Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 18 Ketvirtadienis
 

A.Marcinkevičius: Kuri iš likusių aštuonių Tarybų Sąjungos valstybių įvykdė žudynes Medininkuose, jeigu Rusija pati iš Tarybų Sąjungos jau buvo pasitraukusi?

2013-11-21 18:39 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (100)

Advokatas Arūnas Marcinkevičius. KK nuotr.

A.Marcinkevičius: Kuri iš likusių aštuonių Tarybų Sąjungos valstybių įvykdė žudynes Medininkuose, jeigu Rusija pati iš Tarybų Sąjungos jau buvo pasitraukusi?

Iki gyvos galvos Medininkų byloje nuteisto buvusio Rygos omonininko Konstantino Michailovo advokatas Arūnas Marcinkevičius atveria Pandoros skrynią: kadangi Generalinė prokuratūra siekia, kad Apeliaciniame Teisme K.Michailovas būtų nuteistas dėl „karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui“ (pagal įstatymą, įsigaliojusį atgaline data), advokatas kelia klausimą – o tai su kokia šalimi kariavo Lietuva 1991 m. liepos 31 d., kai įvyko žudynės Medininkuose?

Advokatas Arūnas Marcinkevičius atsakė į „Karšto komentaro“ klausimus.

-Tai su kuo 1991 m. liepos 31 d. kariavo Lietuva, jeigu Konstantinas Michailovas teisiamas už „karo nusikaltimą“? Ką išsiaiškinote?

-Na, pas mus sakoma, kad tuo metu kovojo Lietuva ir Tarybų Sąjunga.

Karas yra įmanomas tarp dviejų savarankiškų subjektų. Štai, sakykit, jeigu Žemaitijoje prasidėtų separatistinės nuotaikos ir Lietuva būtų priversta įvesti policijos, kariuomenės pajėgas, ar tai bus karas, apie kurį bus galima kalbėti, kad Žemaitija kariavo su Lietuva? Ne, gerbiamieji.

Grįžtame prie Hagos konvencijos, 1907-ieji metai. Kas joje pasakyta? Taip, karas gali būti paskelbtas, karas gali būti nepaskelbtas.

Jei prisimintume didįjį kunigaikštį Kęstutį, tai jis laikėsi šventai Vakarų riterių papročių ir, prieš puldamas kryžiuočius, nusiųsdavo žygūną, sakydamas: „Cave ipsum“ (lot. „Saugokis, aš einu“). Žygūnui, aišku, pasibaigdavo liūdnai, atnešęs tokią žinią, gyvas nelikdavo. Tačiau rasdavosi drąsių žmonių, kurie pasiaukodavo dėl kunigaikščio garbės. Garbingai užpuolė, o ne už pasalų.

Kadangi tie visi dalykai yra suvokti, kaip apibrėžti karą, kuris yra nepaskelbtas? Apibrėžiama yra labai paprastai – jeigu kariauja du subjektai, t. y. dvi valstybės, apie tai turi žinoti trečios šalys.

Be to, kaip žinoma, karas, konvencinis jis ar ne, baigiasi vienos pusės pergale, o kitos- kapituliacija, arba taikos sutartimi. O kaip gi buvo sureguliuota karo baigtis 1991 metais? Kokiame tarptautiniame ar bent jau nacionaliniame kokios nors valstybės teisės akte įtvirtintas toks faktas?

O dabar sugrįžkime prie istorinių faktų.

1990 metų kovo 11-ąją įvyksta Nepriklausomybės akto atkūrimas. Tačiau mūsų niekas neskuba pripažinti. O kol mūsų nepripažįsta, turime problemą.

Su panašia problema 1990 m. birželio 12-ąją susiduria ir Rusijos Federacija, paskelbusi apie savo Suverenitetą [pranc. souveraineté], paprastai tariant, valstybės nepriklausomybę apimančią absoliučią jos piliečių teisę savo nuožiūra nustatyti valstybės santvarką, bei teisę savarankiškai tvarkyti savo vidaus bei užsienio reikalus.

Tačiau yra dar vienas dalykas.

1990 metų balandžio 3 d., tai yra mažiau nei po mėnesio, Tarybų Sąjungos Aukščiausioji Taryba priima įstatymą, kuris nustato Respublikų išstojimo iš Tarybų Sąjungos tvarką. Kiek tada dalyvavo Lietuvos deputatų ir ką jie kalbėjo, priimant šį įstatymą?

-Tokį įstatymą priimant dalyvavo ir Lietuvos deputatai?

-Šitą reikėtų tikrinti buvusios Tarybų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos posėdžio protokole. Tačiau nemanau, kad Lietuvos deputatai būtų priešinęsi respublikų galimybėms išeiti iš Tarybų Sąjungos sudėties.

Taigi šito Tarybų Sąjungos Aukščiausios Tarybos priimto įstatymo 6 straipsnis skelbė, kad Respublikai norint išstoti iš Tarybų Sąjungos, Respublikoje turi būti surengtas referendumas, ir Respublika laikoma išstojusia iš Tarybų Sąjungos sudėties, jeigu už išstojimą prabalsuoja 2/3 Tarybų Sąjungos pilietybę turinčių tos Respublikos gyventojų. Tai reiškia, kad tokio referendumo dalyvis privalėjo būti registruotas Lietuvoje, o ne Ukrainoje ar kitur.

Po to turėjo būti sudaromos komisijos ir pradėtos turto dalybos: kaip kad šeimoje, skiriantis.

Dabar pažiūrėkime, kas vyksta nuo 1990 m. kovo 11-osios (nepriklausomybės paskelbimas), 1990 m. balandžio 3 d. (Tarybų Sąjungos AT įstatymas dėl Respublikų išstojimo iš Tarybų Sąjungos) – iki 1991-ųjų sausio.

Naftos blokada, trūksta benzino, ekonominė blokada – prekių kiekis ribotas, įvedamos pirkėjų kortelės – jeigu prisimenat, buvo tokios ružavam fone su nuotraukyte. Ir viskas, daugiau nieko. Niekas nesimuša.

Taip, yra „Jedinstvos“ judėjimas ir yra Sąjūdis. Bet ir mitingai – aprimę.

Taip mes ir gyvenome iki 1991-ųjų sausio. Bet žinot, kur yra problema?

-Kur?

-Kažkodėl niekas nepuola organizuoti referendumo dėl Lietuvos išstojimo iš Tarybų Sąjungos. Nė viena pasaulio valstybė mūsų nepripažįsta.

Užsiduokit sau klausimą: kokie būtų buvę referendumo rezultatai, jeigu referendumas dėl išstojimo būtų organizuotas 1990 metais?

Žiūrėkime, kas buvo toliau. Pasiekėme 1990-1991 metų ribą.

1991 m. sausio 7 d. K.Prunskienės Vyriausybė pakelia kainas. Kainos sukyla per naktį.

1991 m. sausio 8 d. įvyksta mitingas – minia braunasi į Seimą. Ką per atidarytą Seimo langą kalba mūsų „grietinėlė“? „Nusiraminkit, mes kainas atstatysime į vietą, čia provokacija“.

O kas tada brovėsi į Seimo vidų? Ir Sąjūdis, ir „Jedinstvo“, ir Lietuvos laisvės lyga. Visi kartu.

Pasakykite, jeigu referendumas dėl Lietuvos išstojimo iš Tarybų Sąjungos būtų įvykęs 1991 m. sausio 8 d., už ką būtų liaudis nubalsavusi?

-Klausimas retorinis, kaip suprantu.

-Į ką reikia atkreipti dėmesį – kas 1991 m. sausio 8 d. saugo Aukščiausiąją Tarybą nuo šitos minios? OMON’as. Pirmoje grandinėje stovi tas pats Makutynovičius, Razvodovas, Skleras, Kaliačius. Vilniaus OMON’as čia dar neskilęs.

Kas toliau darosi? Atsidaro Aukščiausios Tarybos pagrindinės durys ir kažkoks gudrutis su priešgaisrine žarna pradeda pilti ant žmonių čiurkšlę vandens.

Žmonės pradeda kilti, susierzina, grasina nušluoti Aukščiausiąją Tarybą.

Tuo metu AT nuo įtūžusios minios gynę omonininkai, milicininkai – visi paklaikę: kam šito reikia? Nes ta vandens čiurkšlė buvo tik erzinimas žmonių. Visi pradėjo rėkti jam: „Ką tu darai?“ Sako: „Tuoj tave patį suimsim“. Ir tada vandenėlis buvo staigiai užsuktas, ir durys – uždarytos. Vandenį pylė kas? Iš Krašto apsaugos departamento, savanoriai.

Klausimas: jie taip padarė dėl to, kad nervai jiems neatlaikė, ar jie buvo provokatoriai? Nes ten, toje aikštėje, trūko tik degtuko, kad būtų nušluoti visi, ir Seimo apsauga nieko nebūtų padėjusi.

Vienintelė apsauga stovėjo gyva grandine keliomis eilėmis – omonininkai. Ir tie, kurie paskui tapo „ariečiais“, ir tie, kurie pasiliko omonininkais.

Tuo metu po Vilnių pradeda demonstratyviai važinėti karinė technika. Visiškai demonstratyviai.

1991 m. sausio 8 d. po visos šitos nesąmonės skyla Vilniaus OMON’as.

1991 m. sausio 13-oji. Aukos prie TV bokšto.

Kokia prasmė buvo pulti televizijos bokštą, jeigu dar prieš kelias dienas jie, norėdami, galėjo užimti ir Aukščiausiąją Tarybą, ir visa kita? Jėgų sovietai čia turėjo, patikėkit manimi…

Taigi, 1991 m. sausio 13-ąją aukos yra aiškios. O dabar žiūrėkime toliau.

1991 m. sausio 16-oji diena. Tą dieną Lietuvos Aukščiausioji Taryba nustato referendumo datą pagal 1990 m. balandžio 3 d. Sovietų Sąjungos AT įstatymą (dėl Respublikos išstojimo iš Sovietų Sąjungos) – referendumas įvyks vasario 9 d.

Tai dabar suvokiate, kokia tai Pandoros skrynia? Tai mes 1991 m. vasario 9 d. kur buvome? Sovietų Sąjungos sudėtyje ir patys tą pripažinome savo veiksmais?

1991 m. vasario 9 d. įvyksta referendumas. Referendumo rezultatai buvo tokie: referendume dalyvavo per 76 proc. visų turinčių aktyvią rinkimų teisę Lietuvoje gyvenančių Tarybų Sąjungos piliečių, iš kurių daugiau kaip 90 proc. pasisakė už nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą.

Po sausio 13-osios tu ką nori būtum bandęs įrodinėti, kad sovietai yra geri, – nusispjauti ant tų kainų, bet jeigu jūs taip žmones žudot, tai jau atleiskit…

Taigi, 1991 m. vasario 9 d. įvyksta plebiscitas ir – pažiūrėkite, kas vyksta toliau. 1991 m. vasario 11 d. mus pripažįsta Islandija. Iš karto po to, kai įvyksta referendumas ir paskelbiami jo rezultatai, islandai pasako: „Mes jus pripažįstam!“.

1991 m. vasario 28 d. mus pripažįsta Danijos Karalystė.

Treti mus pripažįsta Rusija. Tai įvyksta 1991 m. liepos 29 d. 10 val. ryte. Ir ne tik pripažįsta, bet ir diplomatinių santykių užmezgimo sutartį pasirašo. Sutartį pasirašo Borisas Jelcinas ir Vytautas Landsbergis.

Taigi, 1991 m. liepos 29 d. pati Rusija yra išėjusi iš Tarybų Sąjungos sąstato. Kas lieka Tarybų Sąjungoje?

Tą dieną Tarybų Sąjungoje likę: Baltarusija, Ukraina, Azerbaidžanas, Kazachija, Uzbekija, Tadžikija, Turkmėnija, Kirgizija? Kitos – paskelbusios nepriklausomybes ir pasitraukusios. Taigi lieka aštuonios respublikos, sudarančios Tarybų Sąjungą?

Tačiau ir visos šios respublikos dar iki 1990 m. gruodžio 16 d. tarptautiniu mastu buvo paskelbusios savo šalių suverenitetus.

Tai dabar sakykit – kuri iš šitų aštuonių respublikų įvykdė Medininkų žudynes 1991 m. liepos 31 d.? Ir kam joms to reikėjo? Rusai jau 1991 m. liepos 29 d. pasakė, kad jie – su mumis.

Pasikartosiu, 1991 m. liepos 29 d. Rusija mus pripažįsta.

1991 m. liepos 30 d. į Maskvą atvyksta Džordžas Bušas vyresnysis, kuris atvažiuoja pasakyti M.Gorbačiovui: „Klausyk, Gorbi, gerai tu atrodai, bet tavo valstybės nebėra“.

Taigi, kam buvo naudingos Medininkų žudynės?

Ar tuo metu vyko kokie karo veiksmai? Gal vyko karo veiksmai su Rusija? Tai kad su Rusija tik ką pasirašėm sutartį.

Tai kodėl Medininkai – karo nusikaltimas? Kokio karo?

Aš pateikiau prašymą prokuratūrai Sausio 13-osios byloje, jie iki šiol nežino, ką atsakyti: aš pareikalavau pateikti duomenis apie karo veiksmus – kur vyko mūšiai, kas su kuo kariavo, kokiais dokumentais tai įrodoma, kokiais faktais tai pagrįsta, kiek žuvusiųjų, kokie kariniai objektai buvo puolami, kas gynėsi, kas puolė.

Aišku viena – mes neturime nei faktinių, nei teisinių pagrindų kalbėti apie karo nusikaltimą. Nusikaltimai žmoniškumui taip pat yra padaromi esant tam tikrom sąlygom, o nei viena faktinė sąlyga neatitinka čia buvusių. Breiviko juk neteisė už nusikaltimus žmoniškumui, nors jis nužudė beveik 80 žmonių?

Taigi, pirmiausia, kalbant apie žudynes Medininkuose, reikia išsiaiškinti, kas tą padarė ir kam buvo naudingas konflikto sukėlimas būtent Dž.Bušo atvažiavimo išvakarėse, būtent po to, kai su B.Jelcinu buvo pasirašyta sutartis?

Beje, pas estus aukų nebuvo, pas latvius buvo, bet ne tokios. O latviai tyrimo metu priėjo tokios išvados: kad žmonės žuvo nei nuo OMON’o, nei nuo sovietų kariškių kulkų, nei nuo Latvijos „aissargių“ (krašto apsaugos), bet žuvo nuo trečios jėgos naudotų ginklų, kuri stengėsi sustumti jas kaktomuša.

Galvojate, Lietuvoje buvo veikiama pagal kitą scenarijų? Tik kas ta trečioji jėga? Ji lieka neįvardinta.

Bet mes vėl užsispyrusiai lipam ant konflikto absoliučiai lygioje vietoje. Čia lygiai taip, kaip su ta žarna 1991 m. sausį prie Seimo rūmų, lygiai taip pat.

O štai visa tai, ką aš dabar išdėsčiau, yra analitinė informacija, kurią dabar drąsiai galima įslaptinti, o ją paviešinus, pasekmės įsivaizduojat kokios? Nes informacija, kad ten kažkas kažką ruošia prieš Prezidentę… Na, perskaičiau jos paviešintą disertaciją. Ir kas? Ir kas čia keisto? Ir ko čia piktintis? Kokios čia problemos? 1988 metai…

Tuo tarpu tai, ką aš dabar pateikiau, – įvykusių faktų analizė.

Beje, po to, kai 1991 m. vasario 9 d. įvyko plebiscitas, ir mus pripažino Islandija, Danijos Karalystė, kovo pabaigoje buvusiame Vilniaus miesto Spalio rajono komunistų partijos komitete (tą dieną, kai ant Tauro kalno ten buvo omonininkų ir draugovininkų sulaikytas KAD vadas A.Butkevičius su savo vairuotoju) vyko „platformininkų“, arba tiksliau sakant, komunistinės senosios kartos šalininkų inicijuotas referendumas dėl Tarybų Sąjungos išsaugojimo. Tačiau šitas referendumas jau neturėjo jokios prasmės. Nes Lietuva jau buvo įvykdžiusi nepriklausomybės pripažinimo sąlygas – tiek teisines, tiek faktines. Plebiscitas įvykęs, tautos valia išreikšta, užsienio valstybės jau ją pripažinusios.

O dabar dar grįžkime į 1991 m. liepos 29 d. 10 val. ryto. Rusija pasirašo sutartį su Lietuva – dėl pripažinimo ir diplomatinių santykių užmezgimo. Todėl kas lieka – kam naudingas Medininkų įvykis? Kas suinteresuotas veikiantysis asmuo?

Reikia pažymėti dar vieną dalyką – kad į B.Jelcino pusę stojo iš karto karinės pajėgos ir visi specialieji daliniai.

Tai kas tada vykdė Medininkų žudynes? Kirgizai? Kazachai? Azerbaidžaniečiai? Ar baltarusiai? Kuriuos nors iš jų galime apkaltinti? Negalime. Kodėl negalime? Nes pirma reikia išsiaiškinti, kas tą padarė. Įvardinkit žmones!

O kai žmones įvardinsit, tada galėsime spręsti – kieno jie yra „draugai“.

Bet faktas yra vienas: netgi po to, kai įvyksta plebiscitas, kai mus pripažįsta Islandija, Danija ir Rusija, nėra jokių duomenų apie tai, kad Lietuva būtų karo stovyje su Tarybų Sąjunga (ne su Rusija – Rusija mums jau buvo draugai) – nei patys tokių duomenų turime, nei trečios šalys, kurios turėtų ir galėtų pateikti duomenis, kad, jų žiniomis, Lietuva kariavo su kažkuo.

Tad ar neabsurdiška dabar būtų kalbėti, kad mes kariavome… su Rusija? Jei taip, ką tuomet Rusija pripažino? Su ja kariaujančios šalies nepriklausomybę ir dar diplomatinius santykius su ja užmezgė? Bet juk, kai karas prasideda, diplomatiniai santykiai nutrūksta?

Taigi, ką mes čia slepiame?

Komentarai

 

 

 
 1. Zigmuti,

  2013-11-22 – 16:15

  neskiesk miltais, po paraliais, ar esi pasiruošęs sėsti į kalėjimą už savo giminaičio aukšto kgbisto sovietmečiu vykdyta lietuvių tautos persekiojimą, kaip nusikaltimą žmoniškumui? Juk esi jo turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmėjęs, kaip priėmei palikimą. 😀

  Thumb up 72 Thumb down 3

 2. Man, kaip neteisininkei, norėtųsi žinoti, ne tik kas tą Medininkų postą išžudė, bet ir kodėl? Juk Rusijai nuskambėti su tokia agresija tikrai buvo pats nepalankiausias laikas. O mums, greitesnio pripažinimo iš šlovės tikslu, buvo – pats tas. Kodėl taip įstrigo tyrimas, ir kas tuom suinteresuotas? Kaip nustatyti tų žudynių scenarijaus autorių? Juk taip lengva tai numanyti…
  Manau, kad tai labai paprasta. Reikėtų tik pakalbinti vairuotoją, kuris antrą valandą nakties vežė deputatą N.Medvedevą į Medininkus, kad patikrintų ar viskas švariai padaryta, ar neliko gyvų liūdininkų, bei paliktų Kremliaus link rodančius įkalčius, ir paklausti, kas jį pasiuntė. Žinoma, tą naktį budėjęs vairuotojas nesakys, kad Kremlius, o sakys, kad Seimo transporto dispetčeris. Einam toliau. Reikėtų pasidomėti dispetčerio, kas jam nurodė išsiūsti Medvedevui mašiną ir t.t. Tikriausiai, Kremlius LR Seimo dispečerinei nekomanduoja. Ir taip, žingsnelis po žingsnelio dasikasti, kam ten iš mūsų valdžios vyrų taip rūpėjo, kad viskas būtų padaryta laiku ir kokybiškai, kad net žvalgą vidurnaktį ant karštų pėdų pasiuntė įsitikinti ir raportuoti.
  Gerai dar kad tas kremlius mūsų valstybėlės į kokį tarpvalstybinį arbitražą už šmeižtą nepadavė. Jei būtų tas nusikaltimas atskleistas, galimai būtų prireikę ir tą skersą šovinį panaudoti. Bet… kaip ir visada, praslydo laimingai ir net šiandienos sulaukė.
  Beja, dar ir šiandien neatsiranda drąsuolio, kuris už to balto siūlelio trūktelėtų. Visą tiesą galėtų paviešinti šių dienų herojus, iš teleekranų nebeišlendantis būsimasi prezidentas. Bet jam tai nenaudinga. Kodėl? Reklamos jam ir taip užtenka iš užsakyto „paslapties nutekinimo“ skandalo. O parišti politikai gali dar labai ir labai ateityje praversti…

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • Labai teisingai parašyta. Lieka vienintelis klausimas ar Medininkų bylą tiriantiems prokurorams ir teismui šito reikia? Vat, nuo šito viskas ir priklauso….

   Thumb up 72 Thumb down 2

   • O kam, tavo nuomone, jiems šito reikėtų? Kad komentatoriai liktų patenkinti?
    O kas toliau…???
    Taigi.

    Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Marcinkeviciau,kaip teisininkas turetumet suprasti,kad Rusija,oficialiai pasiskelbe ,kaip Sovietu sajungos teisiu peremeja.Tai viena.Antra,Rusija tarp visu respubliku ,visada uzeme dominuojanti,vyresnio brolio vaidmeni ir kitos respublikos veze kumpius ir desras i Rusija ,o ne i Gruzija,Uzbekija ,ar Ukraina.Tai nuimti Rusijai atsakomybe uz padarytus nusikaltimus,kuriuos padare ,kad ir ne rusu kareiviai kazkur,visiskai negalima ,nes nei viena respublika ,be diktato is Maskvos,kur valdzioje sedejo rusai,tikrai negalejo.

  Thumb up 72 Thumb down 15

  • Zigmai, bet autorius apie vežėčias o pats apie akėčias. Kažkaip netinka rimtai diskusijai

   Thumb up 72 Thumb down 2

  • neskiesk miltais, po paraliais, ar esi pasiruošęs sėsti į kalėjimą už savo giminaičio aukšto kgbisto sovietmečiu vykdyta lietuvių tautos persekiojimą, kaip nusikaltimą žmoniškumui? Juk esi jo turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmėjęs, kaip priėmei palikimą. 😀

   Thumb up 72 Thumb down 0

 4. mitai. Pasirodo pakeisti charakterio tiesiog neįmanoma. Skaitykite (15min. V.Landsbergis ..citata ”
  Ge­ro­kai anks­čiau, dar pa­va­sa­rį, bu­vau ga­vęs as­me­ni­nei gy­ny­bai iš vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro. Lai­mė, ne­iš­mė­gi­nau. Kai bai­gęs pir­mi­nin­ka­vi­mo lai­ko­tar­pį ati­da­viau gink­lą į mu­zie­jų, ten pa­ti­kri­no prieš pra­gręž­da­mi ir at­ra­do vamz­dy­je sker­są šo­vi­nį. Dėl įdo­mu­mo pykš­te­lė­jęs į orą, bū­čiau ga­vęs gink­lo spro­gi­mą. ” Ar supratote ?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Čia lygiai taip pat, kaip Venckienei atsuktas ratas. Važiavo važiavo pamažėlį kiemais, pajuto kad atsuktas ratas ir net veržlės surinktos. Policijos nesulaukė, Stoma išlipo, prisuko ir nuvažiavo. Matyt būrėja buvo perspėjusi, kad atsargines veržles vežiotųsi? Reklama… Priešai kėsinasi…

   Thumb up 72 Thumb down 7

  • oi, vamzdyje skersą šovinį! Ir kaip jūs tai įsivaizduojate, kas tai per šovinys, kas tai per vamzdis ir koks tai ginklas, kad jame tilptų skersi šoviniai ir po to dar sprogti galėtų. Aš tokio nesu matęs, nors su ginklais virš 20 metų dirbau. Jumoristas tas mūsų Tata.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 5. – Kuo gera Prezidente skiriasi nuo blogos?
  – Geros Prezidentes tauta soti, o blogos – soti iki kaklo

  Thumb up 72 Thumb down 1

 6. tokią laidą stebime per tv. Vakar, vakare, joje Jėzus Kristus buvo egoistu išvadintas. Baisiausia tai, kad nei vienas žmogus Jo laidoje neužtarė. Tas, Kuris atidavė paskutinį savo Kraujo lašą už puolusią žmoniją ant kryžiaus, buvo pavadintas egoistu. Žmonija paskendo nenuovokume. Yra taip kaip yra…..

  Thumb up 72 Thumb down 1

 7. Vakar diskutavo per komsomolkos TV trys džigitai:Ertiūras,Sadas ir Pašlėmėkas.
  Pradžioje Ertiūras grojo pirmu smuiku,bet vėliau jį pertraukė Sadas tyliu balseliu išaiškinęs,kad buvo NUTEKINIMŲ ir anksčiau, tik jis NESAKĄS kas tai padarė.Ir Ertiūro ŠIRDIS nukrito į KULNUS.
  Supratau,kad Sadas dirbo kartu su AMB,o dabar jam tarnauja pati Muravjovka,todėl jis ją gins kaip savo kūdikį.
  Tovarišči…iškrypimas yra jų pasaulio dimensija.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Aciu.Paziurejau.
   Paslemeka mes vadinam Nieksu,bet toliau -ne taip jau viskas blogai.
   Sadeckas pataise Paulauska,kad vistik buvo nutekitta Paslaptis (tuo metu),Paulauskas mandagiai sutiko.Abiem tik pliusai.
   Nors zinoma,tai NE valstybes tarnautojai ir ne pilieciai.Valinskas maziau bijo Valdingos Bobos.Nors vel gi.Paukauskui,kaip konkurentui rinkimuose,gal ir nepatogu anksciau laiko…
   o Nieksas? O jis ir liks Nieksas.

   Thumb up 72 Thumb down 1

 8. Nuostabi Bettos apzvalga.Net ir su saukstu deguto:
  -Krikscioniska p.Landsbergio Akta,ivardinti nusikaltimu galima,bet nebutina.
  Dabar prie reikalo.
  Karas.Buvo ar nebuvo?
  Visko buvo.Visa bolsevizmo istorija -karas, karas,karas.”pokoj nam tol”ko znitsa”.Nuo zinomiausiu tanku ataku Vengrijoj pries beginklius iki Baku ir Vilniaus tv.Nuo Stukacevskio duju atakos pries Tombovo valstiecius iki diversiju Medininkuose,devynauksciu sprogdinimo Maskvoje ir provokaciju Gruzijos pasienyje.Nekalbant apie Afrika ir Azija.
  O čiom bazar,drg.Arūnas Marcinkevičius?

  Thumb up 72 Thumb down 13

 9. Pala pala, ponios ir ponai!

  Advokatas yra advokatas, pabrėžia tai kas jam naudinga ir nutyli kas ne.

  Bet klausimas: o kada Lietuva įstojo į TSRS? Atsakymas: to nebuvo! Vokietijai ir TSRS pasirašius Ribentropo- Molotovo paktą, jau prasidėjus antrajam pasauliniam karui, Lietuva TSRS buvo aneksuota. Pod dūlom prie smilkinio, skant, tas “įstojimas” vyko. Egzistavome kažkaip 50 metų kaip LTSR, bet buvo ir kita Lietuva su diplomatine atstovybe užsienyje, galiojančiu Lietuvos respublikos piliečio pasu, o Lietuvos aneksijos nepripažino didžioji dauguma demokratinių vakarų valstybių. Nepriklausomos Lietuvos egzistencija de jure niekuomet nebuvo nutrūkusi. 1990 m. kovo 11 d. demokratiniuose rinkimuose išrinkta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosia Taryba, reikšdama Tautos valią, skelbia Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą, kuriuo yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas- Lietuva realizuoja visą Valstybės suverenitetą.

  1991 metų vasario 9 dienos plebiscite buvo klausiama : “Norite ar ne, kad Lietuva būtų nepriklausoma demokratinė respublika?” Apie jokį išstojimą iš TSRS ten kalbos nebuvo.
  OMON’as buvo ne Lietuvos, bet TSRS jurisdikcijoje ir jokios reikšmės neturi buvo Rusija TSRS ar ne (Rusija yra TSRS teisių paveldėtoja). Vadinasi, svetimos valstybės jėgos struktūra užpuolė nepriklausomos valstybės muitinę ir išžudė muitinės pareigūnus – įvykdė karo nusikaltimą. Faktas!

  O kad Kaliačius buvęs OMON’ ininkas čia man naujiena. Kas dar iš dabartinių?
  Tai, kad OMON’ininkams (nesvarbu skilusiems ar ne) buvo leista dalyvauti atkurtos Lietuvos struktūrose yra Landsbergio nusikaltimas prieš Lietuvą, nes OMON’ininkai priesaikos nelaužo, o jei koks sulaužo- groš tomu cena, pasikeis laikai- toks sulaužys ir Lietuvos respublikai duotą priesaiką. :(
  Va tep va. 😀

  Thumb up 72 Thumb down 8

  • ir rimtai analizuokite (dabar tai jau istorija) … “L.Dambrauskas. Kovo 11-osios tragizmas
   Daug kas susimąsto, ar Kovo 11-osios Aktas nėra visuomenės apgaulės aktas. Manau, kad to akto galėjome išvengti, jeigu būtume suteikę juridinę teisę 1990metų vasario 7d. Aukščiausios Tarybos nutarimui dėl neteisėto Lietuvos įjungimo į TSRS 1940 metų birželio-liepos mėnesiais. Būtų buvęs milžiniškas ekonominis efektas, nes Kovo 11-osios Aktas tapo pasipelnymo ir spekuliacijos aktu. Būtų atkritę vadinamieji signatarai su savo „nuopelnais“ ir privilegijomis
   …….“ Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija
   Visų mūsų nelaimė, kad Kovo 11 -sios Aktą pasirašė ne tie, kurie buvo pasiryžę krauju jį ginti ir gynė, o tarybiniais metais išugdyti, išauklėti, puikiai įsisavinę homo sovieticus visas „proletariato“ diktatūros ekonomines, socialines, demagogines įmantrybes. Socializmo griovėjais tapo tie, kurie daugiausia naudos iš to turėjo ..“

   Thumb up 72 Thumb down 3

  • Na aš Jūsų vis tik nesuprantu, kaip nesant karo paskelbimo, karinio stovio įvedimo, nesant kariaujančių šalių, banditai išžudę muitininkus, gali būti paskelbti kariniais nusikaltėliais. Kaip sau norit, bet advokatas teisus.

   Thumb up 72 Thumb down 1

 10. kad jelcinas dar kariavo su sovietu puse ir nepusk cia burbulu kad jau rusija buvo svari nuo sovietu. Dar ir dabar didziausia nostalgija rusijoje sovietiniams laikams, net ir dabar zirinovskis rekia kad reikia Lietuva nusluoti nuo zemes pavirsiaus.Ar tik nebusi sovietines teisesaugos palikuonis?

  Thumb up 72 Thumb down 6

 11. Viska sumale i viena.Pasakyk komuniaga kada Lietuva istojo i cccr?Lietuva i cccr buvo 1940m inkorporuota ir ta pripazino daugelis demokratiniu saliu ,taip kad istojimo referendumo nereikejo rengti.90 procentu zmoniu balsavo uz sajudi kurio programoje buvo nuostata atkurti nepriklausomybe.iki puco Maskvoje Jelcinas neturejo realios valdzios.TSRS kaip valstybe nustojo egzistuoti1991m rudeni lapkricio men ,kai Baltarusijoje Viskuliuose susirinko Rusijos,Ukainos ir Baltarusijos[sios salys ir ikure TSRS 1922m] lyderiai ir nutrauke cccr egzistencija.Taip, kad iskriustas komuniaga tavo ginamasis gaidys atstovaudamas cccp susaude zmones kuriuos buvo paemes i nelaive ir kurie nesipriesino

  Thumb up 72 Thumb down 9

 12. Juk Šernas Makutinovičių pažino, o nuteistas Michailovas. Dėl to, kad iš M raidės?

  Thumb up 72 Thumb down 1

 13. Na,ką,mielieji,atrodo gavome gerai per nosį.Išaiškino kaip Šv,Rašto aiškintojas ir prikibti nėra prie ko.Jis – teisus.Nereikia stūgauti,ar tarp čia komentuojančių yra nors vienas,kuris ne emocijomis,o faktais galėtų visa tai paneigti?Bet tik faktais.Abejoju ar tokis atsiras.Žodžiu,išmaudė mus ir į dienos šviesą išvilko.Deja,bet karo tuomet tikrai nebuvo.Aš jau vaikščiojau po žemelę ir kaiką suprati gebėjau,neprisimenu,kad būtumę su kuo nors kariavę…
  Tai kas dabar bus?Nieko.Seimas pas mus – visagalis,o konervatoriai ž proto bokštai,todėl viskas liks kaip yra:ir kariavom,ir pokaryje prezidentia po miškus slapstėsi ir Vytukas – rezistentas Nr 1,ir ……..nepergyvenkite,mes visada realybei į akis bijojom pažvelgti.Norit,pasakysiu kodėl….,todėl.kad toje Sąjungoje,kurioje buvo daug problemų ir dar daugiau kvailysčių,nebuvo jau taip blogai,kaip jums pasakoja.Jei tą pripažinti,tai visą mūsų dabartinį elitą,kartu su jų istoriniais mitais ir legendomis reikia vyt velniop.Ne,aš neneigiu tremčių,kaip neneigiu ir mūsų tautos atplaišų dalyvavimo holokauste.Aš priimu mūsų istoriją tokią,kokia ji buvo ir nenoriu nei pagražintos,nei išdailintos.Man,kaip lietuviui žemaičiui nėra nei gėda,nei pikta.Ir džiaugsamas,ir džiaugsmas,ir nepriklausomybė ,ir okupacijos,bet visais laikais tauta gyveno,o teisti savų tėvų ir senelių man niekas teisės nedavė ir neduos.
  Pamurdė mus,ah, kaip pamurdė.Tiesiai į mėšlą,kurį patys susivežėm.

  Thumb up 72 Thumb down 4

  • rašote iš gyvenimo (buvo kaip buvo – neišbrauksi), bet štai dėl “Pamurdė mus,ah, kaip pamurdė” esate neteisus, nes autorius kiek įmanoma objektyviai atstato tikrus istorinius faktus, kurie labai ir labai mūsuose yra (ir buvo) iškraipomi. O tai, ko gero, ir yra viena iš priežasčių, kodėl mūsuose teisėsauga buksuoja.Pagarbiai

   Thumb up 72 Thumb down 1

 14. vaje, rusai puola, o anas rusus gina, tuoj paskelbs valstybės priešu, Bradausku draugu ir tt., ajajai

  Thumb up 72 Thumb down 2

 15. Gal tas advokatas ir yra iš rusijos elitinių grupuočių, apie kurias buvo nutekinta slapta informacija, kad prieš Lietuvą bus rengiamos atakos?

  Thumb up 72 Thumb down 17

  • Grinos, bet jis nieko neatsakys, nes ir pats nežino, bet man labiau panašu, kad tas elitinis būsi tu

   Thumb up 72 Thumb down 2

 16. Panašu, kad straipsnio autorius galimai iš jedinstvininkų būrio, mažiausiai A.Paleckio parankinis…

  Thumb up 72 Thumb down 19

  • radikalas fanatikas, nepripažįstantis nei faktų, nei datų. Tokie kaip sovietmečiu galėdavo nušauti vien dėl to, kad žvilgnis antitarybinis, dabar – kad ne patriotinis. Gaila tavęs.

   Thumb up 72 Thumb down 1

 17. Va tai ismincius islindo. Gal galetu paaiskinti pas ka skrido Bushas, jei TSRS jau nebuvo?

  Thumb up 72 Thumb down 10

  • tu nesupranti, kai išskrido iš JAV, tai dar buvo, bet kol perskrido per Atlantą, jau viskas – Rusijos TSRS nebeliko, O Bušas nežinojo, kur TSRS sostinė persikėlė – Kijevą, Minską ir tt., tai išgėrė po 100 gr su Boria ir parsirado atgal :)

   Thumb up 72 Thumb down 3

 18. Kad dujakus registruoja, tai dar lieka istiesinti dalgiai neregistruoti… 😉

  Thumb up 72 Thumb down 8

 19. Tureti ginkla Romos Imperijoje buvo draudziama:
  -vergams,beprociams ir uzsienieciams.
  Kuo Jus laiko Burokeviciutes rezimas,spreskit patys.Kiekvienas pagal savo sugedimo laipsni.

  Thumb up 72 Thumb down 13

 20. Svarbiausia, kad Landsbergis žino, o kitiems žinoti, kas su kuo kariavo, nereikia

  Thumb up 72 Thumb down 5

 21. Gelbek sali,Arturai Paulauskai.Ba Burokeviciutes baudziauninkai jau eina net savo dujakus pas stribus registruot.Toliau jau tik Komunizmas.

  Thumb up 72 Thumb down 8

  • Mūsų prokurorai viską žino :) Gerai pasiknistų savo stalčiuose, tai atrastų ir kokią nors marsiečių invaziją :)

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • kelias dienas, tuoj kas nors iš konservatorių stovyklos pradės klykti, kad rusai perrašinėja Lietuvos istoriją, o Grina su nauja pažyma pas Paulauską lėks :)

   Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Ar tai mumi vaiksciot susiraukus?
  Blogiau kaip prie ruskio jau niekad nebebus.
  Burokeviciute jau niekad neissaudys,kiek drg.Snieckus.
  Uz jos nestovi “milzino jega”.
  Pacios jau
  “laukia nemalonumai per Londono valdiskus namus”.

  Thumb up 72 Thumb down 11

  • bet parašyk neblefuodamas, tai kiek gi Sniečkus iššaudė žmonių. Kas gi dėl sapaliojimo “Blogiau kaip prie ruskio jau niekad nebebus.” tai tu prie jo negyvenai ir nežinai kaip ten buvo.

   Thumb up 72 Thumb down 5

   • Algirdą apgyvendinti CŽV slaptame kalėjime, kokioms 3 dienoms, pažiūrėtume, ką tada čiulbėtų

    Thumb up 72 Thumb down 3

    • ak tu besirde kamsamolka.
     Tris dienas ziuret,kaip nigeris kisa Korana i unitaza?
     As neatlaikyciau!

     Thumb up 72 Thumb down 4

     • gerai, galėtų ten tave pakankinti ir 5 dienas, tada norėčiau pasiklausyti, ką čiulbėsi apie demokratijos gėrybes :)

      Thumb up 72 Thumb down 6

 23. Sitas ne mano draugo draugas ir siandien ne mano priesas.
  Tik liudna,kai apsukri cigonka ji panaudojo Paulausko juodinimui tada
  …ir kazkam panaudoja siandien.
  Nesidomiu ir neskaiciau.Tik blogai permeciau.
  Bet,jei uzsidirbo savo 70lt -tai ir
  I sveikata.
  Visiems siandien sunku.

  Thumb up 72 Thumb down 6

 24. Iki šiol gerbiau šį advokatą.
  Bet šiandien pradedu abejoti.
  Labai jau jis šiandien manipuliuoja faktais, sąvokomis, vertinimais.
  Vienoj vietoj sudėtingus dalykus suprimityvina, kitur – absurdiškas prielaidas pateikia labai jau rimtai, trčioje vietoje – lyg ir netyčia nepastebi svarbių dalykų.
  Kol kas nesuprantu, ko jis siekia, bet akivaizdu, jog bando sukelti chaosą skaitytojo galvoje.
  Chaoso pas mus ir taip – perteklius. Trūksta aiškumo.
  -Povilas-

  Thumb up 72 Thumb down 16

  • man regis pats manipuliuoji nežinia kuo, nes intervju advokatas analizuoja DATAS, vadinasi norėdamas paneikti pateiktus faktus pats privalai paneikti minimas DATAS, Pagarbiai

   Thumb up 72 Thumb down 3

  • kurioje vietoje konkrečiai tamstai atrodo CHAOSAS?
   Kad advokatas artėja prie teisybės?

   Thumb up 72 Thumb down 4

 25. gerbiamas advokate, kiek suprantu Jūs tikrai gerbiate ĮSTATYMĄ ir todėl
  man visiškai nesuprantama kodėl Jūs iškreipiate ISTORIJĄ. Nebuvo tokios
  šalies Sovietų Sąjunga (lietuviškai) o jeigu nepatinka lietuviškai tai rašyti privalote Sovietų Sojuzas. Atsiuprašau.

  Thumb up 72 Thumb down 9 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Elektriniai katilai plačiam pasirinkimui
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras