Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 8 Pirmadienis
 

A.Marcinkevičius: Kuri iš likusių aštuonių Tarybų Sąjungos valstybių įvykdė žudynes Medininkuose, jeigu Rusija pati iš Tarybų Sąjungos jau buvo pasitraukusi?

2013-11-21 18:39 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (100)

Advokatas Arūnas Marcinkevičius. KK nuotr.

A.Marcinkevičius: Kuri iš likusių aštuonių Tarybų Sąjungos valstybių įvykdė žudynes Medininkuose, jeigu Rusija pati iš Tarybų Sąjungos jau buvo pasitraukusi?

Iki gyvos galvos Medininkų byloje nuteisto buvusio Rygos omonininko Konstantino Michailovo advokatas Arūnas Marcinkevičius atveria Pandoros skrynią: kadangi Generalinė prokuratūra siekia, kad Apeliaciniame Teisme K.Michailovas būtų nuteistas dėl „karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui“ (pagal įstatymą, įsigaliojusį atgaline data), advokatas kelia klausimą – o tai su kokia šalimi kariavo Lietuva 1991 m. liepos 31 d., kai įvyko žudynės Medininkuose?

Advokatas Arūnas Marcinkevičius atsakė į „Karšto komentaro“ klausimus.

-Tai su kuo 1991 m. liepos 31 d. kariavo Lietuva, jeigu Konstantinas Michailovas teisiamas už „karo nusikaltimą“? Ką išsiaiškinote?

-Na, pas mus sakoma, kad tuo metu kovojo Lietuva ir Tarybų Sąjunga.

Karas yra įmanomas tarp dviejų savarankiškų subjektų. Štai, sakykit, jeigu Žemaitijoje prasidėtų separatistinės nuotaikos ir Lietuva būtų priversta įvesti policijos, kariuomenės pajėgas, ar tai bus karas, apie kurį bus galima kalbėti, kad Žemaitija kariavo su Lietuva? Ne, gerbiamieji.

Grįžtame prie Hagos konvencijos, 1907-ieji metai. Kas joje pasakyta? Taip, karas gali būti paskelbtas, karas gali būti nepaskelbtas.

Jei prisimintume didįjį kunigaikštį Kęstutį, tai jis laikėsi šventai Vakarų riterių papročių ir, prieš puldamas kryžiuočius, nusiųsdavo žygūną, sakydamas: „Cave ipsum“ (lot. „Saugokis, aš einu“). Žygūnui, aišku, pasibaigdavo liūdnai, atnešęs tokią žinią, gyvas nelikdavo. Tačiau rasdavosi drąsių žmonių, kurie pasiaukodavo dėl kunigaikščio garbės. Garbingai užpuolė, o ne už pasalų.

Kadangi tie visi dalykai yra suvokti, kaip apibrėžti karą, kuris yra nepaskelbtas? Apibrėžiama yra labai paprastai – jeigu kariauja du subjektai, t. y. dvi valstybės, apie tai turi žinoti trečios šalys.

Be to, kaip žinoma, karas, konvencinis jis ar ne, baigiasi vienos pusės pergale, o kitos- kapituliacija, arba taikos sutartimi. O kaip gi buvo sureguliuota karo baigtis 1991 metais? Kokiame tarptautiniame ar bent jau nacionaliniame kokios nors valstybės teisės akte įtvirtintas toks faktas?

O dabar sugrįžkime prie istorinių faktų.

1990 metų kovo 11-ąją įvyksta Nepriklausomybės akto atkūrimas. Tačiau mūsų niekas neskuba pripažinti. O kol mūsų nepripažįsta, turime problemą.

Su panašia problema 1990 m. birželio 12-ąją susiduria ir Rusijos Federacija, paskelbusi apie savo Suverenitetą [pranc. souveraineté], paprastai tariant, valstybės nepriklausomybę apimančią absoliučią jos piliečių teisę savo nuožiūra nustatyti valstybės santvarką, bei teisę savarankiškai tvarkyti savo vidaus bei užsienio reikalus.

Tačiau yra dar vienas dalykas.

1990 metų balandžio 3 d., tai yra mažiau nei po mėnesio, Tarybų Sąjungos Aukščiausioji Taryba priima įstatymą, kuris nustato Respublikų išstojimo iš Tarybų Sąjungos tvarką. Kiek tada dalyvavo Lietuvos deputatų ir ką jie kalbėjo, priimant šį įstatymą?

-Tokį įstatymą priimant dalyvavo ir Lietuvos deputatai?

-Šitą reikėtų tikrinti buvusios Tarybų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos posėdžio protokole. Tačiau nemanau, kad Lietuvos deputatai būtų priešinęsi respublikų galimybėms išeiti iš Tarybų Sąjungos sudėties.

Taigi šito Tarybų Sąjungos Aukščiausios Tarybos priimto įstatymo 6 straipsnis skelbė, kad Respublikai norint išstoti iš Tarybų Sąjungos, Respublikoje turi būti surengtas referendumas, ir Respublika laikoma išstojusia iš Tarybų Sąjungos sudėties, jeigu už išstojimą prabalsuoja 2/3 Tarybų Sąjungos pilietybę turinčių tos Respublikos gyventojų. Tai reiškia, kad tokio referendumo dalyvis privalėjo būti registruotas Lietuvoje, o ne Ukrainoje ar kitur.

Po to turėjo būti sudaromos komisijos ir pradėtos turto dalybos: kaip kad šeimoje, skiriantis.

Dabar pažiūrėkime, kas vyksta nuo 1990 m. kovo 11-osios (nepriklausomybės paskelbimas), 1990 m. balandžio 3 d. (Tarybų Sąjungos AT įstatymas dėl Respublikų išstojimo iš Tarybų Sąjungos) – iki 1991-ųjų sausio.

Naftos blokada, trūksta benzino, ekonominė blokada – prekių kiekis ribotas, įvedamos pirkėjų kortelės – jeigu prisimenat, buvo tokios ružavam fone su nuotraukyte. Ir viskas, daugiau nieko. Niekas nesimuša.

Taip, yra „Jedinstvos“ judėjimas ir yra Sąjūdis. Bet ir mitingai – aprimę.

Taip mes ir gyvenome iki 1991-ųjų sausio. Bet žinot, kur yra problema?

-Kur?

-Kažkodėl niekas nepuola organizuoti referendumo dėl Lietuvos išstojimo iš Tarybų Sąjungos. Nė viena pasaulio valstybė mūsų nepripažįsta.

Užsiduokit sau klausimą: kokie būtų buvę referendumo rezultatai, jeigu referendumas dėl išstojimo būtų organizuotas 1990 metais?

Žiūrėkime, kas buvo toliau. Pasiekėme 1990-1991 metų ribą.

1991 m. sausio 7 d. K.Prunskienės Vyriausybė pakelia kainas. Kainos sukyla per naktį.

1991 m. sausio 8 d. įvyksta mitingas – minia braunasi į Seimą. Ką per atidarytą Seimo langą kalba mūsų „grietinėlė“? „Nusiraminkit, mes kainas atstatysime į vietą, čia provokacija“.

O kas tada brovėsi į Seimo vidų? Ir Sąjūdis, ir „Jedinstvo“, ir Lietuvos laisvės lyga. Visi kartu.

Pasakykite, jeigu referendumas dėl Lietuvos išstojimo iš Tarybų Sąjungos būtų įvykęs 1991 m. sausio 8 d., už ką būtų liaudis nubalsavusi?

-Klausimas retorinis, kaip suprantu.

-Į ką reikia atkreipti dėmesį – kas 1991 m. sausio 8 d. saugo Aukščiausiąją Tarybą nuo šitos minios? OMON’as. Pirmoje grandinėje stovi tas pats Makutynovičius, Razvodovas, Skleras, Kaliačius. Vilniaus OMON’as čia dar neskilęs.

Kas toliau darosi? Atsidaro Aukščiausios Tarybos pagrindinės durys ir kažkoks gudrutis su priešgaisrine žarna pradeda pilti ant žmonių čiurkšlę vandens.

Žmonės pradeda kilti, susierzina, grasina nušluoti Aukščiausiąją Tarybą.

Tuo metu AT nuo įtūžusios minios gynę omonininkai, milicininkai – visi paklaikę: kam šito reikia? Nes ta vandens čiurkšlė buvo tik erzinimas žmonių. Visi pradėjo rėkti jam: „Ką tu darai?“ Sako: „Tuoj tave patį suimsim“. Ir tada vandenėlis buvo staigiai užsuktas, ir durys – uždarytos. Vandenį pylė kas? Iš Krašto apsaugos departamento, savanoriai.

Klausimas: jie taip padarė dėl to, kad nervai jiems neatlaikė, ar jie buvo provokatoriai? Nes ten, toje aikštėje, trūko tik degtuko, kad būtų nušluoti visi, ir Seimo apsauga nieko nebūtų padėjusi.

Vienintelė apsauga stovėjo gyva grandine keliomis eilėmis – omonininkai. Ir tie, kurie paskui tapo „ariečiais“, ir tie, kurie pasiliko omonininkais.

Tuo metu po Vilnių pradeda demonstratyviai važinėti karinė technika. Visiškai demonstratyviai.

1991 m. sausio 8 d. po visos šitos nesąmonės skyla Vilniaus OMON’as.

1991 m. sausio 13-oji. Aukos prie TV bokšto.

Kokia prasmė buvo pulti televizijos bokštą, jeigu dar prieš kelias dienas jie, norėdami, galėjo užimti ir Aukščiausiąją Tarybą, ir visa kita? Jėgų sovietai čia turėjo, patikėkit manimi…

Taigi, 1991 m. sausio 13-ąją aukos yra aiškios. O dabar žiūrėkime toliau.

1991 m. sausio 16-oji diena. Tą dieną Lietuvos Aukščiausioji Taryba nustato referendumo datą pagal 1990 m. balandžio 3 d. Sovietų Sąjungos AT įstatymą (dėl Respublikos išstojimo iš Sovietų Sąjungos) – referendumas įvyks vasario 9 d.

Tai dabar suvokiate, kokia tai Pandoros skrynia? Tai mes 1991 m. vasario 9 d. kur buvome? Sovietų Sąjungos sudėtyje ir patys tą pripažinome savo veiksmais?

1991 m. vasario 9 d. įvyksta referendumas. Referendumo rezultatai buvo tokie: referendume dalyvavo per 76 proc. visų turinčių aktyvią rinkimų teisę Lietuvoje gyvenančių Tarybų Sąjungos piliečių, iš kurių daugiau kaip 90 proc. pasisakė už nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą.

Po sausio 13-osios tu ką nori būtum bandęs įrodinėti, kad sovietai yra geri, – nusispjauti ant tų kainų, bet jeigu jūs taip žmones žudot, tai jau atleiskit…

Taigi, 1991 m. vasario 9 d. įvyksta plebiscitas ir – pažiūrėkite, kas vyksta toliau. 1991 m. vasario 11 d. mus pripažįsta Islandija. Iš karto po to, kai įvyksta referendumas ir paskelbiami jo rezultatai, islandai pasako: „Mes jus pripažįstam!“.

1991 m. vasario 28 d. mus pripažįsta Danijos Karalystė.

Treti mus pripažįsta Rusija. Tai įvyksta 1991 m. liepos 29 d. 10 val. ryte. Ir ne tik pripažįsta, bet ir diplomatinių santykių užmezgimo sutartį pasirašo. Sutartį pasirašo Borisas Jelcinas ir Vytautas Landsbergis.

Taigi, 1991 m. liepos 29 d. pati Rusija yra išėjusi iš Tarybų Sąjungos sąstato. Kas lieka Tarybų Sąjungoje?

Tą dieną Tarybų Sąjungoje likę: Baltarusija, Ukraina, Azerbaidžanas, Kazachija, Uzbekija, Tadžikija, Turkmėnija, Kirgizija? Kitos – paskelbusios nepriklausomybes ir pasitraukusios. Taigi lieka aštuonios respublikos, sudarančios Tarybų Sąjungą?

Tačiau ir visos šios respublikos dar iki 1990 m. gruodžio 16 d. tarptautiniu mastu buvo paskelbusios savo šalių suverenitetus.

Tai dabar sakykit – kuri iš šitų aštuonių respublikų įvykdė Medininkų žudynes 1991 m. liepos 31 d.? Ir kam joms to reikėjo? Rusai jau 1991 m. liepos 29 d. pasakė, kad jie – su mumis.

Pasikartosiu, 1991 m. liepos 29 d. Rusija mus pripažįsta.

1991 m. liepos 30 d. į Maskvą atvyksta Džordžas Bušas vyresnysis, kuris atvažiuoja pasakyti M.Gorbačiovui: „Klausyk, Gorbi, gerai tu atrodai, bet tavo valstybės nebėra“.

Taigi, kam buvo naudingos Medininkų žudynės?

Ar tuo metu vyko kokie karo veiksmai? Gal vyko karo veiksmai su Rusija? Tai kad su Rusija tik ką pasirašėm sutartį.

Tai kodėl Medininkai – karo nusikaltimas? Kokio karo?

Aš pateikiau prašymą prokuratūrai Sausio 13-osios byloje, jie iki šiol nežino, ką atsakyti: aš pareikalavau pateikti duomenis apie karo veiksmus – kur vyko mūšiai, kas su kuo kariavo, kokiais dokumentais tai įrodoma, kokiais faktais tai pagrįsta, kiek žuvusiųjų, kokie kariniai objektai buvo puolami, kas gynėsi, kas puolė.

Aišku viena – mes neturime nei faktinių, nei teisinių pagrindų kalbėti apie karo nusikaltimą. Nusikaltimai žmoniškumui taip pat yra padaromi esant tam tikrom sąlygom, o nei viena faktinė sąlyga neatitinka čia buvusių. Breiviko juk neteisė už nusikaltimus žmoniškumui, nors jis nužudė beveik 80 žmonių?

Taigi, pirmiausia, kalbant apie žudynes Medininkuose, reikia išsiaiškinti, kas tą padarė ir kam buvo naudingas konflikto sukėlimas būtent Dž.Bušo atvažiavimo išvakarėse, būtent po to, kai su B.Jelcinu buvo pasirašyta sutartis?

Beje, pas estus aukų nebuvo, pas latvius buvo, bet ne tokios. O latviai tyrimo metu priėjo tokios išvados: kad žmonės žuvo nei nuo OMON’o, nei nuo sovietų kariškių kulkų, nei nuo Latvijos „aissargių“ (krašto apsaugos), bet žuvo nuo trečios jėgos naudotų ginklų, kuri stengėsi sustumti jas kaktomuša.

Galvojate, Lietuvoje buvo veikiama pagal kitą scenarijų? Tik kas ta trečioji jėga? Ji lieka neįvardinta.

Bet mes vėl užsispyrusiai lipam ant konflikto absoliučiai lygioje vietoje. Čia lygiai taip, kaip su ta žarna 1991 m. sausį prie Seimo rūmų, lygiai taip pat.

O štai visa tai, ką aš dabar išdėsčiau, yra analitinė informacija, kurią dabar drąsiai galima įslaptinti, o ją paviešinus, pasekmės įsivaizduojat kokios? Nes informacija, kad ten kažkas kažką ruošia prieš Prezidentę… Na, perskaičiau jos paviešintą disertaciją. Ir kas? Ir kas čia keisto? Ir ko čia piktintis? Kokios čia problemos? 1988 metai…

Tuo tarpu tai, ką aš dabar pateikiau, – įvykusių faktų analizė.

Beje, po to, kai 1991 m. vasario 9 d. įvyko plebiscitas, ir mus pripažino Islandija, Danijos Karalystė, kovo pabaigoje buvusiame Vilniaus miesto Spalio rajono komunistų partijos komitete (tą dieną, kai ant Tauro kalno ten buvo omonininkų ir draugovininkų sulaikytas KAD vadas A.Butkevičius su savo vairuotoju) vyko „platformininkų“, arba tiksliau sakant, komunistinės senosios kartos šalininkų inicijuotas referendumas dėl Tarybų Sąjungos išsaugojimo. Tačiau šitas referendumas jau neturėjo jokios prasmės. Nes Lietuva jau buvo įvykdžiusi nepriklausomybės pripažinimo sąlygas – tiek teisines, tiek faktines. Plebiscitas įvykęs, tautos valia išreikšta, užsienio valstybės jau ją pripažinusios.

O dabar dar grįžkime į 1991 m. liepos 29 d. 10 val. ryto. Rusija pasirašo sutartį su Lietuva – dėl pripažinimo ir diplomatinių santykių užmezgimo. Todėl kas lieka – kam naudingas Medininkų įvykis? Kas suinteresuotas veikiantysis asmuo?

Reikia pažymėti dar vieną dalyką – kad į B.Jelcino pusę stojo iš karto karinės pajėgos ir visi specialieji daliniai.

Tai kas tada vykdė Medininkų žudynes? Kirgizai? Kazachai? Azerbaidžaniečiai? Ar baltarusiai? Kuriuos nors iš jų galime apkaltinti? Negalime. Kodėl negalime? Nes pirma reikia išsiaiškinti, kas tą padarė. Įvardinkit žmones!

O kai žmones įvardinsit, tada galėsime spręsti – kieno jie yra „draugai“.

Bet faktas yra vienas: netgi po to, kai įvyksta plebiscitas, kai mus pripažįsta Islandija, Danija ir Rusija, nėra jokių duomenų apie tai, kad Lietuva būtų karo stovyje su Tarybų Sąjunga (ne su Rusija – Rusija mums jau buvo draugai) – nei patys tokių duomenų turime, nei trečios šalys, kurios turėtų ir galėtų pateikti duomenis, kad, jų žiniomis, Lietuva kariavo su kažkuo.

Tad ar neabsurdiška dabar būtų kalbėti, kad mes kariavome… su Rusija? Jei taip, ką tuomet Rusija pripažino? Su ja kariaujančios šalies nepriklausomybę ir dar diplomatinius santykius su ja užmezgė? Bet juk, kai karas prasideda, diplomatiniai santykiai nutrūksta?

Taigi, ką mes čia slepiame?

Komentarai

 

 

 
 1. Dabar suprantu kodėl atsirado nerimaujančių dėl gerbiamo advokato straipsnių. Po jo straipsnių paprasčiausiai ir netikėtai paaiškėjo, kad Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Atkūrimui nusipelniusių asmenų sąrašas yra visai ne toks, koks jis turėtų būti, t.y., mažų mažiausiai, nepilnas. Tai kelia klausimą ar privilegijuotųjų rentininkų sąrašas teisingas? Štai ir išlindo yla iš maišo….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Anonymous

  2013-12-03 – 17:13

  Istorijos aiškinimo monopolija anais laikais iki 1990 kovo 11 -osios buvo pasiglemžusi komunistų partija ir padedama kgb inirtingai persekiojo visus, kurie aiškino istorija kitaip, negu ji buvo parašyta sovietinių ideologų palaimintuose vadovėliuose. O ką turime dabar?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Dabar istorijos aiškinimo monopoliją bando perimti visokie ultraradikalai ir jiems prijaučiantys. Greit bus kaip sovietmečiu, beliks dar tautinę “kgb” įsteigti :(

   Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Pone advokate Arūnai Marcinkevičiau. Jūsų straipsnis man patiko savo turiniu, nepatiko labai glausta apimtimi su paaiškinimų ir išaiškinimų trūkumu. Teisė ir įstatymai teisingi yra tiek, kiek jie yra naudingi tiems piliečiams ir tai valstybei, kurioje jie galioja. Tai, kad visus paskutinius 20 metų teismai/ prokurorai/ VMI/ VSD/ FNTT/ įstatymų kūrėjai (LRS) ir vykdomoji valdžia ( Vyriausybė) tapo ekonominių ir moralinių nusikaltimų prieš Lietuvos piliečius garantu, yra labai blogai. Kaip ir tarybiniais laikais įstatymais manipuliuojama, t.y. modeliuojamos dėlionės kažkam palankios ir kažkam (didžiąjai tautos daliai ) nepalankios… Noriu pateikti savo (ne teisininko) nuomonę.
  Realiai , atsikratant okupanto (bolševikinės TSRS) grandinių, nereikėjo jokio referendumo. Okupantų investicijos Lietuvoje niekada nepasiekė ir nebūtų pasiekusios padarytos Lietuvai milžiniškos žalos lygmens (vien jau fiziškai ir morališkai sunaikintų tautiečių lygmenyje, ji be proto didelė). Rusija perėmė TSRS įsipareigojimus, bet TSRS nebuvo Rusija. Lygiai taip pat kaip kad nacių įsipareigojimus perėmusi ir nuo nacių nukentėjusiems asmenims nuostolius kompensavusi Vokietija nėra nacių imperija. Beje TSRS padaryti nusikaltimai Žmonijai gausiai pranoksta jų mokinių/ kolegų ir mirtinų konkurentų (nacių) padarytus nusikjaltimus. TSRS buvo aktyvių seksualinių mažumų/ kriminalinių nusikaltėlių/ pasaulio išgamų koncentratas, paremtas Europos liberalų pinigais (tai teigia Rusijos demokratų spauda). Šių išgamų tarpe buvo begalė Lietuvos žemėje išaugusių asmenų, kurių negalima vadinti nei lietuviais, nei žydais, nei rusais, nei jokios kitos tautybės piliečiais. Bolševikai, kaip ir naciai, užsivikdami savo formą prarado tautinę tapatybę ir karo metu tapo naikintini , nepriklausomai nuo lyties ir amžiaus. Komentaruose pažymima, kad Jūs buvote prokuroru ir nepritapote prie Lietuvos išgamos čekisto šeimos nario. Tai pagirtina. Pagirtinas Jūsų susivokimas TSRS KPSS padalinio Lietuvos žemėje (LKP CK) smogikų (VRM/ teismų/ prokuratūros/ VMI/ KGB) vykdytose manipuliacijose tuometiniais įstatymais bei kitais nusikaltimais, naikinant Lietuvos piliečių patriotizmą/ sąmoningumą/ gebėjimą būti laisvais ir siekti Lietuvos išsivadavimo. Aišku Jums žinomas siaubingas LKP CK išgamų sukurtas 1957-01-16 d. slaptas nutarimas, reikalaujantis naikinti konkrečius Lietuvos patriotus ir sudaryti jiems ir jų šeimoms nepakeliamas gyvenimo sąlygas. Jums žinoma taip pat, kad nuo 1992 metų, LKP aktyvui apjungus tarybinę kolaborantinę sistemą, šio įstatymo vykdymas buvo atnaujintas. Tad, manau, Jums žinoma, kad nuo pat 1990 metų prieš Lietuvą kovojo ne bet kas, bet konkrečiai visa niekur nedingusi KPSS su savo padaliniais Lietuvoje. Tai, kad Jūs siekiate teisingumo omoninikui K.Michailovui vertintinas iš tos pozicijos, kad tarybinio kirpimo prokurorai ir teisėjai verčiami teisingai išnagrinėti nusikaltimus prieš Lietuvą. Kol kas, per 23 metus nebuvo masinių bylų tūkstančiams Lietuvos valstybės ir Lietuvos Patriotų (partizanų/ jų rėmėjų/ jų šeimų narių/ pogrindininkų/ didvyrių po 1990 metų) naikintojams; nepaskirtos bausmės jiems, nepaskirtos bausmės jų vadovams (LKP aktyvui), į istorijos savartyną nenustumtas pagrindinis Lietuvos dvokas- LKP/ LDDP. Neiškeltos bylos už valstybės išdavimą parlamentarams, balsavusiems prieš desovietizacijos įstatymo priėmimą. Lietuva tebekariauja karą su Blogio koncentratu, pakeitusiu savo išvaizdą, bet likusiu tokiu pat stipriu ir nematomu…
  Linkiu Jums išsamesnių straipsnių…

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Kvailas klausimas. Atsakymas savaime suprantamas: Teisybės. Jos vienos panikiškai bijo neramios sąžinės graužiami žmogėnai.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Regis ponas Vaišvila dar nesuvokia kieno skatinamas jis eina beprotiškon kaktomušon ten, kur neverta?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Buvo Kuolys su savo viauksėjimais, dabar, kai nepasisekė, perleido estafetę Vaišvilai?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 5. alkas lt/2013/11/25/z-vaisvilos-spaudos-konferencija-spalio-31-osios-provokacija-ko-siekia-rusija-ir-rygos-omonininko-advokatas-tiesiogine-transliacija/

  Thumb up 72 Thumb down 7

  • Kas jo bijo? Advokatas? Jau krentu nuo kėdės iš juoko nuo tokių klejonių. Gal tu tikra sergi rimtai? Žvilgtelėk į veidrodį ir mauk pas artimiausią gydytoją.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 6. 2013 lapkričio 22- gruodžio 6 d. KARSHTAME KOMENTARE Nr. 24 (216), psl. 10-11 “KLASTOČIŲ PĖDSAKAI LIETUVOS ISTORINIŲ FAKTŲ INTERPRETACIJOSE”

  O kodėl jo nėra tinklapyje? Daug kam būtų įdomu pasiskaityti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Autoriui už Drąsą, o Redakcijai už Tiesos rašymą griūvančios Lietuvos žmonėms.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. ko taip susinervino per apklausą ponas Valickas? Žiūriu nuotraukoje labai jau pasimetęs kažko…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Dabar vyksta mustynes zudynes , pinigu grobimai is verslininku , jaunuoliu grobimai ,tokia nusikalstama veika uzsiima iki sios minutes tiik savi , nesutramdomi savi .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. ydant būtų viskas preciziškai tikslu, klaideles reikėtų ištaisyti… .Rašote “1991 m. kovo 2 d. mus pripažįsta Danijos Karalystė” — atsiprašau ne kovo 2d. bet vasario 28d. Pagarbiai

  Thumb up 72 Thumb down 7

 11. Tokia gryzūnienė taigi aiškai trečiųjų jėgų flagmanas,savo krūtine veda į mūšį,bet pamėgink tu jai pasakyti,kad ji nesava,akis iškabins,savesnė dar už Paleckį ko gero.O tokiam Antonovui sūnui ar Baranauskui,ar Boreikai į ką reikėjo šaudyti?Į nieką.Savesni už savus.Tarybų sąjungos nebėra,o savi liko.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • kriterijus pagal kurį Jūs bandote lyginti Graužinienę su Paleckiu. Ponia pagal išsilavinimą net priartėti iki Paleckiu neturi jokių šansų.

   Thumb up 72 Thumb down 1

    • mentalitetas — “1. išprusimas, intelektas;

     2. individui ar individų grupei būdingas galvosenos, mąstymo būdas.” ir nesupratau tai vis pagal ką lyginat nepalyginamus dalykus

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Kodėl jums tokie nepalyginami dalykai Gryzūnienė su Paleckiu1prie vieno jie abu,ir išvaizda ir protu( tiksliau jo nebuvimu).Apie Intelektus tyliu,nežinau,nesiruošiu gilintis į šį klausimą,labai juokas ima.

      Thumb up 72 Thumb down 5

 12. Išradinėti dviratį.Jei latviai nustatė,kad susidūrimus provokavo trečioji jėga,tai ir Lietuvoje tas pats.Ta trečioji jėga veikia ir dabar,įvairiomis formomis,bet ne advokatų pareiga ją nustatinėti,o VSD.Žinoma,laiku išaiškinus Medininkų konkrečius nusikaltėlius,būtų pradėję vyniotis siūlo galas iki tokių Paleckio vadinamų” savų”.Bet aš asmeniškai ir paties Paleckio gyvenime nepavadinčiau “savu”.Nors jis ir mėgina tokį imituoti.Daug yra tokių kaip jis.Šiais laikais net nebūtina pralieti kraujo,kad ” savi” užvaldytų valstybę.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • tai, kad po šiai dienai savi šaudo į savus, sprogdina savi savus, tai ką kalbėti apie 90-uosius.

   Thumb up 72 Thumb down 1

 13. sakau taip pat,kad pamastymams yra medziagos…Manau,todel ir buvo vilkinama Medininku muitines posto susaudymo byla,todel ir dingo vaizdajuoste,kad faktai buvo tokie,kuriu negalima buvo atskleisti…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. bekompromisinį gerbiamo advokato kovos už Tiesą ir Teisingumą stilių. Ačiu už įdomų straipsnį.

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • Visiškas durnelis tas jūsų Marcinkevičius. Dėl savo kieto bekompromisiškumo dar prie Paulausko ir išlėkė iš prokurorų. Ir dar nesusipranta?

   Thumb up 72 Thumb down 21

 15. Lenkiu galvą advokatui ir gerbiamajai Redakcijai už drąsius straipsnius su labai vertingais pamąstymais.

  Thumb up 72 Thumb down 4

   • kad būtumėte visai teisi paskelbkite to aštunetuko sąrašą. Iš anksto dėkingas, tikiuos gal ir man atsiras jame vietos.Pagarbiai

    Thumb up 72 Thumb down 10 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras