Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 20 Sekmadienis
 

A.Lapinskas. Amerikos lietuvių turbūt papirktas kongresmenas gina N.Venckienę nuo Lietuvos

2018-07-02 08:46 | Nuomonių ringas | Komentarų (95)

Anatolijus Lapinskas

Vėl buvo atidėtas Neringos Venckienės ekstradicijos bylos svarstymas Čikagoje. Ir vėl teisėja Virginia M. Kendall “nespėjo” susipažinti su byla. Tačiau su ja jau spėjo susipažinti Amerikos kongresmenas CHRIS SMITH. Ir ne tik susipažinti, bet ir parengti įstatymo projektą, kad N.Venckienė būtų atleista nuo ekstradicijos į Lietuvą.

Dar daugiau, jai turėtų būti leista likti Jungtinėse Valstijose iki pat sprendimo dėl jos prieglobsčio, ji negali būtį areštuota dėl bet kokių imigracijos pažeidimų, jai turi būti leista laisvai judėti ir dirbti. Savo projekte kongresmenas iš esmės remiasi N.Venckienės sūnaus kreipimusi, apie jį aš rašiau straipsnyje “Kreipiantis į Amerikos prezidentą nereikia meluoti”.

Deja, kongresmenas, matyt, neskaitė mano straipsnio ir melo porciją savo “bilyje” (įstatymo projekte) padvigubino ar patrigubino, galbūt tikėdamasis, kad kuo jo bus daugiau, tuo jis lengviau apgaus kongresą. Įstatymo projektą pats jo autorius trumpai pavadino “Leisti teisėjai Venckienei apsiginti teisme”. Pažvelkime į jo punktus.

(1) “Teisėja Neringa Venckienė pabėgo į Jungtines Valstijas 2013 metais ir pasiprašė politinio prieglobsčio po 5 metų kovos Lietuvoje, siekdama teisingumo jos 4 metų dukterėčiai, Deimantei Kedytei, kuri pranešė, kad buvo seksualiai tvirkinta Lietuvos valdžios atstovų, tuo metu kai buvo motinos globoje”.

Teismas įrodė, kad jokio dukterėčios tvirkinimo, kol ji buvo motinos globojama, nebuvo. Priešingai, toks tvirkinimas, o tiksliau – inscenizuotų tvirkinimo scenų filmavimas, ne be N.Venckienės pagalbos, vyko jos senelių (Drąsiaus Kedžio tėvų) namuose, kai ji ten gyveno.

(2) “Deimantės Kedytės pareiškimai apie seksualinį tvirkinimą buvo įvertinti teismo paskirtų psichologų ir psichiatrų, kurių nuomone, jie buvo patikimi”.

Psichologų nuomone, Deimantė gebėjo pasakoti apie praeityje neva buvusius įvykius, bet trūko informacijos apie tų pasakojimų atitikimą realybei, pirmiausia, dėl to, kad ilgą laiką truko šių neva parodymų prievartinis infiltravimas į jos atmintį.

(3) “Deimantė Kedytė seksualiniu tvirkinimu apkaltino Seimo Pirmininko padėjėją ir teisėją, abu buvo motinos draugai”.

Teisėjas Furmanavičius nebuvo Deimantės mamos draugas. Andriaus Ūso kaltinimas rėmėsi D. Kedžio asmenine neapykanta jam dėl jo dėmesio L.Stankūnaitei, o teisėjo Furmanavičiaus – N.Venckienės reiškiama profesine konkurencija. Kaltinimai jiems abiems panaikinti.

(5) “Lietuvos parlamentas (teisės ir teisėtvarkos komitetai) 2010 metais pateikė išvadą, kuri įvardijo Deimantės Kedytės seksualinio išnaudojimo tyrimą kaip aplaidų ir nustatė, kad aplaidumas kompromitavo bylą prieš valstybės pareigūnus”.

Teismas nustatė, kad jokio Deimantės Kedytės seksualinio išnaudojimo nebuvo. Jis tebuvo tik pretekstas N.Venckienei pagrobti iš motinos dukrelę, o vadinamasis tyrimas – tik N.Venckienės gerai organizuota ir režisuota teisingumo imitacija, klaidinant visas tyrimo grandis.

(6) “Po Deimantės Kedytės tėvo dingimo 2009 metais, teisėjai Venckienei buvo paskirta Deimantės globa”.

Deimantės globa N.Venckienei buvo paskirta pažeidžiant nemažai teisės bei moralės normų.

(7) “Kaltinimai nebuvo pareikšti Deimantės Kedytės motinai, nors Vilniaus Apylinkės Teismas, 2009 metų spalio mėnesį nustatė, jog yra pakankamai įrodymų tai padaryti”.

Neaišku, kodėl Amerikos kongresmenas, seniai jau juos subliuškusius, mini.

(8) “2011 metų gruodį, teisėjai Venckienei buvo įsakyta perduoti Deimantę Kedytę motinai, bet Deimantė atsisakė grįžti pas ją, nurodydama baimę dėl seksualinio išnaudojimo”.

Tai N.Venckienės mitas, neutralioje aplinkoje jokios baimės mamai Deimantė niekada nejautė.

(9) “Šimtai lietuvių budėjo prie teisėjos Venckienės namų, kad sustabdytų Lietuvos valdžios bandymą paimti Deimantę Kedytę”.

Tai buvo ne bandymas paimti, bet teismo sprendimo vykdymas. Masinės psichozės apimta minia griebėsi neteisėtų veiksmų.

(10) “2012 metų gegužę, Lietuvos valdžia atsiuntė daugiau nei 200 policijos pareigūnų paimti Deimantę Kedytę iš teisėjos Venckienės jėga”.

Tik tokiu būdu teko ginti teisinės valstybės pagrindus, o miniai neleisti diktuoti valstybei savo valios. Taip elgiasi visos civilizuotos valstybės, Amerika taip pat.

(11) „Deimantė Kedytė įsikabino į teisėjos Venckienės kaklą, buvo atplėšta nuo jos, buvo išnešta klykianti, ir visiškai pradingo iš viešosios erdvės paskutinius 6 metus“.

Tai buvo nusikalstamas pasipriešinimas policijai. Deimantė dabar laimingai gyvena su mama.

(12) “Lietuvos valdžios veiksmai susilaukė protestų Lietuvoje, prie daugelio Lietuvos ambasadų užsienyje, taip pat Jungtinėse Amerikos Valstijose, kai Lietuvos Prezidentė dalyvavo NATO susitikime Čikagoje, 2012 metų gegužę”.

Tai buvo masinės psichozės apimtos minios veiksmai. Keista, kad juose dalyvavo amerikiečiai.

(13) Teisėja Venckienė išleido knygą pavadintą “Drąsos Keliu” 2012 metais, apie Deimantės Kedytės istoriją ir Lietuvos nesugebėjimą tinkamai ištirti ir iškelti bylą valdžios pareigūnams.

Tai klastočių, melo ir šmeižto kupina knyga apie pedofiliją, kurios nebuvo.

(14) “Drąsos Kelias” tapo naujos anti-korupcinės, anti-pedofilinės partijos Lietuvoje vardu, kuri išrinko teisėją Venckienę į Lietuvos parlamentą 2012 metais”.

Jokios anti-pedofilinės veiklos partija nevykdė, nes tos pedofilijos nesurado ir net neieškojo.

(15) “Po to kai teisėja Venckienė sulaukė grasinimų ir po to kai Lietuvos valdžia panaikino jos parlamentinį imunitetą, 2013 metais ji pasiprašė politinio prieglobsčio Jungtinėse Valstijose“.

Bėgti iš šalies dėl to, kad panaikintas parlamentinis imunitetas – unikalus atvejis pasaulyje.

(16) “Lietuvos valdžia sistemiškai teisė už “neteisingus parodymus” žurnalistus, profesionalę medikę, D. Kedytės senelius, protestuojančius žmones, kurie pateikė įrodymus dėl D. Kedytės tvirkinimo ir priešinosi jos smurtiniam paėmimui iš teisėjos Venckienės”.

Jokių tvirkinimo įrodymų tie žmonės nepateikė, o smurto ėmėsi ne D.Kedytės paėmimo (t.y. teismo sprendimo) vykdytojai, bet smurtaujanti minia.

(17) “Lietuva pateikė daugiau negu 35 kaltinimus prieš teisėją Venckienę, tarp kurių yra “teismo pažeminimas”, valstybės himno išniekinimas, atsisakymas perduoti Deimantę kaltinamai motinai [ji nebuvo niekuo kaltinama], pareigūno sužeidimas”.

Šie kaltinimai rėmėsi Lietuvos teisės aktais. N.Venckienė, būdama Seimo narė, galėjo inicijuoti jų išbraukimą iš teisinės sistemos, bet nieko panašaus nedarė.

Baigiamuosiuose įstatymo projekto punktuose, greta kitų melų, Amerikos kongresmenas pagąsdina, kad jei Venckienei bus pritaikyta ekstradicija ir neleista tęsti politinio prieglobsčio bylos, ji pateiks Lietuvos kaltinimų politinės motyvacijos įrodymus. Tai bent projektas!

Nepaisant garbaus pateikėjo titulo, šį įstatymo projektą pavadinčiau visišku jovalu, darančiu gėdą visai Amerikos įstatymų leidžiamajai valdžiai, taip pat ir prie to greičiausiai prisidėjusiems Amerikos lietuviams.

Komentarai

 

 

 
 1. Po daugelio metų JAV visą šių metų kovą praleidau Lietuvoje. Viskas atrodė blogiau negu tikėjausi – Vilniaus gatvės klaikiai duobėtos, šaligatviai išdraskyti, pavojingi vaikščioti, namai išteplioti gatvės gaujų grafiti teplionėmis kaip blogiausiuose JAV skurdžių rajonuose, ir tai netgi Gedimino prospekte Vilniuje, šalia Seimo rūmų ir visur kitur. Naujininkų rajono namai neremontuoti, nedažyti ir nevalyti ne nuo Chruščiovo ar Brežnevo, bet nuo caro Nikolajaus II laikų. O kai kurie net nuo gubernatoriaus Muravjovo koriko laikų.

  Lietuva apspitusi, apžėlusi rusų propagandistų armijos, kuri kasdien rašo dešimtis tūkstančių komentarų niekieno nesaugojamuose, nemoderuojamuose Lietuvos kvailasklaidos komentarų skyriuose, įtikinėdami lietuvius ir pasaulį, kad Lietuva – tai pedofilų, vagių ir kvailių valstybė, taikos sąlygomis, savanoriškai atidavusi visą valdžią ir teisėsaugą pedofilų klanui. Efektyviai ir sėkmingai Rusija kariauja hibridinį karą Lietuvoje ir nesutinka jokio pasipriešinimo.

  Nemanau kad ištižėlių nebrendilų ir liurbių valstybė gaus Vencienę. Jos pusėje – galingos antilietuviškos jėgos, sudarytos iš profesionalių visuomenės manipuliatorių, sumanipuliuotų zombių ir Rusijai naudingų idiotų (nuoširdžiai kovojančių “už mergaitę”) O Lietuvos prokurorai, visuomenė, Venckų-Kedžių aukos tarsi avių banda tyli ir laukia stebuklo – teisingumo Lietuvos pseudovalstybėje. Nesulauks.

  Gal ir gerai kad Venckienė negrįš į Lietuvą. Ne grįžusi ji taptų Lietuvos antivalstybininkų kankine-didvyre, kovos prieš nepriklausomą Lietuvos valstybę simboliu. Pagaliau vienaip ar kitaip pasisuks reikalai – laimės Putinas ir jo gudrūs, didžiai patyrę ir sofistikuoti manipuliatoriai žmonių jausmais – psichologijos daktarai iš Слу́жба вне́шней разве́дки, dabar vadovaujami Sergejaus Naryškino, kaip kad anskčiau tai darė tie patys profesionalūs niekšai vadovaujami Михаи́л Ефи́мович Фрадко́в.

  Žvelgiant į visą šitą šeimyninę-profesinę dramą, perimtą kuruoti Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos ir mėginusios ją privesti prie valstybės perversmo Lietuvoje, slogiausią įspūdį palieka faktas kokia bejėgė Rusijos manipuliatorių akivaizdoje yra Lietuvos visuomenė ir jos valdžia. Lietuviai – manipuliatorių džiaugsmas.

  Thumb up 2 Thumb down 10

 2. Apmulkino ji visus ir savo patvori taip pat, o tie naivuoliai ir toliau kaip sekta ja garbina. Jiems net nedaeina:) Beje, kur pedopilu sarasas, kuri ta veikeja dar pries kokius metus zadejo paskelbti, dar nesudare… ar tai tik apdume savo patvori, kad ja i Seima isrinktu.

  Thumb up 4 Thumb down 10

 3. Su dideliu susidomėjimu skaitau A.Lapinsko straipsnius apie pensijų reformą ir 100 proc.jiems pritariu.Tačiau niekaip nepritariu šio straipsnio mintims. Tai eilinis pedofilų gynimas.

  Thumb up 21 Thumb down 6

  • Ar matei nors vieną pedofilą, išskyrus Kedį, kuri nutempė į lovą nepilnametę…

   Thumb up 4 Thumb down 16

 4. Sitas siuksle issisiepes, matomai, is pedofilu gaujos, kad juos tap gina. Bet kaip pergyvens suknistas baba(pedofilu gynejas) zinia, kad teismas isteisino 11 zmoniu, gynusiu mergaite, a? O bambaline kuzia? Negaukit infarkto, siuksles.

  Thumb up 18 Thumb down 5

 5. Į Nijolė Čiučiulkienė 2018-07-03 17:01komentarą:

  O kodėl ponia Nijole Čiučiulkiene manote, kad papirkinėjimas būtinai turi būti materialinis, kaip banko bilietai, balsai, dešros, taurieji gėrimai, etc.? Milijonieriai kongresmenai į tokį papirkinėjimą tik nusispjautų. Juk papirkinėjimas gali būti ir dvasinis. Gal juos papirko Čikagos lietuvių grožis, pasišventimas bei pasiaukojimas ginti savo pačią doriausią ir sąžiningiausią iš visų jėgų kovojusią su pedofiliniu klanu Lietuvos moterį, kuri per stebuklą, nebaigusi iki visiškos pergalės savo kovos, pabėgo iš Lietuvos nuo Garliavą kaip skėriai užpuolusio to siaubingo pedofilų klano, ieškotis pagalbos Amerikoje.
  Tai mūsų dienų naujoji donkichotinė Žana de’Ark, kuri tiesiog negali nežavėti JAV kongresmenų, papirkusi juos savo vidiniu grožiu, kovingumu ir pasiaukojimu už nekenčiamos pretendentės į brolienes Mergaitės gerovę…
  Prieš tokią didmoterę net Šiaurės Ašigalyje aisbergas ištirptų, o čia – tik paprasti mirtingieji kongresmenai.

  Thumb up 13 Thumb down 6

  • >BABAI. Viskas tvarkoj. Jūs žinote, ką rašote ir apie ką. Pagarbiai.

   Thumb up 3 Thumb down 3

 6. dieve,kaip atsibodo šita šlykšti padirbta šypsenėlė,gal galėtumėt nedėt jo nuotraukos…

  Thumb up 17 Thumb down 6

 7. Šįkart, manau, gėda turėtų būti pačiam “K.K”: vien už antraštę “Turbūt papirktas kongresmenas” galima atsidurti teisme. O su tokiu tikru “pezėjimu” vertėtų supažindinti vieną konservutę iš Seimo…

  Thumb up 18 Thumb down 5

  • Leonai, tik nereikia gąsdinti. O tą konservutę tai pasakyk pavardę, pasakysiu Lapinskui, tegu pats pasikalba.

   Thumb up 10 Thumb down 1

 8. “Buvusi Lietuvos teisėja ir parlamento narė Neringa Venckienė Jungtinių Valstijų žiniasklaidai pareiškė bijanti būti nužudyta, jei būtų grąžinta į Lietuvą, nes ji esą padėjo atskleisti įtakingų pedofilų tinklą”. Taip ji pasakė agentūrai AP. Kažkaip menka fantazija. Ji galėjo pasakyti, kad ji padėjo atskleisti gintaro kambario paslaptį, vištos ar kiaušinio pirmenybę, Atlantidos išnykimą, Titaniko nuskendimą, Kenedžio nužudymą, Kristaus prisikėlimą… Pirmyn, Neringa, pirmyn!

  Thumb up 16 Thumb down 10

 9. _______Jusu laukia issvajotoji amekoniskos pedofiliskai gejines iliuminatu ‘demokratijos’ NWO (Naujoji Pasaulio Tvarka)______

  Autorius raso:
  ””Nepaisant garbaus pateikėjo titulo, šį įstatymo projektą pavadinčiau visišku jovalu, darančiu gėdą visai Amerikos įstatymų leidžiamajai valdžiai, taip pat ir prie to greičiausiai prisidėjusiems Amerikos lietuviams.””
  Nors pritariu autoriui is esmes, taciau ngaliu pritarti joi minciai citatoje – darančiu gėdą visai Amerikos įstatymų leidžiamajai valdžiai…
  Deja, bet kreiptis i Amerika ar pateikejus garbingai – JAV, pagalbos siais laikais, tai yra pan. kad tas pat lyg kreiptis i Hitleri jog atgintu zydus nuo ”antisemitu”, i Kauno mafuku vada pries 20 metu kreiptis, kad apgintu vargsa verslininka nuo kokio nors ”mongolo” ar ”mongoliuko” is daktaru gaujos…, nes juk JAV yra dabar pats pasaulinio pedofilijos centro sirsynas, nes Cikaga yra zmogzudysciu JAV centras, kur vien praejusi men. nuzudyta daugiau nei 50 zmoniu ir ten yra kukluks-klanas ar baltieji rasistai karaliauja ten…
  Kodel N. Venckiene nepabego i Rusija, kurioje netgi ”siaip sau” gejai yra visur netoleruojami, o pabego i toki tikra blogio karalyste kaip JAV ir ypac – Cikaga ?!
  Dar; kuri laika garliavine minia reme jo didenybe Vytautas Resistentas n1 Landsbergis. Na, o tai, ka paremia landsbergiai ir ypac tas n1, zinok kad yra ITARTINIAUSIAS dalykas N1, tuolab kad to meto garliavija, pakaune buvo V. Landsbergio remeju ir elektorato sirsynas.
  Harmonija ?!:
  – reme Landsbergis (beretyno vadas)
  – venckyno centras Garliava buvo landsbergyno centras (beretynas)
  – ”prokomunistine” teisesauga buvo noreta pakeisti visiskai sava (proberetine)
  – N. Venckiene pabego Cikagon, kur amerikinis lietuvos emigrantu centras (beretynas dominuoja)(deka pro-konservatorisku pazinciu ambasadoje i ten ”deka blato” gave vizas, isvyko begale prolandsberginiu emigrantu)
  – Prezidente yra prolandsbergine ir santykiai su JAV yra giliai ”landsberginiai, todel nenuostabu kad senate ar net salia Trumpo atsiras Venckienes remeju i kad si dabartine Lietuvos valdzia bus JAV apsaukta pro-pedofiline pagal konservatoriu opozicijos parodymus JAV valdziai ir teismams…
  – sio meto Lietuvos situacija jau pradeda pazeisti JAV interesus kadangi ”ne tos jegos ima virsu” (kazkokie ten valstieciai !), todel konservatoriu jegu ir JAV ”deep state” interesai sutampa.
  – ir pan…
  Man Venckienes puse visad atrode nesazininga, bet kadangi ta istorija su zudynemis, deja, bet buvo reali, o Venckienes Co remejai buvo ”beretinio elgesio ir mentaliteto zmones, todel visad maniau kad visos tos ‘pedofilines’ istorijos isputimas ir begalinis tesimas turejo visai kita tiksla Lietuvoje ir kad tai visiskai nebuvo is esmes pedofilijos istorija, O.
  O suokalbis pries Lietuva ir lietuviu tauta, pasinaudojant siekiamais sukelti neramumais, ivesti ”ukrainietisko maidano tipo diktatura Lietuvoje”.
  Manau tai yra CIA ir ju sajungininku samokslas tikslu Lietuva padaryti absoliuciai chaotisku dariniu, kuris taptu dirva velesniam konflikto su Rusija, sukurimui…
  Na bet deka Ukrainos, Lietuvos ir kitu kiek ‘daugiau pazengusiu’ valstybiu, tai igyvendinama…
  …Buvo JAV manyta kad lietuviu katalikiskumas ir siekis kovoti pries iskrypimus yra didesnis… Detos didziules pastangos, milziniska propaganda bandant itikinti jog yra sventa Kedziu ir Vencku tiesa, pajungta net Baznycia (Varkala ir kiti), taciau net ir Partija ikurus bei Lietuvos zmonems taip ir neisgirdus aiskiu irodymu, kad ta pedofilija ir tinklas, buvo tokie kai Vencku puse teige,…eme ir nugeso visa tai, visas tas surmulys dirbtinai puciamas lyg ugnikalni tikintis iziebti is tycia numestos nuorukos…
  P.S. JK(UK) ir JAV pedofilu tinklai yra lyg vezio metastazes apeme valdzias ir kiekviena miesta, miesteli… Ypac JAV, dingsta kasmet simtai tukstanciu vaiku (statistika). JK(UK) jau pries eile metu aptiktas pedofilijos tinklas susijes su valdzios asmenimis siems dalyvaujant jame kartu su x medijos atstovais, medikai… Poros desimtmeciu laike, nustatyta kad JK tik viename is miestu isnaudoti to pedofilu tinklo keli tukstanciai vaiku… Deja, bet kuo byla eina toliau, tuo ji tampa tylesne, nors apie tai anksciau rase ne tik JK, bet ir pasaulio laikrasciai.
  Na, o Lietuvoje tik viena ”pedofilijos tinklo auka” na bent jau desimtmecio laikotarpyje ! Ar ne kvaila visa tai atrodo ?!
  Juk is tikruju, jei pasikasus, turetu buti is Lietuvos i vakarus isvezti tukstanciai vaiku pedofiliniams tikslams (tikiu kad taip ir yra !)… Na bet siuo atveju mes liestume tarptautine mafija ! Ji nejuokauja. Butu auku ne tokiame lygmenyje kaip nuzudytieji…
  Juokaujate ponai ! Del vieno vaiko tik paliesto ir tik palietusio, nieks taip nezudo. Cia buvo kiti dalykai…
  Zudyta, kad apsidrausti nuo galimo aiskumo tose srityse…
  Aiskieji turejo isaisketi kitoje, netiketoje puseje…
  Betgi:
  Net ir nuzudymai visai neisjudino lietuviu, nesukele jokiu neramumu…
  Dabar vel bandyta ipusti ugnikalni, ta nuoruka padziovinus ir dirbtinai uzdegus…
  Va butent del to lietuviai ir yra SUPER.
  Lietuviai yra Pasyvios Rezistencijos Meistrai, tauta.
  Pagal ta Sistema jie veikia netgi ir intuityviai be organizavimo…
  Jie viska gali sugriaut, visus tu visokiu planus…, kad tik jiems asmeniskai taptu geriau…
  Na aisku kol paskutiniai neisvyks i vakarus ir neisjungs sviesos Aerouoste…
  Na aisku kol ju mazos tautos nesubombarduos uz ta Rezistencija, kokie amerikonu atominiai ginklai…lyg bombardavo nekaltaja Jugoslavija, Serbija…
  Ne, tik ne rusai bombarduos lietuvius,- nes rusai nera tokie piktybiniai lyg (slaptasis zydas Hitleris ar Gebelsas) ar koks Izraelio genorolas – uz viena ju nuzudytaji, simta ar tukstancius kitu, isnaikina…
  Rusai zino kad lietuvis darbstus, bet nors i daznai savanaudis, bet nera organizuotas savo tautos mastu, zino kad Rusijai niekad negres…
  Zino kad lietuvis yra tik tikras ”gojus” zvelgiant is daugumos saliu valdanciuju puses…
  Betgi tie isrinktieji Lietuvos valdzioje, tai taip,- yra Rusijos priesai…ir Amerikos isrinktuju draugai…
  Tai todel ir visos bedos Lietuvoje, emigravusiu milijonas, pedofilijos, mazeikiu nafta, duju terminalai bei snorai, pociunu zutys ar net ir tu minetuju pedo-istorijoje…
  Ir keista kai vis del to daug kas pakimba ant tu vakaru iliuminatiniu masonu – sionistu propagandos meskeres kabliuko…, gina net patys neisivaizduodami koki baisu is tikro, savo priesa sukelusi bei finansavusi ne tik prancuzu revoliucija, bet net ir du ankstesnius pasaulinius karus,…
  Atejo ju planeliai i Lietuvos teritorija dabar.
  Stebekite kuo tai baigsis…
  Kol kas tai tik izangele buvo…
  Jusu laukia issvajotoji amekoniskos pedofiliskai gejines iliuminatu ‘demokratijos’ NWO (Naujoji Pasaulio Tvarka).
  Jusu laukia tooooks ‘komunizmas, koki net nesapnavote, toks melas ir satanizmas, koki net Orwellas pilnai neaprase…

  Thumb up 3 Thumb down 14

 10. “Sunku suvokti, kad [Venckienė] žinanti kaip vyksta tyrimo ir teisminiai procesai taip nemokšiškai organizuotų žmogžudystes, griautų be reikalo sau karjerą, kurdama mėnulio pilnaties šviesoj istorijas dukterėčiai apie “pimpalus”. Deja, Venckienė tapo pamišusia nešvankia boba. Gaila, kad šios jos metamorfozės nepastebėjo didesnė pusė Lietuvos ir Amerikos lietuvių.

  Thumb up 5 Thumb down 21

 11. Dar kartą sveiki visi diskusijos dalyviai. Gyvenime nesu taip intensyviai skaičiusi ir per tokį trumpą laiką bandžiusi suprasti problemą. Su savo nuomonėmis jau turbut visiems atsibodau. Tačiau kai kurie dalykai labai krenta į akis. Pirmiausia, labai sumanus A. Lapinsko “turbūt” įterpimas į tekstą. Koks skirtumas, koks papirkinėjimas: balsais ar pinigais. Svarbu, kaip teigiamas faktas. Lapinskas sako”turbūt” ir prie jo neprisikabinsi. Visada jis tai pakomentuos kaip nuomonę. O štai Jūs, gerbiamasis(oji) BABA, jau teigiate faktą apie papirkinėjimą be “turbūt”. Kas norės pasilinksminti ir Jus paerzinti, galės už šmeižtą apie papirkinėjimą patraukti atsakomybėn. Nereikia sakyti, kad visi mūsų IP yra kaip ant delno.
  Toliau, sunku suvokti, kad profesionali Apskrities teisėja, neturėjusi nuobaudų, turinti įtaką (tą teigia pats A. Lapiskas), žinanti kaip vyksta tyrimo ir teismiai procesai taip nemokšiškai organizuotų žmogžudystes, griautų be reikalo sau karjerą, kurdama mėnulio pilnaties šviesoj istorijas dukterėčiai apie “pimpalus”. Šiame kontekste niekaip nedera sesuo Nijolė Sadūnaitė. Vargu, ar tiek visko matęs ir iškentęs, taip gebantis perprasti žmones žmogus kaip sesuo Nijolė, neatskirs skriaudžiamo vaiko ir jį ginančios moters nuo pamišusios nešvankios bobos, kokia daroma N. Venskienė.
  Trečia, kokios čia paralelės tarp pedofilijos ir JAV kalėjimų?Ar už jų galimai slypi aukšti ne Lietuvos pareigūnai, mėgę tvirkinti vaikus? Natūraliai norisi pastebėti, kad latviai savo pedofilijos skandale demaskavo ir aukščiausio rango pareigūnus. Jei tai būtų susiję tik su Sadecko lygio ponais, manau, jie būtų paaukoti. Kas nori būti prastesni už kaimynus? Tačiau matomai išlindo tokia informacija, kad reikia raitytis marazmuose, papuoštuose žodeliais”galimai” kaip unguriams. Gailiuosi, kad nepasirašiau peticijos. Po A. Lapinsko argumentų aišku, kad ši istorija klampi tiek politiškai, tiek kriminaline prasme. Taigi, koks Jūsų tikrasis tikslas, p. Lapinskai?

  Thumb up 36 Thumb down 7

  • Amerikos kongrese toji neva “pedofilijos” informacija jiems teikiama tik iš Venckų šeimos pusės, todėl ir gimė tas įstatymo projektas. Kitų nuomonių ten nelinkę klausytis. Šį faktą patvirtina ta tema su kongresmenais, tiksliau su jų padėjėjais kalbėję Amerikos lietuviai dar nepametę sveiko proto. Deja, kaip ir Lietuvoje jų mažuma. O ką šioje situacijoje daro Lietuvos atstovai – diplomatai ir šiaip Lietuvos vardo gynėjai? Apie tai pasakė mūsų Linkevičius, ar koks ten konsulas Čikagoje. Anot jų, nėra ko jaudintis, parengtas tik įstatymo projektas, o ne priimtas įstatymas. Apskritai, iš jų žodžių intonacijos supratau, kad jie netgi pasipiktinę, kad žurnalistai juos dėl tokių niekų trukdo. Išvada tokia: Lietuvos valdžios nuomone (apie tai išsitarė ir Valinskas) Lietuva bijo, kad Venckienė bus sugrąžinta, nes tuomet paaiškės valdžios ir Garliavos gaujos meilės ryšiai. Vien prezidentės iniciatyva konflikto įkarštyje pasikviesti į prezidentūrą Venckienę – kriminalinę nusikaltėlę tai įrodo.

   Thumb up 9 Thumb down 24

   • Pagaliau mūsų ambasada ėmėsi žygių pasakyti tiesą apie venckienę Amerikos kongresui. Sveikiname! Žiūrėkite Lryto televiziją šiandien, antradienį 22 val.

    Thumb up 6 Thumb down 21

 12. O Lapinsko veidelis panašus į Ūso ar tik ne iš vienos kompanijos.
  Policininkai buvo užtikę Ūsą su draugu ,,nepatogioje” situacijoje.Draugo pavardė nebuvo …PAVIEŠINTA.
  Negi…

  Thumb up 21 Thumb down 7

 13. Palaikyk Venckienės reikalą ir Tave Tauta išrinks Prezidentu.
  Tauta tik nori Tiesos ir Teisingumo.

  Thumb up 28 Thumb down 5

 14. Skaitykite: “Iš A. Valinsko lūpų – grėsmingas įspėjimas: Lietuvą dar drebins violetinis skandalas”

  Thumb up 11 Thumb down 3

 15. Kalbėjausi su Seimo nariais, nepatikėsite, 80 proc. jų už kriminalinę nusikaltėlę Venckienę. Reiškia, ir patys Seimo nariai tokie. O Dieve, už ką taip baudi Lietuvą?

  Thumb up 6 Thumb down 30

  • Pritariu nuomonei “Autoriui”. Ką tokiame kontekste reiškia žodelis “turbūt”? Visokios tokios gudrybės kaip “turbūt”, “galimai” ir pan liudija, kad autorius bijo būti patrauktas atsakomybėn už šmeižtą apie papirkinėjimus. Tokie abejones reiškiantys žodeliai saugo nuo tiesioginės atsakomybės už “fake news”platinimą apie papirkinėjamą kongresmeną ir Amerikos lietuvius. Šiandien žiniasklaidoje galima žmogų apšaukti šnipu, vagimi, pridėti žodelį “galimai” ir niekas nebaus už šmeižtą. Taigi, jeigu p.Lapinskas yra tokio pasaulinio lygio Žvaigždė, kurio straipsnius, jei nori būti protingi, privalo skaityti JAV kongresmenai, tai žodelis “turbūt” jo amplua netinka. Jau reikštų rėžti tiesiai apie parsidavusius JAV lietuvius ir kinkų nedrebint. O jei šitaip dreba kinkos, kad reikia teisiškai apdraudžiančių žodelių, tai Jūsų istorijoje, p. Lapinskai, kažkas labai ne taip.
   Niekada per daug nesidomėjau šia istorija, tačiau po gerb. Lapinsko straipsnio kilo klausimų: pirmiausia – prieš ką smurtavo minia, prieš iki dantų ginkluotus pareigūnus? Kokia Jūsų straipsnio misija: erzinti žmones. Kam tas “turbūt”, jei esate teisus ir turite papirkinėjimo faktus?O jei ne, tai ko siekiate?

   Thumb up 21 Thumb down 6

 16. Nieko naujo… rašinėja žmonės, rašinėja žmogeliukai, rašinėja šliūžai…

  Thumb up 16 Thumb down 3

 17. Gerbiamasis pone Lapinskai, apie savo teisėsaugą dauguma lietuvių turi toli gražu ne pačią geriausią nuomonę. Atsiribokime nuo Neringos ir pažiūrėkime kitas tematikas. Pvz., jei eilinis verslininkas dėl verslo žlugdymo kreiptųsi į teismą, skųsdamas banko veiksmus (ypač SEB darbuotojų) visada atsimuš į teismų praktiką, kur vienintelis teisus viešpats yra bankas su savo nekompetentingų darbuotojų spendimais. Lietuva yra vienintelė šalis su socialiai neteisingu, beatodairiškai ginančiu stipresniojo (banko) poziciją, stumiančiu piliečius į savižudybes įstatymu, nes visos bylos prieš skandinavų bankus yra tik proforma. Apie tai įžūliai rėkia ir patys bankai. Taigi, kas pasakys, kad jei yra vienas žmones naikinantis, o komercines struktūras ginantis įstatymas, kad visa sistema yra teisinga? Neveltui apklausos rodo,kad žmonės nepasitiki teismais. Toliau, į teismus kreipėsi ir akademinės bendruomenės žmonės dėl nekompetentingų ŠMM sprendimų. Aiškių sprendimų nėra. O kur dar visokios manekenių bylos, kur aiškiai matosi smurtas. O kur savivaldybių valdininkų sprendimus beveik besąlygiškai ginanti teismų praktika. Taigi, natūralu, kad Jūsų argumentas, kad taip nusprendė teismas, eiliniam lietuviui yra silpnas įrodymas. Visa Lietuva savo akimis matė grubiai tempiamą ir klykiančią mergaitę. Tai, jūsų nuomone, vaiko teisės nesvarbu. Svarbu kažkokie sprendimai.Mylinčiai savo motiną mergaitei ir jaučiančiai jos meilę, šitokių cirkų nereikėtų. Tokia kaip Deimantė, pati būtų pas mylimą mamą pabėgus Ir nereikia kalbėti apie poveikį. vaikui mylinčiam sao mamą ir žinančiam, kad ji jį myli, nieko nepripumpuosi. Jūsų sakinėlis, kad ji laimmingai gyvena su mama – ne įrodymas. Kas Jūs toks? Kas tokia Sadūnaitė, mes žinome. O ji veltui neklausinėja. Taip kad ne Jūs, o Sadūnaitė yra autoritetas. Prieš jos logiką ir žmonių meilę, padorumą ir nsavanaudiškumą lenkiame galvą ir ja tikime. O be to, pats V. Landsbergis žiniasklaidoje teigė, kad Naruševičienę nužudė jai susiruošus eiti pas tyrėjus. Tai ką, ir Vytautas Landsbergis neaiškus tipas?

  Thumb up 30 Thumb down 5

  • Aciu, p.Nijole.Jau per tiek metu nusibodo “babu”, kuznecovaiciu paistalai, dabar prisidejo dar vienas.Jie visi tikisi, kad “mus apsvies ir mes praregesim”…Tikrai kitaip nepraregesim, nes nors kazkiek mastantis zmogus nuo pat istorijos pradzios jau mate, kad cia viskas bandoma apversti zemyn galva…Jeigu N.Venskiene ir etapuotu, nemanau, kad zmones pakeis nuomone jos atzvilgiu.Paklausiau Valinsko interviu ir nustebau.Pasirodo N.Venskiene ruose perversma Lietuvoje.JIs pasikalbejo su buvusiu teiseju Miliniu ir tada jam kaip ir “atsivere akys”…Kazin dar kokiu istorijeliu prikurs tokios “dviracio zinios”?Manau, kad tiems visiems “kurejams” butu buve daug geriau, kad jie butu ta Neringa palike ramybeje…Dabar galimai patiems kinkos dreba.Ir tegul dreba.O apie musu teisesauga diskutuoti, deja, bet mes negalime.Gal ir gerai, maziau nervu isgadinam.

   Thumb up 25 Thumb down 4

 18. Ar tas brudas nežino, kodėl paskendo liberalo ministerio už teisingumą lydėtas link balos Ūsas?Ar tas brudas nematė užpultų teisėjos namų? Ar tas brudas nematė iš “džiaugsmo” klykiančios mergaitės? Ar tas brudas nežino , kur dingo antra pedofilų auka?Ar tas brudas negirdėjo mergaitės klausimo “Žmonės jūs ar ne žmonės?” Ar tas brudas nežino , kodėl pedofilų aukos yra izoliuotos, yra nelaisvėje?Iš kur tas brudas žino , kad mergaitė laimingai gyvena? Masiulis su visa kurlianskine kompanija padarė Venckienei apkaltą . O, kas as yra ta kompanija šiandien pamatė visa tauta. Lapinskas tur būt yra tos kompanijos papirktas , todėl ir gina pedofilus.

  Thumb up 39 Thumb down 5

  • Gerbiamasis Artūrai, manau, kad mūsų neturėtų dominti Prezidentės orientacija. Jeigu ir taip, tai ji elgiasi padoriai ir savo seksualinės orientacijos neafišuoja, neprimeta. Manau,kad tai jos asmeninis gyvenimas ir jos teisė. Duok Dieve, kad visi seksualinių mažumų atstovai būtų tokie santūrūs.
   Mums labiau turėtų rūpėti Prezidentės požiūris į bankininkų naikinamą Lietuvą, į savivaliaujančias ministerijas (ŠMM), į pozicijos nebuvimą rektorių plagiatorių siautėjimo metu, į partinį protekcionizmą ir pan.

   Thumb up 9 Thumb down 5 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...