Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 26 Penktadienis
 

A.Marcinkevičius: ar ryšis tie patys politikuotojai pagal BK 100-ąjį straipsnį pasodinti už grotų realiai tebeveikiantį įtakingą politiką?

2013-08-09 18:25 | Naujienos | Komentarų (155)

"Jei žudynių Medininkų poste byloje Lietuvos politikai, valdininkai ir Temidės "tarnautojai" ramia sąžine kalina be menkiausių įrodymų buvusį eilinį omonininką iš Rygos, tai bus tikrai smalsu pamatyti, ar ryšis tie patys politikuotojai išdrįsti pagal tą patį Baudžiamojo Kodekso straipsnį dabar pasodinti už grotų realiai tebeveikiantį įtakingą politiką?" - sako advokatas A.Marcinkevičius. KK nuotr.

Dar pavasarį žinomi kunigai disidentai V.Vaičiūnas, A.Svarinskas, sesė N.Sadūnaitė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami, pagal Lietuvos Respublikos BK 100 str., pradėti ikiteisminį tyrimą dėl kunigo Juozo Zdebskio, Algimanto Sabaliausko, Danutės Čeikaitės nužudymo bei Lietuvos Katalikų Bažnyčios tikinčiųjų persekiojimo ir tyčinio jų nužudymo. Nesulaukę atsakymo, pareiškėjai rugpjūčio 8 d. kreipėsi į generalinį prokurorą, prašydami informuoti apie pareiškimo tyrimo eigą bei dėl savalaikio tyrimo vilkinimo teisinėn atsakomybėn patrauktus asmenis.

Kunigas kanauninkas V.Vaičiūnas, kunigas prelatas A.Svarinskas bei sesė N.Sadūnaitė taip pat išreiškė susirūpinimą, kad minėtam tyrimui nėra skiriamas pakankamas dėmesys.

“Mūsų susirūpinimą sąlygoja ir, manytume, visiškai pagrįstai jį didina negailestinga laiko tėkmė. Tai verčia mus vėl kreiptis į Tamsta su prašymu rasti galimybę artimiausiu metu raštu mums pranešti apie mūsų pareiškime detaliai aprašyto akivaizdaus nusikaltimo ikiteisminio tyrimo eigą, bei per pastarąjį, nurodytą laikotarpį Lietuvos Respublikos prokurorų nustatytas faktines aplinkybes, o taip pat ir atsakomybėn už šio nusikaltimo padarymą patrauktus kaltininkus”, – rašo pareiškėjai.

Iš kunigo kanauninko V.Vaičiūno, kunigo prelato A.Svarinsko, F.N.Sadūnaitės 2013 05 02 pareiškimo dėl kunigo J.Zdebskio ir kitų nužudymo tyrimo pradėjimo

„2009 m. gruodžio 17 dienos vadovaujamos Lietuvos Respublikos Generalinės Prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus prokurorė p. Rita Vaitekūnienė nutarė atsisakyti atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl kunigo Juozo Zdebskio, Algimanto Sabaliausko ir Danutės Čeikaitės nužudymo archyvinėje Varėnos rajono apylinkės prokuratūros baudžiamojoje byloje Nr. 55-2-003-86. <…>

2009 m. gruodžio 17 d. prokurorės nutarime atsisakyti atnaujinti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 55-2-003-86 konstatuojama: <…>

I. „Iš baudžiamojoje byloje surinktos medžiagos matyti, kad pagrindinė sąlyga šiam autoįvykiui kilti techniniu požiūriu buvo automobilio VAZ- 2106 išvažiavimas į automobilio GAZ-53 judėjimo juostą (priešingos krypties eismo juostą), pastarajam esant betarpiškai arti nuo susidūrimo vietos, išsivysčius automobilio VAZ-2106 šoniniam slydimui kelio posūkyje. Nustatyta, kad A. Sabaliauskas slidžia, apledėjusia kelio danga vairuodamas automobilį, kurio priekinių ratų skirtingi protektoriaus raštai, pasirinko važiavimo greitį, neatsižvelgdamas į kelio ir oro sąlygas, todėl tai ir buvo autoįvykio tiesiogine priežastimi.“ <…>

IV. „... jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių, rodančių, kad ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 55-2-003-86 buvo nutrauktas nepagrįstai ir šiuo metu yra pagrindas jį atnaujinti, pagal pareiškime nurodytas aplinkybes, o taip pat generalinės prokuratūros iniciatyva gautoje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atlikto KGB archyvinių dokumentų tyrimo pažymoje surinktus duomenis ar patikrintos baudžiamosios bylos Nr. 55-2-003-86 duomenis, nenustatyta.“

V. „Pagal galiojančio Lietuvos Respublikos BPK nuostatas ikiteisminis tyrimas gali būti atnaujintas ne paminėtais subjektyviais, asmeniniais vertinimais (prielaidomis, samprotavimais ar kitų asmenų nuomonėmis), o tik tuo atveju jei yra objektyvus pagrindas. Toks pagrindas, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo prašymo nagrinėjimo metu nebuvo nustatytas.“

Dėl naujai paaiškėjusių faktinių aplinkybių ir būtino profesionaliai kvalifikuoto jų įvertinimo

Negalime neatkreipti <..> dėmesio, jog šie prokurorės procesinio sprendimo argumentai, vaizdžiai atskleidžia „tikrintų“ faktinių bylos aplinkybių apimtis bei itin formaliai, paviršutiniškai „atlikto“ šios bylos faktinių duomenų „tyrimo“ pobūdį bei nepaprastai menką kokybę.

Iš nutarimo turinio akivaizdu ir neabejotina, kad tariamo patikrinimo metu absoliučiai nebuvo patikrinti byloje sukaupti įrodomąją reikšmę turintys duomenys, jų atitikimas tikrosioms įvykio aplinkybėms. Nepatikrintas šio „autoįvykio“ mechanizmas, jo atitikimas sukeltoms pasekmėms, t.y. kunigo Juozo Zdebskio, Algimanto Sabaliausko ir Danutės Čeikaitės žūčiai.

Visiškai nepatikrintas ir neįvertintas priežastinis ryšys tarp byloje aprašyto „autoįvykio“ mechanizmo ir sukeltų pasekmių, bei jas įtakoję elementarūs gamtos ir fizikos dėsniai.

Absoliučiai nepatikrintos ir neįvertintos 1986 m. kovo 25 d. Varėnos rajono prokuroro jaunesniojo justicijos patarėjo Artūro Paulausko nutarimo (LYA f. K-6, ap. 2, b. 212, l. 80-83) nutraukti bylą išvadų pagrįstumas ir jų atitikimas faktinėms „autoįvykio“ aplinkybėms.

Neįvertinti iš šioje byloje esamų duomenų šaltinių nešališkumas, patikimumas bei jų objektyvumas.<…>

Atsižvelgdami į a+a kunigo Juozo Zdebskio ir bendražygių veiklą, bei absoliučiai neištirtas faktines žūties aplinkybes, o taip pat, tikrovei neatitinkantį ir neabejotinai ydingą jų žūties aplinkybių teisinį įvertinimą sovietmečio laikais, esame priversti kreiptis į Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą , prašydami deramai, kvalifikuotai ir profesionaliai atlikti išsamų šio įvykio aplinkybių ikiteisminį tyrimą. <…>

Kreipdamiesi tiesiogiai, asmeniškai į Tamsta, Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros vadovą, asmeniškai tiesiogiai atsakingą už tinkamą Lietuvos prokurorų profesinių pareigų vykdymą, savalaikį nusikaltimų išaiškinimą bei kvalifikuotą jų ištyrimą ir prokuratūros pareigūnų priimamų procesinių sprendimų kokybę, manome būtinu atkreipti Tamstos dėmesį į tai, kad aukščiau, pradžioje cituoti 2009 m. gruodžio 17 d. Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus prokurorės p. Ritos Vaitekūnienės nutarimo atsisakyti atnaujinti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 55-2-003-86 teiginiai yra pabrėžtinai formalūs, tinkamai neištirti, nepatikrinti bei nepagrįsti ir, o būtent:

„Pagal archyvinius duomenis, 1986 m. žiemą kagėbistai tęsė J. Zdebskio sekimą ir agentūrines – operatyvines priemones jį sukompromituoti. Tačiau, J.Zdebskio operatyvinio ištyrimo byloje, duomenų apie tai, kad LSSR KGB pareigūnai būtų planavę fizinį jo sunaikinimą, nėra“.

Šis teiginys nėra pagrįstas faktine medžiaga. Tuo pat metu jis nepaneigia buvusio LSSR KGB ilgalaikiai ir kryptingai siektų tikslų operatyvinių priemonių ir metodų pagalba, žmogiškumo principams prieštaraujančiu, draudžiamu, o tiksliau nusikalstamu būdu, pašalinti a+a kunigą Juozą Zdebskį iš aktyvios „Katalikų bažnyčios kronikos“ leidybos bei platinimo, aktyvaus dalyvavimo „Tikinčiųjų teisių gynimo komitete“ ir aktyvios vaikų katekizavimo veiklos.<…>

Dėl kunigo J. Zdebskio, A. Sabaliausko ir D. Čeikaitės nužudymo teisinio kvalifikavimo

Gerbiamas Generalini prokurore, Tamstos vadovaujama Lietuvos prokuratūra yra viešai paskelbusi apie pradėtą ir vykdomą ikiteisminį tyrimą dėl nusikaltimų Žmoniškumui pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 100 str., už „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos“ leidėjų bei platintojų persekiojimą sovietmečiu.

Tikimės nepaneigsite, kad šis „autoįvykis“, tebesantis Lietuvos visuomenei ir mūsų Valstybės istorijai itin reikšmingu ir beveik tris dešimtmečius rezonansu tebeaidinčiu atveju, nėra ir negali būti teisiškai vertinamas, kitaip, kaip iš anksto kruopščiai suplanuotos ir profesionaliai nusikalstamais KGB operatyviniais būdais ir metodais specialiai suplanuotos ir sumodeliuotos tyčinės žmogžudystės būdas.

Tai, net vien formaliu požiūriu, pilnai atitinka visus, Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 2 dalies 5 punkte (kai nužudyti du ar daugiau žmonių), 10 punkte (dėl nukentėjusio asmens piliečio pareigų vykdymo), 13 punkte (siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl tautybės, kalbos, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų) nustatytuosius nusikaltimo sudėties elementus.

Lietuvos Ypatingajame archyve esančių LSSR KGB Operatyvinio parengimo bylų («Дело оперативной разработки») medžiaga neabejotinai vaizdžiai atskleidžia ir patvirtina „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos“ leidėjų bei platintojų, „Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto“ narių ir aktyvią vaikų katekizavimo veiklą vykdžiusių kunigų, tame tarpe a+a kunigo Juozo Zdebskio ir jo bendraminčių bei talkininkų, vienuolių ir tikinčiųjų sistemingai įnirtingą persekiojimą sovietmečiu ir jo mastus.

Visa tai, iš tiesų, neabejotinai atskleidžia ir rašytiniais dokumentai autentiškai patvirtina LSSR KGB darbuotojų ir jų vadovų, LSSR KGB veiklą tiesiogiai prižiūrėjusių ir kontroliavusių LSSR prokuratūros prokurorų bei SSKP Lietuvos SSR Centro komiteto sekretorių ir CK administracinių organų skyriaus partinių instruktorių, tiesiogiai vadovavusių LSSR KGB veiksmams, veiklos, betarpiškai nukreiptos prieš Lietuvos katalikų bažnyčios kunigus ir tikinčiuosius mastus, ilgalaikiškumą, pastovumą ir sistemiškumą. Tai patvirtina ir sovietmečio KGB represijas Lietuvoje puikiai prisimenantys žmonės.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 100 straipsnyje, nustatančiame atsakomybę už Tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis teigiama, kad baudžiamojon atsakomybėn traukiamas „tas, kas tyčia, vykdydamas ar remdamas valstybės ar organizacijos politiką dideliu mastu arba sistemingai užpuldinėti civilius, juos žudė arba sunkiai sutrikdė jų sveikatą; sudarė tokias gyvenimo sąlygas, kad jos lėmė žmonių žūtį; <…> persekiojo kurią nors žmonių grupę ar bendriją dėl politinių, <…> nacionalinių, etninių, kultūrinių, religinių,<…> motyvų, kuriuos draudžia tarptautinė teisė <…>“.

Tokiu būdu, Lietuvos Respublikos 100 straipsnis pilnai apima ir numato baudžiamąją atsakomybę ne tik už tyčinį asmenų persekiojimą, bet ir jų nužudymą.

Esant aukščiau paminėtoms faktinėms aplinkybėms, 1986 m. vasario 5 d. kelyje Eišiškės- Varėna- Valkininkai įvykdytas kunigo Juozo Zdebskio, Algimanto Sabaliausko ir Danutės Čeikaitės tyčinis nužudymas, mūsų giliu įsitikinimu, neabejotinai privalėtų būti kvalifikuojamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 100 straipsnyje numatyto nusikaltimo požymius, kaip loginė, Lietuvos Ypatingojo archyvo dokumentais patvirtinta, KGB nuosekliai vykdyto ilgalaikio ir sistemingo persekiojimo pasekmė.

Dėl šio nusikaltimo Žmoniškumui privalėtų būti nedelsiant pradėtas ikiteisminis tyrimas bei kaltų asmenų baudžiamasis persekiojimas, nepaisant šiandien jų užimamos padėties visuomenėje ir politikoje.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 3 straipsnio 3 d. nustatyta, kad baudžiamoji atsakomybė padarytus nusikaltimus, numatytus 100 straipsnyje, turi grįžtamąją galia ir yra taikoma asmenims, padariusiems nusikaltimus iki baudžiamosios atsakomybės nustatymo už juos momento.

Dėl nusikaltimo Žmoniškumui bendrininkų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad nusikaltimo bendrininku pripažįstamas asmuo savo veiksmais padėjęs nuslėpti nusikaltimą, jo pėdsakus arba savo veiksmais pagelbėjęs nusikaltimą padariusiems asmenims išvengti pelnytos baudžiamosios atsakomybės.

To paties kodekso 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog padėjėjas atsako pagal šio kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už vykdytojo padarytą veiką, ir šio kodekso 24 straipsnio 6 dalį.

Lietuvos Ypatingajame archyve esanti bylos medžiaga (LYA f. K-6, ap. 2, b. 212, l. 80-83) bei 1986 m. galiojusio LSSR Baudžiamojo proceso kodekso normų redakcija atskleidžia ir patvirtina, kad Varėnos rajono prokuroras Artūras Paulauskas, nebūdamas Šalčininkų rajono prokuroru ir dėl šios priežasties, neturėjo tam būtinų kito rajono vidaus reikalų skyriaus tyrimo veiksmų priežiūros teisės ir privalomų procesinių įgaliojimų. <…>

Tuo pačiu metu jis, būdamas Varėnos rajono prokuroru, ne tik neatliko visų privalomai būtinų tyrimo veiksmų, bet ir … 1986 m. kovo 25 d. procesiniame nutarime (LYA f. K-6, ap. 2, b. 212, l. 80-83), skubiai nutraukė trijų žmonių žūties bylos tyrimą ir … nusprendė sunaikinti jam nepriklausančią, Lietuvos Katalikų bažnyčios Lazdijų rajono Rudaminos parapijos nuosavybę, t.y. nužudytojo kunigo Juozo Zdebskio automobilyje VAZ-2106 (valst. reg. ženklo Nr. E 77-05 ЛИ) 1986 m. vasario 5 d. po „autoįvykio“ rastą išskirtinai religinio turinio literatūrą. Tokiais savo veiksmais jis asmeniškai pademonstravo savo panieką Lietuvos katalikų bažnyčiai ir tikintiesiems.

Maža to, įsiteikdamas ir talkindamas aukštesnes pareigas vykdžiusiems Sovietų sąjungos imperinės- represinės politikos vykdytojams, to meto baudžiamojo proceso įstatymuose nenumatytu ir neprivalomu, 1986 m. balandžio 14 d. raštu Nr. 242 pranešė apie tyrimo nutraukimą LSSR prokurorui A. Novikovui, apkaltinęs dėl kunigo Juozo Zdebskio ir Danutės Čeikaitės žūties niekuo dėtą, nuo kaltinimo apsiginti nebegalintį, dėl sužalojimų mirusį Algimantą Sabaliauską (LYA K-6, ap. 2, b. 212, l. 76-78). <…>

Viešai žinoma ir derėtų nepamiršti, kad, priėmus LSSR KGB palankų nutarimą, nutraukusį kunigo Juozo Zdebskio, Algimanto Sabaliausko ir Danutės Čeikaitės nužudymo tyrimą, Varėnos rajono prokuroras Artūras Paulauskas buvo pakeltas pareigose ir pervestas dirbti į atsakingas pareigas SSKP Lietuvos SSR Centro komiteto Administracinių organų skyriuje, tiesiogiai vadovavusiame represinei LSSR KGB ir kontroliavusiame jos veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje. <…>

Gerbiamas Generalini prokurore, leiskite neabejoti, jog šiuokart Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra, dorai vykdydama pareigą imtis visų įstatymuose numatytų priemonių, per trumpiausią laiką atsakingai, profesionaliai ir kvalifikuotai atliks tyrimą, atskleis nusikalstamą veiką, bei patrauks kaltininkus ir padėjėjus pelnyton baudžiamojon atsakomybėn.

Tikimės, kad perdavus šią bylą nagrinėti Teismui, tuo pačiu bus reabilituotas nepagrįstai ir neteisėtai dėl „autoįvykio“ apkaltintas a+a Algimantas Sabaliauskas, bei atkurtas teisingumas šiame, esminę reikšmę turinčiame, Lietuvos Respublikos istorijos epizode.“

Advokato Arūno Marcinkevičiaus komentaras

Iki 2011 04 30 Lietuvos BK neturėjo tai “leidžiančios” daryti 100 str. redakcijos. Tačiau, teisiškai vertinant šį lietuviškosios baudžiamosios teisės naujadarę normą, neišvengiamai paaiškėja, kad ji absoliučiai prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautiniams įsipareigojimams laikytis teisės principų bei visos eilės tarptautinių teisės aktų reikalavimams, o būtent:

1. 1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtos ir rezoliucija Nr. 217 A (III) paskelbtos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, (paskelbta 2006 m. birželio 17 d., Valstybės žinios, 2006, Nr.: 68 -2497) 11 straipsnio 2 punktui, kuriame nustatyta, kad „Niekas negali būti nuteistas už jokį veiksmą ar neveikimą, kuris pagal tuo metu galiojusius valstybės įstatymus arba tarptautinę teisę nebuvo laikomas baudžiamuoju nusikaltimu“;

2. 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijai dėl civilių apsaugos karo metu, kuri įsigaliojo Lietuvoje 1997 m. balandžio 3 d. Šios Konvencijos 6 straipsnio „Taikymo pradžia ir pabaiga“ 2 dalyje nustatyta, kad „Konflikto šalių teritorijoje ši Konvencija nebetaikoma visuotinai pasibaigus karinėms operacijoms“;

To paties Ženevos konvencijos straipsnio 3 dalyje įtvirtinta norma, kad „Okupuotoje teritorijoje ši Konvencija nebetaikoma praėjus metams nuo to laiko, kai visuotinai baigtos karinės operacijos“;

3. 1950 m. lapkričio 4 d., Romoje priimtos ir 1995 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikoje įsigaliojusios, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 7 straipsniui „Nėra bausmės be įstatymo“, kurio 1 dalyje nustatyta, kad „Niekas negali būti nuteistas už veiksmus ar neveikimą, kurie remiantis jų padarymo metu galiojusia nacionaline ar tarptautine teise nebuvo laikomi nusikaltimais“;

4. 1966 m. gruodžio 19 d. Niujorke, Jungtinių Tautų Organizacijoje pasirašytam Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktui. Lietuvos Respublika prisijungė prie šios tarptautinės sutarties 1991 m. kovo 12 d. Ši tarptautinė sutartis 1992 m. vasario 20 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikoje (paskelbta 2002-08-02, Valstybės žinios, 2002, Nr.: 77-3288). Šio Pakto 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Niekas negali būti laikomas kaltu padaręs baudžiamąjį nusikaltimą dėl veikimo ar neveikimo, kuris pagal jo padarymo metu galiojusius nacionalinius įstatymus arba tarptautinę teisę nebuvo laikomas baudžiamuoju nusikaltimu“;

5. 1998 m. liepos 17 d. buvo priimtas Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas. Šis tarptautinis teisės aktas įsigaliojo Lietuvoje 2003 m. rugpjūčio 1 d. Romos statuto 24 straipsnio „Grįžtamosios galios nebuvimas (ratione personae)” 1 dalyje nustatyta, kad „Pagal šį Statutą niekas baudžiamąja tvarka neatsako už elgesį iki Statuto įsigaliojimo“.

Taigi, visa tai buvo privaloma daryti iš karto po 1990 kovo 11 -osios ar bent jau po 1991 m. rugpjūčio 23-ios, kai po tragiškojo 1986 m. vasario 5 dienos įvykio dar buvo praslinkę vos keli metai ir nebuvo pasibaigę (10-ties /15-kos metų trukmės) patraukimo baudžiamojon atsakomybėn (už tyčinį nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis dėl trijų asmenų dėl jų vykdomos visuomeninės veiklos, pagal LR BK 105 str. 2 ir 5 p.p.) senaties terminai. Juk niekas netrukdė tai daryti net ir nesant pajuoką keliančios naujos LR BK 100 str. redakcijos. Kodėl Nepriklausomybę atgavusios Lietuvos Respublikos Generalinė Prokuratūra to nedarė, kai privalėjo tai daryti? Kodėl tuo privalo rūpintis Lietuvos žmonės? Kodėl reikia nuolat baksnoti į valdininkų pasturgalius? Kodėl nebuvo daroma savo laiku?

O gal atsakymas slypi tame, kas būtent tyrė a+a kun. Juozo Zdebskio ir jo bendražygių mirties aplinkybes, nes tas asmuo ir dabar dar aktyviai veikia politikoje? Ko buvo laukiama šitiek metų? Kad, laikui bėgant, nebeliks žmonių, mačiusių, prisimenančių, organizavusių šį nusikaltimą, numarinusių jo tyrimą bei trukdžiusių savalaikiam tyrimo atnaujinimui?

Kaip ten bebūtų, bet jie dėl aplaidumo, inertiškumo bei laiko tėkmės jau savo pasiekė – teisinis procesas tapo nebeįmanomas dėl neginčijamai pamatinių teisės principų nuostatų.

Kita vertus, jei žudynių Medininkų poste byloje Lietuvos politikai, valdininkai ir Temidės “tarnautojai”, to nepaisydami, ramia sąžine (jau greit bus septyneri metai) kalina be menkiausių įrodymų buvusį eilinį omonininką iš Rygos, tai bus tikrai smalsu pamatyti, ar ryšis tie patys politikuotojai išdrįsti pagal tą patį Baudžiamojo Kodekso straipsnį dabar pasodinti už grotų realiai tebeveikiantį įtakingą politiką?

Pagyvensim – pamatysim, kas yra kas Lietuvoje ir kas ko vertas….

KK inf.

Komentarai

 

 

 
  • kai įstatymai pas mus rašomi ir galioja paprastiems eiliniams, o ne politikams, ypač geriau gyventi nusipelniusiems.

   Thumb up 6 Thumb down 0

 1. Kodėl kunigo Zdebskio ir kartu su juo važiavusių žmonių nužudymas autoavarijoje nebuvo tiriamas iškarto po 1990 kovo 11-osios? Ar tada konservatoriams nerūpėjo? Kas žino?

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • Ar nekeista, kad visa eilė Lietuvai istoriškai svarbiausių ir aktualiausių bylų niekada netiriamos tada, kai to reikia? Sausio 13-ossios įvykių byla, Vilniaus OMON veiksmų prieš Lietuvą byla, V.Pociūno nužudymo byla, Medininkų byla? Kodėl vienose bylose įstatymai galioja vienaip, o kitose – kitaip arba visai negalioja? Kodėl? Kas atsakys į šituos klausimus?

   Thumb up 5 Thumb down 1

 2. Žmogus nelygus žmogui, kaip byla bylai nelygi. Radot ką sulyginti. Paprastą, eilinį mentą ir poną Prokurorą. Kurio iš jų atsakomybė didesnė?

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • eilinį, kas ji bebūtų, visada pasodinti galima, o prokurorą ir dar buvusį generaliniu, ir dar seimo pirimininku, o dabar net nacionalinio saugumo komiteto pirmininku galvojat kas nors išdrįs paliesti?

   Thumb up 3 Thumb down 0

  • Konstitucijoje parašyta, kad visi žmonės prieš įstatymą lygūs. Jeigu vieną galima kalėjime pūdyti, tai kodėl kitam tūrėtų būti išimtis padaryta?

   Thumb up 4 Thumb down 0

  • VELYVASIS, SOVIETINIS LIETUVIU TAUTOS GENOCIDAS, IR DABARTINIS NSGK PIRMININKAS says:

   …Atrodo, kad nusikaltimams, ivykdytiems pries Zmonija, ar tai : SSSR raudonojo komuno – fasizmo, ar tai vokiskojo : rudojo fasizmo, nera taikoma senatis…

   TAI PATVIRTINA TEISINE PRAKTIKA IR LIETUVOS RESPUBLIKOJE :

   Po Laisves atgavimo, zlugus sovietines Rusijos okupacijai Lietuvoje, nevykusiai pridengtai daugeli metu – “savanoriskojo istojimo” melo, mazaverte moraliai – SSSR “etikete” / vien del Pasaulio politiku akiu !/, atgimusioje – nepriklausomioje Lietuvos Respublikoje : buvo, islikusiu gyvuju – Laisves Kovotoju, o taipat ir zuvusiu Laisves Kovotoju seimu : patekta teisesaugos organams, t.y, prokuraturai ir teismams – daugiau, negu 270 bylu, pries SSSR NKVD, MGB, “Smiers” kruvinuju smogiku daliniu, ir kitu – sovietiniu represiniu strukturu, rusu okupantu ginkluotus funkcionierius – vykdziusius lietuviu Tautos genocida.

   Deja, sios bylos – visoje Lietuvoje buvo, kaikurios – net iki dvidesimties
   metu : neformaliai vilkkinamos – buvusiu, sovietniu teiseju ir prokuroru, dirbanciu iki siol toliau – Lietuvos Respublikos teisesaugos organuose.

   …Siokia katastrofiskaja padeti, DABARTINEJE teisesaugoje matydami – iskilus Lietuvos rezistencijos dalyviai, patys nukenteje – nuo sovietinio komunio – fasizmo represiju, LIetuvoje ir Sibiro Gulaguose : sukure visuomeniniais pagrindais – Pasipriesinimo okupacijai darbo grupe, kuri per du metus, labai darbsciai
   – surinko tiksliaja, dokumentine medziaga – apie visas, Laisves Kovotoju ir Jus Seimu – vilkinamas bylas Lietuvos Respublikos tesisesaugoje.

   PREZIDENTES PARAMA, SUTEIKTA LAISVES KOVU DALYVIAMS :

   2010 metu, sausio 4 diena – si iskilioji, Pasipriesinimo okupacijai darbo
   grupe : buvo priimta, butent Jos Ekscelencijos, Lietuvos Prezidentes Dalios Grybauskaites, ir isklausyta Prezidenturoje.

   …Toks Lietuvos Prezidentes susutikimas – su Laisves Kovu dalyviais, teikia vilciu, nes ivyko tada – pirmaji karta, visoje dabartines – atgimusios Lietuvos Valstybes istorijoje.

   Pasipriesinimo okupacijai darbo grupes atstovai – pristate Jos Ekscelencijai Prezidentei : atliktojo Lietuvos teisesaugoje – tiriamojo darbo, su Laisves Kovotoju bylu vilnikinimu – apimti, laika ir isvadas, ir po isklausymo : ta pacia diena – gavo is Jos Ekscelencijos dalykiskaji uztikrima, kad Lietuvos anti – sovietines rezistencijos dalyviu – bylu vilkinimas bus sustabdytas.

   …Kaip mes dziaugemes Amerikoje – tai suzinoje, kadangi anksciau – sitokio susitikimo, buvusi “brazo – adamkine” valdzia : nepadare Laisves Kovotojams, ir ju bedu nebeisklause – net per visus, astuoniolika metu is eiles… Cia isliko dekingumas Lietuvos Prezidentei !

   VELYVASIS – LIETUVIU TAUTOS, SOVIETINIS GENOCIDAS
   IR SLEPIAMI NUSIKALTIMAI, IVYKDYTI A. PAULAUSKO

   Atrodo, kad pateiktos siame straipsnyje – zinios apie Arturo Paulausko, SSSR represiniu strukturu funkcionieriaus – dalyvavima lietuviu Tautos sovietiniame genocide : sudaro negincijama tesisini pagrida – pradeti
   iki – tesiminiam tyrimui, ir nubausti teisme – uz LIetuvos patrijotu zudyma.

   AUKSTUJU POLITIKU NEBAUDZIAMUMO – PABAIGA EUROPOJE

   …Kaip rodo dabar, atskiru Europos valstybiu – viesai taikoma teisine praktika, gali buti teisimi, kaip ir eiliniai pilieciai iki siol : auksciausiojo
   rango politikai, jei ivykdo nusikaltima…

   Sitaip buvo Italijoje nuteistas : buves premjeras Silvio Berlusconi, Ukrainoje
   nuteista – buvusi premjere Julija Tymosenko, po prezidento rinkimu Gruzijoje –
   bus teisimas prezidentas Michail Saakasvili.

   ISVADA DEL SEIMO NARIO – NUTEISIMO UZ NUSIKALTIMUS

   Atrodo, kad dabartinis NSGK pirmininkas, Arturas Paulauskas – nera isimtis
   Lietuvos Respublikoje, ir pagal Europoje taikoma praktika : privalo buti teisiams, kaip eilinis pilietis – uz nusikaltimus pries Zmoinija, ivykdytus – sovietines Rusuijos okupacijos laikais Lietuvoje.

   TEISINES NELIECIAMYBES PANAIKINIMAS – DABARTINIAM SEIMUNUI

   Siuo atveju, ir paciam – dabartiniam Generaliniam Prokurorui, atrodo
   kad nebebus jokiu sunkumu : su teisines nelieciamybs panaikinimu – buvusiam sovietiniam prokurorui Arturui Paulauskui, kadangi si procedura – tampa populiari Lietuvoje, pradedant – nuo Klonio gatves “sturmo” Garliavoje.

   Atrodo, kad del A. Paulausko nusikaltimo tyrimo – dalyvaujant lietuviu Tautos, velyvajame sovietiniame genocide : medziagos surinkimo ikiteisminiam tyrimui pagristi – privalu butu, ir net reikalinga kreiptis i buvusios – Pasipriesinimo okupacijai darbo grupes atstovus, igijusius reikalingaji patyrima sioje srityje.

   Kuo nuosirdziausioji – moraline parama, Didziai Gerbiamam Arunui Marcinkeviciui : uz teisini – istorni izvalguma, stiprinant Lietuvos Valstybe !

   …Su Pagarba Lietuvai, savo asmenine – politine nuomone, be jokios svetimuju – politiniu jegu : itakos uzsienyje – parase lietuvis, GEDIMINAS ZILINSKAS, NEW YORK

   Thumb up 2 Thumb down 0

 3. Privalėjo paklusti.
  1. Kam konkrečiai jis privalėjo paklusti?

  Privalėjo vykdyti nurodymus.
  2. Kieno konkrečiai nurodymus jis privalėjo vykdyti?

  Vykdyti nurodymus, kaip buvo pareikalauta.
  3. Kokį konkrečiai nurodymą buvo pareikalauta vykdyti kunigo Zdebskio byloje?
  4. Kas konkrečiai davė jam nurodymą kunigo Zdebskio byloje?
  5. Kas konkrečiai pareikalo iš Paulausko jį vykdyti?
  6. Kuo pasireiškė tas nurodymas?
  7. Kuo pasireiškė tas reikalavimas?

  Thumb up 3 Thumb down 0

 4. Greičiausiai bus nustatyta, kad 1986 m., prieš 27 metus, prokuroras Paulauskas neturėjo kito pasirinkimo ir išeities. Atseit privalėjo paklusti ir vykdyti sovietinės valdžios nurodymus dėl kunigo Zdebskio bylos išprendimo taip, kaip buvo pareikalauta. Nebūtų nuostabu, jei paaiškėtų, kad Paulauskas tebuvo paprastas vykdytojas ir už nieka neatsakingas. Pagaliau, kaip aiškėja, tuo metu kodekse nebuvo ir šitokio 100 straipsnio. Žodžiu, visi galai į vandenį ir kaltų nėra. Todėl Paulausko atsakomybės palyginimas su Medininkų byloje nuteisto omonininko atsakomybe labai įdomus, bet ir nepalyginamas. Ratot ką lyginti, iškart viskas aišku.

  Thumb up 2 Thumb down 1

  • Kaip tai nebuvo kito pasirinkimo? O kur buvo žmogaus sąžinė? Tada nebuvo, o dabar atsirado? Netikiu, nes sąžinė arba yra, arba jos nėra. Tada, prieš 27 metus sąžinė buvo išėjusi atostogų, o dabar sugrįžo? Nepanašu, nes būtų jau viešai atgailavęs.

   Thumb up 2 Thumb down 1

 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Valentinui Mazuroniui
  Jakšto g. 4/9, Vilnius.

  ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai
  prie Aplinkos ministerijos, viršininkei Laurai Nalivaikienei
  Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius. Tel. 8.5.272 2748.

  Likviduojama UAB „Rusnės tvenkiniai“
  Juridinio asmens kodas: 177216588.
  Teisinis statusas: Likviduojamas, įgijimo data: 2004-09-06,
  įregistravimo data: 2004-09-21.
  Buveinės adresas: Šilutės r. sav. Šilutės m. Lietuvininkų g. 33a.
  Likvidatorius: Rimantas Petrikas, a/k 35012180023,
  gyv. Lietuvininkų g. 33a. 99134, Šilutė.

  Pareiškimas
  2013 m. rugpjūtis 5 d.

  Gerb. ministrą Valentiną Mazuronį ir viršininkę Laurą Nalivaikienę prašome įpareigoti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėją Liliją Masiulienę, ar Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių visų statinių vyriausiąjį specialistą Egidijų Černiauską nustatyti likviduojamos UAB „Rusnės tvenkiniai“ (toliau-Bendrovė) teritorijoje esančio pylimo 1700 m. ilgio dalies, detaliajame plane pažymėto koordinatėmis: nuo X-6135351.00 iki Y-331868.83 – tikslinę paskirtį. Tai yra nustatyti: ar minėtas Bendrovei nuosavybės teisėmis priklausantis pylimas yra Rusnės žiemos polderio vakarinio pylimo dalis? Ar Rusnės žiemos polderio vakarinio pylimo 1700 ilgio dalis ir jos funkcijos hidrotechnikos statinių projektuotojų ir statybininkų nuo 1961 m., tai yra maždaug prieš 52 metus perkeltos į polderio pylimų sistemą besitesiančią nuo koordinačių taško X-6135351.00 keliu Rusnė – Uostadvaris iki Bendrovės tvenkinio posūkio taško pažymėto – 1i/41.97.4400-0947-0128.
  Minėtas pylimas randasi adresu Šilutės r. sav. Rusnės sen. Šyškrantės k. Pylimas Bendrovės vardu registruotas nekilnojamasis turtas, registro Nr. 44/642186 ir yra bendrovės teritorijoje esančių hidrotechninių statinių – tvenkinių detaliajame plane pažymėtų – 5s/5,88; 4s/28,06; 3s/14,92; 2s/19,21; 1s/6,9 – priklausiniai.
  Duomenys apie minėto pylimo šiandienę tikslinę paskirtį ginant viešą interesą, reikalingi pateikti Šilutės rajono apylinkės teismui, kad minėtas Bendrovės pylimas – neatliekantis Rusnės žiemos polderio vakarinio pylimo apsauginių funkcijų, ir nesaugantis nei Rusnės polderio, nei polderyje esančių hidrotechninių-irigacinių statinių, tame tarpe ir Rusnės miestelio, būtų klaidingai įvardintas – Rusnės žiemos polderio vakarinio pylimo 1700 m ilgio dalimi ir priskirtas valstybinei priežiūrai. Prižiūrint ir tvarkant pylimą neatliekantį Rusnės žiemos polderio pylimo apsauginių funkcijų ir netvarkant tikrojo Rusnės žiemos polderio pylimo, kuris ir atlieka Rusnės salos ir Rusnės miestelio apsaugines funkcijas, iškils grėsmė tiek Nemuno deltos regioniniam parkui, tiek polderio hidrotechniniams statiniams, tiek Rusnės miestelio gyventojams.

  Likviduojamos UAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatorius Rimantas Petrikas:

  A.V.

  Thumb up 0 Thumb down 3

 6. kokius pinigus moka sitas usorius sitam menkos vertes laikrasciui uz reklama? O gal jis susijes giminystes rysiais su leidejais? Juk akivaizdu, kad nera vedantis lietuvos advokatas iskalbos prasme.

  Thumb up 0 Thumb down 6

  • Jeigu visi advokatai nebijotų kalbėti ir prabiltų apie bylas, žiūrėk, paaiškės, kad daugiau kaip tris ketvirtadalius, jei nedaugiau, reikėtų išmesti į šiukšlyną ir išteisinti arba paleisti į laisvę jose nuteistus žmones.

   Thumb up 2 Thumb down 0

 7. Pas mane cia vat toks klausimas pasistojo?
  Gal Sokolov,K K in f,ir go rie ne yra Trys viename?
  Juk negali but TRYS brudai tokioj nedidelej teritorijoj?
  Net du.

  Thumb up 2 Thumb down 6

 8. Jeigu Padl-Pawlowskis nutyrė kunigo Zdebskio nužudymą į KGB nurodytą pusę, tai kodėl iki dabar dar jis nepasodintas į Lukiškių viešbutį?

  Thumb up 6 Thumb down 1

 9. Varkala su Skučiene galėtų surengti etikos ir mandagumo kursus savo partijos nariui Algirdui, visus čia kiaulėmis vadinančiam komentaruose? Ar čia toks visos partijos veidas, koks yra tas Algirdas?

  Thumb up 9 Thumb down 3

 10. murka,raudonoji Dalka ir kt.
  Kodėl katėms niekas negamina pelių skonio maisto?

  Thumb up 0 Thumb down 7

 11. mazamoksliai nusene svarinkas, saduneite nusugebetu surasyti nert keliu sakiniu tokiam pareiskime. aisku, kad tai kozkokiu politiku darbas.
  na o nukvake senukai panaudoti kaip priedanga. tuo labiau, kad jie jau seniai pasizymi kaip pertvinke neapykanta ir kaltina visus viskuo

  Thumb up 3 Thumb down 16

 12. TVORELINIS….n e b a u d ž i a ma s i s VSIOZAKONNAS , nes jo “STOGAS” K G B -istinis rezervas uzurpavęs valstybines struktūras ir teisėsaugą {ne }priklausomoje “teisinėje ” ir “demokratinėje ” LIETUVOJE….kas yra KGB aš esu patyręs savo kailiu….tai Ž V Ė R Y S…..

  Thumb up 12 Thumb down 1

 13. -Nuo ko pradet?
  -Pradek nuo peciaus- isake 1968m.mano nacalnikas.Labai protingas zydas.
  …Vakar kaimynui ir sakau: -Kenedi nusove Chrusciovas.Pas ji ir motyvas:pazeminimas del Karibu Krizes,ko “samadurov” neuzauga ir zudikas niekam neatleido,Ir potencija: -apie ruskiu cekistu nusikaltimus,ar man Jums pasakot?
  Nu, kaimynas ir uzsiuto.Nubego, atsinese amerikoniska filma ant ploksteles.Labai brangus filmas.brangus aktoriai ir visa kita.
  Ziurom,skardines atidarinejam.
  Kaip reikejo ir tiketis -Prezidenta Kenedi nusalino ciausa.Vis ta pati CIA USA,CZV,KGB,psd…mosadas ir militaristai.
  Na ir toliau.Akiplesiskas nusikaltimo netyrimas ir liudininku “susirgimai” ir “savizudybes”.Kodel Amerika neskelbia ruskiam Karo? Tai gi Zakliatyje Druzja.Jie gi prapuls viens be kito.
  Na ir ruseliai nepasikiaulino: -Kitamet nikitka pasiprase pensijon.
  Kodel pasakoju? Tai gi lygiai taip ir teisejo Furmanaviciaus nuzudyma musu murkiai tyre.Kaip pasake p.Paulauskas: –
  -Cia net klaidu nera.Cia is vis nieko nera.
  Uz tai ir gerbiu.Ir jus kvieciu -Liubit i zalovat.
  Uz ka Klanas ir pradejo eiline smeizimo kampanija.- Zmogelis pasake TIESOS.

  Thumb up 1 Thumb down 12

  • As nepatingejau tiek daug knopacku paspaust,o sitie parsai man astuonis minusus?
   Nagi greit issirikiujat pagal ugi! Pavardes,pareigos laipsniai!?

   Thumb up 0 Thumb down 4

 14. Draugą Paulauską sodinti už grotų nevalna,nes jis -KGB papulkininko sūnus..O tai reiškia ,kad Paulausko tėvas ponų Fermwer iir Jašos Gabrielovič Lancberg bendražygis.

  Thumb up 10 Thumb down 3

   • bet pagal patį būtina prisistatyti —- tik viena maža detalė……. “Algirdas” tai ne prisistatymo būdas, nes Algirdų ( tikrai žymiai kultūringesnių už patį) tūkstančiai

    Thumb up 10 Thumb down 2

    • Algirdas Onaitis.1949m. gimimo.Savanoris.(buves) DK partijos narys (blogas).
     sv.Stepono 23-10.Vilnius.
     t.pasiteravimui 860 154 974.
     na o tu kale,ar islysi is krumo?

     Thumb up 2 Thumb down 8

     • už suteiktą informaciją, bet, kadangi į paties draugus nepretenduoju, asmeninio kontakto nesiekiu, nebent sudomintų paties profesinės žinios.Pagarbiai

      Thumb up 12 Thumb down 3

     • kad pačiam BŪTINA apsilankyti pas psichiatrą. Pagarbiai kiaule

      Thumb up 12 Thumb down 3

     • manau,Jums tai jau nebutina.
      Medicina cia bejege.

      Thumb up 3 Thumb down 12

 15. p.Paleckis ir jo sunus Lietuvai yra nusipelne tikrai ne maziau,nei Kubilius ar jukneviciene.Sitie zmones gavo TIKRA issilavinima.Kitas dalykas kubiliniu gaidys peleckiukas.-
  -Cto vyslo,to vyslo.
  V semje ni bez uroda-.
  Na o del Snieckaus Sumausko Burokeviciutes?..
  ar man Jums pasakot?

  Thumb up 3 Thumb down 13

 16. rektorius Pavilionis prichvatizavo buv. observatorijos patalpas, o pries tai uz valstybes pinigus jas suremontaves…

  Thumb up 12 Thumb down 2

  • na ir kaip ten su tom patalpom/
   jei jau taip sukliedėjai, tai tokiu atveju, tos patalpos turėtų prikllausyti jo žmonai.
   kas įdomiausia, pavilonis niekad tų patalpų neprivatizavo, jos niekad jam nepriklausė.
   na bet runkeliai moka tik viena: visada rėkti tą patį – viiiiiisiiiiiii vagys.

   Thumb up 3 Thumb down 6

 17. …kas galėtų paneigti ,kad : NE-desovietizuotieji ir nede-KGB-izuotieji SNIEČKAUS anūkai nebaudžiamai tęsia stalininį-berijinį-sniečkinį-paleckinį lietuvių TAUTOS genocidą….

  Thumb up 12 Thumb down 1

  • apie genocidą BŪTINA kalbėti skaičiais,t.y. Lietuvoje gyvenančių LIETUVIŲ skaičiumi. Štai Jums ir elementarus Jūsų minties PANEIGIMAS.

   Thumb up 0 Thumb down 10

  • p.Paleckis sukosi,kaip dede Pulinys.Ant jo tik “cekavi” lojo su burliokais.Kai patys po Karo pradejo aukstint savo Piotr Pervy ir Dabrynia Nikityc -eme ir parase apie Lietuvos kunigaikscius.
   Koks sokolovu su barakaviciutem klyksmas pakilo!! -vos pati neisveze pas baltas meskas.Laime,ir jis Kremliuje ZMONIU pazinojo.Ne vien pusgalviai ten kriuksi.
   Nereikia painiot su kubilojdu sliundra Peleckiuku.
   Obuolys nuo obels kartais ir parieda.

   Thumb up 3 Thumb down 10

 18. Vyriausioji tyrimu Komisija.
  Baba,Levaste,Miliniene.
  Kodel Murkis kai sika,ziuri tau tiesiai i akis?
  Todel,kad barakavicjutes.

  Thumb up 3 Thumb down 7

 19. Todel,kad nebuvo desovietizacijos. Raudonieji prokurorai tik persidaze, o kolaboracionizmo esme liko.

  Thumb up 14 Thumb down 0

  • pasiaiškinkite kas sukūrė Sąjūdžio iniciatyvinę grupę, bet kokios mintys apie kažkokią desovietizaciją savaime išnyks

   Thumb up 8 Thumb down 1

    • meluoji kale!.Nebebuvo kur detis,kai per GuLaga ejo Perestrojka.Tai kolaborantai ir pakiso striba Petka.Ale ir lietuviai neziopsojo.
     Zalgiris -CSKA 0:1.

     Thumb up 0 Thumb down 8

 20. Jau vien uz Vertaliotovo paksiuko isvaikyma p.Paulauskui violetini paminkla reikia pastatyt.
  O prie koju Baba,,melziancia savo ozi Antaniene,kuris raso laiska Kliunkiui.

  Thumb up 2 Thumb down 9

 21. Gaunasi, kad pirmasis “nepriklausomos” Lietuvos aukščiausias prokuroras nebuvo nepriklausomas, o be to dar ir rankas susitepęs nekaltų žmonių krauju?

  Thumb up 10 Thumb down 1

 22. Jau vien už prezidentinio perversmo Lietuvoje organizavimą ir vykdyma, dabartinis NSGK pirmininkas A.Paulauskas turėjo būti atiduotas tribunolui, nekalbant jau apie Medininkus ir visą kitą.

  Thumb up 16 Thumb down 2

  • Dabar darosi aiškiau kodėl Paulauskas vien as pirmųjų sužinojo apie Medininkus ir kodėl bylos netyrė kol jis dirbo generaliniu prokuroru ir pakol buvo seimo pirmininku.

   Thumb up 13 Thumb down 2

   • tuo metu aukščiausio tarybos pirmininku buvo toks pilietis landsbergis.
    paskui jis dar 4 metus buvo seimo pirmininku.
    va kaip tuo laiku ir buvo sabotuojamas, o paskui ir nutrauktas tyrimas.
    kaip tik pirmininkaujant minimam piliečiui (o jis turėjo absoličią savo partijos daugumą seime, vyriausybę, kišeninį gen. prokurorą, pavaldžią teisėsaugą ir buldozerinį valdymą) tiriama nebuvo, dingo dalis bylos medžiagos, daiktiniai įrodymai…
    taip kad nereikia fantastikos ir bandyti pakišti iešmininką vietoj mašinisto landsbergio.
    jis pats dabar aktyviai tą daro, “atsibudęs” po 20 metų ir bando šiškas permesti ant kitų.

    Thumb up 10 Thumb down 0

  • Kai tik Baba apsipyksta su Antaniene, tai ir minties orientacija pasikeičia.Nors seksualinė tebelieka ta pati.I tu nic niezrobiš.Dėl paksiuko daugiausiai nuveikė lawrinkus su kūriu.Nors ką kaimietis žinoti gali.Kaip Antanienė pasakys, taip ir bus.

   Thumb up 6 Thumb down 5

  • Jus labai teisingai parasete… Tai konsulo – politikanas, dabartinis politinis renegatas Mecys Laurinkus 2003 metais – atgabeno is Madrido : JAV “tenetiniu” slaptuju tarnybu pazyma, skirta prezidentiniam perversmuji – pradeti politiniu melu Lietuvoje, ir ja slaptai iteike – SSSR NKVD/KGB, kruvinai nusikalstanojo lietuviu Tautai – neformalaus klano “elitui” Arturiui Paulauskui.

   …Kaip tik tuomet – “kominuaga” Arturas Paulauskas : nepagydomai “apsirgo” – prezidentines kedes liga, ir visoje Lietuvoje, slaptai per 10 dienu – organizavo prezidentinio perversmo “voratinkli” !

   Kad su politiniu melu, skubos tvarka – nuversti Jo Ekscelencija, Prezidenta Rolanda Paksa !

   … Tai dare “komuniaga” Paulauskas – visiskai nebezinodamas, kad ir su JAV masonu lozes pritarimu /o taipat – ir dolieriais prezidento Rinkimams !/ – buvo JAV is anksto : paskirtas “prezidentauti: Vilniuje, antraji karta – tikrasis “homo – amerikus buš’ensis”, Valdas Adamkus – “apgynes” nuo atstatymo is Mazeikiu Naftos – “Williams International” fimasinius aferistus, kuriems anksciau, del labai blogo Lietuvai – sutarties projekto : priesinosi budamas Premjeru – jo Ekscelencija Rolandas Paksas…

   O is kitos puses, ar anuo metu – kaip tik “busineje” Amerikoje, kad ir tie patys – “biblibiai broliai”, is tos JAV Masonu lozes : po uzplanuoto uzsienyje
   Lietuvai – prezidentinio perversmo 2003 metais /butent pagal ta nevykusiaja – “tenetiniu ” slaptuju tarnybu pazyma !/, galejo tada pasirinkti, ir neformaliai “paskrti” is anksto – prezdidentauti Lietuvai : SSSR NKVD/KGB atsargos papulkinino, Stanislovo Paulausko sunu Artura – buvusi ginkluota sovietni prokurora okupuotoje Lietuvoje ?

   Atrodo, kad tos tarnybos – tik “panaudojo” Artura Paulauska : savo tikslams, kad Lietuvoje, kad politiniu “apkaltos” melu – nuversti teiseta Prezidenta Rolanda Paksa !

   …Turbut tam, kad vien “nuslostyti asaras” – komuniagai Arturui Paulauskui pries kritiskaja publika Lietuvoje, del jo nusivylimo 2004 metais : “be prezidentines kedes” – uz atlktaji prezidentini perversma, buvo jam atsiustas
   – labai enigmatiskas, padekos rastas – uz “stabiluma”, net su paties – prezidento Buso parasu !…

   Tas “stabilumas” – “vyriausiajam perversmininkui” Paulauskui, isvardintas ir primintas – Buso laiske, ar tai nebuvo zenklas – ispejimas slaptuju sponsoriu is uzsienio : “sedek ir tu ramiai”, po placiai zinomo Lietuvoje – prezidento Adamkaus pakartotinio “isrinkimo”, bet tik “sudedusiu” po vidurnakcio – VRK kompjuteriu deka ?

   Deja, prezidentinio perversmo melo – neapgyne nuo pasmerkimo ir “lopatologija”, labai tendencingai veikianti nuo 2004 metu Vilniaus Universitete…EZZT Strasbure – galutunai isteisino Jo Ekscelencija
   Prezidenta Rolanda Paksa !

   …Ar tai atsitiktinumai, komuniagos Arturo Paulausko – politineje veikloje, kad
   budamas Generaliniu Prokuroru “trumpina ” uz milzijiskaji kysi – muitininkams kalejimo bausme, veliau gina is Seimo
   – “komuno – prichvatus”, uzgrobusius po Laisves atgavimo – Lietuvos zmoniu turta, tada sutrumpines – nusikaltimu senaties laikotarpi, is desimties iki dvieju metu, politiniems aferistams – reikalaujant is Vakaru, pagal slaptaja – pazyma is uzsienio : organizuoja prezidentini perversma Lietuvoje, to reikalaujant – svetimoms politiniems jegoms izs uzsienio !

   Ar tai – ne universalus lietuviu Tautos isdavikas ? O kaip Jums – viskas
   atrodo is arciau ?

   Su pagarba Jums, savo asmenine – politine nuomone, parase
   Lietuvis, GEDIMINAS ZILINSKAS, NEW YORK

   Thumb up 10 Thumb down 0

 23. apsišvietusių politikoje neturėtų būti, keista, kad nuvarytus arklius vėl iš naujo į trasą stato, nejaugi neužsiaugino naujų? kažkaip daugiau negu keista

  Thumb up 6 Thumb down 1

  • Geriau apsišvietę ar apšviesti.O kad jie valdžioje, tai nekaltas nei Obama, nei Putinas.Dažniau pasižiūrėkime į veidrodį.

   Thumb up 11 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...