioginių.

Įvykio vietoje nėra rasta nei Nikulino pirštų pėdsakų, jokio plauko, odos ar nago gabalo, pagal kurį būtų galima nustatyti DNR ir pagal DNR identifikuoti žmogų. Nėra nei prakaito lašų, nei kvapų. Nei kas nors iš liudininkų jį ten matė.

Juo labiau: nėra įvykio vietoje rasta Konstantinui Nikulinui priklausančio ginklo kulkų ar tūtelių. Nors dar 1991 metais vasario-kovo mėn., kai sausio 20-ąją – kaip pas mus buvo sausio 13-oji, Latvijoje buvo sausio 20-oji, buvo šturmuojami VRM rūmai, žurnalistai žuvo ant bastiono kalnelio, TSRS prokuratūra ir Latvijos Respublikos nepriklausoma prokuratūra atšaudė visus Rygos OMONo ginklus: ir tabelinius, t. y. tarnybinius, ir tuos, kuriuos jie buvo iš kažko išėmę.

Taigi noriu pasakyti, kad Lietuvos prokuratūra, kadangi su latviais bendradarbiauja šitoje byloje labai tampriai, turėjo pilną galimybę sulyginti nusikaltimo vietoje Medininkuose rastas kulkas ir tūteles su Rygos OMONo atšaudytais ginklais.

Jeigu bent viena kulka ar tūtelė būtų atitikusi Konstantino Nikulino tarnybinio ginklo kultų ar tūtelių pėdsakus, ar kokio kito Rygos omonininko, jokių ginčų ir klausimų, kas tą padarė, nebūtų. Bet…

Kai mes paprašėme, kad šie duomenys būtų išreikalauti, mūsų prašymas buvo atmestas: „O ką tai duos?“ Jiems net neįdomu.

-Dėl liudininkų. Sakote, kad byloje nėra nė vieno liudininko. O kiek yra anoniminių liudininkų?

-Liudytojų, kuriems taikomas anonimiškumas, mes byloje matome du apklausos protokolus. Vienas vadinasi „Vienuoliktu“, kitas vadinasi „Dvyliktu“.

-Ką jie paliudijo? Jie šalia Konstantino Nikulino buvo, matė nusikaltimą?

-Ne, nei vienas iš jų nebuvo Medininkuose, nei vienas negirdėjo jokių nurodymų ir tik daro įvairias prielaidas ir išvadas.

Esmė yra ta, kad vienas iš anoniminių liudytojų pasakė, kad „tą naktį Konstantino Nikulino nematė“.

Klausimas: ar tas anoniminis liudytojas apėjo visą pastatą ir ar jis K.Nikulino ieškojo?

-Jūs teisme uždavėte tą klausimą?

-Vienas iš anoniminių liudytojų teismo iš viso liko neapklaustas, nes, matote, dėl jo atvažiavimo į Lietuvą gali kilti pavojus jo gyvybei.

Kai šie abu anoniminiai liudytojai buvo apklausti Vilniaus apylinkės teisme ikiteisminio tyrimo metu, mes neturėjome jokios galimybės pateikti visų klausimų, nes mums nebuvo žinoma bylos medžiaga. Mums niekas jos nerodė.

Dar vienas dalykas: aš nežinau, ar jie apskritai buvo apklausti teisme.

-Kaip tai?

-Noriu pasakyti, kad aš nežinau, ar jie apskritai buvo apklausti ir, štai, paaiškinsiu dėl ko.

Liudytojo, kuriam taikomas anonimiškumas, apklausa reikalauja, kad šalys turėtų realią galimybę įsitikinti, kad tokio asmens apklausa yra realiai vykdoma. Tai yra atliekama naudojant specialiąsias vaizdo ir garso priemones su vaizdo ir garso iškraipymais. Mes aiškiai turėjome matyti teisėją, žmogų – kad jie yra tik vieni du kabinete, o ne dar kas nors, kaip, pvz., airio byloje, apklausinėja anonimą, o, žiūri advokatai, šalia anonimo vaikšto kažkoks asmuo ir pasakinėja.

O kas buvo mūsų atveju? Salėje sėdi teisėjas, prokuroras ir advokatai. Ir teisėjas pareiškia: „Aš dabar išeinu į kitą kabinetą apklausti anoniminių liudytojų. Kai baigsiu apklausą, ateisiu“.

Grįžta ir sako: „Apklausiau“.

-Tai teisėjas išėjo, apklausė ar neva apklausė tuos anoniminius liudytojus, ir sugrįžo?

-Taip, teisėjas G.Viederis. Jis mums net garso įrašo, kai Konstantiną Nikuliną apklausinėjo pirmą kartą teisme – kada K.Nikulinui skyrė suėmimą, kai žmogui nuoširdžiai, ties ašarų riba įtikinėjo, kad nesupranta, kas čia vyksta, kad jis čia ne prie ko, – neleido daryti: „Tai yra slapta!“

-Tai jūs abejojate, kad tokia anoniminių liudytojų apklausa apskritai buvo?

-Aš žinau tik vieną dalyką: kad teisėjas buvo salėje, teisėjas išėjo, teisėjas sugrįžo. Neturiu jokio pagrindo tikėti, kad jis su kuo nors kalbėjo.

Ir kodėl aš privalėčiau tikėti? Jie gi netiki, kad mano ginamasis yra nekaltas? Nors jiems įrodymai ant stalo padėti. O čia, kad būtų apklausti anoniminiai liudytojai, aš jokių įrodymų neturiu.

Vilniaus apygardos teisme, kai jie apklausinėjo „Dvyliktą“, – lygiai tas pats: nes „Vienuoliktas“ atvažiuoti negalėjo.

Dabar su byla mes buvome susipažinę ir pateikėme klausimus.

Klausimas: „Kas tą naktį buvo budintysis Vilniaus OMONe?“, buvo nušalintas, nes „jis gali atskleisti įslaptinto liudytojo tapatybę“.

Su kokia mašina kažkas tai važiavo – nušalintas, nes gali atskleisti liudytojo tapatybę.

Kurioje vietoje žiūrėjote, ką matėte, ką girdėjote? – klausimai „nuimami“, gali būti atskleista liudytojo tapatybė.

Palaukite, gerbiamieji, aš lygiai taip pat galiu pasakyti: mes nematėme, kad teismas tą liudytoją iš viso apklausinėtų.

Kai mes prašėme, kad būtų naudojamos visos priemonės, kurias teismas ir turi – Vilniaus apygardos teisme yra specialūs kambariai, buvo pasakyta: „Nėra techninių galimybių“.

Tai atidėkit apklausą! Darykit, kai bus techninės galimybės!

-Tai vėl buvo taip? Išeita ir sugrįžta?

-Taip. Įsivaizduokit: aš išeinu per duris, sugrįžtu ir sakau: „Mes pasitarėme“. Klausimas: su kuo tu tareisi? „Mes pasitarėme“.

Čia iš tos serijos: „Daktare, man dantį skauda“. „Gerai, gulkis, pjausim pilvą“. „Bet, daktare, man dantį skauda, ne pilvą“. „Tu ką, daktaru nepasitiki? Gulkis, pjausim pilvą. Daktaras geriau žino, ką daryti“.

Štai, patys ir pagalvokite: tai apie ką čia galima šnekėti?

-O kiek byloje tomų?

-Prokuratūra į teismą perdavė 40 tomų, šiuo metu teisme medžiagos yra 79-80 tomų.

-O konkrečiai apie Konstantiną Nikuliną (Michailovą)?

-Nei vieno lapo, nei vieno puslapio, nei vienos eilutės: išskyrus tai, kad jis pats dar 1992 metais prisipažino, kad jis buvo Vilniuje. Ir jo apklausos protokolai.

Tai apie kokius įrodymus mes kalbame?

Kalbant apie įslaptintus liudytojus, tai normaliose, civiluozotose valstybėse – ar tai pažvelgtume į Jungtines Amerikos Valstijas ar net į kaimyninę Latviją, apie liudininkų apsaugą ir įslaptinimą kalba yra tik po to, kada jis savo vardu ir pavarde atvirai paliudija teisme tai, ką jis turi pasakyti svarbaus. Ir tik po to yra sprendžiama, ar gali dėl to kilti grėsmė, negali, ir imamasi jo apsaugos. Jeigu reikia apsaugos prieš apklausiant, jis saugomas, bet iki apklausos jo niekas neįslaptina. Tik po to, jeigu reikia, jam keičiama tapatybė.

Beje, taip buvo ir Konstantinui Nikulinui, kada jis Latvijoje liudijo Kononovo (Latvijos nusikalstamo pasaulio autoritetas – KK past.) byloje: jis liudijo savo vardu ir pavarde. Tik po liudijimo teisme jam buvo pakeista tapatybė: tapo Konstantinu Michailovu.

O mes ką? Grįžtame į inkvizijos laikus? Kažkas liudija, kad tamsta esi ragana, o aš manau, kad tamsta esi ragana, tai man gali kilti pavojus – užslaptinkit mane iš karto!?

Parengta pagal laikraštį “Karštas komentaras”

Komentarai

 

 

 
 1. klauseklis 2017-03-30 09:03

  Gal durni klausimai, bet jie neduoda ramybės kokie įrodymai rodo, kad iki gyvos galvos užteistas :
  1. buvo Medininkų pasienio poste?
  2. būtent jis šaudė ir į ką?
  3. ką būtent nušovė?

  įdomiai čia… 2017-03-27 12:52
  atmintis 2017-03-06 11:03
  100 balų !!! 2013-03-06 – 16:52 rašė:

  Patriotizmo tema Medininkų bylos kontekste labai įdomi, o svarbiausia aktuali, kaip niekur kitur. Keista, kad šiandien 22-aisiais Nepriklausomybės metais dar atsiranda visokių molinukų nesuprantančių, kad būtina surasti ir nubausti tikruosius Medininkų pasieniečių žudikus.
  Pasakykite susimyldami, ką bendro su patriotizmu ir jo esme turi bet kurio ir bet kokio žmogaus nuteisimas be kaltės įrodymų?
  Nekalto žmogaus pasodinimas iki gyvos galvos be įrodymų ir vengimas surasti tikruosius žudikus yra aukščiausia patriotizmo pasireiškimo forma?
  Tuomet belieka atvirai pagailėti šitokių pseudopatriotų ir juos užjausti.
  Tai jau nepatriotizmas, o atviras kenkimas savo Tėvynei, slepiant nuo atsakomybės tikruosius Medininkų žudikus.
  Būtent dėl tokių, neaiškioje vietoje iškasto molio gabalo, pažiūrų šiandien, Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje atvirai drįstama be įrodymų nuteisti Žmogų iki gyvos galvos.
  Sukrečia šiurpas nuo šitokių liguistų pažiūrų Lietuvoje išplatinto niekuo nepagrįstos neapykantos vėžio.
  Patriotai privalo patys nuspręsti ar jiems užtenka “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje ar reikia surasti tikruosius žudikus?
  Lietuvos istorijai “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje nereikia. Reikia ištirti bylą ir surasti tikruosius žudikus!

  Gintas 2015-07-01 10:01

  Man labai patiko gerbiamo advokato Arūno Marcinkevičiaus vienoje iš diskusijų išsakyta mintis: “Asmuo, teikiantis pirmenybę kokiai nors nuomonei sprendimo priėmimo procese, tuo pat metu atvirai prisipažįsta ir praneša a’priori atsisakąs asmeninės atsakomybės už sprendimo kokybę ir jo teisingumą. Kitaip tariant, atsakingas asmuo asmeniškai in general atsisako teisingai išspręsti jam pavestą ar tenkantį klausimą iš esmės, remiantis faktais bei įrodymais, todėl priimąs pabrėžtinai formalų, nebūtinai teisingą sprendimą.”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Baba

  2015-01-09 – 23:37

  Trupinėlis iš praeities:
  Apeliaciniame Teisme paaiškėjus, kad Medininkų žudynių byloje išgaravo buvusio Lavoriškių muitinės posto viršininko Vytauto Petruškevičiaus filmuota Medininkų žudynių vietos vaizdo juosta, prokuratūra nusprendė laikytis labai įdomios taktikos: Generalinėje prokuratūroje nėra lydraščių, įrodančių V.Petruškevičiaus filmuotos vaizdo juosto perdavimą prokuratūrai. O jeigu lydraščių nėra, vadinasi, tos vaizdo juosto prokuratūroje ir iš viso nebuvo.

  Tokia prokuratūros pozicija labai nustebino Vyčio kryžiaus ordino kavalierių Jurijų Pivoriūną, buvusį VRM Kriminalinės paieškos valdybos vyr. oper. įgaliotinį, kuris Šv.Jokūbo ligoninėje nufilmavo pirmąją Tomo Šerno apklausą reanimacijos palatoje, kai šis atgavo sąmonę. Mat Medininkų byloje nėra ne tik V.Petruškevičiaus nufilmuotos Medininkų žudynių vietos vaizdo juostos, bet ir pirmosios Tomo Šerno apklausos reanimacijos palatoje vaizdo juostos.

  -Tai gal prokuratūra dabar dar pareikš, kad ir Tomo Šerno pirmosios apklausos vaizdo juostos prokuratūroje niekada nebuvo, nes esą nėra lydraščio? – paklausė „Karštas komentaras“ svarbaus Medininkų bylos liudytojo Jurijaus Pivoriūno, kuris nebuvo apklaustas Medininkų žudynių byloje nei prokuratūroje, nei Vilniaus apygardos teisme, kur nuosprendžiu iki gyvos galvos buvo nuteistas rygietis K.Michailovas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Paskutiniajame “Karšto komentaro” numeryje apie tą patį kalba Profesorius Ryšardas Burda, paskaitykite.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. Ko galima norėti iš teismo? Teisingumo? Tiesos? Teisybės? Nepatingįkite pasidomėti internete skelbiamomis teisėjų deklaracijomis. Pamatysit kiek jų- valstybės tarnautojų tarpe yra milijonierių. Galvojat, kad jie norėtų prarasti savo milijonus, vilas, kolekcijas ir pan.? Jie net rizikuoti bijo ir bijos, nes teisiogiai priklauso nuo politikų valios ir malonių. Apie kokį teisingumą, tiesą ar teisybę gali būti kalbama tokioje situacijoje? Taip, advokatai, tarsi liūtai, aršiai kaunasi Medininkų byloje, talentingi žurnalistai vaizdžiai aprašo visas nesąmones, kurias mato patys teisėjai, mato patys prokurorai, bet kas iš to??? Kol politikai diktuos prokurorams ir teisėjams savo norus ir laikys juos savo padlaižių vietoje, iki tol apie tiesą, teisybę ir teisingumą beliks tik pasvajoti… Tačiau permainos visada prasideda nuo smulkių dalykėlių, o Medininkų byloje, kaip aiškėja, tokių absurdiškų, protu ir normaliu mąstymu sunkiai suvokiamų ir niekaip nepateisinamų “smulkių” nesusipratimų,klaidų, aplaidumų ir kląstočių rinkinys jau peržengė kritinę ribą, už kurios žiojėja praraja.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 5. Ponia Gražininienė ir ponas Landsbergis per Medininkų tragedijos metinių paminėjimą labai aiškiai, garsiai ir viešai visiems pareiškė, kad:
  1. Medininkų byla visai neištirta;
  2. Medininkų tragedijos aplinkybės nežinomos ir nebėra šansų jas sužinoti;
  3. Tas Michailovas-Nikulinas šitoje byloje pritemptas už ausų;
  5. Lietuva privalo prisiimti atsakomybę už nusikaltimo neištyrimą ir kaltininkų nenustatymą.
  Ko daugiau reikia?

  Thumb up 2 Thumb down 0

 6. Kokie zurnalistai, tokie ir ju konsultantai. Tas advokatas, tada dar advokato padejejas uz dokumentu klastojima buvo nuteistas pries kokiu 13 metu, keista, kaip jis advokatu tapo. Dabar gali buti “ekspertas”, pasakoti, kaip ant Lietuvos teisybes nera, cha…. Apgailetina…

  Thumb up 1 Thumb down 7

  • Bent pasidomėtum faktais prieš parašant ypač šitokią nesąmonę? Gerbiamas advokatas Marcinkevičius niekada nebuvo nuteistas ar bent perduodas teismui. O tu rašai, kad jis buvo nuteistas už dokumentų klastojimą? Tai jau kvepia ne šiaip atsitiktiniu dergimu, o jau šmeižtu. Nepagalvojai kuo tai gali baigtis?

   Thumb up 4 Thumb down 1

   • sie zmones( gg ) kurie raso tokius komentarus jie nieko negalvoja ,nes neturi su kuom galvoti..Ju pilna delfije ,beja ir zurnaliugos ten panasaus lygio

    Thumb up 1 Thumb down 1

  • Yra sakoma: “Jupiteri, tu pyksti? Tu neteisus!”. Puolat ir dergiat advokatą, vadinasi Jis yra teisus, o jūs su tuo niekaip nesugebate susitaikyti 😉

   Thumb up 2 Thumb down 1

   • Kažkam tas advokatas – rimta rakštis skausmingoj vietoj, o gal net der baisiau?

    Thumb up 1 Thumb down 0

    • Net ne tas žodis- rakštis… Grynas siaubas nemokšoms, apsimetusiems teisingumo tarnais, ir slėpusiems savo nemokšiškumą po togomis…

     Thumb up 1 Thumb down 0

 7. Landsbergis asmeniškai panikiškai bijojo Vilniaus OMON ir jų nekentė. 1991 metais vasara Lietuvoje buvo nusistovėjusi aiški dvivaldystė. Žmonės buvo apsipratę ir susiteikę su tokia padėtimi ir apsiraminę. O ožkabarzdiniai mekentojai neturėjo rimtų argumentų prieš omonininkus, nes tokių nebuvo. Iki Medininkų posto išžudymo reikšmingesnių įvykių, kurie būtų galėję sukrėsti gyventojus ir sutelktų juos aplink Landsbergį, nebuvo. Tai kam politiškai buvo naudingas išžūdymas Medininkų poste?

  Thumb up 3 Thumb down 1

 8. Ką tokio super slapto ar ypatingai reikšmingo pasakė teismui įslaptintieji liudytojai, kad juos reikėjo užslaptinti?

  Thumb up 4 Thumb down 0

 9. NUKENTĖJĘS NUO SUBIUROKRATĖJUSIŲ, NIEKIENO NEKONTROLIUOJAMŲ, NEDESOVIETIZUOTŲ KOLABORANTŲ, KOMUNISTŲ, KGB'istų, TEISMO VAGIŲ KLANO, KURIE TEBEVALDO, TEBEAPVAGINĖJA, TEBETEISIA, TEBEREPRESUOJA, TEBEMULKINA IR TEBECENZŪRUOJA says:

  Prezidentė korumpuotą, degradavusią, posovietinę teisinę-teisminę sistemą viešai įvardijo KLANU, kalbėjo, kad teismai turi būti sąžiningi, objektyvūs ir nešališki, tačiau, niekieno nekontroliuojamas, melo ir neteisingumo KLANAS tebeegzistuoja.
  KLANAS TEISME PAVOGĖ MANO RAŠYTINIUS ĮRODYMUS – DOKUMENTUS, kuriuos aš įteikiau LVAT’ui. Į mano prašymus atstatyti bylose pavogtus įrodymus arba man juos gražinti, LVAT ‘as atsirašinėja, sukčiauja, meluoja, pavogtų įrodymų man negražina, o pirmininko Ričardo Piličiausko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis net didžiuojasi tokiu „teisinių santykių stabilumu“, kurio anot jo nevalia ardyti.
  Generalinis prokuroras D.Valys, turintis išskirtinę teisę ir pareigą, netyrė mano skundo dėl dokumentus pavogusių teisėjų veiksmų, o VAT teisėjas Stasys Lemežis (buvęs sovietinis vyr. prokuroras) įteisino dokumentų vagystę ir neteisėtus prokurorų veiksmus, nors LVAT ‘as įrodymų vagystės fakto nepaneigė.
  KLANAS nusavino nuosavybę, kurią statė mano tėvas „Katalikų Bažnyčios Kronikos“ bendražygis, pripažintas Lietuvos nepriklausomybės gynėjas – savanoris, televizijos studijos ir bokšto gynėjas, žydų gelbėtojas, KGB‘istų persekiotas ir terorizuotas, Valstybės apdovanotas ir pagerbtas ne vieno muziejaus stenduose.
  Remdamasis reikiamos galios registro dokumentais, teisingumo, aš ieškojau visose įmanomose KLANO pakopose: Registrų centro (RC) Komisijoje, Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje (VAGK), Teisingumo ministerijoje (TM) bei jos Registrų departamente ir visuose įmanomuose teismuose. Ginčijau akivaizdžiai suklastotus išvestinius RC dokumentus. Bylą tarp manęs ir TM nenusišalinęs nagrinėjo buvęs Komunistų partijos nomenklatūrininkas, kolegijos pirmininkas Anatolijus Baranovas, kurio sūnus T ministro patarėjas Tomas Baranovas. KLANAS įteisino akivaizdžiai suklastotus RC išvestinius dokumentus.
  Tai primena pasakėčią „Vilkas ir ėriukas“ apie ėriuko bylinėjimąsi su vilku vilkų teisme.
  KLANAS tapo irštvomis nedesovietizuotiems kolaborantams KGB‘istams, komunistams ir jų giminaičiams.
  R.Piličiauskas LVAT’o pirmininku paskirtas pagal Prezidentės vienasmenišką išskirtinę privilegiją, jis Seime neprisiekė, jo paskyrimo procedūroje Seimas nedalyvavo, todėl LVAT’as bylose ignoravo Seimo kontrolierių išvadas ir sprendimus, kuriais nustatyti RC direktoriaus K. Sabaliausko ir T ministro pažeidimai, jiems taikytos poveikio priemonės, tačiau besikeičiantys ne‘Teisingumo ministrai, turėdami įstatymuose įrašytas prievoles kontroliuoti RC ir Teismų vadovų administracinę veiklą, jų nekontroliuoja.
  Administraciniai teismai negina piliečio-žmogaus nuo valstybės institucijų tarnautojų savivalės ir biurokratizmo, bet dangsto dokumentų suklastojimo faktus, vykdo neteisingumą, dubliuoja bendrosios kompetencijos teismus, kuriuose taip pat nagrinėjamos administracinės bylos, mano atveju ginčijasi su jais dėl bylų teismingumo, stumdo jas tarp savęs ir vilkina nagrinėjimą. Būtina administracinius teismus panaikinti (reorganizuoti į bendrosios kompetencijos).
  Konstitucinis teismas nuolat pažeidinėja Konstitucijos 5 str. 3 d., aš neturiu teisės į jį kreiptis dėl teismų ir teisėjų įvykdytų Konstitucijos pažeidimų. Teismas netenkino mano prašymo kreiptis į KT.
  EŽT Teisme, TM deleguoti Lietuvos atstovai, mano pareiškimą cenzūravo.
  Esu beteisis prieš KLANĄ, kuris savo „vidiniais įsitikinimais“ pamynė Konstituciją, kitus įstatymus, teisingumą, sąžiningumą, savo garbę ir pareigas.
  IŠ NETEISĖS PADARYTA TEISĖ, NES NEDAVIAU KYŠIO.
  KAS TEIS TEISĖJUS IR VALSTYBĖS „TARNAUTOJUS“, MANE AKIVAIZDŽIAI APVOGUSIUS, KURIUOS AŠ BRANGIAI IŠLAIKAU?
  KAS GRĄŽINS LVA TEISME NEVIENĄ KARTĄ PAVOGTUS MANO ĮRODYMUS-DOKUMENTUS IR NUOSAVYBĘ, NUSAVINTĄ IŠ AKLO, VISIŠKOS NEGALIOS, BUVUSIO BEJĖGIŠKOJE BŪSENOJE, ŽMOGAUS?
  KAIP APSIGINTI NUO NIEKIENO NEKONTROLIUOJAMŲ, NEDESOVIETIZUOTŲ KOLABORANTŲ, KOMUNISTŲ VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO VAGIŲ IR NETIRIAMŲ TEISĖJŲ NUSIKALTIMŲ, MELO BEI NETEISINGUMO???
  Atsiprašau už konkretų nevilties šauksmą tyruose, bet portalas DELFI už šį komentarą mane užblokavo. DELFI ATSTOVĖ MAN PAAIŠKINO, KAD NUO GRUODŽIO (po Prezidentės apdovanojimo) DELFI‘je YRA ĮDIEGTA NAUJA CENZŪRAVIMO SISTEMA.

  Thumb up 1 Thumb down 2

 10. nu jo nore ciau suzinoti ka nuveike pilypuko [pijoku] perzonazai,,,,,,o siaip esu girdejus,kad nuo katalizatoriu dulkiu mirstama,nes jos sukelia ivairias ligas

  Thumb up 0 Thumb down 3

 11. Koks atsitiktinis sutapimas! Policininkas, bandes ‘prispausti’ Timocha, islekia is tarnybos. Prokuroras Paulauskas, pasodines terorista Achremov, siandien kubilojdu kakalojdu irgi visaip dergiamas…

  Thumb up 2 Thumb down 1

 12. Ponia, Jūsų Ekscelencija- Lietuvos Prezidente, esate nekartą viešai priekaištavusi dėl SELEKTYVAUS TEISINGUMO LIETUVOJE piktžaizdžių. Būkite nuosekliai principinga šiuo klausimu.
  Ne gi nematote, to paties SELEKTYVAUS TEISINGUMO, o tiksliau teisingumo farso Medininkų byloje? Kodėl, nežiūrint Jūsų, kaip Lietuvos Prezidentės, viešų raginimų, Medininkų byloje toliau atvirai tyčiojamasi iš teisingumo principų, žmogaus orumo, jo likimo, Lietuvos istorijos ir visos tautos?
  Ar ne Jūsų, kaip Konstitucijos Garantės, valioje ir jėgoms pareikalauti iš teismų ir prokurorų nenukrypstamai laikytis Įstatymų? Kada Lietuvoje baigsis politiniai teismų procesai?

  Thumb up 5 Thumb down 0

 13. Tik musu Lietuvos prokurorai taip sugeba . Su pedofilijos byla taip pat ,elitiniai pedofilai isteisinti arba paslepti o liudytojai iszudyti ,pedofilijos atseit nebuvo ,mergaites prievartautos pedofilu pasleptos o gal ir nuzudytos .Va kokia sauni musu prokuratura . Dirba banditiskais metodais ,bet nepagalvoja kad jie amzinai nedirbs ir uz savo darbo broka teks atsakyti .

  Thumb up 17 Thumb down 0

 14. ČIA matyt tikrai gržtam į tuos inkvizicijos laikus, nuo PAKSO vos nesudeginimo ant laužo- pasirodo visi kaltinimai nulis…. iki ŠENDIEN kada grybas – kaip stalino laikais SLOPTOM PAŽYMOM pamojuos lyg nosinaite ir visus paskelbs įtartinais, nepatvirtins vyriausybės ir sugrįž PLIKAS kaip tilvikas„ visų numylėtas“ kubilas su kubiloidais…. 1017 nebus europos sąjungos , subyrės ji…tai kokio velnio mes skubam su litu…kad paskui vėl nuogu užpakaliu artumėm , ir dar net ne savo – o išparceliuotą žemę :( ?????

  Thumb up 9 Thumb down 1

 15. ŠAUNUOLIS – JŪS , nepabijojot kasti , taip kaip turi būti pagal tikrą teisę…- PAGARBA :)

  Thumb up 11 Thumb down 0

  • Lietuvai reikia daugiau tokių principingų, nebijančių, nesitaikstančių su valdžia advokatų ir žurnalistų.

   Thumb up 3 Thumb down 0

 16. Vova savo pasieke. Dauguma ukrainieciu jau nori stot i NATO. -Більше ніж половина українців підтримує вступ до НАТО – соціологи-. Atrodo musiskiai jau islaisvino Solovjanska nuo kolorado. Valio!

  Thumb up 5 Thumb down 12 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Santaros klinikos dėl COVID-19 nestabdo ir kitų gyvybiškai pacientams svarbių paslaugų
Žuvinto biosferos rezervatas apsaugotas nuo medžioklės, žvejybos ir plaukiojimo poveikio
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Užuolaidos: šiek tiek iš istorijos 
Užuolaidos sutinkamos daugumoje erdvių. Jos tokios įprastos, kad daugelis retai kada susimąsto, kaip,...

Kaip išlaikyti motyvaciją sportui namuose? 
Drastiškai pasikeitus mūsų kasdieniam gyvenimui vis dažniau susimąstoma, kaip palaikyti fizinį aktyvumą. Tai...

Burnos ir bendra organizmo būklė – kaip jos susijusios? 
Burnos ertmės sveikata yra glaudžiai susijusi su bendra organizmo būkle. Todėl pastebėjus dantų,...

Nuotekų valymo įrenginiai: kokie mitai sklando apie juos? 
Biologiniais nuotekų valymo įrenginiais šiais laikais naudojasi nemaža dalis gyventojų. Dideliu efektyvumu pasižyminti...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
Lietuva toliau grimzta į skolas:  vidaus rinkoje pasiskolino 30 mln. eurų
Finansų ministerija informavo, kad Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...