Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 26 Penktadienis
 

A.Marcinkevičius: ar ryšis tie patys politikuotojai pagal BK 100-ąjį straipsnį pasodinti už grotų realiai tebeveikiantį įtakingą politiką?

2013-08-09 18:25 | Naujienos | Komentarų (155)

"Jei žudynių Medininkų poste byloje Lietuvos politikai, valdininkai ir Temidės "tarnautojai" ramia sąžine kalina be menkiausių įrodymų buvusį eilinį omonininką iš Rygos, tai bus tikrai smalsu pamatyti, ar ryšis tie patys politikuotojai išdrįsti pagal tą patį Baudžiamojo Kodekso straipsnį dabar pasodinti už grotų realiai tebeveikiantį įtakingą politiką?" - sako advokatas A.Marcinkevičius. KK nuotr.

Dar pavasarį žinomi kunigai disidentai V.Vaičiūnas, A.Svarinskas, sesė N.Sadūnaitė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami, pagal Lietuvos Respublikos BK 100 str., pradėti ikiteisminį tyrimą dėl kunigo Juozo Zdebskio, Algimanto Sabaliausko, Danutės Čeikaitės nužudymo bei Lietuvos Katalikų Bažnyčios tikinčiųjų persekiojimo ir tyčinio jų nužudymo. Nesulaukę atsakymo, pareiškėjai rugpjūčio 8 d. kreipėsi į generalinį prokurorą, prašydami informuoti apie pareiškimo tyrimo eigą bei dėl savalaikio tyrimo vilkinimo teisinėn atsakomybėn patrauktus asmenis.

Kunigas kanauninkas V.Vaičiūnas, kunigas prelatas A.Svarinskas bei sesė N.Sadūnaitė taip pat išreiškė susirūpinimą, kad minėtam tyrimui nėra skiriamas pakankamas dėmesys.

“Mūsų susirūpinimą sąlygoja ir, manytume, visiškai pagrįstai jį didina negailestinga laiko tėkmė. Tai verčia mus vėl kreiptis į Tamsta su prašymu rasti galimybę artimiausiu metu raštu mums pranešti apie mūsų pareiškime detaliai aprašyto akivaizdaus nusikaltimo ikiteisminio tyrimo eigą, bei per pastarąjį, nurodytą laikotarpį Lietuvos Respublikos prokurorų nustatytas faktines aplinkybes, o taip pat ir atsakomybėn už šio nusikaltimo padarymą patrauktus kaltininkus”, – rašo pareiškėjai.

Iš kunigo kanauninko V.Vaičiūno, kunigo prelato A.Svarinsko, F.N.Sadūnaitės 2013 05 02 pareiškimo dėl kunigo J.Zdebskio ir kitų nužudymo tyrimo pradėjimo

„2009 m. gruodžio 17 dienos vadovaujamos Lietuvos Respublikos Generalinės Prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus prokurorė p. Rita Vaitekūnienė nutarė atsisakyti atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl kunigo Juozo Zdebskio, Algimanto Sabaliausko ir Danutės Čeikaitės nužudymo archyvinėje Varėnos rajono apylinkės prokuratūros baudžiamojoje byloje Nr. 55-2-003-86. <…>

2009 m. gruodžio 17 d. prokurorės nutarime atsisakyti atnaujinti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 55-2-003-86 konstatuojama: <…>

I. „Iš baudžiamojoje byloje surinktos medžiagos matyti, kad pagrindinė sąlyga šiam autoįvykiui kilti techniniu požiūriu buvo automobilio VAZ- 2106 išvažiavimas į automobilio GAZ-53 judėjimo juostą (priešingos krypties eismo juostą), pastarajam esant betarpiškai arti nuo susidūrimo vietos, išsivysčius automobilio VAZ-2106 šoniniam slydimui kelio posūkyje. Nustatyta, kad A. Sabaliauskas slidžia, apledėjusia kelio danga vairuodamas automobilį, kurio priekinių ratų skirtingi protektoriaus raštai, pasirinko važiavimo greitį, neatsižvelgdamas į kelio ir oro sąlygas, todėl tai ir buvo autoįvykio tiesiogine priežastimi.“ <…>

IV. „... jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių, rodančių, kad ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 55-2-003-86 buvo nutrauktas nepagrįstai ir šiuo metu yra pagrindas jį atnaujinti, pagal pareiškime nurodytas aplinkybes, o taip pat generalinės prokuratūros iniciatyva gautoje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atlikto KGB archyvinių dokumentų tyrimo pažymoje surinktus duomenis ar patikrintos baudžiamosios bylos Nr. 55-2-003-86 duomenis, nenustatyta.“

V. „Pagal galiojančio Lietuvos Respublikos BPK nuostatas ikiteisminis tyrimas gali būti atnaujintas ne paminėtais subjektyviais, asmeniniais vertinimais (prielaidomis, samprotavimais ar kitų asmenų nuomonėmis), o tik tuo atveju jei yra objektyvus pagrindas. Toks pagrindas, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo prašymo nagrinėjimo metu nebuvo nustatytas.“

Dėl naujai paaiškėjusių faktinių aplinkybių ir būtino profesionaliai kvalifikuoto jų įvertinimo

Negalime neatkreipti <..> dėmesio, jog šie prokurorės procesinio sprendimo argumentai, vaizdžiai atskleidžia „tikrintų“ faktinių bylos aplinkybių apimtis bei itin formaliai, paviršutiniškai „atlikto“ šios bylos faktinių duomenų „tyrimo“ pobūdį bei nepaprastai menką kokybę.

Iš nutarimo turinio akivaizdu ir neabejotina, kad tariamo patikrinimo metu absoliučiai nebuvo patikrinti byloje sukaupti įrodomąją reikšmę turintys duomenys, jų atitikimas tikrosioms įvykio aplinkybėms. Nepatikrintas šio „autoįvykio“ mechanizmas, jo atitikimas sukeltoms pasekmėms, t.y. kunigo Juozo Zdebskio, Algimanto Sabaliausko ir Danutės Čeikaitės žūčiai.

Visiškai nepatikrintas ir neįvertintas priežastinis ryšys tarp byloje aprašyto „autoįvykio“ mechanizmo ir sukeltų pasekmių, bei jas įtakoję elementarūs gamtos ir fizikos dėsniai.

Absoliučiai nepatikrintos ir neįvertintos 1986 m. kovo 25 d. Varėnos rajono prokuroro jaunesniojo justicijos patarėjo Artūro Paulausko nutarimo (LYA f. K-6, ap. 2, b. 212, l. 80-83) nutraukti bylą išvadų pagrįstumas ir jų atitikimas faktinėms „autoįvykio“ aplinkybėms.

Neįvertinti iš šioje byloje esamų duomenų šaltinių nešališkumas, patikimumas bei jų objektyvumas.<…>

Atsižvelgdami į a+a kunigo Juozo Zdebskio ir bendražygių veiklą, bei absoliučiai neištirtas faktines žūties aplinkybes, o taip pat, tikrovei neatitinkantį ir neabejotinai ydingą jų žūties aplinkybių teisinį įvertinimą sovietmečio laikais, esame priversti kreiptis į Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą , prašydami deramai, kvalifikuotai ir profesionaliai atlikti išsamų šio įvykio aplinkybių ikiteisminį tyrimą. <…>

Kreipdamiesi tiesiogiai, asmeniškai į Tamsta, Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros vadovą, asmeniškai tiesiogiai atsakingą už tinkamą Lietuvos prokurorų profesinių pareigų vykdymą, savalaikį nusikaltimų išaiškinimą bei kvalifikuotą jų ištyrimą ir prokuratūros pareigūnų priimamų procesinių sprendimų kokybę, manome būtinu atkreipti Tamstos dėmesį į tai, kad aukščiau, pradžioje cituoti 2009 m. gruodžio 17 d. Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus prokurorės p. Ritos Vaitekūnienės nutarimo atsisakyti atnaujinti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 55-2-003-86 teiginiai yra pabrėžtinai formalūs, tinkamai neištirti, nepatikrinti bei nepagrįsti ir, o būtent:

„Pagal archyvinius duomenis, 1986 m. žiemą kagėbistai tęsė J. Zdebskio sekimą ir agentūrines – operatyvines priemones jį sukompromituoti. Tačiau, J.Zdebskio operatyvinio ištyrimo byloje, duomenų apie tai, kad LSSR KGB pareigūnai būtų planavę fizinį jo sunaikinimą, nėra“.

Šis teiginys nėra pagrįstas faktine medžiaga. Tuo pat metu jis nepaneigia buvusio LSSR KGB ilgalaikiai ir kryptingai siektų tikslų operatyvinių priemonių ir metodų pagalba, žmogiškumo principams prieštaraujančiu, draudžiamu, o tiksliau nusikalstamu būdu, pašalinti a+a kunigą Juozą Zdebskį iš aktyvios „Katalikų bažnyčios kronikos“ leidybos bei platinimo, aktyvaus dalyvavimo „Tikinčiųjų teisių gynimo komitete“ ir aktyvios vaikų katekizavimo veiklos.<…>

Dėl kunigo J. Zdebskio, A. Sabaliausko ir D. Čeikaitės nužudymo teisinio kvalifikavimo

Gerbiamas Generalini prokurore, Tamstos vadovaujama Lietuvos prokuratūra yra viešai paskelbusi apie pradėtą ir vykdomą ikiteisminį tyrimą dėl nusikaltimų Žmoniškumui pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 100 str., už „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos“ leidėjų bei platintojų persekiojimą sovietmečiu.

Tikimės nepaneigsite, kad šis „autoįvykis“, tebesantis Lietuvos visuomenei ir mūsų Valstybės istorijai itin reikšmingu ir beveik tris dešimtmečius rezonansu tebeaidinčiu atveju, nėra ir negali būti teisiškai vertinamas, kitaip, kaip iš anksto kruopščiai suplanuotos ir profesionaliai nusikalstamais KGB operatyviniais būdais ir metodais specialiai suplanuotos ir sumodeliuotos tyčinės žmogžudystės būdas.

Tai, net vien formaliu požiūriu, pilnai atitinka visus, Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 2 dalies 5 punkte (kai nužudyti du ar daugiau žmonių), 10 punkte (dėl nukentėjusio asmens piliečio pareigų vykdymo), 13 punkte (siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl tautybės, kalbos, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų) nustatytuosius nusikaltimo sudėties elementus.

Lietuvos Ypatingajame archyve esančių LSSR KGB Operatyvinio parengimo bylų («Дело оперативной разработки») medžiaga neabejotinai vaizdžiai atskleidžia ir patvirtina „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos“ leidėjų bei platintojų, „Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto“ narių ir aktyvią vaikų katekizavimo veiklą vykdžiusių kunigų, tame tarpe a+a kunigo Juozo Zdebskio ir jo bendraminčių bei talkininkų, vienuolių ir tikinčiųjų sistemingai įnirtingą persekiojimą sovietmečiu ir jo mastus.

Visa tai, iš tiesų, neabejotinai atskleidžia ir rašytiniais dokumentai autentiškai patvirtina LSSR KGB darbuotojų ir jų vadovų, LSSR KGB veiklą tiesiogiai prižiūrėjusių ir kontroliavusių LSSR prokuratūros prokurorų bei SSKP Lietuvos SSR Centro komiteto sekretorių ir CK administracinių organų skyriaus partinių instruktorių, tiesiogiai vadovavusių LSSR KGB veiksmams, veiklos, betarpiškai nukreiptos prieš Lietuvos katalikų bažnyčios kunigus ir tikinčiuosius mastus, ilgalaikiškumą, pastovumą ir sistemiškumą. Tai patvirtina ir sovietmečio KGB represijas Lietuvoje puikiai prisimenantys žmonės.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 100 straipsnyje, nustatančiame atsakomybę už Tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis teigiama, kad baudžiamojon atsakomybėn traukiamas „tas, kas tyčia, vykdydamas ar remdamas valstybės ar organizacijos politiką dideliu mastu arba sistemingai užpuldinėti civilius, juos žudė arba sunkiai sutrikdė jų sveikatą; sudarė tokias gyvenimo sąlygas, kad jos lėmė žmonių žūtį; <…> persekiojo kurią nors žmonių grupę ar bendriją dėl politinių, <…> nacionalinių, etninių, kultūrinių, religinių,<…> motyvų, kuriuos draudžia tarptautinė teisė <…>“.

Tokiu būdu, Lietuvos Respublikos 100 straipsnis pilnai apima ir numato baudžiamąją atsakomybę ne tik už tyčinį asmenų persekiojimą, bet ir jų nužudymą.

Esant aukščiau paminėtoms faktinėms aplinkybėms, 1986 m. vasario 5 d. kelyje Eišiškės- Varėna- Valkininkai įvykdytas kunigo Juozo Zdebskio, Algimanto Sabaliausko ir Danutės Čeikaitės tyčinis nužudymas, mūsų giliu įsitikinimu, neabejotinai privalėtų būti kvalifikuojamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 100 straipsnyje numatyto nusikaltimo požymius, kaip loginė, Lietuvos Ypatingojo archyvo dokumentais patvirtinta, KGB nuosekliai vykdyto ilgalaikio ir sistemingo persekiojimo pasekmė.

Dėl šio nusikaltimo Žmoniškumui privalėtų būti nedelsiant pradėtas ikiteisminis tyrimas bei kaltų asmenų baudžiamasis persekiojimas, nepaisant šiandien jų užimamos padėties visuomenėje ir politikoje.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 3 straipsnio 3 d. nustatyta, kad baudžiamoji atsakomybė padarytus nusikaltimus, numatytus 100 straipsnyje, turi grįžtamąją galia ir yra taikoma asmenims, padariusiems nusikaltimus iki baudžiamosios atsakomybės nustatymo už juos momento.

Dėl nusikaltimo Žmoniškumui bendrininkų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad nusikaltimo bendrininku pripažįstamas asmuo savo veiksmais padėjęs nuslėpti nusikaltimą, jo pėdsakus arba savo veiksmais pagelbėjęs nusikaltimą padariusiems asmenims išvengti pelnytos baudžiamosios atsakomybės.

To paties kodekso 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog padėjėjas atsako pagal šio kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už vykdytojo padarytą veiką, ir šio kodekso 24 straipsnio 6 dalį.

Lietuvos Ypatingajame archyve esanti bylos medžiaga (LYA f. K-6, ap. 2, b. 212, l. 80-83) bei 1986 m. galiojusio LSSR Baudžiamojo proceso kodekso normų redakcija atskleidžia ir patvirtina, kad Varėnos rajono prokuroras Artūras Paulauskas, nebūdamas Šalčininkų rajono prokuroru ir dėl šios priežasties, neturėjo tam būtinų kito rajono vidaus reikalų skyriaus tyrimo veiksmų priežiūros teisės ir privalomų procesinių įgaliojimų. <…>

Tuo pačiu metu jis, būdamas Varėnos rajono prokuroru, ne tik neatliko visų privalomai būtinų tyrimo veiksmų, bet ir … 1986 m. kovo 25 d. procesiniame nutarime (LYA f. K-6, ap. 2, b. 212, l. 80-83), skubiai nutraukė trijų žmonių žūties bylos tyrimą ir … nusprendė sunaikinti jam nepriklausančią, Lietuvos Katalikų bažnyčios Lazdijų rajono Rudaminos parapijos nuosavybę, t.y. nužudytojo kunigo Juozo Zdebskio automobilyje VAZ-2106 (valst. reg. ženklo Nr. E 77-05 ЛИ) 1986 m. vasario 5 d. po „autoįvykio“ rastą išskirtinai religinio turinio literatūrą. Tokiais savo veiksmais jis asmeniškai pademonstravo savo panieką Lietuvos katalikų bažnyčiai ir tikintiesiems.

Maža to, įsiteikdamas ir talkindamas aukštesnes pareigas vykdžiusiems Sovietų sąjungos imperinės- represinės politikos vykdytojams, to meto baudžiamojo proceso įstatymuose nenumatytu ir neprivalomu, 1986 m. balandžio 14 d. raštu Nr. 242 pranešė apie tyrimo nutraukimą LSSR prokurorui A. Novikovui, apkaltinęs dėl kunigo Juozo Zdebskio ir Danutės Čeikaitės žūties niekuo dėtą, nuo kaltinimo apsiginti nebegalintį, dėl sužalojimų mirusį Algimantą Sabaliauską (LYA K-6, ap. 2, b. 212, l. 76-78). <…>

Viešai žinoma ir derėtų nepamiršti, kad, priėmus LSSR KGB palankų nutarimą, nutraukusį kunigo Juozo Zdebskio, Algimanto Sabaliausko ir Danutės Čeikaitės nužudymo tyrimą, Varėnos rajono prokuroras Artūras Paulauskas buvo pakeltas pareigose ir pervestas dirbti į atsakingas pareigas SSKP Lietuvos SSR Centro komiteto Administracinių organų skyriuje, tiesiogiai vadovavusiame represinei LSSR KGB ir kontroliavusiame jos veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje. <…>

Gerbiamas Generalini prokurore, leiskite neabejoti, jog šiuokart Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra, dorai vykdydama pareigą imtis visų įstatymuose numatytų priemonių, per trumpiausią laiką atsakingai, profesionaliai ir kvalifikuotai atliks tyrimą, atskleis nusikalstamą veiką, bei patrauks kaltininkus ir padėjėjus pelnyton baudžiamojon atsakomybėn.

Tikimės, kad perdavus šią bylą nagrinėti Teismui, tuo pačiu bus reabilituotas nepagrįstai ir neteisėtai dėl „autoįvykio“ apkaltintas a+a Algimantas Sabaliauskas, bei atkurtas teisingumas šiame, esminę reikšmę turinčiame, Lietuvos Respublikos istorijos epizode.“

Advokato Arūno Marcinkevičiaus komentaras

Iki 2011 04 30 Lietuvos BK neturėjo tai “leidžiančios” daryti 100 str. redakcijos. Tačiau, teisiškai vertinant šį lietuviškosios baudžiamosios teisės naujadarę normą, neišvengiamai paaiškėja, kad ji absoliučiai prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautiniams įsipareigojimams laikytis teisės principų bei visos eilės tarptautinių teisės aktų reikalavimams, o būtent:

1. 1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtos ir rezoliucija Nr. 217 A (III) paskelbtos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, (paskelbta 2006 m. birželio 17 d., Valstybės žinios, 2006, Nr.: 68 -2497) 11 straipsnio 2 punktui, kuriame nustatyta, kad „Niekas negali būti nuteistas už jokį veiksmą ar neveikimą, kuris pagal tuo metu galiojusius valstybės įstatymus arba tarptautinę teisę nebuvo laikomas baudžiamuoju nusikaltimu“;

2. 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijai dėl civilių apsaugos karo metu, kuri įsigaliojo Lietuvoje 1997 m. balandžio 3 d. Šios Konvencijos 6 straipsnio „Taikymo pradžia ir pabaiga“ 2 dalyje nustatyta, kad „Konflikto šalių teritorijoje ši Konvencija nebetaikoma visuotinai pasibaigus karinėms operacijoms“;

To paties Ženevos konvencijos straipsnio 3 dalyje įtvirtinta norma, kad „Okupuotoje teritorijoje ši Konvencija nebetaikoma praėjus metams nuo to laiko, kai visuotinai baigtos karinės operacijos“;

3. 1950 m. lapkričio 4 d., Romoje priimtos ir 1995 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikoje įsigaliojusios, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 7 straipsniui „Nėra bausmės be įstatymo“, kurio 1 dalyje nustatyta, kad „Niekas negali būti nuteistas už veiksmus ar neveikimą, kurie remiantis jų padarymo metu galiojusia nacionaline ar tarptautine teise nebuvo laikomi nusikaltimais“;

4. 1966 m. gruodžio 19 d. Niujorke, Jungtinių Tautų Organizacijoje pasirašytam Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktui. Lietuvos Respublika prisijungė prie šios tarptautinės sutarties 1991 m. kovo 12 d. Ši tarptautinė sutartis 1992 m. vasario 20 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikoje (paskelbta 2002-08-02, Valstybės žinios, 2002, Nr.: 77-3288). Šio Pakto 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Niekas negali būti laikomas kaltu padaręs baudžiamąjį nusikaltimą dėl veikimo ar neveikimo, kuris pagal jo padarymo metu galiojusius nacionalinius įstatymus arba tarptautinę teisę nebuvo laikomas baudžiamuoju nusikaltimu“;

5. 1998 m. liepos 17 d. buvo priimtas Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas. Šis tarptautinis teisės aktas įsigaliojo Lietuvoje 2003 m. rugpjūčio 1 d. Romos statuto 24 straipsnio „Grįžtamosios galios nebuvimas (ratione personae)” 1 dalyje nustatyta, kad „Pagal šį Statutą niekas baudžiamąja tvarka neatsako už elgesį iki Statuto įsigaliojimo“.

Taigi, visa tai buvo privaloma daryti iš karto po 1990 kovo 11 -osios ar bent jau po 1991 m. rugpjūčio 23-ios, kai po tragiškojo 1986 m. vasario 5 dienos įvykio dar buvo praslinkę vos keli metai ir nebuvo pasibaigę (10-ties /15-kos metų trukmės) patraukimo baudžiamojon atsakomybėn (už tyčinį nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis dėl trijų asmenų dėl jų vykdomos visuomeninės veiklos, pagal LR BK 105 str. 2 ir 5 p.p.) senaties terminai. Juk niekas netrukdė tai daryti net ir nesant pajuoką keliančios naujos LR BK 100 str. redakcijos. Kodėl Nepriklausomybę atgavusios Lietuvos Respublikos Generalinė Prokuratūra to nedarė, kai privalėjo tai daryti? Kodėl tuo privalo rūpintis Lietuvos žmonės? Kodėl reikia nuolat baksnoti į valdininkų pasturgalius? Kodėl nebuvo daroma savo laiku?

O gal atsakymas slypi tame, kas būtent tyrė a+a kun. Juozo Zdebskio ir jo bendražygių mirties aplinkybes, nes tas asmuo ir dabar dar aktyviai veikia politikoje? Ko buvo laukiama šitiek metų? Kad, laikui bėgant, nebeliks žmonių, mačiusių, prisimenančių, organizavusių šį nusikaltimą, numarinusių jo tyrimą bei trukdžiusių savalaikiam tyrimo atnaujinimui?

Kaip ten bebūtų, bet jie dėl aplaidumo, inertiškumo bei laiko tėkmės jau savo pasiekė – teisinis procesas tapo nebeįmanomas dėl neginčijamai pamatinių teisės principų nuostatų.

Kita vertus, jei žudynių Medininkų poste byloje Lietuvos politikai, valdininkai ir Temidės “tarnautojai”, to nepaisydami, ramia sąžine (jau greit bus septyneri metai) kalina be menkiausių įrodymų buvusį eilinį omonininką iš Rygos, tai bus tikrai smalsu pamatyti, ar ryšis tie patys politikuotojai išdrįsti pagal tą patį Baudžiamojo Kodekso straipsnį dabar pasodinti už grotų realiai tebeveikiantį įtakingą politiką?

Pagyvensim – pamatysim, kas yra kas Lietuvoje ir kas ko vertas….

KK inf.

Komentarai

 

 

 
 1. Jei Paulauskas būtų turėjęs sąžinės ir atgailavęs, dėl to, ką padarė sovietmečiu, tuomet senai jau būtų pats nuvykęs pas prokurorus ir viską ščyrai papasakojęs, bet jis to nedaro. Tai kokią teisę jis turi būti seimo nariu?

  Thumb up 4 Thumb down 4

  • gal jis išpažinties pas Uspaskichą priėjo ir tas jam visas nuodėmes atleido, taigi dabar ščyrai tarnauja Uspaskichui

   Thumb up 5 Thumb down 2

   • nuo klausimo — kaip, kodėl ir kas Paulauską paskyrė pirmuoju LR generaliniu prokuroru?

    Thumb up 6 Thumb down 0

    • dar reikia pridėti, kad Paulauskas dirbo LKP CK adminsitracinių organų priežiūros skyriuje ir Maskva jį LTSR pirmuoju gen prok pavaduotoju paskyrė likus 4 mėnesiams iki Lietuvai paskelbiant nepriklausomybę.
     Na, po tokio Maskvos žingsnio “kažkam” beliko tik pakuždėti Landsbergiui “jauno ir perspektyvaus prokuroro” pavardę…

     Thumb up 7 Thumb down 1

 2. ar prokuratūra jau kreipėsi į seimą dėl padl-pawlowskio nekaltybės atėmimo?

  Thumb up 5 Thumb down 1

 3. Yra troks krikščioniškosios demokratijos postulatas: “Šventieji tegu meldžiasi, mokytieji tegu moko,o išmintingieji tegu valdo” ……… bandykime tai 6gyvendinti ir VISKAS atsistos į savo vietas

  Thumb up 7 Thumb down 0

  • ir kur tu pas mus matai išmintingus? Kur pažvelgsi – parsidavėliai ir intrigantai, besimušantys ar net per lavonus einantys į postus

   Thumb up 9 Thumb down 0

   • tai ir visa ESMĖ —- ar gali neišsivysčiusi ( už bambalį ar sklabimo miltelių pakelį ir t.t.) TAUTA išrinkti mokytą ir išmintingą.

    Thumb up 6 Thumb down 1

    • kas tą girdymo politiką vykdo? Taip ir gaunasi užburtas ratas. Valdžiai reikia tokių rinkėjų, kurie už bambalį juos į valdžią išrinktų. Ir kad paskui vėl gertų, kad užpylę akis nematytų, kaip valdžia vagia.

     Thumb up 5 Thumb down 0

 4. Senai tas politikas turejo puti kalejime . Jis ir vel seime su savo naglumu pralindo ir toliau darys juodus darbus ,parazitas .

  Thumb up 8 Thumb down 2

 5. Kas gali surasti nors vieną DOKUMENTĄ, kuris pagrįstų teiginį :”Visa tai, iš tiesų, neabejotinai atskleidžia ir rašytiniais dokumentai autentiškai patvirtina LSSR KGB darbuotojų ir jų vadovų, LSSR KGB veiklą tiesiogiai prižiūrėjusių ir kontroliavusių LSSR prokuratūros prokurorų bei SSKP Lietuvos SSR Centro komiteto sekretorių ir CK administracinių organų skyriaus partinių instruktorių, tiesiogiai vadovavusių LSSR KGB veiksmams, veiklos, betarpiškai nukreiptos prieš Lietuvos katalikų bažnyčios kunigus ir tikinčiuosius mastus, ilgalaikiškumą, pastovumą ir sistemiškumą.” Dokumente, net kablelis turi teisinę galią, o kokią galią gali turėti naujadaras LSSR KGB arba LSSR prokuratūra….. Teisėje kaipo tokioje emocijoms ne vieta, nes cituoti tenka DOKUMENTUS

  Thumb up 7 Thumb down 0

   • pacituokite nors vieną DOKUMENTĄ su abviatūra LSSR ……… Iš anksto dėkingas

    Thumb up 7 Thumb down 1

    • “Litovskaja sovetskaja socialističeskaja respublika”
     Iš dokumentų žodžių neišmesi

     Thumb up 5 Thumb down 2

     • tiesiog bajeristas ……….. prašau gi DOKUMENTO o ne kažkokio vertimo, kuris,gal Jums ir nežinant, tarybiniais laikais lietuviškai nebuvo naudojamas.
      Nebijoti istorijos, nes iš jos LTSR išmesti tiesiog nepavyks, Kas buvo – tas buvo, patinka tai JUms ar ne. Tarp kitko žodelio “soviietiniai” šlovintojai, kažkaip užmiršo, kad viuose laipsniuose, regalijose ir t.t., jie minimi kaip LTSR veikėjai. Taigi, jei jau norite kotraegumentuoti — laukiu. Pagarbiai

      Thumb up 7 Thumb down 2

 6. būsiu labai nepopuliarus kai kurių tautiečių akyse, bet ….. ponas Svarinskas ir Co PRIVALĖTŲ žinoti, kad istorijoje nebuvo JOKIOS LSSR ir jos nutarimų bei įstatymų. Pagarbiai

  Thumb up 5 Thumb down 3

 7. Deja, Lietuvoje įsigalėjusi dvigubų standartų moralė.Vienos taisyklės taikomos paprastiems mirtingiesiems, tokiems, kaip tas eilinis milicininkėlis, o kitos- privilegijuotos, taikomos savo išverstašūriškumu ir parsidavėliškumu svetimiems nusipelniusiems gyventi geriau, kaip jaunesnysis justicijos patarėjas Artūras Paulauskas….

  Thumb up 7 Thumb down 1

 8. Tikrai labai keista, kaip A.Paulauskas gali būti Seimo NSGK pirmininku. Jo net per snaiperio šūvį, kaip sakoma, prie tokio komiteto prileisti negalima.

  Thumb up 9 Thumb down 2

 9. svarinskas su sadūnaiter jau paskelbė nuosprendį – nužudymas.
  dabar belieka, tik kad jie dar nurodytų ką ir kaip nubausti.
  p.s. na o šiaip, tai jau net ne apgailėtinai , bet juokingai atrodo šie du neapykanta trykštantys seniai, kurie be galo spekuliuoja savo praeitimi.

  Thumb up 2 Thumb down 13

   • Tavo supratimu, jei žmogus nepripažįsta Svarinsko paskelbto nuosprendžio – jis kažkieno fanas?
    Labai vertingas supratimas apie teisingumą.

    Thumb up 4 Thumb down 1

 10. ir atseit ,kad ten kazkokie telefoniai pokalbiai ir tt jus netgi mano telefono nr nezinot ! ir baikit pudrinti smegenis zmonems viskam yra ribos. ieskokit kitu kam butu galima priapaisyti nusikaltimus kuriuos daro kiti isgamos nusikalteliai ! Kaip sakoma prisisikai pats ir ziaumok suda ! o ant kitu versti kaltes nereikia ! Man visiskai vienodai ka jus apie mane galvojat as niekam nieko blogo nepadariau ir nezadu daryti , o kad koki komentara parasau nereikia nervuotis o uz visus nepagrystus kaltinimus pvz kokie narkotikai,zudimai,pedofilija,prostitucija,kontrabanda bus atskomybe smeiztas as tokiom nesamonem neuzsiimu man tai yra slykstu! visa kita man neidomu ka paistot ir tie pajuokavimailengvi visai smagus ! Islindo visos melagystes ir visi provokatoriai y pavirsiu tas nepatynka ?! Patys puikiai zinot ,kad as nesusiijes su jokiom nesamonem jei kas butu tai senai sedeciau as savo klaidas moku pripazinti jei jas padarau! ir cia negazdinu nei ka o sakau taip kaip yr ! Kodel mano seima persekiojama virtualioj erdvej? per skype jau nebegalima normaliai bendrauti su tevais apie drauges is Lietuvos ,draugus nekalbu kas cia per kontrole atsirado kalba kazkokius vejus daznai galimai infiltratai norima pavaizduoti ,kad cia kazkokie nusikalteliai kalba atsipeikekit jus viena kart pabandykit mano seima uzgauti! jus cia norit parodyti atseit achujenas nusikalteleis nesiseka nieko sufabrikuot?i ! prisizaidet jau atsakysit pagal vokietijos istatymus o ten kalbama is esmes be jokiu fantaziju! apie facebook jau nekalbu kas ten darosi baisu kazkokius vaikus kisa svetimus kurie manes nedomina apskritai vaikai netraukia galit nesijaudinti nesu issigimes ,iskrypelis atseit nori parodyti sistema ,kad kazkoks pedofilas tikrus invalidus ,pedofilus gaudykit ,o ne normalous zmones gainiokites nusikaltelius kurie iesko padorios elementarios teisybes nenorit geruoju bus kitaip! Atsirado europos kietuoliai norit rasti kur givenu ar is kur komentarus rasau to nebus pagal ip adresa ieskokit ko neieskot juk toks didelis nusikaltelis ir idomu kodel vokietijoje niekas neiesko toks baisus zmogus! o ,kad saipotes is manes as neimu y galva as ir pats megstu pasipizdavoti Ir cia bandot parodyti ,kad as cia kazkoks bailys ir tt patys y save pasiziurekit mano reikalas kur noriu ten ir rasau priprates prie lietuvos menteliteto ! Su kuo man reikia su tuo ir kalbuosi viens ant vieno ! Ir asmeniskai noreciau su tais kietuoliais pabendrauti Vokietijoje pats zinau ,kad nuo kokio karatisto gauciau per barzda nesu jau toks kietas as pats! Ir pasakau tiesiai sviesiai bus (yra) laiskas poniai Merkel tai ne Jezaus Kristaus mamos zemes vairuotoja ! Man dzin viesinkit mano tikraja pavarde atsakysit uz smeizta pagal vokietijos istatimus man nuo to tik geriau ! Norit teisybes vat as jums ja parasau ir kas neina facebook uzlauzti ka ponuliai?

  Thumb up 4 Thumb down 2

  • Ir as kitais nickais nepasirasineju tik HELLS ANGEL. ir tik is to pacio ip adreso !

   Thumb up 4 Thumb down 4

 11. Labai keista… Kaip Arturas Paulauskas – gali buti dabar NSGK pirmininku,
  ir buti toliau – renkamu i Seima LIetuvoje, jeigu anksciau – net budamas
  ir Generaliniu Prokuroru : slaptai prieme milziniskaji kysi, ir tai padare – pastates slaptai salyga – “vien dolieriais”, garsioje muitininku byloje ?…

  Du lietuviai – inteligentai, is pietryciu Lietuvos – jau dageli metu atgal : atveze sia slaptaja zinia i New York’a : apie Arturio Paulausko priimta kysi, ir su ja – perdaug nesiviesino…

  …Nuo ano laiko – jie toliau gyvena uzsienyje.. Vienas ju – pasliko Amerikoje,
  o kitas – iskeliavo i Europos Sajungos vakarus. Kol kas – jie i Lietuva negrizo.

  …Kaip jie pasakojo, tuometinis Generalinis Prokuroras, Arturas Paulauskas – net uz 300 tukstanciu dolieriu kysi, slaptai prizadejo : neformaliai “sutrumpinti” – tada teisiamiems, prasikaltusiems muitininkams Lietuvoje, gresisncia 7 metu kalejimo bausme – iki 3 metu !

  As manau, kad dabar – atitinkamos valstybines tarnybos : privalo labai nuodugniai – istirti sia informacija, atvezta is Lietuvos i New York’a,

  Jeigu bus nustatyta – pagal zmoniu parodymus, dabartinio NSGK pirmininko, Arturo Paulausko – “milziniskasis kysis” toje muitininku byloje : tai privalo buti patrauktas – baudziamon atsakomyben teisme.Lietuvoje.

  O taipat – pagal teismo nuosprendi, toks kysininbkas privaletu atlyginti – su priimtu kysiu padaryta, metrialine skriauda : tuomet nuteistu – muitininku seimoms, is draugams – surinkusiems toki milziniskaji, dolierini kysi Lietuvoje.

  …Sunku suprasti iki dabar, kodel “brazo – adamkineje” Lietuvoje, per sitoki ilgaji laikotarpi – tuometines teisesaugos vadovai : ziurejo “pro pirstus”, turbut nenoredami kenkti – “paulauskiniam” korumpuotam klanui, tada isigalejusiam teisesaugoje, ir visiskai nesieme tirti : buvusio Generalinio Prokuroro, Artruro Paulausko – “neformaliosios veiklos” muitininku byloje ?

  Jeigu Arturas Paulauskas – “sutrumpino” bausme muitininku byloje, tai veike – ne vienas… Su kuo tada dalijosi – priimtais kysyje pinigais, kad byla “uzgloste” ?

  …Kyla klausimas, ka turi – dabartine valdzia padaryti, kad zmones pries daugeli metu – “ivelti” i kysininkavima muitininku byloje : nebebijotu valdzios pareigunams – dabar sakyti tiesos, ju apklausimo metu ?

  …O kaip Jums – viskas atrodo is arciau ? Kaip gali buti – gerbiama valdzia
  Valstybeje, jei joje islike – sitoki politiniai renegatai ?

  …Su Pagarba Jums, savo asmenine nuomone – parase lietuvis,
  GEDIMINAS ZILINSKAS, NEW YORK

  Thumb up 12 Thumb down 0

  • Peckeliune,primelavai kaip musu Baba.Bet net ir jai but daeje,kad reikia pasakyt,kas ta kysi atnese?
   Kuri palata pas mum vadinasi Niu Jork?

   Thumb up 2 Thumb down 9

   • …Jei norite, tai paskambinkite man si pirmadieni :
    1/347/8818238 tarp 8. 15 ir 9.00 valandos ryto
    savo telefonu, tada as galesiu ir tiesiogiai – Jums
    atsakyti i uzduota klausima… Gerai ?./Gediminas/.

    Thumb up 5 Thumb down 0

  • pas mus kompromatas valdo – o kai nebuvo desovietizacijos, tai ir 30 000 tampomų už virvučių

   Thumb up 5 Thumb down 1

 12. Paškustvos -visi Tėvynę pardavė? Įdomu kur buvo konservatoriai su Landsbergiu visus tuos metus?

  Thumb up 7 Thumb down 0

  • Tata tuos visus metus su savo komanda stovėjo po medžiu ir stebėjo, kaip visokios „mušančios raktais“ paulauskinės „paškustvos“ niokoja mūsų valstybę. Kas dar kam neaišku, kreipkitės į NSGK Pirmininką.

   Thumb up 4 Thumb down 0

 13. Kartais pagalvoji jei ivyktu Lietuvoje teisybe ir stebuklas. Seimas paskelbia desovietizacija tikraja prasme? Ar nepritruktome zmoniu Lietuva valdyti ar nereiketu sauktis emigravusiu???????

  Thumb up 13 Thumb down 0

  • gali vis tik gali paaiškinti koks tai turėtų būti “desovietizacijos įstatymas” — kas jame PAGRINDAS? Pagarbiai

   Thumb up 4 Thumb down 0

 14. Gerai likes vienas gyvas Sernas pasake, kad teisybes nenori ne ,,savi” ar svetimi. Jisai dave suprasti, kad kai kas viska zinojo, bet tylejo. Atsitiktinumu nebuna.Kaip rase portalai, zudyniu vietoje Medvedevas pirmas buvo ivykio vietoje, bet 20m tylejo? O kas dar buvo???????????????

  Thumb up 15 Thumb down 0

 15. Nugi nugi,kagi kagi. Jaunesniojo justicijos patarėjo Artūro Paulausko,sprendimas tuometineje sovietiskoje litvoj tikrai buvo Lemiamas.
  Tik pazvelges fotke, pagavau,kame cia kampas:
  Buvo Respublikoje fotke.Visi ruseliai prie kukuruzniko su parasiutais ruosiasi DOSAAF suoliui.Nu tokia “patriotine” grupele -priesas puola,ruseliai bega,o diversantai jau paruosti, pasilieka.Paskui sitie vyrukai Vilniaus Brigada tapo.Mersedesus sprogdino,zurnalistus saude,troleibuso stoteleje siuksliu dezes sprogdino… -zodziu “pogrindinis rajkomas kovoja.Paskui GP Paulauskas juos ir “susodino”.Viena net uzkase,ka stribai ir po siai dien aktyviai neigia.Tipo -Lenin ziv.
  Gal ir ziv..Kalba apie kitka.Visa ta bruda Burokeviciute siandien laisven isleidzia.
  O as ir mislinu,kuriu galu cia ta gore is eilinio OMON ininko drambli pute.
  Ugi nepaklusnusis Paulauskas neina uzsienio kalbos egzamino laikyt!!

  Thumb up 6 Thumb down 5

  • pons Paulauskas Anglijoj english mokėsi, pamiršai? Šeimoje net gyveno. Tik buvo valstybinė paslaptis, pas ką.

   Thumb up 10 Thumb down 0

 16. tai pvz nesuprantu, ko tiems politikams neįtinka tas Valys? Juk toks geras klanui, sistemos nejudina, Paulausko ir ko kadrų neliečia, tai kame tada problema? Kad su alkotesteriu laksto? Tik dėl to?

  Thumb up 6 Thumb down 1

  • valys , valantinas, labai jau panasus saskambis, zinau kad ir panasius pomegius turi,,, aisku kodel taip stankunaite saugo…tai karas,,, baimeje kas gyvens tas ir pralaimes , gaila teisejo cinino, silpnas zmogus , neatlaike, bet zmones juk mato gryna akim , kad tai yra visiskas farsas, tai kiek dar mes si mesla stebesime,,, mums tuo pancius uzdes ir nieko negalesime pasakyti, tylesime, tuo be muilo, prades visus tratinti.. tylesime… kiek dar auku reiks siem maniakams…

   Thumb up 5 Thumb down 1

 17. galėtų pavesti prokurorui Stankevičiui – gerai ištyrė Medininkus, gerai įsisavinęs 100-ąjį straipsnio taikymą, tai žinos, kaip pritaikyti ir politikui – o ką?

  Thumb up 6 Thumb down 1

 18. Labai jau „užneša“ į pasakėlę vaikams:
  Kilo pelytėms idėja parišti katinėliui po kaklu skambaliuką, kad tas netyčia kurios neužkluptų… Bet taip ir neatsirado drąsuolio, kas tai padarytų.
  Lygiai tas pats ir su A.Paulausku. Juk jis ne šiaip koks eilinis seimo klounas gražulis, o kaip-nekaip – seimo NSGK pirmininkas. Ant jo trapių pečių mūsų visų saugumas ir gynyba užritinta. Ir kompromato ant visų politikų pas aną pilnos kišenės prikimštos. Tai kas išdrįs jį bent piršteliu paliesti? Juk niekas nenori už kažkokį kvailą leidimą suprasti, būti „dvasių“ išmestas iš politikos iki savo gyvenimo pabaigos. A ne? Visi nori be prakaito sočiai ir laimingai gyventi dabar, ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

  Thumb up 11 Thumb down 2

  • kada ir buvo gražuolis, kai dar “tyrė” Zdebskio bylą, bet dabar jau ką – senatvė, raukšlės, tai galėtų jį ir tirti – mažas nuostolis Lietuvos moterims, o baboms ypač :)

   Thumb up 7 Thumb down 3

     • gražulį nuo klouno neskiria niekas.
      nebent, kad tikras klounas – tai tikras profesionalas. o gražulis – klouno parodija.

      Thumb up 5 Thumb down 2

 19. nelabai suprantu iš ko jo ruskė žmona perka maistą ? Tvoros juk nevalgo, o ruskė ir lysvių nemyli Artūriukas nesukasa. Nes žemė juk valdiška. Kaip kasi valdišką žemę ?

  Ale turi piningų bobai duoti. Baigėsi kartu su zigmu. Šaunuoliai, kad tiek taupė.

  Thumb up 8 Thumb down 1

  • Jo žmonelė yra lenkaitė ir dar katalikė. O motinėlė? Kiek žinau, aukšti KGB pareigūnai privalėjo ženytis su patikima komunistinio auklėjimo mergina, daugiausia rusaite. O Jolantą, be abejo, vedė iš meilės, juk verlniškai graži buvo ta jo sekretoriukė…

   Thumb up 7 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...